Jump to content
Sign in to follow this  
NTB - digi

Frp og Sp åpner for å gi E-tjenesten rett til masse­lagring av nettrafikk

Recommended Posts

Finst det noken betingelser i dette forslaget som forhindrer staten frå å bytte dataene med andre land sine overvakingstenester? Da tenkjer eg ref: https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Eyes Om dette kjem på plass så er eg redd for at staten i neste omgang berre vil ekspandere ansvar og handlingsrom fordi "befolkningen synes dette er så ok". Effektiviteten er høgst diskutabel om ein ser til kva NSA fekk til med masseovervaking i USA. Kan me lære av historien? https://www.nytimes.com/2020/02/25/us/politics/nsa-phone-program.html

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Er det noen grunn til å være best i klassen i overvåkning? Hvis motivet er å beskytte næringslivet så kan de bli med på E-tjenestens "svarte boks"-system.

Det samme gjelder infrastruktur som ikke har grensesnitt mot befolkningen som elgrid, vannkraftverk osv.

Det offentlige må dessverre kunne beskytte sine systemer uten overvåkning av innbyggere. Hvis kompetansen ikke finnes så må de gå ut og kjøpe den. Kanskje de kunne bruke noen av de milliardene de har kastet bort på ubrukelige IT-systemer til å få bedre kompetanse.

I løpet av de siste 30 år så har ikke det offentlige i Norge tatt ett eneste steg mot å bruke åpen kildekode f.eks. Skal vi vente i 100 år?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Annonse

Hva synes du, sto det under bildet her en plass.

Jeg synes at de negative konsekvensene av masseovervåking helt åpenbart er større enn de positive konsekvensene, uansett hvordan du vrir og vender på det. Og det blir enda tydeligere når stater rundt hele kloden stadig vekk ser ut til å benytte seg av muligheter til å overføre mer makt til styrende organ bort fra kontrollorgangene, hver gang en slik mulighet kommer. Regnskapet etter korona-viruset er ikke gjort opp ennå, men land som Ungarn gjør antidemokratiske grep som de hverken er tidsbegrenset eller later som er midlertidige. Man legger grunnlag for sterkere lederskapsformer overalt man ser. Det er der fokuset burde vært, ikke på en ubegrunnet illusjon om at masseovervåking gjør verden til et tryggere sted.

Edited by tommyb
 • Like 4

Share this post


Link to post

Jeg synes det er tipptopptommelopp.

Kan ikke komme på noe negativt som norsk overvåkning har medført. Derimot en rekke positive ting, senest pågripelsen av Tom Hagen.

Etteretningstjenester og politi trenger overvåkning for å kunne komme til bunns i saker.
Så er det opp til lovverk og domstoler å sikre at det skjer på en forsvarlig måte. Men at muligheten skal være til stede synes jeg absolutt

Edited by Drogin

Share this post


Link to post
Drogin skrev (30 minutter siden):

Kan ikke komme på noe negativt som norsk overvåkning har medført. Derimot en rekke positive ting, senest pågripelsen av Tom Hagen.

Da vet du kanskje om noe negativt som har oppstått pga. svekkelse av våre demokratiske fundamenter da? Det nytter ikke å diskutere på et premiss om godene av overvåkning om du ikke forstår deg på demokratiske prinsipper, hvordan demokratiet svekkes og hvordan regimer bygges.

Husk at det aldri er dagens regjering du skal være redd for.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Tilfellet Tom Hagen er ikke et eksempel på masseovervåking.

Det seneste tilfellet jeg kommer på der masseovervåking er et relevant verktøy er når man hentet ut informasjon om hvor mange (og potensielt hvem) som dro på hytta når man ble bedt om å holde seg hjemme. Det er strengt tatt ikke en god nok grunn til å hente ut slik informasjon, men det gjorde de likevel.

Og igjen så er det så viktig at jeg gjerne gjentar poenget til Gavekort ovenfor:
Du tillater ikke systemer for overvåkning fordi du stoler på dagens regjering. Muligheten åpnes opp for alle tenkelige framtidige regjeringer. Når det er snakk om å tilrettelegge tekniske løsninger, åpnes mulighetene til og med opp for regjeringer som har tatt makten med kupp. Ref: Hollerith-maskinene, eller flyktningregisteret fra Centralpasskontoret fra 1940.

Edited by tommyb
 • Like 1

Share this post


Link to post
Gavekort skrev (37 minutter siden):

Da vet du kanskje om noe negativt som har oppstått pga. svekkelse av våre demokratiske fundamenter da? Det nytter ikke å diskutere på et premiss om godene av overvåkning om du ikke forstår deg på demokratiske prinsipper, hvordan demokratiet svekkes og hvordan regimer bygges.

Husk at det aldri er dagens regjering du skal være redd for.

Med slik vag argumentasjon om slippery-slope, what-ifs og generell filosofi og ideologi kan man jo like gjerne tenke seg at et fullstendig anarkistisk samfunn ikke burde innføre politi. Ikke burde innføre fengsler eller sentralisert makt med tillatelse til frihetsberøvelse eller bøter. Eller tillatelse til å ha sikkerhetskameraer på steder der folk ferdes(som smykkebutikker, kjøpesentre etc), eller noen form for overvåkning, eller person-register(ala folkeregisteret). Og ihvertfall ikke bil-register/regnr!

Edited by Drogin

Share this post


Link to post
Drogin skrev (4 minutter siden):

Med slik vag argumentasjon om slippery-slope, what-ifs og generell filosofi og ideologi kan man jo like gjerne tenke seg at et fullstendig anarkistisk samfunn ikke burde innføre politi. Ikke burde innføre fengsler eller sentralisert makt med tillatelse til frihetsberøvelse eller bøter. Eller tillatelse til å ha sikkerhetskameraer på steder der folk ferdes(som smykkebutikker, kjøpesentre etc), eller noen form for overvåkning.

Hva er de demokratiske vaktene våre da, om det ikke er prinsipper og ideologi? Rene pragmatister er nesten uten unntak autokrater.

Hva betyr det å kjøre bil uten at du får automatisk fartsbot når du er over fartsgrensa? Er dette prinsipp eller pragmatisme?

Share this post


Link to post
24 minutes ago, Drogin said:

Med slik vag argumentasjon om slippery-slope, what-ifs og generell filosofi og ideologi kan man jo like gjerne tenke seg at et fullstendig anarkistisk samfunn...

 

Vil du bli med å bygge stråmann? 🎵

 

Nei, vet du at det er ganske stor avstand fra anarki uten politi til å lagre all tilgjengelig informasjon om alle innbyggernes kommunikasjon helt utenfor mistanke og årsak. Og de prinsippene du krysser over på veien dit, er hvert eneste ett av prinsippene som er laget for å beskytte deg og din familie mot statlige overgrep etter dine ytringer på nett. Jeg håper du kommer til å tenke gjennom dette på nytt ved en senere anledning.

 • Like 2

Share this post


Link to post
tommyb skrev (29 minutter siden):

 

Vil du bli med å bygge stråmann? 🎵

 

Nei, vet du at det er ganske stor avstand fra anarki uten politi til å lagre all tilgjengelig informasjon om alle innbyggernes kommunikasjon helt utenfor mistanke og årsak. Og de prinsippene du krysser over på veien dit, er hvert eneste ett av prinsippene som er laget for å beskytte deg og din familie mot statlige overgrep etter dine ytringer på nett. Jeg håper du kommer til å tenke gjennom dette på nytt ved en senere anledning.

Nei. Et anarkistisk samfunn uten et folkeregister vil kunne si nøyaktig det samme. Nøyaktig samme argumenter kan brukes for å avstå fra å innføre noe slikt. Jeg henviser til argumentene og at de alene ikke holder.

Hvis en person A sier at "En skapning er et menneske fordi det står på 2 ben", og person B påpeker at en slik argumentasjon vil føre til at aper defineres som mennesker, så bruker ikke B en stråmannsargumentasjon.

 

Om dere har noen faktiske forskningsartikler med vitenskapelige studier som viser at å innføre lagring av data som slettes etter X antall dager, som det kreves rettslige avgjørelse for å få tilgang til, vil føre til overgrep og misbruk, og evt hvilen andel eller sansynlighet det er for at det skjer, så kan jeg gjerne se det. Whatifs og slippery-slopes forholder jeg meg ikke til.

Edited by Drogin

Share this post


Link to post
53 minutes ago, Drogin said:

Nei. Et anarkistisk samfunn uten et folkeregister vil kunne si nøyaktig det samme. Nøyaktig samme argumenter kan brukes for å avstå fra å innføre noe slikt. Jeg henviser til argumentene og at de alene ikke holder.

Hvis en person A sier at "En skapning er et menneske fordi det står på 2 ben", og person B påpeker at en slik argumentasjon vil føre til at aper defineres som mennesker, så bruker ikke B en stråmannsargumentasjon.

 

Om dere har noen faktiske forskningsartikler med vitenskapelige studier som viser at å innføre lagring av data som slettes etter X antall dager, som det kreves rettslige avgjørelse for å få tilgang til, vil føre til overgrep og misbruk, og evt hvilen andel eller sansynlighet det er for at det skjer, så kan jeg gjerne se det. Whatifs og slippery-slopes forholder jeg meg ikke til.


Jeg gidder ikke leke en demagogs lek, der han kommer med hårreisende uttalelser for så å forsøke øke dokumentasjonskravene til alle andre, når det eneste viktige her er hvorvidt man fjerner grunnleggende rettsstatlige prinsipper eller ikke, og han ikke bryr seg om prinsipper. Det er ingen anarkistat vi snakker om her, det er denne staten hvor man for over to hundre år siden la ned prinsipielle grunnsteiner som beskytter befolkningen mot staten. De som styrte da var født inn i makt, de etterstrebet den ikke, og de la ned beskyttelse mot dem selv, til folkets beste.

Det er vi trenger denne beskyttelsen - da de la den ned fantes det knapt noen motivasjon for overvåkning. Men vi styres nå av de som har som viktigste mål i livet å etterstrebe makt, og de vil nå fjerne denne beskyttelsen av befolkningen utelukkende fordi fristelsen i datagrunnlaget er for stor.

 

Det er et problem når våre politikere ser til mindre demokratiske land og ønsker seg samme mulighetene til kontroll.

Men dette er altså hva jeg synes, om noen er uenige får de vise meg forskningsresultater på at jeg synes noe annet. 

 • Like 3

Share this post


Link to post
nilsnh skrev (På 27.4.2020 den 10.48):

 Kan me lære av historien?

Det eneste man kan lære av historien er at man ikke kan lære av historien. Tror menneskeheten har begått samme feil nok ganger til at dette er klart.

Share this post


Link to post

Må kjøre Open-WRT med VPN, slik at all trafikk inn/ut av hus er kryptert.

Men, vi blir allerede overvåket, det handler vel mest om lagring. Om E-tjeneste lagrer alt på en plass, får de en meget enkel og lett søkbar database som vil kunne gi alt av informasjon på navn. Disse verktøyene kan lekke. Selv mener jeg bare kriminelle burde være på slike databaser, da det overhodet ikke finnes noe grunn for myndigheter til å lage komplette mapper på lovlydige borgere.

Det var en grunn til at arkivene i Oslo ble sprengt av motstandsmenn under 2.VK.

 TLF plinger deg jo på kartet minimum hver 10 min, sosiale media vet jo mer om en person en deres nærmeste, og alt finansielt (utenom kontantbruk) ligger lagret. 

 

 

Share this post


Link to post

Synes man skal avstå fra å være for bastant i forhold til dette lovforslaget, da det faktisk er et stort behov for en oppdatert e-lov. Uten lagring av metadata så vil ikke etterretningstjenesten kunne utføre formålet sitt som blant annet er å kartlegge og motvirke trusler mot digital infrastruktur og demokrati fra utenlanske interesser. Det som er særdeles viktig er er alle nyansene i lovforslaget ift. kontroll og omfang i utlesning og lagring. I forhold til dette så har høringsinstansene vært kritisk til deler av lovforslaget og begrunnet synspunktene sine bra. Det blir interessant å se hvordan innstillingen vil se ut etter komitébehandlingen er ferdig.

Share this post


Link to post

Tvert imot er aldri mer riktig og viktig å være bastante enn det når det er snakk om flytting av rettsstatlige grunnprinsipper. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...