Jump to content
Redaksjonen.

EU vil overstyre norsk energipolitikk

Recommended Posts

En del gode og tankevekkende poenger, men står likevel igjen med inntrykket av at dette er veldig reaksjonært og proteksjonistisk.

 

Mye av troverdigheten til dette fikk seg en solid knekk når jeg leser:

 

"I Norge opplever forbrukerne stadig høyere nettleie for å finansiere kabler til utlandet for eksport av norsk vindkraft, til fortjeneste for utenlandske selskaper."

 

Dette er svært tendensiøst skrevet og mangler støtte i fagkunnskapen. Både NVE, SINTEF og en rekke andre aktører mener at strømprisene med stor sannsynlighet ville ha vært høyere allerede i vinter, og ikke minst vil bli høyere i fremtiden, uten betydelig overføringskapasitet via utenlandskabler.

 

Utveksling av energi er helt kritisk for å kunne fase inn mer intermittente energikilder (som sol og vind jo er) i energimiksen. Det er helt utopisk å forvente at hvert land skal lage en mur rundt sitt energisystem og produsere all energi fornybart selv. Dette ville ha vært dyrt og ueffektivt. Ulike regioner har ulike naturgitte forutsetninger. Norge må bidra med ren vannkraft når vi har overskudd av det, så kan vi få sol og vind tilbake når DK, DE m.fl. har overskudd av det. Snittprisen ut til forbruker vil bli litt høyere for oss nordmenn, men ingen har vel innbilt seg at "noen" bare skal fikse klimaendringene helt uten kostnad?

 • Like 9

Share this post


Link to post

En del gode og tankevekkende poenger, men står likevel igjen med inntrykket av at dette er veldig reaksjonært og proteksjonistisk.

 

Mye av troverdigheten til dette fikk seg en solid knekk når jeg leser:

 

"I Norge opplever forbrukerne stadig høyere nettleie for å finansiere kabler til utlandet for eksport av norsk vindkraft, til fortjeneste for utenlandske selskaper."

 

Dette er svært tendensiøst skrevet og mangler støtte i fagkunnskapen. Både NVE, SINTEF og en rekke andre aktører mener at strømprisene med stor sannsynlighet ville ha vært høyere allerede i vinter, og ikke minst vil bli høyere i fremtiden, uten betydelig overføringskapasitet via utenlandskabler.

 

Utveksling av energi er helt kritisk for å kunne fase inn mer intermittente energikilder (som sol og vind jo er) i energimiksen. Det er helt utopisk å forvente at hvert land skal lage en mur rundt sitt energisystem og produsere all energi fornybart selv. Dette ville ha vært dyrt og ueffektivt. Ulike regioner har ulike naturgitte forutsetninger. Norge må bidra med ren vannkraft når vi har overskudd av det, så kan vi få sol og vind tilbake når DK, DE m.fl. har overskudd av det. Snittprisen ut til forbruker vil bli litt høyere for oss nordmenn, men ingen har vel innbilt seg at "noen" bare skal fikse klimaendringene helt uten kostnad?

 

 

Hva mener du?

 

Strømprisene hadde vært høyere uten denne utenlandsforbindelsesutbyggingen?

 

eller

 

Snittprisen blir litt høyere for forbruker?

 

At overskuddet til Statkraft blir rekordstort, gir deg vel den informasjonen du trenger, for å syns at dette er bra eller ei?

 

For meg virker dette som en skatt som rammer de som har minst - mest.

 • Like 9

Share this post


Link to post

En bør huske på at dette er ikke første gangen EU gjør forsøk på å overta makten over energiressursene i EU og EØS. Sist var norske politikere helt klar til å overlevere mer suverenitet, men det var Storbritannia som stod opp og nektet.

 

Energi her er langt videre enn bare strøm, også olje og gass faller inn under definisjonen.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Dette var en sterkt tendensiøs artikkel. Utviklingen i energiforbruk som funksjon av økonomisk vekst er en intetsigende størrelse uten å kjenne utgangspunktet. Energieffektiviseringpotensialet i USA i 2009 var mye større enn i Tyskland på samme tidspunkt. Bruker du 500 000 på å etterisolere et hus fra 1950-tallet og like mye på et hus fra 2000-tallet oppnår du langt høyere energisparing i det første tilfellet, selv om investeringen er den samme i begge tilfellene.

 

Det er videre mildt sagt underlig å bruke sosiale forskjeller som argument for lavere energipriser. Her er det helt andre virkemidler som kan og bør brukes. Halverer du strømprisen utgjør det en veldig stor overføring til de med 350 kvm villa, svømmebasseng og varmekabler i oppkjørselen, og en tilsvarende liten overføring til de med en liten blokkleilighet. Samtidig fjernes incitamenter for energisparing.

 

Det fossile brenslet gass forsøkes sukret gjennom å nevne hydrogenproduksjon, men hydrogen spaltet av naturgass er fortsatt et fossilt brensel, med mindre du faktisk lagrer det gjenværende karbonet i gassen på en sikker og varig måte. Vi snakker i beste fall om gasskraft med karbonfangst, bare med den forskjellen at karbonfangsten skjer før forbrenningen.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Verden er i bevegelse. "Der Spigel", Tysklands mest respekterte,(kanskje verdens mest) publiserte en artikkel siste uke med titelen, " Murks in Germany", som er en kritisk gjennom gang av "Energivende". Artikkelen er på tysk (!!) og er bak betalingsmur. Imidlertid så er det en engelsk språkelig versjon : "German failure on the road to a renewable future" som er åpen.

Kort sagt : Tyskland har brukt 160 milliarder Euros på forny bar energi, har nå ca.30.000 vindturbiner i drift og disse dekket 3,2% av Tysklands totale energi behov i 2018. Når det gjelder elektrisk energi så dekker vind ca.30 %, men dette har skapt store problemer. En dag dekker vind og sol 50% av behovet, noen dager står vindturbinene stille og det er mørkt, så bidraget er null. En må derfor ha 100% "fossil" dekning og får dermed Europas dyreste strømpriser. Vinden er i Nordtyskland, og de store brukerene er i Sør. Dette krever ett nytt nett av overførings kabler og motstanden er stor mot nye kraftmaster. Ref. Norge og "Monster mastene"

 • Like 7

Share this post


Link to post

"I Norge opplever forbrukerne stadig høyere nettleie for å finansiere kabler til utlandet for eksport av norsk vindkraft, til fortjeneste for utenlandske selskaper."

 

Dette er svært tendensiøst skrevet og mangler støtte i fagkunnskapen. Både NVE, SINTEF og en rekke andre aktører mener at strømprisene med stor sannsynlighet ville ha vært høyere allerede i vinter, og ikke minst vil bli høyere i fremtiden, uten betydelig overføringskapasitet via utenlandskabler.

 

 

Med en annen politikk, helt fra markedet tok over prissettingen av strøm i 1992 ville vi i dag hatt vesentlig mer strøm enn vi har, og følgelig selvforsynt og vært en større eksportør.

Utbygging av energi er en langsiktig affære, og det vi bestemmer oss for i dag ser vi virkningene av først om 10-20 år.

Etter at vannkraften var ferdig utbygget forsvant den langsiktige tankegangen, og markedet skulle regulere energisektoren selv.

Hadde vi innført ordningen med el-sertifikater den gang ville vi i dag hatt rundt 30 TWh mer energi og ingen problemer med å forsyne oss selv med strøm.

Vi ville hatt mer å selge og staten hadde fått større inntekter.

Vi som strømkunder hadde hatt billigere strøm fordi vi hadde hatt kjøpers marked i Norge.

Energien ville kommet fra vind og bøler på havet, hvor det rikelig å ta av, men langsiktig politikk på dette området opphørte da markedet tok over i 1992.

Edited by aanundo
 • Like 4

Share this post


Link to post

Dette var en tendensiøs og lite underbygget innlegg av den gode professor Noreng. Formålet med ACER er å sikre alle produsenter og brukere av kraft samme rett til nettet, og at alle behandles likt - det er vi alle tjent med. Vi har innført nøyaktig samme regler for brukere av vårt gassnett på NKS. Det er sikkert riktig at tyskerne begynner å få problemer med sitt Energiwende etter som mer uforutsigbar kraft fra sol og vind kommer inn på nettet. Men å hevde at US har redusert sitt energiforbruk og sine utslipp mer enn tyskerne blir litt feil når man vet at US CO2-utslipp pr person i 2017 var 17 tonn, mens den i Tyskland var 9 tonn. Og når så skifergass erstatter kull går utslippene ned selv om energiforbruket ikke gjør det.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Få oss ut av ACER, ut av EØS og kapp utenlandskablene. EØS og EU er en særdeles dårlig avtale for Norge. Det er ikke vår oppgave å være EU sitt sosialkontor og Tyskland sin gode samvittighet. Hvorfor skal vi underkaste oss oss tysk styre over 70-år etter at vi kvittet oss med den tyske okkupasjonsmakten?

 

Enig. Norge har stått og står med luen i hånden ovenfor EU. Hvorfor skal vi betale noe som helst for markedsadgang? Norge er en gullkantet handelspartner for EU. Vår eksport er olje/gass, fisk og svært lite annet. Varer EU trenger og hvor Norge er en trygg og god partner for EU.

Vår import av dyre biler, maskiner, andre kapitalvarer og landbruksprodukter er også gullkantet. EU møter ingen konkurranse motsatt vei som f.eks. med Sveits.

Kort sagt, EU burde nesten betalt oss for markedsadgang, og ikke motsatt at vi betaler EU milliarder for "markedsadgang", en markedsadgang som er vinn/vinn for EU....

 • Like 6

Share this post


Link to post

Dette var en tendensiøs og lite underbygget innlegg av den gode professor Noreng. Formålet med ACER er å sikre alle produsenter og brukere av kraft samme rett til nettet, og at alle behandles likt - det er vi alle tjent med. Vi har innført nøyaktig samme regler for brukere av vårt gassnett på NKS. Det er sikkert riktig at tyskerne begynner å få problemer med sitt Energiwende etter som mer uforutsigbar kraft fra sol og vind kommer inn på nettet. Men å hevde at US har redusert sitt energiforbruk og sine utslipp mer enn tyskerne blir litt feil når man vet at US CO2-utslipp pr person i 2017 var 17 tonn, mens den i Tyskland var 9 tonn. Og når så skifergass erstatter kull går utslippene ned selv om energiforbruket ikke gjør det.

Dette er som og spørre en som er rik og betale mer skatt.. Vi har hatt energi overflod i Norge, og hatt billig energi pga det.

 

I Australia mangler de energi, derfor er prisene veldig høye. Pensjonister tar seg ikke råd til strøm og sitter og fryser. Evt dør om vinterern. (Heldigvis ikke super kaldt i Australia, hadde dette vært Norge så hadde det vært masse død)

 

De som ganger seg av at vi kobler oss til EUs nett er ALLE, UTENOM OSS. Siden vi er de rike. Noe jeg ser på strøm regningen.

Syntes energi lå på en fin pris i Norge sånn i forhold til inntekt. Kostet mindre enn mat feks i måneden.

 

Men slik det ser ut til og bli, så blir energi DYRT. Og det vil ramme de fattige. Og det er ikke greit og la vår velferd gå ned fordi vi skal hjelpe andre. Da må finnes en metode slik at vi kan garantere priser her hjemme samt fortsatt være en del av markedet og "hjelpe" til.

 

For at Japan ikke skal få banale sykehus priser som USA, så er alle prisene regulert. Det går sammet et råd og blir enige om prisen for tjenester.

 

Kanskje vi kunne hatt et "Energiråd" som gikk sammen en gang i måneden og finner ut en maks pris på energi for den måneden. Viktige ting som energi, er det kanskje lurt og ha reguleringer på og ikke la det frie markedet denge løs på så mye av befolkningen som ikke har råd.

Edited by DirekteDemokrati
 • Like 3

Share this post


Link to post

 

Kanskje vi kunne hatt et "Energiråd" som gikk sammen en gang i måneden og finner ut en maks pris på energi for den måneden. Viktige ting som energi, er det kanskje lurt og ha reguleringer på og ikke la det frie markedet denge løs på så mye av befolkningen som ikke har råd.

Vi hadde egentlig et system  med "Energiråd" før 1992.

Elektrisitetsverkene var i stor grad et kommunalt anliggende, hvor kravet til "Forsyningssikkerhet" gjord at hvert energiverk måtte bygge ut tilstrekkelig kapasitet for å ha nok energi i nedbørsfattige år.

Politikerne fastsatte strømprisen for å innfri dette kravet, og vi fikk ganske stor overkapasitet dersom en så landet under ett.

Rundt 1990 var mange av lånene i ferd med å bli nedbetalt, så en så for seg bare utgifter til drift og vedlikehold fremover.

Det er ikke rett å nærmest gi bort fornybar energi til priser under 20 øre/kWh, så det ble satt ned et utvalg med Reiten som formann.

Resultatet kjenner vi og vi fikk et markedsbasert system fra 1992.

Hadde  vi hatt fremsynte politikere den gang, som erstattet "Forsyningssikkerhet" med "El-sertifikater", så ville vi hatt rundt 30 TWh mer fornybar energi tilgjengelig, som er den beste måten å holde lave priser på i et markedsbasert system.

Vi strømkunder ville hatt billigere strøm, samtidig som staten fikk større inntekter ved at produksjonen ville vært i området 170 TWh/år.

Tiden med vannkraftutbygginger var egentlig forbi på 90-tallet, men vi har tilsvarende mengder fornybar energi i Norsk Økonomisk Sone.

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Dette var en tendensiøs og lite underbygget innlegg av den gode professor Noreng. Formålet med ACER er å sikre alle produsenter og brukere av kraft samme rett til nettet, og at alle behandles likt - det er vi alle tjent med. Vi har innført nøyaktig samme regler for brukere av vårt gassnett på NKS. Det er sikkert riktig at tyskerne begynner å få problemer med sitt Energiwende etter som mer uforutsigbar kraft fra sol og vind kommer inn på nettet. Men å hevde at US har redusert sitt energiforbruk og sine utslipp mer enn tyskerne blir litt feil når man vet at US CO2-utslipp pr person i 2017 var 17 tonn, mens den i Tyskland var 9 tonn. Og når så skifergass erstatter kull går utslippene ned selv om energiforbruket ikke gjør det.

Dette er som og spørre en som er rik og betale mer skatt.. Vi har hatt energi overflod i Norge, og hatt billig energi pga det.

 

I Australia mangler de energi, derfor er prisene veldig høye. Pensjonister tar seg ikke råd til strøm og sitter og fryser. Evt dør om vinterern. (Heldigvis ikke super kaldt i Australia, hadde dette vært Norge så hadde det vært masse død)

 

De som ganger seg av at vi kobler oss til EUs nett er ALLE, UTENOM OSS. Siden vi er de rike. Noe jeg ser på strøm regningen.

Syntes energi lå på en fin pris i Norge sånn i forhold til inntekt. Kostet mindre enn mat feks i måneden.

 

Men slik det ser ut til og bli, så blir energi DYRT. Og det vil ramme de fattige. Og det er ikke greit og la vår velferd gå ned fordi vi skal hjelpe andre. Da må finnes en metode slik at vi kan garantere priser her hjemme samt fortsatt være en del av markedet og "hjelpe" til.

 

For at Japan ikke skal få banale sykehus priser som USA, så er alle prisene regulert. Det går sammet et råd og blir enige om prisen for tjenester.

 

Kanskje vi kunne hatt et "Energiråd" som gikk sammen en gang i måneden og finner ut en maks pris på energi for den måneden. Viktige ting som energi, er det kanskje lurt og ha reguleringer på og ikke la det frie markedet denge løs på så mye av befolkningen som ikke har råd.

Her tuller du godt. At kraft omsettes fritt på børs er til fordel for oss alle. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel og sikrer at den billigste strømmen produseres først. Om du ser på strømregningen din, vil du se at bortimot 2/3 av det du betaler er skatter og avgifter til norske myndigheter samt nettleie. Kraftprisen på NordPool Spot er pt 36 øre/KWh - hva betaler du? Strømprisen bestemmes ikke av ACER og påvirkes i liten grad av utenlandskablene. Kablene sammen med vår vannkraft gir oss mulighet til å selge kraft ut når den er dyr (lite vind i Dk og Ty), og kjøpe når den er billig. Dette gir inntekter til vår felles Statskasse som kommer oss alle til nytte.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Her tuller du godt. At kraft omsettes fritt på børs er til fordel for oss alle. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel og sikrer at den billigste strømmen produseres først. Om du ser på strømregningen din, vil du se at bortimot 2/3 av det du betaler er skatter og avgifter til norske myndigheter samt nettleie. Kraftprisen på NordPool Spot er pt 36 øre/KWh - hva betaler du? Strømprisen bestemmes ikke av ACER og påvirkes i liten grad av utenlandskablene. Kablene sammen med vår vannkraft gir oss mulighet til å selge kraft ut når den er dyr (lite vind i Dk og Ty), og kjøpe når den er billig. Dette gir inntekter til vår felles Statskasse som kommer oss alle til nytte.

 

Noen av oss - åpenbart ikke alle - vil heller ha billigere strøm enn et større overskudd i statskassa. For dette fungerer egentlig bare som en ekstra skatt - som rammer de svakeste mest.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Noen av oss - åpenbart ikke alle - vil heller ha billigere strøm enn et større overskudd i statskassa. For dette fungerer egentlig bare som en ekstra skatt - som rammer de svakeste mest.

 

Svar til Mr Spock:

Selvsagt vil jeg ha billig strøm i likhet med alle andre, og jeg er enig i at dyr strøm rammer hardest de som har dårlig råd, og dårligst bolig. Ja, man kan godt betrakte de høye strømprisene som en ekstraskatt. Men om du vil ha billigere strøm må du klage til de som bestemmer skatter, avgifter og nettleie, og ikke på prisen som bestemmes av markedet, og ikke på ACER. Mange ganger, i mange land har myndighetene bestemt prisen på viktige varer og tjenester og derved overstyrt markedet for å oppnå politisk goodwill - det har aldri virket godt. Vi så det i Sovjet, og vi ser det nå i Venezuela.

Som produsent og eksportør av energi er Norge en stormakt. Derfor er det forbausende at så mange på dette forum, inkludert du, ikke skjønner hvordan kraftmarkedet virker og hva som bestemmer din strømregning.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Noen av oss - åpenbart ikke alle - vil heller ha billigere strøm enn et større overskudd i statskassa. For dette fungerer egentlig bare som en ekstra skatt - som rammer de svakeste mest.

 

Svar til Mr Spock:

Selvsagt vil jeg ha billig strøm i likhet med alle andre, og jeg er enig i at dyr strøm rammer hardest de som har dårlig råd, og dårligst bolig. Ja, man kan godt betrakte de høye strømprisene som en ekstraskatt. Men om du vil ha billigere strøm må du klage til de som bestemmer skatter, avgifter og nettleie, og ikke på prisen som bestemmes av markedet, og ikke på ACER. Mange ganger, i mange land har myndighetene bestemt prisen på viktige varer og tjenester og derved overstyrt markedet for å oppnå politisk goodwill - det har aldri virket godt. Vi så det i Sovjet, og vi ser det nå i Venezuela.

Som produsent og eksportør av energi er Norge en stormakt. Derfor er det forbausende at så mange på dette forum, inkludert du, ikke skjønner hvordan kraftmarkedet virker og hva som bestemmer din strømregning.

 

Vi klarte oss da bra i nesten 100 år før man laget business av strømmarkedet. Slutt med det kommunist tøyset. Monopol med kapitalistisk drift blir aldri til forbrukernes fordel.

 

Hadde det enda fungert slik at vi forbrukere fikk tatt del i den rimelige strømmen - når for eksempel det blåser i våre naboland. Men nei, da bare slår man av vannkraften og skaper en kunstig høy pris på strøm.

 

Hele opplegget er fokusert på maks avkastning for strømselskapene og ikke oss forbrukere - og det liker jeg ikke. Vi hadde bedre opplegg før.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Istedet for å sende overflødig strøm ut av landet, så kan de bruke den strømmen til å lage Hydrogen, og selge til en høyere pris

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det de burde gjort var å bygge ut nettet og kraftforsyningen til det som er det beste for forbrukerne. Utenlandsforbindelser i størrelse og plassering etter det som sørger for best forsyningssikkerhet.

 

I stedet har de latt blårussen bestemme og alt blir gjort med tanke på avkastning.

 

Det frekkeste er at de prøver å si at det de driver med er til fordel for oss. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...