Jump to content
benthelight

Arbeidsgiveravgift ved lønn til utenlandsk ansatt

Recommended Posts

Jeg har emigrert fra Norge og er ikke skattepliktig til Norge eller medlem av folketrygden. Jeg eier et AS i Norge og ønsker ansette meg selv og utbetale lønn. Jeg er bosatt utenfor Europa. Kan jeg ansette meg selv? Isåfall skal det betales arbeidsgiveravgift ved utbetaling av lønn når jeg eller andre ansatte ikke er medlem av den norske folketrygden? Kommer kildeskatt inn i bildet?

Share this post


Link to post

Det er dog mulig at skatteetaten kan betrakte (noe) av lønnen som styrehonorar hvis du er med i styret. Er jeg ikke helt sikker på om styrehonorarer er skattepliktig til Norge når det utøves i utlandet.

Share this post


Link to post

Ja, styrehonorar er skattepliktig til Norge. Så hvis du er styremedlem så må du finne ut hvor mye som er styrehonorar/lønn, og hvor mye som er lønn for annet arbeid.

 

https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/2018-2019/utland--lonnsinntekter-og-pensjonsinntekter-mv/U-15.067/U-15.068/

Har du noen formening om norske myndigheter vil reagere på at lønnsmotakeren er bosatt i et land hvor det ikke betales personlig skatt på inntekt generert utenfor landets grenser?

Share this post


Link to post

Etter aksjeloven § 6-11 skal daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer være bosatt i Norge eller i en EØS-stat med mindre Nærings- og fiskeridepartementet gir dispensasjon. Brudd på denne bestemmelsen medfører at selskapet ikke har et lovlig styre, og vil bli tvangsoppløst av tingretten, jf. aksjeloven § 16-15 første ledd nr. 2.

 

 

Dersom du er arbeidstaker "i Norge" er du pliktig medlem av folketrygden, jf. folketrygdloven § 2-2. Dette forutsetter at du arbeider i Norge. Arbeider du ikke i Norge er du som hovedregel ikke medlem i folketrygden (se imidlertid reglene om pliktig medlemskap i folketrygdloven §§ 2-5 og 2-6), men du kan søke om medlemskap (folketrygdloven § 2-8).

 

Slik du beskriver situasjonen (du kommer ikke til å arbeide i Norge) skal du ikke betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 niende ledd (arbeid i utlandet utført av utenlandsk arbeidstaker som ikke er medlem i trygden).

 

Styrehonorar er alltid skattepliktig til Norge når selskapet er hjemmehørende her (skatteloven § 2-3 (1)(e)). Skatteetaten har adgang til å se bort fra (tilsidesette) klassifikasjonen av utbetalinger dersom man arbeider "gratis" som styremedlem.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Med det mener jeg at hvis du er eneeier av et norsk aksjeselskap, bosatt i utlandet, og både enestyre og ansatt, kan Skatteetaten si at "vi mener at deler av lønnen du mottar egentlig er honorar for styrearbeidet, og dette beskatter vi selv om det står lønn som arbeidstaker i arbeidsavtalen".

  • Like 1

Share this post


Link to post

Dette var dette jeg også påpekte ovenfor.

 

Er det en grunn til at du gjerne vil bruke et norsk selskap? Hvorfor ikke et engelsk selskap? Det er mye enklere å billigere å drive og du kan ta ut lønn skattefritt i England. Du kan også registrere det som et NUF i Norge hvis du trenger Norsk Bankkonto.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Styrehonorar er alltid skattepliktig til Norge når selskapet er hjemmehørende her (skatteloven § 2-3 (1)(e)). Skatteetaten har adgang til å se bort fra (tilsidesette) klassifikasjonen av utbetalinger dersom man arbeider "gratis" som styremedlem.

 

 

 

Er det gitt at selskapet er hjemmehørende i Norge dersom det drives fra/i utlandet av personer som ikke skattemessig er hjemmehørende i Norge? Kan det ikke tenkes at selskapet da er hjemmehørende i den staten hvor virksomheten utøves?

Share this post


Link to post

Skatteloven § 2-2 syvende og åttende ledd definerer hvilke selskaper som er hjemmehørende i Norge:

 

(7) Som hjemmehørende i riket etter første ledd anses selskaper m.v. som:

a. er stiftet i henhold til norsk selskapsrett, eller

b. har reell ledelse i Norge. I vurderingen av om reell ledelse er i Norge, skal det ses hen til hvor ledelse på styrenivå og daglig ledelse utøves, men også til øvrige omstendigheter ved selskapets organisering og virksomhet.

(8) Et selskap m.v. som nevnt i syvende ledd, skal likevel ikke anses som hjemmehørende i riket, dersom selskapet etter skatteavtale er hjemmehørende i en annen stat.

Selskaper som er stiftet etter norsk selskapsrett er hjemmehørende i Norge med mindre selskapet etter skatteavtale er hjemmehørende i en annen stat.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Dette var dette jeg også påpekte ovenfor.

 

Er det en grunn til at du gjerne vil bruke et norsk selskap? Hvorfor ikke et engelsk selskap? Det er mye enklere å billigere å drive og du kan ta ut lønn skattefritt i England. Du kan også registrere det som et NUF i Norge hvis du trenger Norsk Bankkonto.

Lytter gjerne til dine erfaringer rundt engelsk firma. Se pm.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...