Jump to content
jmm@tu.no

– Olje-Norge trenger ikke en ny energiminister som mobiliserer for oljemotstanderne

Recommended Posts

La en fra Venstre få denne posten i tillegg til å ha Miljødepartementet. Da kan endelig de to departementene samarbeide bedre enn tidligere.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Annonse

Landbasert vindkraft er noe djevelskap for natur og fauna, og bør forbys i urørte landskap med rikt fugle og dyreliv! Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff, eller skal elbilene kjøre på grusveier i framtida og ikke inneholde et gram plast?

 

 • Like 7

Share this post


Link to post
Ola Karl Skylstad skrev (26 minutter siden):

Landbasert vindkraft er noe djevelskap for natur og fauna, og bør forbys i urørte landskap med rikt fugle og dyreliv! Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff, eller skal elbilene kjøre på grusveier i framtida og ikke inneholde et gram plast?

 

Ja, det er uheldig med vindkraft i områder med rike naturverdier, men samtidig er det jo ikke alle områder som er like viktige. Vindparken på Raggovidda ligger f.eks i en steinørken på Finnmarkskysten. Og folk flest er faktisk ikke opptatt av dette. De vil ikke ha vindparker i området hvor de har hus/hytte eller går tur. Om det blir i et uberørt område hvor minimalt med folk ferdes, men hvor det er rike naturverdier, bryr de seg mindre om. Men jeg er enig med deg i at i området hvor det faktisk er udiskutabelt rike naturverdier, bør det ikke bygges vindkraft (eller noen annen infrastruktur for den del).

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
XIFXEGLO skrev (1 time siden):

Det er (dessverre) sånn at verden trenger olje og gass.

Da kan vi enten vise verden hvordan man man utvinne olje og gass på en forsvarlig måte. Hvis teknologien blir billig nok, er det sannsynlig at flere også tar den i bruk.

Eller: Vi kan stenge ned og/eller slutte å bygge nytt.

Europa trenger energi og uten norsk gass, vil det bli behov for kull. Og sånn vil det også være i all overskuelig framtid. Det bygges mye sol- og vinkraft, men det stenges atomreaktorer. Regnestykket går ikke opp uten gass. Britene har heller ikke infrastruktur for å slutte med gass. Dersom de skal vekk fra gass til oppvarming og matlaging trengs det gigantiske oppgraderinger av strømnettet - som allerede er under press av eibiler.

Norge er en ubetydelig mygg i oljemarkedet, en stengt norsk produksjon betyr bare en litt økt produksjon andre steder. Markedet tar den oljen det får, så da kan vi enten bidra med å produsere på en fornuftig måte, eller la andre land få fortjenesten.

Men med alt det sagt: Å kjøre plattformer med strøm fra land er i mange tilfeller grønnmaling. Strømmen kunne vært brukt på land med en ganske lik energiutnyttelse, særlig der man bruker strøm isteden for gass på grunn av varmebehov i produksjonen.

Det Norge trenger er en minister som ser det komplette bildet. Men det er langt mellom politikere som evner å se forbi sin egen agenda.

Er det du formidler her det komplette bildet?

Ikke slik jeg ser det, og får assosiasjoner til en debatt her på TU rundt 2000-års skiftet. Den gang var effekten på en vindturbin rundt 500 kW, og typisk for oss ingeniører så regner vi og kommer frem til et astronomisk antall vindturbiner for å dekke energibehovet som skal erstatte olje og gass.

Vindkraft er bare for løer og uthus var konklusjonen til en ingeniør som hadde regnet.

Så går utviklingen sin gang, og i dag er en normal vindturbin 6 MW og solenergi er mange plasser den billigste formen for energi. Nå brukes auksjon når ny energi skal bygges, og havvind er kommet ned til mellom 40-50 øre/kWh.

For Norge sin del virker det som olje og gass står i veien for satsingen på fornybar energi, ved at dagens regjering har stykket opp Statkraft og bruker pengene fra oss strømkunder i utlandet. Dagens folk på Stortinget prioriterer olje og gass, og "Leterefusjonsordningen" er en form for subsidiering av oljeindustrien. Privat kapital skyr risiko, men dersom staten tar regningen for leting er mye av risikoen borte, og økonomene kan regne seg frem til om det en finner kan bygges ut med fortjeneste.

Jeg har mer tro på at vi sikrer livskvaliteten i landet ved å tenke som besteforeldrene våre når de bygget vannkraftverkene.

I dag er det Norsk økonomisk sone som er aktuell, og vi har like mye energi i vinden og bølgene som i vannkraftverkene.

Hvorfor bruker ikke Statkraft pengene sine her hjemme og samarbeider med oppdrettsnæringen?

Hvorfor skal vi til Kina for å bygge havmerdene?

Er det ikke bare å designe en oppdrettsmerd som er 400 m lang og 60 m bred for kombinasjonen oppdrett og vindenergi?

 • Like 3

Share this post


Link to post
55 minutes ago, Ola Karl Skylstad said:

Landbasert vindkraft er noe djevelskap for natur og fauna, og bør forbys i urørte landskap med rikt fugle og dyreliv! Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff, eller skal elbilene kjøre på grusveier i framtida og ikke inneholde et gram plast?

 

Først føler jeg at jeg må gjenta meg selv:

Quote

Siden denne løgnen blir gjentatt så ofte føler jeg at jeg må korrigere den når jeg ser den.

I USA dreper vindturbiner rundt 10 000-40 000 fugler hvert år. Til sammenligning dreper huskatter et par hundre millioner fugler per år. Strømledninger tar livet av rundt 130-174 millioner per år, og så videre:

https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/wind-turbine-kill-birds.htm

Så ja, vindturbiner tar livet av fugler, men i det store bildet.er det helt andre menneskeskapte konstruksjoner som er mye, mye verre

Dessuten, ja, olje brukes til andre ting enn energi, men den bruken står for rundt 16% av verdens oljeforbruk. Forsvinnende lite altså.

Edited by PingEnt
 • Like 7

Share this post


Link to post
PV-fan skrev (1 time siden):

La en fra Venstre få denne posten i tillegg til å ha Miljødepartementet. Da kan endelig de to departementene samarbeide bedre enn tidligere.

Er det mange nok Venstre-politikere på tinget??? 😉

 • Like 1

Share this post


Link to post

Du tenker vel på de gigantiske havvindmøllene som er planlagt av Equinor, aanundo? Der er det fremdeles snakk om makseffekt....

Gjennomsnittlig makseffekt på vindturbiner på land i Norge er på 2,8MW

Gjennomsnittlig reell effekt var på 0.6MW fordelt over hele året i 2016.

Det bygges flere nymodens turbiner per dags dato som skal doble effekten med halvparten så mange turbiner. Altså vil de nye ligge på gjennomsnittlig 1.2MW reell effekt

Share this post


Link to post
Trontron skrev (16 minutter siden):

Du tenker vel på de gigantiske havvindmøllene som er planlagt av Equinor, aanundo? Der er det fremdeles snakk om makseffekt....

Gjennomsnittlig makseffekt på vindturbiner på land i Norge er på 2,8MW

Gjennomsnittlig reell effekt var på 0.6MW fordelt over hele året i 2016.

Det bygges flere nymodens turbiner per dags dato som skal doble effekten med halvparten så mange turbiner. Altså vil de nye ligge på gjennomsnittlig 1.2MW reell effekt

1,2 MW reell effekt av 2,8 MW, altså en brukstid for maks effekt på nesten 50 % av året er slett ikke verst. De to største vannkraftverkene i Norge, Tonstad og Kvildal, har lavere brukstider enn dette. En vindpark med f.eks 200 stk 10 MW turbiner stående en eller annen plass i Nordsjøen vil kunne produsere 8-9 TWh i året forutsatt en brukstid på rundt 4000-4500 timer i året. Det er slett ikke noen liten energiproduksjon. 

 • Like 5

Share this post


Link to post
Hanhijnn skrev (48 minutter siden):

Er det mange nok Venstre-politikere på tinget??? 😉

Må en minister være valgt inn på Stortinget??

Share this post


Link to post

OlavEH:

1,2 MW reell effekt av 2,8 MW, altså en brukstid for maks effekt på nesten 50 % av året er slett ikke verst. De to største vannkraftverkene i Norge, Tonstad og Kvildal, har lavere brukstider enn dette. En vindpark med f.eks 200 stk 10 MW turbiner stående en eller annen plass i Nordsjøen vil kunne produsere 8-9 TWh i året forutsatt en brukstid på rundt 4000-4500 timer i året. Det er slett ikke noen liten energiproduksjon.

Proton svarer:

Tonstad og Kvildal produserer kraft når kraften er etterspurt. Vindkraft blir produsert når det blåser. Denne avgjørende forskjellen syntes å bli oversett av de aller fleste, også av deg. Og hvor mener du kraften skal komme fra ved vindstille? Siden et moderne samfunn neppe vil tåle å være uten kraft selv 2 timer i året, er det umulig for vind og sol alene å fylle et moderne samfunns kraftbehov. Vi kan selge vår vannkraft som backup for andre, eller vi kan bruke den selv, men vi kan ikke gjøre begge deler.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Proton1 skrev (10 minutter siden):

 

Proton svarer:Tonstad og Kvildal produserer kraft når kraften er etterspurt. Vindkraft blir produsert når det blåser. Denne avgjørende forskjellen syntes å bli oversett av de aller fleste, også av deg. Og hvor mener du kraften skal komme fra ved vindstille? Siden et moderne samfunn neppe vil tåle å være uten kraft selv 2 timer i året, er det umulig for vind og sol alene å fylle et moderne samfunns kraftbehov. Vi kan selge vår vannkraft som backup for andre, eller vi kan bruke den selv, men vi kan ikke gjøre begge deler.

Ja, vannkraft er (i veldig stor grad) regulerbar. Og nettopp det er den store fordelen med vannkraft sammenlignet med alle andre energikilder. Ingen andre energikilder kan rampes opp eller ned i løpet av sekunder selv om de er regulerbare. Både termisk kraft og kjernekraft trenger langt mer tid.

Men nå har vi jo allerede vannkraften. Det er ikke slik at denne blir lagt ned til fordel for vind og sol. Og vann kan faktisk brukes som balansekraft. Jeg sier ikke at vi absolutt skal ha en massiv utbygging av havvind. Det kommer an på hvor dyrt det blir. Men jeg tror det kan være en mulighet om man får redusert kostnaden tilstrekkelig.

Edited by OlavEH

Share this post


Link to post
2 hours ago, Ola Karl Skylstad said:

Landbasert vindkraft er noe djevelskap for natur og fauna, og bør forbys i urørte landskap med rikt fugle og dyreliv! Olje og gass brukes til langt mer enn drivstoff, eller skal elbilene kjøre på grusveier i framtida og ikke inneholde et gram plast?

Hugsar du då oljeforbruket steig med 2 millionar fat om dagen, ca 2% av verdas forbruk?  Oljeprisen gjekk rett i dass og knapt eit einaste felt i Nordsjøen var lønsamt med dei prisane.

 

Det same kjem til å skje når forbruket går ned med 2%.  Personbilar står for godt over halvparten av verdas oljeforbruk, og i Noreg går allereie forbruket ned med 2% i året.  Resten av verda heng ikkje meir enn fem år etter.

 

Skal vi då pøse på med subsidiar for å oppretthalde sysselsettinga i oljeindustrien, slik vi gjer med leitesubsidiane, eller skal vi gjere oss mest mogeleg avhengige av oljeindustrien før prisen kollapsar?

 • Like 5

Share this post


Link to post

«Vår neste energiminister bør ikke være en propagandaminister»

Det er for så vidt riktig, men dessverre er all politikk er propaganda. En kjent statsminister sa en gang: «Det handler ikke om å ha rett, men å få rett»

Så sant så sant….

 

Share this post


Link to post

Eg leste ein artikkel der det vart hevda at ca 15% av krafta forsvant i nettap ved elektrifisering av sokkelen. Ikkje ubetydelig det...

Share this post


Link to post
Just now, SOE said:

Eg leste ein artikkel der det vart hevda at ca 15% av krafta forsvant i nettap ved elektrifisering av sokkelen. Ikkje ubetydelig det...

Då har dei vald ei svært dårleg løysing.  Det totale tapet i verdas lengste sjøkabel, NorNed, er ikkje meir enn omlag 3,5%.  (Gjennomsnitt, avhengig av last.)

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...