Jump to content
Redaksjonen.

Faktisk helt feil: Klimautslippene fra elbiler i Norge er ikke dobbelt så høye som fra «fossilbiler»

Recommended Posts

Fridstrøm understreker også at det er mulig å lage batteriene på en mer miljøvennlig måte.

Om batteriene lages i tørt klima og med fornybar energi, som på Teslas gigafabrikk i Nevadaørkenen, vil utslippet fra batteritilvirking være nær null. Derfor er det ingen naturlov at elbilene gir større utslipp i produksjonsfasen.

 

Dette stemmer ikke. Gigafactory har  bare en håndfull solcellepaneler og den elektriske kraftforsyningen i Nevada har et CO2-utslipp på 713 gram per kWh.

 

Må si dette ikke er første gangen jeg blir mindre imponert over Fridstrøm i TØI. Vært fint om han slapp til noen med faktiske kunnskaper og kompetanse når TØI skal uttale seg.

 

Edit:

Jeg synes det er bra vi har faktisk.no, men hvis de skal ha noen støtte og kredibilitet så bør de prøve å framstå som nøytrale og ikke nedlatende som her. Det kunne også vært greit om de påpekte hva som var feil i Flingtorps beregninger. At de man har snakket med sier noe annet holder ikke det vitenskaplige nivået som forventes.

 

Flingtorp har forsøkt å beregne seg frem til tallene sine ved å sette opp egne regnestykker med tall fra flere ulike kilder. Det hadde han ikke trengt å gjøre. Fra før finnes det fagfellevurderte studier som sammenligner utslippene fra elbiler, også ved å justere for ulike strømkilder.

Edited by uname -l
 • Like 9

Share this post


Link to post

Hmm, en forsker kommer med en dårlig dokumentert uttalelse om at elbiler er miljøverstinger, og noen forutsetninger om strømmens opprinnelse som ikke gir helt mening.

Faktisk dott no finner tre andre forskere som er uenige, og hevder de sitter på fasiten.

Dersom de leter, kan de sikkert finne hundre forskere som mener noe helt annet enn dette igjen også?

Det er dog pussig hvordan Norge nå plutselig er del av europas strømmarked med kvoter, og at norsk vannkraft ikke går til elbiler, mens i andre artikler fra samme nettsted så hevder de dette bare "er på papiret", og at norsk strøm er 98% fornybar, pussig hvordan ting endrer seg når det ikke passer i narrativet ?

https://www.faktisk.no/artikler/DP/derfor-er-strommen-din-bare-skitten-pa-papiret

Det beste er kanskje likevel uttalelsen fra Faktisk dott no sitt orakel, forsker Linda Ager-Wick ved NTNU, som hevder at
 

Om batteriene lages i tørt klima og med fornybar energi, som på Teslas gigafabrikk i Nevadaørkenen, vil utslippet fra batteritilvirking være nær null.

 
Det må være flaut å kalle seg forsker, å komme med slikt vås?
 
Ikke drives gigafabrikken av fornybar energi, det mangler vel fremdeles minst 90% av solcellepanelen som trengs, og selv da vil ikke utslippet være i nærheten av null, faktisk tvert i mot dersom man medregner komponentene som trengs for å produsere batteriene.

Fridstrøm derimot hevder at
 

I EØS-området er det marginale utslippet fra en elbil null.


Hvor finner dere disse tullingene ?

 • Like 7

Share this post


Link to post

Dette stemmer ikke. Gigafactory har  bare en håndfull solcellepaneler og den elektriske kraftforsyningen i Nevada har et CO2-utslipp på 713 gram per kWh.

 

Må si dette ikke er første gangen jeg blir mindre imponert over Fridstrøm i TØI. Vært fint om han slapp til noen med faktiske kunnskaper og kompetanse når TØI skal uttale seg.

Gigafactory 1 driftes visstnok av både solceller, et stort vindkraftanlegg i nærheten og offentlig strømforsyning i Nevada, men jeg finner ikke noen gode tall på hverken totalt forbruk eller hvor stor andel hver kraftkilde har, så derfor spør jeg, hvor har du tallene dine fra? (håndfull solcellepaneler og at man må legge til grunn 713 g/kWh?

Edited by Simen1
 • Like 1

Share this post


Link to post

Gigafactory 1 driftes visstnok av både solceller, et stort vindkraftanlegg i nærheten og offentlig strømforsyning i Nevada, men jeg finner ikke noen gode tall på hverken forbruk eller hvor stor andel hver kraftkilde har

 

Planen var i hvert fall å ha et solcelleanlegg på 70 megawatt som skulle stå for mesteparten av elektrisiteten fabrikken trenger.

Per i dag er vel ikke det mer enn så vidt påbegynt, slik at strømmen leveres fra Buffet-eide NV Energy.

 

NV Energy leverer i dag 18% av strømmen de selger fra fornybare kilder, i følge deres egen hjemmeside, resten kommer fra kull, olje og gass.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Gigafactory 1 driftes visstnok av både solceller, et stort vindkraftanlegg i nærheten og offentlig strømforsyning i Nevada, men jeg finner ikke noen gode tall på hverken forbruk eller hvor stor andel hver kraftkilde har, så derfor spør jeg, hvor har du tallene dine fra? (håndfull solcellepaneler og at man må legge til grunn 713 g/kWh?

Det er bare å google et bilde av gigafactory det og når du har bladd deg forbi de fotoshoppede versjonene så får man se at det er noen få paneler helt i enden.

 

Nevadas strømmiks fant jeg her.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Alle Tesla/elbiler sine fabrikker, service-sentrer og supercharger er koblet direkte mot kullkraftverkene. Disse kraftverkene har måttet øke produksjonen med 200% pga elbilene.

 

Når Teslaene lades hjemme, er det peak overalt, og dermed kun kullkraftverkene som kan fyre opp for å levere nok strøm.

 

Oljen og co derimot, blir kun produsert med fornybar energi og av overskuddsenergi.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Imponerende, en 8 år gammel tabell med tall fra ukjente kilder.

Takker og bukker for informasjonen, tror jeg må sette meg ned et minutt...

 

 

Fint om du du brukte det minuttet på å finne en kilde som sier at det er tilnærmet null CO2-utslipp forbundet med Gigafactorys strømforbruk. Med mindre du vil henvise til Fridstrøms påstand da.

 

Den rapporten som faktisk.no henviser til tar, såvidt jeg kan se, ikke med i beregningen de økte utslippene forbundet med produksjon av batterier og som ligger på rundt 150-200 kg per kWh batteripakke, en vesentlig del av poenget til den påstanden som faktisk.no karakteriserte som "helt feil".

 • Like 2

Share this post


Link to post

Ble kluss med editeringen.

Ser det. Tror du mente

 

<Dette stemmer ikke: "Gigafactory har bare en håndfull solcellepaneler og den elektriske kraftforsyningen i Nevada har et CO2-utslipp på 713 gram per kWh.">

 

Vet hvilket bilde du sikter til. Det er et gammelt bilde fra forsommeren 2018, etter at første byggetrinn av paneler var ferdig. Andre trinn ble påbegynt i august og var over dobbelt så stort. Tesla holder kortene tett til brystet, har ikke klart å finne ferskere konkrete tall på om de har bygget ut mer etter det.

 

I tillegg har du effektivt utelatt følgende fakta i dine antakelser;

1) Gigafactory 1 er fremdeles under bygging.

2) Fornybar energi kan ha andre kilder enn solceller. Gigafactory skal drives av solceller, men også vindmøller og geotermisk. Ikke like lett å se på taket, fordi de ikke er der.

3) Teslas egne utsagn har aldri vært at fabrikken per nå drives av 100% fornybar energi, men at den skal gjøre det når den er ferdig. Siste oppdaterte prognose jeg kunne finne var fra desember 2018, at de fremdeles ser for seg 100% selvforsynt innen utgangen 2019.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Vet hvilket bilde du sikter til. Det er et gammelt bilde fra forsommeren 2018, etter at første byggetrinn av paneler var ferdig. Andre trinn ble påbegynt i august og var over dobbelt så stort. Tesla holder kortene tett til brystet, har ikke klart å finne ferskere konkrete tall på om de har bygget ut mer etter det.

Bildet jeg så på var fra 28. august i fjor. Det er ikke forsommer.

 

Spekulasjoner om at de i hemmelighet har en masse vindmøller og geotermisk kraft kan folk velge å tro på selv. Samme med at de "snart" er selvforsynt med fornybar energi.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Vil økt/redusert forbruk i Norge påvirke norsk produksjon av strøm?

Nei, det er uansett samme mengde vann som renner gjennom systemet og totalproduksjonen blir den samme.

 

Vil økt/redusert forbruk i Norge påvirke netto eksport av strøm?

Ja økt/redusert forbruk vil gi mindre/mer overskuddskraft.

 

Hvordan vil økt/redusert norsk strømeksport slå ut i utenlandsk kraftproduksjon?

Fornybar kraft vil uansett produseres med en max output ut fra været, kull og gass vil kunne øke produksjonen ved å lempe på litt ekstra.

 

Premisset om at alle norske elbiler utelukkende forsynes av vannkraft, som ellers ville erstattet kullkraft i andre land er derfor ikke så totalt fjernt som faktisk.no skal ha det til.

 

Nå er det selvfølgelig flere faktorer inne i bildet, økt etterspørsel vil gi høyere pris som både vil gi lavere etterspørsel og potensielt større instalasjon av fornybar kraft.

Share this post


Link to post

Bildet jeg så på var fra 28. august i fjor. Det er ikke forsommer.

 

Spekulasjoner om at de i hemmelighet har en masse vindmøller og geotermisk kraft kan folk velge å tro på selv. Samme med at de "snart" er selvforsynt med fornybar energi.

Dette du sikter til? Tatt 12. mars 2018 og viser at Gigafactory hadde installert 5 nye felt fra det første ble installert 21. februar? Det du sikter til? At en artikkel er publisert i august betyr ikke at bildene er tatt da. På grunn av komplikasjoner ble videre utbygging satt på vent i juni, men ble gjenopptatt i august. Og neste byggetrinn skulle være dobbelt så stort som status i juni. Men, som sagt, det har vært vanskelig å finne bilder for Tesla liker å holde kortene tett til brystet.

post-401158-36145_thumb.jpg

 • Like 2

Share this post


Link to post

Dette du sikter til? Tatt 12. mars 2018 og viser at Gigafactory hadde installert 5 nye felt fra det første ble installert 21. februar? Det du sikter til? At en artikkel er publisert i august betyr ikke at bildene er tatt da. På grunn av komplikasjoner ble videre utbygging satt på vent i juni, men ble gjenopptatt i august. Og neste byggetrinn skulle være dobbelt så stort som status i juni. Men, som sagt, det har vært vanskelig å finne bilder for Tesla liker å holde kortene tett til brystet.

Nei, det står her "Aerial images of the Tesla Gigafactory as of August 28, 2018." Fra https://www.teslarati.com/tesla-gigafactory-1-solar-rooftop-array-update/

 

Mener du det er bygget ut mer så får du legge fram noe som støtter påstanden. At det er "hemmelig" står ikke til troende når enhver nyhet som tangerer det positive umiddelbart blir twitret ut og omtalt på electrek og teslarati.

 

At Tesla ikke bygger ut er forståelig. De har ikke penger og det er billigere å bare kjøpe strøm fra e-verket. Disse solpanelene og vindmøllene er som alt annet som dingles foran fansen og som i åresvis blir påstått er "3-6 måneder" unna.

Edited by uname -l
 • Like 3

Share this post


Link to post

Det er en offisiell definisjon av energi mixen i norsk el kraft på nettet. Den har en betydelig andel kullkraft. Dette er muligens grunnen til at CO2 kvote prisen (i Euro) har så stor innflytelse på norske strømpriser. Av en eller annen grunn så ser alle, også "forskere" vekk fra denne definisjonen når de diskuterer el-bil. Jeg er faktisk sikker på at diskusjonen kunne bli sakligere dersom forskerene holdt seg til offisielle definisjoner.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Faktisk.no mistet sin troverdighet i mine øyne da de hevdet det var feil at Maxbo Sinsen måtte lage 88 sykkelplasser for å få reguleringsplan. Det er åpenbart at de har en politisk agenda i forhold til måten de omtaler saker på.

 • Like 6

Share this post


Link to post

Det står ingenting om at Henning Flingtorp er eller har vært forsker. Det står derimot "Han har hatt flere lederstillinger innen oljeindustrien, og jobber i dag for ingeniørselskapet Citec. Det står ikke hvilken stilling han har der, men det står litt om selskapets norske avdeling her. Forskning nevnes heller ikke der.

 

Men at faktisk.no har kontaktet tre (relevante) forskere stemmer. Alle disse refererer til forskning og alle avviser H.F. sine premisser for beregningene.

 

Vel, for å se på alle partene her, så har man altså Flingtorp, som omtaler seg som "moden ingeniør", som jobber for oljeindustrien.

 

Astrup derimot er politiker, utdannet statsviter.

 

Når det kommer til de tre forskerne, så er Hoel samfunnsøkonom, men jobber nå som seniorforsker for Cicero.

 

Fridstrøm er samfunnsviter og jobber for TØI.

 

Linda Ager-wick Ellingsen er førsteamanuensis og forsker ved Program for industriell økologi ved NTNU.

 

Av disse fem, fremstår det som om det er ingeniøren og politikeren som har mest oversikt?

 

Ager-Wick Ellingsen fokuserer hovedsaklig på livsløpsvurdering av transportmidler, batterier for elektriske biler og energilagring. I tillegg til er hun også emneanvsarlig for masterfaget TEP4223 - Livsløpsanalyse.

 

Man skulle nesten tro hun var godt kvalifisert til å svare på slike spørsmål, men denne damen tror altså at produksjon av elbilbatterier på Teslas Gigafactory har null utslipp?

 

Plutselig ble det pinlig klart hvorfor norske studier på livsløpsanalyser ofte ikke korrelerer med utenlandske, de norske forskerne som skriver disse er helt nedsnødd.

Edited by 0laf
 • Like 2

Share this post


Link to post

Nei, det står her "Aerial images of the Tesla Gigafactory as of August 28, 2018." Fra https://www.teslarati.com/tesla-gigafactory-1-solar-rooftop-array-update/

 

Sakset fra teksten: "Teslarati recently obtained aerial images of the new rooftop solar panel clusters being installed in Gigafactory 1. Continuing from the work started earlier this year, the new clusters of solar panels are installed on the north end of the facility."

 

...bein installed... er en sentral del her. Presens. Dette bildet er fra 19. september. Kan ikke si jeg er imponert over fremgangen, men det viser at det har vært installert nye paneler siden ditt bilde. Og kranen gir indikasjoner på at det fremdeles er aktivitet der. Så uansett om de kanskje ikke har kommet så langt som du mener de burde er de data du baserer din beslutning på utdatert.

 

Edit: Du glemte også å ta med at i samme artikkel som du linket til så står følgende; "As impressive as the Nevada Gigafactory is today, the facility is actually still less than 30% complete. Gigafactory 1 currently has a 1.9 million square foot footprint, with roughly 4.9 million square feet of operational space across several floors. The footprint of the building itself has not changed over the past two years either, as the company has largely focused on growing and optimizing the facility from within since the Model 3 ramp took center stage."

 

Så; du forgriper sakens gang og forventer at alt skal være ferdig mens det fremdeles er under oppføring.

post-401158-126767_thumb.jpg

Edited by Benny Flaggstang
 • Like 3

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...