Jump to content
Sign in to follow this  
klozzmajor

Pårørende og vitne i rettsak

Recommended Posts

Hei,

 

For en stund siden omkom søsteren min i en bilulykke. Hun frontkolliderte med en annen, og personen som kolliderte med henne er siktet for uaktsomt drap.

 

I den forbindelse er det rettsak i mars, og min mor er blitt innkalt som vitne (hun sier hun har fått brev fra tingretten om dette) Jeg har ikke lest brevet ennå.

 

Jeg stusser litt over hvorfor hun er blitt innkalt som vitne.

 

Hun sier selv at hun skal fortelle i retten hvordan hun har det i ettertid osv osv, men jeg skjønner ikke hvordan det kan ha noe å si for utfallet av rettsaken.

 

Hun sier i tillegg at personen som kolliderte med søsteren min skal vitne først, uten at hun får lov til å være tilstede, men at når hun skal vitne, skal personen være der.

 

Hun synes jo dette er veldig tøft, naturlig nok, men jeg synes det høres rart ut.

 

Er det normalt at pårørende blir innkalt som vitne i en slik sak? Og hvorfor blir for eksempel ikke jeg o og de andre søsknene mine innkalt også, da vi også er nære pårørende?

Edited by klozzmajor

Share this post


Link to post

Din mor er ansett som etterlatt i straffesaken. De som regnes som etterlatte er ektefelle/samboer, barn og foreldre av avdøde.

 

Dersom din mor har fremmet et erstatningskrav er det naturlig at hun nå forklare seg for retten. Dersom hun har trengt f.eks. psykolog kan hun få erstatning til å dekke det. Dette er dog kun relevant for erstatningsbeløpet, ikke for straffesaken i seg selv. Hvordan hun har taklet hendelsen påvirker ikke skyldspørsmålet eller straffen tiltalte evt får. Mek at hun kan bli tilkjent erstatning selv om tiltalte blir frikjent.

 

Så vidt jeg vet er det opp til retten å bestemme når vitner skal forklare seg. Retten kan også bestemme at vitner ikke får følge rettssaken før de selv har vitnet.

 

Tiltalte vil alltid få være til stede og kan komme med kommentarer etter hvert vitnemål. Det er mye viktigere å være til stede for tiltalte enn for vitner.

 

Jeg skjønner at moren din føler det er skummelt, men jeg tror det vil forløpe helt udramatisk. Det er lite drama rundt etterlatte som beskriver hvordan de har det etter å ha mistet en i familien. Alle, inkludert tiltalte, skjønner at de har det fælt, og det er lite å diskutere rundt deres opplevelser etter dødsfallet.

Share this post


Link to post

Synes forresten det er rart at din mor ikke får være til stede, med mindre hun har informasjon som er relevant for straffesaken.

 

Antar hun har bistandsadvokat? Trodde etterlatte hadde krav på det?

Share this post


Link to post

Din mor kan belyse konsekvensene av dødsfallet, som går på straffverdighet og dermed straffutmåling. Din mor kan belyse konsekvenser for seg selv, som går på oppreisning og annen erstatning. Din mor kan forklare seg om forhold som nedsetter skyld hos tiltalte (fordi de øker datterens klanderverdighet).

 

Det finnes ganske mange ting din mor kan ha å bidra med i en rettssak. Som regel vil hun være avhørt av politiet, og det vil da være dette hun skal forklare seg om i retten.

 

Etterlatterettigheter gis til ektefelle/samboer, barn, og foreldre, i den rekkefølgen. Ved dødsfall der avdøde er over 18 år oppnevnes bistandsadvokat for etterlatte kun når særlige grunner tilsier at det er behov for det.

 

Vitner avhøres enkeltvis, og får som hovedregel ikke lov til å høre sakens forhandlinger før de skal vitne, jf. straffeprosessloven § 129. Etterlatte har lov til å følge hele hovedforhandlingen, men de blir ikke særskilt oppfordret til det av noen.

 

Hvem som innkalles til å vitne er opp til partene i saken, dvs. påtalemyndigheten og forsvarer.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...