Jump to content
Paal Kvamme

Nå kommer Teslas V3-ladere til Norge

Recommended Posts

oophus3do skrev (3 timer siden):

Hva snakker du om? Nissan har brukt mye penger på infrastruktur selv om det ikke er så synlig her i Norge? Vi har jo ikke lidd av mangelen på infrastruktur, som jo er grunnen til at Nissan har utnyttet muligheten til å få start i andre land. 

Dette har jeg ikke hørt om og klarer ikke finne noe dokumentasjon på. Har du noen kilder til meg?
Når det gjelder Kia og Hyundai - De bare fortjener litt ekstra penger? 

oophus3do skrev (3 timer siden):

Nissan står for $4b i ladeinfrastruktur. Og vet du hva? Alle kan bruke dem, og ikke bare Nissan sine produkter. Bra hva? 

 Nja, kan de det? Jeg har kun CCS utgang i bilen min. Nissans ladere bruker Chademo. Jeg kan da ikke benytte dem. Såvidt jeg vet finnes det ingen CCS->Chademo adapter.

oophus3do skrev (3 timer siden):

Det er jo ikke noe jeg unnlater å fortelle? Subsidiene gjør elbiler konkurransedyktige, og de er selvsagt nødvendige. Mitt problem er hvordan den satsningen utnyttes. Norges formål for å subsidiere disse bilene er jo for å få frem en satsning på dem. 

Nettopp. Bilene, ikke ladeinfrastrukturen. Grunnen til at Tesla har bygget ut dette er for nettopp å selge flere biler slik at det skal være mulig å bruke bilene når man kjører lange distanser. Tesla så et potensiale der ingen andre ville satse.

oophus3do skrev (3 timer siden):

Da er det skadelig at Tesla kun utnytter slike subsidier for å bygge eget "brand", og fokuserer 100% på egen gevinst og aksje-kurs, mens alle de andre gjør det motsatte, og hjelper med formålet. 

De utnytter ikke subsidier de ikke får. Når det gjelder deres satsing på ladestasjoner er jeg enig i at det kunne vært laget en løsning for andre merker enn Tesla, men da måtte de gjort noe ala Ionity. Laget masse abonnementer og dyre ordninger. I praksis betyr dette at det kun hadde vært Tesla som hadde brukt dem uansett. Å lage denne løsningen koster mer enn det lønner seg. INGEN ville gjort dette uten å bli tvunget til det. Ionity er et partnerskap mellom mange bilprodusenter og hadde ingen annen mulighet enn å tillate alle biler.

oophus3do skrev (3 timer siden):

For oss alle, inkludert kloden og formålet med å elektrifisere, så ville det vært en fordel om Tesla bidro med å gjøre skiftet over til elbil mye enklere, helt uavhengig av hvilken elbil man kjøpte. Men for Tesla, som ønsker å bygge et monopol, og det å lage ei "fang-bransje", eller en "fang-aksje" som man sier på børsen, så tjener dem ikke noe på det, siden de tjener mer på å ha et lukket ladenettverk mot formålet om å få låst så mange som overhodet mulig til deres økonomi. 

Dersom de andre bilmerkene hadde blitt med Tesla på sine superladere, slik de ble forespurt, ville nok Tesla tjent mer penger enn idag. Problemet er at de andre bilmerkene har ikke vært vandt med å betale for å tilgjengeliggjøre infrastruktur for kjøretøyene sine tidligere. Dette er helt nytt. I tillegg var Tesla en liten fis i det store bildet når tilbudet var der, og de var nok ikke modig nok til å bli med dem. Men igjen - jeg er enig i at Tesla burde gjøre det mulig for andre å lade, selv om de i realiteten vil tape penger på dette. Det vil dog ikke skje før det innføres EU-regler på det. Dersom det skjer bør det dog være mot et stort gebyr. F.eks 5000 i året og 5kr pr kWh, eller 8-10kr pr kWh som Ionity. Eller at man kan investere og kjøpe en Tesla, og få med premiumavtale på 1,70 pr kWh som idag.

oophus3do skrev (3 timer siden):

Det er helt normal Silicon Valley logikk, men det er skadelig for alle at vi tillater det. Heldigvis her i Norge, så må Tesla bruke i det minste Type 2 ladekontakter for hjemmeladerne, slik at man kan lade andre biler der også. Men i USA, så kan ingen andre enn Tesla produkter lade på deres hjemme-ladere. Grunnen til det er åpenbar selv om det er komplett trivielt å skulle tilby alle muligheten til å lade der. 

Tydeligvis også Asia-logikk. De fortsetter med Chademo selv om resten av verden ikke ønsker dette. Selv på biler solgt til Europa bruker de Chademo. Tesla leverer Type-2 og CCS i Europa, men propreteriær kontakt i USA.

Jeg har lest gjennom de fleste sidene i denne diskusjonen, og jeg ser at du prøver å fremstå som en som vil fremme klima og miljø - men du peker kun mot Tesla og alle de negative sidene med Tesla. Det er klart at Tesla har forbedringspotensiale mange steder. Det har også andre elbilprodusenter.

 • Like 5

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (4 timer siden):

Trenger noen regne på det? Når du splitter elbilparken på denne måten, så må mer arbeid til for å få til det samme. 

Neeeeeeiii. Det der er så dumt at det er til å grine av. Et ladepunkt kan bare dekke et visst antall biler. Det betyr at ladepunktene lett kan splittes på ulike merker og operatører.

oophus3do skrev (4 timer siden):

Du må legge ned nettverk nr 1, og du må kopiere nettverk nr 1 med nettverk nr 2 for å få til samme ladetilbud for resten av flåten.

Hvorfor? Det der henger ikke på greip.

oophus3do skrev (4 timer siden):

Så i USA og Europa hvor Tesla var tidlig ute, så må andre ladetilbydere legge sine ladere ved samme knutepunkter som Tesla, selv om utnyttelsesgraden hos Tesla ikke er fylt. 

Tesla har integrert superladernettverket tett med bilene og de overvåker bruken nøye. De bygger ut ny kapasitet når de må men ikke før. Det betyr at ledig kapasitet i superladernettverket ikke er voldsomt stor. Andre tilbydere kan legge ladelokasjonene hvor det måtte passe men det burde være åpenbart at det som er en god lokasjon for en aktør vil også være det for en annen. Og om 1000 biler lader der i uka vil da 600 gå til en aktør mens 400 går til en annen. 

oophus3do skrev (4 timer siden):

Henvis heller til hva du mener er oksemøkk og konspirasjonsteorier du, så følger du regelverket på forumet fremfor å bare kaste ut påstander. 

Din påstand om at Tesla er en bremsekloss i elbilutviklingen er åpenbar oksemøkk. Teorien din om at Tesla utvikle egne ladeplugger for å lure alle til å bruke den er en åpenlys konspirasjonsteori som rimer veldig dårlig med observerte fakta så som tidspunkt for når ulike standarder var klare.

 • Like 4

Share this post


Link to post
simen929 skrev (1 minutt siden):

Dette har jeg ikke hørt om og klarer ikke finne noe dokumentasjon på. Har du noen kilder til meg?
Når det gjelder Kia og Hyundai - De bare fortjener litt ekstra penger? 

Først Nissan, når du bommet der, så forsøker du deg på Kia og Hyundai? Hva skjer om du søker opp slike ting på google selv før du kommer med påstander som selvfølgelig er feil?

Både Nissan, Kia og Hyundai bidrar med ladenettverk. Kia og Hyundai bidrar i Ionity nettverket. Det er jo helt sykt at du ikke vet dette, om du har interesse innenfor elbiler? For Nissan så heter laderne "Nissan Quick Chargers", hvor laderne har ordet "Nissan" på siden.

Allerede i 2011 så donerte Nissan bort ladere, for å få igang et ladenettverk. 

simen929 skrev (4 minutter siden):

Nja, kan de det? Jeg har kun CCS utgang i bilen min. Nissans ladere bruker Chademo. Jeg kan da ikke benytte dem. Såvidt jeg vet finnes det ingen CCS->Chademo adapter.

Nissan var tidligst ute med å skulle hjelpe til med å lage et ladenettverk. De valgte CHAdeMO som en åpen standard som alle kan lade på. Nå som Europa har valgt CCS, så var jo det litt synd for Nissan sin del, men formålet var uendelig mye bedre enn det Tesla driver på med for noe som med vilje velger å lage et lukket system. Nissan er dog aktive i f.eks USA med CHAdeMO og CCS kombinerte ladestasjoner i samarbeid med EVgo.  Nissan var faktisk ute før Tesla med et ladenettverk som Tesla kunne bygget videre på om de ville - noe de ikke gjorde. Et tegn på at Tesla ønsket å gjøre kloden bedre? Nei. De ønsket å lage et konkurransefortrinn. 

Om situasjonen er dårlig her, så er den faktisk enda dårligere i USA der de har komplett fri spillerom i å gjøre hve de vil. Til og med hjemme-laderne er en propritær løsning, men de sørger selvfølgelig for å kaste med adaptere slik at man ikke skal ha et problem å bytte fra BEV til Tesla. Men det å bytte fra Tesla til et annet merke i BEV segmentet er altså det samme som å kaste penger ut av vinduet, og noe man med større sannsynlighet ikke vil gjøre. 

Dermed har Tesla fått det som de vil. Velkommen til fang-aksje-mentaliteten, og Silicon Valley. 

simen929 skrev (16 minutter siden):

Nettopp. Bilene, ikke ladeinfrastrukturen. Grunnen til at Tesla har bygget ut dette er for nettopp å selge flere biler slik at det skal være mulig å bruke bilene når man kjører lange distanser. Tesla så et potensiale der ingen andre ville satse.

Ladeinfrastrukturen er da vell så viktig som bilene!? Hvor mange hadde kjøpt elbiler om ladestrukturen var fraværende? 

Tesla hadde valget av å utnytte infrastruktur som allerede var der for å bygge videre på den, slik at skiftet kom kjappere. De kunne tatt Chademo standarden som allerede var her (en standard som har sitt utspring allerede i 2005), eller gått inn i samarbeidet med CCS standarden som også var i omtale tidlig for å være med på en åpen løsning, slik at absolutt alle elbiler kunne fått tilpass i et ladenettverk som hadde vært mye større enn hva den er idag. 

Dette var selvfølgelig ikke Tesla interessert i, og de gjorde det mest logiske fra deres standpunkt i det å kunne være tidlig ute med stor-satsningen, og det var å lage en lukket løsning, slik at man kanskje hadde sjanse for å rekke å nå monopol-tendenser før de andre våknet. 

Var man heldig, så kunne det hende at resten av verden ble med på å bruke deres løsning som en standard, dog da med tydelige vilkår vi aldri har fått skikkelig innpass i, og absolutt ingen har vært med på dette - noe som sier litt om vilkårene. Det mest plausible er lisensiering av teknologien, slik at alle OEM's som skulle bruke Tesla sin løsning, måtte betale Tesla for det. Både på bilsiden, og ladesiden - og hvem vet, kanskje de også måtte abonnere på lade-nettverket? Når det gjelder Silicon Valley mentalitet så er alt mulig. Faktum er uansett som sagt at absolutt ingen har gått inn i avtaler med Tesla for å kunne bruke ladenettverket, og bare fantasien setter grenser i spørsmålet: Hvorfor?

simen929 skrev (29 minutter siden):

De utnytter ikke subsidier de ikke får.

Slutt å tøys. Alle salg av elbiler er subsidiert som øker salgstallene betydelig. 

simen929 skrev (30 minutter siden):

Ionity er et partnerskap mellom mange bilprodusenter og hadde ingen annen mulighet enn å tillate alle biler.

Men forstår du ikke at dette var påtvunget grunnet Tesla sitt standpunkt? Alle andre ladetilbydere må doble opp ladenettverket fordi bilparken er splittet. 

Men i motsetning til Tesla, så samarbeider alle de andre. Der du ser GK stasjoner ser du f.eks ofte BKK stasjoner i tillegg på samme stand, bare at de står på hver sin side. De deler altså på kostnadene, og lager løsninger for absolutt alle - inkludert Tesla. 

Fordelen er jo at areal-plassen forhodles normal, og GHG utslipp like så. Men så kommer Tesla der de mangler nettverk, og dobler arealet på samme plass, fordi Tesla også ønsker å ha samme tilbud, og dermed ender man opp med at GK/BKK og Tesla's SuC konkurrerer om de samme batteri-elektriske bilene, fremfor at man helelr jobbet bedre sammen for å ekspandere ladenettverket i volum på tvers av hele landet, og ikke denne kampen om knutepunktene som vi idag ser. 

Der SuC står, så ser du jo også BKK ladere, eller GK ladere eller Ionity ladere selv om utnyttelsesgraden på området ikke tilsvarer areal-behovet. Men behovet er påtvunget fordi man må tilby samme lademuligheter for en BMW i3 som en Tesla - der man istedet kunne tillot BMW i3'en å lade på Tesla ladenettverket istedenfor slik at Ionity/GK/BKK etc  kunne utvidet ladetilbudet litt lengre bort på veien. 

Resultat: Ladetilbudet blir dårligere fordi Tesla/Elon Musk prøver å lage et monopol og ønsker å være som Facebook, Google, Microsoft, Apple etc og være en mann med hatt blandt herrer i Silicon Valley. 

simen929 skrev (37 minutter siden):

Dersom de andre bilmerkene hadde blitt med Tesla på sine superladere, slik de ble forespurt, ville nok Tesla tjent mer penger enn idag. Problemet er at de andre bilmerkene har ikke vært vandt med å betale for å tilgjengeliggjøre infrastruktur for kjøretøyene sine tidligere. Dette er helt nytt. I tillegg var Tesla en liten fis i det store bildet når tilbudet var der, og de var nok ikke modig nok til å bli med dem. Men igjen - jeg er enig i at Tesla burde gjøre det mulig for andre å lade, selv om de i realiteten vil tape penger på dette. Det vil dog ikke skje før det innføres EU-regler på det. Dersom det skjer bør det dog være mot et stort gebyr. F.eks 5000 i året og 5kr pr kWh, eller 8-10kr pr kWh som Ionity. Eller at man kan investere og kjøpe en Tesla, og få med premiumavtale på 1,70 pr kWh som idag.

Tesla gav ikke gode nok villkår til at de andre kunne være med. Beviset ligger i puddingen og hva vi ser nå idag, og det faktum at villkårene aldri har vært offentliggjort. Jeg lurer på hvorfor... 

Dette selv om Tesla kunne friste med:

 • SuC fungerte der og da.
 • Bra nettverk.
 • Man kunne unngått å duplisere ressurser. 
 • Bedre for planeten.
 • Det ville vært det mest logiske å gjøre. 

Spørsmålet da er hvorfor ingen ble med. ABSOLUTT INGEN! Selv ikke firma som Smart, eller Fisker som var bitte-små selv? Hva er oddsen for det, med så gode lokkemidler inn i ladenettverk? 

Når man ser på mentaliteten til Tesla utenfor ladenettverket, og hva de faktisk bruker for å selge bilene, så ligger svaret med doble streker under svaret rett forran nesa på oss. De ønsket ikke å dele ladenettverket. 

Poenget med et ladenettverk er å ha sikkerhet. Det spiller ingen rolle hvor dyrt det er for en ikke-Tesla å lade på en Tesla stasjon. Poenget er at muligheten burde være til stedet slik at flere folk tørr å kjøpe elbiler, helt uavhengig av hvilket merke den kommer ifra. 
Om det kostet 10kr/kWh, så er det uansett uendelig mye bedre enn at tilbudet og sikkerheten ikke er der. 

Som noen skrev lengre inne i tråden. I Nord-Norge så er valget enten å kjøpe en fossil bil, eller Tesla. Hva skjer så med de som ikke vil kjøpe Tesla? Jo da kjøper dem jo en fossil bensin, eller diesel bil istedenfor, og formålet er tapt. Løgnene til Elon Musk lyser igjennom i alt han gjør, og det blir klarere og klarere for hver dag som går hva han egentlig prøver å gjøre. 

simen929 skrev (45 minutter siden):

Tydeligvis også Asia-logikk. De fortsetter med Chademo selv om resten av verden ikke ønsker dette. Selv på biler solgt til Europa bruker de Chademo. Tesla leverer Type-2 og CCS i Europa, men propreteriær kontakt i USA.

Jeg har lest gjennom de fleste sidene i denne diskusjonen, og jeg ser at du prøver å fremstå som en som vil fremme klima og miljø - men du peker kun mot Tesla og alle de negative sidene med Tesla. Det er klart at Tesla har forbedringspotensiale mange steder. Det har også andre elbilprodusenter.

På ingen måte sammenlignbart da Chademo faktisk var den største standarden i sin tid, dog eid av Asiatiske fabrikanter. Både CCS og Chademo er åpne standarder som alle kan utnytte. Det er enorm forskjell mellom en proprietær standard, og en åpen standard. Det ser vi jo i Apple vs Android. 

Hvorfor trur du EU ønsker å sette en stopper på Apple angående deres standard? Er du enig eller uenig i EU angående dette? Er du enig, så maler du deg selv i et hjørne angående denne debatten, og jeg regner med at de fleste er enige i at det beste for oss alle, er at en mobil kan lades på en lader - en hvilken som helst lader - i en verden der alle ladere er like. 

Forskjellen ligger altså i det å delta i en åpen standard, eller ikke. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Annonse
Kahuna skrev (35 minutter siden):

Neeeeeeiii. Det der er så dumt at det er til å grine av. Et ladepunkt kan bare dekke et visst antall biler. Det betyr at ladepunktene lett kan splittes på ulike merker og operatører.

Leste du resten, eller leste du bare første linje som normalt og dermed denne idiotiske uttalelsen? 

For å kunne tilby en BMW i3 den samme opplevelsen som en Tesla har angående ladenettverk, hva må man gjøre? Jo man må doble antall ladere på samme plass for å kunne tilby den samme opplevelsen. 

Selv om det kun er 1 SuC lader på et område, så er det området utilgjengelig for en BMW i3 frem til man dobler antall aldere der og putter ned en normal CCS lader. 

Hva betyr dette ved oppskalering? Mer areal, og større sjanse for mindre utnyttet ladestasjoner uten at ladenettverket blir bedre totalt sett. 

Konklusjon: Tesla er en bremsekloss, og hindrer formålet med å erstatte fossile biler til elbiler. 

Kahuna skrev (35 minutter siden):
oophus3do skrev (4 timer siden):

Du må legge ned nettverk nr 1, og du må kopiere nettverk nr 1 med nettverk nr 2 for å få til samme ladetilbud for resten av flåten.

Hvorfor? Det der henger ikke på greip.

Selvfølgelig henger det på greip. Les alt neste gang. Et SuC ladenettverk er lik 0 for en annen bil enn Tesla. Altså må man kopiere SuC nettverket for å tilby samme tilbud for andre biler på de samme plassene.

Hvorfor er dette vanskelig å forstå? 

Kahuna skrev (35 minutter siden):

Tesla har integrert superladernettverket tett med bilene og de overvåker bruken nøye. De bygger ut ny kapasitet når de må men ikke før. Det betyr at ledig kapasitet i superladernettverket ikke er voldsomt stor. Andre tilbydere kan legge ladelokasjonene hvor det måtte passe men det burde være åpenbart at det som er en god lokasjon for en aktør vil også være det for en annen. Og om 1000 biler lader der i uka vil da 600 gå til en aktør mens 400 går til en annen. 

Når Ionity nettverket kostet 80kr per lading, så var SuC nettverket ekstremt tomt, da majoriteten av Tesla flåten foretrakk å lage kødannelser der istedenfor. 

Selv om kapasiteten er 30% på Tesla nettverket på en plass, så må man fremdeles utnytte mer areal for å bygge til mer lademuligheter for andre biler. Biler som i utgangspunktet kunne utnyttet de resterende 70% av kapasiteten til SuC nettverket. 

Kahuna skrev (35 minutter siden):

Din påstand om at Tesla er en bremsekloss i elbilutviklingen er åpenbar oksemøkk. Teorien din om at Tesla utvikle egne ladeplugger for å lure alle til å bruke den er en åpenlys konspirasjonsteori som rimer veldig dårlig med observerte fakta så som tidspunkt for når ulike standarder var klare.

De er beviselig en bremsekloss og et hinder jo nærmere man kommer et scenario der elbiler blir konkurransedyktige med fossile biler. 

Det er ekstremt tydelig i segmenter der Tesla skal inn. De fokuserer altså ikke på å bygge ut eksisterende ladenettverk, de legger seg i direkte konkurranse med den istedenfor. 

De installerer to plugger på sine biler, slik at Teslaene kan utnytte eksisterende ladenettverk, mens de samtidig fortsetter å bygge et lukket nettverk i et nytt land. Det er jo 100% åpenbart at de er en bremsekloss, og kun har egne intensjoner i tankene her. 

Hva er dine observerte fakta? Hva skjer i USA der til og med vegg-laderne er proprietære? De kaster jo med adaptere hos nybilsalget slik at alle Teslaer har muligheter til å lade på andre vegg-ladere, så hvorfor ikke bare produsere vegg-ladere som støtter alle elbiler, fremfor å prøve å få folk fastlåst til eget merkevare? 

Er det noe de gjør for å hjelpe formålet med å bytte til elbiler? 

Edited by oophus3do
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (16 timer siden):

Du er åpenbart i Teslahatertranse nå og da er du ende mindre mottakelig for korreksjon enn vanlig.

Mindre enn NULL er jaggu lite... 😉

Share this post


Link to post

 

Kahuna skrev (4 minutter siden):

Når kom CCS med en standard som støttet lading fortere enn Tesla sine superladere? Hvor mange års forsinkelse ville det gitt Model S?

Les tråden her, så har jeg gitt svaret på dette. De diskusjonene kom allerede i 2011. 100kW ladehastigheter ble vist frem i Mai 2012, og 350kW hastigheter i var allerede på trappene i 2015 når de første 150kW stasjonene var på vei. Porsche hadde da prototype stasjoner til den hastigheten, på samme måte som de har 450kW hastigheter oppe og går nå idag. 

Om Tesla trengte 20kW til fra 100kW hastighetene, så hadde de nok fått det til om de virkelig ville. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (2 timer siden):

 

Les tråden her, så har jeg gitt svaret på dette. De diskusjonene kom allerede i 2011. 100kW ladehastigheter ble vist frem i Mai 2012, og 350kW hastigheter i var allerede på trappene i 2015 når de første 150kW stasjonene var på vei. Porsche hadde da prototype stasjoner til den hastigheten, på samme måte som de har 450kW hastigheter oppe og går nå idag. 

Om Tesla trengte 20kW til fra 100kW hastighetene, så hadde de nok fått det til om de virkelig ville. 

Fra wikipedia: "Tesla Model S er en elektrisk bil produsert av Tesla Motors. Bilen er en kombikupé som skal være i stand til å akselerere fra 0–100 km/t på 2,7 sekunder. Den første pressemelding om bilen kom 30. juni 2008, og prototypen ble første gang vist 26. mars 2009. Første leveranse i USA var i juni 2012"

Også fra wikipedia: "The proposal for a "Combined Charging System" (CCS) was published at the 15th International VDI-Congress of the Association of German Engineers on 12 October 2011 in Baden-Baden. CCS defines a single connector pattern on the vehicle side that offers enough space for a Type 1 or Type 2 connector, along with space for a two-pin DC connector allowing charging at up to 200 Amps. Seven car makers (Audi, BMW, Daimler, Ford, General Motors, Porsche and Volkswagen) agreed to introduce CCS in mid-2012.[6][7] The prototype implementations for up to 100 kW were shown at EVS26 in Los Angeles in May 2012.[8] DC charging specifications in the IEC 62196-3 draft give a range up to 125 A at up to 850 V.[9]"

Utviklingen av Tesla Model S lå med andre ord flere *år* foran utviklingen av CCS. 

Har ikke du tidligere argumentert med at det haster med overgangen til fornybar transport? Det rimer dårlig med at du her argumenterer for at Tesla skulle utsatt lansering av Model S med flere år.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (1 minutt siden):

Utviklingen av Tesla Model S lå med andre ord flere *år* foran utviklingen av CCS. 

CHAdeMO har sitt utspring i 2005, og Type 2 kontakten som Tesla uansett brukte videre, som også er utgangspunktet til CCS var eksisterende. 

Hvorfor deltok ikke Tesla med å lage en åpen standard? Hvorfor ble ikke Tesla sin løsning en åpen standard, om formålet virkelig var å fremme segmentet i sin helhet? Istedet så laget de en proprietær løsning, som absolutt ingen ville være med på. Det alene forteller mer enn tusen ord.

I den dag i dag i 2020, så går de fremdeles inn i nye merknader med samme intensjon. Hva sier det om Tesla, og hva de ønsket å få til med SuC? Fremfor å bygge videre på eksisterende ladenettverk i nye merknader, og nye land de går inn i - så hopper de i direkte konkurranse med eksisterende ladeinfrastruktur. Direkte skadelig og ødeleggende, og beviselig en bremsekloss for formålet. 

Dette vil eskalere seg jo lengre frem i tid vil tillater Tesla å gjøre som de gjør. Til slutt må EU inn og gjøre med Tesla som de idag gjør med Apple. 

Det er på tide å si stopp. 

 

Kahuna skrev (5 minutter siden):

Har ikke du tidligere argumentert med at det haster med overgangen til fornybar transport? Det rimer dårlig med at du her argumenterer for at Tesla skulle utsatt lansering av Model S med flere år.

Stråmann. Prøv for engangs skyld å ikke kaste meninger dine med-debattanter ikke har. 

Tesla hadde på ingen måte trengt å utsette noen ting. De kunne deltatt i utviklingen for et felles system, og en åpen standard. Istedet ønsket de å ta sjansen for et monopol, og kanskje få innpass den veien der. Logisk nok fra et Silicon Valley tankesett. 

Det er 100% tydelig i måten de lager vegg-ladere på i USA. Det finnes null grunn til å gjøre som de gjør, uten å ønske å lage et "fang-konsept" med å låse kunder til seg selv. Som SuC, så vegg-ladere. 

Illustrasjonen om at Tesla er for folket er brutt. 

Share this post


Link to post
1 minute ago, oophus3do said:

Hvorfor deltok ikke Tesla med å lage en åpen standard? Hvorfor ble ikke Tesla sin løsning en åpen standard, om formålet virkelig var å fremme segmentet i sin helhet? Istedet så laget de en proprietær løsning, som absolutt ingen ville være med på. Det alene forteller mer enn tusen ord.

Vet du hvorfor ingen ville være med på det? De fleste trodde de kunne få nettverket for en slikk og ingenting når Tesla var konkurs

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
trikola skrev (24 minutter siden):

Vet du hvorfor ingen ville være med på det? De fleste trodde de kunne få nettverket for en slikk og ingenting når Tesla var konkurs

Hehe, ja sikkert. Er dette en antagelse, eller har du noe kildemateriell på det? 

Om man går inn i kildekoden til vegg-ladere til Tesla-ladere, så finner man kode hvor man setter laderen til å kunne støtte "Legacy" som betyr alle elbiler, eller "Normal-Mode", som rett og slett gjør at boksen kun kan lade Tesla's egne bilpark. På noen ladere så er det faktisk en switch for dette i laderen. 

Hva er grunnen til å gjøre dette trur dere? 🤣
Hvorfor i allverden lage to moduser, om formålet ikke er det jeg nettopp har fortalt i flere sider her inne? Ta en kikk i manualene så er ikke dette omtalt, og denne funksjonen er tydeligvis skjult. 

Tesla regner nok med at hammeren slår ned, og EU/US/Asia eller whatever tvinger dem til å åpne opp for alle, og at dette arbeidet allerede er utført. Men da er det ekstra trist å se at Tesla ikke velger å gjøre dette selv, men lar tiden løpe ut. 

Ergo: Nå som flere bilprodusenter ønsker å tilby elbiler, så er Tesla en bremsekloss i formålet med å elektrifisere bilparken. 

Edited by oophus3do

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (1 minutt siden):

CHAdeMO har sitt utspring i 2005, og Type 2 kontakten som Tesla uansett brukte videre, som også er utgangspunktet til CCS var eksisterende. 

Hvorfor deltok ikke Tesla med å lage en åpen standard? Hvorfor ble ikke Tesla sin løsning en åpen standard, om formålet virkelig var å fremme segmentet i sin helhet? Istedet så laget de en proprietær løsning, som absolutt ingen ville være med på. Det alene forteller mer enn tusen ord.

Det forteller mest om deg at du ignorerer alle bevis og tillegger TEsla all verdens onde hensikter.

oophus3do skrev (2 minutter siden):

I den dag i dag i 2020, så går de fremdeles inn i nye merknader med samme intensjon. Hva sier det om Tesla, og hva de ønsket å få til med SuC? Fremfor å bygge videre på eksisterende ladenettverk i nye merknader, og nye land de går inn i - så hopper de i direkte konkurranse med eksisterende ladeinfrastruktur. Direkte skadelig og ødeleggende, og beviselig en bremsekloss for formålet. 

På hvilken måte er eksisterende ladenettverk tilstrekkelige for Teslas behov? Hm? Jeg postet 7 punkter over her du ikke har svart på.

'Bremsekloss'-argumentet ditt er fullstendig snudd på hodet men mer er heller ikke å vente fra deg.

oophus3do skrev (4 minutter siden):

Stråmann. Prøv for engangs skyld å ikke kaste meninger dine med-debattanter ikke har. 

Om jeg ikke husker helt feil argumenterte du for fortsatt satsing på hydrogenbiler fordi elbiler ikke kunne vokse raskt nok til at vi fikk trafikken over på fornybar fort nok. Artig at du nå mener at Tesla godt kunne tatt seg bedre tid med lanseringen av Model S

oophus3do skrev (8 minutter siden):

Tesla hadde på ingen måte trengt å utsette noen ting. De kunne deltatt i utviklingen for et felles system, og en åpen standard. Istedet ønsket de å ta sjansen for et monopol, og kanskje få innpass den veien der. Logisk nok fra et Silicon Valley tankesett. 

 

Dette er for dumt. Du har sett tidspunktene, flere ganger. Kan du dokumentere at et lite firma som Tesla hadde noen reell mulighet til å sette fart på komitearbeidet så de hadde klart å lage en åpen standard i tide til lanseringen av Model S?

oophus3do skrev (12 minutter siden):

Det er 100% tydelig i måten de lager vegg-ladere på i USA. Det finnes null grunn til å gjøre som de gjør, uten å ønske å lage et "fang-konsept" med å låse kunder til seg selv. Som SuC, så vegg-ladere. 

100%.. Prøv 0,1%. Det er det 'bevisene' dine holder til.

Med en ny Model 3 i USA følger en 'mobile connector' med overgang til de vanligste stikkontaktene pluss adapter for SAE J1772 som fyller samme funksjon som type2-kontakten her i Europa. 

De selger også en fastmontert lader med fastmontert ladekaben. Og her er det logikken din går på trynet. Den fastmonterte kabelen er laget for å passe til bilen. I Europa betyr det at de kan gi den en type2-kontakt mens i USA har den Teslas egen proprietære kontakt. Litt av et sprang hva, fra 'null grunn' til 'helt selvfølgelig'. Nissan selger for øvrig også et tilsvarende produkt hvor den fastmonterte kabelen er laget for å passe til Nissans biler. Sjokkerende eller helt selvfølgelig?

Om du allerede har en hjemmeladestasjon med SAE J1772 så selger Tesla overgang fra SAE J1772 til Teslas egen plugg for $90. Er det ikke rart at en 'monopolbygger' gjør det så enkelt å komme utenom monopolet de forsøker å skape?

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (17 minutter siden):

Det forteller mest om deg at du ignorerer alle bevis og tillegger TEsla all verdens onde hensikter.

Hvilke bevis. Du hentet uttalelser fra Wikipedia som er samme informasjon jeg bruker i å vise deg at Tesla hadde alle mulige kort åpne når de ønsket å lage et ladenettverk. De valgte å lage det lukket, ikke fordi det ikke fantes alternativer, men fordi det var planen hele veien. 

Beviset ser vi fremdeles den dag i dag i 2020. Hvorfor i allverden skulle de ha satt opp ei fabrikk i et nytt land, og bygge et nytt ladenettverk med samme mentalitet der de kunne startet på nytt? De installerer jo for pokker meg 2 kontakter på hver bil! 

Kahuna skrev (17 minutter siden):

På hvilken måte er eksisterende ladenettverk tilstrekkelige for Teslas behov? Hm? Jeg postet 7 punkter over her du ikke har svart på.

Hvor vanskelig trur du det er for Tesla å inkludere andre standarder der de bygger et nytt nettverk helt fra scratch? De inkluderer jo 2 standarder på sine biler på en fabrikk? 

Kahuna skrev (17 minutter siden):

Om jeg ikke husker helt feil argumenterte du for fortsatt satsing på hydrogenbiler fordi elbiler ikke kunne vokse raskt nok til at vi fikk trafikken over på fornybar fort nok. Artig at du nå mener at Tesla godt kunne tatt seg bedre tid med lanseringen av Model S

Kan du vise meg et sitat der jeg sier at Tesla skulle ha ventet? Klarer du seriøst aldri å utelukke ad hominem og stråmenn idioti hver gang du involverer deg i diskusjoner? 

Vi må diversifisere ja, fordi vi ikke vil klare å få til et skifte kjapt nok. Derfor er det ekstra idiotisk å være vitne til Tesla som gjør det de gjør, og bremser utviklingen selv innenfor BEV segmentet. For selvfølgelig ville skiftet gått kjappere om Tesla bidro til et åpent nettverk, fremfor det idiotiske greiene de gjør nå idag hvor man får nettverk i konkurranse mot hverandre, fremfor å beholde fokuset på å gjøre elbiler konkurransedyktige mot ICE produkter, helt uavhengig av merkevare. 

Kahuna skrev (17 minutter siden):

Dette er for dumt. Du har sett tidspunktene, flere ganger. Kan du dokumentere at et lite firma som Tesla hadde noen reell mulighet til å sette fart på komitearbeidet så de hadde klart å lage en åpen standard i tide til lanseringen av Model S?

Du har da sett tidspunktene selv? 2005 for CHAdeMO, og 2011 for CCS diskusjonene. CCS og Tesla sin standard har sitt utspring fra Type 2. 

Det burde være enkelt for deg å dokumentere om Tesla faktisk prøvde å bidra til en åpen standard om så var tilfellet, men det vil du aldri klare å gjøre. Gjør det, så har du jo motbevist meg. 

Istedenfor så har vi kun uttalelser om at Elon Musk fint kan dele på sitt ladenettverk, men vi får ikke sett villkårene for det. Jeg lurer på hvorfor.... 

Samtidig har vegg-laderne til Tesla muligheten til å lade hvem som helst bil som bruker Type 2. Men Tesla har med vilje laget 2 moduser for å kunne utelukke muligheten. "Normal Mode" og "Legacy" mode finnes om du kikker, og på noen ladere, så har du en switch om du åpner den opp, som gjør at du kan bytte modus. 

Det rare med alt, er at dette ikke er omtalt i manualen! Hvorfor i allverden skulle Tesla holde noe slikt skjult, om det ikke ligger en agenda her? 

Kahuna skrev (17 minutter siden):
oophus3do skrev (48 minutter siden):

Det er 100% tydelig i måten de lager vegg-ladere på i USA. Det finnes null grunn til å gjøre som de gjør, uten å ønske å lage et "fang-konsept" med å låse kunder til seg selv. Som SuC, så vegg-ladere. 

100%.. Prøv 0,1%. Det er det 'bevisene' dine holder til.

Med en ny Model 3 i USA følger en 'mobile connector' med overgang til de vanligste stikkontaktene pluss adapter for SAE J1772 som fyller samme funksjon som type2-kontakten her i Europa. 

De selger også en fastmontert lader med fastmontert ladekaben. Og her er det logikken din går på trynet. Den fastmonterte kabelen er laget for å passe til bilen. I Europa betyr det at de kan gi den en type2-kontakt mens i USA har den Teslas egen proprietære kontakt. Litt av et sprang hva, fra 'null grunn' til 'helt selvfølgelig'. Nissan selger for øvrig også et tilsvarende produkt hvor den fastmonterte kabelen er laget for å passe til Nissans biler. Sjokkerende eller helt selvfølgelig?

Om du allerede har en hjemmeladestasjon med SAE J1772 så selger Tesla overgang fra SAE J1772 til Teslas egen plugg for $90. Er det ikke rart at en 'monopolbygger' gjør det så enkelt å komme utenom monopolet de forsøker å skape?

Beviset ligger i puddingen. Vegg-laderen er laget og utviklet for å kunne lade alle elbiler på Type 2 kontakten. Men "Normal-Mode" som standard, er laget slik at kun Tesla biler kan lade der!

Men går du enten inn i koden og bytter et 0 tall til et 1 tall, så setter du på "Legacy" mode, og gjett hva?! Da kan alle elbiler med Type 2 kontakt lade på vegg-laderen. Noen ladebokser har en switch for formålet i laderen, men ingenting er nevnt i Manualen om dette. 

Tesla har altså allerede utviklet muligheten for å gjøre elbil-verdenen enklere for alle, men de går ut med viten og vilje for å sabotere og gjøre det vanskeligere enn det trenger å være. Om de blir påtvunget å åpne for alle, så er utviklingen gjort allerede! 

Det er umulig å ikke komme til konklusjonen om at Tesla med viten og vilje er en bremsekloss for egen vinning. Til og med VW Dieselgate subsidier i USA bruker dem for å kun bygge opp eget merkevare og aksje-kurs, når de istedenfor kunne bygget opp totalpakken BEV produkter i kampen mot ICE. 

Edited by oophus3do

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (22 minutter siden):

Hvilke bevis. Du hentet uttalelser fra Wikipedia som er samme informasjon jeg bruker i å vise deg at Tesla hadde alle mulige kort åpne når de ønsket å lage et ladenettverk. De valgte å lage det lukket, ikke fordi det ikke fantes alternativer, men fordi det var planen hele veien. 

Vi *vet* at det ikke fantes alternativer men resten kan du verken bevise eller sannsynliggjøre og da blir det bare en konspirasjonsteori fra deg.

oophus3do skrev (24 minutter siden):

Beviset ser vi fremdeles den dag i dag i 2020. Hvorfor i allverden skulle de ha satt opp ei fabrikk i et nytt land, og bygge et nytt ladenettverk med samme mentalitet der de kunne startet på nytt? De installerer jo for pokker meg 2 kontakter på hver bil! 

Om du snakker om Kina nå så snakker vi om myndighetskrav fra et autoritært regime. Hva ladenettverket angår, finnes det et ladenettverk i kina som kan sammenliknes med Tesla Superladere?

oophus3do skrev (26 minutter siden):

Vi må diversifisere ja, fordi vi ikke vil klare å få til et skifte kjapt nok. Derfor er det ekstra idiotisk å være vitne til Tesla som gjør det de gjør, og bremser utviklingen selv innenfor BEV segmentet. For selvfølgelig ville skiftet gått kjappere om Tesla bidro til et åpent nettverk, fremfor det idiotiske greiene de gjør nå idag hvor man får nettverk i konkurranse mot hverandre, fremfor å beholde fokuset på å gjøre elbiler konkurransedyktige mot ICE produkter, helt uavhengig av merkevare. 

Tesla bremser *ikke* utviklingen. At ladenettverket ikke er åpent kan du skylde på de andre for. Beviset er at det tok flere år før andre enn Tesla kom med biler med lang rekkevidde og høy ladefart og da hadde allerede Tesla rukket å lage sitt eget nettverk.

oophus3do skrev (28 minutter siden):

Det burde være enkelt for deg å dokumentere om Tesla faktisk prøvde å bidra til en åpen standard om så var tilfellet, men det vil du aldri klare å gjøre. Gjør det, så har du jo motbevist meg. 

Nå var et altså jeg som spurte deg om du kunne dokumentere at Tesla ville hatt reell påvirkningsmulighet for utviklingen av en raskere ladestandard. Ganske typisk snur du det på hodet og vil ha meg til å gjøre dokumenteringen. 

oophus3do skrev (30 minutter siden):

Beviset ligger i puddingen. Vegg-laderen er laget og utviklet for å kunne lade alle elbiler på Type 2 kontakten. Men "Normal-Mode" som standard, er laget slik at kun Tesla biler kan lade der!

Men går du enten inn i koden og bytter et 0 tall til et 1 tall, så setter du på "Legacy" mode, og gjett hva?! Da kan alle elbiler med Type 2 kontakt lade på vegg-laderen. Noen ladebokser har en switch for formålet i laderen, men ingenting er nevnt i Manualen om dette. 

Tesla har altså allerede utviklet muligheten for å gjøre elbil-verdenen enklere for alle, men de går ut med viten og vilje for å sabotere og gjøre det vanskeligere enn det trenger å være. Om de blir påtvunget å åpne for alle, så er utviklingen gjort allerede! 

Nå bytter du tema igjen. Var det ikke noe gøy å snakke om hjemmelading i US etter at jeg hadde dokumentert for deg hvor åpne Tesla er?

Angående Teslas 'Norske' hjemmeladere, en udokumetert feature er *veldig* tynt grunnlag for å erklære at de er 'evil empire'.

oophus3do skrev (32 minutter siden):

Det er umulig å ikke komme til konklusjonen om at Tesla med viten og vilje er en bremsekloss for egen vinning. Til og med VW Dieselgate subsidier i USA bruker dem for å kun bygge opp eget merkevare og aksje-kurs, når de istedenfor kunne bygget opp totalpakken BEV produkter i kampen mot ICE.

Du bor fortsatt i bakvendtland skjønner jeg. 

 • Like 4

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (8 minutter siden):

Vi *vet* at det ikke fantes alternativer men resten kan du verken bevise eller sannsynliggjøre og da blir det bare en konspirasjonsteori fra deg.

Må du slutte. Den diskusjonen var vedvarende, og vi diskuterte lenge på om vi skulle videreutvikle Type 2 til det som ble CCS, eller om vi skulle bruke Nissan nettverket som allerede var i gang med CHAdeMO. 

Det hadde kostet Tesla nada å delta i dette, og presentere noe som var bedre, om de mente de hadde noe. Det gjorde de ikke. 

Kahuna skrev (9 minutter siden):

Om du snakker om Kina nå så snakker vi om myndighetskrav fra et autoritært regime. Hva ladenettverket angår, finnes det et ladenettverk i kina som kan sammenliknes med Tesla Superladere?

Hadde det vært et problem for Tesla å inkludere alle kinesiske biler på et nytt ladenettverk når de nå uansett startet på ett? Da kunne de jo ha fortsatt på eksisterende nettverk, og hjulpet Kina med å gjøre BEV mye bedre i formålet om å skifte ut ICE? 

Det gjør dem altså ikke, og det vi ser er at de setter opp SuC ved knutepunkter som allerede har Kinas ladenettverk stående, helt uavhengig av om behovet er der. 

Kahuna skrev (25 minutter siden):

At ladenettverket ikke er åpent kan du skylde på de andre for. Beviset er at det tok flere år før andre enn Tesla kom med biler med lang rekkevidde og høy ladefart og da hadde allerede Tesla rukket å lage sitt eget nettverk.

Hvordan i allverden kan man skylde på de andre som deltok i å lage en åpen standard? Når har lukkede standarder vært en fordel for oss forbrukere og kloden totalt sett? Det fordrer bare at man må produsere opp dobbelt av utstyret man trenger. 

Som sagt, det er en grunn til at Apple får smekk på fingrene om dagene, og det er null tvil om at Tesla vil få samme behandling etterhvert som dette eskaplerer. Da er det ekstremt trist at Tesla bare lar tiden gå, og venter på dette selv. Det bevises jo i måten de har utviklet utstyret sitt på, der vegg-laderen allerede har muligheten i å lade hvem som helst elbil på Type 2 kontakt, men den funksjonen er slått av originalt, uten at man opplyser folket at det er mulig. 

Du vet jo hvorfor de har gjort dette, og hvorfor de ikke opplyser folk om at man kan utnytte en Tesla-Veggboks til andre elbiler selv? Klarer du å innrømme hvorfor? 

Kahuna skrev (28 minutter siden):
oophus3do skrev (1 time siden):

Det burde være enkelt for deg å dokumentere om Tesla faktisk prøvde å bidra til en åpen standard om så var tilfellet, men det vil du aldri klare å gjøre. Gjør det, så har du jo motbevist meg. 

Nå var et altså jeg som spurte deg om du kunne dokumentere at Tesla ville hatt reell påvirkningsmulighet for utviklingen av en raskere ladestandard. Ganske typisk snur du det på hodet og vil ha meg til å gjøre dokumenteringen. 

Kan du forklare for meg hvordan det du etterspør er mulig, når det ikke ligger i Teslas interesse å avsløre hvorfor de gjør som de gjør? 

De fjerner ladehastighet, rekkevidde og effekt gjennom OTA uten å opplyse om det grunnet reddselen for dårlig PR, så selvfølgelig er det umulig å dokumentere at Tesla med vilje ikke gikk inn for å hjelpe kloden totalt sett med å hjelpe til med en åpen standard. Det hadde jo vært enormt dårlig PR for dem. 

Så som jeg skrev, så burde det være av din interesse å motbevise at dette var umulig for Tesla. Da hadde du jo motbevist alt, selv om alle andre tegn viser til det motsatte. 

Kahuna skrev (32 minutter siden):
oophus3do skrev (1 time siden):

Beviset ligger i puddingen. Vegg-laderen er laget og utviklet for å kunne lade alle elbiler på Type 2 kontakten. Men "Normal-Mode" som standard, er laget slik at kun Tesla biler kan lade der!

Men går du enten inn i koden og bytter et 0 tall til et 1 tall, så setter du på "Legacy" mode, og gjett hva?! Da kan alle elbiler med Type 2 kontakt lade på vegg-laderen. Noen ladebokser har en switch for formålet i laderen, men ingenting er nevnt i Manualen om dette. 

Tesla har altså allerede utviklet muligheten for å gjøre elbil-verdenen enklere for alle, men de går ut med viten og vilje for å sabotere og gjøre det vanskeligere enn det trenger å være. Om de blir påtvunget å åpne for alle, så er utviklingen gjort allerede! 

Nå bytter du tema igjen. Var det ikke noe gøy å snakke om hjemmelading i US etter at jeg hadde dokumentert for deg hvor åpne Tesla er?

Angående Teslas 'Norske' hjemmeladere, en udokumetert feature er *veldig* tynt grunnlag for å erklære at de er 'evil empire'.

På hvilken måte bytter jeg tema? Det å vise til Tesla's mentalitet i alle andre områder styrker bare argumentene for hva Tesla egentlig planlegger å gjøre. 

Tesla ønsker et monopol, og det å låse kunder til seg selv så mye som overhodet mulig. Det ser man på SuC nettverket, og også vegg-laderne. 

Da er det ekstra fortellende at man på vegg-laderne som folk kan undersøke, se at de er bygget med muligheten for at alle elbiler med Type 2 kontakt kan lades på dem, men at Tesla med viten og vilje skrur av funksjonaliteten, uten å inkludere muligheten i manualen, eller opplyse folk om muligheten. 

Ergo er muligheten designet inn for egen vinst, og ei forsikring for når/hvis Tesla blir tvunget til å åpne for alle. 

Utviklingen ligger altså der allerede! Tesla trenger ikke gjøre en dritt for å åpne opp for alle andre i sine løsninger, og dermed bidra i formålet, men de velger å lukke og være ei bremsekloss i utviklingen. 

Kahuna skrev (35 minutter siden):
oophus3do skrev (1 time siden):

Det er umulig å ikke komme til konklusjonen om at Tesla med viten og vilje er en bremsekloss for egen vinning. Til og med VW Dieselgate subsidier i USA bruker dem for å kun bygge opp eget merkevare og aksje-kurs, når de istedenfor kunne bygget opp totalpakken BEV produkter i kampen mot ICE.

Du bor fortsatt i bakvendtland skjønner jeg. 

Bevisene flyter over. 

Hva ønsker Tesla å få til ved å ha lukkede ladestasjoner? Du vet jo ekstremt godt hva de prøver å få til, men hvorfor er det så vanskelig å være ærlig å bare innrømme det? Når du diskuterer elbil mot Tesla, så bruker du jo argumentet selv i hvorfor Tesla er "best". Men her inne, så kan du ikke innrømme formålet Tesla har med det? 

Share this post


Link to post
1 hour ago, oophus3do said:

Hehe, ja sikkert. Er dette en antagelse, eller har du noe kildemateriell på det?

Dette er vel en hypotese basert på tonnevis med uttalelser ikke minst på denne nettsiden, kombinert med litt logisk tenkning.

Det finnes også en alternativ/beslektet hypotese for det samme: når Tesla først var konkurs, hva skulle man da bruke et ladenettverk til? Elbilene ville vel forsvinne fra jordoverflaten kort tid etterpå.

 • Like 1

Share this post


Link to post
trikola skrev (2 minutter siden):

Dette er vel en hypotese basert på tonnevis med uttalelser ikke minst på denne nettsiden, kombinert med litt logisk tenkning.

Det finnes også en alternativ/beslektet hypotese for det samme: når Tesla først var konkurs, hva skulle man da bruke et ladenettverk til? Elbilene ville vel forsvinne fra jordoverflaten kort tid etterpå.

Hvordan kan det stemme, når samtlige hadde planer om elbiler, bare i et mye lengre spenn i tid? For hva skjer om du søker om electric cars i samarbeid med andre OEM's i tidsrommet 2005 til 2011 på google? Du vil legge merke til at man snakket om dette, selv om folk later til å tru at Tesla var først ute med tanken, så er altså det feil. 

Allerede rundt 2005 så startet man å eksperimentere med hurtiglading til lithium-ion batterier, som jo var litt nytt og kult på den tiden, og det tok ikke lang tid før noen lekte med tanken om å skulle lage elektriske biler med teknologien, og det var hobby folk i garasjene som var først ute med å kaste digre batterier inn i bilene sine, for så å lage imponerende tider på drag-strippen. 

Når Tesla startet, så var Nissan en av dem som allerede var ute å installerte ladestasjoner. 

Så til din hypotese: Hvis det var slik at man bare skulle kjøpe opp et konkursbo, hvorfor ikke fortsette på samme type kontakt som lettere kunne overføres til Tesla's standard når man fikk tilgang til lisensen for å bruke den? Da ville vell CCS kontakten vært en mye mer kopi av Tesla sitt system om så er tilfelle - slik at planen kunne gå sømløst? 

Trur dette er og forblir en konspirasjon. 

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (4 timer siden):

Må du slutte. Den diskusjonen var vedvarende, og vi diskuterte lenge på om vi skulle videreutvikle Type 2 til det som ble CCS, eller om vi skulle bruke Nissan nettverket som allerede var i gang med CHAdeMO. 

Det hadde kostet Tesla nada å delta i dette, og presentere noe som var bedre, om de mente de hadde noe. Det gjorde de ikke. 

Igjen, sjekk tidspunkter. Om Tesla skulle ventet på at komiteen skulle bestemt seg vill Model S blitt flere år forsinket. Om ikke Tesla hadde gått konkurs i mellomtiden da. 

oophus3do skrev (4 timer siden):

Hadde det vært et problem for Tesla å inkludere alle kinesiske biler på et nytt ladenettverk når de nå uansett startet på ett?

Øh, om det ville vært et problem for Tesla å ta på seg oppgaven med å bygge ladenettverk til *alle* kinesiske biler, for egne penger? Forklar igjen hvorfor det er Teslas ansvar å besørge lading av andre fabrikanters biler når de åpenbart ikke er interessert i å ta det ansvaret selv.

oophus3do skrev (4 timer siden):

Det gjør dem altså ikke, og det vi ser er at de setter opp SuC ved knutepunkter som allerede har Kinas ladenettverk stående, helt uavhengig av om behovet er der.

Nok et strålende eksempel på manglende forståelse av ladenettverk. Jeg har allerede spurt deg om eksempler på at Tesla har bygget ladestasjoner i konkurranse med eksisterende nettverk som matcher Tesla sitt på de 7 punktene nevnt over. 

oophus3do skrev (4 timer siden):

Hvordan i allverden kan man skylde på de andre som deltok i å lage en åpen standard?

Fordi de er trege? Man kan faktisk undres over om de tok seg ekstra god tid både for å plage Tesla men også fordi de slettes ikke var interessert i å lage bra elbiler med tilsvarende god hurtigladeinfrastruktur.

oophus3do skrev (4 timer siden):

Tesla ønsker et monopol, og det å låse kunder til seg selv så mye som overhodet mulig. Det ser man på SuC nettverket, og også vegg-laderne. 

Feil på feil. Tesla gir kundene sine valgfrihet. Den eneste 'låsingen' jeg opplever som Teslaeier er at Tesla sine tilbud er så vanvittig mye bedre at de andre er uinteressante. 

oophus3do skrev (4 timer siden):

Da er det ekstra fortellende at man på vegg-laderne som folk kan undersøke, se at de er bygget med muligheten for at alle elbiler med Type 2 kontakt kan lades på dem, men at Tesla med viten og vilje skrur av funksjonaliteten, uten å inkludere muligheten i manualen, eller opplyse folk om muligheten. 

Kilde på dette takk. Et kjapt google søk viste det motsatte, nemlig at folk rutinemessig lader ikke-tesla biler på Tesla-utstyr. Lånte for øvrig min egen Tesla mobile konnektor til en kamerat som skulle lade batteriet på sin nye BMW x5, gikk helt greit.

oophus3do skrev (4 timer siden):

Hva ønsker Tesla å få til ved å ha lukkede ladestasjoner?

Tesla går i bresjen for en overgang til fornybar transport, for å få til det må de levere en god totalopplevelse og en del av det er å levere en god ladeopplevelse til egne kunder. Det er ingen ting i veien for å åpne for andre underveis men det må styres av Tesla selv og ikke komme som pålegg/ekspropriasjon. 

oophus3do skrev (4 timer siden):

Du vet jo ekstremt godt hva de prøver å få til, men hvorfor er det så vanskelig å være ærlig å bare innrømme det? Når du diskuterer elbil mot Tesla, så bruker du jo argumentet selv i hvorfor Tesla er "best". Men her inne, så kan du ikke innrømme formålet Tesla har med det? 

Har det rablet for deg eller går du bevisst inn for å trolle? Tesla låser da ingen inne.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (30 minutter siden):
oophus3do skrev (5 timer siden):

Må du slutte. Den diskusjonen var vedvarende, og vi diskuterte lenge på om vi skulle videreutvikle Type 2 til det som ble CCS, eller om vi skulle bruke Nissan nettverket som allerede var i gang med CHAdeMO. 

Det hadde kostet Tesla nada å delta i dette, og presentere noe som var bedre, om de mente de hadde noe. Det gjorde de ikke. 

Igjen, sjekk tidspunkter. Om Tesla skulle ventet på at komiteen skulle bestemt seg vill Model S blitt flere år forsinket. Om ikke Tesla hadde gått konkurs i mellomtiden da. 

Tidspunktene er blitt tatt opp her flere ganger. Det er du som må ta en ny kikk på tidspunkter, for Tesla kunne når som helst i sitt mål bidra til å få fortgang i en åpen standard. De kunne også ha laget sin standard åpen.

Problemet er at det aldri var Tesla's intensjoner. De hadde sine planer, og lagde en lukket løsning - som forventet av et firma fra Silicon Valley. Det Tesla gjør er en ren kopi av hva Microsoft har gjort, og hva Apple har gjort. Gjør det man kan for å låse kunder til seg selv, slik at man kan starte å bygge en intern økonomi som gjør det vanskelig for kunder som først har vært innom å skifte ut av økonomien. 
 

Kahuna skrev (46 minutter siden):
oophus3do skrev (5 timer siden):

Hadde det vært et problem for Tesla å inkludere alle kinesiske biler på et nytt ladenettverk når de nå uansett startet på ett?

Øh, om det ville vært et problem for Tesla å ta på seg oppgaven med å bygge ladenettverk til *alle* kinesiske biler, for egne penger? Forklar igjen hvorfor det er Teslas ansvar å besørge lading av andre fabrikanters biler når de åpenbart ikke er interessert i å ta det ansvaret selv.

Hvorfor klarer du ikke lese direkte det du skal svare til? 

Spørsmålet omhandler det å inkludere tilgang til standarden som allerede finnes i landet de går inn i, fremfor å lage et lukket ladenettverk som kun bremser utrullingen av elektriske biler totalt sett. Jo lengre frem i tid vi kommer, jo større torne vil Tesla være i siden rundt formålet i det å elektrifisere bilparken fordi hele ladenettverket  må minst dobles, fordi man splitter bilparken. 

I EU = CCS2 + Tesla.
I Japan = CHAdeMO + Tesla
I Kina = GB/T + Tesla. 
US = CCS1 + Tesla. 

Tesla er en gedigen torne med at hver bidige knytepunkt hvor behovet for hurtiglading ligger, så må man doble arbeidet med å støtte den totale elbilflåten, kun fordi Tesla nekter å gjøre som absolutt alle andre.

Kahuna skrev (54 minutter siden):
oophus3do skrev (5 timer siden):

Det gjør dem altså ikke, og det vi ser er at de setter opp SuC ved knutepunkter som allerede har Kinas ladenettverk stående, helt uavhengig av om behovet er der.

Nok et strålende eksempel på manglende forståelse av ladenettverk. Jeg har allerede spurt deg om eksempler på at Tesla har bygget ladestasjoner i konkurranse med eksisterende nettverk som matcher Tesla sitt på de 7 punktene nevnt over. 

Det er du som virkelig ikke forstår poenget her. Et ladenettverk er man avhengig av for å få solgt elbiler. Uten et ladenettverk, så er det et ekstremt fåtall som kjøper elbiler. 

Enkelt sammenligning som snart burde gjøre dette ekstremt klart for deg, hva poenget er: 

 • Når Ionity starter å bygge sitt nettverk inn i et nytt land som f.eks Tsjekkia hvor de nå ha fått opp sin første lader, så hjelper dem landets elbiler helt UAVHENGIG av merke med å utvide det nettverket som allerede er der. En person som har lyst til å kjøpe en Tesla kan nå fint kjøpe en Tesla, fordi IONITY har gjort sitt innpass i et nytt land - selv om Tesla ikke har laget ladere der. 

 

 • Når Tesla starter å bygge sitt nettverkt inn i et nytt land,som f.eks Japan, så har det INGEN betydning for resten av bilflåten i det landet, fordi Tesla's stasjoner ikke fungerer for eksisterende elbiler der. Det ENESTE formålet Tesla har for sine stasjoner er å tilby sine EGNE kunder en tjeneste. 


Så mens Ionity kommer inn i et nytt land så styrker Ionity alle elbilene i landet ved å gå inn dit. Man kan kjøpe alle elbiler helt uavhengig av merke og lade der. Når Tesla kommer inn i et nytt land, så er det ingen som merker noen ting til det, forutenom en Tesla flåte som senere dukker opp. 

Ionity styrker eksisterende ladenettverk, mens Tesla ikke gjør det. 

Kahuna skrev (1 time siden):
oophus3do skrev (5 timer siden):

Hvordan i allverden kan man skylde på de andre som deltok i å lage en åpen standard?

Fordi de er trege? Man kan faktisk undres over om de tok seg ekstra god tid både for å plage Tesla men også fordi de slettes ikke var interessert i å lage bra elbiler med tilsvarende god hurtigladeinfrastruktur.

De hadde 100kW ladere oppe før Tesla lanserte TMS!? 
Se nå hvor standarden er angående hastighet vs Tesla sin standard. Klarer man å tyne mer ut av Tesla sin standard uten å måtte bytte utstyr og tykkelsen på slangen, samt lage en ny kontakt? Hvorfor valgte Tesla å erstatte sin kontakt på TM3 til den åpne standarden? Var det fordi Tesla selv ikke klarte å få sin standard til å støtte 250kW? 

Hvilken standard kommer egentlig TMY til å ha i land som har muligheten til å tilby lading på høy effekt? Det er vell en grunn til at de installerer en ny plugg i tillegg til sin egen der borte, nå som Japan og Kina har annonsert en ny plugg som vil støtte 900kW. Da kan jo Teslaene lades på den, mens ingen ønsker å bruke SuC nettverket pga Tesla henger etter på sin standard? V3 er jo allerede avlegs før den er igang der nede i Kina og Japan, nå som de står klare for å bygge ut sine standarder til å støtte 400 og 900kW. 

Hvor lang tid tar det før Tesla enten gir opp og bytter standard selv, eller til folk setter foten ned og peker på våres erfaringer med Microsoft og Apple og sier at nok er nok? 

For Teslas egen del, så håper jeg de er først ute med å annonsere det med å åpne sine stasjoner for resten av bilflåten, slik at man har en enklere vei fremover med å kjempe mot salg av fossile biler. For hvis EU må gjøre det for dem, så kommer Tesla aldri til å bli kvitt folk som er dritt lei dem. 

Kahuna skrev (1 time siden):
oophus3do skrev (6 timer siden):

Tesla ønsker et monopol, og det å låse kunder til seg selv så mye som overhodet mulig. Det ser man på SuC nettverket, og også vegg-laderne. 

Feil på feil. Tesla gir kundene sine valgfrihet. Den eneste 'låsingen' jeg opplever som Teslaeier er at Tesla sine tilbud er så vanvittig mye bedre at de andre er uinteressante. 


Du svarer jo for meg du. Bra jobba. Så da er du enig i at Tesla ønsker å skaffe seg et monopol så godt det lar seg gjøre, selv om du startet setningen med ordet "feil" før du senere forklarte deg selv inn i et hjørne som peker på nettopp det jeg poengterer?

Hvor greit er det egentlig at Tesla i USA gjør det ekstremt vanskelig for OEM's å komme til i markedet, og dermed er en gedigen bremsekloss i formålet med å få til så mange elbil-salg som overhodet mulig i kampen om å fjerne CO2? 

Kahuna skrev (1 time siden):
oophus3do skrev (6 timer siden):

Da er det ekstra fortellende at man på vegg-laderne som folk kan undersøke, se at de er bygget med muligheten for at alle elbiler med Type 2 kontakt kan lades på dem, men at Tesla med viten og vilje skrur av funksjonaliteten, uten å inkludere muligheten i manualen, eller opplyse folk om muligheten. 

Kilde på dette takk. Et kjapt google søk viste det motsatte, nemlig at folk rutinemessig lader ikke-tesla biler på Tesla-utstyr. Lånte for øvrig min egen Tesla mobile konnektor til en kamerat som skulle lade batteriet på sin nye BMW x5, gikk helt greit.

Du har jo manualen selv? Så når du nå bekrefter det jeg sier, at ikke-Tesla biler kan lade på Tesla-utstyr, så burde du jo være ekstremt interessert i å lese manualen for å se om du finner denne informasjonen? 

For du er klar over at dette er noe vi selv har måtte funnet ut av? Dette er noe Tesla aldri har informert oss om. 

Vegg-laderne til Tesla er altså ferdig bygget for å støtte alle elbiler. Men den originale settingen til den forhindrer ikke-Teslaer å lade på Tesla-utstyret. I koden så finner du det som "Normal Mode" som den står på som originalt, men skifter du litt i koden, så kan du skru på "Legacy" mode, som gjør at alle kan lade på laderen. 

Hvis ikke det er ekstremt beskrivende for hva Tesla gjør, så aner jeg ikke hvilke bevis du trenger, for det der er jo det ultimate beviset som direkte viser hva Tesla gjør. 

Kahuna skrev (1 time siden):
oophus3do skrev (6 timer siden):

Hva ønsker Tesla å få til ved å ha lukkede ladestasjoner?

Tesla går i bresjen for en overgang til fornybar transport, for å få til det må de levere en god totalopplevelse og en del av det er å levere en god ladeopplevelse til egne kunder. Det er ingen ting i veien for å åpne for andre underveis men det må styres av Tesla selv og ikke komme som pålegg/ekspropriasjon. 

Hvorfor vente med å gjøre det, når det er kritisk at vi får solgt så mange elbiler som mulig fra alle bilfabrikantene? 

Når Elon Musk selv har sagt at han ønsker å hjelpe kloden, så hvorfor holder han tilbake på dette kritiske punktet som hadde gjort så mye for formålet? 

Kahuna skrev (1 time siden):
oophus3do skrev (6 timer siden):

Du vet jo ekstremt godt hva de prøver å få til, men hvorfor er det så vanskelig å være ærlig å bare innrømme det? Når du diskuterer elbil mot Tesla, så bruker du jo argumentet selv i hvorfor Tesla er "best". Men her inne, så kan du ikke innrømme formålet Tesla har med det? 

Har det rablet for deg eller går du bevisst inn for å trolle? Tesla låser da ingen inne.

Du svarte ikke på spørsmålet. Klarer du ikke innrømme hva Tesla er ute etter ved å lage et lukket system? 

 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...