Jump to content
Adrian Jensen

Vi spurte leserne hva de ville vite om fregatt-havariet. Her er svarene

Recommended Posts

Årsakssammenhengen ender vel opp med rutinesvikt. Ingen ansvarlig befal fulgte med på ais og kartplotter og satte ned foten for hasardkjøring i 17 kn rett ved en oljeterminal i full operasjon med skipsanløp, taubåter og det hele. Fyren med roret tenkte vel at det dreide seg om vanlig navigasjonstrening, hvor det gjaldt å gjøre en slags "navigasjonsbragd" tett inntil land, uten at de egentlig var godt nok forberedt på dette.

 • Like 7

Share this post


Link to post
Guest Slettet-t8fn5F

Årsakssammenhengen ender vel opp med rutinesvikt. Ingen ansvarlig befal fulgte med på ais og kartplotter og satte ned foten for hasardkjøring i 17 kn rett ved en oljeterminal i full operasjon med skipsanløp, taubåter og det hele. Fyren med roret tenkte vel at det dreide seg om vanlig navigasjonstrening, hvor det gjaldt å gjøre en slags "navigasjonsbragd" tett inntil land, uten at de egentlig var godt nok forberedt på dette.

Du verden. En skikkelig brønnpisser mao.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Fyren bak ror var vel en UM eller ULM (Utskrevet menig eller Utskrevet ledende menig.) og har ikke mere ansvar for navigasjon enn å følge ordre fra vakthavende.

 

Kan ikke skjønne annet enn at dette er et resultat av dårlig situasjonsoversikt og hastverk. De sklulle vel ned til håkonsvern for å hente deler før de skulle skynte seg ut og rekke igjen resten av NATO styrken de var en del av. Blir uansett spennende å lese den fulle rapporten til havarikomisjonen ettervært. 

 • Like 3

Share this post


Link to post

En slik ulykke skal ikke skje, på lik linje med C-130 Hercules ulykken noen år tilbake.

Men når man leser rapporten etter C-130 ulykken så ser man at det var så mange mangler, at man sitter igjen med tanker som: hvorfor satt ingen foren ned for lenge siden? Det ble dessverre gjort mange feil og tatt mange «shortcuts» ved innføring av nytt C-130 fly.

 

https://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/RM-2013_02_no.pdf

 

Tidspress, manglende utdanning, personell mangel, trang økonomi, manglende forståelse oppover i systemet osv er ofte en realitet i også Forsvaret. Fagmiljøene sine innspill blir ofte ikke tatt hensyn til, rett og slett grunnet at slike innspill medfører ekstra kostnader og ekstra tid.

 

Mye av det samme var årsaken til at det nye redningshelikopteret veltet under en bakketest.

 

Så man blir ofte sittende igjen med følelsen: dette skulle ikke ha skjedd.

 

Et eksempel på at fagmiljø advarer, men blir overkjørt: Andøya Flystasjon legges ned og det planlegges flytte de maritime overvåkingsflyene og bygge absolutt alt nytt på Evenes. Det finnes nå så mange faglige sterke advarsler at nå burde det stoppes opp for så å gå grundig igjennom disse advarslene. Men det er ikke politisk akseptert å stoppe opp nå.

(En av hovedgrunnene til at Evenes Flystasjon ble lagt ned på 90-tallet, var at det skjedde for mange uheldige hendelser grunnet topografi og raskt skiftende føre når det ble holdt store jagerflyøvelser.)

 

Og en slik holdning er særdeles ødeleggende for Forsvaret.

Som en tidligere general sa til meg: den dagen det går en F-35 i fjellveggen, da vil det komme frem så mye i granskingen som viser at her er det begått mange grove feil.

 

 

Uhell og ulykker skjer dessverre, og kommer til å skje i fremtiden.

Men når fagmiljø blir fullstendig overkjørt, da bør det ringe en varsel lampe!

 

Rune Øverås

Toktleder maritime overvåkingsfly

 • Like 6

Share this post


Link to post

Fyren bak ror var vel en UM eller ULM (Utskrevet menig eller Utskrevet ledende menig.) og har ikke mere ansvar for navigasjon enn å følge ordre fra vakthavende.

 

Kan ikke skjønne annet enn at dette er et resultat av dårlig situasjonsoversikt og hastverk. De sklulle vel ned til håkonsvern for å hente deler før de skulle skynte seg ut og rekke igjen resten av NATO styrken de var en del av. Blir uansett spennende å lese den fulle rapporten til havarikomisjonen ettervært. 

 

"Fyren med roret" er den som har styringen altså rorkommandoen av skipet. Den menige som fysisk holder i rattet er å betrakte som en treg og litt upålitelig autopilot.

 

Tror ikke den rapporten blir veldig spennende lesning desverre. Ellers er det nok slik jeg nevnte i en annen kommentar at det akkumuleres for få timer aktiv navigasjonstrening på den enkelte pga et bemanningsopplegg fra oldtiden med en haug med folk ombord som ikke går rotasjonsordning (som i all annen skipsfart), og et finansierings/belønningssystem som gjør at skipene ligger mest til land for da sparer forsvaret penger.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Det er alltid kapteinen som har det fulle ansvar, i hvert fall i en fredssituasjon.

 

Å skylde på at kapteinen var sliten etter øvelsen og hadde overlatt ansvaret til et befal, som pga manglende trening ikke var kvalifisert som igjen skyldest manglende politiske bevilgninger, er rent sludder og tilsløring av ansvarsforholdet.

 

Det er kapteinen som må påse at ansvarshavende befal på brua er kvalifisert og til å stole på. Alternativt, om det ikke er tilfelle og kapteinen er helt utkjørt, kunne han ha beordret skipet til å ligge i ro, intill han har fått sovet ut.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Fyren bak ror var vel en UM eller ULM (Utskrevet menig eller Utskrevet ledende menig.) og har ikke mere ansvar for navigasjon enn å følge ordre fra vakthavende.

 

Kan ikke skjønne annet enn at dette er et resultat av dårlig situasjonsoversikt og hastverk. De sklulle vel ned til håkonsvern for å hente deler før de skulle skynte seg ut og rekke igjen resten av NATO styrken de var en del av. Blir uansett spennende å lese den fulle rapporten til havarikomisjonen ettervært. 

Det er i etterid bragt på det rene at Ingstad var på vei til Skottland. Det varslede målet Bergen var altså gått bort fra ( uten å melde. )

 At det er  kråkeboller i tangen her, kommer kanskje fram en gang.  ' Man kan lure  alle en liten stund......, noen få hele tiden,...'

Share this post


Link to post

Ulykken blir stadig vekk referert til som fatal. Var det noen omkomne vi ikke har hørt om?

 

Bare én: Helge Ingstad.

 

Hadde denne kollisjonen kommet helt overraskende på begge parter hadde det bare vært flaut.

 

Men når begge fartøy visste om muligheten for kollisjon i god tid, og det eneste fartøyet som hadde mulighet til unnamanøver ble fortalt i klartekst hva som måtte gjøres for å unngå kollisjon, og likevel unnlot å gjøre det, er dette en Skandale.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Det er ingen som er spente på hva den endelige rapporten fra Havarikommisjonen kommer til å konkludere med. For vi vet det allerede:

Systemfeil på systemfeil.

Fragmentert ansvar og pulverisert myndighet.

Ingen kan lastes for det inntrufne.

Bygg ny båt, fortsett som før.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Sola TS og tilsvarende fartøyer er så trege å manøvrere grunnet stor masse og fysisk størrelse at det er bare "litt bedre" en den kaien den ble tatt for å være. Med bakk i maskinen var det ikke mulig å foreta seg stort

mere.

Slike fartøyer trenger stor plass og god tid for kursendringer. Det kan trenges kilometre med plass og halvtimesvis med tid.

Om det virkelig var noen ombord i HI som så i radaren like før, så skulle det være fult mulig å se at SolaTS ikke var en del av terminalen, den hadde jo begynt å gå!!!

Forutsatt at den som så i radaren var kompetent til

oppgaven.

Å overta forrige vakt sin tolkning av situasjonsforståelsen var ikke

smart.

Ny vakt hadde her egentlig hatt anledning til avverge hendelsen.

Så et vaktskifte må ikke bare være negativt, det kunne blitt redningen

om de selvstendig satte seg inn i situasjonen.

Et blikk på radaskjermen

var egentlig tilstrekkelig. En slik anledning til dobbeltsjenkk lar man ikke gå fra seg, spesielt når man nettopp har overtatt på

broa.

Registrerer at mitt spørsmål om de hule propellakslene ikke kom med,

selv om det har meget stor betydning for prislappen på denne

tabben.

De hadde mye dårligere tid på seg til skadebegrensning enn de skulle hatt

når skuta ble liggende så dypt.

Dette er også en form for tabbe som burde vert unngått. Og som må få følger.

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

Ulykken blir stadig vekk referert til som fatal. Var det noen omkomne vi ikke har hørt om?

 

Bare én: Helge Ingstad.

 

Hadde denne kollisjonen kommet helt overraskende på begge parter hadde det bare vært flaut.

 

Men når begge fartøy visste om muligheten for kollisjon i god tid, og det eneste fartøyet som hadde mulighet til unnamanøver ble fortalt i klartekst hva som måtte gjøres for å unngå kollisjon, og likevel unnlot å gjøre det, er dette en Skandale.

Når den ene av de to partene absolutt ikke ville innse det, og når det da også var den med best manøvreringevne og størst fart, var mulighetene oppbrukt, "ja da blir det en smell her da".

Var de ikke det kapteinen på SolaTS

sa da han hadde bakk i maskinen og

ikke hadde handlingsrom for mere.

Han håpet nok på bedre respons fra HI.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Registrerer at mitt spørsmål om de hule propellakslene ikke kom med, selv om det har meget stor betydning for prislappen på denne tabben.

Skal bli interessant og vite eksakt hva som gjorde at det kom inn såpass store vannmasser på så kort tid, har mere trua på at noen vanntette skott ikke var lukket korrekt.

Edited by Nautica
 • Like 1

Share this post


Link to post

Ulykken blir stadig vekk referert til som fatal. Var det noen omkomne vi ikke har hørt om?

 

 

Det er fatalt mye misbruk av det ordet (måtte bare). Folk vet helt klart ikke hva det betyr.

 • Like 1

Share this post


Link to post

En slik ulykke skal ikke skje, på lik linje med C-130 Hercules ulykken noen år tilbake.

Men når man leser rapporten etter C-130 ulykken så ser man at det var så mange mangler, at man sitter igjen med tanker som: hvorfor satt ingen foren ned for lenge siden? Det ble dessverre gjort mange feil og tatt mange «shortcuts» ved innføring av nytt C-130 fly.

 

https://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/RM-2013_02_no.pdf

 

Tidspress, manglende utdanning, personell mangel, trang økonomi, manglende forståelse oppover i systemet osv er ofte en realitet i også Forsvaret. Fagmiljøene sine innspill blir ofte ikke tatt hensyn til, rett og slett grunnet at slike innspill medfører ekstra kostnader og ekstra tid.

 

Mye av det samme var årsaken til at det nye redningshelikopteret veltet under en bakketest.

 

Så man blir ofte sittende igjen med følelsen: dette skulle ikke ha skjedd.

 

Et eksempel på at fagmiljø advarer, men blir overkjørt: Andøya Flystasjon legges ned og det planlegges flytte de maritime overvåkingsflyene og bygge absolutt alt nytt på Evenes. Det finnes nå så mange faglige sterke advarsler at nå burde det stoppes opp for så å gå grundig igjennom disse advarslene. Men det er ikke politisk akseptert å stoppe opp nå.

(En av hovedgrunnene til at Evenes Flystasjon ble lagt ned på 90-tallet, var at det skjedde for mange uheldige hendelser grunnet topografi og raskt skiftende føre når det ble holdt store jagerflyøvelser.)

 

Og en slik holdning er særdeles ødeleggende for Forsvaret.

Som en tidligere general sa til meg: den dagen det går en F-35 i fjellveggen, da vil det komme frem så mye i granskingen som viser at her er det begått mange grove feil.

 

 

Uhell og ulykker skjer dessverre, og kommer til å skje i fremtiden.

Men når fagmiljø blir fullstendig overkjørt, da bør det ringe en varsel lampe!

 

Rune Øverås

Toktleder maritime overvåkingsfly

 

Rune Øverås, vis oss dokumentasjon på nestenulykker på Evenes. En løgn blir ikke mer riktig av at du og andre gjenforteller den. https://www.fremover.no/debatt/nordnorsk-debatt/evenes-flystasjon/feil-om-evenes-og-luftforsvaret/o/5-17-513641

Share this post


Link to post

 

Registrerer at mitt spørsmål om de hule propellakslene ikke kom med, selv om det har meget stor betydning for prislappen på denne tabben.

Skal bli interessant og vite eksakt hva som gjorde at det kom inn såpass store vannmasser på så kort tid, har mere trua på at noen vanntette skott ikke var lukket korrekt.

Det som er interesant da, er at de skal ha vært i kontakt med verft angående dette. De skal også ha satt inn oppblåsbare belger på de resterende fregattene som en midlertidig løsning.

Også andre er gjort oppmerksomme på dette, er mitt inntrykk.

Forutsetter vi at de ikke bløffer, så er vi like kloke, hva i himmelens navn er dette for slags "genial" konstruksjon???

Share this post


Link to post
Guest Slettet-t8fn5F

Skal bli interessant og vite eksakt hva som gjorde at det kom inn såpass store vannmasser på så kort tid, har mere trua på at noen vanntette skott ikke var lukket korrekt.

Har du ikke fått med deg at det var en 45 meter lang flenge i skutesiden?

Når du nå vet det, hvor tror du vannet kom inn?

Share this post


Link to post
Guest Slettet-t8fn5F

En slik ulykke skal ikke skje, på lik linje med C-130 Hercules ulykken noen år tilbake.

Men når man leser rapporten etter C-130 ulykken så ser man at det var så mange mangler, at man sitter igjen med tanker som: hvorfor satt ingen foren ned for lenge siden? Det ble dessverre gjort mange feil og tatt mange «shortcuts» ved innføring av nytt C-130 fly.

 

https://www.havkom.se/assets/reports/Swedish/RM-2013_02_no.pdf

 

Tidspress, manglende utdanning, personell mangel, trang økonomi, manglende forståelse oppover i systemet osv er ofte en realitet i også Forsvaret. Fagmiljøene sine innspill blir ofte ikke tatt hensyn til, rett og slett grunnet at slike innspill medfører ekstra kostnader og ekstra tid.

 

Mye av det samme var årsaken til at det nye redningshelikopteret veltet under en bakketest.

 

Så man blir ofte sittende igjen med følelsen: dette skulle ikke ha skjedd.

 

Et eksempel på at fagmiljø advarer, men blir overkjørt: Andøya Flystasjon legges ned og det planlegges flytte de maritime overvåkingsflyene og bygge absolutt alt nytt på Evenes. Det finnes nå så mange faglige sterke advarsler at nå burde det stoppes opp for så å gå grundig igjennom disse advarslene. Men det er ikke politisk akseptert å stoppe opp nå.

(En av hovedgrunnene til at Evenes Flystasjon ble lagt ned på 90-tallet, var at det skjedde for mange uheldige hendelser grunnet topografi og raskt skiftende føre når det ble holdt store jagerflyøvelser.)

 

Og en slik holdning er særdeles ødeleggende for Forsvaret.

Som en tidligere general sa til meg: den dagen det går en F-35 i fjellveggen, da vil det komme frem så mye i granskingen som viser at her er det begått mange grove feil.

 

 

Uhell og ulykker skjer dessverre, og kommer til å skje i fremtiden.

Men når fagmiljø blir fullstendig overkjørt, da bør det ringe en varsel lampe!

 

Rune Øverås

Toktleder maritime overvåkingsfly

Forsvarets jobb er IKKE å drive distriktspolitikk. Det er trasig at det blir langt ned på Andøya ja, men det er nå ikke så langt basen flyttes til at det blir "umulig" å følge med på lasset, for de som interesse av å ha en jobb å gå til.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...