Jump to content
9UAHR1KO

Økonomisk krise synliggjør de viktigste jobbene. 4 jobbtyper er utsatt for bullshit-faktoren

Recommended Posts

Ja, dette er en debatt med stor samfunnsnytte, da vi i Norge har dullet oss inn i et system med et byråkrati som er tilpasset dobbel så stor befolkning.

Kanskje det er på tide å ta grep, når dette er konklusjonen ved se på statistikker mellom sammenlignbare land.

"Problemet er løst" er en parodi på kurs for politikere og byråkrater, men kanskje 20% er nettopp i en kategori hvor ingen hadde merket om de var borte 1 år.

Har tenkt på denne problemstillingen i min jobb som lærer på v.g., og alle dokumentene vi skal forholde oss til. Vidløftige planer med minimal verdi for selve undervisningen.

Det virker som noen på toppen i samfunnet får en god ide, og hele skolesystemet blir ledet inn i en blindgate. "Ansvar for egen læring", "Prosjektundervisning", er det noen som kjenner seg igjen?

Hvor mange arbeidstimer har gått med for å utforme reformene, og hvor mange timer har landets lærere brukt før en oppdager at det tradisjonelle systemet var best likevel.

Laget et regneark, i et forsøk på å få oversikt over faktorene som bestemmer livskvaliteten vår.

Regnearket avslører at vi de siste 20 årene egentlig har danset rundt "Gullkalven", og kan hende får vi store problemer dersom verden må gjennom en priskrig på olje, og det som var store inntekter blir store tap.

Egentlig selvvalgt, i den forstand at fagarbeiderne i eksportindustrien pr. dato for en stor del er utenlandsk arbeidskraft.

Uten gode fagarbeidere i eksportindustrien forvitrer motoren i velferdsstaten, og vi ender opp i et system som ligner på: "å klippe hverandre".

Dersom en større prosent faktisk produserte noe utlandet vil kjøpe fra oss, kan det godt hende vi kunne jobbet bare 4 timer hver, og hatt det like godt.

Det er godt vi har pengebingen på 10 000 mrd., så spørs det hvor lenge pengene varer.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Det er jo ganske komplekst.

Jeg var også sånn før at alt MÅTTE ha en sterk nytte, og det er jo ikke noe galt med at man skal fokusere på nyttighet.

Men altså .. det dreier seg jo om etikk og menneskelig. Velferd. Vi får alle disse oljemilliardene i fanget. Og samfunnet beveger seg "fremover" i en viss hastighet, sett i den totale sum av vår fysiske og psykiske helse.. dette kan ikke bare "kjøpes" til å gå raskere. Økonomien må tilpasses samfunnet som helhet.

Da er det bedre at vi har noen jobber som kanskje ikke er så nyttig, men som holder folk i en viss samfunnsnyttig aktivitet - betaler lån på hus, kjøper varer og tjenester. Dette skaper økonomiske ringvirkninger, holder arbeidsfolk i jobb.

Den eneste negativen som jeg ser, som er ganske stor også, er at det er veldig urettferdig at noen skal få en lett reise gjennom livet, med en jobb hvor man ikke hverken jobber i nærheten så hardt som andre, eller må ta like stor personlig risiko som andre. Det er demotiverende å jobbe i slike jobber når man vet at andre tjener -mer- penger på å gjøre -mindre-. Men dette igjen har nyanser. Det er ikke direkte sunt for psykisk helse å bare sitte og tenke at man faktisk ikke gjør så mye nyttig for samfunnet hver eneste ukedag i livet sitt. Man har ikke så mye igjen å "vise til", så og si.

Så det er mange nyanser i forskjellige retninger. Sikkert mange ting jeg også ikke tenker på.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Annonse
Taurean skrev (17 minutter siden):

Da er det bedre at vi har noen jobber som kanskje ikke er så nyttig, men som holder folk i en viss samfunnsnyttig aktivitet - betaler lån på hus, kjøper varer og tjenester. Dette skaper økonomiske ringvirkninger, holder arbeidsfolk i jobb.

Det er ikkje bedre på noe måte. La oss si du jobber med å legge papir fra bunk A til bunk B. Mens eg gjør det motsatte. Vi skaper null verdig eller nytte til samfunnet. Samtidig så må vi få lønn, arbeidsgiver avgift blir betalt, vi må ha kontor, osv osv. Det koster penger. Pengene, som blir belastet kundene våre. 
Bedrifta i nabobygget fjerner våre stillinger. De sparer litt ekstra og setter ned prisen på varene. Uten at kvaliteten går ned what so ever. Kundene strømmer til de. Bedrifta vårt går konk. Staten må betale dagpenger, osv, osv.

Så si meg igjen, korleis er det betre at vi har ein slik jobb? Det er bedre å fjerne stillingen og la oss gjøre noe virkelig nyttig! Det er ikkje slik at om vi fjerner alle BS jobber, så kommer folk til å sitte på NAV livet ut. Nei, de finner seg noe jobb som virkelig skaper noe nytte for samfunnet. 

Tilbake til "bedrifta" eg snakket om tidligare. Vi lever i globalt verden nå. Bedriftene i Noreg konkurerer både med Polen, Kina, USA, Africa, osv. Om halvparten av jobber i norsk bedrift er BS jobber, men fortsatt skal ha fult lønn... ja, då varer ikkje denne arbeidsplassen så lenge. Work hard or work smart!

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
aomt skrev (24 minutter siden):

Det er ikkje bedre på noe måte. La oss si du jobber med å legge papir fra bunk A til bunk B. Mens eg gjør det motsatte. Vi skaper null verdig eller nytte til samfunnet. Samtidig så må vi få lønn, arbeidsgiver avgift blir betalt, vi må ha kontor, osv osv. Det koster penger. Pengene, som blir belastet kundene våre. 
Bedrifta i nabobygget fjerner våre stillinger. De sparer litt ekstra og setter ned prisen på varene. Uten at kvaliteten går ned what so ever. Kundene strømmer til de. Bedrifta vårt går konk. Staten må betale dagpenger, osv, osv.

Så si meg igjen, korleis er det betre at vi har ein slik jobb? Det er bedre å fjerne stillingen og la oss gjøre noe virkelig nyttig! Det er ikkje slik at om vi fjerner alle BS jobber, så kommer folk til å sitte på NAV livet ut. Nei, de finner seg noe jobb som virkelig skaper noe nytte for samfunnet. 

Tilbake til "bedrifta" eg snakket om tidligare. Vi lever i globalt verden nå. Bedriftene i Noreg konkurerer både med Polen, Kina, USA, Africa, osv. Om halvparten av jobber i norsk bedrift er BS jobber, men fortsatt skal ha fult lønn... ja, då varer ikkje denne arbeidsplassen så lenge. Work hard or work smart!

Les det jeg skrev en gang til.

Jeg er enig i at vi bør fokusere på nyttighet. For eksempel, investere penger i startbedrifter. La oss ta en håndverker. Finnes det noe startstøtte eller noen ting? Hadde alle visst at det fantes muligheter for støtte til å kjøpe verktøy, leie lager, kjøpe bil, etc, så hadde flere kanskje hatt en bedre sjans til å få til noe. Så sett i lys av det her, så er jeg enig i at det ville vært bedre å investere penga på denne måten.

Men likevel. Som jeg skrev: Samfunnet beveger seg fremover til sin egen tid. Pengene blir belastet kundene deres ja, men det holder jo dem i jobb.

Enig i at "fiktive" arbeidsplasser er sårbare, men vi holder i det minste økonomien i vårt samfunn. Setter vi det bort til andre land, så hjelper vi dem med å bli sterkere enn oss. Selv fiktige jobber kan skape nytte over lang nok tid. Som jeg skrev, som du hoppet over: De kjøper varer og tjenester og skaper verdi på -den- måten.

Men nok en gang; Jeg er enig i at å investere i mer samfunnsnyttige jobber ville vært bedre. Hadde jeg for eksempel blitt lært i skolen om at det fantes støtte til de som ville begynne som håndverker, så hadde det blitt litt mer motiverende. Man må liksom spare 500 000 - 1 000 000 fra egen lønn til å kjøpe arbeidsbil, verktøy, leie lager og utgifter til materialer til kunder, før man i det hele tatt kan vurdére å begynne for seg selv. Det hadde vært lettere for mange å prøve seg i arbeidslivet om det fantes litt starthjelp, uten forbehold. La folk prøve og feile litt. Tillit avler tillit. Da mener jeg også at borgerlønn er en bra ting. Men det er en litt annen diskusjon.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Taurean skrev (40 minutter siden):

Les det jeg skrev en gang til.

Jeg er enig i at vi bør fokusere på nyttighet. For eksempel, investere penger i startbedrifter. La oss ta en håndverker. Finnes det noe startstøtte eller noen ting? Hadde alle visst at det fantes muligheter for støtte til å kjøpe verktøy, leie lager, kjøpe bil, etc, så hadde flere kanskje hatt en bedre sjans til å få til noe. Så sett i lys av det her, så er jeg enig i at det ville vært bedre å investere penga på denne måten.

Men likevel. Som jeg skrev: Samfunnet beveger seg fremover til sin egen tid. Pengene blir belastet kundene deres ja, men det holder jo dem i jobb.

Enig i at "fiktive" arbeidsplasser er sårbare, men vi holder i det minste økonomien i vårt samfunn. Setter vi det bort til andre land, så hjelper vi dem med å bli sterkere enn oss. Selv fiktige jobber kan skape nytte over lang nok tid. Som jeg skrev, som du hoppet over: De kjøper varer og tjenester og skaper verdi på -den- måten.

Men nok en gang; Jeg er enig i at å investere i mer samfunnsnyttige jobber ville vært bedre. Hadde jeg for eksempel blitt lært i skolen om at det fantes støtte til de som ville begynne som håndverker, så hadde det blitt litt mer motiverende. Man må liksom spare 500 000 - 1 000 000 fra egen lønn til å kjøpe arbeidsbil, verktøy, leie lager og utgifter til materialer til kunder, før man i det hele tatt kan vurdére å begynne for seg selv. Det hadde vært lettere for mange å prøve seg i arbeidslivet om det fantes litt starthjelp, uten forbehold. La folk prøve og feile litt. Tillit avler tillit. Da mener jeg også at borgerlønn er en bra ting. Men det er en litt annen diskusjon.

Beklager, men har du NOE peiling på økonomi? Det hjelper ikkje å gjøre noe "over lang nok tid" om det har ingen nytte. Om eg betaler noen for å bjeffe, vil det skape noe nytte? Nei. Selv om ein skulle gjøre det ein gong eller 30 år. 

Eg ser ingen poeng å hjelpe håndverkere. Alle i Noreg har lov på gratis utdanning. I løpet av VGS går ein gjennom betalt praksis og tar ut fagbrev. Er ein flink i jobben, så fortsetter ein same arbeidsplass. Ytterst få er flinke nok til å starte eige bedrift som 18 åringer. De fleste bør få litt meir opplæring - jobbe i firma frem til 30år.
I løpet av den tia er det meget enkelt å skaffe seg alt av verktøy, arbeidsbil o.l. Mange får jo tillegg på jobben for å ha eigen bil, så den "betaler for seg selv". Staten bør ikkje sponse folk for å starte bedrifter og redde de frå konkurs.

 • Like 6
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
aomt skrev (27 minutter siden):

........

Staten bør ikkje sponse folk for å starte bedrifter og redde de frå konkurs.

Enig. 

Det er risikabelt å starte for seg selv, men samtidig, hvis denne terskelen er for lav får man mange oppstartsbedrifter som overhodet ikke har livets rett. 

I tillegg er det ytterst sjelden at staten vet hvilke bedrifter som vil overleve. Politikerne bør lage lover, regler og avgifter som tar samfunnet dit de vil. Hvordan man når dette målet bør være mest mulig opp til bedriftene selv. 

Derfor bør alle lover og regler være mest mulig teknologinøytrale. Sett f.eks. generelle avgifter på forurensing som gjelder alle bedrifter likt. Så vil markedet selv finne ut hvilken løsning som gir mest kutt i forurensning for pengene.

F.eks. veldig mange organisasjoner og ordninger som skal "fremme ditt eller datt" er i kategori 3. De gjør tilsynelatende masse arbeid, men tilfører lite eller ingenting til reell verdiskapning.

Edited by KalleKanin
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
aomt skrev (1 time siden):

Beklager, men har du NOE peiling på økonomi? Det hjelper ikkje å gjøre noe "over lang nok tid" om det har ingen nytte. Om eg betaler noen for å bjeffe, vil det skape noe nytte? Nei. Selv om ein skulle gjøre det ein gong eller 30 år. 

Eg ser ingen poeng å hjelpe håndverkere. Alle i Noreg har lov på gratis utdanning. I løpet av VGS går ein gjennom betalt praksis og tar ut fagbrev. Er ein flink i jobben, så fortsetter ein same arbeidsplass. Ytterst få er flinke nok til å starte eige bedrift som 18 åringer. De fleste bør få litt meir opplæring - jobbe i firma frem til 30år.
I løpet av den tia er det meget enkelt å skaffe seg alt av verktøy, arbeidsbil o.l. Mange får jo tillegg på jobben for å ha eigen bil, så den "betaler for seg selv". Staten bør ikkje sponse folk for å starte bedrifter og redde de frå konkurs.

Du trenger ikke være frekk. Jeg er ikke frekk mot deg, så hold dritten for deg selv, takk.

Du skjønner ikke hva jeg skriver fordi du ikke gidder å prøve å lese og tenke over det. Tar ting ut av kontekst.

Meget enkelt? Så enkelt er det vel ikke? Koster masse penger. Har du jobba som håndverker før? Virker ikke sånn.

Hvor får du "redde de fra konkurs" fra? Jeg snakker om å motivere og inspirere. Det hjelper å få litt starthjelp, det er da man trenger det mest. Det nytter ikke å drepe ting i starten.

Prøv å vis litt mer respekt når du skriver til andre.

 

KalleKanin skrev (47 minutter siden):

Enig. 

Det er risikabelt å starte for seg selv, men samtidig, hvis denne terskelen er for lav får man mange oppstartsbedrifter som overhodet ikke har livets rett. 

I tillegg er det ytterst sjelden at staten vet hvilke bedrifter som vil overleve. Politikerne bør lage lover, regler og avgifter som tar samfunnet dit de vil. Hvordan man når dette målet bør være mest mulig opp til bedriftene selv. 

Derfor bør alle lover og regler være mest mulig teknologinøytrale. Sett f.eks. generelle avgifter på forurensing som gjelder alle bedrifter likt. Så vil markedet selv finne ut hvilken løsning som gir mest kutt i forurensning for pengene.

F.eks. veldig mange organisasjoner og ordninger som skal "fremme ditt eller datt" er i kategori 3. De gjør tilsynelatende masse arbeid, men tilfører lite eller ingenting til reell verdiskapning.

Hva mener du med "livetst rett"? Jeg mener det er motsatt. Mange som HAR talent, men som ikke tør på grunn av manglende støtte.

Igjen, så hopper vi over bortimot 90% av det jeg skriver .. så da gidder jeg ikke diskutere.

Edited by Taurean
 • Like 3

Share this post


Link to post
Taurean skrev (2 timer siden):

Du trenger ikke være frekk. Jeg er ikke frekk mot deg, så hold dritten for deg selv, takk.

Du skjønner ikke hva jeg skriver fordi du ikke gidder å prøve å lese og tenke over det. Tar ting ut av kontekst.

Meget enkelt? Så enkelt er det vel ikke? Koster masse penger. Har du jobba som håndverker før? Virker ikke sånn.

Hvor får du "redde de fra konkurs" fra? Jeg snakker om å motivere og inspirere. Det hjelper å få litt starthjelp, det er da man trenger det mest. Det nytter ikke å drepe ting i starten.

Prøv å vis litt mer respekt når du skriver til andre.

Eg er ikkje frekk. Det var eit spm til deg. Det er ikkje barnehage for at noen skal ta vare på følelsene dine.  Du må tåle å høre ting du ikkje liker. 
Du er jo selvmotsigende:
"Da er det bedre at vi har noen jobber som kanskje ikke er så nyttig, men som holder folk i en viss samfunnsnyttig aktivitet - betaler lån på hus, kjøper varer og tjenester"
Når du gjør jobb som er ikkje nyttig (ligge på sofaen og se på TVen), så hjelper det lite at du får lønn for det. Det gir INGEN samfunnsnytte. For at denne personen skal kunne se på TVen, er det noen andre som må betale det. Staten (skattebetalere) eller andre kollegaer i bedrifta (ved å få mindre i lønn). 

Eg har ikkje håndverker utdanning, men har jobba på byggeplass, ja. Har eit par håndverkere i familien, så eg veit nok litt om emnet. 
Ein grei håndverker tjener nok til å leve meget grei liv. Og har alle mulegheita til å spare opp og starte eiga bedrift.

At folk ikkje tør å satse er det opp til dem. Ja, starte business, kjøpe aksjer, gamble - risiko. Å starte bedrift krever litt meir enn å vare god håndverker. Velge kas arbeid ein skal ta, reklame, rekneskap, ansette folk/jobbe åleine, osv, osv. Potensielt kan ein tjene godt på det. Kanskje styre firmaet og ikkje jobbe på gølvet. Kanskje tjene 2-3-10 gonger så mye som på gølvet. Kanskje taper ein alt. Det er opp til kvart sitt vurdering. Alle i Noreg har like mulegheita. Noreg er kanskje det landet i verden der det er enklest å starte opp eige bedrift.

Det er ingen vits at staten skal hjelpe alle. Kva er vits at alle skal ha eigen firma? Noen kommer til å gå konk, staten tar delvis rekningen. Staten må også ansette fleire folk for å sjekke skatten, arbeidsforhold. Fleire firmaer - fleire folk som må jobbe. 
Skal staten hjelpe håndverker, så vil alle bartendere, kokker, barista ha eigen plass. Skal staten hjelpe der og? Kva med leger - hjelpe de å leie bygg og kjøpe inn utstyr, så de kan drive privat? Piloter - staten sponser eit fly for kvar av de? Arkitekter, advokater, IT, osv? Eller skal staten hjelpe kun håndverker og dritte i resten?

 • Like 6

Share this post


Link to post
aanundo skrev (16 timer siden):

Ja, dette er en debatt med stor samfunnsnytte, da vi i Norge har dullet oss inn i et system med et byråkrati som er tilpasset dobbel så stor befolkning.

Kanskje det er på tide å ta grep, når dette er konklusjonen ved se på statistikker mellom sammenlignbare land.

Konklusjonen har du skapt selv, da din påstand er nettopp det, påstand, uten argumenter.

Jeg tenker at universell grunnleggende "borgerlønn" (ikke nasjonal, men global) kan være en ide å utforske, av mange grunner, som utjevning av økonomisk ulikhet og instrumentelt for å gi mennesker mulighet til å være produktive / kreative, noe som er vanskelig når de er sultne og mangler tak over hode.

Samtidig jobbe nok mange filosofer, sosiologer, økonomer og folk innen mange andre fagretninger med å prøve å anslå hva automatisering av produksjon og tjenester fører med seg av effekter, og om det å holde flest mulig i arbeid også skal være hovedparadigmet fremover.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
mandela skrev (1 time siden):

....
noe som er vanskelig når de er sultne og mangler tak over hode.

.....

Hvor mange i Norge er det som er sultne eller mangler tak over hodet?

Det finnes også massevis av støtteordninger, alt fra Innovasjon Norge til Kulturrådet som allerede gir massevis av penger til personer med mer eller mindre gode ideer. Klarer man ikke å overbevise noen av disse, har man kanskje ikke en så god idé likevel?
 

Taurean skrev (7 timer siden):

......

Hva mener du med "livetst rett"? Jeg mener det er motsatt. Mange som HAR talent, men som ikke tør på grunn av manglende støtte.

......

Jeg har ingen tro på at det finnes massevis av personer med så mye talent at de ville kommet opp med noe genialt bare de fikk masse penger fra staten. 

Som nevnt over finnes det allerede mange mulige hel- og halvstatlige støtteordninger, i tillegg til mer tradisjonelle ordninger som å søke lån i en bank eller få en vanlig investor til å satse på akkurat deg.
Hvis man ikke har mer tro på egne ideer til at man tørr å søke slike støtteordninger eller andre eksterne investeringer, tror jeg det er ytterst lite sjanse for at man har noe som andre er villige til å betale penger for.

Vi har ikke råd til å betale masse penger til folk som mener de har masse talent, hvis det ikke er noen som er villige til å betale for det de lager. Det er DET jeg mener med "livets rett". Noen må være villige til å betale for det produktet som blir produsert. I starten for å komme i gang vil dette være banken/investorer/støtteordninger. På sikt må disse pengene komme fra personer som kjøper produktet.

Hvorfor skal vi som samfunn betale for at noen sitter for seg selv og prøver å finne opp ideer som ingen andre har nok tro på til å satse på? 

Edited by KalleKanin
 • Like 3

Share this post


Link to post
mandela skrev (1 time siden):
Sitat

Ja, dette er en debatt med stor samfunnsnytte, da vi i Norge har dullet oss inn i et system med et byråkrati som er tilpasset dobbel så stor befolkning.

Konklusjonen har du skapt selv, da din påstand er nettopp det, påstand, uten argumenter.

.....

Det finnes mange eksempler på at vi mest sannsynligvis er kraftig overbyråkratiserte i Norge:
https://www.aftenposten.no/norge/i/4dx9a/i-2030-kan-regjeringen-ha-6000-byraakrater

(Og av egen erfaring er det også masse unødvendig byråkrati og lite effektivitet på egen statlige arbeidsplass. )

 • Like 1

Share this post


Link to post
mandela skrev (1 time siden):

.....

Jeg tenker at universell grunnleggende "borgerlønn" (ikke nasjonal, men global) kan være en ide å utforske

......

Hvordan har du tenkt å få til det?
Hvordan skal vi få med alle land i verden på dette?
En ting er at kostnaden for en person i Uganda er en helt annen enn kostnaden for en person her i Norge, en annnen ting er hvordan skal man få til slike ordninger når mange land allerede gir fullstendig beng i hele eller deler av egen befolkning?

Share this post


Link to post

Problemet er at disse jobbene er i det offentlige og her skjer ingen evaluering eller oppsigelser. Vi kommer aldri til å bli kvitt slike folk

 • Like 2

Share this post


Link to post
Taurean skrev (9 timer siden):

Du trenger ikke være frekk. Jeg er ikke frekk mot deg, så hold dritten for deg selv, takk.

Du skjønner ikke hva jeg skriver fordi du ikke gidder å prøve å lese og tenke over det. Tar ting ut av kontekst.

Meget enkelt? Så enkelt er det vel ikke? Koster masse penger. Har du jobba som håndverker før? Virker ikke sånn.

Hvor får du "redde de fra konkurs" fra? Jeg snakker om å motivere og inspirere. Det hjelper å få litt starthjelp, det er da man trenger det mest. Det nytter ikke å drepe ting i starten.

Prøv å vis litt mer respekt når du skriver til andre.

 

Hva mener du med "livetst rett"? Jeg mener det er motsatt. Mange som HAR talent, men som ikke tør på grunn av manglende støtte.

Igjen, så hopper vi over bortimot 90% av det jeg skriver .. så da gidder jeg ikke diskutere.

Begrepet "Livets rett" om ideer for å skape nye arbeidsplasser er et "Ullent begrep". Problemet i Norge er at vi tror folkene som best vurderer dette sitter i byråkratiet.

Statistikken viser at vi er blant de dårligste til å ta vare på og skape arbeidsplasser av ideene.

Vi burde lære mer av nasjoner som beviselig er dyktigere på innovasjon, som USA. Noen må til syvende og sist vurdere om det skal brukes mye penger på en ide, men i utgangspunktet bør alle få slippe til, og det er her vi har noe å lære av andre.

I USA bruker en mer et system hvor enkeltpersoner eller team kommer med sine ideer i form av konkurranse, og store premier for de som er vinnere. I tilfellet bølgeenergi var det 90 team som kom med sine løsninger, og 10 ble valgt ut og fikk mer støtte for å lage modell i 1 : 20. Disse 10 fikk hjelp til å lage modell og modellen ble testet i et bølgebasseng, hvor eksperter fra universitetene vurderte resultatet, og det ble etter 2 år kåret en vinner, som fikk 10 mil. i premie.

Denne måten å gjøre det på er nærmest utenkelig i Norge, og vi går trolig glipp av mange gode ideer som kunne blitt nye arbeidsplasser.

Jeg er også enig i at staten burde tatt større risiko ved nyetableringer, noe vi egentlig har akseptert innen olje. Her tar staten over 80% av utgiftene i letefasen, da privat kapital skyr risiko. Uten leting ingen ny olje, og det viser seg at vi finner olje så staten får pengene igjen med renter. Ikke mindre enn 10 000 merd., og vi kan bare filosofere over hvor mye vi hadde hatt av disse pengene dersom staten ikke finansierte letingen. 

Share this post


Link to post

Det et lett å more seg over offentlig ansatte og byråkrati. Helt til man trenger en sykepleier med respirator selv, eller en helse-statistiker som kan modellere en epidemi i sanntid. Eller en helsetopp som kan gi befolkningen og politisk ledelse gode råd som «når fram». Eller et skole-verk som kan omstille fra fysisk til virtuell undervisning på to dager.

Ja, det er sikkert endel jobber som har tvilsom nytteverdi. Å måle nytte er vanskelig - spesielt for oppgaver som forhåpentligvis ikke trengs (forsvaret) eller som har stor sannsynlighet for å feile men potensielt stor uttelling (grundere og forskere). Når Trump fikk jobben i USA så var «drain the swamp» en del av mantraet, og han har kuttet i CDC. Så lenge han var valgt inn på nettopp å redusere staten så var det ikke nødvendigvis galt å kutte også i CDC, men det er rimelig å anta at dette fikk negative konsekvenser når vi nå fikk korona.

https://www.businessinsider.com/trump-cuts-programs-responsible-for-fighting-coronavirus-2020-2?r=US&IR=T

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
knutinh skrev (2 timer siden):

Det et lett å more seg over offentlig ansatte og byråkrati. Helt til man trenger en sykepleier med respirator selv, eller en helse-statistiker som kan modellere en epidemi i sanntid. Eller en helsetopp som kan gi befolkningen og politisk ledelse gode råd som «når fram». Eller et skole-verk som kan omstille fra fysisk til virtuell undervisning på to dager.

Ja, det er sikkert endel jobber som har tvilsom nytteverdi. Å måle nytte er vanskelig - spesielt for oppgaver som forhåpentligvis ikke trengs (forsvaret) eller som har stor sannsynlighet for å feile men potensielt stor uttelling (grundere og forskere). Når Trump fikk jobben i USA så var «drain the swamp» en del av mantraet, og han har kuttet i CDC. Så lenge han var valgt inn på nettopp å redusere staten så var det ikke nødvendigvis galt å kutte også i CDC, men det er rimelig å anta at dette fikk negative konsekvenser når vi nå fikk korona.

https://www.businessinsider.com/trump-cuts-programs-responsible-for-fighting-coronavirus-2020-2?r=US&IR=T

 

"Problemet er løst" er en slik, som nettopp er morsom fordi den belyser et problem som er reelt.

Samtidig er "samfunnsøkonomi" en kompleks sak, og det er vanskelig å få et godt bilde uten å bruke hjelpemidler som "regneark". Gjennom regnearket kommer det frem at grunnen til et godt, robust og velfungerende norsk samfunn egentlig er de høye skattene.

Vi har laget et samfunn etter modell av Jesus, da han forkynte at vi skulle dele og gi, og den som var leder skulle være tjener for de andre. Det siste har vi ikke fått til,og ikke betaler vi skatt frivillig heller, men staten tvinger oss til å betale 60% av lønnen vår tilbake til samfunnet. Dette gjør at samfunnet fungerer selv om arbeidsløsheten stiger fra 100 000 til 400 000, og regnearket viser at vi får størst problem dersom de arbeidsløse kommer fra eksportnæringene.

Den største bekymringen er kanskje at vi er i ferd med å lage et samfunn hvor vi tror velferden fortsetter, selv om vi bare "klipper hverandre".

Fikk en "a-ha" opplevelse da jeg som pensjonist ville finne ut om bølgekraftverket mitt hadde en markedsverdi, og reiste på noen internasjonale konferanser for å treffe folk innen bølgeenergi. Erfaringen var ganske negativ, ved at ingen jeg kom i kontakt med var interessert i teknologien, men var trolig på konferansene mer eller mindre som del av jobben. I ettertid har jeg oppdaget at dette med å reise på konferanser for å få "faglig påfylling" er en industri i seg selv, og hadde jeg villet er det minst 100 konferanser om "energi fra havet" å velge mellom hvert år, men jeg har til denne tid ikke funnet referat fra disse konferansene. En kommer med andre ord ikke videre ved å bygge på tidligere konferanser, men lager en ny konferanse med deltageravgifter, mat og hotellopphold. Egentlig en storindustri, og da TU hadde en artikkel om fly-km for de fra Universitetet i Oslo var det på en måte en bekreftelse av det jeg trodde.

Egentlig feriereiser med "faglig oppdatering" som skalkesjul, og staten betaler for fine opplevelser rundt omkring i verden.

Satt på spissen, men med en kjerne av sannhet, på samme måte som filmen: "Problemet er løst".

 

 • Like 1

Share this post


Link to post
aomt skrev (22 timer siden):

Eg er ikkje frekk. Det var eit spm til deg. Det er ikkje barnehage for at noen skal ta vare på følelsene dine.  Du må tåle å høre ting du ikkje liker. 
Du er jo selvmotsigende:
"Da er det bedre at vi har noen jobber som kanskje ikke er så nyttig, men som holder folk i en viss samfunnsnyttig aktivitet - betaler lån på hus, kjøper varer og tjenester"
Når du gjør jobb som er ikkje nyttig (ligge på sofaen og se på TVen), så hjelper det lite at du får lønn for det. Det gir INGEN samfunnsnytte. For at denne personen skal kunne se på TVen, er det noen andre som må betale det. Staten (skattebetalere) eller andre kollegaer i bedrifta (ved å få mindre i lønn). 

Eg har ikkje håndverker utdanning, men har jobba på byggeplass, ja. Har eit par håndverkere i familien, så eg veit nok litt om emnet. 
Ein grei håndverker tjener nok til å leve meget grei liv. Og har alle mulegheita til å spare opp og starte eiga bedrift.

At folk ikkje tør å satse er det opp til dem. Ja, starte business, kjøpe aksjer, gamble - risiko. Å starte bedrift krever litt meir enn å vare god håndverker. Velge kas arbeid ein skal ta, reklame, rekneskap, ansette folk/jobbe åleine, osv, osv. Potensielt kan ein tjene godt på det. Kanskje styre firmaet og ikkje jobbe på gølvet. Kanskje tjene 2-3-10 gonger så mye som på gølvet. Kanskje taper ein alt. Det er opp til kvart sitt vurdering. Alle i Noreg har like mulegheita. Noreg er kanskje det landet i verden der det er enklest å starte opp eige bedrift.

Det er ingen vits at staten skal hjelpe alle. Kva er vits at alle skal ha eigen firma? Noen kommer til å gå konk, staten tar delvis rekningen. Staten må også ansette fleire folk for å sjekke skatten, arbeidsforhold. Fleire firmaer - fleire folk som må jobbe. 
Skal staten hjelpe håndverker, så vil alle bartendere, kokker, barista ha eigen plass. Skal staten hjelpe der og? Kva med leger - hjelpe de å leie bygg og kjøpe inn utstyr, så de kan drive privat? Piloter - staten sponser eit fly for kvar av de? Arkitekter, advokater, IT, osv? Eller skal staten hjelpe kun håndverker og dritte i resten?

Det er ikke snakk om barnehage, det er snakk om å vise respekt for medmennesker. DET er noe man lærer i barnehagen.

Du må også tåle å høre dette, ting du ikke liker. Altså å vise grunnleggende og fundamental respekt. Det koster mindre å være snill enn å være slem.

 

Når noen får livsgrunnlag, så vil de naturlig søke ut til jobb. Mennesker vil automatisk søke jobb og å utvikle seg. Og jeg mener at tillit avler tillit, og respekt avler respekt. Med Fritt Marked, så er det overlevelse som bestemmer .. og da blir folk slemme, respektløse og frekke .. fordi det er så mange som blir skjematet med at jobb er overlevelse. Jeg mener at jobb skal være en utstrekning av ens personlige utvikling. Noe man gjør fordi man har lidenskap, interesse og vilje.. Ikke på grunn av pengepress og sosial stigmatisering, som det ser ut som du er blitt sørgelig fanget av og tror om de som har gitt opp i livet, "ligge på sofaen og se på tv". Det er -psykologiske grunner- til at folk gir opp troen på seg selv.

Hvis det blir sånn at ingen vil jobbe med tv, greit nok, så gir vi f i å ha tv. Ingen problem. Da vil mange kanskje savne det, så vil mange få en -interesse og lidenskap- for å jobbe med det - så vil mange jobbe med det. Ingen forskjell fra fritt marked i produktivitet. Forskjellen er at folk slipper å leve med trusselen om å miste hjem og livsgrunnlag ved kriser. Alle lever et mer psykologisk stressfritt liv.

Det er ikke rart ingen tør å satse når vi ikke lærer noen ting om økonomi i skolen. Igjen: Masse talent i folk, men som går tapt fordi staten nekter å innføre lærdom om økonomi og finans i skolen. Ikke bare personlig økonomi, men -all slags- økonomi. Og det er igjen nyanser; Mange som har egne bedrifter som regelrett bruker skitne triks og midler for å skyve folk ut av bransjen deres. Er frekke og slemme. I stedet for å tenke at en ny arbeider er en gave til samfunnet. Jeg hadde en sånn arbeidsgiver da jeg var lærling, han så på meg som fremtidig konkurranse, så han lært meg ingenting av det som var nyttig. Bare holdt meg som en slave. Jeg møtte en annen, eldre fyr som hadde drevet for seg sjøl hele livet, han sa han hadde hatt med seg 12 lærlinger og alle hadde blitt byggmestre. Det sier noe om integritet, verdier, holdninger. Jeg vil heller fordre verdier som han sistenvnte hadde, enn den førstnevnte. Og dét får man ved å innvilge fundamental tillit. Ved å investére i enkeltindividet .. så jeg tror på borgerlønn. Folk VIL ikke ligge på sofaen og se på tv, som du mener. Folk VIL utvikle seg, folk VIL få til noe med livene sine! Men de tør ikke, på grunn av 1) Risiko, og 2) Folk som er slemme og hensynsløse og bare tenker på seg selv og sin egen lommebok - som ikke ser samfunnet som en helhet.

Hjelpe, hjelpe .. man hjelper de som vil få til noe, og holder mulighetene åpne for andre, så de blir inspirert til å -ville- få til noe. Det må være muligheter der. Det blir en investering i enkeltindivider. De aller fleste er ærlige og snille mennesker som vil få til noe. Det er noen få svarte får som har gitt opp tidlig i livet, som kanskje vil prøve å svindle systemet, men disse trenger psykologhjelp, ikke masse penger. Og det er jo lett å oppdage hvis man ser at de ikke bryr seg, ikke møter opp, ikke gidder å prøve.

Det dreier seg om fundamental psykologi. Hvis man legger dét til grunn, så er det lett å se at å spille på de gode, ærlige og snille følelsene, er det rette å gjøre. Fritt marked mener jeg heller legger til rette for de onde følelsene; Grådighet, konkurranse, hensynsløshet, psykopati. Det er om å gjøre å ta rotta på sin neste, underby, mobbe ut, tilbakeholde informasjon for å få et konkurransefortrinn. Samme om Trump gjør; Splitt og hersk. For meg, oppskriften på psykopati. Jeg tror heller på empati. Legge til rette for suksess, og la de som har mest empati, ærlighet og integritet få vise veien. Ikke de som er sluest og slemmest, skaper fryktkultur. Det dreper folk innenfra.

Edited by Taurean
 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg tror dessverre det der er ren utopi. Mennesker er mennesker, og selv de med perfekt familie, perfekt oppvekst og alle de rette forutsetningene kan ende opp med å være kyniske, manipulative, onde og egoistiske.

Og noen jobber for å leve, og andre lever for å jobbe - og ulike nyanser der i mellom.

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post

> Forsvinner de meningsløse jobbene med høy lønn i korona-dragsuget?

Nei dessverre, fordi disse jobbene i stor utrekning befinner seg i det offentlige – som fortsetter akkurat som før.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...