Jump to content
Bjarnemann

Den store tråden om finansiell uavhengighet

Recommended Posts

6 hours ago, PgUp said:

Usikker, vet du?

Sekundærboliger verdsettes til 90% av beregnet markedsverdi. Aksjer verdsettes til 65% av markedsverdi. 
 

Da må du forklare med hvordan formuesskatten blir mindre ved å putte pengene i sekundærbolig i forholdt til i aksjefond, slik du foreslår?

  • Like 2

Share this post


Link to post
Nidar2 skrev (2 timer siden):

Er det noen andre og enkle måter å redusere/slippe formueskatt på for privatpersoner?

Her ser du hva du kan "investere" i for å redusere formueskatten: https://www.smartepenger.no/skatt/621-formuesskatt

For å unnslippe formueskatten helt kan man f.eks. gi bort (deler av) formuen (da blir du fattigere), investere i riktige skatteobjekter, eller flytte til et land uten formueskatt. 

 

Geirr skrev (1 time siden):

Sekundærboliger verdsettes til 90% av beregnet markedsverdi. Aksjer verdsettes til 65% av markedsverdi. 

(...)

Vi kan ikke se bort ifra at dette kan endres hvis det blir regjeringsskifte neste år. Basert på utspill fra politikere på venstresiden kan det se ut som aksjer blir likestilt med sekundærboliger, dvs. høyere verdsettelse.

Edited by logaritmemannen

Share this post


Link to post
logaritmemannen skrev (4 timer siden):

Her ser du hva du kan "investere" i for å redusere formueskatten: https://www.smartepenger.no/skatt/621-formuesskatt

For å unnslippe formueskatten helt kan man f.eks. gi bort (deler av) formuen (da blir du fattigere), investere i riktige skatteobjekter, eller flytte til et land uten formueskatt. 

 

Vi kan ikke se bort ifra at dette kan endres hvis det blir regjeringsskifte neste år. Basert på utspill fra politikere på venstresiden kan det se ut som aksjer blir likestilt med sekundærboliger, dvs. høyere verdsettelse.

 

Dette er fantastisk lesing.
Gleder meg til jeg skal måtte betale 72 250kr i formueskatt pr. år. 

 

 

Share this post


Link to post
Geirr skrev (6 timer siden):

Sekundærboliger verdsettes til 90% av beregnet markedsverdi. Aksjer verdsettes til 65% av markedsverdi. 
 

Da må du forklare med hvordan formuesskatten blir mindre ved å putte pengene i sekundærbolig i forholdt til i aksjefond, slik du foreslår?

Da virker det bedre å sette pengene i aksjer isåfall. 

Share this post


Link to post
PgUp skrev (36 minutter siden):

Da virker det bedre å sette pengene i aksjer isåfall. 

Akkurat nå, ja. Etter et eventuelt regjeringsskifte neste år er det kanskje ikke så fordelaktig lenger. 

Etter å ha lest meg opp på skattepolitikken til partiene som potensielt kan danne en ny regjering neste år, mener jeg at følgende kan være sannsynlige utfall:

- Formueskatten justeres opp til gammelt nivå (2013), dvs. 1,1 %. 
- Bunnfradraget økes slik at de "fattige" ikke berøres så mye av skatteøkningen i punktet over.
- Dagens verdsettingsrabatt på primærbolig opprettholdes, ettersom en skatteskjerping her vil ramme mange, blant annet sine egne velgere, pga. høy boligeierandel i Norge
- Sekundærboliger verdsettes til 100 % av markedsverdi
- Verdsettingsrabatt på aksjer reduseres eller fjernes helt

 

Edited by logaritmemannen

Share this post


Link to post
28 minutes ago, logaritmemannen said:

Akkurat nå, ja. Etter et eventuelt regjeringsskifte neste år er det kanskje ikke så fordelaktig lenger. 

Etter å ha lest meg opp på skattepolitikken til partiene som potensielt kan danne en ny regjering neste år, mener jeg at følgende kan være sannsynlige utfall:

- Formueskatten justeres opp til gammelt nivå (2013), dvs. 1,1 %. 
- Bunnfradraget økes slik at de "fattige" ikke berøres så mye av skatteøkningen i punktet over.
- Dagens verdsettingsrabatt på primærbolig opprettholdes, ettersom en skatteskjerping her vil ramme mange, blant annet sine egne velgere, pga. høy boligeierandel i Norge
- Sekundærboliger verdsettes til 100 % av markedsverdi
- Verdsettingsrabatt på aksjer reduseres eller fjernes helt

 

Selv om verdsettelsesrabatten settes til 0 Både for aksjer og sekundæreiendom, vil det fortsatt være et solid argument for å investere i aksjer: ved investering i sekundæreiendom beskattes løpende avkastning (overskudd på driften) hvert år. Ved investering i aksjefond beskattes først gevinsten ved uttak av gevinsten fra aksjesparekonto/holdingselskap. Nåverdien av skattebesparelsen over 20-40 år er formidabel.

 

(Forøvrig dårlig ide å basere investeringsbeslutninger over et livsløp på spekulasjoner om skatteregler neste stortingsperiode).

  • Like 1

Share this post


Link to post

Driften er vel ikke særlig positiv så lenge man er godt forgjeldet i eiendom. Dermed lite å skatte av. Hovedavkastningen blir jo urealisert verdiøkning på boligene man eier.

Share this post


Link to post
18 minutes ago, Stoop kid said:

Driften er vel ikke særlig positiv så lenge man er godt forgjeldet i eiendom. Dermed lite å skatte av. Hovedavkastningen blir jo urealisert verdiøkning på boligene man eier.

Dersom en ikke får noe særlig avkastning på driften etter finanskostnader med dagens rentenivå, da har jeg problemer med å se at investeringen over tid kan konkurrere med indeksfond...

 

Dessuten er det lite relevant innvendig, forutsetter du gjeldsfinansiering vil en også ved investering i aksjer få tilsvarende rentefradrag som kommer til fradrag i andre inntekter...

Edited by Geirr
  • Like 1

Share this post


Link to post

Bra at ikke alle har gitt opp helt til tross for koronastyret. Når det gjelder bolig så kan man skatteoptimalisere ganske mye ved å kjøpe en stor bolig med en eller helst flere utleiedeler i stedet for en ekstra leilighet. Da får man lav formuesverdi, og både leieinntektene og verdiøkningen blir skattefrie. Når man slutter å jobbe kan man flytte til et rimeligere sted og realisere formue, eller konvertere det til et rammelån hvis ikke leieinntektene strekker til vanlig avdrag. Det vil være vanskeligst i sentrale strøk med høye boligpriser og høy eiendomsskatt.

Formueskatten merkes, men det gjør inflasjon også. De siste årene har gitt mange et falskt bilde av hvor stor realavkastning man kan forvente fra aksjer.

Edited by OnkelS

Share this post


Link to post
Geirr skrev (På 28.7.2020 den 15.11):

Formuesskatt har du helt rett i er en utfordring. Høy skatt på kapitalintekt er jeg ikke enig i er en utfordring i forhold til sparing til tidligpensjon. Dette skyldes at en kan opprette aksjesparekonto hvor ingenting blir beskattet før du evt tar ut mer enn samlede innskudd. Alternativt kan en opprette AS, der vil alle aksjegevinster (innenfor fritaksmetoden) være 100% skattefrie

Hvordan blir dette når man tar hensyn til skjermingsfradraget? Gitt at man har alle pengene sine i fond, som verdsettes til 65 % av markedsverdi, vil effektiv formueskatt være 65 % * 0,85 % = 0,55 %. I 2019 var skjermingsfradraget 1,3 %, noe som er betydelig større enn 0,55 %. Vil ikke dette bety at man i praksis ikke betaler formueskatt i dette tilfellet?

Share this post


Link to post
5 hours ago, logaritmemannen said:

Hvordan blir dette når man tar hensyn til skjermingsfradraget? Gitt at man har alle pengene sine i fond, som verdsettes til 65 % av markedsverdi, vil effektiv formueskatt være 65 % * 0,85 % = 0,55 %. I 2019 var skjermingsfradraget 1,3 %, noe som er betydelig større enn 0,55 %. Vil ikke dette bety at man i praksis ikke betaler formueskatt i dette tilfellet?

Skjermingsfradrag påvirker ikke beregning av formueskatt på noen som helst måte, kun beregning av skatt på gevinst ved realisasjon.

Share this post


Link to post
30 minutes ago, logaritmemannen said:

Poenget mitt var om man skattefritt kunne ta ut gevinst innenfor skjermingsfradraget for å betale formueskatten. 

Det kan du, men det er jo fortsatt dine egne penger du bruker til å betale skatten med. Det er ikke slik at det er «gratis» penger. Tar du ut pengene fra investering reduserer du innskuddet.

Share this post


Link to post

Trodde ikke skjermingsfradraget var så høyt, men om det var hele 1,3% i 2019, så utgjør jo det en del. Blir det ikke rett å regne at det sparer deg for skatt på 1,3% av sparesummen din, og dermed 30% av 1,3%? Dvs at skjermingsfradraget sparer deg for 0,39% på inntektsskatten. Ja, formueskatten gjøres opp løpende, men det er nå uansett et anseelig bidrag? 

Eller? Litt seint å gjøre slike regnestykker, merker jeg ?

For øvrig: hvordan går det med sparinga til folk? Jeg melder 1 264 282 i fond. Riktignok 90k av dem i pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere. Tillater meg å regne med dem, siden det kommer utenom ordinær pensjonssparing gjennom mitt virke som lærer. 

Edited by Bjarnemann

Share this post


Link to post
Bjarnemann skrev (6 timer siden):

For øvrig: hvordan går det med sparinga til folk?

Jeg blir med snart, fyller 18 søndag! Skriver om planene framover da, og hva jeg har gjort til nå. Men førerkortet fikk jeg spart opp mer en nok til, og er snart på plass.

Share this post


Link to post
Bjarnemann skrev (8 timer siden):

For øvrig: hvordan går det med sparinga til folk?

Jeg er jo en av dem som har kommet godt ut av koronakrisen (godt betalt jobb, dyrt huslån). Men totalt siste året ikke puttet like mye i fond som vanlig. Kjøpte jo leiligheten i fjor, så der røk det en del utgifter i starten som spiste av hva jeg kunne spare (men klarte meg fint uten å faktisk røre allerede oppsparte midler, som var nice). Kjøpte garasjeplass i Oslo, som var latterlig dyrt. Og nå i våres pusset opp kjøkken. Fra mai og utover har jeg klart å dytte en del i fond igjen, spesielt siden det ikke ble noen sommerferie i år ?

Share this post


Link to post

Jeg har litt over to mill. i formue grunnet arv. Noen forslag til hva jeg kan gjøre med disse midlene fram til jeg har funnet ut hva jeg skal gjøre med dem? Når de står på konto taper jeg jo bare penger med dagens rente.

Jeg er forresten student og har ikke planer om å kjøpe meg bolig enda. Vet ikke om jeg kommer til å gjøre det heller, siden jeg liker friheten ved å ha en litt "nomadisk" livsstil.

Share this post


Link to post
11 hours ago, Bjarnemann said:

For øvrig: hvordan går det med sparinga til folk?

Ganske bra siden det ikke ble noen vanlig ferie i år, så foreløbig ser dette året ut til å bli året med det største "driftsoverskudet" og når aksjene i tillegg tok seg opp igjen så kjapt ser alt igrunn veldig bra ut.  Har godt 4M i oppsparing inkl alle pensjonskonti.  Jeg er forsiktig av natur og har bare 1/3-del investert i aksjefond.  Økte boliglånet og låste boligrenten til 1,44% og satte halvparten av de ekstra pengene inn i banken med en låst innskudsrente til 2,44%.  Renten på vanlig bankinnskud er fortsat noe over lånerenten, men etterhvert kommer jeg nok til å flytte noe over i obligasjonsfond.  Jeg investerer fortsatt løpende i aksjefond også, men har ikke planer om at det skal utgjøre noen større andel av den totale oppsparingen foreløbig.  Corona-situasjonen er fortsatt ikke løst og om Biden vinner valget tror jeg det vil bety der vil komme en lengere periode med dårlige tider for økonomien som kun ka bli enda verre om hun Kumpala må ta over. 

Edited by tigerdyr
  • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Gomby said:

Jeg har litt over to mill. i formue grunnet arv. Noen forslag til hva jeg kan gjøre med disse midlene fram til jeg har funnet ut hva jeg skal gjøre med dem? Når de står på konto taper jeg jo bare penger med dagens rente.

Inntil du har funnet ut hva du vil vil gjøre med de, er det enklest og kanskje også best å ha de stående i banken så de er lett tilgjengelige når du har bestemt deg.  Du kan fort tape mer penger ved å plassere de feil eller ombestemme seg kort etterpå. 

Husk imidlertid å ikke ha mer innestående i én bank end det som er garantert ihht innskuddsgarantiordningen (som for de fleste norske banker er 2M, men kun 800K for noen utenlandske banker med norsk filial).

  • Like 1

Share this post


Link to post
tigerdyr skrev (14 minutter siden):

Inntil du har funnet ut hva du vil vil gjøre med de, er det enklest og kanskje også best å ha de stående i banken så de er lett tilgjengelige når du har bestemt deg.  Du kan fort tape mer penger ved å plassere de feil eller ombestemme seg kort etterpå. 

Husk imidlertid å ikke ha mer innestående i én bank end det som er garantert ihht innskuddsgarantiordningen (som for de fleste norske banker er 2M, men kun 800K for noen utenlandske banker med norsk filial).

Ok, takk.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...