Jump to content
MirusMentis

Fått jobbtilbud, men litt merkelig prosess rundt ansettelse?

Recommended Posts

Har jobbet i dagens stilling i 11år, og dette er første gang siden jeg var nyutdannet at jeg faktisk vurderer å bytte jobb. I hovedsak for å få kortere reisevei.

 

Jeg fant stillingen via en bekjent, den var ikke utlyst. 

Søknadsprosess måtte uansett gå via et bemanningsbyrå, da det er firmapolicy at alle ansettelser skal gå via bemmaningsbyrp. Jeg var til et intervju hos byrået først, deretter to intervjuer hos arbeidsgiver.

 

Nå har jeg fått et tilbud fra bemanningsbyrået, på 6mnd engasjement der. Der nevnes ikke arbeidsgiver eller arbeidsstedet i det hele tatt, altså kun en kontrakt for å bli ansatt hos bemanningsbyrået. 

Jeg har spurt litt rundt det, og de sier at et oppdragsbekreftelse som sier noe om arbeidssted vil komme først etter at jeg er ansatt.

 

Videre er det ikke noe skriftlig om hva som skjer etter dette 6mnd engasjementet. Både bemanningsbyrå og arbeidsgiver sier at man da bare viderefører avtalen direkte med arbeidsgiver. De har ikke noen interesse av å måtte lære opp en ny en igjen etter 6mnd, men ønsker at jeg blir værende.

 

De sier at dette er veldig vanlig måte å ansette folk på i dag. Sikkert fordi de da kan velge å ikke videreføre avtalen etter 6 mnd? Og da står jeg på bar bakke.

 

Dette er i IT bransjen, og jeg er godt etablert med huslån, billån, barn og slikt, så har ikke råd til mulighet til å "tøyse" rundt med slikt.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Er dette privat sektor? Det minner litt om måten offentlig sektor unngår å gi folk fast ansettelse, jeg hadde vært veldig skeptisk.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Arbeidsgivere bruker byrå fordi det gir dem mindre ansvar for arbeidstaker og lavere risiko for feil ansettelser enn de må forholde seg til ellers med lengre ansettelser. Du er ansatt i byrået som igjen leier deg ut til egentlig arbeidsgiver. Selskapet du jobber for får sånn mye mer fleksibilitet de må betale for via utleiebyrået. Se på det som en 6 mnd lang prøvetid/konsulent-avtale. Er dette en risiko du ikke er villig til å ta bør du heller ikke si opp din nåværende faste jobb for det som kanskje bare viser seg å være et kort vikariat i verste fall i beste bruk-og-kast ånd. Du bør kjenne ny arbeidsgiver godt.

Edited by vidor
 • Like 6

Share this post


Link to post

Det er nok en måte å få 6 måneder 'prøvetid' for arbeidsgiver. Funker det ikke kan de unnlate å tilby kontrakt uten noen formelle krav.

 

Kjenner til praksisen fra IT, for å minimere risiko i såbare selskaper, men vet ikke hvor utbredt dette er. Jeg synes ikke det er helt innafor og kan være en indikasjon på dypereliggende problemer.

 

Hadde vært interessant med en juridisk betraktning.

 • Like 5

Share this post


Link to post

jeg hadde også blitt ganske skeptisk hvis jeg hadde vært deg. Ganske sleip måte å ha deg i prøvetiden og slippet maset med å si deg opp hvis du ikek passer inn eller leverer det som forventes.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Personlig hadde jeg snudd i døren, men det er godt mulig at dette er normalt i dag etter at regjeringen har myknet opp for akkurat slike situasjoner de siste årene.

Dette er jo selskaper som delvis eksisterer fordi norske ansatte har et godt stillingsvern.

En kan jo heller velge å selge seg inn som konsulent og ta en høyere timepris istedet for at arbeidsgiver betaler et byrå. Rett meg gjerne om disse byråene sukrer pillen såpass sånn at det mer spiselig.

Edited by vidor
 • Like 2

Share this post


Link to post

Dette er ikke normalt, her er det ikke selskapet som vil ha fast ansettelse, bemanningsbyrået gjør bare det de er bedt om.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Kjenner flere som jobbet slik. De fikk hint om oppdraget ville bli forlenget, men ingen var sikre. Plutselig bytter firmaet bemanningsbyrå, går over til nye systemer etc.. da er man i praksis arbeidsledig frem til bemanningsbyrået / konsulentfirmaet finner et nytt oppdrag. Man får grunnlønnen, men får ikke fakturert og går ganske mye ned i denne perioden.

 

Nesten samtlige har sluttet og byttet til fast ansettelse eller opprettet eget firma og leier ut seg selv. 

 

Jeg hadde snudd i døra basert på det mine kjente har forklart om å jobbe via bemanningsbyrå.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Dette er privat sektor. Intern IT driftsavdeling, i stort norsk konsern.  Det er ikke noe krav om faktureringsgrad osv. Fast lønn.

ITsjefen selv gir uttrykk for at de egentlig ikke liker å ansette på denne måten, men at det bestemt slik via ledelse/eiere.

 

Jeg har fått mange muntlige forsikringer om at dette bare er formaliteter og at avtalen blir videreført etter endt engasjement. Men så lenge det ikke er skriftlig så er det en relativt høy risk, er det ikke?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Guest mrpc

Hvis du kan så hold deg langt unna bemanningsbyråer, nærmere slaveri kommer du ikke i den vestlige verden.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Jeg har selv blitt ansatt i flere jobber i IT bransjen på denne måten helt tilbake til 90-tallet i privat sektor. Dette er ingen ny praksis. Det som er nytt er at det er mer utbredt, etablert og nærmest standarisert som praksis.

Ledelse i bedrifter gir veldig ofte oppdrag til bemanningsbyråer om å finne aktuelle kandidater, foretar grovsorteringen og så få låne/leie den mest aktuelle kandidaten en periode som smaksprøve på evt. ansettelse. Dette er veldig ofte 6 mnd.
 

Alle ganger har det endt med fast ansettelse for min del og har ikke opplevd det så veldig annerledes en prøvetiden man ellers ville hatt i stillingen.

Men det er absolutt ingen garanti for at du vil få tilbud om fast ansettelse etter endt oppdrag via bemanningsbyåret. Det er helt opp til arbeidsstedet du nå er hos å evt. gi deg et tilbud om fast ansettelse før oppdraget utgår. Å ikke gi deg et tilbud kan baseres på noe så enkelt som om sjefen lenger opp eller enkelte kolleger liker deg eller ikke om de vil.

 

Jeg har selv vært i bedrifter hvor andre innleid på samme måte ikke har fått tilbud om fast ansettelse.

 

Fordelen for deg:

Du kan prøve deg i flere bedrifter til du finner en du liker uten å være låst.

 

 

Et lite råd til slutt.
Stol aldri på muntlige forsikringer/bekreftelser eller det man kan tolke som muntlige avtaler. En muntlig avtale er ikke mer bindende enn at du kan bli utsatt for en "ord mot ord" situasjon. Er det ikke skriftlig så kan du ikke regne med at det skjer.

Det er ikke uvanlig å bli manipulert med løse ord for å få deg til å utføre det man ønsker. Ledere blir av og til målt etter hvor flinke de er til å få sine ansatte til å gjøre ting man ønsker av dem ("Han er en som får ting til å skje!"), noe som ofte fører til muntlig manipulasjon/lovnader som man senere går tilbake på.

Edited by Theo343
 • Like 4

Share this post


Link to post

Din nærmeste leder er stort sett en nikkedukke for ledergruppen over så du vil få samme beklagelsen når dem bestemmer seg for å outsource eller gjør et annet lite gjennomtenkt sprell som ender opp med dårligere kvalitet. Har selv blitt leid inn som kunsulent til tidligere arbeidsgiver til 4 x prisen, så mange stunt som gjøres er ikke lønnsomme i lengden. Poenget er jo å prøve og få i både pose og sekk; slippe ansvar og forsikre deg om at det bare er formaliteter.

 

Arbeidsmarkedet blir mer og mer amerikanisert. Snart har vel masse nordmenn 3 deltidsjobber over 16 timer i døgnet for å få økonomien til å gå rundt. Helsesektoren f.eks behandler jo sykepleiere og en del andre slik. Folk blir mer og mer behandlet som ting, og så lurer arbeidsgivere på hvorfor folk har blitt mindre yrkesstolte og gir mer faen. Ja, det er ikke lett å skjønne, gitt.

Edited by vidor
 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet-qfohT7

Med dagens vern av arbeidstakere er dette (dessverre) ikke noe unormalt lenger, og for å være ærlig, heller ikke noe som bør holde deg unna jobben. Hvis du skal gå etter kun fast stilling fra dag 1 kan du ende opp med å leite lenge..

 

Jeg jobber selv i en stor bedrift, hvor de aller fleste nye blir ansatt på denne måten, men de fleste blir også ansatt etterhvert sett at de fungerer i jobben. Det er heller ingen uryddig bedrift jeg jobber i, men det er slik det har blitt.

 

Så det kommer helt an på deg egentlig. Faste stillinger er ikke normen lenger, så du må vurdere hvor mye denne nye jobben vil bety for deg. Verdsetter du tryggheten med eksisterende jobb, så er jo valget enkelt. Hvis du virkelig vil prøve nye ting, så kan du måtte gå med på andre arbeidskontrakter også, om enn midlertidig.

Share this post


Link to post

Dette er ein avtale du må være forsiktig med å inngå.

Ein ting er at du berre er sikra jobb i 6 månedar i slengen og at du etter kvar sjette måned kan stå på heilt bar bakke utan forhandsvarsel.

 

Men det at du ikkje ein gong får definert oppmøteplass er hårreisande. Det betyr eigentleg at oppmøteplassen din enten er på adressa til bemanningsbyrået eller ei slik "arbeidssted for tiden ved..." formulering, dette betyr at du har svært liten tilknyttning til det aktuelle firmaet som du vil jobbe for, og at du på kort varsel kan måtte finne deg i å pendle langt i stikk motsatt retning dersom bemanningsbyrået vil plassere deg ein anna plass.

 

 

Skal du inngå ein slik avtale om engasjemntstilling, så må du sørge for at:

-Grunnlønna er høg nok til å kompansere for at plutseleg kan finne deg på bar bakke, og enten må søke ny jobb heilt på nytt eller må ta til takke med nytt engasjement gjennom bemanningsbyrået på ein anna arbeidsplass.

-At du er ein av dei dyktigaste som kan sette krav (og få dei innvilga) når du krever høgare lønn for å fornye avtalen eller at du lett får deg jobb andre stadar. For ein person som har barn og dermed skal ha litt permisjonar i samband med barn og famile så kan du fort risikere at du ikkje får fornya engasjementet dersom arbeidsgiver får beskjed om at du ventar nytt barn og i neste kontraktsperiode skal ha foreldrepermisjon.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Dette er ein avtale du må være forsiktig med å inngå.

Ein ting er at du berre er sikra jobb i 6 månedar i slengen og at du etter kvar sjette måned kan stå på heilt bar bakke utan forhandsvarsel.

 

Men det at du ikkje ein gong får definert oppmøteplass er hårreisande. Det betyr eigentleg at oppmøteplassen din enten er på adressa til bemanningsbyrået eller ei slik "arbeidssted for tiden ved..." formulering, dette betyr at du har svært liten tilknyttning til det aktuelle firmaet som du vil jobbe for, og at du på kort varsel kan måtte finne deg i å pendle langt i stikk motsatt retning dersom bemanningsbyrået vil plassere deg ein anna plass.

 

De sier at oppdragsbekreftelse kommer så snart jeg har signert med de. Jeg har forsåvidt fått et utkast av denne bekreftelsen, der reisested og slikt står. Men vilkårene hos bemanningsbyrået er vesentlig dårligere enn de som ble forespeilet direkte i intervju med firmaet. (Fleksitid, arbeidstid osv..)

 

Eneste grunnen til denne jobben ble interessant er den korte reiseveien på snaue 20km, fremfor dagens jobb med 60km hver vei. Men basert på de svarene jeg får her så skjønner jeg at jeg ikke er aleine om å reagere med usikkerhet rundt måten de vil gjøre dette på. Tror ikke det er verdt det. Jeg går også ned ca 100k i lønn ved å ta denne jobben.

Share this post


Link to post

Det er vel litt samme ansvarsfraskrivelsen ledelsen får når dem leier inn konsulentbyråer for å foreta nedskjæringer. De føler seg ikke direkte ansvarlig fordi byrået blir et buffer. En har jo begrepet ansvarspulverisering i grupper i følge organisasjonsteori. Dette er jo en forlengelse av det igjen.

 

Det er umulig å skille næringslivet og privatpersoner i storsamfunnet så alt har sine konsekvenser for alle uansett hvor smart man tror man er i konstruksjon og gjennomføring for å bedre vilkår for næringsdrivende.

Edited by vidor
 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...