Jump to content
theGunner76

Kristne og Jødedommen

Recommended Posts

Et spørsmål jeg har lurt på veldig lenge... Hvor kommer denne, til tider, ekstreme fascinasjonen av jøder og Israel fra, i "kristen-Norge"? Altså, jeg skjønner at jesus selv var jøde og at det meste av historie ligger igjen i gatene der nede, men likevel? Jødene sier jo at det er utelukkende jøder som får slippe inn i himmelen? Og Israel kunne de nok tenke seg å ha for seg selv?

Share this post


Link to post

Det handler om hvordan man tolker visse lovnader og profetier osv i bibelen. Mange kristne i dag tror at jødene fortsatt er Guds utvalgte folk (men blinde ovenfor Jesus som Messias/Kristus) og at de vil ha en side å spille i Endetiden før Jesu gjenkomst for at profetier skal gå i oppfyllelse. Så ofte er det kristne som har en viss endetidstolkning som er mer ivrig på dette. Pinsevenner bla, men også andre rettninger som ikke nødvendigvis har så lik teologi som dem.

Share this post


Link to post
Annonse

Vel, det har nok med at dette blir sett på som konkret oppfyllelse av profeti i vår tid. Dermed er dette veldig hot og "jordnært", som mye annet kanskje ikke er. Det tilspisser seg for for de som tror dette og spessielt pinsevenner etc venter på å bli rykket opp i skyer, inn i himmelen. Mens shit happens her nede. Dette kalles pretribulation rapture og er en del av en type endetidslære.

Share this post


Link to post

Så det finnes rett og slett mange mennesker der ute som anerkjenner jødene som det utvalgte folket, men satser på å smiske seg til en ståplass? Skjønner egentlig mindre og mindre jo mer jeg leser... Hvis jesus skal komme tilbake å ta med seg levende og døde troende til himmelen på et senere tidspunkt, hvor er så de døde troende nå? Eneste jeg skjønner er at noen kommer til å bli veldig skuffet...

Share this post


Link to post

Takk, litt mer oppklarende. Men fortsatt veldig veldig merkelig i mitt hode.

Ett sentralt løfte rundt dette skal være dette: "Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes." (1. Mos 12)

 

Tar man dette helt bokstavelig blir det nødvendig for kristne å velsigne og opphøye Israel for selv å være velsignet.

Share this post


Link to post

Den hebraiske bibelen Tanákh, altså bibelen til jødene, er nærmest ordrett det de kristne kaller for det gamle testamentet.

 

Jesus var jøde, de 10 bud ble gitt til Moses, som var jøde, på fjellet Sinai, jødene flyktet fra Egypt, Kong David var jøde, konge av Israel, jødenes land osv.

 

Selv Jesus, i det nye testamentet, leser og underviser fra den hebraiske bibelen, holder sine taler i jødiske synagoger og templer med mer.

 

Hele det gamle testamentet er altså eldre jødiske skrifter, som omhandler jøder, og hele kristendommen er bygget på jødedommen.

 

Det er den  samme Gud, de samme historiene om de samme menneskene, den store forskjellen er at kristne tror Jesus er Messias, mens jødene tror Jesus var en irrelevant sinns-forstyrret snekker.

 

Når så mye av kristendommen bygger på jødedom, og de samme historiene, så er det selvfølgelig naturlig at kristne, når de leser alle historiene om Gud og jødene, også får et litt spesielt forhold til Israel og jøder.

 

Jødedommen har i utgangspunktet ikke noe "himmel eller helvete", slik kristendommen har, i stedet finnes det etymologi om syv himler, derav uttrykket "syvende himmel", som er hvor Guds trone finnes og så videre.

 

Det gamle testamentet, og selvfølgelig da også den hebraiske bibel, har nesten ingen henvisninger til liv etter døden.

I stedet er det ofte snakk om at de døde skal gjenoppstå når Messias vender tilbake, tiden da all krig tar slutt, og "himmelen på jorden" skjer, Guds kongerike kommer osv.

 

Det er Jesus som stort sett snakker om himmelen, og at alle som tror på han vil komme dit, gjennom Jesus Kristus.

Jesus sier med andre ord at jødene ikke vil komme til himmelen, kun de kristne som tror på Jesus, utvalgt folk eller ikke.

Jesus fordømmer til og med de lærde jødene og fariseerne spesielt, sammen med Jerusalem og Tempelet, i Matteus 23.

Share this post


Link to post

lett å glemme at nyere historie er 1o.ooo til 2o.ooo år

gammel å biblene er 2ooo år gammel, det blir litt større

tids reise, men det er ikke godt hvite når moses var

oppe på fjellet, den delen står i flere versoner av bilbelen

 

jeg skal vell lese bibelen en gang, men det blir noen år til

tror jeg velger den kinesiske.

Edited by Freedom CG

Share this post


Link to post

Den hebraiske bibelen Tanákh, altså bibelen til jødene, er nærmest ordrett det de kristne kaller for det gamle testamentet.

 

Jesus var jøde, de 10 bud ble gitt til Moses, som var jøde, på fjellet Sinai, jødene flyktet fra Egypt, Kong David var jøde, konge av Israel, jødenes land osv.

 

Selv Jesus, i det nye testamentet, leser og underviser fra den hebraiske bibelen, holder sine taler i jødiske synagoger og templer med mer.

 

Hele det gamle testamentet er altså eldre jødiske skrifter, som omhandler jøder, og hele kristendommen er bygget på jødedommen.

 

Det er den samme Gud, de samme historiene om de samme menneskene, den store forskjellen er at kristne tror Jesus er Messias, mens jødene tror Jesus var en irrelevant sinns-forstyrret snekker.

 

Når så mye av kristendommen bygger på jødedom, og de samme historiene, så er det selvfølgelig naturlig at kristne, når de leser alle historiene om Gud og jødene, også får et litt spesielt forhold til Israel og jøder.

 

Jødedommen har i utgangspunktet ikke noe "himmel eller helvete", slik kristendommen har, i stedet finnes det etymologi om syv himler, derav uttrykket "syvende himmel", som er hvor Guds trone finnes og så videre.

 

Det gamle testamentet, og selvfølgelig da også den hebraiske bibel, har nesten ingen henvisninger til liv etter døden.

I stedet er det ofte snakk om at de døde skal gjenoppstå når Messias vender tilbake, tiden da all krig tar slutt, og "himmelen på jorden" skjer, Guds kongerike kommer osv.

 

Det er Jesus som stort sett snakker om himmelen, og at alle som tror på han vil komme dit, gjennom Jesus Kristus.

Jesus sier med andre ord at jødene ikke vil komme til himmelen, kun de kristne som tror på Jesus, utvalgt folk eller ikke.

Jesus fordømmer til og med de lærde jødene og fariseerne spesielt, sammen med Jerusalem og Tempelet, i Matteus 23.

Utfyllende. Takk. De kristne føler seg ikke "truet" av guds ord da på noen som helst måte i og med sønnen hans kuppet hele opplegget? Står det noe om hvorfor gud ombestemte seg i det gamle testamentet? For guds sønn var vel varslet på en eller annen måte? Men at han skulle endre spillereglene så til de grader var vel få som så for seg? Bortsett fra den allmektige da selvfølgelig.

Share this post


Link to post

Står det noe om hvorfor gud ombestemte seg i det gamle testamentet? For guds sønn var vel varslet på en eller annen måte? 

 

Nei, det ville jo vært fantastisk om Jesus var nevnt ved navn i skrifter som var skrevet flere tusen år før hans fødsel, men det eneste som nevnes i det gamle testamentet er "Messias", og "Guds sønn".

 

I blant annet Jesaja står det om Immanuel-tegnet, som mange kristne anser å være Jesus :

 

"Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel"

 

I den mer korrekte hebraiske oversettelsen er den "unge jenta" egentlig en "jomfru", altså slik Maria, Jesu mor angivelig var.

Den samme "sønnen" er nevnt noe senere i Jesaja også :

 

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.

Så skal herreveldet være stort og freden uten ende over Davids trone og hans kongerike.

Han skal gjøre det fast og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå og for alltid.
Herren over hærskarene skal gjøre dette i sin brennende iver"

 

Det passer dog dårlig med Jesus, som er mye av årsaken til at jødene ikke tror Jesus er hverken Messias eller Guds sønn.

I det gamle testamentet er denne "sønnen" sagt å skulle være hersker over Israel, som bringer fred i kongeriket, og den messianske tid osv.

 

Disse henvisningene til "sønnen" og "Messias" er selvfølgelig en av årsakene til at Jesus på sin tid kunne hevde seg å være nettopp Guds sønn og Messias, fordi hans ankomst var varslet, problemet er dog at det gamle testamentet ikke snakker om noen fattig snekker som skal bli korsfestet, men en stor Konge som skal gjøre både det ene og det andre.

Edited by 0laf

Share this post


Link to post

Akkurat ja. Så en kristen som tror både på det gamle og det nye testamentet, vil ha en klar forståelse om at de er roten til tidenes største kupp. I deres øyne tillot faderen, sønnen sin å gi evig liv til de kristne istedenfor jødene som han først lovet. Jødene burde jo forpeste jesus (og kristne) som djevelen selv... Rent bortsett fra at jødene sikkert ikke har verken djevel eller helvete, i og med de ikke har himmel... Men det er kanskje dårlig samvittighet de kristne har overfor jødene da. Ikke fascinasjon.

Share this post


Link to post

Et spørsmål jeg har lurt på veldig lenge... Hvor kommer denne, til tider, ekstreme fascinasjonen av jøder og Israel fra, i "kristen-Norge"? Altså, jeg skjønner at jesus selv var jøde og at det meste av historie ligger igjen i gatene der nede, men likevel? Jødene sier jo at det er utelukkende jøder som får slippe inn i himmelen? Og Israel kunne de nok tenke seg å ha for seg selv?

 

Et par avklaringer først: Dersom du med “kristen-Norge” mener de kristne kirkesamfunnene kan jeg si at det største av disse - den statsavhengige kirken - fra offisielt hold overhodet ikke er facinert, tvert om. Det var ikke dr Martin Luther heller, hans uttalelser om jødene ville fått både en mislykket tysk maler med bart og hans propagandaminister til å nikke anerkjennende og applaudere kraftig (og de bruke da også uttalelsene for alt de var verdt). Den offisielle katolske kirkes holdninger kjenner vi fra bl a korstogene, selv om det også skal sies at de tyske prester i den kirken talte klart mer jødenes sak 1938-1945 enn deres kollegaer i den tyske lutherske kirken. Kristne i ordents rette betydning - Kristus-etterfølgere - har som du påpeker derimot alltid vært opptatt av jødene og Israel, og hvorfor denne forskjellen kommer jeg til. 
 
Jødene er Guds utvalgte folk, Bibelen er helt klar på det punktet. Det jødiske folks stamfar er Abraham (da Abram, 10. generasjon etter Noah) som mens han og familien bodde i Ur i Kaldea ble kalt til å “dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise dig” (Første Mosebok kapittel 12, vers 1). Et løfte fikk Abraham samtidig også, to faktisk 1): “Og jeg vil gjøre dig til et stort folk, jeg vil vesigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse” 2) “Og jeg vil vesligne dem som velsigner dig, og den som forbanner dig vil jeg forbanne; og i dig skal alle jordens slekter velsignes. (Første Mosebok kapittel 12). 
 
Abraham er imidlertid også far til alle som tror på løftet om Guds Messias, for Abraham trodde Gud i alt, også når Gud satte ham på de hardeste prøver.. Som alle som kjenner sin Bibel bare litt vet om var Abraham og hans kone Sara barnløse da dre dro fra Ur, og Sara var blitt så gammel at hun ikke skulle kunne få barn. Gud besøkte imidlertid Abraham gjennom tre menn (engler) da han en dag satt i Mamres terebintelund (terebinter =en art  trær) hvor han som omvandrende fårehyrde hadde slått opp sitt telt, og ved det besøket ble Abraham lovet en sønn som skulle danne grunnlaget for han slekt, født innen ett år (1 Mosebok 18). Sara ler stille ved seg selv og sier “Skulle jeg, nu jeg er blitt gammel, ha attrå (her: seksuell lyst), og min mann er også gammel.”. Disse tankene åpenbarer Gud for Abraham, som irettesetter Sara ganske skarpt og sier “skulle nogen ting være umulig for Herren?” Senere - da sønnen Isak er blitt voksen - krever Gud at Abraham skal ofre Isak (“din eneste sønn, som du har så kjær”) og altså bokstavelig talt ta livet av løftet om etterslekt. Abraham tror løftet uansett og går ut med Isak for å ofre ham. (Mange ser her Isak som en liten gutt Abraham uten videre og etter sin egen vilje kunne binde til offerbålet, men det er ikke riktig. Isak er her en ung fullvoksen mann og i en kamp med sin etterhvert temmelig gamle far ville han stått som vinner, men han lar seg altså villig binde.) Først da Abraham står klar til å tenne bålet og griper til slaktekniven griper Gud inn: “Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: “Abraham, Abraham!” - Han svarte: Ja her er er jeg. Da sa han (engelen): Legg ikke hånd på gutten (sønnen) og gjør ham ikke noget. For nu vet jeg at du frykter Gud, siden siden du ikke har spart din eneste sønn (og dermed satt på spill sjansene om en ætt) for min skyld”. 
 
Kristne og jøder er altså åndelig sett slektninger. Det var til Abraham Gud gav løfte on en jordisk ætt (jødene), men den var også ved Abraham Gud gav løftet om å sende Jesus, dvs: Aller første løftet her har vi i Bibelens 3, kapittel og 15. vers, og Noah/familien er også et forbillede på Guds redningsaksjon ved korset, men det er også hendelsen med Isak. Isak kunne nok der og da reddes ved at Gud sendte en vær som hans stedfortreder på offerbålet, men på det offerbålet som skulle til for å kunne forsone en tre ganger hellig Gud som ikke tåler synd og syndige mennesker etter Adams syndelfall var det nok ingen nytte i noen vær eller noe annet dyr, der måtte Gud ofre intet mindre enn sin egen Sønn, født som et menneske og derfor sant menneske (men uten synd). Dette var det jødiske folk tause budbærere om. 
 
Bibelens gamle testamente har to linjer profetier vedrørende Jesus. For det ene linjen som viser hans komme som kong Davids etterfølger og den som skal befri det jødiske folk, for det andre den linjen som man bl a finner hos profeten Esaias (gresk skrivemåt med våre latinske bokstaver)/Jesaja (hebraisk skrivemåte med våre bokstaver) kapittel 53. Jødene var (og er hva gjelder flertallet) bare i stand til å se den ene linjen, nemlig som kong Davids etterfølger, noe de fremdeles venter på. Linjen som forsoner er de fleste jøder i dag stær blinde for, og derfor synges også i kristne kretser: “Gud ditt folk du vekke,/bortta Mose dekke,/fra ditt Israel./Rekk det dine hender/at det sig omvender/til Immanuel!/Hyrde mild,/den før for vill/hjem fra ørkn’en du ham drage/Nu i nådens dage! Dette rører imidlertid ikke en tøddel ved at Israel fremdeles er Guds utvalgte folk, selv om Gud så å si bruke “pauseknapp på”for jødene år 64--70 da Salomos tempel ble smadret, landet ble oppløst og det vesentligste av det jødiske folk fordrevet og uten hjemland i 1900 år. (Paulus er veldig klar i saken i brevet til menigheten i Roma (kristne altså), hvor han for øvrig bruker 11 kapitler på temaet jødene. I kap 10 er han opptatt av jøndens frelse og starter ut med “Brødre! mitt hjernes ønske og min bønn for dem (=jødene, går frem av tidligere kapittel) er at de må bli frelst”. Ingen blir nemlig frelst utelukkende PGA sin jødiske slektstavle, frelsens vei er den samme for jøde og hedning (ikke-jøde). På den annen side starter Paulus ut neste kapittel med: “Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra!” 
 
[Her er det altså en del tullologer som er mer opptatt av å lese kirkehistoriere og bibelkritikk enn Bibelen kjører seg fast. En stund etter at det jødiske folk var spredt og kirken var begynt å få makt begynte det å spre seg en farlig lære kjent som “erstatningsteologi”: Gud hadde fratatt jødene sitt løftet og “erstattet” med å gi løftet til de kristne i stedet. Som jeg viste har vrøvlet ingen som helst bibelsk basis, tvert imot, men det lever i beste velgående i den statsavhengige norske kirke - og ikke bare der, selv om Luther bidrog godt til at dette har bitt seg solid fast i en del lutherske kirker. Det var da også av denne grunn Teis Quale - bonde og Eidsvoldsmann med ellers uvanlig stor innsikt og verdifulle bidrag til vår grunnlov - klarte å tvinge gjennom 1814-grunnlovens skamplett: “Jøder ere Fremdeles udelukkede fra Riget” Han var i høyste grad barn av sin prests forkvaklede lære på dette punktet og han visste han hadde nok menn som ville følge ham og prest Nicolai Wergeland (Henrik Wergelands far) om de rett og slett forlot Eidsvold-bygningen dersom dette ikke kom med.]
 
I 1948 så kristenfolket - rett foran øynene sine - oppfylt profetien om Israel som igjen får sitt land tilbake og Gud som bruker “pauseknapp av”. Det var ikke gått en time fra landet ble opprettet til det var i krig med araberstater på alle sider (araberne er Ismaels sønner, Ismael var Saras uekte barn og altså Isaks halvbror av lurendreiertype og med et par forsøk på å fravriste Isak sin førstefødselsrett) og resulat: Israel større enn ved opprettelsen. Fordi jødene var så prektige eller så mektige sammenlignet med araberne? Neida, på ingen måte, fordi GUd ville at det skulle være slikt. Ingen mennesker forstår hvorfor Israel vant den krigen, og den setter ennå grå hår i hodet på miltærfaglige krigsstrateger som analyserer den. Senere kom kriger i 1956 og i 1967 - den siste husker jeg selv om jeg knapt kunne lese (og skulle vi holdt oss til normalplan for folkeskolen kunne jeg lest ennå). Nordmenn om mulig mer bekymret enn ved Cuba-krisen (som jeg ikke husker, beskrivelsen er min fars), så kastes utlendinger ut pga deres egen sikkerhet før rullegardinet går ned og verden lever et døgn (morgenen 5. juni-morgenen 6. juni) i spenning. Israel har menneskelig sett ikke sjanse i havet, slik sett er bare spørsmålet hvor fort dette går og hvor mange som blir drept/gjort til slaver/kastet i havet Hva våkner verden opp til dagen etter (6. juni)? Joda, Israel - lille David mot Goliat - har brukt tre timer på å knekke ryggen på det strke egypiske flyvåpenet med 340 jagerfly  (85 % av flystyrken utslått) som nå ligger og slikker så uten sjanse til  (etter sju timer) å få et eneste fly på vingene og nå har flytet styrkene og kampene til motsatt side av landet. Så får på ettermiddagen 7. juni budskapet fra hærfører og statsminister Levi Eskhol til sin forsvarsminster, rett fra stidsvognen: Først noe uforståelig (som ikke bare skyldes spratingen på militært radiosamband anno 1967, men også at hebraisk ikke er særlig forståelig for norske småbarn - eller den jevne voksne for den del). og så kommentatorerens informasjon om at Eskhol fortalte “tempelhøyden inntatt, jeg gjentar, tempelhøyden inntatt” før den erfarne kriger og hærfører hørbart på direkte radiolinje brister i gråt. Det er vel knapt en kristen som ikke da tenker på ordet hos evangelisten Lukas i kapittel 21 og vers 24 “og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger (ikke-jøder) inntil hedningenes tid er til ende” - noe de altså åpenbart var onsdag 7. juni 1967 (da byen for øvrig var 2970 år gammel).  Selv husker jeg at samme kveld - utenom alle timeplaner - var møte i forsamlingen/kirken, innaklt pr telefon som ikke stod den dagen - og telefonen bruke ikke folk i utrengsmål i 1967! 
 
Så ja, Guds Sønn var - og er - varslet. Han var varslet første gang, bl a slik jeg nevnte fra Esaisas kap 53 (og mange mange andre steder, fra 1. Mosebok kap 3 og utover), Han er varslet annen gang, da ikke til jord, men til (luft)himmelen “på samme måte som I så ham fare opp til himmelen” (Apostelgjerningene kap 1, vers 11, siste del, kapitlet forteller om den dagen som i dag markeres som Kristi Himmelfarts dag 40 dager etter påske, noe vi elles vet er rett tidfesting). Den dagen kommer Han alene og i det stille, og bare Hans folk vil merke dagen, resten av verden vil først bare merke at kristenfolket er borte (og sikkert en del ulykker pga det, for hva skjer f eks i fly når setet til den kristne kapteinen eller styrmannen (eller begge to) plutselig er tomt/tomme?) Da skal det feires bryllup i himmelen etter at den kristnes liv er (be)dømt ved Kristi domsstol og alt stort og prektig, men uten varig verdi brent opp som tre, halm og strå. På jord skal det (eller den) som nå holder igjen - Guds menighet - er ryddet av vegen” slik at Guds vrede kan gå uhemmet over jorden. Tredje gang kommer han - med lyn og torden, makt og herlighet - som det jødene venter, nemlig som Israels konge og befrier, da “med alle sine hellige” I denne tiden skal jødene se “ham de har gjennomstunget” og nå ikke vil erkjenne - og da blir det ikke mpe stangfiske blant jødene lengre for da skal hele Israel bli frelst (Paulus’ brev til meningeheten i Roma, kapittel 11, vers 26) på en dag (profeten Esais kapittel 66, vers 10,jfr vers 8) og noten altså være i ferd med å revne, så det blir vekkelsesmøte så det holder...
 
Før dette kommer altså nasjonenens dom (evangeligsten Matteus, kapittel 25,fra vers 32) etterpå individenes dom “ved den store trone”, (Jesu kristi åpenbarning til Johannes, kapittel 20, vers 11 og ut kapittelet), deretter inntas himmelen (hvor det absolutt ikke er ståplasser, men rikelig plass til alle som hører til der). 
 
Første varsling av Jesu komme er velkjent for oss som lever under begrepet tid (i motsetning til himmelen  hvor tidsbegrepet ikke finnes) og den skjedde i Betlehem for et par tusen år siden. De to siste er ennå fremtid, og den ene av dem ikke åpenbart i særlige detaljer før etter Jesu korsdød og altså f eks i Apostlenes gjernninger kap 1, vers 11. 
 
Det er for øvrig ikke rett at jødene ikke har noen “himmel eller helvede”. Jesu beretning om den rike mann og Lasarus (som noen får til å bli en lignelse, selv om Bibelen ikke sier ett ord om det, Jesus bruker heller ikke konkrete navn i noen lignelse) vekker egentlig ingen reaksjoner og dette i seg selv forteller om at Jesus her tar frem vel kjent stoff blant jødene: Et dødsrike med to avdelinger hvor noen er i pine og noen trøstes hos “far Abraham”. På dette området oppstod  imidlertid endring ved Jesu død, da det var mørkt tre timer i Israel. Avdelingen med de troende ble da tatt hånd om av Jesus og flytett til himmelen (og det var derfor folk så Moses, Elias, Abraham og de andre trosheltene, akkurat slik Matteus forteller om i kapittel 27, vers 51-53). Nå er dette venterom i himmelen og det skal tømmes samtidig som de kristne på jord rykkes opp i levende live. Ved Jesu død er også himmelen åpnet land igjen for menneskene, fra Adam til Jesu jordeliv er dette stengt land for mennesker og derfor ikke kommentert stort i GT. 
 
Så joda, himmelen er for både jøde og greker (hedning) og uten ståplass for noen - men det er ingen ekstra sidevei og -port for jødene, veien og porten er den samme for alle, og den går via Golgata (se brevet til menighetene i Galatia, kapittel 3 og vers 28-29: “Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løftet (til Abraham)”.. DET endrer imidlertid ikke på at løftet Abraham fikk gjelder jødefolket også i 2019. Imidlertid ligger ennå “Mose dekke” (loven, altså den gamle pakts lov) over jødens hjerte, men dette skal engang tas bort (se første brevet til menihgeten i Korint, 3. kapittel og 15. vers) - og da skal altså jødene SE ham de nå venter på og søke frelse i milliontall på en og samme dag. 

Share this post


Link to post

Det er en enda enklere forklaring. Kristne er i utgangspunktet positivt innstilt på folk som er jøder, pga at de har vokst opp med bibelfortellinger. Det er litt som når en nordmann møter en norsk-amerikaner. Jødene er meget flinke til å lure folk til å gi dem penger. Legg til at kristne ofte er naive og godtroende med dette, så har du en gruppe hvor flertallet er sannsynlig å donere penger til israel, samt styrke jøders kontroll over hellige områder, sånn at kristne turister føler seg tryggere på tur der nede. Kristne stoler mer på jøder enn muslimer.

 

Men når alt kommer til alt, så liker ingen av fanatikkerne i disse religionene hverandre. Selv fanatikkere innen samme religion krangler så fillene fyker. Ateistene har det samme, som når Jordan Peterson eller noen andre akademikere kommer med biologisk psykologi og får dødstrusler i fra feministiske professorer.

 

Jeg var en gang så heldig å få se en debatt mellom en fanatisk kristen, fanatisk jøde og fanatisk muslim. Det eskalerte fort til trusler om død og helvettes ild. Helt fantastisk underholdning. Men som regel må jeg over til ateistiske forelesninger om kjønnsforskjeller for å få se slik eder og galle bli slynget frem og tilbake.

Edited by Fasiten

Share this post


Link to post

Akkurat ja. Så en kristen som tror både på det gamle og det nye testamentet, vil ha en klar forståelse om at de er roten til tidenes største kupp. I deres øyne tillot faderen, sønnen sin å gi evig liv til de kristne istedenfor jødene som han først lovet. Jødene burde jo forpeste jesus (og kristne) som djevelen selv... Rent bortsett fra at jødene sikkert ikke har verken djevel eller helvete, i og med de ikke har himmel... Men det er kanskje dårlig samvittighet de kristne har overfor jødene da. Ikke fascinasjon.

De første kristne som Jesus ga evig liv, var alle jøder. At jøder flest vendte Jesus ryggen, er ikke Jesus sin feil.

Edited by IHS

Share this post


Link to post

Et spørsmål jeg har lurt på veldig lenge... Hvor kommer denne, til tider, ekstreme fascinasjonen av jøder og Israel fra, i "kristen-Norge"? Altså, jeg skjønner at jesus selv var jøde og at det meste av historie ligger igjen i gatene der nede, men likevel? Jødene sier jo at det er utelukkende jøder som får slippe inn i himmelen? Og Israel kunne de nok tenke seg å ha for seg selv?

Jesus var IKKE jøde. Jesus var israelitt av Judah stamme, men Han var som sagt ikke jøde.

 

De vi kaller for jøder idag er ikke etterkommere etter Judah stamme eller noen andre av Israels tolv stammer. Jødene blir kalt jøder pga religionen jødedommen, og de er ikke engang i slekt med Israels stammer.

 

Jødedommen har heller ingen forbindelse med kristendom.

 

Den ekstreme fascinasjonen av jøder og Israel, begynte med den falske apostelen Paulus, og i moderne tid med myten om holocaust.

I den tro at jødene er Judah stamme, og/eller Israels stammer, så drar kristne også jødiske rabbiser inn i kirker og menigheter for å forkynne.

 

Dette har ført til at kristendom i dag stort sett er blitt til en slags jødedom light.

Edited by Gammel Nok

Share this post


Link to post

De første kristne som Jesus ga evig liv, var alle jøder. At jøder flest vendte Jesus ryggen, er ikke Jesus sin feil.

På Jesu tid var landet for dert meste befolket av jøder som ble kalt jøder fordi de bodde i judea, det var bare noen få av Judah og Benjamin stamme der.

Jesus var av Judah stamme og apostlene, bortsett fra en, var av Benjamin stamme. Ellers så er det ganske sikkert at alle som var av Benjamin og Judah stammer omvendte seg og fulgte Jesus.

 

Det er ingen av Israels stammer blant de vi i dag kaller  for jøder.

Share this post


Link to post

Takk, litt mer oppklarende. Men fortsatt veldig veldig merkelig i mitt hode.

 

Bibelen forteller om et folk som forkastet sin gud, om rivingen av det første tempelet som følge av dette. Gud fikk Babylons konge, Nebukadnesar og Kaldeerne til å gjøre det og Jødene ble sendt i landflyktighet. Dette skyldes ondskap og paktsbrudd. (2.kong 2,27) - (Jer 11.1) Det første tempelet ble organisert fra kongen av Tyrus (Den falne kjerub Esekiel 28,12)

 

Det andre tempelet ble bygget av kong Kyros og ratifisert av Dareios den store, begge konger av Persia (Babylon og kaldeerriket)

 

Jesus symboliserer rivingen av det andre tempelet.

  

Lignelsene om kongssønnens bryllup handler etter min mening om dette. Der tales det om at kongen sendte ut sin hær og brente byen til dem som hadde drept utsendingene hans. (Matt 22,7), og er sannsynligvis en henspeiling på romernes erobring av Jerusalem I år 70. Byen og tempelet ble brent ned til grunnen.

 

Også lignelsen om vinbøndene og arvingen handler om dette.

 

- Hva skal nå vingårdens herre gjøre? Han skal komme og gjøre ende på vinbøndene og overlate vingården til andre. (Mark 12.1)

 

Der har vi arvingen. Kom, la oss slå ham i hjel, så blir arven vår.’ Mark 12,7

 

Riket ble så gitt til følgerne av Jesus, av sannheten, og det gjelder også de jøder og israelere som vender om. (Rom 11,5)

 

Begge tempelene var hus for blodoffer og etter min mening groteske ritualer, og de var steder for handel, prostitusjon og mye annet man ikke forbinder med religiøsitet.

 

Se også Daniel 9...

 

Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker, og i sekstito uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd, med gater og vollgraver. Men det skal være en tid full av trengsler. Etter de sekstito ukene skal den salvede ryddes av veien og bli borte.

        

          Byen og helligdommen skal legges øde

          av hæren til en fyrste som kommer.

          Han skal ende sine dager i en flom.

          Ødeleggelsen som er fastsatt,

          skal vare til krigen er slutt.

          

    27 I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,

          etter en halv uke gjør han slutt

          på slaktoffer og grødeoffer.

          På motbydelighetens vinger

          kommer han som ødelegger,

          helt til utslettelsen som er fastsatt,

          strømmer ned over ødeleggeren selv.» (Dan 9)

 

Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Men dere ville ikke. Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier: ‘ Velsignet er han som kommer i Herrens navn!’»Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som er sendt til deg! (Matt 23,37)

 

Dette går igjen i hele bibelen. Se på Josef, han som førstefødselsretten tilhørte og som skulle være de ellve brødrenes leder og det falt ikke i god smak så de bestemte seg for å drepe ham. Det endte med at Juda foreslo at de skulle selge han til Farao for 20 sølvpenger. Hele historien har fellestrekk til den om Jesus som konge og hyrde. Jesus ble solgt for 30 sølvpenger.

 

Jødenes eneste håp er å vende seg til ”Ham som er gjennomstunget” (Åpenbaringen 1:7)

 

Jesus symboliserer derfor en ny pakt, et nytt folk og et nytt tempel. Det er dette det nye testamentet handler om. Hva er et testamente?

Edited by Lizette

Share this post


Link to post

Forskjellen på de som er hekta på Jesus og vennene hans vs Kardashians er at de siste er i det minste bekreftet fra troverdige kilder at eksisterer.

 

post-46959-0-69777500-1564936207_thumb.jpg

Edited by fo2re
  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...