Jump to content
King1on1

Utleiener nekter å tilbakebetale depositum

Recommended Posts

Dessverre har ikke denne utleieren tilbakebetalt depositumet etter vask av hybelrommet og overlevering av nøkkelen. Dette har pågått i 5-6 uker. 

 

Hver gang jeg har snakket med utleieren, har vedkommende lovet å tilbakebetale depositumet. Dette tærer på energien min.

 

Hva skal jeg gjøre videre?

Edited by King1on1

Share this post


Link to post

Om du har en skikkelig depositumskonto (som du alltid bør, og kan kreve) kan du bare si til banken at du vil ha pengene, og så må utleier evt bestride dette.

Share this post


Link to post

Ja dessverre begikk jeg en stor tabbe ved å overføre depositumet til utleieren. Jeg har kontrakt på alt (inkludert kontonummeret til utleieren). Utleieren har ansatt en eiendomssjef som ba meg overføre til utleierens kontonummer. Jeg antok dem var seriøse, og ikke ville ta fra meg depositumet dersom jeg skulle si opp kontrakten.

Edited by King1on1

Share this post


Link to post

Hver gang jeg har snakket med utleieren, har vedkommende lovet å tilbakebetale depositumet.

 

Da nekter han jo ikke...

En sleip teknikk, for det blir vanskeligere å ta ham på noe når han bare lar være å gi deg depositumet.

Gi ham en frist: Hvis ikke jeg har pengene på min konto innen..., SÅ!

Share this post


Link to post

Ja skal sende utleieren en mail på at pengene må inn innen neste uke.

Dette har skjedd med tidligere leietakere ifølge en som har bodd der i 3-4år.

Edited by King1on1

Share this post


Link to post

Gi en frist for å få tilbakebetalt depositumet. Betales det ikke tilbake innen fristen tar du saken videre til Husleietvistutvalget.

 

Har ikke din kommune et husleietvistutvalg må du bringe saken inn til forliksrådet, med mindre det er snakk om næringsdrivende utleier jf husleieloven §12-5. 

 

Siden depositumet ikke er opprettet slik husleieloven krever etter §3-5 kan du også kreve forsinkelsesrenter jf husleieloven §3-7.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Det enkleste og raskeste er om du kan få utleier til å betale tilbake frivillig uten å involvere rettsvesenet. Har selv vært ute for samme situasjon, og det løste seg ved å være veldig pågående. Utleier håper at du etter hvert skal gi opp og glemme saken. Her gjelder det å være veldig på ballen. Lover utleier at pengene skal være på konto en bestemt dag, ringer du samme kveld hvis de ikke er kommet. Ikke godta unnskyldninger. Gi korte frister på bare noen få dager og følg opp med en gang hvis han ikke betaler.  En ting du kan gjøre som nok er på kanten av loven er å f.eks. ringe kona eller jobben hans og be dem gi en beskjed om at han må ringe straks om et stort pengebeløp han skylder. Du kjenner selvfølgelig utleier og må se an psykologien hans. Målet er at han skal skjønne at han ikke kan få deg til å glemme saken, men at maset stopper med en gang du får pengene.

 

Hvis du fortsatt ikke får betalt, må du ta saken til rettsapparatet. Hvis boligen du leide lå i Oslo, Akershus, Trøndelag eller Rogaland er det Husleietvistutvalget som er første instans. Da går du til www.htu.no, velger "Send inn din klage" og "Trykk her for leietakers klageskjema". I klageskjemaet skriver du at du ønsker "tilbakebetaling av irregulært depositum" i form av beløpet på depositumet, samt forsinkelsesrenter fra datoen du betalte depositumet til utleier (forsinkelsesrenten kan du regne ut på denne linken: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/renter/kalkulator-for-forsinkelsesrenten/id475428/).Du må betale et gebyr på 230 kroner for å få HTU til å ta saken, dette tar du også med i klagen som et beløp du krever utleier for. Du vil bli bedt om å legge ved en del dokumentasjon, f.eks. leiekontrakt og kvittering på at du overførte depositumet. Det kan også være lurt å legge ved kopi av korrespondanse med utleier. Noen utleiere vil f.eks. plutselig påstå at du har gjort skader på leiligheten når de får en sak mot seg i HTU. Kan du dokumentere at utleier har lovet å betale tilbake vil du styrke saken din.

 

Det vil være noe saksbehandlingstid i HTU, men saker om irregulært depositum blir nesten alltid avgjort i favør av leietaker. Hvis utleier protesterer mot kravet ditt kan du evt. bli bedt om å sende inn et tilsvar osv. Til slutt vil du forhåpentligvis få et vedtak fra HTU på at han plikter å betale deg beløpet, og forhåpentligvis tar utleier da til vettet og betaler deg. Hvis ikke kan du vente til klagefristen på vedtaket er gått ut og sende en begjæring om utlegg til namsmannen og legge ved vedtaket fra HTU, da vil namsmannen inndrive beløpet ved trekk i lønn eller liknende. Du tar da en liten risiko for at han ikke har midler som kan inndrives, men en som eier en utleiebolig har vanligvis midler, og det du har å tape (gebyr til HTU og namsmann) er lite i forhold til depositumet.

 

Hvis boligen lå et annet sted enn Oslo, Akershus, Rogaland eller Trøndelag må du gå til forliksrådet i stedet for HTU. Det blir mye av det samme, men forliksrådet er ikke spesialister på utleieforhold og er vanlige lekfolk som dømmer etter eget skjønn, så det er en litt større risiko for at de blir blendet av en kreativ forklaring fra utleier. Gebyret for å få saken behandlet er også høyere (1300 kroner i stedet for 230), og du vil måtte møte opp i forliksrådet.

 

Uansett er det klart enklest om du kan klare å få utleier til å betale frivillig uten å gå til rettsvesenet, og du får pengene raskere. Forhåpentligvis betaler han når han skjønner at du ikke vil gi deg. Lykke til!

 • Like 7

Share this post


Link to post

Mange utleiere har lang erfaring i å oppkonstruere en rekke feil, slitasjeskader, og andre ødeleggelser, som heldigvis alltid blir litt mer enn depositumet!  :w00t: 
Men han er selvsagt snill og lar de slippe å betale det overskytende  ;)

 • Like 4

Share this post


Link to post

Hvis utleier krever erstatning så må han ha gjort dette innen "rimelig tid" jf husll § 10-3 andre avsnitt. Dette utgjør som regel ca 2 uker. Fristen i den gamle husleieloven var 2 uker, men ble endret til "rimelig tid" for å fange opp eventuelle urimelige tilfeller. 

 

I denne saken har det gått 5-6 uker uten at utleier har framsatt krav på erstatning. Hvis utleier nå skulle komme med et slikt krav så kan dette avvises da utleier ikke har reklamert i tide. 

 

Når dèt er sagt, så er det viktig for leietaker å ta bilder når de flytter inn og når de flytter ut for å unngå falske erstatningskrav. Bevisbyrden på at ingen skade har skjedd ligger etter HTU praksis på leietaker. Dette gjelder selv om en utleier muntlig har godkjent en skade. Flytter du inn og påpeker en skade ovenfor utleier muntlig og han sier at han er klar over at skaden var der før du flyttet inn, så hjelper det lite hvis tvisten havner hos HTU fordi dette ikke kan bevises.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er derfor man aldri betaler leien de tre siste månedene før man skal flytte ut, så kan huseier heller trekke det fra depositumet.

Det er vel ikke noe man har adgang til? Man risikerer derimot å bli kastet ut kort tid etter at første av disse tre månedene ikke er betalt?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er derfor man aldri betaler leien de tre siste månedene før man skal flytte ut, så kan huseier heller trekke det fra depositumet.

Dust forslag, som fort bare forsurer prosessen med utflytt. Da kan man jo nesten garantere at utleier stiller seg på bakbena, og krever betalt for alt mulig som er feil ved utflytt.
 • Like 2

Share this post


Link to post

Som utleier, løper man ikke en risiko for å måtte betale rundt 8,5% forsinkelsesrente fra første dag leietager overfører depositum til en konto som ikke er en reell depositumkonto? Siden det er lovpålagt med egen depositumkonto. 

Isåfall er det jo bare å true med at du vurderer å kjøre en rettslig prosess dersom pengene ikke er på konto innen en uke

 • Like 1

Share this post


Link to post

Dust forslag, som fort bare forsurer prosessen med utflytt. Da kan man jo nesten garantere at utleier stiller seg på bakbena, og krever betalt for alt mulig som er feil ved utflytt.

Utleier har ikke noe depositum å holde igjen da.

 

Det er vel ikke noe man har adgang til? Man risikerer derimot å bli kastet ut kort tid etter at første av disse tre månedene ikke er betalt?

Det har man adgang til da å få igjennom en tvangsfravikelse tar såpass lang tid at leieforholdet er over innen den tid. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er vel ikke noe man har adgang til? Man risikerer derimot å bli kastet ut kort tid etter at første av disse tre månedene ikke er betalt?

 

Jeg hadde en utleier som absolutt insisterte på at "forehåndsleie"... Dette er nok den praksisen utleieren i dette tilfellet ønsket å få til. Dvs. at man betaler depositum og de siste månene betaler man altså ikke.. Jeg synes det er veldig shady, og jeg er glad jeg har fått til en skikkelig depositumkonto med min nye huseier. 

 

Men om dette ikke sto i kontrakten så er det noe annet. 

 

TS har nå lært at han ALDRI skal overføre penger til utleiere på denne måten.. Personlig ønsket jeg også å ha depositumkonto med forrige utleier men han nektet og mente det var for mye "administrasjon".. 

Edited by Omnia vincit amor

Share this post


Link to post

Tusen takk for gode tilbakemeldinger, Jeg setter virkelig pris på det. 

Jeg har sendt utleieren en mail på dette, og har gitt vedkommende en frist(13.09.19).

 

Nå har du altså sendt en mail med en frist.

 

Hvis utleier stadig ikke betaler, kan du ta saken din inn for husleietvistutvalget (hvis du bor i en kommune med slikt) eller forliksrådet.

 

Da skal du legge ned påstand om at et irregulært depositum skal utbetales til deg med tillegg av renter fra den dagen du foretok deposituminnbetalingen til tilbakebetaling skjer. Du må også legge ned påstand om at utleier skal betale gebyrene som påløper når du klager saken din inn for husleietvistutvalg/forliksråd.

 

Du bør begrense klagen din til å handle om dette ene punktet. I saker med irregulært depositum har jeg ikke sett annet enn at det dømmes 100% i leietakers favør.

 

Dersom utleier mener å ha krav mot deg, kan disse bli avregnet mot ditt depositum. Men først vil du få anledning til å bestride kravet. Og så vil husleietvistutvalget/forliksrådet beslutte om kravene er berettiget eller ikke.

 

Som sagt, irregulære depositum er noe som ikke er populært i husleietvistutvalget. Det er mitt inntrykk at utleiere som synder mot kravet om særskilt depositumkonto også har litt vanskeligere for å nå fram med andre krav knyttet til tilbakehold av depositumet. Et krav som går på at rengjøring har vært mangelfull blir sjelden godtatt når det blir brukt som grunn for ikke å tilbakebetale et irregulært depositum. Dette inntrykket har jeg fra lesing av avgjørelser i husleietvistutvalget i Oslo. Jeg kan selvfølgelig ha gjort et skjevt utvalg av saker å sette meg inn i.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er vel ikke noe man har adgang til? Man risikerer derimot å bli kastet ut kort tid etter at første av disse tre månedene ikke er betalt?

 

Har du "forhåndsbetalt" 3 måneder (som utleier ikke har lov til), så sier det seg selv at du ikke skal trenge å betale de 3 første månedene.  Det er jo dette som menes med forhåndsbetaling. Utleier vil være sikker på at han har penger i 3 måneder i det tilfellet at du ikke flytter inn i boligen allikevel, og utleier ikke ønsker å betale for opprettelse av depositumskonto.

 

Har du betalt 3 måneder for mye så vil det ikke foreligge et betalingsmislighold når du ikke overfører ekstra penger på den første av disse 3 månedene. 

 

Man kan se på det som et spørsmål om vederlagsopptjening. Hvor mye vederlag har realdebitor (utleier) opptjent? Hvis leien er 5000kr pr mnd, så har utleier opptjent 15 000kr etter 3 måneder. Hvis du allerede har betalt 15 000kr så har du oppfyllt din forpliktelse. Utleier har fått vederlag for sin ytelse og kan dermed ikke kreve oppsigelse som følge av manglende betaling. 

 

Edit: Dette stiller seg selvfølgelig annerledes der det er opprettet et lovlig depositum etter formkravene i §3-5. 

Edited by heheszki
 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...