Jump to content
Redaksjonen.

Verdens største anlegg for grønn hydrogenproduksjon har åpnet

Recommended Posts

Det er flott at det kommer et anlegg av skikkelig størrelse hvor man kan måle og dokumentere funksjonen.

Når man regner på nytteverdien er det ikke lagring som er den største utfordringen. Det er syklusvirkningsgraden på elektrolyse-komprimering-lagring-elproduksjon som er vanskelig å få høyere enn 20% som er problemet, dvs. at strømprisen må ganges med fem før du får den ut på nettet. Selv gamle utslitte Li-ion batterier har en virkningsgrad langt over 90%.

Solenergi er gratis? De må uansett investere i solcellene og anlegget. Det blir interessant å se etter et år i drift.

Share this post


Link to post
Annonse

en ting er at solceller ikke er gratis, en annen sak er alternativ inntekt, Selv om man har investert i fabrikk for hydrogenproduksjon, kommer man ikke utenom at det potensielt kan være mer lønnsomt å selge strømmen. Om fabrikken ikke er selvforsynt, forutsetter det at innkjøpspris for strøm som minimum er lavere enn salgspris på det hydrogenet som produseres. Man kan alltids investere i fornybar strømproduksjon der salg av elektrisitet ikke er et alternativ, men en kan jo tenke seg at oppføring, drift og vedlikehold av et anlegg et slikt sted har en betydelig merkostnad.

Evt vil ekstra beskatning av grått hydrogen kunne hjelpe, men det bør nok også forutsette/gjelde at elektrisiteten brukt til fremstilling ikke kunne vært benyttet til mer effektiv utslippsreduksjon.

Share this post


Link to post

Dette er eit resultat av alt for høge subsidiar og inkompetente statlege byråkratar som ikkje veit kva bøtte dei skal kaste pengane i.

 

I 2016 hadde Japansk kraftproduksjon utslepp på 0,556 kg CO2 pr kWh frå ein miks av kol- og gasskraft med noko vasskraft og annan fornybar energi. Straumen frå solcellepanela her kunne gått til å redusere det talet, men neidå. I staden har dei installert ein stor elektrolysør som skal kaste vekk mesteparten av energien, og i tillegg ta straum frå nettet når det ikkje er (nok) sol.

 

Dersom dei produserer hydrogen med det beste utstyret frå NEL, brukar dei 65 kWh pr produserte og komprimerte kg hydrogen. (Eg reknar med det skal komprimerast til 700 bar, sidan det skal transporterast eller lagrast.) Med japansk kraftmiks fører det til utslepp på 36,14 kg CO2 pr kg H2. Hydrogenet skal brukast i brenselceller. Der får dei ut 20 kWh pr kg hydrogen. Resultat: 1,8 kg CO2 pr kWh. Det må vere den skitnaste straumen i verda. Dobbelt so skiten som gjennomsnittleg kraftproduksjon i Australia.

 

Edit: Det kan faktisk vere verre enn dette.  Dersom dei berre får 1200 Nm³ = 108 kg hydrogen i timen av 10 MW, brukar dei 93 kWh pr kg hydrogen.  Om verknadsgrada til brenselcella framleis er 20 kWh/kg vert det nesten 2,6 kg CO2 pr kWh.  4,63 kWh inn pr kWh ut, om vi ser vekk frå transporten av hydrogenet.  Dette er hinsides all fornuft.

Edited by Sturle S
 • Like 6

Share this post


Link to post

Mulig dette blir en veldig skitten grønnfarge.. ;)

Det er uansett ikke så viktig. I det store bildet er 20MW bare et litt stort pilotprosjekt og pilotprosjekt trenger vi. Selv om jeg allerede nå er villig til å gjette på at resultatet havner i kategorien 'vi kaster bort litt penger nå så vi slipper å kaste bort mer penger siden'. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Japan har et stort behov for å erstatte naturgass, så dette var på tide at de fikk fart i. Så kan det jo hende de på sikt ikke trenger å importere så mye energi slik de har gjort tidligere. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
3 minutes ago, Kahuna said:

Mulig dette blir en veldig skitten grønnfarge.. ;)

Det er uansett ikke så viktig. I det store bildet er 20MW bare et litt stort pilotprosjekt og pilotprosjekt trenger vi. Selv om jeg allerede nå er villig til å gjette på at resultatet havner i kategorien 'vi kaster bort litt penger nå så vi slipper å kaste bort mer penger siden'. 

Pilotprosjekt er det nok av, men kanskje Japan treng å sjå det med eigne auge?  Dersom dei får 60% verknadsgrad frå brenselcelle til nettet (som føreset at dei overdimensjonerer brenselcella og køyrer ho på låg effekt), ender dei på total verknadsgrad på 21,6%.  Ikkje mykje betre enn prosjektet Hydro og seinare Statoil hadde gåande på Utsira, som nådde 18% verknadsgrad.

 

På øya O'Ahu på Hawaii skal gasskraftverket Kahe Generating Station erstattast med batteri på 810 MWh med 135 MW inverter-kapasitet.  810 MWh tilsvarerer 40,5 tonn hydrogen, som eg trur ein vil slite med å finne lagerplass til.  (Var det 1 kg som eksploderte på Kjørbo?)  Med 90% verknadsgrad klarer dei seg med 1/4 av produksjonskapasiteten for sol- og vindkraft.  Ein veldig mykje betre idé.  I staden for å måtte generere 5 gonger meir energi enn dei får ut, er det nok å generere 10% meir.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Akkurat nå gir kanskje ikke et slikt anlegg så mye mening. Man kan installere ganske mye mer solceller før det blir behov for langtidslagring av strøm. Men, en gang må vi over på 100% fornybart og da vil det være sesongsvingninger i tilbud og etterspørsel som må utjevnes med en eller annen form for langtidslagring. Batterier gir dårlig økonomi om de skal brukes for bare en ladesykel i året. Da er det ikke nødvendigvis så mange andre alternativer enn hydrogen. Det kan da være lurt å starte med å utvikle teknologien litt før man trenger den.

 • Like 3

Share this post


Link to post
22 minutes ago, stigmv said:

Akkurat nå gir kanskje ikke et slikt anlegg så mye mening. Man kan installere ganske mye mer solceller før det blir behov for langtidslagring av strøm. Men, en gang må vi over på 100% fornybart og da vil det være sesongsvingninger i tilbud og etterspørsel som må utjevnes med en eller annen form for langtidslagring. Batterier gir dårlig økonomi om de skal brukes for bare en ladesykel i året. Da er det ikke nødvendigvis så mange andre alternativer enn hydrogen. Det kan da være lurt å starte med å utvikle teknologien litt før man trenger den.

Hydrogen er fullstendig ueigna til langtidslagring.  For å lagre 16 GWh, ein times gjennomsnittleg norsk forbruk, trengst 800 tonn hydrogen.  Ser du føre deg nokon som helst fornuftig måte å lagre 800 tonn hydrogen på?  Det er for ein einaste time.  Skal du gjennom heile natta treng du meir.  I tillegg trengst 80 GWh for å produsere det hydrogenet.  80 GWh inn for å få ut 16 GWh.

 

Kraftmagasinet Blåsjø lagrar til samanlikning 7,8 TWh straum.  Det er nok til å dekkje gjennomsnittleg norsk forbruk i meir enn 20 dagar.  390 millionar tonn hydrogen.  1,1 millionar tonn for kvar kommune i landet.

 

Om ein ikkje har eigna topografi til vasskraft, kan ein til dømes lagre biologisk materiale for brenning i eit varmekraftverk når energien trengst.

Edited by Sturle S
 • Like 2

Share this post


Link to post
Sturle S skrev (5 minutter siden):

Hydrogen er fullstendig ueigna til langtidslagring.  For å lagre 16 GWh, ein times gjennomsnittleg norsk forbruk, trengst 800 tonn hydrogen. 

Du mener at man trenger 16GWh gjennom samme område? Energinettet er bygget ut med flaskehalser i alle retninger. Du klarer ikke å ha kun 1 lager for å forsyne nettet i fremtiden når det trengs i f.eks Japan. 

 

Edited by oophus3do
 • Like 1

Share this post


Link to post

Irrelevant. Har alltid vært og kommer alltid til være i de kretser der hydrogen er eneste mulighet ihht til dem selv. Spørsmål om energieffektivitet allerede for 20 år siden ble avfeid med åpenbar irritasjon og latterliggjøring.

Share this post


Link to post
Øyvind Lunde skrev (8 minutter siden):

Irrelevant. Har alltid vært og kommer alltid til være i de kretser der hydrogen er eneste mulighet ihht til dem selv. Spørsmål om energieffektivitet allerede for 20 år siden ble avfeid med åpenbar irritasjon og latterliggjøring.

Japan har importert fossilt energi i alle år med effektivitet som ikke akkurat er 100%. Effektivitet er ikke alfa & omega. Det som er viktig er økonomien og lønnsomheten i det hele. Så kjapt man tjener på å lagre energi, så vil det selvfølgelig være bedre enn å la det gå til spille når man kan få perioder hvor energien trengs senere. Japan trenger uansett hydrogen for å erstatte naturgass til oppvarming i store mengder, så det at man starter å få erfaring på dette gjennom slike prosjekter er selvfølgelig flott. For hva skjer om man sammenligner kostnader til å produsere denne energien selv, kontra det å frakte naturgass gjennom import? 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Lab Roy skrev (2 timer siden):

Hva tror man blir prisen for 1 KWh fra dette anlegget?

Vanskelig å si, men analyser kan jo vise et anslag. 

https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Hydrogen-Economy-Outlook-Key-Messages-30-Mar-2020.pdf

Sitat

"Hydrogen is likely to be most competitive in large-scale local supply chains. Clusters of industrial customers could be supplied by dedicated pipeline networks containing a portfolio of wind- and solar-powered electrolyzers, and a large-scale geological storage facility to smooth and buffer supply. Our analysis suggests that a delivered cost of green hydrogen of around $2/kg ($15/MMBtu) in 2030 and $1/kg ($7.4/MMBtu) in 2050 in China, India and Western Europe is achievable. Costs could be 20-25% lower in countries with the best renewable and hydrogen storage resources, such as the U.S., Brazil, Australia, Scandinavia and the Middle East. However, cost would be up to 50-70% higher in places like Japan and Korea that have weaker renewable resources and unfavorable geology for storage (Figure 5 and Figure 6)."

 

Share this post


Link to post

Hydrogen er fullstendig ueigna til langtidslagring. For å lagre 16 GWh, ein times gjennomsnittleg norsk forbruk, trengst 800 tonn hydrogen. Ser du føre deg nokon som helst fornuftig måte å lagre 800 tonn hydrogen på? Det er for ein einaste time. Skal du gjennom heile natta treng du meir. I tillegg trengst 80 GWh for å produsere det hydrogenet. 80 GWh inn for å få ut 16 GWh.

Proton svar:

Det kan se ut som mange er uenige med deg i ditt frenetiske og ulogiske syn på å benytte hydrogen som lagring av store mengder overskuddsenergi fra sol og vind. I verden er der hundrevis av undergrunns lagre for naturgass med en samlet kapasitet på 400 mrd kbm. Om dette var hydrogen ville energi innholdet være 1500 TWh - ti ganger vår samlede vannkraft!!. Nå er ikke lagring av hydrogen i saltformasjoner og i tomme gass- og oljereservoar problemfritt, men det er heller ikke veldig forskjellig fra gasslagring i dag. Tyskland gjør i prinsipp det samme ved at de har bygget 40 elektrolyseanlegg som produserer hydrogen av overskuddskraft. Gassen injiseres i naturgassnettet som tåler rundt 20% hydrogen, og energien gjenvinnes når gassen brennes. Mer enn 300 tyske selskaper har nå gått sammen for å utvikle teknologi for å benytte hydrogen som energibærer i transportsektoren. Det er bevilget 2 mrd Euro frem til 2023 for denne utviklingen, mens det første toget drevet med hydrogen/brenselceller er allerede på skinnene. Minner igjen om at batteri og nødvendig utstyr på batterifergen Ampere veier 20 tonn, og har en kapasitet 1040 KWh. Skulle mengden energi i hulehydrogen nevnt over lagres i et slikt batteri ville det veie 1,500,000,000 tonn. Skjønner?

S.

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (2 timer siden):

Hydrogen er fullstendig ueigna til langtidslagring. For å lagre 16 GWh, ein times gjennomsnittleg norsk forbruk, trengst 800 tonn hydrogen. Ser du føre deg nokon som helst fornuftig måte å lagre 800 tonn hydrogen på? Det er for ein einaste time. Skal du gjennom heile natta treng du meir. I tillegg trengst 80 GWh for å produsere det hydrogenet. 80 GWh inn for å få ut 16 GWh.

Proton svar:

Det kan se ut som mange er uenige med deg i ditt frenetiske og ulogiske syn på å benytte hydrogen som lagring av store mengder overskuddsenergi fra sol og vind. I verden er der hundrevis av undergrunns lagre for naturgass med en samlet kapasitet på 400 mrd kbm. Om dette var hydrogen ville energi innholdet være 1500 TWh - ti ganger vår samlede vannkraft!!. Nå er ikke lagring av hydrogen i saltformasjoner og i tomme gass- og oljereservoar problemfritt, men det er heller ikke veldig forskjellig fra gasslagring i dag. Tyskland gjør i prinsipp det samme ved at de har bygget 40 elektrolyseanlegg som produserer hydrogen av overskuddskraft. Gassen injiseres i naturgassnettet som tåler rundt 20% hydrogen, og energien gjenvinnes når gassen brennes. Mer enn 300 tyske selskaper har nå gått sammen for å utvikle teknologi for å benytte hydrogen som energibærer i transportsektoren. Det er bevilget 2 mrd Euro frem til 2023 for denne utviklingen, mens det første toget drevet med hydrogen/brenselceller er allerede på skinnene. Minner igjen om at batteri og nødvendig utstyr på batterifergen Ampere veier 20 tonn, og har en kapasitet 1040 KWh. Skulle mengden energi i hulehydrogen nevnt over lagres i et slikt batteri ville det veie 1,500,000,000 tonn. Skjønner?

S.

 

Godt innlegg Proton1. En dag så vil nok til og med Sturle S våkne opp med hensyn til den store rolle hydrogen vil spille. Hydrogen (eller i andre former) er den nye oljen!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dette anlegget skal stabilisere kraftforsyning, og levere straum når det er bruk for det. Men ingen tall for kor mykje som kan leverast, lagrast eller virkningsgrad.

Share this post


Link to post

oophus3do:

Så er det bare litt kjipt at de kommer til å brenne gass og kull for å lage denne hydrogenen. Japans elektrisitetsproduksjon har i de siste årene vært dominert av gass og kull.

(Ja, de har solceller i nærheten, men tror du de kommer til å skru av anlegget når solinnstrålingen er lav?)

Share this post


Link to post
stBernhardsKløen skrev (3 minutter siden):

oophus3do:

Så er det bare litt kjipt at de kommer til å brenne gass og kull for å lage denne hydrogenen. Japans elektrisitetsproduksjon har i de siste årene vært dominert av gass og kull.

(Ja, de har solceller i nærheten, men tror du de kommer til å skru av anlegget når solinnstrålingen er lav?)

Ikke nødvendigvis. Det spørs jo hvor mye de klarer å lagre fra solcellene som er i nærheten det til perioder med lite sol. Det er jo hele poenget med en slik test. De skal forske på flere ting for fremtiden, der de ønsker å erstatte naturgass og kull. De er allerede igang enkelte steder med test for å kjøre rent hydrogen fremfor naturgass til strøm og varme i husene sine, og kullkraftverk forskes for å kunne kjøres på hydrogen. 

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (2 timer siden):

Godt innlegg Proton1. En dag så vil nok til og med Sturle S våkne opp med hensyn til den store rolle hydrogen vil spille. Hydrogen (eller i andre former) er den nye oljen!

Den nye oljen? Nei NÅ tuller du! :D

Altså, olje er som å finne gull. Du må svette litt for å få tak i det men når du først har fått det opp blir du rik. Hydrogen blir i beste fall som å dyrke poteter. 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...