Jump to content
Sign in to follow this  
Hassli

Hjelp med oppgave om Kapitalstruktur (WACC)

Recommended Posts

Hei, kunne noen hjelpe meg med denne oppgaven? Sitter så innmari pris og trenger kun litt veiledning. Hadde satt pris på all hjelp :)

 

"Selskap kan verdsettes ved å diskontere de forventede framtidige kontantstrømmer driften av selskapet forventes å generere. Tilsvarende kan prosjekter verdsettes basert på diskonterte kontantstrømmer. Verdien av selskap vil kunne være avhengig av finansieringen. Diskonteringsrenter for prosjekter vil også i praksis ofte være avhengig av selskapets finansiering. Her skal du vise at noen ulike tilnærminger til å håndtere effekten av gjeld gir samme resultat under noen forutsetninger.

 

Ta utgangspunkt i kontantstrømmer for framtidige perioder fra drift før skatt og finanskostnader. Siden det du skal vise vil gjelde for hver enkelt framtidig kontantstrøm, og dersom det gjelder for en enkelt kontantstrøm, vil det også måtte gjelde totalt, er det greit å fokusere på kontantstrømmen k som kommer om n perioder. Anta at avkastning på aktiva er rA, avkastning på egenkapital er rE og avkastning på gjeld er rD. Verdien av egenkapital er E og verdien av gjeld er D. Anta at rA og rD er kjente størrelser, mens rE må beregnes basert på dem. Selskapsskattesatsen er TC. Vi kan skille mellom følgende tilnærminger:

 

i. Kontantstrøm til totalkapital etter skatt som om egenkapitalfinansiert og WACC etter skatt som diskonteringsrente.

ii. Kontantstrøm til totalkapital etter skatt, der skattefordel av gjeldsrenter er medregnet, og WACC før skatt som diskonteringsrente.

iii. Kontantstrøm til totalkapital etter skatt som om egenkapitalfinansiert, diskontert med WACC før skatt, pluss en justering for skattefordelen av gjeld. (APV – Adjusted Present Value.)

iv. Kontantstrøm til egenkapital etter skatt og avkastningskravet til egenkapital.

 

Løs oppgaven ved å lage et talleksempel som demonstrerer at de fire tilnærmingene gir samme resultat. Men formuler nåverdiene med symboler før tallberegningene. Et talleksempel som får fram de sentrale poengene kan bygge på følgende forutsetninger:

 

I periode 3 kommer en kontantstrøm på 1 000 000 før skatt. Anta ellers følgende:

Selskapsskatt: TC% = 25 %

Avkastning på aktiva: rA = 10 %

Avkastning på gjeld: rD = 4 %

Gjeldsandel: D/V = 60 %

Egenkapitalandel: E/V = 40 %" 

 

Takk på forhånd! 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...