Jump to content
Øystein

Covid19: Nyheter og diskusjon rundt Coronaviruset

Recommended Posts

On 1/29/2020 at 5:14 PM, Simen1 said:

Jeg hiver meg på tråden med tre kjappe kommentarer:

1. Jeg synes det er fullstendig lavmåls av media å fokusere på potensielt tapte turistinntekter, framfor potensiell risiko for liv og helse. Tapte turistinntekter er det siste vi bør tenke på oppi dette.

2. Hva er egentlig overlevelsesraten og hvem har størst risiko for å omkomme? (Antar folk med pusteproblemer, nedsatt immunforsvar etc)

3. Hvilken hjelp får de rammede? (kan tenke meg oksygen, febernedsettende, og eventuelt intravenøs næring om det går hardt ut over fordøyelsen)

Ny studie i The Lancet av 99 personer viste at 11 personer døde innen relativt kort tid av sepsis og organsvikt. 30 friskmeldt.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30211-7/fulltext

Egentlig veldig skremmende tall.

Hittil er det flere som har dødd enn som har blitt friskmeldt, og i tillegg til de offisielle døde er det visstnok en haug som er døde som bare har "alvorlig lungebetennelse" som årsak.

I Hubei er det ~4500 bekreftet smittet (alt for lave tall selvfølgelig) og av disse er 162 døde og ca. 1000 er i "serious/critical" tilstand.

Et par alvorlige ting er lungebetennelsen som trigger en sterk immunrespons som fyller lungene med væske og blod og annet. Dette må ut på et hvis om de ikke skal drukne. En annen ting er at denne immunresponsen er sterkest hos de som har et sterkt immunrespons, såkalt cytokinstorm.

https://tidsskriftet.no/2006/11/medisinsk-nytt/hvilken-rolle-spilte-immunforsvaret-i-spanskesyken

Quote

Spanskesyken i 1918 – 19 tok livet av 50 millioner mennesker. Kan immunresponsen ha vært medvirkende til den høye dødeligheten?

Spanskesyken var en pandemi. Hos mange av de rammede var det skade på lungene – med akutt fokal bronkiolitt og alveolitt med assosiert massivt lungeødem, blødninger og rask destruksjon av epitelet. Man vet lite om hvilken rolle immunforsvaret hadde i denne prosessen.

I en ny studie har amerikanske forskere studert patologiske endringer og genekspresjon i lungene til mus infisert med rekonstruert 1918-influensavirus (1). Hos musene var det økt og akselerert aktivering av immunresponsgener.

– De patologisk-anatomiske funn stemmer med det man kan se i lungepreparater fra pasienter som døde i spanskesyken. Virulensen var klart mest dramatisk hos det komplette 1918-viruset, sammenliknet med blandingsvirus med kun enkelte gener fra dette viruset. I lungene var det særlig gener som fremmer inflammasjon og celledød som ble stimulert, og uttrykket av slike gener var særlig kraftig og raskt hos dyrene som var smittet med det rene 1918-viruset, sier virolog Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet.

Det er et utbredt syn at mye av patogenesen ved influensa skyldes immunresponsen mer enn selve virusets skadeverk. Hos mennesker og andre pattedyr smittet med høypatogent H5N1-fugleinfluensavirus har dette bildet vært særlig kraftig. Man har spurt seg om ikke også spanskesyken var så farlig fordi viruset utløste en proinflammatorisk overreaksjon i lungene, en såkalt cytokinstorm. Denne studien gir støtte til en slik teori. Dette understreker også at det bør forskes mer på muligheten av å behandle ved å modulere immunresponsen i tillegg til å bekjempe selve infeksjonen, sier Hungnes.

Dette er noe av det som gjør dette viruset så skummelt. Så lenge man behandles på intensivavdeling av kompetent personell kan de modulere immunrespons og de som dør vil ofte være eldre med dårlig immunforsvar, men dersom dette tar helt av, og folk blir liggende hjemme, vil dette ramme friske og sterke folk veldig hardt.

 • Like 3

Share this post


Link to post
On 1/29/2020 at 5:36 PM, PingEnt said:

6000 bekreftet infiserte, rundt 130 døde, så dødsrate på ca. 2.1%.  Til sammenlikning har vanlig influensa dødsrate på rundt 0.1%, og SARS en dødsrate på ca. 10%. Kan endre seg hele tiden. Tingen er at det godt kan være flere med sykdommen som ikke melder fra (symptomene trenger ikke å være så ille).

Og når det gjelder størst risiko for å omkomme, er de som er syke fra før:

 

Av nå 8000 bekreftet infiserte er det 170+ døde og 130 friskmeldte, så sånn sett kan dødsraten sies å være 60%. Det har det nok neppe, men 2.1% er nok alt for lavt. Det er for tidlig å si noe sikkert, men det har blitt publisert to studier av tidlige tilfeller hvor 15% døde i den ene og 11% i den andre. Problemet er også der at mange av de syke fortsatt var i alvorlig tilstand, så man kan ikke regne resten som friske. På den andre siden er det nok mange som ikke er så alvorlig syke at de blir innlagt på sykehus, så da blir tallene lavere igjen.

Uansett veldig, veldig ille.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse
1 hour ago, pappkake said:

Av nå 8000 bekreftet infiserte er det 170+ døde og 130 friskmeldte, så sånn sett kan dødsraten sies å være 60%. Det har det nok neppe, men 2.1% er nok alt for lavt. Det er for tidlig å si noe sikkert, men det har blitt publisert to studier av tidlige tilfeller hvor 15% døde i den ene og 11% i den andre. Problemet er også der at mange av de syke fortsatt var i alvorlig tilstand, så man kan ikke regne resten som friske. På den andre siden er det nok mange som ikke er så alvorlig syke at de blir innlagt på sykehus, så da blir tallene lavere igjen.

Uansett veldig, veldig ille.

Studien du viser til har vel den fundamentale feilen at den ikke tar hensyn til at det kan ha vært flere folk som hadde sykdommen, men aldri meldte fra om det på tidshorisonten den jobbet med. Hadde man fått influensaliknende symptomer med hoste før 20. Januar, kan det godt være man bare hadde ignorert det helt. De spesifiserer også at gjennomsnittsalderen i studien var 55 år, som er ganske gammelt (I Kina er gjennomsnittsalderen 37 år), som igjen synes å tyde på at flere tilfeller var utelatt pga manglende rapportering. 50% i studien hadde også en kronisk sykdom, som ikke kan sies å være helt normalt. Sannsynligvis er vel de pasientene man fikk tak i de med alvorlige komplikasjoner.

Edited by PingEnt

Share this post


Link to post
18 minutes ago, PingEnt said:

Studien du viser til har vel den fundamentale feilen at den ikke tar hensyn til at det kan ha vært flere folk som hadde sykdommen, men aldri meldte fra om det på tidshorisonten den jobbet med. Hadde man fått influensaliknende symptomer med hoste før 20. Januar, kan det godt være man bare hadde ignorert det helt. De spesifiserer også at gjennomsnittsalderen i studien var 55 år, som er ganske gammelt (I Kina er gjennomsnittsalderen 37 år), som igjen synes å tyde på at flere tilfeller var utelatt pga manglende rapportering. 50% i studien hadde også en kronisk sykdom, som ikke kan sies å være helt normalt. Sannsynligvis er vel de pasientene man fikk tak i de med alvorlige komplikasjoner.

Jeg sier på ingen måte at den er feilfri, men det er det beste vi har enn så lenge. Regimet i Kina sensurerer alt nå.

Her er en video som kom gjennom sensuren i dag, på et eller annet vis:

 

Share this post


Link to post
2 hours ago, pappkake said:

Jeg sier på ingen måte at den er feilfri, men det er det beste vi har enn så lenge. Regimet i Kina sensurerer alt nå.

Her er en video som kom gjennom sensuren i dag, på et eller annet vis:

 

Feilfri? Den er verdiløs til å gi noe som helst estimat. Dette var altså folk som hadde så ille symptomer at de kontaktet sykehus for hjelp før viruset var offentlig kjent. Et terningkast ville vært like nøyaktig.

Share this post


Link to post
1 hour ago, PingEnt said:

Feilfri? Den er verdiløs til å gi noe som helst estimat. Dette var altså folk som hadde så ille symptomer at de kontaktet sykehus for hjelp før viruset var offentlig kjent. Et terningkast ville vært like nøyaktig.

Ok, siste offisielle tall fra Hubei er 5806 smittede, 204 døde, 804 "serious" og 290 "critical". Det er ikke mye håp for de som er "critical" her. Da snakker vi nok siste vers der man får viral blodforgiftning og organsvikt. I tillegg tar det en stund før folk dør. Det er uansett en veldig dødelig sykdom. Det er hittil langt flere som har blitt kjørt til likhuset enn som har blitt sendt hjem "friske".

 • Like 2

Share this post


Link to post

Greta Thunberg hyler i fortvilelse over at oppmerksomheten er tatt bort fra henne pga hysteriet om coronaviruset. Verden har fått et nytt massehysteri. HOW DARE YOU?

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Oddvardm skrev (På 25.1.2020 den 4.30):

Denne reportasjen (videoen) fra en amerikaner som bor i Kina.

 

 

 

 

 

 

Edited by DiskusDød

Share this post


Link to post
8 hours ago, pappkake said:

Ok, siste offisielle tall fra Hubei er 5806 smittede, 204 døde, 804 "serious" og 290 "critical". Det er ikke mye håp for de som er "critical" her. Da snakker vi nok siste vers der man får viral blodforgiftning og organsvikt. I tillegg tar det en stund før folk dør. Det er uansett en veldig dødelig sykdom. Det er hittil langt flere som har blitt kjørt til likhuset enn som har blitt sendt hjem "friske".

Hvor får du det fra at de som er critical ikke har mye håp?

Share this post


Link to post
oab-1966 skrev (9 timer siden):

Greta Thunberg hyler i fortvilelse over at oppmerksomheten er tatt bort fra henne pga hysteriet om coronaviruset. Verden har fått et nytt massehysteri. HOW DARE YOU?

Hvis hun er tilhenger av myten om at antall mennesker er proporsjonalt med menneskeskapte CO2-utslipp så burde hun jo heie på viruset.

 • Like 1

Share this post


Link to post
coffeee skrev (7 timer siden):

Hva er det du sier her? Er CNN bra eller er de dårlige? Mr Trump har ikke så mange å velge mellom i administrasjonen sin. Han har fått avslag fra så mange at han ikke lenger spør folk om å jobbe i departemangene sine lenger. Han blir ydmyket hver gang han spør. Sjekk heller www.dcreport.org for å lese hva som skjer i administrasjonen. En mye bedre kilde enn CNN (les CIA).

 • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg føler media bagatelliser Corona litt.

De hevder det ikke er like dødelig som SARS, men tydeligvis smitter det mye verre.

Mulig dette blir Kina kommunismens Tsjernobyl.

Ingenting som foregår her.

De er sef unnskyldt at det er en svær krise, men da er det greit å pent be FN om hjelp. De er vel fortsatt medlem. Altså istedenfor å skyve ting under teppet.

Edited by Gouldfan
 • Like 2

Share this post


Link to post

Regjeringen:
"Norske myndigheter følger utviklingen av coronaviruset nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge."

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/coronaviruset-og-norske-myndigheters-arbeid/id2688304/

Virker som de har kapitulert på forhånd, og bare tar det som kommer. Ingen signaler om å forsøke redusere risikoen, f.eks. restriksjoner på turisme og reiser.

Heller ikke Folkehelseinstituttet virker å være spesielt bekymret. De bare "fraråder" å reise til to utsatte provinser der det er "flest syke" oppdaget.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/2019-ncov/reiserad/

Dette er jo håpløst passivt, med tanke på at viruset kommer til å spre seg over store deler av Kina.

Edited by Mr.M
 • Like 2

Share this post


Link to post

De som har bestemt dette for Norge, må vel være over snittet interessert i virologi, og ønske å få leke med elektronmikroskop eller hva de nå gjør med prøver.

Share this post


Link to post
3 hours ago, G said:

De som har bestemt dette for Norge, må vel være over snittet interessert i virologi, og ønske å få leke med elektronmikroskop eller hva de nå gjør med prøver.

Det kan de nok få uavhengig om det kommer smittede eller ei.

Share this post


Link to post
Mr.M skrev (På 29.1.2020 den 22.32):

corona-tilfelle oppdaget i Finland, og en kineser som hadde det med seg
ttps://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/4qgKm6/foerste-tilfelle-av-coronavirus-registrert-i-finland

burde vi stoppet å ta imot kinesiske turister inn i kongeriket på nåværende tidspunkt? I det minste for å redusere risikoen for spredning?

Ja, men det er ikke nok lengre. Vi burde egentlig stenge flyplassene og iverksette grensekontroll umiddelbart. Dessverre så bryr jo myndighetene seg mer om økonomi enn liv og helse.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Allinuse skrev (19 minutter siden):

Ja, men det er ikke nok lengre. Vi burde egentlig stenge flyplassene og iverksette grensekontroll umiddelbart. Dessverre så bryr jo myndighetene seg mer om økonomi enn liv og helse.

Fri flyt uansett konsekvens, norske politikere i et nøtteskall.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...