Jump to content
Redaksjonen.

Saudi-Arabia bygger hyperloop: Her skal du kunne kjøre i 1200 km/t

Recommended Posts

Når ett slik fantasiprosjekt skal bygges er det like greit at det gjøres ett sted de er godt vandt til å kaste bort penger :)

 

Nå ble vel også Maglev ansett for å være et fantasiprosjekt i Europa, kom aldri lenger enn et 3-mils testprosjekt i Tyskland. Men i Shanghai har man i 15 år kunnet sveve over skinnene i 450 km/t til flyplassen.

 

Husk at det var stor skepsis da den gammeldagse jernbanen kom også!

 • Like 7

Share this post


Link to post
Annonse

Noen sa A var fantasiprosjekt og det viste seg å fungere.

Noen sa B var fantasiprosjekt...

 

Så du sier at siden både A og B kalles fantasiprosjekt må nødvendigvis B vise seg å fungere?

 

Og når du snakker om maglev fantasiprosjekt i europa har vi jo hatt mange prosjekter helt siden tilbake på 60-tallet. Og det har også vært ett par kommersielle tilbud på plass også, så jeg vet ikke helt om vi kan si det er på samme nivå.

Edited by Civilix
 • Like 2

Share this post


Link to post

Hyperloop er et spennende forsknings- og utviklingsprosjekt,

men noen kritiske spørsmål bør vi stille:

 

Økonomi

Hva blir billettprisene?

Hva vil systemet koste?

Hvor fort går dagens utvikling?

Hva blir drifts- og vedlikeholdskostnader?

Hva blir kostnadene ved eventuelle tunneler og broer?

Tunneler øker vanligvis kostnaden minimum til det dobbelte

Hva blir systemets totale kapasitet (personkilometer pr. time)?

Hvordan vil få passasjerer pr. kapsel virke inn på kostnadene?

 

Tekniske utfordringer

Metallrør som ekspanderer?

Hvordan bekjemper en rust?

Hvordan blir fremdriftssystemet?

Luftpute eller maglev for levitasjon?

Kompresjons- og fremdriftsvifte i front?

Skal det ha fremdrift langs hele ruten?

Skal det kunne bremse og akselerere?

Redusere farten før svinger og så øke?

Nødbremsing ved hendelser eller ulykker?

Følge topografien eller en veldig lang tunnel?

Følge motorveier eller er det ikke praktisk mulig?

Hvordan blir toppfarten hvis de må følge motorvei?

 

Luftsluser/vakuum

Hvor fort kan man få kapsler og folk inn og ut av vakuum?

Hva blir kapasiteten og vedlikeholdsutgiftene til luftsluser?

Må en bruke vakuumforseglinger og hva blir kostnadene?

Hvor mye energi kommer vakuumpumpene til å bruke?

Hva blir innkjøps- og vedlikeholdskostnadene for disse?

 

Stasjoner

Skal det kunne stoppe ved stasjoner underveis?

Hvis nei, vil da politikerne støtte systemet (distrikter)?

Hvis ja, hvordan vil da linjen/sporvekslere/logistikken se ut?

Hvis ja, kan man da opprettholde toppfarten på over 1000 km/t?

 

Fysikk

Hvordan blir aerodynamikken i et system uten 100% vakum?

Hvor høy kommer kompresjons- og friksjonsvarmen til å bli?

Hvordan får får man fraktet vekk denne varmen (nedkjøling)?

Hva med temperaturforskjeller mellom topp og bunn av tuben?

Hvordan takler man at hele tuben utvider seg i lengderetningen?

Hvordan blir gjennomsnittshastigheten hvis man må svinge?

Kommer man til å ha svinger eller bare rette strekninger?

Hvordan vil banen bli hvis man bare går i ett rett stekk?

Hvis en baserer seg på batteridrift det meste av veien:

Har en da nok energi til oppvarming/aircondition?

 

Energi

Energi er kanskje vår aller viktigste tjeneste.

Den har innvirkning på alle varer og tjenester.

Hvordan vil tilgang til energi påvirke infrastruktur?

Hvor mye kommer energi og elektrisitet til å koste?

Får vi bærekraftig biodrivstoff eller går vi for syntetisk?

Blir det sikker kjernekraft eller får vi til sol og vind?

Energispørsmålene vil få innvirkning på transport.

 

Annen infrastruktur og samfunn

Hva er CO2-budsjettet ved bygging av flyplasser og annet?

Hvordan blir utviklingen av CO2 nøytralt drivstoff til fly?

Hensiktsmessig å bruke fly på interkontinentale reiser?

Hvor fort får vi selvkjørende biler og hvor trygge blir de?

Hva blir sporbundet transport sin rolle i denne utviklingen?

Bør man utrede et system som ikke er utviklet og testet?

Bør politikerne forholde seg til eksisterende teknologi?

Hvordan finner en utredere uten interessekonflikter?

Har vi visjonære politikere med gjennomføringsvilje?

Kommer andre løsninger til å erstatte Hyperloop?

 

Erfaring

SwissMetro har noe erfaring og beregninger rundt vakuumtog.

Hvor mye har det å si at en teknologi er utvikklet og sertifisert?

 

Lovverket / juridiske utfordringer

Hvordan blir lovverket rundt et eventuelt Hyperloop system?

Får man tillatelse til å sende ut poder hvert 30. sek?

Må en kjøpe land eller kan man bruke punktfeste?

Hva blir reaksjoner og rettssaker (grunneiere)?

(problemstillingene gjelder også for maglev)

Hvor lang tid vil det ta å teste og godkjenne?

 

Hyperloop og endringer

Kommer der endringer i forhold til original “white paper”?

Luftpute eller maglev for levitasjon/fremdrift/sideveis stabilitet?

Hvilket andre endringer vil komme og hvordan vil Hyperloop se ut?

 

Sikkerhet

Hvilket lufttrykk oppstår ved sabotasje mot røret?

Hva skjer med rør og pod ved forskjellige scenario?

Hva skjer hvis en pod får vanskeligheter inne i røret?

Hvordan skal man få den til nærmeste nødutgang?

Hvordan ser en for seg nødutganger i pod or rør?

Hvordan får man folk ned fra banen etter nødstopp?

Hvordan tåler en vifte i fronten en trykkforandring?

Hvor sårbart er systemet i forhold til terrorisme?

Hvordan takler man en brann uten bemanning?

Hvordan blir evakueringsmulighetene?

Hva blir inspeksjonsrutinene?

Blir poddene ubemannet?

 

Fremtiden, statistikk og psykologi

Hvordan kan man, på en objektiv og vitenskapelig måte, prøve “å spå” fremtiden?

Historien er full av både gode og dårlige fremtidsspådommer/-estimater.

Vil bedre og billigere teknologi komme alle transportsystemer til gode?

Grunnleggende fysikk må være en del av ligningen.

Hvilken innvirkning vil fysikken ha på økonomien?

Husker vi sukseene og glemmer alle fiaskoene?

Hvordan kan vi bruke historien og statistikk?

 

Markedsføring og psykologi

Hvordan blir vi påvirket av Hyperloop sin, skal vi si, massive markedsføring?

Hvor sterk er vår egen “confirmation bias” når vi først har inntatt et standpunkt?

Bør en prøve å ta avstand fra egne standpunkter for å kunne se ting objektivt?

Er vi mer positivt innstilt på nye idéer før vi kjenner de praktiske utfordringene?

Jeg er åpen for alle forslag som kan gjøre samfunnet smartere og grønnere :-)

 

 • Like 6

Share this post


Link to post

Det var overraskende forvirrende at forfatter har valgt å ordet "ti" fremfor tallet "10" i artikkelen.

 

 

Er utfordringen oksygen mangel / CO2 forgiftning verdig å ha på denne listen din?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nå ble vel også Maglev ansett for å være et fantasiprosjekt i Europa

 

Overhodet ikke.  Du må lære å skille på "fantasiprosjekt" i forhold til om noe er teoretisk, praktisk og økonomisk mulig.  Maglev har hele tiden vært teoretisk mulig og blitt demonstrert mulig i praksis men pt ikke mulig å lage det på en lønnsom måte her. 

 

Hyperloop derimot er fantasi og idioti fra ende til anden.  De enorme praktiske, energimessige og økonomiske "utfordringer" ved å holde 100-vis eller 1000-vis km av rør i nær vakuum gjør det til et rent fantasiprosjekt, for slet ikke å komme inn på de fatale konsekvenser det vil ha med en liten skade på rørene...

 • Like 2

Share this post


Link to post

Overhodet ikke. Du må lære å skille på "fantasiprosjekt" i forhold til om noe er teoretisk, praktisk og økonomisk mulig. Maglev har hele tiden vært teoretisk mulig og blitt demonstrert mulig i praksis men pt ikke mulig å lage det på en lønnsom måte her.

 

 

 

Hyperloop derimot er fantasi og idioti fra ende til anden. De enorme praktiske, energimessige og økonomiske "utfordringer" ved å holde 100-vis eller 1000-vis km av rør i nær vakuum gjør det til et rent fantasiprosjekt, for slet ikke å komme inn på de fatale konsekvenser det vil ha med en liten skade på rørene...

 

Helt enig med deg. Når man stiller de helt elementære spørsmålene så skjønner man dette er et fantasiprosjekt.

Begrunnelsen for ideen var i utgangspunktet at med 1200 km/t ville en linje ha en svært stor kapasitet. Det betyr at en kapsel må gå direkte uten stopp mellom f.eks. San Francisco og LA, eller Beijing og Shanghai. Om avstanden er kort, si 500 km, eller med stopp underveis ødelegges hele ideen. Med "vanlige" tog som etterhvert går 3-400 km/t, og med vanlig forsinkende logistikk til og fra alle stasjoner, er det vanskelig å tro at de minuttene man sparer i reisetid med Hyperloop kan rettferdiggjøre den ekstreme økning i kostnad og kompleksitet. Selv Concord var en realistisk fremtidsvisjon som falt i grus.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Overhodet ikke. Du må lære å skille på "fantasiprosjekt" i forhold til om noe er teoretisk, praktisk og økonomisk mulig. Maglev har hele tiden vært teoretisk mulig og blitt demonstrert mulig i praksis men pt ikke mulig å lage det på en lønnsom måte her.

 

 

 

Hyperloop derimot er fantasi og idioti fra ende til anden. De enorme praktiske, energimessige og økonomiske "utfordringer" ved å holde 100-vis eller 1000-vis km av rør i nær vakuum gjør det til et rent fantasiprosjekt, for slet ikke å komme inn på de fatale konsekvenser det vil ha med en liten skade på rørene...

 

Helt enig med deg. Når man stiller de helt elementære spørsmålene så skjønner man dette er et fantasiprosjekt.

Begrunnelsen for ideen var i utgangspunktet at med 1200 km/t ville en linje ha en svært stor kapasitet. Det betyr at en kapsel må gå direkte uten stopp mellom f.eks. San Francisco og LA, eller Beijing og Shanghai. Om avstanden er kort, si 500 km, eller med stopp underveis ødelegges hele ideen. Med "vanlige" tog som etterhvert går 3-400 km/t, og med vanlig forsinkende logistikk til og fra alle stasjoner, er det vanskelig å tro at de minuttene man sparer i reisetid med Hyperloop kan rettferdiggjøre den ekstreme økning i kostnad og kompleksitet. Selv Concord var en realistisk fremtidsvisjon som falt i grus.

 

Det er store visjoner og en evne til å dele store utfordringer inn i mange mindre problemer som kan løses separat og iterativt som skyver verden fremover.

 

Din tankegang er ganske klassisk, og har blitt en felle som mange etablerte selskaper går i. Hvis alle hadde hatt så snever tankemåte, så hadde verden stått stille for nye oppfinnelser.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Snip

 

Husk at alle spørsmålene trenger ikke å være besvart når man begynner første pilotprosjektet.

 

Jeg kan vise til prosjekter hatt mange flere ubesvarte spørsmålet enn det her. Feks det Wright-brødrene startet på for litt over 100 år siden. Husk at dette var lenge før datamaskiner. Jeg tror selv ikke Wright-brødrene kunne sett for seg at 40-70 år senere at det ville bli 1000-vis av fly i luften til enhver tid. Selv de mest hardbarka visjonære på den tid synes dette var galskap, farlig og helt utenkelig. Hva hvis en motor svikter, eller en vinge løsner? Hyperloop er veldig løsbart og barnemat i forhold.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Husk at alle spørsmålene trenger ikke å være besvart når man begynner første pilotprosjektet.

Jeg kan vise til prosjekter hatt mange flere ubesvarte spørsmålet enn det her. Feks det Wright-brødrene startet på for litt over 100 år siden. Husk at dette var lenge før datamaskiner. Jeg tror selv ikke Wright-brødrene kunne sett for seg at 40-70 år senere at det ville bli 1000-vis av fly i luften til enhver tid. Selv de mest hardbarka visjonære på den tid synes dette var galskap, farlig og helt utenkelig. Hva hvis en motor svikter, eller en vinge løsner? Hyperloop er veldig løsbart og barnemat i forhold.

Det finnes alltid noen fjompenisser som sier nei eller rister på hodet. Ikke noe å bry seg om. Du har selvfølgelig helt rett. Hyperloop kan bli fantastisk. Det er garantert en gjeng med rimelig smarte folk som er involvert i utviklingen av denne teknologien.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hyperloop er veldig løsbart og barnemat i forhold.

 

Og man lurer på hvorfor folk fortsatt går fem på i diverse crowdfunding scams i kategorien "free energy" eller "water from air"... Ditt argument er eksakt det samme man hører fra de som "investerer" i disse produktene; de ignorerer fysikkens lover fordi de ikke har nok kunnskap og nekter å høre på de som faktisk har kunnskap. 

 • Like 4

Share this post


Link to post

Youtube > Søkefelt > Hyperloop + Thunderf00t

 

Hadde vært først og fremst nyttig for samtlige teknisk analfabete journalistene hos TU som fortsetter så veldig ivrig å selge sine lesere noe som er umulig.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Maglev har hele tiden vært teoretisk mulig og blitt demonstrert mulig i praksis men pt ikke mulig å lage det på en lønnsom måte her. 

 

Hyperloop derimot er fantasi og idioti fra ende til anden.... 

 

Dette er bare tull. Hypoerloop er både teoretisk forsvarlig og praktisk fullt gjennomførlig, og ikke noe fantasiprosjekt - selv om det godt kan være at det aldri blir realisert i stor skala. Det er et interessant konsept som fortjener å bli testet (selv tviler jeg på om det blir kommersielt lønnsomt, ikke bare fordi det nok blir dyrere enn antatt, men også fordi jeg er usikker på komforten og om nok er villig til å være rørpost). Og jeg fatter ikke hva som er vitsen med å være negativ til at noen vil teste ny teknologi (det er ikke engang snakk om å bruke våre skattepenger), men er glad det ikke er så mange slike som deg, for da ville ikke verden gått framover.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er store visjoner og en evne til å dele store utfordringer inn i mange mindre problemer som kan løses separat og iterativt som skyver verden fremover.

 

Din tankegang er ganske klassisk, og har blitt en felle som mange etablerte selskaper går i. Hvis alle hadde hatt så snever tankemåte, så hadde verden stått stille for nye oppfinnelser.

 

Svar:

Det vi ser rundt oss av spennende utvikling i verden er selvsagt et resultat av de ideene og prosjektene som "var av liv laga". Vi ser ikke alle de andre ideene og prosjektene som var fantasiprosjekter og som ikke førte frem til noe som helst - du kan være sikker på at det er mest av dem. Jeg tror tiden vil vise at Hyperloop ikke er veien fremover for effektiv transport av mennesker, til det er det altfor kostbar og krevende teknologi. Men at noen Hyperloop prosjekter vil dukke opp noen steder i verden, slik som maglev, er godt mulig. Minner om at maglev patentet som beskrev slik fremdrift er mer enn 100 år gammel - fremdeles er der bare bygget 3 korte maglev baner.

Share this post


Link to post

Jøsses. Det der er utrolig. Fantastisk hvis de får det til. Herlig at noen tør å satse. Skal definitivt prøve en tur hvis jeg får muligheten.

 

Hadde sikkert vært enda tryggere i norsk fjell enn i en ekspanderende metallrørgate også da. Var jo en norsk professore ved et norsk universitet som var veldig for hyperloop, og som projiserte inntekter fra salg av spesielle steintyper (litt ala marmor, men andre farger?) som kunne utvinnes eller hva det nå enn gikk i igjen.

Edited by G

Share this post


Link to post

 

Snip

 

Husk at alle spørsmålene trenger ikke å være besvart når man begynner første pilotprosjektet.

 

Jeg kan vise til prosjekter hatt mange flere ubesvarte spørsmålet enn det her. Feks det Wright-brødrene startet på for litt over 100 år siden. Husk at dette var lenge før datamaskiner. Jeg tror selv ikke Wright-brødrene kunne sett for seg at 40-70 år senere at det ville bli 1000-vis av fly i luften til enhver tid. Selv de mest hardbarka visjonære på den tid synes dette var galskap, farlig og helt utenkelig. Hva hvis en motor svikter, eller en vinge løsner? Hyperloop er veldig løsbart og barnemat i forhold.

Men så er da også luftfart en gedigen økonomisk fiasko. Bare en liten håndfull flyselskaper har klart å overleve over tid uten massive økonomiske subsidier. Samme gjelder flyfabrikker. Det er nok minst like mange skattekroner som billettkroner som har gått til å betale det gildet.

Share this post


Link to post

 

Maglev har hele tiden vært teoretisk mulig og blitt demonstrert mulig i praksis men pt ikke mulig å lage det på en lønnsom måte her. 

 

Hyperloop derimot er fantasi og idioti fra ende til anden.... 

 

Dette er bare tull. Hypoerloop er både teoretisk forsvarlig og praktisk fullt gjennomførlig, og ikke noe fantasiprosjekt - selv om det godt kan være at det aldri blir realisert i stor skala. Det er et interessant konsept som fortjener å bli testet (selv tviler jeg på om det blir kommersielt lønnsomt, ikke bare fordi det nok blir dyrere enn antatt, men også fordi jeg er usikker på komforten og om nok er villig til å være rørpost). Og jeg fatter ikke hva som er vitsen med å være negativ til at noen vil teste ny teknologi (det er ikke engang snakk om å bruke våre skattepenger), men er glad det ikke er så mange slike som deg, for da ville ikke verden gått framover.

Nei den er ikke forsvarlig og ikke gjennomførbar i noe praktisk måte.

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Når ett slik fantasiprosjekt skal bygges er det like greit at det gjøres ett sted de er godt vandt til å kaste bort penger :)

 

Nå ble vel også Maglev ansett for å være et fantasiprosjekt i Europa, kom aldri lenger enn et 3-mils testprosjekt i Tyskland. Men i Shanghai har man i 15 år kunnet sveve over skinnene i 450 km/t til flyplassen.

 

Husk at det var stor skepsis da den gammeldagse jernbanen kom også!

Har du bodd eller vært i Shanghai? Magleven i Shanghai er et teit fantasiprosjekt. Det går fra flyplassen til en forstad som fortsatt er langt unna sentrum. Utenom veldig spesifikke steder er buss, taxi og t-bane fortsatt mye bedre alternativer når du skal til/fra Pudong flyplassen.

 

I mine seks år i Shanghai brukte jeg kun maglev når jeg fikk besøk av folk som ikke hadde prøvd magleven tidligere. At Kineserne som elsker å bruke penger på diverse meningløse prestisjeprosjekter ikke engang klarte å bygge magleven inn til sentrum forteller vel alt om hvor praktisk et sånnt prosjekt er.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...