Jump to content
NTB - digi

Vil stenge 14 atomreaktorer i Frankrike innen 2035

Recommended Posts

Guest mrpc

Hva med å stenge kull og gasskraftverk som faktisk forurenser og ikke atomkraftverk? Atomkraft er ikke fornybar, men vi har lett nok drivstoff til å holde dem gående svært lenge. Og strømmen de leverer er svært ren. Jeg forstår ikke hvordan folk er mer opptatt av å stenge atomkraftverk enn kullkraftverk. Hvordan gir det mening?

kanskje pga klimahysteriet bare er en måte å skattelegge folk her i nord og ikke et reelt problem.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Franskmennene skal kanskje erstatte de 14 atomreaktorene med vindparker plassert tett i tett på hvert et fjell i Norge.....Så kan de bytte "ren kraft"(vind) mot vin.. Kanskje vi ikke trenger uberørt natur i Norge hvis billig vin ruller inn over Svinesund i store nok mengder...

  • Like 1

Share this post


Link to post
Guest Slettet-Pqy3rC

Hvis det var snakk om nedleggelse av kjernekraft på grunn av eldgamml usikker reaktorteknologi hadde jeg vært enig,

Etter hva jeg har hørt er dette reaktorer som enten trenger vesentlig oppgradering eller må erstattes. Disse har gått tiden. Altså større utgifter forbundet ved å holde dem gående lenger.

 

Det er jo sikkert riktig politisk å flagge årsak til nedleggelse med miljø aspektet, denslags er jo så moderne (og politikere er naturlig nok mer opptatt av folkets oppfatning enn fakta).

Edited by Slettet-Pqy3rC

Share this post


Link to post

Hvis det var snakk om nedleggelse av kjernekraft på grunn av eldgamml usikker reaktorteknologi hadde jeg vært enig, men når argumentet er klima så er det totalt skivebom. Første prioritet burde være å erstatte den klimafiendtlige og radioaktiv-spredende kullkraften med fornybart. Først når all kullkraft er nedlagt (inkludert naboland som er naturlig å eksportere kraft til), så kan de begynne å vurdere å erstatte kjernekraft med fornybart.

Frankrike har nesten ingen kullkraft. En må også anta at dette er reaktorer som er nær EoL, så spørsmålet er mer å erstatte de med nye reaktorer eller noe annet.

 

Kraftproduksjon er i stor grad noe som trenger å foregå lokalt. Vi kan balansere hverandre noe over avstand med hovedvekten av produksjonen trenger å være nær der den brukes. Vi kan ikke transportere en majoritet av produksjonen over lange avstander. Det er dermed naturlig å se på lokal produksjon som noe som hovedsaklig fortrenger eller blir fortrengt av annen produksjon i samme område.

Edited by sverreb
  • Like 2

Share this post


Link to post

 

Hvis det var snakk om nedleggelse av kjernekraft på grunn av eldgamml usikker reaktorteknologi hadde jeg vært enig,

Etter hva jeg har hørt er dette reaktorer som enten trenger vesentlig oppgradering eller må erstattes. Disse har gått tiden. Altså større utgifter forbundet ved å holde dem gående lenger.

 

Det er jo sikkert riktig politisk å flagge årsak til nedleggelse med miljø aspektet, denslags er jo så moderne (og politikere er naturlig nok mer opptatt av folkets oppfatning enn fakta).

Godt at politikerne har bedre vett enn en del kommentatorer!

 

Dagens reaktorer legges ned fordi de er nedslitte/ødelagte og krever mye for å bli fullt operative igjen og i tillegg tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

 

Hvorfor holde på med atomkraft når det er tre ganger dyrere kraft i tillegg til all mulig annen problematikk. Politikere er enkle og intelligente og velger de opplagt beste løsningene for fremtiden! Det er ikke vanskeligere enn det!

 

Om man i en fjern fremtid får billig og sikker atomkraft, så velkommen!

  • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

Hvis det var snakk om nedleggelse av kjernekraft på grunn av eldgamml usikker reaktorteknologi hadde jeg vært enig,

Etter hva jeg har hørt er dette reaktorer som enten trenger vesentlig oppgradering eller må erstattes. Disse har gått tiden. Altså større utgifter forbundet ved å holde dem gående lenger.

 

Det er jo sikkert riktig politisk å flagge årsak til nedleggelse med miljø aspektet, denslags er jo så moderne (og politikere er naturlig nok mer opptatt av folkets oppfatning enn fakta).

Godt at politikerne har bedre vett enn en del kommentatorer!

 

Dagens reaktorer legges ned fordi de er nedslitte/ødelagte og krever mye for å bli fullt operative igjen og i tillegg tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

 

Hvorfor holde på med atomkraft når det er tre ganger dyrere kraft i tillegg til all mulig annen problematikk. Politikere er enkle og intelligente og velger de opplagt beste løsningene for fremtiden! Det er ikke vanskeligere enn det!

 

Om man i en fjern fremtid får billig og sikker atomkraft, så velkommen!

Trenger nesten en source for de kostnadstalla der, er selv en veldig stor fan av atomkraft så vil egentlig bare lære

  • Like 2

Share this post


Link to post
Guest Slettet-Pqy3rC

Godt at politikerne har bedre vett enn en del kommentatorer!

 

Dagens reaktorer legges ned fordi de er nedslitte/ødelagte og krever mye for å bli fullt operative igjen og i tillegg tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

Så strengt tatt burde politikere da fortelle årsaken (økonomi) og ikke flagge nedlaggelsen som et miljøtiltak. Edited by Slettet-Pqy3rC

Share this post


Link to post

Godt at politikerne har bedre vett enn en del kommentatorer!

 

Dagens reaktorer legges ned fordi de er nedslitte/ødelagte og krever mye for å bli fullt operative igjen og i tillegg tilfredsstille nye sikkerhetskrav.

 

Hvorfor holde på med atomkraft når det er tre ganger dyrere kraft i tillegg til all mulig annen problematikk. Politikere er enkle og intelligente og velger de opplagt beste løsningene for fremtiden! Det er ikke vanskeligere enn det!

 

Om man i en fjern fremtid får billig og sikker atomkraft, så velkommen!

Ja Frankrike har mange gamle reaktorer som ikke bare er nærme sin stengetid men og en del på overtid. Jeg er 100% klar over dette, noe må gjøres med de. Derimot så er det bare ikke realistisk å erstatte alt dette med vind, sol osv. Så raskt er det vanskelig å bygge ut, og du har fortsatt ingen løsning på problematikk med sterke svingninger i produksjon av fornybar. Vi er avhengig av enten lagring av energi eller en basislinje med produksjon fra store kraftverk. Landet kan ikke gå tom for strøm pga skyer og lite vind.

 

Reaktorer er dyre ja, men hvorfor er de dyre? De var ikke dyre før. Fordi folk har en irrasjonell frykt for reaktorer så sikkerhetskravene er laget så latterlige at ingen kan tjene penger på det lengre. Men selv russiske reaktorer fra 60-tallet har lavere andel dødsfall per gigawatt enn sol og vindkraft. Så du setter essensielt kravet til reaktorer 10000 ganger høyere enn annen kraftproduksjon og så sier du atomkraft ikke lønner seg............ Tenk om du hadde satt samme type krav til kullkraftverk? Og sagt de måtte resertifiseres? Da hadde kullkraftverk og gått i tap med latterlige mengder. Sikkerhetskravene er jo bare et ledd i argumentasjonen for så å skru dem av. De finnes ekstremt mange vestlige reaktorer bygget med langt mindre sikkerhet enn dagens krav og de har aldri hatt en eneste dødelig ulykke. Ikke en. Sikkerhetshysteriet er latterlig.

 

Imens krever kullkraft millioner av liv direkte. For ikke snakke om alle som dør pga global oppvarming. Det er idioti og så irrasjonelt som er mulig. Enhver som støtter dette kan umulig tenke logisk om dette emnet.

 

Atomkraft er ubestridt tryggeste meg god margin. Og billig. Hvorfor tror du Frankrike bygde så mange reaktorer? Hvordan tror du Soviet hadde råd til reaktorer? Politikere har gjort det dyrt pga irrasjonell frykt fra folk som ikke forstår atomkraft. Politikere er kanskje smarte, men folk kan være dumme. Svakhet med demokrati. Om folk i stor mengde blir overbevist om noe dumt, så blir det gjort uansett hvor dumt det er. Vi kunne i dag bygget masse atomkraftverk til halve prisen av i dag og utryddet kull. Dette hadde lett redusert globale dødsfall med hundretusener om ikke millioner.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Trenger nesten en source for de kostnadstalla der, er selv en veldig stor fan av atomkraft så vil egentlig bare lære

Lazard er et analysebyrå som bl.a. lager årlige rapporter på reelle kostnader for forskjellige energikilder. Denne rapporten er for USA, men det er nok ganske likt her.

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/

Atomkraft er noe av det dyrestecman kan velge for stømproduksjon og kan nesten bare forsvares om man tar med synergieffektene ved å utvikle atomvåpen, men det vil vi vel helst ikka ha mer spredning av...

Edited by RJohannesen
  • Like 1

Share this post


Link to post

Lazard er et analysebyrå som bl.a. lager årlige rapporter på reelle kostnader for forskjellige energikilder. Denne rapporten er for USA, men det er nok ganske likt her.

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/

Atomkraft er noe av det dyrestecman kan velge for stømproduksjon og kan nesten bare forsvares om man tar med synergieffektene ved å utvikle atomvåpen, men det vil vi vel helst ikka ha mer spredning av...

Men eneste grunnen til at det er dyrt er pga alle forskriftene de må følge.

 

Se for deg at alle kullkraftverk kun kunne kjøpe kull utvunnet fra gruver sikret etter norsk standard for sikkerhet i gruver. Alle kraftverkene måtte ha masse vakter, avanserte kontrollsystemer og 3 backups for alt. De måtte ha full Co2 rensing og sterke begrensninger til kull (finnes kull av ulik "renhetsgrad" som slipper ut mer og mindre skadelige gasser når det brennes).

 

Hvis disse reglene innføres vil alle kullkraftverk måtte stenges. Blir for dyrt.

 

Det er det de har gjort mot atomkraft. Du vet reaktortypen som feilet ved Tsjernobyl? Den er fortsatt i drift i mange ex-Soviet land. Selv den som er dårlig design er tryggere per GWh enn nesten all annen form for energi. Ser du på 2. gen vestlige reaktorer så er de sikrere enn alt annen form for energi. Til tross for dette så har kravene økt hvert år. Mer og mer krav til en energiform som er sikrest i verden. Hvordan er det rasjonelt, eller logisk?

 

Samtidig vet vi at kullkraft dreper folk HELE TIDEN! og de får bare holde på! Men om det finnes en 0.000001% sjanse for at en person dør av stråling så dobles kravene til sikkerhet vet atomkraftverk. Vi velger heller å se en million mennesker dø sakte og kontinuerlig over 1 år enn å gå for atomkraft som kanskje vil drepe 100-1000 mennesker i en ulykke i løpet av 50 år. Ser du på tallene er det hvor latterlig stor forskjellen er. Og vi irrasjonelle mennesker velger å la millioner dø sakte, kontinuerlig heller en et sted, en gang. Vi tenker det er tryggere, bedre for verden.

 

 

Det er latterlig å snakke om ekstrem sikkerhet for atomkraft i tilfelle noen mennesker kanskje vil dø av det. Når alternativet er kull. Noe som dreper latterlig mange mennesker, og ikke kanskje. Garantert. Sannsynligheten for å få kreft å dø i New Delhi er mye større enn om du bodde rett ved Tjernobyl. Kull er ren gift for mennesker og klode.

 

 

Objektivt selv om vi senker sikkerhet ved atomkraftverk slik de kommer rundt samme pris som kull og det fører til en ulykke der folk dør så vil det fortsatt være uendelig bedre enn kull. Atomkraftverk er ikke en varig løsning, men i 2018 så er det uendelig mye bedre enn kull og gass.

 

Og la meg bare si det:

Etter katastrofen i Fukushima er det ikke rapportert noen dødsfall relatert til stråling. Ingen.

 

Hvis et atomkraftverk kan overleve jordskjelv, tsunami, at to backuper feiler og du får nedsmelting uten at noen dør i et av verdens tettest befolkede land så stiller jeg seriøse spørsmål til folk som tror hele land vil bli ubeboelig i områder som ikke engang har naturkatastrofer i den størrelsesorden.

 

Atomkraft er en at de mest fantastiske energikildene vi mennesker har funnet. Oppfunnet av Einstein med den kjente ligningen E = MC^2. Alle tenker det er genialt, men likevel er redde for praktiske implementasjoner av det... Og pga vår irrasjonalitet som mennesker som gjør at vi frykter fly mer enn bil så velger vi heller å drepe oss og kloden sakte enn å benytte denne energikilden. Forstå det den som kan.

  • Like 2

Share this post


Link to post

Macaroni er ferdig ved neste valg og den nye, vil bygge flere atomkraftverk så ingen fare. Jeg atom er eneste løsningen vi har som er ren og gir nok effekt

Share this post


Link to post

"Japan confirms first Fukushima worker death from radiation": https://www.bbc.com/news/world-asia-45423575

Virker som Wikipedia er noe utdatert da. Så da har vi et dødsfall hos en som arbeidet ved kraftverket. 

 

Gitt at Japan brukte LNG som har en dødelighet på 4000/trillion WHr mens de skulle resertifisere alle atomkraftverk så døde altså flere personer i Japan av at de stengte ned atomkraftverk etter Fukushima enn folk som døde av Fukushima.

 

Igjen irrasjonelt.

 

De fleste dødsfall som følge av Fukushima er og fordi de skulle få folk vekk så raskt som mulig fordi de var så redde for at Fukushima skulle jeg vet ikke sprenge som en atombombe eller noe annet som ikke kan skje? Så folk døde under evakuering. Hadde de bare holdt seg rolige og evakuert forsvarlig ville ikke folk dødd, men den irrasjonelle frykten gjorde at folk evakuerte alt for raskt i panikk. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Dette er et emne jeg ikke kan noe om så jeg tillater meg å stille et (sikkert dumt) spørsmål. Hørte alltid under oppveksten at problemet med atomkraft er det farlige avfallet.

Er det ansett som et like stort problem å oppbevare dette trygt i disse dager? Altså avfallet som oppstår under normal bruk, ikke ved ulykker som Tsjernobyl.

 

Utenom det så har jeg ingen frykt for atomkraftverk. Når det gjelder risikovurdering av ting jeg kan ingenting om så stoler jeg på statistikk og de som har peil på emnet, og atomkraftverk virker veldig trygge.

Men så er jeg også en av de som er nervøs hver gang jeg kjører bil eller skal gå på et vått baderomsgulv, men har null frykt for terrorangrep.

Edited by Nether

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...