Jump to content
Redaksjonen.

Denne oljekrisen bidrar lite til det grønne skiftet

Recommended Posts

Et poeng som også spiller inn er i hvilken grad kriser som den vi har sett spiller inn på investorers lyst til å investere nye prosjekt og letevirksomhet. Før finanskrisen var det mye snakk om peak oil, og at den tids oppdagede ressurser ikke var nok til å dekke etterspørselen. Det var relativt lett å skaffe investorer til både lete- og utvinningsprosjekter selv om avkastningen lå noe frem i tid. Så begynte amerikanerne å utvinne olje og finanskrisen bragte prisen betydelig ned fra $150. Den var vel godt nedpå 20-tallet den gangen også så vidt jeg husker. Mange måtte ta betydelig tap i årene som fulgte.

Deretter fulgte en nye periode med relativt stabile priser, og aktiviteten tok seg opp i bransjen før pris-kollapsen vi har sett de siste månedene.

Det vil overraske meg om det ikke blir vanskeligere å skaffe penger til leting og utvinning etter to slike nedturer på relativt kort tid.

Dette kan selvsagt også føre til at letevirksomheten blir rammet, noe som på litt sikt kan føre til et underskudd av olje og sterkt økende priser. Dermed blir både tilbuds- og etterspørselssiden temmelig uforutsigbar i årene som kommer.

Prisen på annen energi påvirkes direkte av oljeprisen, og kan også blir ustabil.

For mange investorer er det ikke et spørsmål om de skal investere i fossilt eller fornybart. Dermed kan mange investorer foretrekke å putte pengene i helt andre sektorer.

 • Like 3

Share this post


Link to post

"Den aller største utfordringen til sol- og vindkraft er imidlertid manglende stabilitet."

Uttalelser som egentlig er en form for "oljelobby virksomhet".

"Follow the money" sier at en mektig bransje, som olje og gass, føler økonomien truet, og til flere kjepper i hjulene for investeringer i fornybar energi, til bedre.

Norge er et godt eksempel, og kanskje var avviklingen av "Utsiraprosjektet" ikke så uskyldig som Equinor vil ha det til.

Hydro var i gang med å teste ut vindturbiner i kombinasjon med elektrolyse, for å se hvordan dette fungerte sammen.

Neste steg var kanskje å lage metanol, og vi hadde hatt et godt system for å lagre fornybar energi.

Ser vi på strømprisene i Norge for tiden, kunne Statkraft med fordel produsert metanol fremfor å selge strømmen til 3 øre/kWh.

Med 5 øre/kWh ville LCOE for metanol blitt rundt 70 øre/liter, dersom Norcem leverte CO2 gratis i stedet for å lagre den i Nordsjøen.

Da har vi stabiliteten artikkelforfatteren etterlyser.

Med andre ord er det sterke økonomiske krefter som bremser utvikling mot en fornybar fremtid, og er egentlig den største trusselen mot klimaet.

I Norge har oljeindustrien sammenfallende interesser med staten, men vi kan håpe på forandring i 2021.

Artikkelforfatteren har rett i at det er enorme mengder energi som skal erstattes, men da er det på tide å få opp farten med overgangen, slik at det monner.

Vi må ut på havet, hvor de store energimengdene er i form av vind og bølger.

Edited by aanundo
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er lett å glemme det faktum at stater satser på fornybar / lokal produksjon av energi av flere grunner enn klima. Sol og vindkraft er nå også det billigste alternativet i store deler av verden. Da dette er lokale kilder, så er energiprisen også beskyttet mot globale hendelser og markedssvingninger.

Norge jo ikke har noe fortrinn som olje/gass-produsent, og er helt og holdent avhengig av at oljekartellet og politiske grep globalt holder prisen høy nok.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hvis man kan få Europa til å satse på atomkraft slik bla Finland og Russland gjør, så finnes det et visst håp for å redusere CO2-utslippene (Russland påstår at deres nye atomkraftverk ikke har noe atomavfall, alt brennes opp). Kanskje man også kan satse på bruk av dyp jordvarme?

Men selvfølgelig hvis dagens karantene bestemmelser for utenlandsreiser opprettholdes i mange år, så vil man kunne få redusert internasjonal persontrafikk i lang tid fremover.

Share this post


Link to post

Om det som nevnes over stemmer er dette misvisende journalistisk fra TUs side. Selvfølgelig skal bidragsytere/kommentarer/meninger få slippe til, men det er viktig at man er åpne om potensielle interessekonflikter. Mener dette bør gjelde alle, enten det er folk som arbeider opp mot fornybare interesser eller de opp mot fosile interesser.

Edited by The Very End
 • Like 3

Share this post


Link to post

Jonny, din analyse er veldig enkel. Bloomberg, Rystad og DNVGL har alle analyser som sier at det kommer en peak demand på 20-tallet. Disse aktørene har mye grundigere analyser enn din enkle. IEA som du henviser til har vist i tiår at de bommer konsekvent på sine analyser. IEA bruker kun linjere kurver. Da bommer de på sol, vind, elbiler ++ som har eksponentiell vekst. Se heller på de andre jeg henviser til.

Pandemien vil sannsynlig medføre tidligere peak demand grunnet permanent endrede reisevaner.

En ting har du rett i og det er at oljen vil være relevant i mange år til. Endringene vil skje sakte. Men prisen på olje vil bli permanent endret fordi markedet går fra en situasjon med vekst til nedgang. Gullalderen er om noen år over.

 • Like 1

Share this post


Link to post

At oljeindustrien gir opp med det første er det liten sjanse for.

Når mindre blir brent vil petrokjemisk industri benytte molekylene til å bygge mere av andre produkter for å holde etterspørselen ved like.

De er i full gang med å pushe enda mere

ikke-resirkulerbar engangsplast på verdens produksjon av mat og andre varer.

Dette for å sikre seg at avhengigheten holdes ved like.

Resirkulering gagner ikke etterspørselen etter mer.

Petrokjemien bruker stygge metoder mot "varslere" i bl.a. USA som sier sannheten for høyt.

Så en Amerikansk dokumentar på Discovery sciense "The story of plastic" 2020, som ga meg en aha opplevelse.

Dette ser ikke bra ut, og det slår vekk beina under el-bil satsingen, såvel som andre miljøsatsinger.

De drukner gjerne verden i plast, om det er det som lønner seg, de er jo tross alt i god gang.

Denne industrien VIL IKKE miljø, bare penger....

og får gjerne hjelp av velstående "politikere" de deler "lommerusk" med.

Edited by KjeRogJør
 • Like 2

Share this post


Link to post

I 2017 stod olje for 35% av energibruken i EU og fornybar energi stod for 14%. Innen EU skal  CO2-utslipp ca halveres frem til 2030, så olje må ca halveres da naturgass (24%) trolig vil holde sin del oppe. Kull (14%) vil for det meste være borte i 2030 og atomkraft (13%) vil være sterkt redusert. Med energibruk menes her total energibruk.

Sol og vind vil erstatte det meste som faller bort, selv om 2019 var det året med minst tilvekst av vind (12%) og sol (22%) i dette århundret (siden 2000)! Utbygging av bunnfaste turbiner er bare i en startfase i Europa og av flytende turbiner finnes bare en vindpark (Hywind Scotland med 5 turbiner og 30 MW). Sol og vind blir stadig billigere, turbinene på havet blir stadig større (i Nordsjøen 12 MW turbiner om tre år med kapasitetsfaktor på 63%). 

To atomkraftverk innen EU vil kanskje starte opp før 2030 (Frankrike og Finland), mens Hinkley C knapt vil rekke det om det over hodet blir realisert.

Jeg trekker fram EU fordi jeg tror at hele verden etter hvert vil følge samme utvikling som EU har. De aller fleste kullkraftverk i verden sliter med økonomien (50% av verkene i Kina). 

·Fra artikkel:  "Offshore wind 'could meet entire power demand of China’s coast': Harvard study"

https://www.rechargenews.com/wind/global-wind-and-solar-energy-growth-rate-in-2019-was-slowest-this-century/2-1-769738

Artikkelforfatter nevner grunnstoffet dysprosium. Det kan erstatte neodym i elmotorer/generatorer men er mest brukt i artikkelforfatters i atomkraftverk til brenselsstavene)!

Av neodym finnes det 24 gram per tonn jordskorpe, så det finnes egentlige enorme mengder av grunnstoffet!

Å henvise til IEA med hensyn til prognoser for fornybar energi, burde ethvert menneske med et minimum av viten om energi avstå fra. Se også innlegget til PV-fan.

Jeg vil konkludere med at det meste Jonny Hesthammer skiver om energi de nærmeste tiår er lite troverdig og sannsynlig. 

 • Like 2

Share this post


Link to post
kmlund skrev (22 timer siden):

Det vil overraske meg om det ikke blir vanskeligere å skaffe penger til leting og utvinning etter to slike nedturer på relativt kort tid.

Er nok et tydelig tegn i tiden ja.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...