Jump to content
Guest Veldig ærlig mann

[Løst] Islam i Europa. Vår felles framtid. Er alt i kjønneste orden?

Recommended Posts

Guest Veldig ærlig mann

Hei alle sammen

 

Jeg er ikke rasist og fordømmer enhver form for rasisme og vold. Jeg har heller ikke tro på noen form for ekstremisme, enten det er venstre, Islam eller høyresiden vi snakker om.

 

Jeg ønsket å ta opp temaet Islam og dets utbredelse i Europa, Norden og Skandinavia. I alle år har jeg lest nyheter gjennom statlig støttede aviser som Aftenposten, VG osv. Aviser som ikke har fokus på Islam innad i Europa.

 

I den senere tid derimot er jeg blitt introdusert for aviser og journalistikk som fokuserer på artikler som omhandler kritisk tenkning rundt innvandring av mennesker med muslimsk opphav. Jeg må si at jeg i de store linjer ser på  SIAN som lavmål selv om jeg støtter dem i deres meddelelse av statistikk, b.la ifra SSB. De viser tross alt til statistikk det er all grunn til å stole på. Vi må da stole på SSB f.eks, er du ikke enig? 

 

Partiet Demokratene i Norge er på vei opp og fram. Partiet blir stadig mer og mer populært blant ikke muslimske norske borgere. Det er flere seriøse kilder der ute som kan henvise til seriøs forskning rundt muslimer. 

Dette må dere gjerne studere og sette dere inn i. Jeg vet det er veldig ut i vår tid å tenke negativt og kritisk om mennesker som har en annen tilhørighet enn oss selv. Dette har allikevel kun med følelser og holdning å gjøre og ikke med kunnskap om en gruppe mennesker som truer våre verdier i Europa. Verdier som demokrati, ytringsfrihet, frihet, rettferdighet, kjærlighet, toleranse og respekt. Vi ikke muslimer har store forbedringspotensialer og til og med huller innenfor dette aspektet. Allikevel ligger vi flere hundre år foran muslimene i forhold til utvikling av velferd og det vi i dag kan kalle et sivilisert, utviklet og moderne samfunn. Muslimer boende i muslimsk styrte land lever slik vi Europeere gjorde under middelalderen. Deres kvinnesyn og holdninger i forhold til enkeltindivider er uforandret siden Islam ble dannet. 

 

 

Spør meg gjerne om kilder de av dere som er interessert. 44% av alle muslimer er fundamentalister. 

Kun 4% av alle kristne er det samme.

 

Jeg orker og har ikke tid til å føre opp hvor mye kriminelt, bestialsk og ondt mennesker tilhørende Islam utfører. Er det ikke interessant for flere av dere å finne ut av hvordan det kan ha seg slik at mennesker tilhørende Islam, Fredens religion topper statistikken i forhold til terror og andre ulike kriminelle handlinger?

 

 

Koranen består av tre deler. Jeg anbefaler de av dere som er interessert i å studere hva den oppfordrer muslimer til. Koranen er oversatt til b.la norsk.

 

 

Jeg er klar over at vi aldri har lært om Koranen i den norske skolen. Det hadde ikke fungert i kombinasjon med integrering og inkludering. Uskyldige og ikke farlige muslimer hadde blitt feilaktig dømt, noe som ville ha vært fullstendig ufortjent.

 

 

Det er på en måte prisverdig av dere ikke kritiske å tenke positivt om 99% av alle muslimer. Jeg tror nok allikevel at tiden er inne for å se på hvilke type mennesker vi har med å gjøre. Det er nemlig en kjensgjerning at stadig flere og flere muslimer blir indoktrinert av Islamister, altså ekstremistene innenfor Islam som er interessert i å omdanne all ondskap ifra Koranen til handling. De tre mest kjente Islamistiske nettverkene er ISIL, National Thowheed Jamaath og Jimmiyathul Millathu Ibrahim.

 

 

Jeg fordømmer terrorhandlingen imot Christchurch. Den terroristen var og er like ynkelig, fjern og feig som det Islamske terrorister er. Når det er sagt så vet vi ikke muslimer hvor minimalt lite terror som blir utført av ikke muslimer. Ikke muslimer utfører en brøkdel av det islamske terrorister gjør.

USA har bedrevet krigføring som jeg også rent teknisk vil kalle for terror selv om det ikke var terror i lovytende forstand. Dette fordi USA er en supermakt. ISIL f.eks er ikke en supermakt selv om de selv mener at de passer den rollen mye bedre enn det USA gjør. Er du enig i at ISIL passer inn i den rollen?

Garantert ikke hvis du er frisk i hodet ditt og ikke fullt av masse åndssvake troer og farlig hat og holdninger.

 

 

På Google kan du søke opp de ulike avisene og sidene som dekker temaet Islam og hva Islam gjør med Europa og Europeerne. Statlige finansierte aviser som Aftenposten, Adresseavisen, NRK, VG og Dagbladet opplyser ikke norges befolkning om den negativt ladede statistikken knyttet til Islam. Hadde de gjort dette så ville de ikke fått deres statlige subsidier. Rights.no, norgesavisen.no, forskning.no og utrop.no er kun noen eksempler på sider som dekker temaet Islam og alt det negative det inneholder og skaper.

 

Stikkordene inn under temaet Islams innflytelse utover Europa er frykt, dårlig rykte, splittelse og et uoversiktlig samfunn. Vil vi ha det slik? Selvfølgelig ikke.

Det bør være interessant for flere å finne ut av hva det kommer av at 44% blant muslimer er potensielt farlige i den forstand at de kan bli ekstreme dersom de kommer i kontakt med en psykopatisk Imam med onde tanker, ideer og ønsker. På den Kristne siden derimot er det kun 4% som er potensielt farlige dersom de kommer i kontakt med en Høyreekstrem Kristen person som går inn for å hjernevaske andre kristne.

 

Sagt på en annen måte. Bildet vi får av muslimer basert på seriøs forskning viser at muslimer i ennå større grad er avhengig av en motbør til deres religion for ikke å bli hjernevasket og videre hatefull overfor Vesten og deres verdier.

Motbøren er skolegang, vestlige venner og høyere utdannelse. Ikke muslimer som i størst grad hadde latt seg påvirke av Bibelen ville ha blitt smårare og mest sannsynlig innlagt på psykiatrisk. Blant muslimer derimot blir de ikke bare smårare og psykisk syke for sin egen del om de i størst grad lar seg påvirke av sin religiøse ledetråd, nemlig Koranen. De blir farlige for et samfunn og andre mennesker. Vi har alle hørt om Islamister som sprenger seg selv i luften?

Har vi noen gang hørt om at en kristen, Buddhist, Hinduist eller Ateist gjøre det samme? Hvorfor har vi ikke det? Er du interessert i å finne ut av hvorfor?

Sette i gang. Jeg kommer ikke til å gjøre den jobben for deg. Du må bruke din egen nysgjerrighet og komme fram til de svarene som du selv tror på.

 

Helt til sist. I forhold til seriøse og verdenskjente statistiske byråer og fagpersoner, forskere og professorer innen sosial antropologi så viser de til at ingen land noen gang har lyktes med kombinasjonen integrering og Islam.

Hva er det som gjør det så vanskelig for mennesker som leser Koranen å integrere seg i Europa? Ønsker du å finne ut av dette også?

 

Hva er det som er årsaken til at de som i utgangspunktet er fredelige muslimer i svært mange tilfeller blir indoktrinert av Islam orienterte terrorgrupper?

Hva kommer det av at muslimer lar seg rive med av farlige og onde menneskers ønsker og ambisjoner mens vi ikke muslimske kun ville ha skygget unna og kontaktet politiet med en gang?

 

Jeg synes det er på høy tid at flere begynner å interessere seg for hva stadig flere muslimer både tror på, men også er i gang med å praktisere.

Hellige krigere og Martyrer er et begrep som Islamister bruker om sine terrorister. I deres egne øyne er de fantastiske mennesker og Allahs soldater som gjør alt riktig. Hvor sykt er ikke dette? Vi ikke muslimske ville ha blitt innlagt veldig raskt om vi fortalte at vi mente vi var guds engler som var blitt gitt tillatelse til å drepe muslimer. Ville en tilsvarende reaksjon skjedd i et muslimsk styrt land? Nei, ingen reaksjon over hodet. Der blir slike syke mennesker enten støttet eller fordømt, avhengig av hvilke muslimer vi snakker om. De har ikke anledning til å kurere sine syke landsmenn. De utgjør nemlig en såpass stor del av befolkningen at det ikke er tema å ha ambisjoner om å behandle dem. Det er ikke mulig å få til dette. 

 

I alle andres øyne er Islamistene kun noen alvorlig syke, forstyrrede og ynkelige tapere som utgjør stor skade og som dessverre skaper frykt blant oss. Dessverre har de klart å nesten ta av med seieren når det kommer til å spre frykt. Hva er din tanke om Islam og muslimer uten interesse for vestlige verdier? Husk at 44% av muslimer innerst inne ikke er særlig begeistret for Vesten og da mest sannsynlig heller ikke deg som etnisk nordmann.

Det finnes ikke noe tall på hvor mange av muslimene som velger å bli terrorister. La oss si at det i alle fall er mange nok av dem. Er vi enige om det kanskje? 

 

 

Jeg er åpen for å lytte og lære. Det er helt sikkert mye jeg ikke tar med i betraktning. Mitt fokus er på problemstillingen vi står overfor Europa. Jeg har ikke fokus på å forstå terroristene, alle ulike menneskers psyke, troer, interesser, påvirkning, oppvekst, beslutninger og atferd. Heller ikke psykiatere får til å forstå absolutt alle. 

 

 

Velkommen til debatt kjære alle muslimske og ikke muslimske. Menn og kvinner i alle aldre :)

 

Share this post


Link to post

At du føler at du må åpne innlegget med "jeg er ikke rasist" når du skal snakke om islam, viser at islamistene og deres støttespillere på venstresiden allerede har for mye makt i europa.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Det aller første som slår meg når jeg tenker på muslimer er at jeg synes synd på dem. Ingen annen gruppe mennesker har et rykte som ligger lenger unna sannheten.

 

Jeg klarer ikke sette noen likhetstegn mellom en terrorist og en random muslim. Det er to komplett radikale motsetninger. Nasjonalistiske propagandaspinnere som Resett er direkte ondskapsfulle, og de gjør verden til et dårligere sted å leve for både "oss og dem" (for å bruke et uttrykk de elsker). Det siste vi trenger er å skape mer avstant mellom oss mennesker.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Eg ser det du skriver og eg er einig i noken deler av det du skriver. Islamsk ekstremisme er framleis ein reel trussel mot demokratiet, som ein ser i trusselvurderinga til PST; 

"[...]Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper.[...]"

 

Men her er det mykje vi i felleskap kan gjere. At slike ekstreme haldingar kan utvikle seg har kanskje litt med at samfunnet ikkje er flink nok til å nå alle samfunnsgrupper. Dermed vil det også vere noken som vel tilhøyre til den meir ekstreme retninga. Slike grupper kan ofte presentere seg som eit felleskap, der alle er velkomne. Det er gjerne ikkje før etterpå at ein realiserer kva ein eigentleg har blitt med på. Vi må tar ein diskusjon på kva ein kan gjere for å nå mest mogleg, for å nettopp unngå at enkelte vel  ekstremismen.  

 

Vidare er det viktig med gjensidig forståelse for kvarandre sine religionar. Det betyr ikkje nødvendigvis at du er einig med innhaldet i religionen, det trenger ein ikkje å vere, men det handlar om å vise respekt(så langt det lar seg gjere, sjølvsagt). Prøv å forstå, så trur eg ein kan kome langt. Men igjen sjølvsagt skal ein ikkje akseptere alt. viktig å presisere at ikkje alle er slik. 

Edited by 9900K

Share this post


Link to post

Det aller første som slår meg når jeg tenker på muslimer er at jeg synes synd på dem. Ingen annen gruppe mennesker har et rykte som ligger lenger unna sannheten.

 

Jeg klarer ikke sette noen likhetstegn mellom en terrorist og en random muslim. Det er to komplett radikale motsetninger. Nasjonalistiske propagandaspinnere som Resett er direkte ondskapsfulle, og de gjør verden til et dårligere sted å leve for både "oss og dem" (for å bruke et uttrykk de elsker). Det siste vi trenger er å skape mer avstant mellom oss mennesker.

 

 

Avstand mellom folk er det muslimer som skaper ved å kreve at vi tilpasser oss deres religion isteden for å prøve å leve fredelig med oss vantro. Høyresiden påpeker bare dette, og blir beskyldt for å "skape" splittelse. Latterlig er det ikke?

 

Bor ikke du på filippinene? Kan jo prøve å reise til Sulu og fortell meg igjen at dette bare er fredelige folk som er misforstått? Filippinere er jo kjempetrivelige folk generelt, så hva er fellesnevneren som gjør at Sulu frarådes å reise til?

Edited by Tåkefyrste
 • Like 2

Share this post


Link to post

Filippinere er jo kjempetrivelige folk generelt, så hva er fellesnevneren som gjør at Sulu frarådes å reise til?

Terrorister.

Share this post


Link to post

Terrorister.

 

Hvorfor er/blir/oppfører disse seg som terrorister? Samme spørsmålet kan man sette til Sri Lanka skandalen og alle andre voldelige episoder verden over, da også så klart vår helt egne kristen-patriotiske terrorist ABB.

 

Men virker ikke som om dette er så viktig. Det er lettere å bare sette oss opp imot dem og fordømme det folket leser som løgn, fake news. Det alt-media skriver er derimot sannhet.

 

ABB gjorde det han gjorde, han er terrorist fordi han er gal.. selv rettsvesenet vårt bedømte han som det. Ganske enkelt og greit å akseptere han som det. Samme med skole skyte episoder i statene, det er psykisk syke individer som er blitt mobbet eller bare er så psykisk syke at de kan finne på noe sånt. 

Muslimske terrorister derimot, helt uavhengig av politisk eller religiøst mål verden over, de er terrorister fordi dem er muslimer. Vi som er.. ikke muslimer, vi er mål skiven til disse terroristene, muslimene.

Det er vesten og det muslimene. Breivik var også helt overbevist om dette.

 

Så da kan vi oppsummere med at muslimer er farlige terrorister fordi dem er muslimer. Vestlige er terrorister fordi individene som begår handlingene er psykisk syke. Steng grensene, hjelp våre mest sårbare. Stem på demokratene.

Share this post


Link to post

Ja terrorister er grunnen til at man ikke bør reise dit. Muslimer er grunnen til at det er terrorister der.

Hva med alle stedene det bor muslimer hvor det ikke finnes terrorister?

 

Hva med alle stedene det bor terrorister hvor det ikke finnes muslimer?

 

Og hva har dette med saken å gjøre?

Edited by Skurupu
 • Like 5

Share this post


Link to post

For noen, også muslimer, er USA Satan. Altså et onde i verden.

Hvorfor mener noen muslimer dette?

Terrorisme er radikalt, ekstremt og desperat.

Hvorfor er, eller blir, folk desperate?

Desperate etter hva? Er de ikke fornøyde med livene sine, desperate etter forandring? Hvorfor det, isåfall?

Share this post


Link to post

For noen, også muslimer, er USA Satan. Altså et onde i verden.

 

Hvorfor mener noen muslimer dette?

 

Terrorisme er radikalt, ekstremt og desperat.

 

Hvorfor er, eller blir, folk desperate?

 

Desperate etter hva? Er de ikke fornøyde med livene sine, desperate etter forandring? Hvorfor det, isåfall?

 

Kan tenkes at det har noe å gjøre med militær baser, ressurs kapring og teppebombinger. Klaser med desperate folk samler seg og leter etter svar i religiøse skrifter for å hevne seg etter at hus og familie har blitt bombet til døde. Morfin og annen opiat-basert legemiddel fra gårder i Afghanistan og olje fra gulf lendene. I tillegg ligger Afghanistan nært Russland så det passer fint å ha militærbaser der.

 

Typisk at disse gruppene oppstår i land der USA og NATO har herjet i opp til flere tiår og ikke i "islams hjerte" Saudi Arabia som i stede bytter olje mot våpen med USA så de selv kan tukte og drive på med faenskap i land som Yemen.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Hva om muslimsle land slapp 26.172 bomber i Europa på ett år? Hvor mange er drept?

https://www.cfr.org/blog/how-many-bombs-did-united-states-drop-2016

 

26.172 bomber er ingenting. Trump økte antallet til 44.096 bomber i 2018, satser på ny rekord i år! Men dette er selvsagt fordi USA er et "kristent" land, det kan umulig ha andre grunner.

Edited by Aiven
 • Like 1

Share this post


Link to post

En trenger bare se på hva som skjer der innvandrere er bosatt i høy konsentrasjon.

Er det ''bare'' de late og frekke innvandrerne som flytter til Europa? Steng grensene, ingen har rett til å migrere noen sted, ingen land plikter å ta imot noen.
Asyl er en annen sak, som også burde håndteres langt bedre. 

 

Hva om muslimsle land slapp 26.172 bomber i Europa på ett år? Hvor mange er drept?
https://www.cfr.org/blog/how-many-bombs-did-united-states-drop-2016

24 000 av dem i iraq og syria, hørt om IS & Assad?

 

Hei alle sammen

Første post er aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaltfor lang.

 

At du føler at du må åpne innlegget med "jeg er ikke rasist" når du skal snakke om islam, viser at islamistene og deres støttespillere på venstresiden allerede har for mye makt i europa.

Jeg foretrekker generelt sett Norske kvinner, er vel rasist jeg da, i orden. :)

Share this post


Link to post

(...) Steng grensene, ingen har rett til å migrere noen sted, ingen land plikter å ta imot noen. (...)

Åpne grensene. Ingen har rett i å hindre migrering. Ingen nasjon har "rett" på sitt landområde.

 

Min mening er ikke noe mer ekstrem enn din.

Share this post


Link to post

Kan tenkes at det har noe å gjøre med militær baser, ressurs kapring og teppebombinger. Klaser med desperate folk samler seg og leter etter svar i religiøse skrifter for å hevne seg etter at hus og familie har blitt bombet til døde. Morfin og annen opiat-basert legemiddel fra gårder i Afghanistan og olje fra gulf lendene. I tillegg ligger Afghanistan nært Russland så det passer fint å ha militærbaser der.

 

Typisk at disse gruppene oppstår i land der USA og NATO har herjet i opp til flere tiår og ikke i "islams hjerte" Saudi Arabia som i stede bytter olje mot våpen med USA så de selv kan tukte og drive på med faenskap i land som Yemen.

Det kan tenkes, det De skriver her, ja.

 

Og når det gjelder Saudi-Arabia er det jo allment kjent at Saudi-Arabia støtter og eksporterer ekstremistisk og terroristisk ideologi.

 

 

"Saudi Arabia largest funder of extremism in UK, report finds" – 5. Juli 2017

https://www.irishtimes.com/news/world/uk/saudi-arabia-largest-funder-of-extremism-in-uk-report-finds-1.3144020

 

"The report claims: “Saudi Arabia has, since the 1960s, sponsored a multimillion dollar effort to export Wahhabi Islam across the Islamic world, including to Muslim communities in the west."

 

 

Og inntil nylig var jo Saudi-Arabia Norges handelspartner. Før folkemordet i Jemen ble for sterk kost, selv for Norge. Saudi-Arabia kjøpte militært materiell, men "ikke våpen". Norge selger til f.eks. andre selgere, eller naboene deres, istedenfor.

 

 

"Slik tjener Norge på missilsalg til Saudi-Arabia – tross forbud" – 20. Januar 2018

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/WLqeK2/slik-tjener-norge-paa-missilsalg-til-saudi-arabia-tross-forbud

 

 

Edited by Reodor Felgen ph.d.

Share this post


Link to post

Åpne grensene. Ingen har rett i å hindre migrering. Ingen nasjon har "rett" på sitt landområde.

 

Min mening er ikke noe mer ekstrem enn din.

Kommer vell an på hvordan en ser det. Din mening vil i praksis avskaffe Norge slik vi kjenner det og bety slutten på blant annet velferdsstaten osv. men for all del, hver sin lyst. 

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...