Jump to content
Gammel Nok

Det vi leser i Bibelen er sannheten.

Recommended Posts

 

Bibelen har vært under konstant press i flere tiår, med stadig nye versjoner med små og forandringer i teksten som de fleste overser.

Forandringen av Israelitter og Israelittene til jødene, er en slik forandring som jeg selv har lagt merke til.

For i mine første Bibler så sto det Israel og Israelitter der det nå er forandret til jøder og jødene.

Da tenker du på de norske oversettelsene? Kan du gi noen eksempler?

 

I Joh. 4, 22 står det i hvertfall "jødene" på gresk - "frelsen kommer fra jødene". Og det tenker jeg stemmer med slik Jesus presenteres, Han har jødisk avstamming, og - ikke minst - blir omskåret, det fysiske tegnet på en mannlig jøde. Hele "forankringen" av Jesus er basert på at han kommer fra det jødiske folk, Guds utvalgte folk.

 

Folk i dag, også de dessverrre fleste kristne, tror på jødene, de tror at jødene er "guds utvalgte folk" og de fleste kristne har forlatt Jesus, og følger nå jødene, fordi de tror at frelsen ligger i å velsigne og støtte jødene.

De drar til og med jødiske rabbiser inn i kirkene.Og de tror heller ikke på dokumentasjon fra Bibelen som viser hva Jesus selv mente og sa om jødene. At jødene i sin tid drepte Jesus bryr de seg heller ikke om.

 

Så ja, folk tilber jødene. Når det er sånn at folk tror alt jødene sier, og når det blir slik at det nesten er forbudt,og faktisk ER forbudt i mange land, å kritisere jødene og stille kritiske spørsmål ved det de gjør eller påstår.

Da ER det snakk om nesegrus og blind tilbedelse av jødene, også blant dem som ikke kaller seg kristne.

Mye henger nok sammen med det som hendte under krigen, og jeg kan til dels være enig i at i mange frimenigheter er det et for stort fokus på Israel. Samtidig tror jeg vi skal være forsiktig med å avskrive jødenes stilling hos Gud. Paulus er jo tydelig på det i Rom 11 etter å ha argumentert mye rundt forholdet jøder og troende ikke-jøder:

 

"På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet fordi de andre var ulydige. På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle."

 

Jesus var isrelitt av judah stamme,men Han var ikke jøde, og Han kom heller ikke til jødene.

Ordet "jøde" kommer nettopp fra Judah stamme, eller Judea, så han var nok det. Så sier jo og Johannes at "han kom til sine egne" (Joh, 1, 11), men at de ikke tok i mot ham.

 

Jeg tror heller ikke vi kan bruke "Israelitt" om Jesus som motsetning til "jøde". I det delte riket etter Salomo var Israel i nord og Juda i sør og Betlehem lå i Juda.

 

Når Jesus i Matt 15 snakker med den kanaeeiske kvinnen sier han "Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus." Det betyr nok ikke nordriket, men alle etterkommere etter Israel, Abrahams sønn. Evangeliet skulle komme gjennom og fra Guds utvalgte folk ut til hele verden.

 

At jødene i sin tid drepte Jesus bryr de seg heller ikke om.

Om det tenker jeg at de gjorde det - sammen med romerne - på våre alles vegne. Vi var alle tilstede og ikke noe vi skal belaste jødene med spesielt.

 

Jeg tenker på det hver gang jeg synger spirituals'en "Where you there when they crucified my lord?". Ja, på en måte var jeg det og jeg er redd for at jeg ville ropt korsfest.

 

Mitt poeng her er at jødene er ikke noe folk, de er falske jøder som kaller seg jøder pga religionen jødedommen,

De fleste er khazarer som konverterte kollektivt til jødedommen i år 740. 'Resten er  folk av andre folkeslag som har konvertert til jødedommen på et annet tidspunkt.

 

De er altså ikke ekte jøder av judah stamme, og man kan derfor ikke si at Jesus var jøde, selv om Han var av judah stamme

 

Jøder er heller ikke noen rase eller folkeslag. Og de er slett ikke Guds utvalgte folk.

 

Israels stammer, inkl judah stamme er Guds utvalgte folk, men hvis noen av oss konverterer til jødedommen så mister vi den statusen

Selv ikke de ekte jødene av judah stamme er et eget folkeslag, de er en av Israels stammer.

Er du ikke kristen og følger Jesus Kristus, så hjelper det ikke om du er av Israels stammer.

 

Det siste du sier her om korsfestelsen er bare noe du sier for å forsvare jødene. For om du er kristen i dag og følger Jesus, så ville du ha vært blant dem som fulgte Jesus på den tiden også.

Men at du sier dette betyr at du desverre er en av de kristne som er blitt ført på villspor av jødene,. For du følger nå jødene og ikke Jesus.

 

Jødene har ikke noen stilling hos Gud, de som  tror det har misforstått hvorfor Jesus kom til jorden, for Han kom for at de som tror på Ham og følger Ham skal bli frelst.

Jødene fulgte ikke Jesus og det gjør de ikke i dag heller, Jødene følger sin "gud" og det er satan.

 

Hvorfor overser de fleste kristne totalt det Jesus sier om jødene ?

 

Bla dette

Revelation 2:9

I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

 

Og dette:

Revelation 3:9

Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

Edited by Gammel Nok

Share this post


Link to post

Det siste du sier her om korsfestelsen er bare noe du sier for å forsvare jødene. For om du er kristen i dag og følger Jesus, så ville du ha vært blant dem som fulgte Jesus på den tiden også.

La oss håpe det, men jeg er ikke sikker. Husk at Peter fornektet, Judas sviktet og at alle de andre flyktet da det gjaldt som mest. Jesus døde ikke omgitt av venner, men alene.

 

"For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!" (Rom 5, 10)

 

Men at du sier dette betyr at du desverre er en av de kristne som er blitt ført på villspor av jødene,. For du følger nå jødene og ikke Jesus.

 

Jødene har ikke noen stilling hos Gud, de som tror det har misforstått hvorfor Jesus kom til jorden, for Han kom for at de som tror på Ham og følger Ham skal bli frelst.

Jødene fulgte ikke Jesus og det gjør de ikke i dag heller, Jødene følger sin "gud" og det er satan.

 

Hvorfor overser de fleste kristne totalt det Jesus sier om jødene ?

 

Bla dette

Revelation 2:9

9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

 

 

Og dette:

Revelation 3:9

9 Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

"Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter: Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil."" (Mark 8, 33)

 

Forkastet Jesus Peter? Nei. Peter erkjente og ble klippen kirken ble bygget på. Har Gud forkastet jødene? Nei. Der vi er troløs er han trofsast.

 

"Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

Fra Sion skal redningsmannen komme,

han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

 

Dette er min pakt med dem

når jeg tar bort syndene deres.

 

På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Rom. 11, 25, 29)

Edited by Romeren

Share this post


Link to post

 

 

jødene ga oss ikke Jesus. Gud sendte sin sønn Jesus Kristus. jødene hadde ikke noe med dette å gjøre, annet enn at de drepte Ham.

 

Jesus var isrelitt av judah stamme,men Han var ikke jøde, og Han kom heller ikke til jødene.

Hva da med Joh. 4, 22: Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.?

 

Dette er ganske sikkert forandret, for det riktige skal være Israel, i betydning folket Israel, eller judah. Jesus kom fra Judah stamme, men Han var ikke jøde.

Og det riktige er da at FRELSEREN kommer fra judah. Men siden judah er en av Israels stammer, så er det også riktig å si at frelsen kommer fra Israel.

 

Allerede på Jesu tid så var de fleste i landet falske jøder. Det var andre folkeslag som ble flyttet inn i landet da Israel og senere Judah ble ført i fangenskap til Assyria og Babylon.

 

Bla dette som du nevner her, brukes av jødene for å få kristne til å tilbe dem, men uansett om jødene i dag hadde vært ekte jøder av judah stamme, så skal vi likevel ikke tilbe jødene.

 

Det er Gud du skal tilbe, og det er Gud vil skal takke for at Han sendte sin sønn Jesus Kristus for å kjøpe oss fri fra satans grep. Og det er Jesus vi skal følge. Og ingen andre.

 

 

Dette er bare tull. Jesus og disiplene hans var jøder. Jesus var jo i synagogen og leste av toraen for pokker. Han hadde omfattende gammeltestamentlig innsikt. Du finner ikke en eneste seriøs teolog som mener at Jesus ikke var jøde.

 

Han så på seg selv som Messias, som skulle frelse folket sitt, jødene (Israels barn).

 

Jeg leser selv hebraisk og gresk. King James Version er 99% rett, men den har et gammelmodig og vanskelig språk, som også trekker ned. Er bedre å lese en Bibel som er 99,9% rett (og som har et språk man skjønner), men man kan selvsagt bli frelst uansett.

 

Bibelen er sannheten, men ingen av oss kan lese den 100% rett. Vi kan imidlertid utdanne oss, så vi forstår budskapet stadig bedre. Jeg forstår eksempelvis Bibelen mye bedre enn for 3 år siden, da jeg begynte å studere teologi. Jeg hadde en nokså lav Bibelforståelse da.

Edited by Aiven
  • Like 1

Share this post


Link to post

Dette er vel beskrevet i første setningen av Bibelen, i det minste den delen kristne tror på, det Nye Testamentet

 

Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn...

... og deretter alle leddene fra Abraham til Jesus. Lukas kapittel 3 har også ættetavlen, slik at det er liten tvil om at Jesus var etnisk jøde.

 

Religiøse jøder derimot, de som bekjenner seg til jødedommen, enten de er etniske jøder eller ikke, tror ikke Jesus var Messias, og er derfor per definisjon ikke kristne, de er jøder.

De som tror Jesus er Messias er per definisjon kristne, uansett etnisitet, og de som tror både Jesus og Mohammed var profeter, er muslimer, å alle tror på den samme "Gud", Abrahams Gud.

Det fins ikke noe som heter etnisk jøde.

Jesus var israelitt av judah stamme. Judah stamme er en av Israels stammer, og ikke noe eget folkeslag. Dermed så fins det heller ikke etniske jøder.

 

Så vidt jeg vet så er ingen av de som kalles for jøder i dag er av judah stamme.

Share this post


Link to post

 

Det siste du sier her om korsfestelsen er bare noe du sier for å forsvare jødene. For om du er kristen i dag og følger Jesus, så ville du ha vært blant dem som fulgte Jesus på den tiden også.

La oss håpe det, men jeg er ikke sikker. Husk at Peter fornektet, Judas sviktet og at alle de andre flyktet da det gjaldt som mest. Jesus døde ikke omgitt av venner, men alene.

 

"For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv!" (Rom 5, 10)

 

Men at du sier dette betyr at du desverre er en av de kristne som er blitt ført på villspor av jødene,. For du følger nå jødene og ikke Jesus.

 

Jødene har ikke noen stilling hos Gud, de som tror det har misforstått hvorfor Jesus kom til jorden, for Han kom for at de som tror på Ham og følger Ham skal bli frelst.

Jødene fulgte ikke Jesus og det gjør de ikke i dag heller, Jødene følger sin "gud" og det er satan.

 

Hvorfor overser de fleste kristne totalt det Jesus sier om jødene ?

 

Bla dette

Revelation 2:9

9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and I know the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but are the synagogue of Satan.

 

 

Og dette:

Revelation 3:9

9 Behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews, and are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee.

"Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter: Vik bak meg, Satan! Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil."" (Mark 8, 33)

 

Forkastet Jesus Peter? Nei. Peter erkjente og ble klippen kirken ble bygget på. Har Gud forkastet jødene? Nei. Der vi er troløs er han trofsast.

 

"Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:

Fra Sion skal redningsmannen komme,

han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

 

Dette er min pakt med dem

når jeg tar bort syndene deres.

 

På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall." (Rom. 11, 25, 29)

 

Å flykte av frykt for å bli korsfestet er ikke det samme som å korsfeste en uskyldig mann, og deretter rope"la hans blod komme over oss og våre barn"

 

Paulus var antakelig den første til å spre falsk lære i kirken, men her tar jeg forbehold om at det Paulus sier kan våre forandret av jødene på et senere tidspunkt.

 

Men Paulus var jødisk fariser, og han kom muligens inn i kirken i den hensikt å spre falsk lære.  Det er uansett ikke Paulus vi skal høre på, vi skal høre på Jesus, og ta vår lære fra Jesus.

Dette er også noe de opprinnelige og ekte apostlene legger vekt på, derfor har de også så langt mulig, gjengitt ordrett eller så godt de kunne, hva Jesus selv sa.

 

Paulus sier mye riktig, men han sier også noe som er riv ruskende galt, og som er motsatt av hva Jesus selv sier. Paulus sier bla at folk skal følge ham, men det riktige er å oppfordre folk til å følge Jesus, direkte og uten noen mellommann slik de andre apstlene lærte.

 

 dag kommer det også jødiske rabbiser inn i kirkene for å spre falsk lære

Share this post


Link to post

 

 

 

jødene ga oss ikke Jesus. Gud sendte sin sønn Jesus Kristus. jødene hadde ikke noe med dette å gjøre, annet enn at de drepte Ham.

 

Jesus var isrelitt av judah stamme,men Han var ikke jøde, og Han kom heller ikke til jødene.

Hva da med Joh. 4, 22: Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.?

 

Dette er ganske sikkert forandret, for det riktige skal være Israel, i betydning folket Israel, eller judah. Jesus kom fra Judah stamme, men Han var ikke jøde.

Og det riktige er da at FRELSEREN kommer fra judah. Men siden judah er en av Israels stammer, så er det også riktig å si at frelsen kommer fra Israel.

 

Allerede på Jesu tid så var de fleste i landet falske jøder. Det var andre folkeslag som ble flyttet inn i landet da Israel og senere Judah ble ført i fangenskap til Assyria og Babylon.

 

Bla dette som du nevner her, brukes av jødene for å få kristne til å tilbe dem, men uansett om jødene i dag hadde vært ekte jøder av judah stamme, så skal vi likevel ikke tilbe jødene.

 

Det er Gud du skal tilbe, og det er Gud vil skal takke for at Han sendte sin sønn Jesus Kristus for å kjøpe oss fri fra satans grep. Og det er Jesus vi skal følge. Og ingen andre.

 

 

Dette er bare tull. Jesus og disiplene hans var jøder. Jesus var jo i synagogen og leste av toraen for pokker. Han hadde omfattende gammeltestamentlig innsikt. Du finner ikke en eneste seriøs teolog som mener at Jesus ikke var jøde.

 

Han så på seg selv som Messias, som skulle frelse folket sitt, jødene (Israels barn).

 

Jeg leser selv hebraisk og gresk. King James Version er 99% rett, men den har et gammelmodig og vanskelig språk, som også trekker ned. Er bedre å lese en Bibel som er 99,9% rett (og som har et språk man skjønner), men man kan selvsagt bli frelst uansett.

 

Bibelen er sannheten, men ingen av oss kan lese den 100% rett. Vi kan imidlertid utdanne oss, så vi forstår budskapet stadig bedre. Jeg forstår eksempelvis Bibelen mye bedre enn for 3 år siden, da jeg begynte å studere teologi. Jeg hadde en nokså lav Bibelforståelse da.

 

Jesus og apostlene var ikke jøder. Jesus var av judah stamme og apostlene, unntatt judas som forrådte Jesus, var av Benjamin stamme.

 

De som v kaller for jøder i dag er falske jøder, og de fleste har ingen historiske røtter i Midtøsten. Allerede på Jesu tid var e fleste av jødene falske løder som var flyttet inn i landet av assyrerne og babylonerne.

 

Bibeen kan forstås riktig, men mennesker uten Guds ånd vil ikke klare å forstå den. Men Bibelen skal ikke "tolkes" for det er her feilene og problemene oppstår, fordi alle tolker den litt forskjellig, og litt slik de selv foretrekker det.

Edited by Gammel Nok

Share this post


Link to post

Det fins ikke noe som heter etnisk jøde.

Da har du ikke fulgt særlig godt med, det finnes i aller høyeste grad etniske jøder.

"Jøder" er definert som en egen etnisk gruppe, "etniske jøder", samt at "jøder" også kan referere til alle som bekjenner seg til jødedommen, altså "religiøse jøder".

 

Så vidt jeg vet så er ingen av de som kalles for jøder i dag er av judah stamme.

Hvordan vet du dette, de tolv stammene er jo visket ut over tid, med unntak av kanskje levittene, å det er vel ingen som i dag vet hvem som tilhører hva, tydeligvis med unntak av deg ?

 

Historisk sett, så anser vel de fleste det slik at det var Judahs stamme, med Kong David, som gjenopprettet det israelske kongeriket, å alle dets innbyggere ble derfor kalt .... jøder, navnet kommer jo nettopp fra "Judah", slik at alle etniske jøder er etterkommere av Judahs stamme.

Edited by adeneo
  • Like 1

Share this post


Link to post

 

Det fins ikke noe som heter etnisk jøde.

Da har du ikke fulgt særlig godt med, det finnes i aller høyeste grad etniske jøder.

"Jøder" er definert som en egen etnisk gruppe, "etniske jøder", samt at "jøder" også kan referere til alle som bekjenner seg til jødedommen, altså "religiøse jøder".

 

Så vidt jeg vet så er ingen av de som kalles for jøder i dag er av judah stamme.

Hvordan vet du dette, de tolv stammene er jo visket ut over tid, med unntak av kanskje levittene, å det er vel ingen som i dag vet hvem som tilhører hva, tydeligvis med unntak av deg ?

 

Historisk sett, så anser vel de fleste det slik at det var Judahs stamme, med Kong David, som gjenopprettet det israelske kongeriket, å alle dets innbyggere ble derfor kalt .... jøder, navnet kommer jo nettopp fra "Judah", slik at alle etniske jøder er etterkommere av Judahs stamme.

 

Hva jødene er definert som i dag spiller ingen rolle, for dette avgjør de selv fordi det er dem som har makten og kontrollen.

 

Jødene er ikke noe folk eller etnisk gruppe, de fleste av dem er khazarer, etterkommere etter khazarene som konverterte til jødedommen i år 740.

Dette er bevist både historisk og med DNA-tester. Og dette er faktisk bevist av jøder.

 

Resten er jøder fra andre folkeslag som har konvertert til jødedommen. Israel og judah ble jo ført i fangenskap i flere omganger av babylonere og assyrere. Dette  skjedde etter kong Davids tid.

 

Ordet jøde kom opprinnelig som en betegnelse på de som var av judah stamme, men etter hvert ble det brukt på dem som bodde i Judea, og slik var det allerede på Jesu tid.

 

I dag brukes ordet jøde på dem som har jødedommen som religion.

Det er også en annen grunn til at jødene betegner seg selv som jøder, og det er for å stjele identiteten til de virkelige Israels stammer.

 

De virkelige Israels stammer er ikke utslettet eller tapt, vi vet nå hvor de er og hvem de er, dette er også grundig bevist med historiske beviser og også DNA tester.

Bibelen gir tydelige hint om hvor Israels stammer er, og også sekulær historie er full av  henvisninger til hvor Israels stammer dro og hvor de er i dag.

Edited by Gammel Nok

Share this post


Link to post

Hva jødene er definert som i dag spiller ingen rolle, for dette avgjør de selv fordi det er dem som har makten og kontrollen.

 

Jødene er ikke noe folk eller etnisk gruppe...

 

Jeg sluttet å lese omtrent der, å innså at dette er fånyttes ...

  • Like 3

Share this post


Link to post

 

Hva jødene er definert som i dag spiller ingen rolle, for dette avgjør de selv fordi det er dem som har makten og kontrollen.

 

Jødene er ikke noe folk eller etnisk gruppe...

 

Jeg sluttet å lese omtrent der, å innså at dette er fånyttes ...

 

Den egentlige grunnen til at du sluttet å lese,er nok ganske sikkert at du ønsker ikke å få noen motforestillinger om de jødene som du elsker så høyt.

Share this post


Link to post

 

 

Hva jødene er definert som i dag spiller ingen rolle, for dette avgjør de selv fordi det er dem som har makten og kontrollen.

 

Jødene er ikke noe folk eller etnisk gruppe...

 

Jeg sluttet å lese omtrent der, å innså at dette er fånyttes ...

 

Den egentlige grunnen til at du sluttet å lese,er nok ganske sikkert at du ønsker ikke å få noen motforestillinger om de jødene som du elsker så høyt.

 

Eventuelt fordi han forholder seg til seriøse kilder for informasjon og ikke obskure blogger fulle av løgn.

Share this post


Link to post

 

 

 

Hva jødene er definert som i dag spiller ingen rolle, for dette avgjør de selv fordi det er dem som har makten og kontrollen.

 

Jødene er ikke noe folk eller etnisk gruppe...

 

Jeg sluttet å lese omtrent der, å innså at dette er fånyttes ...

 

Den egentlige grunnen til at du sluttet å lese,er nok ganske sikkert at du ønsker ikke å få noen motforestillinger om de jødene som du elsker så høyt.

 

Eventuelt fordi han forholder seg til seriøse kilder for informasjon og ikke obskure blogger fulle av løgn.

 

Det fins ingen seriøse kilder for det han hevder og tror på når det gjelder jødene..

Share this post


Link to post

For de som er uten fordommer, og som søker sannheten, vil jeg nå legge ut noe dokumentasjon som viser at de som vi kaller for jøder i dag er falske jøder.

Det er jo en interessant teori. Nå vet jeg ikke om du tror på gener, men her er fra wikipedia:

 

 

 

 

Genetic research[edit]

A 2005 study by Nebel et al., based on Y chromosome polymorphic markers, showed that Ashkenazi Jews are more closely related to other Jewish and Middle Eastern groups than to the populations among whom they lived in Europe. However, 11.5% of male Ashkenazim were found to belong to Haplogroup R1a, the dominant Y chromosome haplogroup in Eastern Europeans, suggesting possible gene flow. Referencing The Thirteenth Tribe, the study's authors note that "Some authors argue that after the fall of their kingdom in the second half of the 10th century CE, the Khazar converts were absorbed by the emerging Ashkenazi Jewish community in Eastern Europe." They conclude: "However, if the R-M17 chromosomes in Ashkenazi Jews do indeed represent the vestiges of the mysterious Khazars then, according to our data, this contribution was limited to either a single founder or a few closely related men, and does not exceed ~ 12% of the present-day Ashkenazim".[24]

Writing in Science, Michael Balter states Koestler's thesis "clash[es] with several recent studies suggesting that Jewishness, including the Ashkenazi version, has deep genetic roots." He refers to a 2010 study by geneticist Harry Ostrer which found that Ashkenazi Jews "clustered more closely with Middle Eastern and Sephardic Jews, a finding the researchers say is inconsistent with the Khazar hypothesis" and concludes "that all three Jewish groups—Middle Eastern, Sephardic, and Ashkenazi—share genomewide genetic markers that distinguish them from other worldwide populations". Geneticist Noah Rosenberg asserts that although recent DNA studies "do not appear to support" the Khazar hypothesis, they do not "entirely eliminate it either."[25]

 

Som du ser, så kan han umulig ha helt rett. Men at noen få individer er med i miksen, er mulig. 

Share this post


Link to post

 

For de som er uten fordommer, og som søker sannheten, vil jeg nå legge ut noe dokumentasjon som viser at de som vi kaller for jøder i dag er falske jøder.

Det er jo en interessant teori. Nå vet jeg ikke om du tror på gener, men her er fra wikipedia:

 

 

 

 

Genetic research[edit]

A 2005 study by Nebel et al., based on Y chromosome polymorphic markers, showed that Ashkenazi Jews are more closely related to other Jewish and Middle Eastern groups than to the populations among whom they lived in Europe. However, 11.5% of male Ashkenazim were found to belong to Haplogroup R1a, the dominant Y chromosome haplogroup in Eastern Europeans, suggesting possible gene flow. Referencing The Thirteenth Tribe, the study's authors note that "Some authors argue that after the fall of their kingdom in the second half of the 10th century CE, the Khazar converts were absorbed by the emerging Ashkenazi Jewish community in Eastern Europe." They conclude: "However, if the R-M17 chromosomes in Ashkenazi Jews do indeed represent the vestiges of the mysterious Khazars then, according to our data, this contribution was limited to either a single founder or a few closely related men, and does not exceed ~ 12% of the present-day Ashkenazim".[24]

Writing in Science, Michael Balter states Koestler's thesis "clash[es] with several recent studies suggesting that Jewishness, including the Ashkenazi version, has deep genetic roots." He refers to a 2010 study by geneticist Harry Ostrer which found that Ashkenazi Jews "clustered more closely with Middle Eastern and Sephardic Jews, a finding the researchers say is inconsistent with the Khazar hypothesis" and concludes "that all three Jewish groups—Middle Eastern, Sephardic, and Ashkenazi—share genomewide genetic markers that distinguish them from other worldwide populations". Geneticist Noah Rosenberg asserts that although recent DNA studies "do not appear to support" the Khazar hypothesis, they do not "entirely eliminate it either."[25]

 

Som du ser, så kan han umulig ha helt rett. Men at noen få individer er med i miksen, er mulig. 

 

 

det er uansett totalt irrelevant, bibelen skiller ikke på jøder og hedningefolk lenger i det heeltatt. det har ingenting å si for ditt forhold til Gud, det eneste er å ha den følelsen inni seg at jo det ER kanskje noe i det med Jesus og at det faller deg naturlig å gå dit når vi kommer innpå temaet "tro"/det overnaturlige - da tror du med hjertet, og sier du "Jesus er herre" med munnen, så er du frelst. 

 

Er du av den typen, vil du kanskje merke at det er "noe" som henger etter deg - en slags "kraft" - som irriterer seg grusomt over deg og virkelig hater deg og skaper små irritasjoner i ditt liv, og det er satan.

Share this post


Link to post

 

For de som er uten fordommer, og som søker sannheten, vil jeg nå legge ut noe dokumentasjon som viser at de som vi kaller for jøder i dag er falske jøder.

Det er jo en interessant teori. Nå vet jeg ikke om du tror på gener, men her er fra wikipedia:

 

 

 

 

Genetic research[edit]

A 2005 study by Nebel et al., based on Y chromosome polymorphic markers, showed that Ashkenazi Jews are more closely related to other Jewish and Middle Eastern groups than to the populations among whom they lived in Europe. However, 11.5% of male Ashkenazim were found to belong to Haplogroup R1a, the dominant Y chromosome haplogroup in Eastern Europeans, suggesting possible gene flow. Referencing The Thirteenth Tribe, the study's authors note that "Some authors argue that after the fall of their kingdom in the second half of the 10th century CE, the Khazar converts were absorbed by the emerging Ashkenazi Jewish community in Eastern Europe." They conclude: "However, if the R-M17 chromosomes in Ashkenazi Jews do indeed represent the vestiges of the mysterious Khazars then, according to our data, this contribution was limited to either a single founder or a few closely related men, and does not exceed ~ 12% of the present-day Ashkenazim".[24]

Writing in Science, Michael Balter states Koestler's thesis "clash[es] with several recent studies suggesting that Jewishness, including the Ashkenazi version, has deep genetic roots." He refers to a 2010 study by geneticist Harry Ostrer which found that Ashkenazi Jews "clustered more closely with Middle Eastern and Sephardic Jews, a finding the researchers say is inconsistent with the Khazar hypothesis" and concludes "that all three Jewish groups—Middle Eastern, Sephardic, and Ashkenazi—share genomewide genetic markers that distinguish them from other worldwide populations". Geneticist Noah Rosenberg asserts that although recent DNA studies "do not appear to support" the Khazar hypothesis, they do not "entirely eliminate it either."[25]

 

Som du ser, så kan han umulig ha helt rett. Men at noen få individer er med i miksen, er mulig. 

 

Wikipedia eies og drives av jøder, så det sier seg jo selv at de ikke er til å stole på.

 

Det er også en gjeng jøder i Israel som er ansatt for å sørge for at informasjonen på sider som wikipedia er fordelaktig for Israel og jødene.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMBramnCg_s

 

Wikipedia kan derfor ikke brukes som dokumentasjon i slike spørsmål.

Share this post


Link to post

Det vi leser i Bibelen er sannheten, og det som er omtalt i Bibelen har skjedd.

 

Ærlige vitenskapsfolk nar sagt at Bibelen er den mest nøyaktige historiebok vi har i dag.

 

Det er også foretatt mange arkeologiske utgravinger og oppdagelser som bekrefter nettopp dette, at Bibelen er sann, og at historiene vi leser om i Bibelen har skjedd  på nøyaktig samme måte som vi leser om i Bibelen.

 

Vi lever nå i de siste dager av endetiden som er profetert i Bibelen, og vi kan se at det som skjer også er nøyaktig det som er profetert i Bibelen.

 

De som er kristne og følger Jesus Kristus, vet hva dette betyr.

 

post-155581-0-29889800-1495902609_thumb.jpg

  • Like 2

Share this post


Link to post

 

 

For de som er uten fordommer, og som søker sannheten, vil jeg nå legge ut noe dokumentasjon som viser at de som vi kaller for jøder i dag er falske jøder.

Det er jo en interessant teori. Nå vet jeg ikke om du tror på gener, men her er fra wikipedia:

 

 

 

 

Genetic research[edit]

A 2005 study by Nebel et al., based on Y chromosome polymorphic markers, showed that Ashkenazi Jews are more closely related to other Jewish and Middle Eastern groups than to the populations among whom they lived in Europe. However, 11.5% of male Ashkenazim were found to belong to Haplogroup R1a, the dominant Y chromosome haplogroup in Eastern Europeans, suggesting possible gene flow. Referencing The Thirteenth Tribe, the study's authors note that "Some authors argue that after the fall of their kingdom in the second half of the 10th century CE, the Khazar converts were absorbed by the emerging Ashkenazi Jewish community in Eastern Europe." They conclude: "However, if the R-M17 chromosomes in Ashkenazi Jews do indeed represent the vestiges of the mysterious Khazars then, according to our data, this contribution was limited to either a single founder or a few closely related men, and does not exceed ~ 12% of the present-day Ashkenazim".[24]

Writing in Science, Michael Balter states Koestler's thesis "clash[es] with several recent studies suggesting that Jewishness, including the Ashkenazi version, has deep genetic roots." He refers to a 2010 study by geneticist Harry Ostrer which found that Ashkenazi Jews "clustered more closely with Middle Eastern and Sephardic Jews, a finding the researchers say is inconsistent with the Khazar hypothesis" and concludes "that all three Jewish groups—Middle Eastern, Sephardic, and Ashkenazi—share genomewide genetic markers that distinguish them from other worldwide populations". Geneticist Noah Rosenberg asserts that although recent DNA studies "do not appear to support" the Khazar hypothesis, they do not "entirely eliminate it either."[25]

 

Som du ser, så kan han umulig ha helt rett. Men at noen få individer er med i miksen, er mulig. 

 

 

det er uansett totalt irrelevant, bibelen skiller ikke på jøder og hedningefolk lenger i det heeltatt. det har ingenting å si for ditt forhold til Gud, det eneste er å ha den følelsen inni seg at jo det ER kanskje noe i det med Jesus og at det faller deg naturlig å gå dit når vi kommer innpå temaet "tro"/det overnaturlige - da tror du med hjertet, og sier du "Jesus er herre" med munnen, så er du frelst. 

 

Er du av den typen, vil du kanskje merke at det er "noe" som henger etter deg - en slags "kraft" - som irriterer seg grusomt over deg og virkelig hater deg og skaper små irritasjoner i ditt liv, og det er satan.

 

Så enkelt som du fremstiller det her, er det nok ikke.

Og at de feste jødene er khazarer er så godt bevist at det er ikke noen tvil, selv om jødene selv prøver desperat å tilbakevise dette.

Share this post


Link to post

 

 

 

For de som er uten fordommer, og som søker sannheten, vil jeg nå legge ut noe dokumentasjon som viser at de som vi kaller for jøder i dag er falske jøder.

Det er jo en interessant teori. Nå vet jeg ikke om du tror på gener, men her er fra wikipedia:

 

 

 

 

Genetic research[edit]

A 2005 study by Nebel et al., based on Y chromosome polymorphic markers, showed that Ashkenazi Jews are more closely related to other Jewish and Middle Eastern groups than to the populations among whom they lived in Europe. However, 11.5% of male Ashkenazim were found to belong to Haplogroup R1a, the dominant Y chromosome haplogroup in Eastern Europeans, suggesting possible gene flow. Referencing The Thirteenth Tribe, the study's authors note that "Some authors argue that after the fall of their kingdom in the second half of the 10th century CE, the Khazar converts were absorbed by the emerging Ashkenazi Jewish community in Eastern Europe." They conclude: "However, if the R-M17 chromosomes in Ashkenazi Jews do indeed represent the vestiges of the mysterious Khazars then, according to our data, this contribution was limited to either a single founder or a few closely related men, and does not exceed ~ 12% of the present-day Ashkenazim".[24]

Writing in Science, Michael Balter states Koestler's thesis "clash[es] with several recent studies suggesting that Jewishness, including the Ashkenazi version, has deep genetic roots." He refers to a 2010 study by geneticist Harry Ostrer which found that Ashkenazi Jews "clustered more closely with Middle Eastern and Sephardic Jews, a finding the researchers say is inconsistent with the Khazar hypothesis" and concludes "that all three Jewish groups—Middle Eastern, Sephardic, and Ashkenazi—share genomewide genetic markers that distinguish them from other worldwide populations". Geneticist Noah Rosenberg asserts that although recent DNA studies "do not appear to support" the Khazar hypothesis, they do not "entirely eliminate it either."[25]

 

Som du ser, så kan han umulig ha helt rett. Men at noen få individer er med i miksen, er mulig. 

 

 

det er uansett totalt irrelevant, bibelen skiller ikke på jøder og hedningefolk lenger i det heeltatt. det har ingenting å si for ditt forhold til Gud, det eneste er å ha den følelsen inni seg at jo det ER kanskje noe i det med Jesus og at det faller deg naturlig å gå dit når vi kommer innpå temaet "tro"/det overnaturlige - da tror du med hjertet, og sier du "Jesus er herre" med munnen, så er du frelst. 

 

Er du av den typen, vil du kanskje merke at det er "noe" som henger etter deg - en slags "kraft" - som irriterer seg grusomt over deg og virkelig hater deg og skaper små irritasjoner i ditt liv, og det er satan.

 

Så enkelt som du fremstiller det her, er det nok ikke.

Og at de feste jødene er khazarer er så godt bevist at det er ikke noen tvil, selv om jødene selv prøver desperat å tilbakevise dette.

 

 

jo det er faktisk det

 

dette khazar greiene blir et sidespor, også de kan bli frelst, jeg vet ikke hva jeg skal tro på ang. det der da det er mye rare teorier om det, men jeg kjenner det igjen fra konspirasjonssider som jeff rense, infowars, steve quale o.l, og de sprer rein skjær jævelskap... det er de samme fryktsprederne som prøver å dytte på folk gull og sølv, investere i bitcoin, kjøpe skytevåpen etc i påvente av et globalt bank kollaps noen familier fra disse angivelige khazarene visstnok planlegger. det er mye av dette her som har sitt opphav i "zions vise protokoller", det står rett nok også om "satans synagoge" i bibelen men hva det betyr har jeg bestemt meg for å være forsikt med å mene så mye om. jeg tror ivertfall ikke de som peker ut disse khazarene som synderne vil folk det beste, kanskje det er nettopp de som peker ut disse jødene og skylder på dem, og prøver å ha deg til å kjøpe bitcoins, som er satans synagoge, for det står om et system hvor alle skal måtte ha et merke for å kjøpe og selge, og bitcoins kan jo potensielt bli el del av noe sånt engang i framtiden, men det vet vi ikke noe om enda.

 

så ikke bit på dette her, og dette om satans blodlinje etc, da peiler du innpå gnostisisme og diverse farlige ubibelske avgreininger fra kristendommen, derfor stresser man med å forholde seg til det som faktisk står. det høres ut som du har sporet litt av fra det ivertfall jeg får ut av å lese bibelen. det er lett å gå i den fella og ende opp som randy weaver e.l om du ikke leser bibelen og holder fast på det, for ikke noe sted i bibelen sier Jesus eller noen av disiplene hans at vi skal hate noen eller begå vold - han og disiplene sier jo det stikk motsatte. bibelen sier også vi ikke skal være redde.

Edited by marius77
  • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

For de som er uten fordommer, og som søker sannheten, vil jeg nå legge ut noe dokumentasjon som viser at de som vi kaller for jøder i dag er falske jøder.

Det er jo en interessant teori. Nå vet jeg ikke om du tror på gener, men her er fra wikipedia:

 

 

 

 

Genetic research[edit]

A 2005 study by Nebel et al., based on Y chromosome polymorphic markers, showed that Ashkenazi Jews are more closely related to other Jewish and Middle Eastern groups than to the populations among whom they lived in Europe. However, 11.5% of male Ashkenazim were found to belong to Haplogroup R1a, the dominant Y chromosome haplogroup in Eastern Europeans, suggesting possible gene flow. Referencing The Thirteenth Tribe, the study's authors note that "Some authors argue that after the fall of their kingdom in the second half of the 10th century CE, the Khazar converts were absorbed by the emerging Ashkenazi Jewish community in Eastern Europe." They conclude: "However, if the R-M17 chromosomes in Ashkenazi Jews do indeed represent the vestiges of the mysterious Khazars then, according to our data, this contribution was limited to either a single founder or a few closely related men, and does not exceed ~ 12% of the present-day Ashkenazim".[24]

Writing in Science, Michael Balter states Koestler's thesis "clash[es] with several recent studies suggesting that Jewishness, including the Ashkenazi version, has deep genetic roots." He refers to a 2010 study by geneticist Harry Ostrer which found that Ashkenazi Jews "clustered more closely with Middle Eastern and Sephardic Jews, a finding the researchers say is inconsistent with the Khazar hypothesis" and concludes "that all three Jewish groups—Middle Eastern, Sephardic, and Ashkenazi—share genomewide genetic markers that distinguish them from other worldwide populations". Geneticist Noah Rosenberg asserts that although recent DNA studies "do not appear to support" the Khazar hypothesis, they do not "entirely eliminate it either."[25]

 

Som du ser, så kan han umulig ha helt rett. Men at noen få individer er med i miksen, er mulig. 

 

Wikipedia eies og drives av jøder, så det sier seg jo selv at de ikke er til å stole på.

 

Det er også en gjeng jøder i Israel som er ansatt for å sørge for at informasjonen på sider som wikipedia er fordelaktig for Israel og jødene.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMBramnCg_s

 

Wikipedia kan derfor ikke brukes som dokumentasjon i slike spørsmål.

 

 

Jeg har en følelse av at uansett hva jeg viser til som motbeviser det du sier, så vil det være eid og drevet av jøder, korrekt? Sciencemag.org eksempelvis, hvor denne genforskningen vises til...

  • Like 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
  • Create New...