Jump to content
Glader

Høring om forslag til forenklet tilgang til førerkort i klasse A1 for innehavere av førerkort i klasse B

Recommended Posts

Kanskje fordet ulykesstatistikken for motorsykler er ganske trist i forhold til på bil til tross for at vi kan kjøre alt av biler?

Blir nok noe forpestet statistikk at det er mye spesielt interesserte. Og sikkert en del av disse kan kjøre noe for fort og uforsiktig. Slik de som er veldig interessert i tuning/gatebil av bil kan også fort gjøre.

 

Sikker på at de har noe høyere ulykkes % enn resten av befolkningen i bil.

 

Samt man sitter jo så utsatt på en sykkel. Der noe så enkelt som og miste balansen, skumpe borti autovernet kan koste deg livet. Da i en bil det hadde bare vært en bulk.

 

Men det koster og armere seg, vi hadde sikkert vært tryggere om vi alle kjørte panser vogner. Men igjen.. 

Share this post


Link to post

Kanskje fordet ulykesstatistikken for motorsykler er ganske trist i forhold til på bil til tross for at vi kan kjøre alt av biler?

Det er på grunn av dårlig undervisning og at det er mange fartsgale som trekkes mot motorsykler

Share this post


Link to post

Er vel ikke så lenge siden det i nyhetene ble rapportert om en mc-fører som bevisst hadde lagt seg rett i fronten på en lastebil. En må vel da tro at dette var for å gjøre ende på eget liv. Skal lure på om det er store mørketall ang akkurat det, som gjør statestikken styggere en den strengt tatt kunne vært?

Share this post


Link to post
Annonse

Det er på grunn av dårlig undervisning og at det er mange fartsgale som trekkes mot motorsykler

Akkurat det der gav ingen som helst mening overhodet. Fartsgale trekkes mot ting som kan gi dem fart antageligvis. Finnes ingen føreropplæring i verden som kan kurere idioti. Uansett snakker vi fortsatt om 15hk og 125ccm her, går ikke akkurat i 250km/t. motorsykler KAN gå fort, derav apellen for enkelte. Så kanskje vi bare skal totalforby tohjulinger?

Edited by 0gremagi

Share this post


Link to post

Det er på grunn av dårlig undervisning .....

 

Du mener det er dårlig undervisning for MC? Hvordan bør opplæringsløpet forbedres i såfall?

Share this post


Link to post

Innviklet stoff dette her..har jeg forstått det korrekt at, vi med klasse B, i kraft av dette:

 

"Ny § 9-20 skal lyde: 

Utvidelse fra klasse B til klasse A1

Eleven med førerett i klasse B er ved erverv av klasse A1 unntatt fra å gjennomføre sikkerhetskurs i trafikk klasse A1 jf. § 9-8."

 

slipper å gjennomgå dette:

 

§ 9-8.Sikkerhetskurs i trafikk – klasse A1

Sikkerhetskurset er på 4 undervisningstimer hvor minst 3 timer skal være praksis bestående av kjøring med refleksjonspauser og resterende tid fordeles til planlegging og oppsummering.

 

#hvisomatdet ....eller er jeg helt i tåka?

Share this post


Link to post

Ja, det er korrekt at i gjeldende føreropplæringsforskrift er innehavere av førerkort klasse B fritatt fra "Sikkerhetskurs i Trafikk" i A1 opplæring. A1 opplæringen er i utgangspunktet for 15-16 åringer, med minimal trafikkerfaring.

Føreropplæringen i Norge er omfattende. Den har vel jevnt over blitt mer omfattende med årene, og stadig bedre opplæring er utvilsomt en medvirkende årsak til færre dødsfall og skader i trafikken. Opplæringen har blitt endret til å legge mer vekt på egenutvikling og refleksjon, enn rene læremål «dette skal du gjøre sånn».

Obligatorisk MC utdanning i dag er:

 • Grunnkurs. 3 timer klasserom.
 • Trinnvurdering – 2 undervisningstimer (samtale og kjøring)
 • Sikkerhetskurs i trafikk (klasse A1) – 4 undervisningstimer. (Denne er det de med B slipper i dag).
 • Sikkerhetskurs på bane (klasse A og A2) – 4 undervisningstimer
 • Sikkerhetskurs på veg
 • Klasse A1 og A2: 5 undervisningstimer
 • Klasse A: 8 undervisningstimer

Forslag til ny paragraf 9.20, i høringsoppsummeringen fra SVV.:
§ 9-20 skal lyde:

§ 9-20. Utvidelse av førerett klasse B til A1
Elever med førerett i klasse B skal ved erverv av klasse A1 gjennomføre grunnkurs
klasse A1, A2 og A jf. § 9-6 og § 9-7.

Eleven skal i tillegg gjennomføre obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse B til klasse
A1 jf. § 9-20a. Kurset er på 5 undervisningstimer. Den praktiske øvingen gjennomføres ved
at eleven kjører alene på motorsykkelen. Lærer kan maksimalt undervise 2 elever om
gangen.

Ny § 9-20a skal lyde:
§ 9-20a. Kursmål for obligatorisk kurs ved utvidelse fra klasse B til A1
Etter å ha gjennomført opplæringen skal eleven ha den kompetansen som er
nødvendig for å kunne kjøre lett motorsykkel i samsvar med hovedmålet. Eleven skal ha
videreutviklet vilje til å ta ansvar og forholdsregler, og til å samarbeide i trafikken.
Eleven skal med bakgrunn i egen erfaring som fører av personbil, øvingskjøring med
lett motorsykkel og kunnskap om særskilte utfordringer ved kjøring av motorsykkel, sette
seg mål for opplæringen.
Eleven skal gjennom opplevelser og erfaring videreutvikle sin kompetanse i å opptre
slik at ulykker unngås.
Eleven skal videreutvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge
kjøremåter med lav risiko.

Eleven skal
1. vise tilstrekkelige kjøretekniske ferdigheter til å ha utbytte av kurset ved å
a. gjøre seg klar for kjøring og gjennomføre daglig kontroll av kjøretøyet
b. anvende presis kjøreteknikk ved bremsing i ulike hastigheter
c. anvende presis kjøreteknikk ved styring i ulike kurver og hastigheter
d. anvende en tydelig, sikker og effektiv kjøremåte i bolig-, tettsteds-, by- og
landevegsmiljø.

2. videreutvikle sin kjørekompetanse i variert trafikk- og vegmiljø ved å
a. oppleve og erfare situasjoner med særlig risiko ved kjøring i vegkryss med dårlige
siktforhold, spesiell utforming eller andre forhold som krever spesielle løsninger
og/eller forholdsregler
b. oppleve og erfare kjøring i landevegsmiljø med varierende standard der det må tas
hensyn til vegbredde, vegdekke, kurvatur, hellingsforhold, dosering og siktforhold
c. videreutvikle presis kjøreteknikk med tanke på kurveradius, veggrep, miljø og
trafikksituasjon
d. videreutvikle sin kjøring i ulike trafikale miljø og gjøre sikre, strategiske og
taktiske valg.

SVV foreslår altså å fjerne Sikkerhetskurs på Veg og Trinnvurderingstimer (Totalt 7 ttimer) og erstatte det med et "B til A1 utvidelseskurs" på 5 timer. Netto: to timer mindre obligatorisk opplæring med dagens reviderte forslag fra SVV. Fremdeles oppkjøring (og teoriprøve).

Dessverre er det mange som særlig sliter med å takle krypkjøring i kjøregården og prestere på sitt beste ved nervøs oppkjøring foran en streng sensor.. Når kjøretimene strekker seg utover flere måneder, med ukers mellomrom, for å tilpasse seg kjøreskolens planer, ferieplaner og privatliv og så vente på oppkjøring, blir det vanskelig å få fremgang. Gjentatt terping på kjøregårdsøvelser er heller ikke så relevant i forhold til "egenutvikling og refleksjon"?

ATL er jo faktisk ikke helt avvisende i sitt høringsforslag. De er mest bekymret for «annen motivasjon / andre elevforutsetninger»? Det bør jo være overkommelig. I rollen som lærer er jo ulik motivasjon og forkjell i forutsetninger hos elevene en del av hverdagen??

Utdrag fra ATL sitt høringssvar:
«»Det andre vi stiller spørsmål ved er forenklet tilgang til nasjonal førerrett klasse B med kode for lett motorsykkel. Vi tenker at gruppen som velger denne varianten kan ha en annen motivasjon for opplæringen enn de som velger opplæring for klasse A1. Kan hende andre elevforutsetninger vil stille andre krav til opplæring. Som det står i høringsforslaget; nær 20 % av alle drepte i trafikken er førere av motorsykkel, dette til tross for at de utgjør en svært liten del av den totale andelen trafikanter.

På bakgrunn av dette er det viktig at endringene som gjøres ivaretar en tilstrekkelig opplæring til rett kompetanse. Vi er usikre på om forslaget om 13 timer opplæring uten førerprøve ivaretar behovet for «tilstrekkelig opplæring til rett kompetanse». Vi vet at det er vesentlig forskjell på å kjøre MC og personbil hva angår tekniske ferdigheter og presis kjøreteknikk, og vi vet fra statistikk at mange av MC-ulykkene i dag skyldes nettopp mangler på disse områdene. Normalt sett ville vi ikke stille oss kritiske til modellen som er foreslått med 13 timer opplæring, spesielt ikke med innføring av et nytt fem timers kurs med målformuleringer som dekker teknisk kjørekompetanse og spesielle forhold med kjøring av lett motorsykkel i trafikk. Men sett i sammenheng med stor sannsynlighet for andre elevforutsetninger, grunnet annen motivasjon for opplæringen, så anser vi sannsynligheten som stor for at «tilstrekkelig opplæring til rett kompetanse» er annerledes enn hva man forutsetter i dette høringsforslaget. Vi ser for oss at konsekvensen av dette kan bli en økning i antall MC-ulykker, og vi kan derfor ikke støtte forslaget. «»


Med mer modning (tid) av forslaget hos ATL vil de være positive. Trygg Trafikk er allerede støttende til forslaget, da vil nok ATL være tungen på vektskålen.

Både Trygg Trafikk og ATL vektlegger at det må være en viss individuell opplæring. Dette kan løses ved at Trafikkskolene ved behov gir ekstratimer frem til nivået er oppnådd. Regner med at det allerede er slik i dag for B96 ( tilhengerlappen), hvor Trafikkskolene vurderer kandidatene. For "videregående moped" bør dette være tilstrekkelig.

Ser frem til å se hva Tor Andre Johnsen svarer.

Edited by chrgod
 • Like 1

Share this post


Link to post

Den er dessverre gammel. ATL var først positive til forenklingen, så snudde de.. Dette er det offisielle høringssvaret fra ATL:

https://www.atl.no/kunnskapsbase/item/svar-pa-horing-vedrorende-forenklinger-i-forerkortkravene

 

NMCU var visst også først positive, men snudde. :-(

Edited by chrgod

Share this post


Link to post

Akkurat det der gav ingen som helst mening overhodet. Fartsgale trekkes mot ting som kan gi dem fart antageligvis. Finnes ingen føreropplæring i verden som kan kurere idioti. Uansett snakker vi fortsatt om 15hk og 125ccm her, går ikke akkurat i 250km/t. motorsykler KAN gå fort, derav apellen for enkelte. Så kanskje vi bare skal totalforby tohjulinger?

 

 Dagens regler er helt på jordet. Jeg kan ikke fatte at folk ikke evner å se dette. Ungdommer kan kjøre rundt i blodtrimma sportsbiler med 600 hestekrefter uten noe som helst tilleggsopplæring, men jeg som voksen mann ikke kan kjøre moped med 15 hestekrefter for å holde følge med trafikken til og fra jobb. 4 hestekrefter derimot, er OK slik at jeg kan utsettes for farlige forbikjøringer og bidra til dårlig trafikkflyt...

 

Har av ulike grunner alltid hatt lyst på en MC. Det er et ypperlig fremkomstmiddel i byen, samtidig som det gir en frihetsfølelse og er billig i drift sammenlignet med å kjøre alene rundt i en bil. Miljøaspektet er selvfølgelig også en faktor.

 

Siden jeg ikke får kjøre en 125 uten å ta lappen, så vurderer jeg nå sterkt en 500CC med 2 hjul fremme. Var å prøvekjørte en slik i dag og det gikk veldig greit unna, og ga etter min mening en opplevelse nær vanlig motorsykkel..

 

Er jo sprøtt et hvem som helst kan kjøre disse, men at man må ha eget førerkort for 125. Med det sagt er det også mange andre "morsomme" ting med stor motor man bare kan legge ut i trafikken med på et klasse B førerkort, men ikke f*** om man får kjøre en lett MC  :nei:

 • Like 2

Share this post


Link to post

Et par hundrelapper.

 

ikke verre nei.

 

Da er i allefall ikke den biten et argument imot å evt. anskaffe en slik doning etter hvert. Men nå går vel bruktprisene i været og, hvis dette går gjennom.

Share this post


Link to post

Hva kan man forvente det koster med forsikring på 125 cc? (har 75% bonus mer enn 5 år på bilen)

Hvilken bonus du har på bilen spiller ingen rolle.

Jeg betaler 650,- i året for en 350cc. Riktignok med full bonus.

Share this post


Link to post

Er vel ikke gitt at man starter opp med full bonus på en lett MC selv om man har hatt det i mange år på bil, med mindre man da overfører forsikringen da og dropper bilen eller det andre kjøretøyet.

Sjekket opp et par tilfeldige sykler, og for min del ville det kostet meg ca en hundrelapp i måneden. Så kommer det vel veiavgift i tillegg.

Håper på en løsning der jeg kan få A1 (aller helst med internasjonal rett siden vi bor nærme svenskegrensa) uten at det koster alt for mye. Da vil jeg nok oppgradere fra mopeden min til å kunne kjøre litt tryggere på veiene her i Østfold.

Share this post


Link to post

Så, viss det er sånn at det er mange ulykker med MC, hvorfor er de så billige å forsikre?

Sjekk forsikringsprisene på de mest utsatte syklene du. :D

Share this post


Link to post

Et argument som jeg ser går igjen er at 125cc er en del av en innstegsmodell for mc-kjøring, at man helst bør starte på dette nivået før man avanserer opp til klasse A2 og A etter et par år med kjøring.

 

For min del, hvor jeg er over 30, er det mest økonomisk forsvarlige for meg med tanke på eventuell oppkjøring å gå direkte til A-sertifikatet. 

 

Selvfølgelig kan jeg velge å kjøre en 125cc etter å ha fullført A, men i realiteten hadde jeg nok heller kjørt noe med betydelig høyere kraft og vekt. 

 

Satt på spissen kan man argumentere for at en revidert modell med lavere terskel for den laveste klassen bevarer innstegsmodellen og her igjen reduserer risiko for fører, slik at man får trening på en "enklere" sykkel før man avanserer opp til de høyere klassene.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...