Jump to content
Habazut

Hvilken religion passer for meg når jeg......(hypotetisk spørsmål) ... og kanskje flåsete?

Recommended Posts

.....
Aksepterer og respekterer homofile
Mener at menn og kvinner er 100% likeverdige mao 100% likestilling
Motstander av fysisk avstraffelse av barn
Vil spise alle slags dyr
Vil drikke alkohol (jeg er egentlig totalavhold...så egentlig ikke noe big deal)
Har ikke problemer med renter (er vel bare Islam som er mot?)... he he
Motstander av at kvinner må dekke seg til
Tilhenger av 100% frihet hva angår abort
Tilhenger av prevensjon..... like greit å forbli ateist

Edited by Habazut

Share this post


Link to post

Liberalisme? SJW'isme?

 

Ellers er det ikke motsetning mot de tingene og Kristendommen, selv om det er mer vanlig å ha andre syn. Ingenting i Kristendommen som tvinger deg til å mislike homofile, den forbyr å være homofil.

 

Kristendommen er vel ikke motstander av at du må dekke deg til, heller er du fri til å kle deg som du vil innenfor visse anbefalinger (f.eks ikke kle seg som ei hore, menn ikke kle dere som damer og motsatt)

Edited by zeebra

Share this post


Link to post
Annonse

Jaha, hvor sier den det?

 

Kristendommen sier vel egentlig mest i forhold til menn og kvinner at de er forskjellige og at de bør oppføre seg deretter.

 

Men alle som f.eks tror kvinner er likeverdige i en krig får bare si ifra nå, så skal jeg klaske litt virkelighet inn i deg.

Share this post


Link to post

Kristendommen sier kvinner ikke er likeverdige, så den er uaktuell.

 

Likeverdsideen er da hentet fra kristen filosofi. Derfor du ikke finner den andre steder enn i land som har vært under innflytelse av kristen kultur. Fordi Kristus, som er Gud, døde for alle, må alle være like overfor Gud, og da må også vi behandle våre medmennesker som likeverdige. Den ideen har hatt enorm sprengkraft for menneskets frihet, og er direkte årsak til friheten i vestlige land. Humanismen har videreført ideen uten Gud som begrunnelse, blant annet i menneskerettighetene.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Tilhenger av 100% frihet hva angår abort

 

Dette tror jeg er det eneste punktet som kristne vil rynke på nesen over. Norge har en av de mest restriktive abortlover blant vestlige land, og det skyldes kristnes innflytelse. Likevel har den nesten allmenn oppslutning fra hele det politiske spekteret. 100 prosent frihet hva angår abort, vil bety mulighet for abort helt frem til termin. Det regnes som bestialsk av de fleste.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Likeverdsideen er da hentet fra kristen filosofi.

 

Nei, den er ikke det. Kvinner skal tie i forsamlingen og adlyde sin mann i følge bibelen (blant mange andre eksempler).

 

En del mener i dag at kristendom skal godta både likestilling og homofile, men det gjør de i så fall mot bibelens ord.

 

Kristendommen er en like fordomsfull og foreldet religion som alle de andre - det er bare det at flere velger å se bort fra deler av det de hevder å tro på for å gjøre sin religion mer spiselig både for seg selv og andre. Det gjør dem forsåvidt til bedre mennesker, men det endrer ikke på hva kristendommen egentlig står for.

Edited by Zork
 • Like 2

Share this post


Link to post

Nei, den er ikke det. Kvinner skal tie i forsamlingen og adlyde sin mann i følge bibelen (blant mange andre eksempler).

 

TS skrev ikke likestilling, men likeverd.

Share this post


Link to post

TS skrev ikke likestilling, men likeverd.

 

Det endrer vel ikke på stort?

 

Minner om at Lot forøkte å forhandle med mobben som ville utlevere mennene han hadde fått på besøk ved å foreslå at de isteden skulle få gruppevoldta hans to jomfruelige døtre, fremfor å la dem få de mennene han hadde gitt husly.

 

Når hans egne døtre ble sett på som mindreverdige noen menn Lot hadde truffet like før, så sier vel det en del både om likestilling og likeverd for kvinner etter bibelens syn?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Minner om at Lot forøkte å forhandle med mobben som ville utlevere mennene han hadde fått på besøk ved å foreslå at de isteden skulle få gruppevoldta hans to jomfruelige døtre, fremfor å la dem få de mennene han hadde gitt husly.

 

Etter beretningen var det jo ikke snakk om menn, men Guds engler. Så du kan se det motsatt: Døtrene var det mest verdifulle og kjære Lot hadde, og det var han villig til å ofre for å hindre den forbrytelse mot Guds engler byens befolkning var i ferd med å gjøre, med den fryktelige straff han visste da måtte komme over dem. Han gjorde det altså både for englenes skyld og for befolkningens egen skyld.

 

Men viktigere er det at dette er en jødisk fortelling. I kristen tradisjon peker beretningen frem mot Jesu offer. Og det er jo også først i Jesu offer at likeverdstanken får næring.

Share this post


Link to post

Jaha, hvor sier den det?

 

Kristendommen sier vel egentlig mest i forhold til menn og kvinner at de er forskjellige og at de bør oppføre seg deretter.

 

Men alle som f.eks tror kvinner er likeverdige i en krig får bare si ifra nå, så skal jeg klaske litt virkelighet inn i deg.

Som Zork også sa: Kvinner skal tie i forsamlingen og adlyde sin mann i følge bibelen.

 

Det er verken likestilling eller likeverdig behandling av kvinner og menn. Det er heller ingen iboende forskjeller blandt kvinner og menn som tilsier denne forskjellsbehandlingen.

Edited by nirolo
 • Like 1

Share this post


Link to post

Likeverdsideen er da hentet fra kristen filosofi. Derfor du ikke finner den andre steder enn i land som har vært under innflytelse av kristen kultur. Fordi Kristus, som er Gud, døde for alle, må alle være like overfor Gud, og da må også vi behandle våre medmennesker som likeverdige. Den ideen har hatt enorm sprengkraft for menneskets frihet, og er direkte årsak til friheten i vestlige land. Humanismen har videreført ideen uten Gud som begrunnelse, blant annet i menneskerettighetene.

 

Hmmmm..... hva med han løken av en prest som protesterte mot biskop Köhn.... Læstadianerne som ikke godtar kvinnelige talere...... 

Selvsagt ytterpunkter..... men de bruker jo kristen tro til å se ned på kvinner.  

Share this post


Link to post

TS skrev ikke likestilling, men likeverd.

 

Mente jo i for seg begge deler. Det er ikke å skal ikke være forskjell i måten man behandler og ser på kvinner og menn...... eller noe i den duren

Share this post


Link to post

Som jeg sa i slutten av starttråden.... 

 

Med mitt menneske og verdisyn...... er ateisme det eneste rette..... (visste jo det selvsagt).... men nådde jo målet...... skape en (ør) liten "debatt".... spent på flere svar fra vranglærte som ikke innser feil/svakheter ved egen tro.... 

Share this post


Link to post

Dette tror jeg er det eneste punktet som kristne vil rynke på nesen over. Norge har en av de mest restriktive abortlover blant vestlige land, og det skyldes kristnes innflytelse. Likevel har den nesten allmenn oppslutning fra hele det politiske spekteret. 100 prosent frihet hva angår abort, vil bety mulighet for abort helt frem til termin. Det regnes som bestialsk av de fleste.

Slik som loven er i Norge idag er det et greit kompromiss. Men jeg vil tippe de fleste Kristne heller ville ha ønsket at folk var mer forsiktige i utgangspunktet, slik at abort ikke er nødvendig. Selv mener jeg abort bør være behovsprøvd og ikke fritt frem.

 

Relativt til det vil jeg tro at Kristne vil ha et positivt syn på prevensjon.

 

Jeg tror heller ikke så veldig mange ikke-Kristne ville ha støttet lenger abortperiode eller finner det nødvendig eller ønskelig.

Share this post


Link to post

Nei, den er ikke det. Kvinner skal tie i forsamlingen og adlyde sin mann i følge bibelen (blant mange andre eksempler).

Det har med menn og kvinners naturlige roller å gjøre. Menn og kvinner er forskjellige og har forskjellige styrker og svakheter. F.eks er mannen en naturlig "autoritet", noe som gjør det naturlig at mennene har den endelige autoriteten i familien og i kirken. At kvinner skal tie i forsamling har med det å gjøre.

 

At samfunnet akkurat nå går rundt og lurer seg selv til å tro at menn og kvinner er like og at kjønn ikke engang eksisterer er et samfunn som ikke har god oversikt over realiteten, og i et slikt samfunn kan det gjerne virke absurd at menn har naturlig autoritet eller at kvinner skal tie i forsamlingen.

 

Hensikten med at mannen har den endelige autoritet i hjemmet er for å unngå konflikter og styrke familien. Det er ikke en anti-kvinnelig ting. Det sies også at mannen skal elske sin kone. Mannen skal respektere sin kones ønske og behandle henne med respekt. Men hvis nødvendig, så er det mannen som tar den endelige beslutningen.

 

Vi har faktisk en egen tråd for den diskusjonen. Jeg mener det er en fornutig løsning i en familie og har diskutert for dette. Mange er uenige, men det er jo i et samfunn med svært mange skilsmisser og svært få vedvarende livslange forhold.

 

Horesamfunnet hvor det bare handler om å knulle, for så å abortere vekk det resulterende barnet om det oppstår. Er det virkelig et mer verdig samfunn å forsvare? Jeg mener nei.

 

Som Zork også sa: Kvinner skal tie i forsamlingen og adlyde sin mann i følge bibelen.

 

Det er verken likestilling eller likeverdig behandling av kvinner og menn. Det er heller ingen iboende forskjeller blandt kvinner og menn som tilsier denne forskjellsbehandlingen.

Jo, det er store forskjeller mellom menn og kvinner. Selv om samfunnet idag vil lure folk til å tro at det ikke er tilfellet. Menn og kvinner har totalt forskjellige styrker og svakheter, og optimale roller i samfunnet og familien bør tilpasses deretter i et fornuftig samfunn.

 

 

En del mener i dag at kristendom skal godta både likestilling og homofile, men det gjør de i så fall mot bibelens ord.

Nei. Likestilling er moderne fjas som nå trekkes til det ekstreme og blir farlig for samfunnet. Likeverd er det som er likestilling i Kristendommen. Det finnes ikke noe i Kristendommen som tilsier at kvinner skal undertrykkes eller ikke er likeverdige. Det snakkes kun om at en mann og en kvinne er forskjellige og har forskjellige roller. Det er jeg helt enig i.

 

I dagens samfunn forsøker man mot naturen å tvinge menn og kvinner til å være like.

 

Angående homofile, ja, det er fullstendig forbudt å være homofil ifølge Kristen lære, det er delvis straffbart, men mest av alt noe man fordømmer som avskyelig. Såvidt jeg kan huske er det ingen plikt å straffe homofile. Veldig mange synes fra naturens side at homofili er avskyelig, uavhengig av religion eller livssyn. I kristendommen blir homofili i noen tilfeller ansett som en straff og også en ting som "naturlig skjer" med "satanistiske" mennesker. De som er uten moral og langt ute å kjører kan i mange tilfeller bli homofil. De fortapte osv.

 

Men, så snakker Kristendommen også om tilgivelse og muligheten til å angre sine synder, og homofili er en synd. Kristendommen snakker aldri om at man må hate homofile eller slike ting, faktisk tvert imot, at man skal elske sine fiender og få disse til omvendelse, at man skal ha medfølelse og at alle mennesker har verdi og mulighet. Jeg vil tro det også gjelder homofile.

Edited by zeebra
 • Like 1

Share this post


Link to post

Det endrer vel ikke på stort?

 

Minner om at Lot forøkte å forhandle med mobben som ville utlevere mennene han hadde fått på besøk ved å foreslå at de isteden skulle få gruppevoldta hans to jomfruelige døtre, fremfor å la dem få de mennene han hadde gitt husly.

Her har du nok tolket litt feil. Det har ingenting med at de var kvinner å gjøre. Det hadde med gammel gjestekultur å gjøre. Å la noe vondt tilfaller dine gjester var en av de verste skammene man kunne tenke seg. Derfor var det faktisk bedre i lot's tenkning å la noe forferdlig hende sine døtre enn å la det skje med gjestene. Så viktige var faktisk gjester og æren forbundet med å ta godt var på gjester på den tiden.

 

At disse gjestene i tillegg var "Gud's engler" eller noe slikt, ville jo ha gjort saken enda verre, noe som gjorde at han var villig til å "ofre" sine døtre istedenfor.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Slik som loven er i Norge idag er det et greit kompromiss. Men jeg vil tippe de fleste Kristne heller ville ha ønsket at folk var mer forsiktige i utgangspunktet, slik at abort ikke er nødvendig. Selv mener jeg abort bør være behovsprøvd og ikke fritt frem.

 

Relativt til det vil jeg tro at Kristne vil ha et positivt syn på prevensjon.

 

Jeg tror heller ikke så veldig mange ikke-Kristne ville ha støttet lenger abortperiode eller finner det nødvendig eller ønskelig.

Men det er når enkeltes alternative virkelighet dikterer hva vi andre gjør at jeg har problemer med det.

 

Greit de har de synene og tankene sine, men ikke tving det på meg. Hvorfor skal de diktere tid i svangerskapet noen kan ta abort.

 

Om "moralsk" seier er greia, så burde vel motstandere av kjøtt noe på oss alle som spiser det. Og er da like galt at de skal bestemme hva du spiser eller ikke?

 

Jeg vil ikke ha noe kompromisser, jeg vil ha det helt skilt.

Share this post


Link to post

Men det er når enkeltes alternative virkelighet dikterer hva vi andre gjør at jeg har problemer med det.

 

Greit de har de synene og tankene sine, men ikke tving det på meg. Hvorfor skal de diktere tid i svangerskapet noen kan ta abort.

 

Om "moralsk" seier er greia, så burde vel motstandere av kjøtt noe på oss alle som spiser det. Og er da like galt at de skal bestemme hva du spiser eller ikke?

 

Jeg vil ikke ha noe kompromisser, jeg vil ha det helt skilt.

Som sagt, jeg tror de færreste av nordmenn støtter utvidet abortperiode. Det er selvom Kristne er minoritet i Norge, og har vel egentlig mest av alt med menneskelighet å gjøre. Barbariske ting er selv noe ikke-Kristne helst vil unngå.

 

Jeg forstår din irritasjon som i dette tilfellet er uriktig, men som indikerer misnøye med at minoriteter stadig oftere skal diktere på resten av samfunnet absurditeter. Det er vel ingen som er verre på akkurat det enn feminister (kvinner som hater menn og feminitet) og LBG tyrannene.

Edited by zeebra

Share this post


Link to post

...

 

Du bekrefter bare at kristendommen ikke ser på menn og kvinner som likeverdige. Videre diskusjon om kristendommen er ikke relevant her, da må vi se på andre religioner om det finnes noen som tilfredsstiller TS sine krav.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...