Jump to content
Madde123

Ung ufør- tilbakebetaling

Recommended Posts

Hei ! default_Happy.gif
Jeg ble erklært 100 % Ung ufør i 2017. 
I papirene mine sto det at jeg har vært 100% ufør siden jeg var 16.. Jeg bikker nå over til 28!
Jeg skal søke om etterbetaling for alle år jeg har betalt skatt. Jeg har en kompis som fikk igjen 400.000 på dette.
Han ble også ufør i en alder av 28, og i papirene står det at han også ble det da han var 16.
 

Er det noen her inne som er uføre og har fått etterbetalt, og hvor mye var det ?

Share this post


Link to post

0,4 g per år etter man har fylt 20 år, og kun den perioden man har vært på aap/tu/rehab. 

Eventuell supplerende sosialstønad i perioden vil bli trukket i fra, og man blir trekt 44 % av etterbetalingen. 

 

Trenger forsåvidt heller ikke søke om etterbetalingen, den kommer.. men tar gjerne over et år og kan komme i flere puljer.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg er ufør. Man skal ikke få etterbetalt noe. Derfor er jeg overrasket over at du kjenner noen som har fått penger etterbetalt. Det må være noe særegent tror jeg. Fra uføretidspunktet er satt - til vedtaket er gjennomført, er det for mange veldig veldig mange år. Man har ikke krav på noe etterbetalt mellom der. 

 

Du får ringe til NAV å spørre. Mye bedre enn å spørre på et forum. Anonymous poster hash: 3c7da...c84
  • Like 3

Share this post


Link to post

 

Jeg er ufør. Man skal ikke få etterbetalt noe. Derfor er jeg overrasket over at du kjenner noen som har fått penger etterbetalt. Det må være noe særegent tror jeg. Fra uføretidspunktet er satt - til vedtaket er gjennomført, er det for mange veldig veldig mange år. Man har ikke krav på noe etterbetalt mellom der. 

 

Du får ringe til NAV å spørre. Mye bedre enn å spørre på et forum. 

 

Anonymous poster hash: 3c7da...c84

 

Jo, om man har fått innvilget ung ufør tillegget så får man den delen etterbetalt, om man ikke har hatt ytelsen på Aap. 

  • Like 1

Share this post


Link to post

Jeg venter også på uføresaksbehandling. Er for gammel til å få ung ufør. Har en diagnose som kanskje burde ha vært oppdaget av skolen. Er det sånn at det overhode aldri finnes skjønnsmessig vurdering for de som opplever å ha passert ung ufør?

 

Jeg har prestert fire forskjellige ting før ung uførtidspunktet gikk ut på dato. Fraværet av at skolen evnet å være til hjelp i min utvikling kommer utenom. Tross at en gjerne bør se framover istedetfor bakover, så betyr det jo en del dersom en blir avspist med en vanlig uførestønad.

 

Jeg har gått på skole med først middels karakterer, som siden har utviklet seg litt over middels. Sånn sett har jeg fungert relativt godt der. Da er det verre med arbeidslivet. Jeg kom sent i gang med arbeidslivet, som for meg startet omkring 24 år gammel. Så arbeidsledighet, etterpå utplassert i en Arbeidstreningsbedrift, så litt på skole igjen, så litt i arbeid, så arbeidsledig igjen, så på AAP, så møtte jeg veggen i arbeidsutprøvingsperioden, så sykemeldt, så på AAP, så blir det valgt å søke om uføretrygd.

 

I årstall så snakker en om at jeg var 24 år i 1996.

 

Går det an å få ung ufør i et tilfelle som mitt?

 

Dersom ung ufør aldri blir aktuellt, selv på skjønnsmessig vurdering, kan jeg da søke om billighetserstatning i forhold til det at skolen aldri tok grep om å hjelpe meg videre i livet? Vil jeg kunne få billigheterstatning, nå etter at uføre sannsynligvis blir innvilget i løpet av 2018, dersom det er den aller siste ting en kan forsøke?Anonymous poster hash: 4988a...45d

Share this post


Link to post

 

Jeg venter også på uføresaksbehandling. Er for gammel til å få ung ufør. Har en diagnose som kanskje burde ha vært oppdaget av skolen. Er det sånn at det overhode aldri finnes skjønnsmessig vurdering for de som opplever å ha passert ung ufør?

 

Jeg har prestert fire forskjellige ting før ung uførtidspunktet gikk ut på dato. Fraværet av at skolen evnet å være til hjelp i min utvikling kommer utenom. Tross at en gjerne bør se framover istedetfor bakover, så betyr det jo en del dersom en blir avspist med en vanlig uførestønad.

 

Jeg har gått på skole med først middels karakterer, som siden har utviklet seg litt over middels. Sånn sett har jeg fungert relativt godt der. Da er det verre med arbeidslivet. Jeg kom sent i gang med arbeidslivet, som for meg startet omkring 24 år gammel. Så arbeidsledighet, etterpå utplassert i en Arbeidstreningsbedrift, så litt på skole igjen, så litt i arbeid, så arbeidsledig igjen, så på AAP, så møtte jeg veggen i arbeidsutprøvingsperioden, så sykemeldt, så på AAP, så blir det valgt å søke om uføretrygd.

 

I årstall så snakker en om at jeg var 24 år i 1996.

 

Går det an å få ung ufør i et tilfelle som mitt?

 

Dersom ung ufør aldri blir aktuellt, selv på skjønnsmessig vurdering, kan jeg da søke om billighetserstatning i forhold til det at skolen aldri tok grep om å hjelpe meg videre i livet? Vil jeg kunne få billigheterstatning, nå etter at uføre sannsynligvis blir innvilget i løpet av 2018, dersom det er den aller siste ting en kan forsøke?

 

Anonymous poster hash: 4988a...45d

 

 

 

Etter det jeg leser vil ikke du ha mulighet til å få ungufør tillegget.. Og i og med du har jobbet noe, ville det nok mest sannsynlig heller ikke lønne seg, da du vil mest sannsynlig få høyere sats ut i fra å ha jobbet.

Share this post


Link to post

Men problemstillingen min blir at jeg ikke har hatt særlig sammenhengende arbeid? Så det blir jo ikke så voldsomt mange år til sammen. Og en del av årene har foregått i arbeidsmarkedsbedrift som jo ikke betaler noen fantastisk lønn.

 

Jeg håper inderlig at uføretrygden min blir bedre enn hvordan jeg har det i dag på AAP. Hadde jeg ikke levd i et forhold, så ville jeg ikke ha klart meg særlig bra. I dag på AAP så får jeg noe mindre penger enn hva en som aldri har vært i jobb vil få om de henvender seg til NAV for å søke sosialstønad. Så den fæle trappetrinnsnedgangen jeg har opplevd de siste årene i arbeidsmarkedbedrift, så sykemelding, så AAP er ganske prekær.Anonymous poster hash: 4988a...45d

Share this post


Link to post

 

Men problemstillingen min blir at jeg ikke har hatt særlig sammenhengende arbeid? Så det blir jo ikke så voldsomt mange år til sammen. Og en del av årene har foregått i arbeidsmarkedsbedrift som jo ikke betaler noen fantastisk lønn.

 

Jeg håper inderlig at uføretrygden min blir bedre enn hvordan jeg har det i dag på AAP. Hadde jeg ikke levd i et forhold, så ville jeg ikke ha klart meg særlig bra. I dag på AAP så får jeg noe mindre penger enn hva en som aldri har vært i jobb vil få om de henvender seg til NAV for å søke sosialstønad. Så den fæle trappetrinnsnedgangen jeg har opplevd de siste årene i arbeidsmarkedbedrift, så sykemelding, så AAP er ganske prekær.

 

Anonymous poster hash: 4988a...45d

 

 

Uføretrygden er 66 prosent av gjennomsnittsinntekten din de 3 beste av de 5 siste årene før du ble syk. Tidligere års inntekt blir justert opp til dagens verdi. 

 

Minstesatsene er per i dag:

  • Hvis du bor sammen med ektefelle eller samboer, er du sikret en årlig uføretrygd på 2,28 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Er du enslig, er den årlige ytelsen 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp.​ 

​Så utgangspunktet vil uansett bli noe bedre enn du har i dag, men rik blir du absolutt ikke..

Share this post


Link to post

Har dere søkt profesjonell hjelp og evt sett etter andre steder dere kan jobbe ?

 

Eller er dere rett å slett så syke at dere ligger paddeflat dagen lang ? isåfall. case closed

 

mener ikke å tulle eller rakke ned på uføre, min jobb å være skeptisk mot de som er ^^ Har fått hittil 129 uføre tilbake i jobb i en eller annen form

 

Er de lykkelig ? nja tviler... men uføre er ikke alene om å ikke like en jobb de ikke er ment for å være i

 

Sykdommer-diagnoser  Har hørt og sett det meste, oftest klarer de å jobbe med noe og bidra til samfunnet bare finn din egen "ståpåvilje" :)

 

 

Keep up the good work! :)Anonymous poster hash: 06765...6f6
  • Like 2

Share this post


Link to post

Når min uføretrygd blir innvilget så vil jeg forsøke å bidra etter evne. Det må jo være en attraktiv ekstrahjelp om en jobber frivillig og gratis, eller jobber nesten gratis. Dette må stå i stil med hva jeg evner. Når en ikke har fått det til selv i arbeidslivet, og når NAV gir opp å prøve ut nye tiltak, så tenker jeg at min situasjon er best om jeg får styre antall ukestimer selv. At en får en økonomisk forutsigbarhet, og får kommet seg fri fra alle disse tiltakene en har vært i. Av fire tiltaksplasser jeg har vært på så har en av de vært horribel for meg, en annen var dørgende kjedelig, men jeg prøvde så godt jeg kunne.

 

De to andre tiltaksplassene var det ganske greie ansatte og ganske greie oppgaver å få gjort. Men da var helsen min slik at jeg først møtte veggen på den første av disse i 2014, så var helsen så dårlig på den neste tiltaksplassen i 2017. Kjenner at det skal bli godt med en endelig avklaring. Får jeg avslag, så må jeg også kunne fortsette å kreve at NAV stiller opp med tilbud som er gjennomførbare. 3 av 4 tiltaksplasser jeg har prøvd hadde helt greie ansatte. Oppgaver kan jo variere. Den siste tiltaksplassen jeg var på hadde fantastiske ansatte, og tilbød at jeg kunne jobbe frivillig hos dem i framtiden. Jeg vet selvsagt ikke hva jeg velger, men det kan ihvertfall være et springbrett til å komme forsiktig i gang tenker jeg, å takke ja til dem, når helsen tilsier en god periode igjen.

 

Det er absolutt ingen drøm å få bli ufør. Men nå har jeg vært så mye utenfor arbeidslivet at en begynner nesten å bli vant med at hverdagen er slik. Men veldig mange av disse årene kunne jeg ønsket å ha vært foruten, så jeg ser absolutt farene med å si ja til ufør, og la alt slippe. Da går det gjerne en vei, og det er nedover.

 

Jeg har greid å få til en ting som jeg er fornøyd med, og det er å gå ned en 4,5 kg i det siste. Om jeg bruker det som en første motiverende byggekloss, så kan jeg ta tak i en ny viktig ting i neste omgang. De sier at det er viktigere å lykkes med noen små ting, enn å gape over for mye  :)Anonymous poster hash: 4988a...45d

Share this post


Link to post

 

Har dere søkt profesjonell hjelp og evt sett etter andre steder dere kan jobbe ?

 

Eller er dere rett å slett så syke at dere ligger paddeflat dagen lang ? isåfall. case closed

 

mener ikke å tulle eller rakke ned på uføre, min jobb å være skeptisk mot de som er ^^ Har fått hittil 129 uføre tilbake i jobb i en eller annen form

 

Er de lykkelig ? nja tviler... men uføre er ikke alene om å ikke like en jobb de ikke er ment for å være i

 

Sykdommer-diagnoser  Har hørt og sett det meste, oftest klarer de å jobbe med noe og bidra til samfunnet bare finn din egen "ståpåvilje" :)

 

 

Keep up the good work! :)

 

Anonymous poster hash: 06765...6f6

 

 

"Ståpåvilje" skal komme av god ledelse fra miljøet rundt på hjemmebane, og spesielt i arbeidsmiljøet. Alle kan holde ut med hvilken som helst jobb, så lenge det er noen med et lite snev av lidenskap og struktur som er sjef der, og som ikke ser på noen som har havnet på utsiden som "late tullinger som ikke gidder å jobbe". Verdier avler verdier, om de er positive eller negative, det skaper ringvirkninger.. Man kan aldri dømme noen for å ha gitt opp .. for det er -alltid- en grunn!

Share this post


Link to post

 

Jeg venter også på uføresaksbehandling. Er for gammel til å få ung ufør. Har en diagnose som kanskje burde ha vært oppdaget av skolen. Er det sånn at det overhode aldri finnes skjønnsmessig vurdering for de som opplever å ha passert ung ufør?

 

Jeg har prestert fire forskjellige ting før ung uførtidspunktet gikk ut på dato. Fraværet av at skolen evnet å være til hjelp i min utvikling kommer utenom. Tross at en gjerne bør se framover istedetfor bakover, så betyr det jo en del dersom en blir avspist med en vanlig uførestønad.

 

Jeg har gått på skole med først middels karakterer, som siden har utviklet seg litt over middels. Sånn sett har jeg fungert relativt godt der. Da er det verre med arbeidslivet. Jeg kom sent i gang med arbeidslivet, som for meg startet omkring 24 år gammel. Så arbeidsledighet, etterpå utplassert i en Arbeidstreningsbedrift, så litt på skole igjen, så litt i arbeid, så arbeidsledig igjen, så på AAP, så møtte jeg veggen i arbeidsutprøvingsperioden, så sykemeldt, så på AAP, så blir det valgt å søke om uføretrygd.

 

I årstall så snakker en om at jeg var 24 år i 1996.

 

Går det an å få ung ufør i et tilfelle som mitt?

 

Dersom ung ufør aldri blir aktuellt, selv på skjønnsmessig vurdering, kan jeg da søke om billighetserstatning i forhold til det at skolen aldri tok grep om å hjelpe meg videre i livet? Vil jeg kunne få billigheterstatning, nå etter at uføre sannsynligvis blir innvilget i løpet av 2018, dersom det er den aller siste ting en kan forsøke?

 

Anonymous poster hash: 4988a...45d

 

Jeg ser noen advokatfirma "reklamerer" at du kan få ung ufør etter du har fylt 36 år. 

 

https://tonsbergadvokatene.no/fagomrader/jobb-helse/nav/tillegg-ung-ufor

 

Verd å ta en titt på ihvertfall. Om du googler "ung ufør unntak" finner du et par andre også. 

 

 

Share this post


Link to post

Jeg mener å ha lest en plass på nav.no at man skal få tilbakebetalt mellomlegget mellom AAP og ufør når man går fra AAP til uføretrygd. Så hvis man har vært på AAP i ti år og fått utbetalt 200 000 kr i året og er innvilget ufør med 250 000 kr i året skal man få tilbakebetalt 500 000 kr. Mulig det er annerledes.

Share this post


Link to post

Jeg mener å ha lest en plass på nav.no at man skal få tilbakebetalt mellomlegget mellom AAP og ufør når man går fra AAP til uføretrygd. Så hvis man har vært på AAP i ti år og fått utbetalt 200 000 kr i året og er innvilget ufør med 250 000 kr i året skal man få tilbakebetalt 500 000 kr. Mulig det er annerledes.

§ 22-12. Tidspunkt for utbetaling når rett til en ytelse oppstår eller opphører

Uføretrygd utbetales ikke for perioder hvor medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger.

 

https://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P22-12#L19970228-19_P22-12

Share this post


Link to post

§ 22-12. Tidspunkt for utbetaling når rett til en ytelse oppstår eller opphører

Uføretrygd utbetales ikke for perioder hvor medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger.

 

https://www.nav.no/rettskildene/lov/L19970228-19_P22-12#L19970228-19_P22-12

 

Vet ikke helt hvorfor folk svarer, når de ikke har lest spørsmålet ordentlig. Det spørres ikke om etterbetaling av hele uførebeløpet på et tidspunkt det er utbetalt aap. Det er snakk om en person som er blitt Ung Ufør, og som har hatt rett på en større ytelse i tiden vedkommende mottok aap, og som da vil ha rett på differansen mellom det som Ble utbetalt og det som Skulle vært utbetalt.

 

Og jo, det utbetales slike etterbetalinger.

Share this post


Link to post

Hei

 

Så fremst du ikke fikk arbeidsavklaringspenger med rettigheter som ung ufør (altså 2,44 G i stedet for 2G), vil du da ha rett på differansen mellom det du fikk utbetalt, og det du egentlig skulle hatt (differansen mellom overnevnte).

 

Dette er ikke noe du trenger å søke på, men noe Nav tar seg av automatisk. Men det er langt nede på prioriteringslisten deres, siden du tross alt er økonomisk sikret. Det kan fort ta over ett år før saken om etterbetaling er ferdig behandlet.

 

Det er uansett mulig for deg å kontakte nav via telefon og forhøre deg om hvordan saken ligger an. De kan se i systemene sine om saken er påbegynt eller ikke, og gi en pekepinn på behandlingstid i din kommune. Dette varierer jo veldig. :)

 

Vær også obs på beskatning av etterbetalingen, da det automatisk trekkes 44% av denne. Det er særregler for slike tilfeller, siden dette er penger du egentlig skulle hatt som en del av din hovedinntekt, fordelt utover flere år bakover i tid. Når dette tas høyde for vil skatten bli gunstigere for deg. Dette er noe det er lurt å kontakte Skatteetaten for å be om hjelp til, når den tid kommer. :)

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...