Jump to content
steinjarle

Barna til Ragnhild får ikke bruke Vipps: – Det grenser mot diskriminering

Recommended Posts

Hva om faren ikke seg på talefot med mor?

-Er ukjent?

-Er sæddonor?

-Er dement?

-Er psykisk syk og uten samtykkekompetanse?

-Bor på ukjent bopel/utenlands?

- Har sagt fra seg farskapsansvaret?

Verden har fått videre siden 50-tallet kjernefamilieideal.

Det er bare å gi opp, han har åpenbart bestemt seg for at dette har han ikke noen lyst til å forstå. Aleneforsørger betyr i hans hode at man bor hos den ene forelderen, men at det ikke er noe som helst grunn til at den andre forelderen har mistet foreldreansvaret, og at dette skjer sjelden og alltid av en god grunn, som han har fått flere eksempler på. De velger han å overse. At han tar feil, er helt uvesentlig for ham. Da er det like greit å ignorere ham. Folk som snakker med fingrene i ørene, er sjelden interessert i å lære noe.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Burde ikke dette være en sak om hvordan folkeregisteret er bygget opp? 

Det burde absolutt være interessant for folkeregisteret å registrere når en forelder er aleneforsørger.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Annonse

Anbefaler å lese artikkelen istedenfor å lese deg opp på enkeltord. Det står det nemlig at om en av foreldrene er død kan de fremdeles få Vipps. Så det er nok heller andre grunner som gjør at de evt. ikke kan samarbeide.

 

Anbefaler å lese artikkelen istedenfor å lese deg opp på enkeltord. Det står det nemlig at om en av foreldrene er død kan de fremdeles få Vipps. Så det er nok heller andre grunner som gjør at de evt. ikke kan samarbeide.

 

Svaret om dødsfall var for din informasjon til vedkommende som ikke forstod hva en aleneforsørger var. Jeg har lest artikkelen nok, men vet du nok om hva det vil si å ha juridisk aleneansvar? "ikke samarbeide". Hva skjer med folk i den tråden her?

 • Like 3

Share this post


Link to post

 

Hva om faren ikke seg på talefot med mor?

-Er ukjent?

-Er sæddonor?

-Er dement?

-Er psykisk syk og uten samtykkekompetanse?

-Bor på ukjent bopel/utenlands?

- Har sagt fra seg farskapsansvaret?

Verden har fått videre siden 50-tallet kjernefamilieideal.

Det er bare å gi opp, han har åpenbart bestemt seg for at dette har han ikke noen lyst til å forstå. Aleneforsørger betyr i hans hode at man bor hos den ene forelderen, men at det ikke er noe som helst grunn til at den andre forelderen har mistet foreldreansvaret, og at dette skjer sjelden og alltid av en god grunn, som han har fått flere eksempler på. De velger han å overse. At han tar feil, er helt uvesentlig for ham. Da er det like greit å ignorere ham. Folk som snakker med fingrene i ørene, er sjelden interessert i å lære noe.

Tror du må lese artikkelen.

DnB kan se hvem som er foreldre til barna, og de kan bruke personnummeret for å finne dem. Men de kan ikke gjøre noe med det så lenge faren er i live.

Om han var død, eller ikke oppført som faren, så ville de ikke ha problemet da de ikke kunne funnet ham.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Vel. Det er jo lett å se at tråden deles i to, der de som har familiære situasjoner med aleneforsørgere stiller seg i et hjørne og alle andre i et annet.

 

Vipps er et kommersielt produkt, altså ikke en offentlig tjeneste eller lignende. At det lages en artikkel, hvor det får stå umotsagt at dette "grenser til diskriminasjon" mot aleneforsørgere/barn av aleneforsørgere er bare trist.

Det er et nytt produkt og sikkert 80-85% av målgruppen kan ta det i bruk fra første runde. Da er vi vel store nok til å godta et svar om at det jobbes med å finne en løsning? 

 

PS: Jeg og mor har gått fra hverandre og min datter har en flott bonuspappa. Han har ikke tilgang til itslearning, noe skolen nekter han å få pga han ikke står registrert som far i folkeregisteret. Her er det et faktisk samfunnsnyttig verktøy, tatt i bruk av en offentlig etat, som nekter å prøve å finne en løsning. 

 

Jeg skjønner godt at familien reagerer slik de gjør. Å nekte noen tilgang til en allment utbredt tjeneste med begrunnelse i familiestruktur, er ikke bra. At det er en kommersiell tjeneste, betyr ikke uten videre at banker og andre som tilbyr betalingsformidling, kan velge og vrake hvem de ønsker som kunder uten å måtte ta hensyn til saklighet. Det skal for eksempel mye til for å kunne nekte en kunde bankkonto. Det går inntil videre an å klare seg uten vipps i hverdagen, men jo større de blir, desto mer samfunnsansvar må de ta.

 

Problemet kunne vært håndtert noe annerledes, for eksempel ved manuell behandling av søknader om vipps for disse gruppene. Ja, det koster, men vipps er ikke et boottrapping-produkt, men en relativt etablert tjeneste som driftes av noen av de største finansforetakene i Norge. Jo sterkere det argumenteres for at det er snakk om få personer eller en liten gruppe, jo mer urimelig framstår det å avstå fra manuell behandling, fram til at det er opprettet et system som fungerer for alle. Jeg mener likevel at aleneforsørgerfamilier er ikke en marginal gruppe i dagens Norge. Andre grupper med sammenlignbare interesser, som for eksempel blinde og svaksynte, får sine rettigheter ved lansering av nye digitale tjenester forsvart gjennom lovverket.

 • Like 4

Share this post


Link to post

Jeg skjønner godt at familien reagerer slik de gjør. Å nekte noen tilgang til en allment utbredt tjeneste med begrunnelse i familiestruktur, er ikke bra.

 

Ingen som har nektet de tilgang. Snakk om at det tar mer tid. Tydelig at ingen i tråden har drevet noe med utvikling ettersom det her forventes at _ALT_ skal være fikset og tenkt på før det slippes.

 

Her har jo de uansett fått svar at det kommer ved senere oppdatering. Skal de trekke feature'n i mellomtiden slik at ingen får nytte av den?

 • Like 2

Share this post


Link to post

Vet du hva samarbeide mellom voksne om felles barn betyr?

Det skal litt til for at en av foreldrene mister foreldreretten. Ofte er det med bakgrunn i totalt uegnethet som forelder. Da er det ganske naivt og ufølsomt å bare be mor i dette tilfellet samarbeide med far om saken.

 • Like 5

Share this post


Link to post

Vel. Det er jo lett å se at tråden deles i to, der de som har familiære situasjoner med aleneforsørgere stiller seg i et hjørne og alle andre i et annet.

 

Vipps er et kommersielt produkt, altså ikke en offentlig tjeneste eller lignende. At det lages en artikkel, hvor det får stå umotsagt at dette "grenser til diskriminasjon" mot aleneforsørgere/barn av aleneforsørgere er bare trist.

Det er et nytt produkt og sikkert 80-85% av målgruppen kan ta det i bruk fra første runde. Da er vi vel store nok til å godta et svar om at det jobbes med å finne en løsning? 

 

PS: Jeg og mor har gått fra hverandre og min datter har en flott bonuspappa. Han har ikke tilgang til itslearning, noe skolen nekter han å få pga han ikke står registrert som far i folkeregisteret. Her er det et faktisk samfunnsnyttig verktøy, tatt i bruk av en offentlig etat, som nekter å prøve å finne en løsning. 

 

Nominert til post of the year fra meg, om det er en ting. Mulig min nominasjon diskriminerer folk uten folkevett- og skikk, men det får så være.

 

God Jul!

 • Like 1

Share this post


Link to post

Burde ikke dette være en sak om hvordan folkeregisteret er bygget opp? 

Det burde absolutt være interessant for folkeregisteret å registrere når en forelder er aleneforsørger.

 

Den informasjonen ligger der den, under taushetsbelagte opplysninger, i følge artikkelen.

Hadde du lest hele teksten skikkelig hadde du visst det. 😉

 • Like 2

Share this post


Link to post

Anbefaler å lese artikkelen istedenfor å lese deg opp på enkeltord. Det står det nemlig at om en av foreldrene er død kan de fremdeles få Vipps. Så det er nok heller andre grunner som gjør at de evt. ikke kan samarbeide.

 

Som jeg nevnte tidligere, det var for å poengtere poenget til han som ikke forstod aleneforsørger. Ironisker her er dødsfall fungerer, men ikke dokumentasjon fra folkeregisteret. Hvis du mener jeg henger meg opp i "Aleneforsørger" her, bør du se litt over. Eller har det forumet her nådd sløyd iq? Eller er dette samme person fra forskjellig konto :tease: Heia

Edited by hOWh511QO3

Share this post


Link to post

Hva er i veien for at barnefaren kan godkjenne dette? For alt vi vet vil han ikke at barna skal bruke Vipps...

 

Kanskje han er klar over at Vipps er en stor trussel mot kontantene og han derfor ikke vil at barna skal bruke det. Personlig skal jeg aldri ha Vipps nettopp p.g.a det.

Share this post


Link to post

Du skal aldri undervurdere de krenkedes kraft.

 

 

 

I og for seg ikke men det skal litt til for at vedkommende ikke er samarbeidsvillig.. i alle fall før "problemet" er fikset. Dette kan uansett ikke være et veldig stort problem.

 

## Slått sammen dobbelpost ##

 

Klarer ikke foreldrene samarbeide, så blir det krangler om selv de minste ting, der den ene parten kan finne på å gjøre alt i sin makt for å stoppe den andres vedtak, uansett om det er fornuftig eller ikke. Aleneforsørgeransvar gis normalt sett kun der det er null samarbeid, eller endog negativt samarbeid, eller den ene rett og slett oppfatter seg selv somuinteressert/uegnet.

 

Er uansett en klar presedens her, den som ikke har noe foreldreansvar, har absolutt ingen rett til å stoppe dette. Likevelgir Vipps vedkommende dette, fordi de har valgt å ikke avklare dette og få det på plass.

 

Kanskje han er klar over at Vipps er en stor trussel mot kontantene og han derfor ikke vil at barna skal bruke det. Personlig skal jeg aldri ha Vipps nettopp p.g.a det.

 

Hva han, eller hun i andre tilfeller, mener om dette er revnende likegyldig. Har man ikke foreldrerett, så har man ikke innsigelsesrett heller i slike saker.

 

Må sies at hadde dette vært et lite gutteromsfirma, så er det langt lettere å aksepter atløsninger ikke erpå plass fra dag 1. For Norges største bank, eller som dette nå er blitt, et foretak eid av flere samarbeidende banker, så har man et noe større krav til at de fikser så banale ting før de lanserer en slik tjeneste. Det er jo ikke slik at de ikke kunne tenke seg til problemstillingen allerede i startfasen.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Bra at hun påpeker feil, men at hun skal være så snurt etter å ha fått et så ryddig og utfyllende svar fra Vipps, samt beskjed om at hun er prioritert i neste utviklingsfase, er rett og slett provoserende.

 

Hvis man tilhører en liten del av brukermassen, som krever omfattende endring i måten Vipps innhenter informasjon om deg på, så kan man ikke forvente at DNB venter med utrulling av nye funksjoner for alle andre til også dine spesialbehov er dekket.

 

Statistisk er vel denne brukermassen på ca 50% der en del foreldre ikke er på talefot. At hun står frem i media fremskynder nok bare prosessen.

Share this post


Link to post

Foreldreansvar er - som det også fremgår av artikkelen - registrert i folkeregisteret. Jeg synes det er litt rart at dette er informasjon folkeregisteret ikke kan gi ut. Jeg skulle tro hensikten med registreringen var at andre skulle kunne se at de rette personene signerte for sine barn, f.eks,. ved. flyttemelding, skolebytte, bank og annet. Dersom dette er taushetsbelagt informasjon, er det jo ikke mulig å finne ut av - verken for Vipps eller andre. Da er det ikke lengre noe stort poeng å registrere dette i folkeregisteret.

Share this post


Link to post

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...