Jump to content
inside_997084

4 milliarder ubrukte klimakvoter kan ødelegge Parisavtalen

Recommended Posts

Jeg har også fått tilbud om å kjøpe klimakvoter når jeg er ute og flyr. Denne innbydelsen ligner veldig mye på den jeg fikk for noen år siden om å bli medlem av ”The 5 Percent Community”. Det er samme blomstrende argumentasjon, samme mangel på faktisk informasjon og samme fravær av opplysninger om hvor det blir av pengene man betaler inn. Jeg lurer på om det kan være de samme personene som er bak?

https://verdenogvi.blogspot.com/2010/01/klimakvoter-og-lureri.html

 

  • Like 4

Share this post


Link to post

"Mer enn 4 milliarder klimakvoter står ubrukt i FN-systemet."

Ja, slik er det!

Pengeinteressene overstyrer, men sender statslederne verden inn i en katastrofe med åpne øyne bare for å tjene mer penger?

Norge er etter min mening et eksempel på et land som prøver å ri 2 hester i håp om at forskerne tar feil.

Forskningen som ligger til grunn er ganske overbevisende, noe vår egne forskere som følger utviklingen fra Svalbard bekrefter.

Når gjennomsnittstemperaturen har steget 4-5 grader på Svalbard burde de som sitter med ansvaret ta signalene og gjøre det som må gjøres.

Greta Thunberg har mye rett i det hun sier om at verdens statsledere hører hva vi sier, men gjør egentlig ingen ting.

Det er en utopi å tro at alle land tar trusselen på alvor, så lenge det betyr tapte inntekter og store utgifter.

Hvorfor skal Norge vente til havet faktisk har steget med 50 cm, og krisen er der.

Skulle tro "stans i leting etter olje og gass" var en helt opplagt programpost i dagens situasjon.

Likeså en plan for å slutte med olje og gass.

Kanskje 2050 er for sent?

Tenk om vi satset like mye penger på fornybar energi som på olje og gass i 2020?

En utopi, men i 2021 er det valg, og jeg tror flertallet i Norge vil presse frem en annen politikk.

Vi har et enormt havområde i Norsk Økonomisk Sone, med store energimengder i form av vind og bølger.

Vi har en oppdrettsnæring som er i ferd med å flytte seg ut på havet, så hvorfor ikke en vindturbin på en konstruksjon med 24000 kvm areal?

Hvorfor skal Statkraft bruke pengene de tjener på norske strømkunder i Tyskland, Albania, Spania, Brasil og Chile når vi har en stor jobb som må gjøres innen fornybar energi her hjemme?

  • Like 1

Share this post


Link to post

La meg gjenta (sendt de politiske partier på Stortinget, regjeringen og de fleste store aviser):

Klimamøtet i Madrid og den store fortielsen

Klimamøtet i Madrid begynte med at FNs generalsekretær erklærer at «hvis vi fortsetter som nå», formodentlig med nåværende økning våre klimagass-utslipp, vil klodens temperatur øke med fire grader innen 2100 – neppe basert på IPCC’s (FN’s miljøpanel) modellbaserte prognoser? Vår statsminister ønsker å være flinkest i klima-sammenheng og vil ha en reduksjon av klimagass-utslipp på 55% innen 2030.

Jeg ønsker med dette å etterlyse hvorfor det blir fortiet at Kina, India med mange flere, fritt kan øke sine utslipp frem til (minst) 2030, mot «å melde dette inn».

Kina er i en særstilling, landet øker sine klimagass-utslipp raskt, og bidrar nå med nærmere 29% av de samlede antropogene utslipp. Det forties også at Kina har i drift 987 kullfyrte kraftverk og er i gang med utbygging av 121 til. Kort fortalt kan EU og vi redusere våre utslipp med 100% innen få år, det samlede utslipp vil allikevel øke.

Fortielsen omfatter nesten alle media og innen politiske fora fra regjeringsnivå og nedover, bl.a. har jeg etterlyst konkrete svar på dette til Klima og miljø-departementet siden april, med to purringer, men ikke fått svar.

Foreligger det ingen de facto forpliktelse til å publisere denne fundamentalt viktige informasjon?

Denne henvendelsen kan selvfølgelig ignoreres – men de faktiske forhold blir ikke borte!

Ut fra dette meget lite kjente faktum må det spørres; lider media av akutt hukommelsessvikt, kunnskapssvikt eller bevisst fortielse - ? Kan kanskje dere i TU bidra med dette (les: manglende publiseering av et sentralt poeng) som er komplett uforståelig?

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Bjørn Jarle Brevik skrev (1 minutt siden):

Ut fra dette meget lite kjente faktum må det spørres; lider media av akutt hukommelsessvikt, kunnskapssvikt eller bevisst fortielse - ?

Jeg vil si det er en god porsjon kunnskapsvikt kombinert med bevisst fortielse. Dette gjelder i høyeste grad også TU.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Norsk media har da heller ikke særlig innflytelse over Kinas CO2-utslipp. Den blåblå regjeringa har dessuten som høyeste prioritet å sleike Kina oppetter ryggen. Vi vokter oss nøye for å mene noe som helst om indre forhold i midtens rike, kan ikke risikere straffetoll på oppdrettsfisk må vite.

Så da rapporterer media om områder hvor de faktisk har en smule innflytelse. Det fører til en masse forbruksskam, noe som isolert sett ikke er så ille, vi kan godt senke forbruket vårt på mange områder. 

Om vi nå skal risikere å pådra oss kinas vrede så kan vi kanskje gå sammen med andre og innføre en 'karbonskatt' ved innførsel av varer. Mindre risikabelt ville kanskje være å starte et hjelpeprogram hvor vi får u-land til å forplikte seg til å *ikke* bygge kraftverk basert på fossile brensel, mot at vi er behjelpelige med å investere i fornybar energi. (Bare ikke gi jobben til Statkraft)

  • Like 1

Share this post


Link to post

FN ER verden. Og verden er tafatt. Så det hjelper ikke å lage en hvilken som helst annen struktur. Man må bare prøve som best man kan, og det er p.t. innenfor FN rammen. Så får man bruke andre virkemidler samtidig. F.eks. at tilgangen til det europeiske markedet strupes om man ikke er med på en kvoteordning.

Alle tjener på handel og Kina har fått lov å være unnasluntrer lenge nok pga. tidligere status som et fattig land, må få rettet opp i en rekke mekanismer som er fordelaktige for Kina nå som de har gigantiske økonomiske muskler. Det gjelder også på klimaforpliktelsene.

Men når det kommer til klimaforpliktelsene er det jo altfor mange land som har lyst til å slippe unna spleiselaget. Håper de finner på noe lurt. At andre land forsøker å snike seg unna er i alle fall ikke et argument for at da kan vi gjøre det også. Det resulterer bare i en enda mer kjip verden og også Norge vil føle på at de faktisk er avhengig av verden. Kan jo titte og se hvor mange produkter det står made in Norway på opp mot ting man eier og vil ha.

Share this post


Link to post
Bjørn Jarle Brevik skrev (7 timer siden):

La meg gjenta (sendt de politiske partier på Stortinget, regjeringen og de fleste store aviser):

Klimamøtet i Madrid og den store fortielsen

Klimamøtet i Madrid begynte med at FNs generalsekretær erklærer at «hvis vi fortsetter som nå», formodentlig med nåværende økning våre klimagass-utslipp, vil klodens temperatur øke med fire grader innen 2100 – neppe basert på IPCC’s (FN’s miljøpanel) modellbaserte prognoser? Vår statsminister ønsker å være flinkest i klima-sammenheng og vil ha en reduksjon av klimagass-utslipp på 55% innen 2030.

Jeg ønsker med dette å etterlyse hvorfor det blir fortiet at Kina, India med mange flere, fritt kan øke sine utslipp frem til (minst) 2030, mot «å melde dette inn».

Kina er i en særstilling, landet øker sine klimagass-utslipp raskt, og bidrar nå med nærmere 29% av de samlede antropogene utslipp. Det forties også at Kina har i drift 987 kullfyrte kraftverk og er i gang med utbygging av 121 til. Kort fortalt kan EU og vi redusere våre utslipp med 100% innen få år, det samlede utslipp vil allikevel øke.

Fortielsen omfatter nesten alle media og innen politiske fora fra regjeringsnivå og nedover, bl.a. har jeg etterlyst konkrete svar på dette til Klima og miljø-departementet siden april, med to purringer, men ikke fått svar.

Foreligger det ingen de facto forpliktelse til å publisere denne fundamentalt viktige informasjon?

Denne henvendelsen kan selvfølgelig ignoreres – men de faktiske forhold blir ikke borte!

Ut fra dette meget lite kjente faktum må det spørres; lider media av akutt hukommelsessvikt, kunnskapssvikt eller bevisst fortielse - ? Kan kanskje dere i TU bidra med dette (les: manglende publiseering av et sentralt poeng) som er komplett uforståelig?

 

Har du overhodet noen ambisjon om å være saklig og holde deg til fakta? Det skulle en tro slik du fyrer løs i forhold til Kina, men fakta er overhodet ikke med deg! Kina hadde sitt høyeste kullforbruk i 2012 *. Kullandelen i strømproduksjonen har sunket fra ca 80% til 60%. For hvert nytt kullkraftverk skal et gammelt legges ned. De bygger ut mengder av sol, vind, hydro og atomkraft. I samarbeid med Equinor vurderer de nå vindkraft ute på havet.

Per i dag selges det 4% elbiler. Denne prosenten skal opp til 25% i 2025. I motsetning til andre land (som Norge) klarer Kina å realisere sine målsettinger

* Se Wikipedia

 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Emil skrev (10 timer siden):

FN ER verden. Og verden er tafatt. Så det hjelper ikke å lage en hvilken som helst annen struktur. Man må bare prøve som best man kan, og det er p.t. innenfor FN rammen. Så får man bruke andre virkemidler samtidig. F.eks. at tilgangen til det europeiske markedet strupes om man ikke er med på en kvoteordning.

Alle tjener på handel og Kina har fått lov å være unnasluntrer lenge nok pga. tidligere status som et fattig land, må få rettet opp i en rekke mekanismer som er fordelaktige for Kina nå som de har gigantiske økonomiske muskler. Det gjelder også på klimaforpliktelsene.

Men når det kommer til klimaforpliktelsene er det jo altfor mange land som har lyst til å slippe unna spleiselaget. Håper de finner på noe lurt. At andre land forsøker å snike seg unna er i alle fall ikke et argument for at da kan vi gjøre det også. Det resulterer bare i en enda mer kjip verden og også Norge vil føle på at de faktisk er avhengig av verden. Kan jo titte og se hvor mange produkter det står made in Norway på opp mot ting man eier og vil ha.

" og Kina har fått lov å være unnasluntrer "

 Samtidig har Kina tatt produksjonen av alle våre duppeditter, og får verstingstempelet ut fra dette. Hadde vi måtte tatt vår egen produksjon hadde  regnskapet blitt annerledes for både oss og Kina.

Share this post


Link to post
Ketill Jacobsen skrev (21 timer siden):

I motsetning til andre land (som Norge) klarer Kina å realisere sine målsettinger

Jeg vil påstå at dette henger sammen med at Kina ikke har reduksjon av utslipp som en målsetting.

Kina har målsetting om reduksjon av "karbonintensitet", som måler utslipp i forhold til økonomisk vekst. Som vi vet har Kina en aggressiv økonomisk vekst støttet opp av aktiv politikk.

En ting er at India kan peke på lave utslipp per person (en dårlig unnskyldning når man har hatt en befolkningseksplosjon uten sidestykke), men Kina kan ikke det engang. Det er ikke utenkelig at Kina snart går forbi Norge i utslipp per innbygger, noe som er smått utrolig.

Share this post


Link to post

Klimakvoter viser hvordan miljøbevegelsen har korrupsjon, og i stor grad drives av profitt. Dette er en av grunnene til at denne bevegelsen bør møtes med en viss grad av selvstendig tenkning, og vurdering. Mange av konklusjonene dem kommer med er helt på trynet

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...