Jump to content
inside_997084

Danmark vil kutte klimagassutslipp med 70 prosent: – Det er helt vanvittig ambisiøst

Recommended Posts

Nei, dette er ikke vanvittig ambisiøst, det er bare vanvittig!

 

Tyskland har de facto oppgitt sine klimatiltak. Skal danskene nå dette målet, så må de tilbake til levestandarden for 300 år siden.

 

TUs nesegruse beundring for en slik galskap blir ikke bedre når TU medvirker til bedrageri ved å vise et foto med utslipp av vanndamp, samtidig som de underslår alle relevante fakta.

 

Fra det enkle faktum at CO2-hypotesen forlengst er falsifisert, at Parisavtalen er meningsløs, til den opplagte løsning: Både Norge og Danmark må komme seg ut av Parisavtalen snarest mulig, dette er en avtale for økonomisk selvskading.

 

Geir Aaslid

Redaktør i Klimarealistene

Den grønne fiksjonen havarerer i Tyskland i disse dager. Selv ytterst lojale medier lyver mindre om hvor bra det går og forteller det alle rasjonelle hele tiden har visst: Det blir ingen overgang til vind-, sol- og havkraft. De jobber med å legge skylda på tysk smålighet, en slags ny dolkestøt-legende for en ny generasjon, fremfor å legge skylda der den høre hjemme: På virkeligheten som effektivt motarbeider de irrasjonelle grønne og røde.

 

http://oljekrisa.no/Tysk%20vindkraftboom%20over%20mai%202019.htm

Share this post


Link to post

Den grønne fiksjonen havarerer i Tyskland i disse dager. Selv ytterst lojale medier lyver mindre om hvor bra det går og forteller det alle rasjonelle hele tiden har visst: Det blir ingen overgang til vind-, sol- og havkraft. De jobber med å legge skylda på tysk smålighet, en slags ny dolkestøt-legende for en ny generasjon, fremfor å legge skylda der den høre hjemme: På virkeligheten som effektivt motarbeider de irrasjonelle grønne og røde.

 

http://oljekrisa.no/Tysk%20vindkraftboom%20over%20mai%202019.htm

Eg ser at frustrasjonen aukar og at "alternative fakta"-media jobbar på høggir for tida. Kanskje fordi Die Grünen no er største parti i Tyskland på dei siste meiningsmålingane, og regjeringspartiet CSU – det største i Reichstag – no knapt snakkar om anna enn redeuksjon i klimagassutsleppa.

 

Faktum er at overgangen til fornybar energi i Tyskland går rasande fort, og støtta både i folket og blant politikarane er større enn nokon sinne. Denne grafen seier det meste:

fig3a-gross-power-production-germany-199

 

Dei høgre-ekstreme prøver å vinne stemmer med motstand mot vindkraft lokalt, men det ser ikkje ut til å vere spesielt vellukka. Tyskarane merkar stadig meir til klimaendringane, og det veg tyngre.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Foreløpig fremstår det ikke som om danskene satser på elbil i det hele tatt, avgiftene er nettopp satt opp, og de røde partiene som nå har inngått en avtale om 70% reduksjon i CO2-utslipp satser på kanskje en halv million elbiler på veiene i 2030, ikke noe voldsomt byks akkurat.

Avgiftene vart sett opp i 2016, etter at 2015 vart eit rekord-år for elbilsal i Danmark. Salet kollapsa i 2016, men sidan har det stige jamt og trutt. Elbilsalet for 2019 ligg godt over gjennomsnittet for heile 2015 i Danmark, sjølv med avgifter. I Danmark har det vore veldig lite å spare på å køyre elbil pga høg elavgift, men no skal elavgifta kuttast ned på norsk nivå. Då tenkjer eg salet av elbilar skyt fart, spesielt om det kjem i kombinasjon med avgiftsauke på fossilt drivstoff eller eksosbilar.

 

Reduksjonene skal i hovedsak taes i energisektoren, som du nevner, ved å fase ut gamle oljefyrer og den slags, samt at de vil fokusere på fly- og skipstrafikk, ikke elbiler.

Bensin og diesel er jo òg ein del av energisektoren.

 

Danskene har med andre ord forstått noe her, elbiler til folket utgjør lite totalt sett, det er bedre å få folk til å kjøre mindre bil, uansett drivstoff.

Over 1/3 av utsleppa i Danmark kjem frå vegtransport. Det er vanskeleg å nå målet utan å gjere noko med dei.

 

Det de dessverre ikke ser ut til å forstå, er at 70% reduksjon ikke er mulig med dagens teknologi.

No lurer eg på om du trollar eller snakkar mot betre vitande. Sannsynlegvis begge deler. 100% kutt er fullt mogeleg med dagens teknologi, men kostnaden aukar med kor stort kuttet skal vere og kor lang tid dei brukar på det.
 • Like 3

Share this post


Link to post

I Danmark har det vore veldig lite å spare på å køyre elbil pga høg elavgift, men no skal elavgifta kuttast ned på norsk nivå. Då tenkjer eg salet av elbilar skyt fart, spesielt om det kjem i kombinasjon med avgiftsauke på fossilt drivstoff eller eksosbilar.

Dersom Danmark skal nå disse klimamålene, blir det nok ikke noe kutt i elavgiften, tvert i mot, strømprisene kommer til å gå opp betraktelig.

 

No lurer eg på om du trollar eller snakkar mot betre vitande. Sannsynlegvis begge deler. 100% kutt er fullt mogeleg med dagens teknologi, men kostnaden aukar med kor stort kuttet skal vere og kor lang tid dei brukar på det.

100% kutt er mulig med dagens teknologi, men det er ikke gjennomførbart, det betyr at så å si all teknologi må forbys ved lov.

 

Fly, skips og landtrafikk må nedlegges, alle produkter som kommer fra andre steder enn nabogården blir forbudt, selv kuer som driter må utvises fra Danmark for å få 100% reduksjon i CO2-utslippene, du må jo være fullstendig gal dersom du tror det er i nærheten av mulig å få til.

 

Dansk Energi og flere danske klimaforskere har allerede uttalt til danske medier at de mener 70% innen 2030 er fullstendig urealistisk med dagens teknologi, men de burde kanskje kontakte deg for å få bedre løsninger på bordet?

Edited by 0laf
 • Like 1

Share this post


Link to post

Eg ser at frustrasjonen aukar og at "alternative fakta"-media jobbar på høggir for tida.

Nei, vi klimarealister bare sitter og ler og venter på nye morsomme tall fra ideologene:-)

 

Kostnaden for grønn energi er åpenbart årsaken til at grønn fiksjon vil krasje snart. Grønn energi koster mer energimessig å lage enn du får ut og den koster veldig mye mer i kroner enn tradisjonell. Den som ler sist får rett:-)

Share this post


Link to post

 

I Danmark har det vore veldig lite å spare på å køyre elbil pga høg elavgift, men no skal elavgifta kuttast ned på norsk nivå. Då tenkjer eg salet av elbilar skyt fart, spesielt om det kjem i kombinasjon med avgiftsauke på fossilt drivstoff eller eksosbilar.

Dersom Danmark skal nå disse klimamålene, blir det nok ikke noe kutt i elavgiften, tvert i mot, strømprisene kommer til å gå opp betraktelig.
Tvert imot. Sjå: https://www.tu.no/artikler/ekspert-luft-til-luft-varmepumper-vil-bli-mer-attraktivt-enn-naturgass-i-danmark/468153

 

Hugs at Danmark allereie får over halvparten av kraftforbruket dekkja av vindkraft, og det aukar stadig. Kol er nesten heilt erstatta med biomasse i kraftproduksjonen.

 

 

No lurer eg på om du trollar eller snakkar mot betre vitande. Sannsynlegvis begge deler. 100% kutt er fullt mogeleg med dagens teknologi, men kostnaden aukar med kor stort kuttet skal vere og kor lang tid dei brukar på det.

100% kutt er mulig med dagens teknologi, men det er ikke gjennomførbart, det betyr at så å si all teknologi må forbys ved lov.

 

Fly, skips og landtrafikk må nedlegges, alle produkter som kommer fra andre steder enn nabogården blir forbudt, selv kuer som driter må utvises fra Danmark for å få 100% reduksjon i CO2-utslippene, du må jo være fullstendig gal dersom du tror det er i nærheten av mulig å få til.

Om det er realistisk er avhengig av kor mykje tid og pengar dei brukar på det. Eksosbilar går godt an å forby ved lov, slik mange andre land har vedteke å gjere frå varierande tidspunkt. Det går òg an å forby fossilt drivstoff. Då må det erstattast av biodrivstoff og syntetisk drivstoff, produsert av vatn, CO2 frå lufta og sollys.

 

Landbruket er den største utfordringa, spesielt utslepp av lystgass og metan. Dette er heldigvis relativt kortliva gassar i atmosfæra. Ein kan hindre ein del av utsleppa ved å bruke annan type gjødsel og produsere biogass av husdyrgjødsel, men mykje av det må truleg løysast med negative utslepp i landbruket eller andre stader. Dvs tiltak som absorberer klimagassar frå atmosfæra.

 

Dansk Energi og flere danske klimaforskere har allerede uttalt til danske medier at de mener 70% innen 2030 er fullstendig urealistisk med dagens teknologi, men de burde kanskje kontakte deg for å få bedre løsninger på bordet?

Du hevda det var umogeleg. Urealistisk er ikkje det same som umogeleg. Med nok ressursar er det realistisk, dersom det er snakk om reduksjon frå 1990-nivå. Då skal det ikkje mykje til å komme heilt i mål. Dei må forby oljefyrar, flytte avgifter frå straum til gass, kutte avgiftene på elbilar (ikkje minst for å få lagra meir vindkraft), auke avgiftene på alt som produserer CO2 og halde oppe tempoet i vindkraftutbygginga samstundes som dei stimulerer til produksjon av solenergi. (Private solcelleanlegg vert mindre lønsame med reduksjon av elavgifta.) Fjernvarmeanlegg må få tilskot til å lagre meir varme og bønder må få tilskot til anlegg for å fange og ta vare på biogass frå husdyrgjødsel. Det kjem til å koste pengar, men det er absolutt mogeleg å gjennomføre. Det ser òg ut til å vere politisk vilje til å få det til, og ikkje minst stor støtte i folket.
 • Like 1

Share this post


Link to post

Du hevda det var umogeleg. Urealistisk er ikkje det same som umogeleg. Med nok ressursar er det realistisk, dersom det er snakk om reduksjon frå 1990-nivå. 

 

Ingenting er umulig !

 

Det jeg skrev var "... 70% reduksjon ikke er mulig med dagens teknologi", så okay, jeg skrev vel i grunn at det var umulig, men fullstendig urealistisk er mer korrekt.

 

Dersom man skal klare 70% reduksjon innen 2030 må hele Danmark bli en Amish-koloni.

 

AMISHAIRLINES.png

Share this post


Link to post

 

Eg ser at frustrasjonen aukar og at "alternative fakta"-media jobbar på høggir for tida.

Nei, vi klimarealister bare sitter og ler og venter på nye morsomme tall fra ideologene:-)

 

Kostnaden for grønn energi er åpenbart årsaken til at grønn fiksjon vil krasje snart. Grønn energi koster mer energimessig å lage enn du får ut og den koster veldig mye mer i kroner enn tradisjonell. Den som ler sist får rett:-)

 

Her er tydelegvis kamp om kven som kan drite ut "Klimarealistene" mest. Kan de ikkje trolle ein annan stad?

 

Det hadde ikkje vore mykje poeng å byggje ut norsk vasskraft eller hogge ved, dersom det kostar meir energi enn vi får ut.

Edited by Sturle S
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det hadde ikkje vore mykje poeng å byggje ut norsk vasskraft eller hogge ved, dersom det kostar meir energi enn vi får ut.

Hvis du leser klima-tall som du leser meningsmotstandere, så skjønner jeg hvorfor du er forvirret:-)

 

"Det blir ingen overgang til vind-, sol- og havkraft."

 

Ser du om det står vannkraft eller vedproduksjon noe sted i den setningen:-)

 

Og jeg må selvsagt ta forbehold om en absurd stat sponser energiproduksjon i all evighet. Poenget er at det verken er energimessig eller økonomisk rasjonelt å satse på vind-, sol- eller havkraft. Energiwende har vist oss storskala det alle rasjonelle hele tiden har visst.

 

Folk som vet hva de snakker om pleier å bevise det de vet, så de andre mister troverdighet. Klimahysteriet har ikke ført noe bevis som kan etterprøves, simpelthen fordi det er en religion, med alt som hører til.

 

Et kvasivitenskapelig bevis som ofte forteller en hva en skal velge, er hvor venstrevridde står i saken. Venstrevridde har tatt feil om absolutt alt i historien, bortsett fra abort og mulig en eller to saker til. Er venstrevridde involvert - spill på den andre hesten, så vinner du 99 av 100 ganger.

Share this post


Link to post

 

Det hadde ikkje vore mykje poeng å byggje ut norsk vasskraft eller hogge ved, dersom det kostar meir energi enn vi får ut.

Hvis du leser klima-tall som du leser meningsmotstandere, så skjønner jeg hvorfor du er forvirret:-)

 

"Det blir ingen overgang til vind-, sol- og havkraft."

 

Ser du om det står vannkraft eller vedproduksjon noe sted i den setningen:-)

Nei, men so skreiv du heller ikkje det i innlegget eg kommenterte. Og det er jo berre tull det òg, for vi ser ein overgang til vind- sol og havkraft:

RE-share-by-country-1376x1032.png

 

Og jeg må selvsagt ta forbehold om en absurd stat sponser energiproduksjon i all evighet. Poenget er at det verken er energimessig eller økonomisk rasjonelt å satse på vind-, sol- eller havkraft. Energiwende har vist oss storskala det alle rasjonelle hele tiden har visst.

 

Energiewende gjer at Tyskland sparer billionar av Euro i subsidiar til kolindustrien. Berre nedlegginga av dei siste steinkolgruvene i landet har spart fleire hundre millionar Euro i subsidiar i året. Du har rett i at staten ikkje kunne halde fram med å subsidiere den industrien til evig tid. Fornybar energi vert ikkje subsidiert av staten, det vert betalt av straumkundane gjennom straumrekninga.

 

Både sol- og vindkraft er allereie billigare enn fossil kraftproduksjon over nesten heile verda, og vil vere billigare over heile verda om kort tid. Her er ein god rapport om stoda i 2017 med forsiktige framskrivingar: https://www.irena.org/publications/2018/Jan/Renewable-power-generation-costs-in-2017

 

Billig fornybar energi får allereie konsekvensar for prisen på fossil energi:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-31/energy-prices-crash-in-europe-as-old-and-new-fuels-vie-for-share

 

Tyskland er forresten ikkje dei einaste som subsidierer fossil energi med enorme summar kvart år. USA brukar ti gonger meir på å subsidiere kol, gass og olje enn dei brukar på utdanning: https://www.forbes.com/sites/jamesellsmoor/2019/06/15/united-states-spend-ten-times-more-on-fossil-fuel-subsidies-than-education/

 

Folk som vet hva de snakker om pleier å bevise det de vet, så de andre mister troverdighet. Klimahysteriet har ikke ført noe bevis som kan etterprøves, simpelthen fordi det er en religion, med alt som hører til.

Eg vil gjerne sjå deg prove begge påstandane dine. Både den om at det ikkje vert overgang til sol-, vind- og havkraft, trass i at statistikken seier det stikk motsette, og at "Grønn energi koster mer energimessig å lage enn du får ut ".

 

Vi veit at klimagassane absorberer infraraud stråling. Det har vi visst i fleire hundre år. Vi har òg visst i fleire hundre år at høgare konsentrasjon av klimagassane i atmosfæra bremsar varmetransporten frå jordoverflata til verdsrommet ved å bremse denne varmestrålinga. Og vi veit at jorda vert varmare og at det korrellerer godt med den kunnskapen vi har om klimagassar. Det finst heller ingen alternative hypoteser om årsakane til denne oppvarminga som har vist seg å vere testbare og halde. Etter å ha sett inn det vi har av kunnskap og vitskapeleg metode er det ingen tvil om at auka konsentrasjon av klimagassar i atmosfæra gjer at jordoverflata vert varma opp.

 

Når du kallar vitskap ein religion, syner du at du korkje veit kva vitskap er eller kva religion er.

 

Et kvasivitenskapelig bevis som ofte forteller en hva en skal velge, er hvor venstrevridde står i saken. Venstrevridde har tatt feil om absolutt alt i historien, bortsett fra abort og mulig en eller to saker til. Er venstrevridde involvert - spill på den andre hesten, så vinner du 99 av 100 ganger.

Ah, du trur naturlover er venstrevridde? Nei, det er ikkje heilt slik. Naturvitskap skildrar naturen som han er, og finn lovmessige samanhengar. Det har ingenting med politikk å gjere. Eg kjenner fleire av dei som markerer seg innan klimaforskning og forskning på fornybar energi i landet frå mi tid på Universitetet i Oslo, og kan love deg at dei ikkje er spesielt venstrevridde.
 • Like 2

Share this post


Link to post

Burde lages mer konkrete planer for klimagassutslipp,

Nettopp.

 

Konkrete planer er gjennomgående en mangelvare. Stort sett er det masse erklæringer der forlk roper "Uff!" så høyt de kan, og da tror de har gjort jobben. Helst skjer det på diverse toppmøter der alle ankommer med fly.

 

I den virkelige verden avgis det ikke CO2 fordi det er morsomt, men fordi teknologien er slik den er. Jeg skulle gjerne ha tatt tog istedet for fly på lengre reiser innenlands, men når jeg ser på påliteligheten, så kan jeg rett og slett ikke, eventuelt må jeg ta et enda tidligere tog og da påløper ytterligere tid og kostnader til overnatting. Sist jeg prøvde, endte det med lok-havari langt ut i skauen uten mulighet til å bli hentet av buss. Og kunder synes ikke det er morsomt å avlyse avtalte møter.

 

Varmepumper og hvit LED-lys er blant de tingene som faktisk har utgjort en forskjell, og hadde de brukt en brøkdel av kostnadene til toppmøter til teknologisk utvikling, hadde vi spart enda mer og fra et tidligere tidspunkt.

 

Første gang jeg begynte med kildesortering var i 1993. og det er fortsatt store forskjeller rundt om i landet hvor finsortert det skal være. Og for mye går til Tyskland til forbrenning, for lite håndteres i Norge, men ingen ser ut til å gjøre noe med det. Annet enn å prate om det, naturligvis.

Share this post


Link to post

I disse "krisetider" er det alltid kjærkomment å støtte seg på ren og pur vitenskap. I denne video-serien til professor Michel van Biezen får du absolutt all vitenskap om CO2 og dens "bidrag" til global oppvarming forklart.

 

HAN GIR EN VITENSKAPELIG KNUSENDE DOM!

 

Han dykker helt ned i de kvantemekaniske prosesser som styrer IR absorpsjon til den totale effekten dette har på planeten, sett i sammenheng med alle andre effekter og spesielt vanndamp. Han tar deg med på en helt utrolig reise inn i vitenskapens verden.

 

Med denne kunnskapen vil du være i stand til å imøtegå enhver diskusjon med klima-astrologer og du kan gi referanser til vitenskapelig dokumentasjon - med ligninger - og forklaring! Fantastisk!

 

Hans videoer er ikke spesielt krevende for en realist, men for andre som ikke er introdusert til vitenskapen kan dette bli litt tungt stoff. Lykke til! Bli med på hans fantastiske reise. Se og lær fra alle hans videoer i serien:

https://m.youtube.com/playlist?list=PLX2gX-ftPVXVzU5jGY3FaYEuuu3ANvMZb

Share this post


Link to post

I disse "krisetider" er det alltid kjærkomment å støtte seg på ren og pur vitenskap. I denne video-serien til professor Michel van Biezen får du absolutt all vitenskap om CO2 og dens "bidrag" til global oppvarming forklart.

 

HAN GIR EN VITENSKAPELIG KNUSENDE DOM!

 

Han dykker helt ned i de kvantemekaniske prosesser som styrer IR absorpsjon til den totale effekten dette har på planeten, sett i sammenheng med alle andre effekter og spesielt vanndamp. Han tar deg med på en helt utrolig reise inn i vitenskapens verden.

 

Med denne kunnskapen vil du være i stand til å imøtegå enhver diskusjon med klima-astrologer og du kan gi referanser til vitenskapelig dokumentasjon - med ligninger - og forklaring! Fantastisk!

 

Hans videoer er ikke spesielt krevende for en realist, men for andre som ikke er introdusert til vitenskapen kan dette bli litt tungt stoff. Lykke til! Bli med på hans fantastiske reise. Se og lær fra alle hans videoer i serien:

https://m.youtube.com/playlist?list=PLX2gX-ftPVXVzU5jGY3FaYEuuu3ANvMZb

 

Propagandaen fra klimaendring-fornektere blir ikke plutselig sann selv om den gjentas av en som kan fysikk.

Han ender jo bare opp med de samme påstandane som har blitt tilbakevist utallige ganger før, slik som justering av data, vanndamp er viktigere, det var varmere i middelalderen osv.  Her blir hans argumentasjon avslørt som villedende:

http://ntskeptics.org/tag/mike-van-biezen/

Share this post


Link to post

Nei, dette er ikke vanvittig ambisiøst, det er bare vanvittig!

 

Tyskland har de facto oppgitt sine klimatiltak. Skal danskene nå dette målet, så må de tilbake til levestandarden for 300 år siden.

 

TUs nesegruse beundring for en slik galskap blir ikke bedre når TU medvirker til bedrageri ved å vise et foto med utslipp av vanndamp, samtidig som de underslår alle relevante fakta.

 

Fra det enkle faktum at CO2-hypotesen forlengst er falsifisert, at Parisavtalen er meningsløs, til den opplagte løsning: Både Norge og Danmark må komme seg ut av Parisavtalen snarest mulig, dette er en avtale for økonomisk selvskading.

 

Geir Aaslid

Redaktør i Klimarealistene

 

Åpner Klimarealistenes hjemmeside:

Mai var kaldere enn april. Ingen global oppvarming. 

Lukker Klimarealistenes hjemmeside.

 

On topic: Mulig målet er urealistisk, men det er utvilsomt bedre å starte med ambisiøse kutt nå, fremfor å bli tvunget til en langt raskere og mer kostbar overgang senere.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Siden vitenskapen er så fantastisk klar og entydig så burde følgende spørsmål være enkel å finne svar på. Finnes der naturlige temperaturendringer? Hvis så, hvor stor er forskjellen mellom den naturlige temperaturendring og menneskeskapte? Dersom mennesker faktisk klarte å kutte absolutt all CO2 utslipp fram til 2100, hva ville så temperaturen bli? Og til slutt hvordan kan dere måle forskjellen mellom eventuelle naturlige og menneskeskapte temperaturendringer?

 

Når enkelte ekstremistiske grupperinger i samfunnet ønsker å kaste verdens økonomi inn i tidenes største globale eksperiment og forbruke vanvittige summer på å kvele en hel verdensøkonomi, så bør man være 100% sikker på at man får noe igjen for pengesløseriet.

Share this post


Link to post

Verdens ledende forskere innen klima er totalt uenige med IPCC. De fleste av de seriøse forskerne var faktisk tidligere medlemmer og skrev for IPCC, men har trukket seg ut etter at de har sett den vitenskapelige svindel og det enorme jukset som foregår innen det "Grønne skiftet". Her kan de som fremdeles har fornuften i behold selv se og høre hvor ekstrem klima-astrologien har blitt, og hvor langt de har fjernet seg fra den sanne etterprøvbare og hypotesebaserte vitenskapen.

En ekte vitenskapsmann er pr. def. skeptisk. Alt annet er religion og kvasi-vitenskap.

Share this post


Link to post

Hans videoer er ikke spesielt krevende for en realist, men for andre som ikke er introdusert til vitenskapen kan dette bli litt tungt stoff. Lykke til! Bli med på hans fantastiske reise. Se og lær fra alle hans videoer i serien:

https://m.youtube.com/playlist?list=PLX2gX-ftPVXVzU5jGY3FaYEuuu3ANvMZb

Jeg elsker vitenskap, rigget meg til for en underholdende og lærerik serie, ser jeg antagelig ville blitt utfordret på min oppfatning av klimaet. Etter første episode så er jeg mer skeptisk til hva fyren egentlig har å bidra med:

 

- Han vet ikke forskjell på relativ og absolutt luftfuktighet

- Når han estimerer vanndampens betydning høyt i atmosfæren så glemmer han at lufttrykket ikke er 1 atm der oppe.

 

Edit: Jeg er på episode 7 nå og det har ellers vært ganske bra til nå.

Edited by Simen1

Share this post


Link to post

 

Hans videoer er ikke spesielt krevende for en realist, men for andre som ikke er introdusert til vitenskapen kan dette bli litt tungt stoff. Lykke til! Bli med på hans fantastiske reise. Se og lær fra alle hans videoer i serien:

https://m.youtube.com/playlist?list=PLX2gX-ftPVXVzU5jGY3FaYEuuu3ANvMZb

Jeg elsker vitenskap, rigget meg til for en underholdende og lærerik serie, ser jeg antagelig ville blitt utfordret på min oppfatning av klimaet. Etter første episode så er jeg mer skeptisk til hva fyren egentlig har å bidra med:

 

- Han vet ikke forskjell på relativ og absolutt luftfuktighet

- Når han estimerer vanndampens betydning høyt i atmosfæren så glemmer han at lufttrykket ikke er 1 atm der oppe.

Kjære vene. Det er 61 videoer i den serien og du har sett en -1-. Alt blir behandlet i tur og orden. Det er vanskelig å ta deg seriøst.

Share this post


Link to post

En ting er det å veta, men å gjennomføre det på 20 år det gjenstår å se om de klarer. Veien mot det grønne skiftet kan bli så å si umulig å gjennomføre. Denne fremtids visjon om at vind og sol skal redde energisituasjonen vi nok få seg et skudd for baugen. En studie fra Storbritannia understøttet av 6 forskere viser at BARE i Storbritannia trenger man for å elektrifisere bilparken, 207.000 tonn kobolt, 264.000 tonn litiumkarbonat, 7.200 tonn neodym og dysprosium og 2,3 millioner tonn kobber. Dette Bare til bilparken, dette utgjør hele verdens produksjon av neodym, to ganger verdens produksjon av kobolt, tre fjerdedeler av verdens produksjon av litium og minst halvparten av verdens produksjon av kobber. For å lade batteriene trenger, minst 63 millioner terawatt i året, 20 % mer en de produserer i dag. Skal vind og sol sørge for denne energien som trengs så trengs mye av de samme mineralene, vindmøller trenger man ti ganger den årlige produksjonen av neodym og dysprosium, til solpaneler trengs det tretti ganger dagens produksjon av halvmetallet tellur. Dette gjelder altså bare Storbritannia. Med behovet i verden for øvrig så ser man at dette ikke går i hop, i alle fall hvis man ønsker en bærekraftig utvikling. Miljø ødeleggelsene og beslag på store arealer, millioner av fugl og flaggermus blir drept over hele verden så ropes det opp om tap av biologisk mangfold den ene hånden vet ikke hva den andre gjør.

Utover dette, hvis denne analysen ekstrapoleres til det estimerte estimatet på to milliarder biler verden over, basert på 2018 tall, vil årlig produksjon måtte øke for neodym og dysprosium med 70 %, vil kobberbehovet trenge mer enn dobbelt- og koboltutgang ville trenge å øke minst tre og en halv ganger for hele perioden fra nå til 2050 for å tilfredsstille etterspørselen..

Vindmøller krever de samme mineralene. hvis fly tog å biler skal gå på strøm da sier det seg selv at dette henger ikke ihop. Og det blir heller ingen bærekraft av den økte gruvevirksomheten. På tide politikerne stikker fingrene i jorden så de ser hvilken vei denne blindveien fører oss. Dersom det ikke blir en revolusjon i teknologiutviklingen på batterifronten og drivverket til vindmølle så møter man veggen ganske snart. denne utviklingen tar tid og vil neppe være tilgjengelig raskt nok til å imøtekomme utslipp kravene de neste 20 år. Fremtidenes strømproduksjon heter dyptermisk varme, mer eller mindre tilgjengelig i samtlige land.

Professor Adrian Boyce, Professor of Applied Geology at The Scottish Universities Environmental Research Centre

Paul Lusty, Team Leader for Ore Deposits and Commodities at British Geological Survey

Dry Bramley Murton, Associate Head of Marine Geosciences at the National Oceanography Centre

Dr Jonathan Naden, Science Coordination Team Lead of NERC SoS MinErals Programme, British Geological Society

Professor Stephen Roberts, Professor of Geology, School of Ocean and Earth Science, University of Southampton

Associate Professor Dan Smith, Applied and Environmental Geology, University of Leicester

Professor Frances Wall, Professor of Applied Mineralogy at Camborne School of Mines, University of Exeter

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...