Jump to content
Redaksjonen.

Tyskland ønsker å importere grønt hydrogen fra Afrika

Recommended Posts

Har noen her inne sett et samlet energiregnskap fra generert elektrisitet til hjul for forskjellige metoder for lagring og transport av hydrogen? Det er ikke så vanskelig å finne for komprimert og flytende hydrogen, men verre – i alle fall for meg – å finne for metan og ammoniakk.

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Å produsere hydrogen med lav virkningsgrad, for så å transportere det heilt frå Afrika til Tyskland, det høyres jo veldig miljøvenleg ut....

 • Like 8

Share this post


Link to post
Annonse
farnol skrev (26 minutter siden):

Har noen her inne sett et samlet energiregnskap fra generert elektrisitet til hjul for forskjellige metoder for lagring og transport av hydrogen? Det er ikke så vanskelig å finne for komprimert og flytende hydrogen, men verre – i alle fall for meg – å finne for metan og ammoniakk.

Om media var litt seriøse mht CO2 utslipp og energiforbruk burde alle sider som omtaler energi ha gode og enkelt forklarendes linker til dette Du nevner, ende til ende.

 

Ellers er det jo de facto bare støy dei produserer. Skamme seg....! Men det skjer neppe, CO2 og miljø er ikke så viktig for media som klikk og krangling. Media trenerer som følge av dette kunnskap !

 

Send meg gjærene en seriøs link om miljø om Du finn ein.... Som enkeltfaktor er nok Media inklusive reklamebransjen værdens største forsøplingsfaktor.

Edited by Halvor Sølvberg- the MOV
 • Like 2

Share this post


Link to post

Flott å se at TU enten følger med i diskusjonene her inne, eller er oppdatert nok til å følge med på Tysk media. 

Dog, det hadde vært interessant med en kommentar angående denne saken her:

https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13571782/2020-02-06-bwvi-act-local-network-global/

Tyskland ser altså ikke kun til Afrika for å importere grønn hydrogen, de leter etter mulighetene for at vi her i Norge også som jo burde kommenteres og "fiskes" litt inn i. De har ikke særlig tru på blå hydrogen som Equinor ønsker å bygge mer erfaring med, men et referat på en slik samtale hadde jo vært interessant? Samt så bygger AP opp et partiprogram som vil involvere havvind og hydrogen-produksjon i storskala som man isåfall burde involvert Tyskland inn i for å få opp skala-prosjektene kjapt og muligheten til å eksportere ut energi. 

ahhm skrev (2 minutter siden):

Å produsere hydrogen med lav virkningsgrad, for så å transportere det heilt frå Afrika til Tyskland, det høyres jo veldig miljøvenleg ut....

De ønsker å føre opp ny fornybar kraft. Sol, vind og hydro. Denne skal lagres og fraktes på hydrogen, med en ny verdikjede som også kjøres på fornybare metoder. Enden der er trykksatt hydrogen, flytende hydrogen, ammoniakk eller lignende gjennom dagens naturgassrørledninger. Hele 2/3 av gassnettverket i Tyskland støtter 100% frakt av hydrogen. Altså greit miljøvennlig med press om samt behov for å bygge nye miljøvennlige løsninger, og de får i samme slengen elektrifisert og dekarbonisert Afrikanske land, der gruve-drift også skal elektrifiseres.

Se til dømmes nylig oppsatt konferanse rundt denne nyheten og avtalen mellom land i Afrika og Tyskland:

 https://www.eventbank.com/resources/protected/organization/1137/event/18283/b8b48631-ac36-414a-a9dd-fbc48eca11a2.pdf

Om ikke dette burde applauderes for, så vet ikke jeg helt hvor man står i miljødebatten. 

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Uavhengig av hydrogen burde det å få dekket økende energibehov i Afrika på en bærekraftig måte være et hovedmål også for EU og Norge.

 • Like 4

Share this post


Link to post
Ask Ibsen Lindal skrev (9 minutter siden):

"Det grønne hydrogenet kan distribueres gjennom den eksisterende naturgassinfrastrukturen."

Dette er, unnskyld uttrykket, bullshit.

Fordi? 

 • Like 3

Share this post


Link to post
oophus3do skrev (28 minutter siden):

Fordi? 

Sikkert fordi frakt av hydrogen trenger annet stål, andre tetninger, andre hustilkoblinger osv 

Rør som er potte tett med metangass kan fint lekke hydrogen. Lekker det hydrogen i en kjeller kan kjelleren fort bli toppetasje.

 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

"Den tyske regjeringen ser for seg at hydrogen, produsert med fornybar energi, bør være en hjørnestein i den grønne transformasjonen av energiforsyningen i Tyskland og særlig brukt i transport- og industrisektoren."

I motsetning til Norge, hvor avgått energiminister Freiberg uttrykte regjeringen sine vyer for Norge: "Vi skal holde på med olje og gass lenge, lenge, lenge, lenge." Understreket "lenge" 4 ganger for å poengtere hva vi skal drive med.

Forhåpentlig er det slutt for dagens folk i regjeringskontorene i 2021, og Norge starter å tenke som Tyskland. I motsetning til Tyskland har Norge en lang kystlinje, og et enormt havområde i Norsk Økonomisk Sone. Vi har pengene, energien og teknologien men mangler viljen.

Tror det vil forandrer seg etter 2021, og vi også kommer i gang med anlegg for fornybar energi fra havet.

Det mest nærliggende er å bygge havmerdene selv og ikke som nå i Kina. Etter hvert kan vi kombinere med energiopptak fra vind og bølger, da det er store konstruksjoner det er snakk om med dekksareal på 24 000 kvm.

Med store energimengder faller strømprisen, og når strømprisen er under 20 øre/kWh er det naturlig å bruke strøm til både hydrogenproduksjon og aluminiumsindustri.

Har vi billig hydrogen kan vi lage metanol. 1,3 kg CO2 + 0,2 kg hydrogen gir 1 liter metanol.

Metanol er gjenbruk av CO2, på samme måten som biodiesel.

Vi får mange industriarbeidsplasser dersom vi bygger anleggene selv, og ikke som nå hvor Statkraft bruker pengene sine utenfor Norge. Egentlig et ran fra oss strømkunder når pengen sendes utenlands. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Trestein skrev (Akkurat nå):

Sikkert fordi frakt av hydrogen trenger annet stål, andre tetninger, andre hustilkoblinger osv 

Det er snakk om å utnytte dagens rørnettverk ved å blande inn hydrogen i naturgassen opp mot 20%. Det er tester som foregår på dette, og man kommer jo frem til slike tall av ei god grunn. 

Mye av mindre dimensjonert rørsystemer i Europa kan frakte 100% hydrogen, siden rørnettverket ikke er av stål. Det er av polyethylene (PE) rør. 

Så det man kan ende opp med å gjøre, er å utnytte de store "hovedveiene" som er av stål ved å blande inn <20% hydrogen. Det taes ut ved forbruk ved f.eks gasskraftverk, og kan mates videre på PE rør til forbruker som jo da ville brukt hydrogen for varme og matlaging fremfor naturgass. 

Lengre frem i tid, så erstatter man gamle "hovedgater" av rør til rør som støtter 100% innhold av hydrogen. 

 • Like 4

Share this post


Link to post

Vi ser hva en gasseksplosjon gjør i dag. Se frem til den betydelig mer potente grunnstoffet hydrogen i fri utfoldelse. Ikke bare er det mer potent, det er helt inni granskauen vanskelige å behandle trygt. Det er ikke få lik som kommer til å ligge strødd i Europa om en drar hydrogensatsingen så langt. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

"Grønt hydrogen er morgendagens olje og byr på enorme muligheter, sa forskningsminister Anja Karliczek etter møtet."

At hydrogen er 'den nye olja' er et uttrykk som har begynt å dukke opp i det siste. Håper ingen mener det bokstavelig for mens olje er en energi*kilde* er hydrogen en energi*bærer*. En farlig sådan.

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
JØI skrev (57 minutter siden):

Ikke bare er det mer potent, det er helt inni granskauen vanskelige å behandle trygt. Det er ikke få lik som kommer til å ligge strødd i Europa om en drar hydrogensatsingen så langt. 

Ja, du er flink til å spre frykt. Så jeg regner med du kan vise til bevis på denne påstanden. Det finnes jo risikoanalyser der ute. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Afrika kan produsere alt di trenger av energi fra sola. Samtidig burde det være mulig å produsere grønn hydrogen av overproduksjonen for vidare salg til eventuelle kunder så som tyskland. Håper dog at hydrogen blir nytta for skipfart da det vil fjerne enorme mengder forureining.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Kahuna skrev (3 timer siden):

"Grønt hydrogen er morgendagens olje og byr på enorme muligheter, sa forskningsminister Anja Karliczek etter møtet."

At hydrogen er 'den nye olja' er et uttrykk som har begynt å dukke opp i det siste. Håper ingen mener det bokstavelig for mens olje er en energi*kilde* er hydrogen en energi*bærer*. En farlig sådan.

 

At hydrogen er den nye oljen er faktisk et smart tanke. Om du har 5 kg hydrogen i en tank eller 60 liter bensin/diesel i en tank, så handler det i begge tilfeller om det samme, tilgjengelig energi som kan brukes på mange måter (oppvarming, begge kan brukes i samme motorer (otto, diesel, gassturbiner), industriprosesser). De har riktig nok forskjellig opprinnelse og den ene finnes i naturlig tilstand mens den andre må trekkes ut industrielt (elektrolyse eller reformering).

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Høres mer ut som en konseptmodell. Og hydrogen fra Nigeria ligger vel heller veldig mange år frem i tid. Tyskland kan internt legge likestrømkabler i traseer for naturgass og satse på solenergi fra syd til nord. Vindkraft kan gå i motsatt retning.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Tyskerne spreller vilt og hemningsløst for å slippe å gjøre det de kommer til å gjøre når alle muligheter er oppbrukt.

Kineserne sier at de skal bygge 300 1GW flytende salt reaktorer med thorium innen 2030. Det er minst 30 i året. Dette er 10% av energiproduksjonen deres. De som sier at dette ikke er mulig har avslørt seg som totalt uvitende om flytende salt reaktorer.

https://articles.thmsr.nl/why-chinas-600-fte-msr-program-wants-to-cooperate-with-delft-tu-and-nrg-in-petten-7e103414a861

 

Share this post


Link to post

Hvilken bombe at det går denne veien. Det er vel bare TU`s trofaste hydrogenhatere som ikke har sett denne utviklingen komme :-)

Det er logisk og det er åpenbart at dette ville komme. Og det har det vært i årevis. T.o.m Ap har forstått hvilke mulighetrr som ligger i hydrogen. Satset selv alt på denne teknologien for flere år siden, og fremtiden er sikret. Til stor forargelse for enkelte......

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Høyrest ut som hydrogenfjasemiklar som tiggar om subsidiar att.

 

I Kina går det ein UHVDC-leidning med kapasitet på 13 GW over ein avstand tilsvarande Lindesnes til Svalbard eller vel halparten av avstanden frå Nord-Afrika til München. 13 GW er ca heile det norske gjennomsnittlege kraftforbruket (men det varierer ein del).

 

Om ein skal produsere hydrogen frå so mykje straum, vert det 200 tonn i timen. Trekk frå litt for energien som trengst for å frakte denne til Tyskland, men det er framleis mykje og eit stort logistikk-problem. Berre å skaffe nok reint vatn til denne produksjonen vil vere eit stort problem i Nord-Afrika.

 

Med ein elektrisk kabel er tapet veldig lite. Under 5% bør vere mogeleg å oppnå. NSL frå Noreg til England vil ha eit tap på berre 2%. Med 5% tap kjem 12,35 GW fram til Tyskland. Med hydrogen, om vi ser vekk frå transporttapet og legg til grunn at hydrogenet skal brukast i brenselceller, kjem berre 4 GW fram.

 

Kva eg ville vald? Definitivt ein relativt vedlikehaldsfri kabel. Det vert nok konklusjonen her òg.

Edited by Sturle S
 • Like 4

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...