Jump to content
Redaksjonen.

Vanlige folk ser fordelene med nye kraftkabler til utlandet. Hvorfor er det så vanskelig for stortingsflertallet?

Recommended Posts

Norge vil neste år ha kapasitet til å eksportere 77 TWh (6 GW no pluss 2,8 GW under bygging). Å påstå at en treng North Connect for å kunne eksportere straum er naivt.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Annonse

"Når det blir mer utveksling av kraft, vil prisene i de ulike markedene nærme seg hverandre." betyr i praksis at strømprisen i Norge øker til det høye nivået de har i England.

Bra for noen, dårlig for folk flest og industrien.

 • Like 8

Share this post


Link to post

Var vel noen beregninger som viste utgiften for brukere i Norge - langt overstiger den "samfunnsnyttige" verdien med disse kablene?

Her skal det drives butikk, nå skal man visst være klimafientlig hvis man ikke er med.

På tide med nye selgerkurs for disse folkene, vi lar oss ikke lure så lett.

 

 • Like 6

Share this post


Link to post

Kraftbransjen vil ha North Connect for at den jekker opp prisene i Norge slik at inntekten for bransjen øker med opp til 4 milliarder per år, som må betales av norske forbrukere og næringslivet.

Mot EU for øvrig har vi stort sett strømutveksling. Med maksimal utveksling kunne vi altså eksportere ca 140 TWh og fortrenge opp til 112 millioner tonn CO2-utslipp i EU (forutsetter at all vårt egen forbruk var vind og sol fra EU, kullkraft ca 0,8 kg CO2 per kWh).

Nort Connect er stort sett en eksportkabel (90%) og vi har i Norge et strømoverskudd på i snitt 10 kWh. Det vil altså si at om vi velger bare forbindelser som North Connect så er vårt potensial til å fortrenge CO2-utslipp ca 8 millioner tonn. Ved utveksling blir derfor CO2-utslipp ca 5 millioner tonn CO2 reduksjon om strømmen sendes ned til Danmark og Tyskland i stedet for å sendes til Skottland (2 millioner tonn) 5 i stedet for 4 fordi CO2-utslippet er høyere for kull og biobrenselstrøm fra Danmark og Tyskland enn andelen av CO2 i UK-strøm. Det er merkelig at ikke artikkelforfatter skjønner at klima kommer veldig dårlig ut om North Connect bygges (3 millioner tonn mer C2-utslipp). Det bare underbygger mitt inntrykk av at bransjen (NVE og kraftbransjen) er svært uredelig og tilsynelatende uintelligent.

 • Like 9

Share this post


Link to post

Samfunnskostnader tilknyttet ytterligere press på bl. a. vindkraftutbygging i våre livsviktige friluftsområder og i urørt natur i Norge er ikke engang med i kostnadsbildet for kabelen. Og vi kan allerede idag eksporter mesteparten av vår kraft via de kablene vi har, så kraftprodusentenes argumenter om forsyningssikkerhet og klima er ikke relevante.

 • Like 5

Share this post


Link to post
Quote

Likevel: Det er grunn til å gjenta hva Tysklands ambassadør til Norge sa til TU for noen dager siden:

– Det er ikke utlendingene som tar strømmen fra Norge. Når det er tørt, må Norge importere strøm. Det er billigere gjennom kablene enn via Danmark og Sverige

Dette er like latterlig som "Vinter tak" og "makspris" hos private strømleverandører. Ok, kanskje prisen blir litt lavere den ene dagen den ene måneden i tiåret hvor strømprisen blir veldig høy, men over de aller aller største delene av året så er det tapsprosjekt.

Jeg ser det også som høyst usannsynlig at Norge vil få lov til å slå av kabelen og forhindre å drive norske personer og bedrifters strømpris i taket om sommeren.

Og for øvrig så er det idiotisk å ta økonomiske råd fra en tysk mann (med sterke økonomiske interesser i Tyskland, og dermed EU, sin økonomi) om hva som er best for Norge.

 • Like 6

Share this post


Link to post

"Prosjektet er eid av selskaper som igjen kontrolleres av norske kommuner og den svenske stat."

Handelen med strøm er et offentlig anliggende, og for å kunne regulere eksport/import til samfunnets beste må regjeringen ha hånden på rattet.

Derfor er det trist at dagens regjering sender pengene Statkraft tjener til utlandet og lager arbeidsplasser der, i stedet for her hjemme hvor vi har et stort behov for alternative arbeidsplasser til olje og gass.

Statkraft er en pengemaskin, som besteforeldrene våre har æren for er i offentlig eie, og Statnett er en viktig aktør for at Statkraft skal tjene mest mulig penger.

Utenlandskablene bør derfor eies og drives av Statnett, men mange kabler betyr at vi kan selge til det markedet som betaler best, så kabler til forskjellige markeder er etter min mening lurt.

Selv om strømprisen i dag er høyere i Skottland enn i Norge, kan det fort forandre seg dersom Skottland bygger ut like mye havvind som England.

Kommunalt eierskap er lite å stole på, da mange kommuner har solgt sine eierandeler i gode vannkraftverk, og noen har tapt pengene ved å investere i aksjemarkedet.

Politikere er dårlige forretningsfolk, som selger de sikre inntektene mot kortsiktig fortjeneste.

Ofte er det ønske om et nytt kommunehus, eller skole som fører til salg, og Terraskandalen burde skremme.

"Selv en apekatt kan tjene penger på et vannkraftverk", så Statkraft er det ideelle selskapet for politikerne.   

 • Like 6

Share this post


Link to post

Jeg er forundret over at politikerne stopper salg av kraft til utlandet for å hindre en beregnet prisstigning på norsk strøm. Om det bygges kraftledninger mellom eksempelvis Sverige og Danmark, eller Sverige og Polen vil svenskene kunne kjøpe mye mer kraft av oss igjennom de landbaserte forbindelsene, og tilsvarende mye strøm vil da "forsvinne ut av landet" som med en kabel til Skottland, bortsett fra at det da er svenskene som stikker av med overskuddet.

Om det er så at vi burde isolere oss for å få billigere varer burde vi også ha stoppet eksport av gass, olje, aluminium og fisk. -Så kunne vi hatt kjempebillig aluminium og fisk, men hva hadde vært poenget med det? -Det er faktisk ikke slik samfunnet, fungerer. Fiske og alu-produksjonen osv hadde raskt blitt kuttet ned.

Om kraftselskapene får litt mer for strømmen blir det litt mer skatt, det blir litt mer attraktivt å bygge kraftverk, det blir litt mer attraktivt å montere solceller på taket osv. -Og slike ting gir arbeidsplasser og skatteinntekter som forplanter seg utover landet. Det er ingen gevinst i å isolere seg.

Venstre kom med ett forslag om å ha ett påkoblingspunkt for havvind på kabelen, midt ute i havet. -Det burde være ett bra komprimiss for både naturvernere som er mot land-vind og vannkraft og for dem som tenker på klimaet og fremtiden.

 • Like 7

Share this post


Link to post
MrAHB skrev (14 minutter siden):

Jeg er forundret over at politikerne stopper salg av kraft til utlandet for å hindre en beregnet prisstigning på norsk strøm. Om det bygges kraftledninger mellom eksempelvis Sverige og Danmark, eller Sverige og Polen vil svenskene kunne kjøpe mye mer kraft av oss igjennom de landbaserte forbindelsene, og tilsvarende mye strøm vil da "forsvinne ut av landet" som med en kabel til Skottland, bortsett fra at det da er svenskene som stikker av med overskuddet.

Om det er så at vi burde isolere oss for å få billigere varer burde vi også ha stoppet eksport av gass, olje, aluminium og fisk. -Så kunne vi hatt kjempebillig aluminium og fisk, men hva hadde vært poenget med det? -Det er faktisk ikke slik samfunnet, fungerer. Fiske og alu-produksjonen osv hadde raskt blitt kuttet ned.

Om kraftselskapene får litt mer for strømmen blir det litt mer skatt, det blir litt mer attraktivt å bygge kraftverk, det blir litt mer attraktivt å montere solceller på taket osv. -Og slike ting gir arbeidsplasser og skatteinntekter som forplanter seg utover landet. Det er ingen gevinst i å isolere seg.

Venstre kom med ett forslag om å ha ett påkoblingspunkt for havvind på kabelen, midt ute i havet. -Det burde være ett bra komprimiss for både naturvernere som er mot land-vind og vannkraft og for dem som tenker på klimaet og fremtiden.

Hvis målet er dyr straum er det ikkje nødvendig å bygge kabler først, berre å auke elavgift det. +20 øre/KWh og du har skapt ei pengemaskin, etter din logikk. 

 • Like 5

Share this post


Link to post
HF- skrev (Akkurat nå):

Hvis målet er dyr straum er det ikkje nødvendig å bygge kabler først, berre å auke elavgift det. +20 øre/KWh og du har skapt ei pengemaskin, etter din logikk. 

 

Bortsett fra at målet ikke er dyr strøm, men å kunne tjene på kraftutveksling med våre naboer.

 • Like 7

Share this post


Link to post
joakimb skrev (4 minutter siden):

 

Bortsett fra at målet ikke er dyr strøm, men å kunne tjene på kraftutveksling med våre naboer.

Fortjenesten her er mest at straumen blir 4 mrd dyrere i Norge 

 • Like 5

Share this post


Link to post
HF- skrev (3 minutter siden):

Fortjenesten her er mest at straumen blir 4 mrd dyrere i Norge 

Det er en påstand.

 • Like 3

Share this post


Link to post

stortinget bør og skal høre på folket. det gjør de som regel ikke, men akkurat nå, akkurat i denne saken er de på samme linje. Mulig det er derfor at de på stortinget ikke ser det dere vil at de skal se. Folket vil nemlig ikke slik som overskriften sier. det er på godt norsk pissprek hele greia! dyrere strøm og ikke noe mindre utslipp totalt sett.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Hallo i luken.

Norsk kraftpolitikk er bygd på myter og forførelse av " Vanlige folk".

Ser til min store glede at et flertall på Stortinget har firstått dette.

Vanlige folk ønsker ikke høyere kraftpriser,sunnhetstegn.

Kraftutvekslingen med utlandet er rundt 10 twh pr år mot en produksjon på 145 twh pr år blir et musepiss i havet.

Bidrar minimalt til inntekter, kun prismanipulasjon og økte kraftptiser for vamlige folk....

Hvorfor ikke ta klimaendringen på alvor og utnytte mulighetene i økt nedbør.

Pr. dato slippes vann utenom turbinene for å lage plass i resservoarene for forventet snøsmelting og og økt nedbør for å unngå flom.

Hvorfor ikke vurdere muligheten for økt reservoarkapasitet ?.

Sansynligvis det billigste og mest naturvennlige bidrag til lavere strømpriser.og økt utnyttelse av en fornybar ressurs.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Regelrett tull og løgn!

Ingen, eg gjentar: INGEN eg kjenner ønsker denne kabelen, og heller ikkje fleire kabler enn det som er nødvendig for NORSK forsyningssikkerhet! Norges kraftutbygging er betalt av norske skattebetalere og det er ofra vår felles natur for å utvikle landet og velferden vår. At våre felles ressurser blir ofra på profittens fat finner eg kvalmande! Kvifor skal ikkje norges befolkning, næringer, og industri være prioritert når det er VÅR kraft??

At dei store vannmagasina blir tappa for eksport, for deretter å importere når me mangler, er latterlig. Og krafttradinga, med statkraft i ryggen eksporterer og importerer gjennom døgnet, minner om ein grisk galskap som undergrev heile kraftfordelen me SKAL ha! Dette er å pisse på oss folket som faktisk eig ressursane dette landet byr på!

Du siterer at: "Uten mellomlandsforbindelser norske samfunnet tapt mye penger på at offentlig eide kraftprodusenter måtte solgt unna kraftproduksjon til svært lave eller negative priser, sa Christer Gilje i Statnett"

Ja, det hadde jo kome norsk næring, industri, og folk til gode. Eller?

Kvifor skal krafta brukes i handel?

Den burde brukes i produksjonen av varer! DET er samfunnsøkonomisk!

Og kva er nettapet i denne formen for sløsing?.

Beklager redaktør Pettersen. VANLIGE FOLK ØNSKER IKKJE DENNE FORMEN FOR KRAFTSVINDEL!!

 • Like 7

Share this post


Link to post
UBWB96K9 skrev (6 minutter siden):

Hallo i luken.

Norsk kraftpolitikk er bygd på myter og forførelse av " Vanlige folk".

Ser til min store glede at et flertall på Stortinget har firstått dette.

Vanlige folk ønsker ikke høyere kraftpriser,sunnhetstegn.

Kraftutvekslingen med utlandet er rundt 10 twh pr år mot en produksjon på 145 twh pr år blir et musepiss i havet.

Bidrar minimalt til inntekter, kun prismanipulasjon og økte kraftptiser for vamlige folk....

Hvorfor ikke ta klimaendringen på alvor og utnytte mulighetene i økt nedbør.

Pr. dato slippes vann utenom turbinene for å lage plass i resservoarene for forventet snøsmelting og og økt nedbør for å unngå flom.

Hvorfor ikke vurdere muligheten for økt reservoarkapasitet ?.

Sansynligvis det billigste og mest naturvennlige bidrag til lavere strømpriser.og økt utnyttelse av en fornybar ressurs.

Det vil koste store summar dersom det skal byggjast store demningar. Dessutan ville naturvernarane protestere.

Då er det betre å byggje kablar til utlandet, og å la vatnet gå gjennom turbinane i staden for å sleppe det forbi.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Det er ikke uten videre nødvendig å demme opp nye vassdrag for å øke reservoarkapasiteten.

Man kan også analysere muligheten for å øke høyden på damkronene i egnede, eksisterende kraftanlegg og drive tunnelforbindelser mellom vassdrag for økt fleksibillitet og kasipasitet..

Dette kan kombineres med økt bruk av eksisterende pumpekraftmulighet i mange kraftstasjonerer. for utjevning av kraft underskudd og overskudd i markedet.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...