Jump to content
Sign in to follow this  
Anterialis

Skattemeldingen - personfradrag, hvordan uttrykkes denne i skattemeldingen?

Recommended Posts

Hei,

jeg kan alt for lite om skatt og utfylling/korrigering i Skattemeldingen, faktisk flaut lite. Da er det fint med et forum..

 

Jeg forsøkes å forstå hvordan tallene regnes ut i Skattemeldingen. Jeg har forstått at alminnelig inntekt er netto inntekt fratrukket bl.a. minstefradrag og personfradrag (samt e.g. gjeldsrentefradrag?). I Skattemeldingen min ser jeg enkelt at tallene stemmer dersom jeg tar:

 

lønn (pkt. 2.1) - minstefradrag (pkt. 3.2.1) - rentefradrag (pkt. 3.3.1) = sum grunnlag for inntekts- og formueskatt (er dette alminnelig inntekt?). 

 

MEN her ser jeg ikke at personfradraget er medberegnet? Dersom jeg hadde gjort:

 

lønn (pkt. 2.1) - minstefradrag (pkt. 3.2.1) - personfradrag for 2018 (54.750kr) - rentefradrag (pkt. 3.3.1)

 

så får jeg et tall som er lavere enn det som er oppført i Skattemeldingen, mao. tolker jeg det som at personfradraget ikke er medberegnet. 

 

Hvorfor ikke? Hvor kommer personfradraget "tilsyne" (ved utregning etc.) i Skattemeldingen?

Share this post


Link to post

Alminnelig inntekt er inntekt (brutto arbeidsinntekt og kapitalinntekt, netto næringsinntekt) minus fradragsberettigede kostnader.

 

Personfradraget er ikke en fradragsberettiget kostnad. Personfradraget trekkes fra etter at man er kommet frem til alminnelig inntekt men før skatten beregnes. Hvis du beregner inntektsskatt av tallet som er alminnelig inntekt kommer du frem til et høyere skattebeløp enn den foreløpige skatteberegningen.

Share this post


Link to post

Takk for forklaringen! Da forstod jeg hvordan jeg kunne finne ut at personfradraget er kommet med.

 

Dersom jeg har forstått det riktig:

 

Grunnlaget i Skattemeldingen er ekskl. personfradraget. Vi vet at skatt på alminnelig inntekt for 2018 er 23% (fordeling: fellesskatt 8,55%, kommuneskatt 11,80%, fylkesskatt 2,65%). For å finne igjen disse prosenttallene må vi ta verdien for "skatt/avgift" og dele på "grunnlag" i Skattemeldingen minus personfradraget (54.750 for 2018). Da finner jeg igjen tallene 8,55% for "staten, fellesskatt" og 14,45% for "kommune og fylke" (altså 11,80 + 2,65). 

 

Da forstår jeg ut i fra Skattemeldingen at Trinnskatten ikke har personfradrag.

 

Lærer litt hvert år, ikke værst... (med forbehold om at tankegangen over er korrekt..)

Share this post


Link to post

Da forstår jeg ut i fra Skattemeldingen at Trinnskatten ikke har personfradrag.

 

Personfradrag gis kun i alminnelig inntekt, ja. (Se § 15-4 første ledd i skatteloven.) Dette påvirker derfor ikke trinnskatten.

 

 

 

Det er to typer skattegrunnlag når det pålegges skatt:

1. Personinntekt (f.eks. lønn, trygd og pensjon). Dette er utgangspunktet for beregning av trygdeavgift og trinnskatt (tidligere toppskatt). Se §§ 12-1 og 12-2 i skatteloven for mer om personinntekt. § 3-1 i 'Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2018' for trinnskatt. Og §§ 6 til 8 i 'Vedtak om avgifter til folketrygden, 2019' (samme satser som i 2018) for trygdeavgift.

2. Alminnelig inntekt (samme grunnlag som over + kapitalinntekter og uttak fra virksomhet, blant annet). I bunn og i grunn alle former for inntekt om ikke annet er bestemt. (Viktig: Ikke bare inntekt, men også visse tap skal være med!) Og som du allerede har skjønt finner man skattegrunnlag etter fradrag er trukket fra, og vips så har man alminnelig inntektsskatt. Se §§ 5-1 og 5-2 i skatteloven for mer om alminnelig inntekt. Fradrag har egne kapitler med veldig mye informasjon - du kan begynne med kap. 6 om du har fritidsproblemer. For alminnelig inntektsskatt (dvs. fellesskatt og inntektsskatt) se §§ 3-2 og 3-8 i 'Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2018'.

 

 

Share this post


Link to post

Hei,

Er litt ny i det skatte greiene her.
Om jeg får tilbake på skatt, vil det si at jeg ikke har noe å betale tilbake på restskatt?

Jeg antar at hvor mye jeg får betalt tilbake eller må tilbakebetale står på samme felt?

Share this post


Link to post

Mer eller mindre, det gjøres i hvertfall veldig klart om du er skyldig noe.

 

Eksempel:

skatteoppgj%C3%B8r.jpg

 

EDIT: Uten grønn ramme i virkeligheten selvsagt.  :)

Edited by nightowl

Share this post


Link to post

En annen ting å merke seg er at skattebeløp under 100 kroner ikke blir innkrevd. Dvs. at i eksempelet over kan man betale inn 63kr ekstra i forskuddsskatt og ende på sånn ca 95kr i restskatt uten renter. Disse trenger man da ikke å betale inn. 

 

Og vipps har man fått en øl på Aker Brygge spandert av felleskassa og finansministeren :) 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...