Jump to content
Bergesen

Etterbetaling av lønn

Recommended Posts

Hei,

Har et spørsmål som jeg håper noen av dere kan svare på.

Har siden 2015 jobbet i et bofelleskap med utviklingshemmede. Her har jeg fått utbetalt den laveste lønnen ut i fra at det ikke er lagt frem dokumentasjon på relevant utdanning. 

I 2016 ble jeg ferdig med en bachelorgrad i idrrett, og i 2017 sendte jeg mail til personalkonsulenten i kommunen. Her skrev jeg at jeg hadde en bachelorgrad i idrett, og ønsket høyere lønn på bakgrunn av min utdanning. Fikk som svar at utdanningen ikke var relevant ift. arbeidet slik at jeg ikke hadde rett på høyere lønn.

Derimot sendte jeg en lang mail til min sjef i bofelleskapet der jeg la frem forskning, samt argumentere for at min utdannelse er viktig for denne brukergruppa (psykisk utviklingshemmede) pga. inaktivitet, dårlig kosthold, stortingsmeldinger om anbefalinger om fagpersoner til disse personene, og økende overvekt. Jeg ba om å bli forfremmet til fagarbeiderlønn (altså å gå fra 309 000 til 359 000 kr i årslønn), i tillegg til å bli etterbetalt lønn fra da bachelorgraden var fullført (2016). Fikk som svar at jeg ble forfremmet til fagarbeiderlønn, men ble ikke etterbetalt pga. jeg ikke hadde gitt beskjed om min utdannelse før nå.

Da er spørsmålet mitt: Har jeg rett på etterbetaling?

Jeg fortalte om min utdanning i 2017, men ble fortalt den ikke var relevant. For et par dager siden ble det derimot fortalt at den var relevant, og min sjef velger å forfremme meg til høyere lønn. Har skriftlig bevis (på mail) på alt som er lagt frem i dette innlegget. 

Mitt andre spørsmål er: Har vært i kontakt med tre medkolleger som ifølge dem mottar miljøarbeiderlønn/miljøterapautlønn på 440 000- 480 000 i årslønn. Disse har, slik jeg ser det, ikke veldig direkte relevant utdanning (adjunkt, bachelor i pedagogikk, bachelor i sosiologi). På samme måte som meg. 

Bør jeg også kreve miljøterapautlønn/miljøarbeiderlønn på bakgrunn av min utdanning? 

 

Share this post


Link to post

På sykehuset fikk jeg etterbetling etter bevis på hvor langt jeg var kommet i studiene. Ganske sikker på det gjelder kommunalt også.

Jeg ville ikke krevet, men spurt om å få vite kriterier og grunnen til lønnsnivå. Dette har de gode svar på hvis du henvender deg riktig.

Hvis man leverer inn alt av erfaring/bevis osv til personal avd. med stempel og alt så skal det gå ganske automatisk og være riktig lønn.

Share this post


Link to post
Annonse

Støttar meg til at du bør organisere deg.

Det er ikkje eit klart svar på om du har rett til etterbetaling eller ikkje. I kommunen så har ein tariffavtale som legg grunnlaget for lønnsfastsetting, men det er lagt opp til at det skal utarbeidast lokal lønnspolitikk og lokale forhandlingar om lønnsfastsetting.
For dei fleste kommunale stillingane så er det utarbeida tabell som viser minstelønn, der blant anna står at ei fagarbeidarlønn ikkje kan være lavare enn 339k (360k for stilling med krav til fagarbeidar i tillegg til 1 år med teknisk fagskule).
Dette er ei nedre fastsett tariffgrense, men den er ikkje til hinder for å avtale høgare avlønning.

Det er eit prinsipp at du skal ha lønn basert på det du tilfører arbeidsgiver. Dersom du kan vise til at arbeidsgiver hadde nytte av di utdanning sidan du blei uteksaminert i 2017 så kan det danne grunnlag for å kreve etterbetaling sjølv om arbeidsgiver den gong meinte at utdanninga ikkje var relevant.
Men det står ingen stad at du skal ha etterbetaling, så for å få det slik som du vil så må du enten forhandle eller gå rettens veg for å kreve din rett.

 

På det andre spørsmålet om kva du bør kreve i lønn så er det avhengig av kva som er lønnspolitikken på din arbeidsplass. Eg er enig i at dersom du har kollegaer som har utdanning på bachelorgrad som berre er delvis relevant og dei har fått lønnsmessig uttelling for bachelorgraden så er det rett og rimeleg at du også får tilsvarande lønnsjustering.

I stillingar med krav til bachelorutdanning så skal garantilønna være minst 386k (393k om ein tek høgde for at du har 2 års ansiennitet).
Eg meinar at det nok er meir relevant å kreve lønn basert på at du har tatt høgare utdanning som er relevant for stillinga enn at du skal ha lønn som om du har fagbrev som høgaste utdanning.

Share this post


Link to post
The Avatar skrev (2 timer siden):

Det er eit prinsipp at du skal ha lønn basert på det du tilfører arbeidsgiver. Dersom du kan vise til at arbeidsgiver hadde nytte av di utdanning sidan du blei uteksaminert i 2017 så kan det danne grunnlag for å kreve etterbetaling sjølv om arbeidsgiver den gong meinte at utdanninga ikkje var relevant.
Men det står ingen stad at du skal ha etterbetaling, så for å få det slik som du vil så må du enten forhandle eller gå rettens veg for å kreve din rett.

 

Med at du skriver at det ikke står noen sted at jeg skal ha etterbetaling, så mener du at det ikke finnes relger/lov som sier dette?

Vil i så fall allikevel hevde at feilen ligger på arbeidsgivers side. Det skal ikke være bingo for å få lønnsforhøyelse knyttet til hvilket tidspunkt en legger frem sin utdanning. 

Share this post


Link to post
Bergesen skrev (1 time siden):

Med at du skriver at det ikke står noen sted at jeg skal ha etterbetaling, så mener du at det ikke finnes relger/lov som sier dette?

Vil i så fall allikevel hevde at feilen ligger på arbeidsgivers side. Det skal ikke være bingo for å få lønnsforhøyelse knyttet til hvilket tidspunkt en legger frem sin utdanning. 

Dersom det ikkje er gjort avtale så blir det ei vurderingssak.

I ditt tilfelle så blir nok hovudspørsmålet rundt etterbetaling på når du meldte frå om at du hadde tatt utdanning, og om vurderinga av om utdanninga er relevant for stillinga var korrekt.


Arbeidsgiver må nødvendigvis vite om kva kvalifikasjonar du har for å kunne lønne deg etter den nye utdanninga. Å informere arbeidsgiver om ny kompetanse du har skaffa deg er heilt klart arbeidstakaren sitt ansvar. I motsettning til ansiennitet og alder så er ikkje utdanning, kurs og erfaringar i privat regi ting som arbeidsgiver sjølv kan holde oversikt over.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Regner med at de følger KS sin tariffavtale?

Utgangspunktet slik jeg ser det (ingen juridisk bakgrunn, men lest arbeidsavtalen til KS en grei del) er at du når du nå får etterbetalingen, så skal den gjelde fra datoen du leverte dokumentasjon, altså 2017.

Miljøterapeut vet jeg ikke noe om.

 

Share this post


Link to post
Neonex skrev (På 13.1.2020 den 15.56):

Regner med at de følger KS sin tariffavtale?

Utgangspunktet slik jeg ser det (ingen juridisk bakgrunn, men lest arbeidsavtalen til KS en grei del) er at du når du nå får etterbetalingen, så skal den gjelde fra datoen du leverte dokumentasjon, altså 2017.

Miljøterapeut vet jeg ikke noe om.

La ikke frem dokumentasjon direkte (i form av vitnemål) men fortalte personalet i kommunen om at jeg hadde bachelorgrad i idrett, og om dette ga høyere lønn ønsket jeg dette. Om dette hadde vært utdanning som hadde vært relevant så mener jeg det er kommunen sitt ansvar å etterspør dokumentasjon, og at de har veiledningsplikt.

Vet eksakt hvor i KS sin tariffavtale man finner dette med datoen en legger frem dokumentasjon?

 

Share this post


Link to post

Hvilken kommune jobber du for? Ser nå etter nærmere ettersyn at det ikke står i HTA, men i en tillegsavtale Bergen Kommune har. Om du jobber der, så gjelder dette også deg. Evt, har kanskje din kommune noe lignende.

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bemanningstjenester/3243/article-129614

Fra vedlegget bør du da merke deg følgende punkt:

image.png.f2278481ecc59ea47700cdd85c9dee6c.png

Samme har jeg blitt fortalt av alle mine arbeidsplasser når jeg har dokumentasjon på studiene mine (det gjelder fra 1. i mnd etter du har levert dokumentasjonen/noen ganger har jeg fått samme måneden).

 

Vil dessverre tro at saken din stiller seg betraktelig svakere om du ikke har mulighet til å dokumentere at du leverte dette (f eks ved å vise til kopi av epost med timestamp (selv om det sikker kan manipuleres av kyndige), eller lignende. Holdt selv på å gå på en smell mtp dette da jeg leverte korrekt dokumentasjon men fant ut 2 år etterpå at de prøvde å snyte meg for et tillegg som jeg hadde krav på (og rettmessig hadde gjort alt riktig for å få - ref levert dokumentasjon på kompetanse). Jeg hadde da levert disse attestene i papir, og hadde ingen form for "kvittering" på at de var levert. Er derfor nå begynt å levere denne dokumentasjonen på epost.

 

Share this post


Link to post
Neonex skrev (4 timer siden):

Hvilken kommune jobber du for? Ser nå etter nærmere ettersyn at det ikke står i HTA, men i en tillegsavtale Bergen Kommune har. Om du jobber der, så gjelder dette også deg. Evt, har kanskje din kommune noe lignende.

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bemanningstjenester/3243/article-129614

Fra vedlegget bør du da merke deg følgende punkt:

image.png.f2278481ecc59ea47700cdd85c9dee6c.png

Samme har jeg blitt fortalt av alle mine arbeidsplasser når jeg har dokumentasjon på studiene mine (det gjelder fra 1. i mnd etter du har levert dokumentasjonen/noen ganger har jeg fått samme måneden).

 

Vil dessverre tro at saken din stiller seg betraktelig svakere om du ikke har mulighet til å dokumentere at du leverte dette (f eks ved å vise til kopi av epost med timestamp (selv om det sikker kan manipuleres av kyndige), eller lignende. Holdt selv på å gå på en smell mtp dette da jeg leverte korrekt dokumentasjon men fant ut 2 år etterpå at de prøvde å snyte meg for et tillegg som jeg hadde krav på (og rettmessig hadde gjort alt riktig for å få - ref levert dokumentasjon på kompetanse). Jeg hadde da levert disse attestene i papir, og hadde ingen form for "kvittering" på at de var levert. Er derfor nå begynt å levere denne dokumentasjonen på epost.

 

Det kom litt dårlig frem, men alt dette har jeg på mail. Altså at jeg informerte om min utdannelse, og om dette ga høyere lønn så ønsket jeg dette. Ble altså svart med at utdanningen ikke er relevant ift. høyere lønn i arbeidsplassen som jeg er i. Mailutvekslingen foregikk i mai 2017.

Så er spørsmålet da, siden jeg ikke la frem dokumentasjon i mailen (vitnemål) på utdannelse, stiller jeg sterkt? Fagforbundet, og andre jeg har snakka med mener jeg har en god sak mtp. arbeidsgiver burde etterspurt dokumentasjon på utdanningen siden den faktisk var relevant.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...