Jump to content
Setko

Lover for privat-taxi/kompiskjøring

Recommended Posts

Hei!

 

Jeg har ikke noe god peiling på lover og regler i taxi-bransjen, men jeg vet at privattaxi ikke er lovlig. Dvs. taxi der du får betalt for å kjøre noen fra a til b. Men jeg tenkte, om man plukker en fyr opp, kjører han dit han skal og slipper han av uten å ta betaling, MEN så sier du til han at du har et par "veldig sjeldne sokker" som du har lyst å selle han for 500 kr. Han godtar og kjøper disse helt vanlige sokkene, som egentlig er verdt 20 kr, for 500 kr. Det blir da en slags betaling for taxituren. 

 

 

Jeg går utifra at det finnes en lov som dekker over en sånn type vri på privat-taxi betalingen?

Share this post


Link to post

Du vil kjøre folk gratis og håpe på at de kjøper vanlige sokker til overpris?

 

Eller avtaler du egentlig at de må kjøpe sokker til overpris for å bli kjørt?

Share this post


Link to post

Jeg driver ikke selv med pirat taxi. Jeg bare kom innpå temaet i en diskusjon og kom på dette "forslaget". Ja glemte å si det men i teorien så avtaler sjåfør med passasjer at de må kjøpe overpriset sokker på forhånd.

Share this post


Link to post

Det blir jo det samme som betaling, det hjelper ikke at du kaller det noe annet eller forsøker å skjule det som betaling for noe annet.

Edited by Simen1
  • Like 2

Share this post


Link to post

Det finnes ingen lov som sier at det er forbudt å ta svært godt betalt for sokker.

 

Et annet spørsmål er om domstolene vil akseptere at det var det som faktisk skjedde.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Lovene rundt taxivirksomhet, über, spleising på samkjøring osv er mye debattert i det siste. Det er ikke utenkelig at det blir noen endringer etter hvert.

Share this post


Link to post

Så lenge du ikkje driv med persontransport, så er det ikkje pirattaxi å ta imot betaling for å køyre nokon innimellom.

 

På same måte som at det er ikkje pirattaxi dersom du køyrer på tur med ein venn som vil være med på å betale for drivstoffet.

 

For at du skal drive persontransport så må det være ein viss form for regularitet for tenesta,og du må i tillegg tilby dine transporttenester på offentleg stad.

 

Så i denne situasjonen så skal det være unødvendig å gå rundt grauten for å ta imot betaling.

Share this post


Link to post

Det finnes ingen lov som sier at det er forbudt å ta svært godt betalt for sokker.

 

Et annet spørsmål er om domstolene vil akseptere at det var det som faktisk skjedde.

Det er en annen sak. Bare lurte på hvordan regelverket var rundt akkurat dette, om det finnes en konkret lov som slår ned på akkurat en slik situasjon. Kan jo kanskje ligne på hvitvasking av penger, siden det du egentlig får betalt for er ulovlig?

Share this post


Link to post

Det er en annen sak. Bare lurte på hvordan regelverket var rundt akkurat dette, om det finnes en konkret lov som slår ned på akkurat en slik situasjon. Kan jo kanskje ligne på hvitvasking av penger, siden det du egentlig får betalt for er ulovlig?

Det du beskriver blir rammet av lovgivningen rundt pirattaxiljøring. Det er ingen som kommer til å gå med på at det er sokkesalg som bedrives.

Share this post


Link to post

Er det pirattaxi om en får penger uten å spørre om penger?

Jeg kjører bestemor mot betaling (Hun vil betale, jeg ber ikke om penger), så på en måte er det pirattaxi 

Edited by Dubious

Share this post


Link to post

Er det pirattaxi om en får penger uten å spørre om penger?

Jeg kjører bestemor mot betaling (Hun vil betale, jeg ber ikke om penger), så på en måte er det pirattaxi

Du må tilby tjenester på offentlig sted for at det skal omtales som persontransport og være "pirattaxi".

 

Å kjøre venner eller famile og få penger for dette er ikke pirattaxi om du ikke har annonsert offentlig at du tilbyr kjøretjenester for nevnte persongrupper.

Share this post


Link to post

Altså. Med en gang du annonserer at du kjører i kveld på Facebook er det pirattaxivirksomhet.

 

Kjører gratis i kveld hvis du kjøper dyre sokker av meg xD

Share this post


Link to post

Så, når noen spørr om de kan få skyss dit og dit på Facebook så er man pirattaxi?  (venner altså, ikke ukjente)

Share this post


Link to post

Spørsmålet er om man faller innenfor eller utenfor løyveplikten. Yrkestransportlova etablerer krav om løyve for følgende typer persontransport:

 

Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve.​ Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje​ når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass.

Utgangspunktet er altså at den som "mot vederlag" driver persontransport må ha løyve. "Mot vederlag" betyr ikke "overskudd" - selv bensinpenger er vederlag. Kravet om at man må drive betyr at det må være et visst systematisk omfang. Tilfeldig kompiskjøring mot bensinpenger er ikke nok til at man driver persontransport.

 

Bestemmelsen utvider løyveplikten kraftig hvis man "utfører" persontransport "på lignende måte som drosje", når man tilbyr transport til allmennheten på offentlig sted. Merk at bruk at apper som Haxi og lignende ikke er "offentlig sted", jf. Høyesteretts dom HR-2016-1458-A. Da er det løyveplikt fra første tur.

 

Kompiskjøring er unntatt fra løyveplikt etter yrkestransportlova § 20 første ledd:

 

(1) Det trengst ikkje løyve når den som rår over ein personbil, tek med seg folk som har eit samanfallande transportbehov som han sjølv. Vederlaget for transporten kan ikkje overstige passasjerane sin forholdsmessige del av transportkostnadene. Transportkostnadene etter andre punktum vert rekna ut frå den skattefrie satsen for kilometergodtgjersle i reiseregulativ for staten, med tillegg av eventuelle kostnader til bompengar og ferje.

Kravet for kompiskjøring er at man har "sammenfallende transportbehov". Du må selv ha en grunn til å kjøre den veien. Skal du hjem fra byen kan du ta med deg folk som skal til samme sted eller i samme retning, men ikke folk som skal et helt annet sted. Du kan ta betalt tilsvarende passasjerenes andel av kilometergodtgjørelse og andre direkte kostnader (dvs., du kan ikke tjene penger på det).

  • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...