Jump to content
AnonymDiskusjon

Skoleskade-forsikring-NAV-skole?

Recommended Posts

Har et barn som før jul fikk en hodeskade på skolen. De kjørte barnet til nærmeste lege, selv om jeg sa jeg kunne hente det og selv kjøre til fastlege. De overkjørte meg og ba meg bare møte opp på xxx legesenter. Jeg sa at fastlegen vår skulle hatt dette, legen vi var hos var enig. Skolen sa «folk bytter fastlege så ofte, så vi kjører alle barn hit vi». Det var ikke fare for liv og helse og jeg så nær skolen da de ringte at jeg kunne vært der på 5 min.

 

3 dager etter får jeg skaldememding fra skolen. Lå i en konvolutt i sekken til barnet.

 

Ca en uke etter skaden begynner barnet å klage på hodepiner. Hodepinene fører med seg kvalme, oppkast og lys/lydskyhet. Jeg oppsøker lege og blir henvist til nevrolog da han er sikker på at skaden har ført til migrene. Jeg tar kontakt med NAV, for de skal jo ha fått skademeldingen, men jeg har ikke fått noen beskjed om at de har registrert det. Så må jeg kontakte skolen for å be de sende det. Ei uke etter er det mottatt av NAV.

 

20. mars får barnet diagnose migrene av nevrolog. Jeg underviser skolen i medisinering, men de protesterer litt på å medisinere, noe de har lov til, men med avtale om at de kan ringe meg og sjekke før de medisinerer, så går de med på avtalen om å medisinere. Barnet medisineres ca annenhver dag, så ville blitt mye frem og tilbake om jeg skulle kommet for å medisinere.

 

Så er det skolens forsikring da. Skolen har fått beskjed om mulig varige mén, men har ikke meldt skaden til forsikringsselskapet. De mener det ikke er deres oppgave, at det er foreldrene som er ansvarlig for kontakt med forsikringsselskap. Jeg ringer kommunen, som igjen ber meg sjekke deres nettsider for å finne ut hvilket selskap de bruker og hvilken kontaktperson de har.

 

Jeg ringer forsikringen og de ber om kopi av skademelding. Jeg sender dette. De ringer meg tilbake og sier st det er fint de har fått den, men de må også ha en en bekreftelse fra skolen. Det tar flere dager og masse Mail hvor skolen hevder det ikke er deres oppgave å få de til å sende denne, men de sender til slutt.

 

Fredag ringer forsikringsselskapet meg og spør hva jeg EGENTLIG er ute etter! Penger? Jeg svarer, som sant er, at jeg er redd for fremtiden til barnet i og med at det er 10 år og har minst 15 migreneanfall hver mnd og vil sikre fremtiden. Jeg ønsker at de utbetaler forsikringen og setter den på konto hos overformynderiet slik at barnet selv er den som har tilgang på pengene, ikke jeg. Jeg forklarer også at medisinene koster en del penger hver mnd og at vi ønsker dette dekket i tillegg.

 

Forsikringsselskapet sjekket opp en del og sender mail til meg samme dag jeg snakket med de:

 

- de vil se an om migrenen forsvinner de nærmeste 5 årene før de evt utbetaler

- de vil ikke dekke medisiner fordi barnet kan få medisin på blå resept (jeg forklarte at foreløpig medisineres barnet med vanlig smertestillende som ikke er reseptbelagte og ikke fås på blå resept)

- de ønsker ikke å utbetale dersom det ikke kan bevises en klar sammenheng mellom skade og migrene

 

NÅ har jeg jobbet og lett og ringt og mailet abg denne saken i 4 mnd og alle jobber «mot» meg. Vurderer å ta denne saken opp med FAU slik at skolen må gjennomgå rutinene sine for større skader. Jeg har sendt Mail til både rektor og kommunen med kritikk av håndteringen, men de fraskriver seg ansvar med «vi har håndtert saken ut fra våre rutiner» og «vi har ingen forutsetninger for å vite om en skade gir varige mén selv om du har varslet dette i januar»

 

Jeg lurer nå på, juridisk sett: er denne saken håndtert korrekt av alle «instanser» her? Alt jeg har lurt på er besvart, men er det noe jeg må være kjapp til å reagere på her så ingen frister eller tidsrammer ødelegger for barnet?

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

Share this post


Link to post

1. Det er vel litt tidlig å konkludere med varige mén etter fire måneder?

2. Vanlige smertestillende(Paracet, Ibux o.l.) hjelper ikke mot migrene. Her er det noe som skurrer...

  • Like 1

Share this post


Link to post

1. Det er vel litt tidlig å konkludere med varige mén etter fire måneder?

2. Vanlige smertestillende(Paracet, Ibux o.l.) hjelper ikke mot migrene. Her er det noe som skurrer...

Nevrologen har skrevet diagnose migrene. Paracet og og Ibux hjelper mot migrene, og barn behandles med disse i første omgang, men om drt ikke fungerer, så behandles de med triptaner.

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

Share this post


Link to post

 

1. Det er vel litt tidlig å konkludere med varige mén etter fire måneder?

2. Vanlige smertestillende(Paracet, Ibux o.l.) hjelper ikke mot migrene. Her er det noe som skurrer...

Nevrologen har skrevet diagnose migrene. Paracet og og Ibux hjelper mot migrene, og barn behandles med disse i første omgang, men om drt ikke fungerer, så behandles de med triptaner.

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

 

Dette blir litt off topic kanskje, men ville bare si fra at du faktisk kan få slike medisiner på blå resept. Selv får jeg Ibux på blå resept. Anonymous poster hash: 617ff...2a6

Share this post


Link to post

 

 

1. Det er vel litt tidlig å konkludere med varige mén etter fire måneder?

2. Vanlige smertestillende(Paracet, Ibux o.l.) hjelper ikke mot migrene. Her er det noe som skurrer...

Nevrologen har skrevet diagnose migrene. Paracet og og Ibux hjelper mot migrene, og barn behandles med disse i første omgang, men om drt ikke fungerer, så behandles de med triptaner.

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

Dette blir litt off topic kanskje, men ville bare si fra at du faktisk kan få slike medisiner på blå resept. Selv får jeg Ibux på blå resept. Anonymous poster hash: 617ff...2a6

 

Da får du nok Ibux 600, ikke Ibux 200 eller 400.

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

Share this post


Link to post

Migrenene er tilnærmet umulig å diagnostisere. En nevrolog kan kalle det migrene, en annen ikke. Det er utrolig vanskelig å få hjelp når det gjelder migrene. Det er en sykdom som ikke er synlig og mennesker som ikke opplever det har ingen forutsetninger for å forstå hva det er.

 

Samtidig kan migrene komme i tusen varianter, noen mer eller mindre harmløse og noen alvorlige. Selv har jeg to typer migrene og kan få migrene uten smerter. Jeg har kjempet mot "systemet" men har "bare" diagnosen "komplisert hodepine".

 

Du sier 15 migrener pr måned. I hvilken grad er dette? Jeg mener det finnes en tabell et sted som beskriver % funksjonshemming et sted. Migrene er nok veldig vanskelig å bli tatt seriøst med i en slik situasjon for de fleste lever også uproblematisk med migrene.

 

Slik jeg har forstått det er det viktige allerede tatt hånd om. Det er dokumentert at det har hendt en ulykke. Det er dokumentert hvem som er ansvarlig. Det er konstatert en skade og en (mulig) følgeskade.

 

Paracet, ibux, forte osv har ingen direkte effekt på migrene. Eneste dere oppnår der er vel en placebo effekt og magesår. Jeg antar dere bruker blodfortynnende?

 

Du kan få vanlige medisiner som i utgangspunktet ikke krever resept på resept. Da betaler du mindre. Jeg har resept på nesespray som kan kjøpes uten resept.

Share this post


Link to post

Det følger av folketrygdloven § 13-14 at (blant andre) rektorer skal sende skademelding til Arbeids- og velferdsetaten når en elev blir påført en skade som kan gi rett til yrkesskadedekning. Meldingen skal sendes "snarest". Tidsfristen er ett år, og denne må overholdes hvis man skal beholde yrkesskaderettigheter til f.eks. eventuell uføretrygd.

 

Kommunen skal sørge for ulykkesforsikring for elevene, jf. opplæringslova § 13-3b. Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, i den utstrekning det ikke dekkes av folketrygdloven, jf. opplæringslovforskriften § 8-3. Minimumsdekning for behandlingsutgifter er, jf. opplæringslovforskrifta § 8-6:

- Utgifter oppstått innen 2 år etter at skaden oppsto.

- Utgiftene må gjelde lege og tannlege, eller annen medisinsk behandling av en behandler som er refusjonsberettiget etter folketrygden og med henvisning fra lege eller tannlege.

- Reise til og fra hjemmet med rimeligste transportmiddel

- Forsikringen trenger kun dekke offentlig behandling

- Egenandelen skal maksimalt være 0,015G (p.d.d. 1405 kr), og maksimal dekning skal minimum være 23 409 kr.

 

Dersom skolen har tegnet en dårligere ulykkesforsikring enn dette er skolen erstatningsansvarlig for mellomlegget. Det er ikke skolen som er ansvarlig for å fremme krav overfor forsikringsselskapet. Krav overfor forsikringsselskapet må fremmes innen ett år etter at man fikk kunnskap om skaden, jf. forsikringsavtaleloven § 18-5. Dersom kravet avslås må saken forfølges av skadelidte innen seks måneder hvis ikke kravet skal tapes, jf. § 18-5 annet ledd.

 

Ved varig medisinsk invaliditet skal det utmåles erstatning etter Arbeids- og velferdsetatns invaliditetstabeller, hvor 100 % varig medisinsk invaliditet skal gi rett til erstatning på 5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

 

Migrene vurderes etter forskrift om menerstatning ved yrkesskade del II pkt. 1.9.1 - 1.9.5, og kan lede til en varig medisinsk invaliditet på fra 0 % til 74 % avhengig av graden av funksjonstap. For å få en invaliditetsgrad over 15 % (som er minstekravet for å få erstatning etter forskriften) kreves moderat redusert funksjon i dagliglivet med signifikante funn som indikerer hjerneorganisk skade.

 

Skolen bør følge opp skademeldingsrutinene sine. Skal skrives samme dag, foreldre skal ikke måtte be om det, og skal sendes NAV av eget tiltak.

  • Like 4

Share this post


Link to post

Det følger av folketrygdloven § 13-14 at (blant andre) rektorer skal sende skademelding til Arbeids- og velferdsetaten når en elev blir påført en skade som kan gi rett til yrkesskadedekning. Meldingen skal sendes "snarest". Tidsfristen er ett år, og denne må overholdes hvis man skal beholde yrkesskaderettigheter til f.eks. eventuell uføretrygd.

 

Kommunen skal sørge for ulykkesforsikring for elevene, jf. opplæringslova § 13-3b. Forsikringen skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet, i den utstrekning det ikke dekkes av folketrygdloven, jf. opplæringslovforskriften § 8-3. Minimumsdekning for behandlingsutgifter er, jf. opplæringslovforskrifta § 8-6:

- Utgifter oppstått innen 2 år etter at skaden oppsto.

- Utgiftene må gjelde lege og tannlege, eller annen medisinsk behandling av en behandler som er refusjonsberettiget etter folketrygden og med henvisning fra lege eller tannlege.

- Reise til og fra hjemmet med rimeligste transportmiddel

- Forsikringen trenger kun dekke offentlig behandling

- Egenandelen skal maksimalt være 0,015G (p.d.d. 1405 kr), og maksimal dekning skal minimum være 23 409 kr.

 

Dersom skolen har tegnet en dårligere ulykkesforsikring enn dette er skolen erstatningsansvarlig for mellomlegget. Det er ikke skolen som er ansvarlig for å fremme krav overfor forsikringsselskapet. Krav overfor forsikringsselskapet må fremmes innen ett år etter at man fikk kunnskap om skaden, jf. forsikringsavtaleloven § 18-5. Dersom kravet avslås må saken forfølges av skadelidte innen seks måneder hvis ikke kravet skal tapes, jf. § 18-5 annet ledd.

 

Ved varig medisinsk invaliditet skal det utmåles erstatning etter Arbeids- og velferdsetatns invaliditetstabeller, hvor 100 % varig medisinsk invaliditet skal gi rett til erstatning på 5 ganger folketrygdens grunnbeløp.

 

Migrene vurderes etter forskrift om menerstatning ved yrkesskade del II pkt. 1.9.1 - 1.9.5, og kan lede til en varig medisinsk invaliditet på fra 0 % til 74 % avhengig av graden av funksjonstap. For å få en invaliditetsgrad over 15 % (som er minstekravet for å få erstatning etter forskriften) kreves moderat redusert funksjon i dagliglivet med signifikante funn som indikerer hjerneorganisk skade.

 

Skolen bør følge opp skademeldingsrutinene sine. Skal skrives samme dag, foreldre skal ikke måtte be om det, og skal sendes NAV av eget tiltak.

Takk for svar. Vil dette da også si at jeg bør be forsikringsselskapet dokumentere skriftlig til meg at det foreligger en avtale om at krav skal fremmes innen 5 år, ikke et år? Det er en 50% sjanse for at dette går over i pubertet, derfor holder de tilbake de beste 5 årene. Det ideelle er jo at vi blir kvitt det og slipper senskader i voksenlivet, men jeg vil at alle papirer skal være på plass og i orden og at jeg ikke har oversett noe i tilfelle dette vedvarer.

 

Jeg skal skrive en mail til leder for FAU slik at de må gjennomgå rutinene sine for å håndtere skade og skademeldinger. Skaden er nå en godkjent yrkesskade med senskader hos NAV.

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

Share this post


Link to post

Migrenene er tilnærmet umulig å diagnostisere. En nevrolog kan kalle det migrene, en annen ikke. Det er utrolig vanskelig å få hjelp når det gjelder migrene. Det er en sykdom som ikke er synlig og mennesker som ikke opplever det har ingen forutsetninger for å forstå hva det er.

 

Samtidig kan migrene komme i tusen varianter, noen mer eller mindre harmløse og noen alvorlige. Selv har jeg to typer migrene og kan få migrene uten smerter. Jeg har kjempet mot "systemet" men har "bare" diagnosen "komplisert hodepine".

 

Du sier 15 migrener pr måned. I hvilken grad er dette? Jeg mener det finnes en tabell et sted som beskriver % funksjonshemming et sted. Migrene er nok veldig vanskelig å bli tatt seriøst med i en slik situasjon for de fleste lever også uproblematisk med migrene.

 

Slik jeg har forstått det er det viktige allerede tatt hånd om. Det er dokumentert at det har hendt en ulykke. Det er dokumentert hvem som er ansvarlig. Det er konstatert en skade og en (mulig) følgeskade.

 

Paracet, ibux, forte osv har ingen direkte effekt på migrene. Eneste dere oppnår der er vel en placebo effekt og magesår. Jeg antar dere bruker blodfortynnende?

 

Du kan få vanlige medisiner som i utgangspunktet ikke krever resept på resept. Da betaler du mindre. Jeg har resept på nesespray som kan kjøpes uten resept.

I dette tilfellet har det ikke vært tvil om at diagnosen er migrene.

 

15 anfall per mnd, dokumentert fall i skole. Har tidligere ligget langt over snitt på skolearbeid og kunnskap, men har falt noe etter skaden og lærer er bekymret da barnet ofte må ligge en time annenhver dag på en sofa for å få kontroll på smertene og det har visst vært noen episoder med neseblod som jeg ikke fikk beskjed om før nå nylig.

 

Migrene på barn og voksne er forskjellig og behandles forskjellig. Det anbefales ikke å benytte triptaner på barn under 12 og og heller ikke betablokere. Derfor forsøker man alltid først å behandle med Ibux. Dersom det alene ikke fungerer, medisinerer de med Paracet og Ibux. Dersom det ikke har effekt, prøver de ut triptaner. Hos barn kan et anfall også vare ned til kun 30-60 min. Da kan det være nok å sove en time.

 

Min migrene, som oppstod etter svangerskap, behandles med 3 forebyggende medisiner, triptaner i sprøyteform og botox.

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

Share this post


Link to post

 

Dersom skolen har tegnet en dårligere ulykkesforsikring enn dette er skolen erstatningsansvarlig for mellomlegget. Det er ikke skolen som er ansvarlig for å fremme krav overfor forsikringsselskapet. Krav overfor forsikringsselskapet må fremmes innen ett år etter at man fikk kunnskap om skaden, jf. forsikringsavtaleloven § 18-5. Dersom kravet avslås må saken forfølges av skadelidte innen seks måneder hvis ikke kravet skal tapes, jf. § 18-5 annet ledd.

Takk for svar. Vil dette da også si at jeg bør be forsikringsselskapet dokumentere skriftlig til meg at det foreligger en avtale om at krav skal fremmes innen 5 år, ikke et år? Det er en 50% sjanse for at dette går over i pubertet, derfor holder de tilbake de beste 5 årene. Det ideelle er jo at vi blir kvitt det og slipper senskader i voksenlivet, men jeg vil at alle papirer skal være på plass og i orden og at jeg ikke har oversett noe i tilfelle dette vedvarer.

 

Du bør be forsikringsselskapet skriftlig bekrefte at de ikke vil påberope seg foreldelses- og bortfallsreglene i FAL § 18-5, ettersom de nå har avslått kravet ditt.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Du bør be forsikringsselskapet skriftlig bekrefte at de ikke vil påberope seg foreldelses- og bortfallsreglene i FAL § 18-5, ettersom de nå har avslått kravet ditt.

De har ikke avslått da jeg ikke har fremmer krav. Men de sier de vil se an 5 år om skaden er vedvarende eller om den forsvinner i pubertet. Det de sier er at det ikke vil være for sent å fremme krav i løpet av 5 år. Det bør jeg vel be de dokumentere?

 

Anonymous poster hash: 21800...cfa

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...