Jump to content
Taurean

Spørsmål angående oppsigelsestid

Recommended Posts

3 måneders oppsigelsestid.

 

Utleier gav uttrykk for at h*n kanskje ikke skulle leie ut videre, enten midlertidig eller for godt.

 

Må jeg da finne meg i å betale de 2 siste måneders oppsigelsestid, selv om jeg ikke skal bo her da, og utleier ikke har til hensikt å leie ut?

Share this post


Link to post

Må jeg da finne meg i å betale de 2 siste måneders oppsigelsestid, selv om jeg ikke skal bo her da, og utleier ikke har til hensikt å leie ut?

 

Ja, med mindre utleier helt konkret sier at «du trenger ikke betale for de siste månedene selv om kontrakten pålegger deg det».

Share this post


Link to post

Utgangspunktet er at du skal betale ut leietiden. Utleiers tapsbegrensningsplikt innebærer at han skal foreta rimelige tiltak for å redusere ditt tap.

 

Å finne ny leietaker så raskt som mulig vil i praksis alltid være et rimelig tiltak der boenheten fortsatt skal leies ut. Hvis utleier ikke har planer om å leie ut videre vil det ikke være et rimelig tiltak å skaffe korttidsleietaker for maksimalt to måneder.

 

Hvis du skal slippe leie for de to siste månedene må det være på et annet grunnlag, eksempelvis at utleier har tatt bygningen/enheten i bruk som sin egen.

Share this post


Link to post

1) Jeg må få ok av utleier til at jeg slipper å betale fordi de ikke skal leie ut mer, eller bare generelt.

 

2) Jeg kan flytte ut fortest mulig, og hvis jeg blir fortalt at jeg må betale, og hvis jeg da dobbelsjekker leiligheten innimellom, og ser at det tydeligvis bor folk der samtidig som jeg betaler på oppsigelsestiden - hvordan går jeg frem da?

Edited by Taurean

Share this post


Link to post

Så lenge du betaler, er det også du som disponerer leiligheten. Så det er bare å bruke den som et lager elns. frem til oppsigelsestiden er ute. Dersom utleier krever nøkler tilbake og ikke lenger tillater deg å bruke husrommet i oppsigelsestiden, er det klart at du IKKE skal betale.

Share this post


Link to post

Kult! Da har jeg mitt eget øvingslokale for å spille Motörhead gjennom julen og romjulen ^^ Det blir perfekt. Har slutta å drikke da men da gidder jeg kanskje å spille litt mer.

Share this post


Link to post

Du kunne vurdere Airbnb eller liknende. 

 

I utgangspunktet vil Airbnb være fremleie, og krever samtykke fra utleier, jf. husleieloven § 7-2. Hvis du ikke får samtykke risikerer du at utleier har rett til erstatning for sitt økonomiske tap som følge av ulovlig fremleie. Dette tapet vil ofte være 0 kroner. Du kan også risikere oppsigelse eller heving, men hvis du uansett skal flytte blir det et mindre problem., 

Share this post


Link to post

Du kunne vurdere Airbnb eller liknende. 

 

I utgangspunktet vil Airbnb være fremleie, og krever samtykke fra utleier, jf. husleieloven § 7-2. Hvis du ikke får samtykke risikerer du at utleier har rett til erstatning for sitt økonomiske tap som følge av ulovlig fremleie. Dette tapet vil ofte være 0 kroner. Du kan også risikere oppsigelse eller heving, men hvis du uansett skal flytte blir det et mindre problem., 

 

En morsom idé. Hvis jeg forstår deg rett, og hvis jeg forstår rett, så vil ikke utleier lide noe tap, for jeg leier da ut til leieprisen her, og betaler det til utleier. Da taper i hvert fall ikke jeg 2-3 månedspriser.

 

Men det er selvsagt en risiko for at den jeg fremleier ut til ikke oppfører seg pent, ødelegger ting, eller nekter å flytte ut ved endt leieperiode og skaper kødd for meg. Har jo ingen garanti mot dette, så det kan jo koste meg veldig dyrt. Så blir det rettssak som varer i årevis og med en viss sannsynlighet kan koste meg ti- eller hundretusenvis av kroner. Vet ikke om jeg er villig til å ta den risikoen. Og det er vel ikke lett å finne noen som kan ta en leilighet på rappen bare for 2-3 måneder.

 

Men, det er en artig idé. Jeg kunne bruke det som forhandlingstaktikk hvis utleier skulle vise seg å være vanskelig .. mitt inntrykk er at de er verdens snilleste mennesker, så jeg regner med, og håper på, at meldingen jeg fikk i går ikke var ment så mye i den retningen jeg tolket det. Men etter forrige leieforhold så overrasker ingenting meg lenger, så jeg liker å ta forbehold for alle situasjoner.

 

Kan si at "greit, men da fremleier jeg selv om det er ulovlig, og da er det ikke sikkert jeg får tak i mors beste barn" ^^ Hehe.

 

 

Men det er jo ganske urettferdig da, at hvis utleier bestemmer seg og er ærlig om at de ikke har tenkt å leie ut videre, så kan de bare nekte å prøve å finne nye leieboere og jeg er tvunget til å betale de 2-3 siste måneder. Burde være et punkt i kontrakten om dette: "Utleier kan ikke bestemme seg før endt oppsigelsestid om han/hun skal slutte videre utleie. Utleier plikter å prøve å finne ny leieboer fra dato oppsigelse er avtalt."

Edited by Taurean

Share this post


Link to post

Airbnb er en grusom ide. Spesielt hvis du har betalt depositum på leiligheten kan huseier blir forbanna av mindre, og holde tilbake depositumet. Fremleie er absolutt ikke lov - ingen huseier ville akseptert det. 

 

Du må betale ut oppsigelsestiden, men som det er nevnt i tråden disponerer du (og bare du) leiligheten frem til da. Derimot kan du foreslå ovenfor huseier at du kun betaler halv husleie dersom han vil ha nøklene før oppsigelsen er over. Jeg har selv gjort dette - og det er en win/win for begge parter. 

Share this post


Link to post

Huseier bli forbanna ^^ Jeg blir også forbanna hvis utleier nå viser seg å være en skitten utleier, etter å ha gitt et så godt inntrykk. Jeg var også veldig vennlig i starten og betalte for hele første måned selv om det var midt i måneden. Det er ganske lav månedpris her. Det gjorde jeg for å starte forholdet på en vennlig måte.

 

Kan godt holde tilbake depositum, men da holder jeg tilbake leie, så kan de ta månedsleie av depositum, så kan jeg ta månedsleie av fremleietaker. Så går jeg i null.

 

Fremleier er jo -lov- .. så lenge utleier godtar det? Tapsbegrensningsplikt?

 

Må ditt, må datt. Finnes alltid måter å omgå lovverk. Så lenge det gjøres ansvarlig og ingen taper på det, så er det vel ingenting galt med det, særlig når det er noe som er urettferdig.

 

Men jeg håper det beste, oppdaterer om noen uker når ting får en fremdrift.

Edited by Taurean

Share this post


Link to post

Men det er jo ganske urettferdig da, at hvis utleier bestemmer seg og er ærlig om at de ikke har tenkt å leie ut videre, så kan de bare nekte å prøve å finne nye leieboere og jeg er tvunget til å betale de 2-3 siste måneder. Burde være et punkt i kontrakten om dette: "Utleier kan ikke bestemme seg før endt oppsigelsestid om han/hun skal slutte videre utleie. Utleier plikter å prøve å finne ny leieboer fra dato oppsigelse er avtalt."

 

Hva er urettferdig med det? Som krikkert sier: det er ikke realistisk for huseier å finne en leietaker for to måneder, og du visste jo allerede da du inngikk leiekontrakten at utgangspunktet er at leie skal betales ut oppsigelsestiden. 

 

Utleier må kunne bestemme seg for å slutte videre utleie når som helst, da det jo er en av de få gyldige oppsigelsesmuligheter han har. 

Share this post


Link to post

Det kan være så realistisk som markedet tilsier, det. Jeg fikk vite at det alltid har vært høy interesse for denne leiligheten.

 

Jeg skal ikke flytte fordi utleier kanskje bestemmer seg for å slutte utleie, men fordi jeg har funnet meg et annet sted å bo. Hvis de da bare ved en tilfeldighet bestemmer seg for å slutte utleie og bare la meg betale, så mener jeg det er urettferdig og uregulert lovverk som ikke beskytter de svakeste.

Share this post


Link to post

Leiere har god beskyttelse og som nevnt mange ganger så skal utleier prøve best mulig å skaffe nye leietakere, om de skal leie ut igjen

Om de sier at de ikke skal leie ut igjen, så har de ikke lov å leie ut til nye leiere når din oppsigelse går ut

Share this post


Link to post

Leiere har god beskyttelse og som nevnt mange ganger så skal utleier prøve best mulig å skaffe nye leietakere, om de skal leie ut igjen

Om de sier at de ikke skal leie ut igjen, så har de ikke lov å leie ut til nye leiere når din oppsigelse går ut

 

Ja det hjelper jo ikke meg noe, jeg blir likevel tvunget til å betale på et premiss jeg ikke visste jeg ikke hadde noe vern mot. Hadde jeg visst om dette tidligere så kunne jeg tatt det opp før jeg flyttet inn.

 

Det er så utrolig mye humbug i utleiemarkedet. Det er veldig mye som burde vært regulert, som ikke er det.

 

 

Oppsigelsestid er jo derfor å sikre begge parter en utflyttelses- og innflyttelsesperiode, og at betalinger møter hverandre riktig. Ikke at utleier skal få penger om de bestemmer seg for ikke å leie ut mer.

 

Men for å spille på poenget ditt litt.

 

La oss si at jeg lar meg tvinge til å betale, og etter den tredje måneden ser jeg det bor folk her. Hva kan jeg gjøre på en lovlig måte for å fastslå at utleier faktisk har lyvd og leier ut mot penger likevel? Skal jeg anmelde dem til politiet, la dem tvinge til seg tilgang til bankkontoutskrifter og gå igjennom? Så får jeg tilbakebetalt?

 

Og hvis det er et familiemedlem som bor der gratis, så er jo hensikten at nettopp et familiemedlem skal bo der, og da kan jeg gå med på at hensikten er lovlig. Men likevel urettferdig at jeg skal tvinges til å betale oppsigelsestid.

 

Og hva gjør jeg om det viser seg at familiemedlemmet betaler, om enn bare en symbolsk sum på 1000 kr per måned?

Edited by Taurean

Share this post


Link to post

Oppsigelsestid er for å sikre begge parter tid til å innrette seg på at motparten sier opp avtalen (og for leietaker sikre at protestretten forblir reell). Det er ikke "bare" en utflyttelses- og innflyttelsesperiode.

Share this post


Link to post

Oppsigelsestid er for å sikre begge parter tid til å innrette seg på at motparten sier opp avtalen (og for leietaker sikre at protestretten forblir reell). Det er ikke "bare" en utflyttelses- og innflyttelsesperiode.

 

Ja. Men endrer ikke regelverket seg hvis utleier bestemmer seg for å ikke leie ut mer, selv om jeg får det bekreftet eller ikke? Er du ikke enig i at dette er noe som bør avtales på forhånd, stå i kontrakt eller i lovverket? Tenk om husleia var på 12 000 i måneden, da hadde jeg virkelig blitt lurt godt.

 

 

 

Jeg må helt ærlig innrømme at jeg ikke forstår problemet her. Overrasker det deg at du må betale leie i oppsigelsestiden? Oppsigelsestid er ikke en periode (i ditt tilfelle, på tre måneder) hvor leietaker slipper å betale leie mens han/hun finner seg et nytt sted å bo, men en nedtelling til kontrakten sies opp.

 

Jeg vet dette. Og det har vanligvis ikke vært noe problem hos andre jeg har leid hos. Og det er mulig det ikke blir noe problem her heller. Men hvis det nå viser seg at utleier bestemmer seg for ikke å leie ut mer, så må vel regelverket endre seg litt? Siden det ikke er hensikten å leie ut mer, da burde vel jeg ha blitt opplyst om dette på forhånd? Man kan ikke leke og tulle med andres penger på denne måten.

Share this post


Link to post

Ja. Men endrer ikke regelverket seg hvis utleier bestemmer seg for å ikke leie ut mer, selv om jeg får det bekreftet eller ikke? Er du ikke enig i at dette er noe som bør avtales på forhånd, stå i kontrakt eller i lovverket? Tenk om husleia var på 12 000 i måneden, da hadde jeg virkelig blitt lurt godt.

 

Huseier kan gjøre akkurat hva han vil etter at din kontrakt løper ut.

At du velger å ikke disponere leiligheten du har leid i oppsigelsestiden er din sak.

Hva er du ikke forstår med ordet kontrakt?

Share this post


Link to post

Huseier kan gjøre akkurat hva han vil etter at din kontrakt løper ut.

At du velger å ikke disponere leiligheten du har leid i oppsigelsestiden er din sak.

Hva er du ikke forstår med ordet kontrakt?

 

Etter at kontrakten løper ut, ja! Men i de 3 månedene oppsigelsestiden gjelder, så skal kontrakten følges! Og der står det at utleier plikter å prøve å finne ny leietaker! I tillegg gjelder det Krikkert skriver om tapsbegrensningsplikt, og hvis utleier nekter å følge denne, så er vel jeg fritatt å betale, da?

 

Hva er det du ikke forstår med ordet kontrakt, og i tillegg juss, sunn fornuft, etikk og rettferdighet?

Edited by Taurean

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...