Jump to content
Bjarnemann

Den store tråden om finansiell uavhengighet

Recommended Posts

Så det 😂 Blanding av fantastisk og latterlig, klarer ikke helt å bestemme meg.. 

Men må nok, ved nærmere ettertanke, gå for latterlig. Et av hovedpoengene mine, er jo at mye av dette ikke er rakettforskning, og at det heller ikke er nødvendig å leve et Forrest Gump-aktiv liv, det bark er føden (presiserte dette enda tydeligere overfor journalisten). Det er plass til overraskende mye ålreit og lykke. 

Og så er det dette som er vinklinga 🙄 De svikter samfunnsoppdraget sitt. 

Edited by Bjarnemann
 • Like 1

Share this post


Link to post

Hvordan slår egentlig regjeringens budsjettforslag ut på FIRE-beholdningen til folk? Var vel få som så for seg en økning på 6 prosentpoeng på overskudd fra aksjer og fond...Kombinert med vesentlig redusert verdsettelsesrabatt på aksjeporteføljen og høyere formuesskattsats kan umulig gjøre regnestykket behagelig?   

Share this post


Link to post

Ikke akkurat fornøyd. Føler det treffer oss "vanlige" sparere mer enn "rikingene". Etter hvert få muligheter for selv å spare til pensjon, IPS ble jo ødelagt for noen år siden.

Samtidig ingen planer om å røre porteføljen med det første, så treffer meg ikke så veldig akkurat nå. Antar det blir som med arveloven, de årene det er blå regjering tar man utbytte under gunstigere vilkår 🤷‍♂️

Share this post


Link to post
Bjarnemann skrev (10 timer siden):

Og så er det dette som er vinklinga 🙄 De svikter samfunnsoppdraget sitt. 

Ikke så FIRE-relevant, men har selv vært i nyhetene der ting ble veldig vridd. Jeg jogget denne ruta her under lockdown:
image.png.81cfee9b266a5b422954249d4d8a3c7c.png

Og ble pga det intervjuet av VGTV. Fra 0:30 uti videoen kan man se hvordan jeg ble klippet inn blant peniser 😂
https://tv.vg.no/video/202015/penis-loep-populaert-i-oslo

 • Like 3

Share this post


Link to post

@Matsemann: fantastisk 😂

@Queens84: kort oppsummert: inntektsmaksimering, pruting på faste utgifter (lån, forsikring, osv) utgiftsredusering (smart forbruk), noen prioriteringer, og smart investering av sparepengene. Utdyping finner du i artikkelen ( én krone for én måned, come on), og i denne tråden. I førstepost - samt i resten av tråden der både jeg, og vel så smarte andre, har skrevet innlegg.

Edited by Bjarnemann
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Jarmo skrev (13 minutter siden):

Jeg er ikke nødvendigvis uenig, selv om han taler i mot "vår sak". At Bjarnemann har gått ned til 80%, og at andre ønsker det, er jo et mulig sykdomstegn. Mange føler nok at for mye av hverdagen er jobb og stress. Så er det bare viktig å skille på årsak og konsekvens. Det er ikke slike som Bjarnemann som er problemet her.

At Mimir ønsker 6-timers-dager er jeg helt for, da "slipper" man å være den som må bryte med normen, om alle andre også har fått det godet.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Jarmo skrev (14 minutter siden):

Helt uenig. Det at folk med helt vanlige lønninger, gjennom harde prioriteringer over lengre tid, har mulighet til dette, viser tvert i mot hvor små forskjellene egentlig er. 

Hadde pensjonistene som klager nå, spart 1000 kr i måneden i et indeksfond siden de startet å jobbe, kunne de hatt det svært romslig nå. Det handler rett og slett om prioriteringer. 

 • Like 2

Share this post


Link to post

Det er et poeng, men litt av poenget med FIRE er at man anser at motparten til sosiale kontrakten bryter den.
Samtidig handler det også om mulighetene du får vis du ikke må ta neste jobb, du kan si opp uten reele økonomiske konsekvenser vis du ser mismanagement på jobben, du slipper å forholde deg til NAV vis du f.eks opplever permittering eller konkurs. Har du begynt tidlig nok har du også muligheten til å f.eks ta mer utdannelse uten å havne i den situasjonen hvor du mangler buffer.

Kanskje FIRE er et sykdomstegn, men sykdomstegnet må da beskrives konkret sort på hvitt for at man i det heletatt kan ha en debatt rundt det.
Samtidig så vil ikke en debatt lede til handling. Så da har man enda mer grunner til å delta i FIRE.

Share this post


Link to post

Man skal tvinges til å arbeide for enhver pris, produsere for bedrift og betale store summer i skatt til staten som deretter sløser det bort i stor skala. Man ser jo allerede at de er livredde for utviklingen med at folk skal klare seg på egen hånd når de reiser skattene på utbytte og aksjer kraftig.

Dette er livet alle skal leve i følge staten

The-Hamster-Wheel-Lifestyle.jpg&f=1&nofb

 • Like 1

Share this post


Link to post
kremt skrev (5 minutter siden):

Dette er livet alle skal leve i følge staten

Uenig. Fra et samfunnsperspektiv er det gjensidig nyttig for alle verdensborgere at alle arbeidsdyktige verdensborgere faktisk arbeider. Arbeidsbyrden bør helst fordeles jevnt av flere grunner. Både for rettferdighetsgrunner slik at f.eks ikke fattige jobber 12 timer om dagen for en dårligere levestandard enn rike som jobber 6 timer om dagen, eller 2 eller 0 for den del. For det andre er det nyttig for hver enkelt verdensborger at produksjon av både materielle og imateriell velstand er både maksimert og godt fordelt. Da er det kontraproduktivt for oss alle at noen ikke jobber, uavhengig av om grunnen er FIRE-trenden, arbeidsledighet eller at folk har blitt så syke av krig, ulykker og sykdommer at de ikke kan jobbe.

Det er altså oss innbyggere på jorda som ønsker god produktivitet av goder som bygger vår velstand, ikke staten eller myndigheter globalt. Myndigheter bør forøvrig være befolkningens tjenere, ikke omvendt. I noen land er det snudd på hodet og det ikke bare ut over innbyggerne i disse landene men også oss. Derfor bør vi alle være interessert i at den demokratiske tanken sprer seg i verden og at korrupsjon og at ekstrem konsentrasjon av makt og penger motarbeides globalt. F.eks frykter mange land at rike innbyggere skal melde flytting til skatteparadiser hvis skattene for disse heves. Derfor mener jeg skatteparadiser er et globalt problem. Det bør være nogen lunde jevn beskatning globalt, spesielt for de ekstremt rike, slik at disse ikke kan sabotere et fornuftig skattesystem for alle andre land.

Jevnere fordeling av penger og velstand skaper ikke bare høyere velstand for de 99% minst rike, men det øker også den totale verdiskapningen i verden. Grunnen til det er at de superrike rett og slett ikke har mulighet til å bruke pengene sine på ting som f.eks klær og mat. Det er altså grenser for hvor mange måltider og par med sokker rike klarer å konsumere. Har man en inntekt på 100 ganger normal industrilønn så kjøper man jo ikke 100 ganger flere bukser og sokker enn normale industriarbeidere. Pengene som de rike har til overs settes inn i et system som er rigget for å gi eksponentiell vekst (finansielle markeder) og dermed skape mer av den boblen som ikke genererer omsetning for bukseprodusenter og sokkeprodusenter, eller mat og andre normale varer. Det er også begrenset hvor mange superyachter og privatjeter det er meningsfylt å kjøpe. Enorme deler av verdens papirverdier havner altså på et slags oppbevaringssted som stadig øker i verdi men ikke brukes til ting som er praktisk nyttige for verdens innbyggere. Hverken som forbruker eller produsent. Det blir bare et papirverdi-fjell som vokser og vokser, mens den øvrige økonomien (varehandelen og tjenestehandelen) krymper i forhold. Dette er direkte kontraproduktivt i globalt perspektiv.

Verden bør i framtiden avvikle disse kontraproduktive fjellene av papirverdier og heller spre de verdiene jevnere utover jordas befolkning. Det vil løfte mange ut av fattigdom og inn i produktivt arbeide. Det kan potensielt høres svært klimafiendtlig ut, men det må ikke nødvendigvis være det. Man kan f.eks satse på produksjon som krever mer manuelt arbeid og mindre maskinelt og klima-belastende arbeid. Samt erstatte dagens klimafiendtlige produksjon med lignende varer og tjenester som krever mer arbeid men mindre utslipp. Antagelig kan vi alle leve med god velstand selv om vi jobber 4-timersdager, 40 uker i året og pensjonerer oss som 50-åringer, om verdier og arbeid ble fordelt bedre på planeten.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Kvadsheim har ein god, lengre artikkel om FIRE i DinePenger: https://www.vg.no/dinepenger/sparing-og-investering/i/bGWvR3/saa-mye-penger-maa-du-ha-for-aa-bli-oekonomisk-fri

Han tar utgangspunkt i det amerikanske konseptet, men brukar realiteten i Norge og konsekvensane det har. Ein veldig utfyllande artikkel. Har du ikkje abonnement kan du sikkert få ei prøveveke for ei krone. Veldig kort oppsummert så meiner han du bør basere deg på 3% årleg uttak meir enn 4%.

DinePenger har generelt mykje godt stoff for dei som er med i denne tråden, om du siktar til FIRE eller å jobbe mindre.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Zeph skrev (50 minutter siden):

Veldig kort oppsummert så meiner han du bør basere deg på 3% årleg uttak meir enn 4%

Før skatt? Blir i så fall knappe 2% etter skatt. Nesten umulig i Norge med andre ord. Og hva med formuesskatt? 

Share this post


Link to post

Noen her som har et holdingselskap / AS for å holde på aksjer? Eller folk flest alt i ASK?

Eier unoterte aksjer i en startup. De kan man ikke ha på ASK. Så for å kunne selge dem en gang i fremtiden, ta potensiell gevinst, og bytte til fond, vil jeg ha dem i et AS (hadde ikke ASet klart i det jeg mottok aksjene). Men å flytte dem dit er jo en realisering av "gevinsten" så langt. Noen som vet om jeg kan selge dem til mitt eget AS for verdien ved siste investeringsrunde, skatte av realiseringen, og det er det? Endres det om nyeste verdi er lavere enn de var verdt da jeg mottok dem, og jeg derfor i stedet får fradrag på skatten? Redd for at sistnevnte vil få skatteetaten til å tro det er et forsøk på unndragelse.

Edited by Matsemann

Share this post


Link to post

Seneste update her er forøvrig at vi har kjøpt hytte som vi overtar nå i desember. Det går litt i mot "FIRE", da det øker lånet betraktelig samt andre månedlige utgifter. Spesielt når man får 2x strøm, 2x internett, 2x kommunale utgifter osv.

Samtidig er det FI-tankegang over mange år som for min del gjort jeg har klart å spare nok til å få det til. Hytta er i bygda jeg kommer fra, så planen er å bo der i lengre perioder (så ikke bare en "hytte") noen ganger i året mens det jobbes remote. Litt sånn "mini-flytte-hjem".

 • Like 1

Share this post


Link to post
ITtraktor skrev (På 17.11.2022 den 1.06):

Før skatt? Blir i så fall knappe 2% etter skatt. Nesten umulig i Norge med andre ord. Og hva med formuesskatt? 

Noe norge har og ikke mange andre land er jo relativt mye "gratis" tjenester i form av helsetjenester osv. Har man nedbetalt hus med relativt ok fellesutgifter så trenger man vel igrunn ikke så veldig mye månedlig for å leve på. Personlig tror jeg nok det lureste er å finne sesongbasert jobb eller en 30% stilling eller lignende, som gjør at man kan tjene 200k i året ihvertfall. Da betaler man nesten ikke noe skatt. Så kan man f.eks. leve på avkastning for 200k ekstra.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...