Jump to content
Gammel Nok

Det vi leser i Bibelen er sannheten.

Recommended Posts

Engel1 skrev (6 minutter siden):

De er ett, som jeg viste deg i Joh 10:30: Gud. Treenigheten. I 2 mosebok 6:4 står det: Hør Israel, vår Gud er en. Det hebraiske ordet for en er "echad" som betyr flere i en. Elohim er også et flertallsord. I 1 mosebok står det "LA OSS skape mennesket i VÅRT bilde". Engler skapte ikke mennesket.

hvem er de: La oss skape mennesket....... oss ? er det sønnen og faderen?

Share this post


Link to post
PaladinNO skrev (18 minutter siden):

"Led meg ikke inn i fristelse."
...Takk, jeg finner veien selv.

"Thou shalt not kill."
...Hvordan ble Norge gjort kristent egentlig? Med sverdet såvidt jeg har fått med meg.

Med romersk katolsk kongemakt. Tanken om en sentral kongemakt ble introdusert særlig med kristendom. Det var noen hedenske høvdinger som satte seg opp mot kongen som ble drept. Borgerkrigene raste til innpå 1200 tallet før ting roet seg og vi ble det landet vi kjenner som Norge som var et kristent initiativ helt fra begynnelsen av. Håkon den Gode som vokste opp i wessex og var kristen var sønn av Harald Hårfarge. Hvis du heller ønsker deg hedensk høvdingestyre som hadde slaveri plyndring og menneskeofringer på programmet så passer du kanskje bedre i et muslimsk land enn her. Vikingemoral kan du feks lese om i Heimdals sønner, der de vakre og sterke skal herske over de stygge og svake, disse ideene kjenner du igjen fra nazistene og de prøvde som kjent å introdusere hedenske ideer igjen, selv hakekorset er et hedensk symbol men de tapte som kjent krigen så spørs om disse ideene dukker opp igjen på en stund her. Islam tror jeg aldri vil slå igjennom.

Edited by Engel1

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (7 minutter siden):

hvem er de: La oss skape mennesket....... oss ? er det sønnen og faderen?

Riktig. Alle som kjenner Gud i gamle testamentet kjenner Guds ord, som er Jesus før han kom i kjødet. I targum står faktisk Gud som går med Adam og Eva i edens hage spesifisert som Guds ord. Hvis du ser i Jeremia 1,snakker Jeremia med Ordet i skikkelsen av en mann. Johannes 1 er ofte det vi anbefaler nye kristne å lese. "I begynnelsen var ordet, og ordet var med Gud, og ordet var Gud". Ja hvis du ikke har en Jehovas vitner-bibel da, der de har "pyntet" på teksten til å bli "en Gud".

Edited by Engel1

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (Akkurat nå):

Riktig. Alle som kjenner Gud i gamle testamentet kjenner Guds ord, som er Jesus før han kom i kjødet. I targum står faktisk Gud som går med Adam og Eva i edens hage spesifisert som Guds ord. Hvis du ser i Jeremia 1,snakker Jeremia med Ordet i skikkelsen av en mann. Johannes 1 er ofte det vi anbefaler nye kristne å lese. "I begynnelsen var ordet, og ordet var med Gud, og ordet er Gud". Ja hvis du ikke har en Jehovas vitner-bibel da, der de har "pyntet" på teksten til å bli "en Gud".

Jehova er en

Joh 8:17-18: To menneskers vitnesbyrd er sant. Jeg er den som vitner om meg og Faderen som har utsendt meg, vitner om meg.

5:Mos 6:4: Hør, Israel Herren ( Jehova ) vår Gud, herren ( Jehova ) er en.

Ikke en treenig Gud for den falske treenighetslæren benekter i realiteten Guds allmakt og overhøyhet.

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (1 minutt siden):

Jehova er en

Joh 8:17-18: To menneskers vitnesbyrd er sant. Jeg er den som vitner om meg og Faderen som har utsendt meg, vitner om meg.

5:Mos 6:4: Hør, Israel Herren ( Jehova ) vår Gud, herren ( Jehova ) er en.

Ikke en treenig Gud for den falske treenighetslæren benekter i realiteten Guds allmakt og overhøyhet.

Jeg har alt sitert 5 mosebok 6:4 men skrev visst feil. "Hør, Israel Herren vår Gud er en". Og ordet for en på hebraisk er echad som betyr flere i en, som en familie. Elohim, hebraisk for Gud, er også et flertallsord. Det er treenigheten som er sann og det bibelen lærer. Bibelen sier det rett ut i klartekst. Jeg har sitert Jesaja 9:6 her, folk kan jo lese det, de kan lese Joh 10:30 der Jesus sier han og Faderen er en (echad på hebraisk), eller de kan lese hebreerbrevet 1:8 der Faderen sier Jesus er Gud.

Ikke noe stort mysterium, med andre ord. Det er bare å lese det bibelen sier, men er du ikke frelst er såklart dette veldig vanskelig.

Share this post


Link to post

Gamletestamentet, profeti om Jesus: Jesaja 9:6

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste."

Veldig Gud (hebraisk: EL GIBOR) og Evig Far, dette mener talmudiske jøder beskriver kong Hesakia. Hvis dette ikke er om akkurat den Jesus vi leser om i nye testamentet så må profeten Jesaja bruke ekstremt svulmende ord om Kong Hesakia som du ikke finner maken til i kommunistpropaganda fra nordkorea engang. Noe som er litt merkelig da Jesaja er en profet for Gud med veldig spesifikke profetier og kirurgisk presisjon på ordbruken, dette likner mao ikke ham og jeg tror ingen som leser det tror på at det beskriver kong Hesakia heller.

Altså en av mange klare og tydelige profetier om Jesus som også viser treenigheten.

Edited by Engel1

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (1 minutt siden):

Jeg har alt sitert 5 mosebok 6:4 men skrev visst feil. "Hør, Israel Herren vår Gud er en". Og ordet for en på hebraisk er echad som betyr flere i en, som en familie. Elohim, hebraisk for Gud, er også et flertallsord. Det er treenigheten som er sann og det bibelen lærer. Bibelen sier det rett ut i klartekst. Jeg har sitert Jesaja 9:6 her, folk kan jo lese det, de kan lese Joh 10:30 der Jesus sier han og Faderen er en (echad på hebraisk), eller de kan lese hebreerbrevet 1:8 der Faderen sier Jesus er Gud.

Ikke noe stort mysterium, med andre ord. Det er bare å lese det bibelen sier, men er du ikke frelst er såklart dette veldig vanskelig.

 

Engel1 skrev (3 minutter siden):

Jeg har alt sitert 5 mosebok 6:4 men skrev visst feil. "Hør, Israel Herren vår Gud er en". Og ordet for en på hebraisk er echad som betyr flere i en, som en familie. Elohim, hebraisk for Gud, er også et flertallsord. Det er treenigheten som er sann og det bibelen lærer. Bibelen sier det rett ut i klartekst. Jeg har sitert Jesaja 9:6 her, folk kan jo lese det, de kan lese Joh 10:30 der Jesus sier han og Faderen er en (echad på hebraisk), eller de kan lese hebreerbrevet 1:8 der Faderen sier Jesus er Gud.

Ikke noe stort mysterium, med andre ord. Det er bare å lese det bibelen sier, men er du ikke frelst er såklart dette veldig vanskelig.

Jehova, Jesus, menigheten er ett. De er alle ett fordi de er ett i forståelse, hensikt og organisasjon. 

I sin bønn til faderen aftenen før Jesus ble henrettet sa han: Men jeg ber ikke for disse alene men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, liksom du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jef gitt dem for at de skal være ett, liksom vi er ett. ( Joh 17: 20-22)

  • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (Akkurat nå):

 

Jehova, Jesus, menigheten er ett. De er alle ett fordi de er ett i forståelse, hensikt og organisasjon. 

I sin bønn til faderen aftenen før Jesus ble henrettet sa han: Men jeg ber ikke for disse alene men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg, at de alle må være ett, liksom du, Fader, i meg og jeg i deg, at også de må være ett i oss for at verden skal tro at du har utsendt meg. Og den herlighet som du har gitt meg, den har jef gitt dem for at de skal være ett, liksom vi er ett. ( Joh 17: 20-22)

Den menigheten som er født på ny er ett med Gud ja på grunn av den Hellige ånd (Joh 3:3-8). Som sekt medlem er du ikke en del av Guds menighet.

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (6 minutter siden):

Gamletestamentet, profeti om Jesus: Jesaja 9:6

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste."

Veldig Gud (hebraisk: EL GIBOR) og Evig Far, dette mener talmudiske jøder beskriver kong Hesakia. Hvis dette ikke er om akkurat den Jesus vi leser om i nye testamentet så må profeten Jesaja bruke ekstremt svulmende ord om Kong Hesakia som du ikke finner maken til i kommunistpropaganda fra nordkorea engang. Noe som er litt merkelig da Jesaja er en profet for Gud med veldig spesifikke profetier og kirurgisk presisjon på ordbruken, dette likner mao ikke ham og jeg tror ingen som leser det tror på at det beskriver kong Hesakia heller.

Altså en av mange klare og tydelige profetier om Jesus som også viser treenigheten.

opprinnelsen til læren om treenigheten kan en spore helt tilbake til de gamle babyloniere og egyptere og andre gamle folkeslags mytologier. Ikke jøder eller kristne vil benekte at disse gamle folkeslagene dyrket demonguder og at Guds forbilledlige folk Israel av den grunn ble advart imot å blande seg med dem. ( Hør,  Israel ,herren( Jehova ) er en.

Av dette kan vi slutte at Gud ikke er opphavsmann til denne læren. Vi kan legge merke til de to andre interessante kjensgjerninger også. For det første: En religiøs forfatter som het Tertullian, som levde i det annet århundre etter kristus,  i Kartago i Afrika, førte inn betegnelsen trinitas ( treenighet) i latiniske kirkeskrifter, enda ordet treenighet ikke brukt en eneste gang i Bibelens inspirerte skrifter. 

For det annet læren ble først ført inn i den organiserte religion av en prest som het Theofilus som også levde i det annet århundre. I året 325 e.kr kom mange høye geistlige sammen til et kirkemæte i Nikea i lilla asia og stadfestet treenighetslæren. Senere ble den proklamert som læresetning i kristenheten religiøse organisasjoner og presteskapet har alltid holdt fast på denne innviklede læren. Det er innlysende at vi må trekke den slutningen at Satan er opphavsmann til læren om treenigheten.

 

 

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (27 minutter siden):

opprinnelsen til læren om treenigheten kan en spore helt tilbake til de gamle babyloniere og egyptere og andre gamle folkeslags mytologier. Ikke jøder eller kristne vil benekte at disse gamle folkeslagene dyrket demonguder og at Guds forbilledlige folk Israel av den grunn ble advart imot å blande seg med dem. ( Hør,  Israel ,herren( Jehova ) er en.

Av dette kan vi slutte at Gud ikke er opphavsmann til denne læren. Vi kan legge merke til de to andre interessante kjensgjerninger også. For det første: En religiøs forfatter som het Tertullian, som levde i det annet århundre etter kristus,  i Kartago i Afrika, førte inn betegnelsen trinitas ( treenighet) i latiniske kirkeskrifter, enda ordet treenighet ikke brukt en eneste gang i Bibelens inspirerte skrifter. 

For det annet læren ble først ført inn i den organiserte religion av en prest som het Theofilus som også levde i det annet århundre. I året 325 e.kr kom mange høye geistlige sammen til et kirkemæte i Nikea i lilla asia og stadfestet treenighetslæren. Senere ble den proklamert som læresetning i kristenheten religiøse organisasjoner og presteskapet har alltid holdt fast på denne innviklede læren. Det er innlysende at vi må trekke den slutningen at Satan er opphavsmann til læren om treenigheten.

 

 

Rent svada selvfølgelig for bibelen lærer treenigheten som jeg har vist her. Men du er ikke frelst og følger demoniske doktriner, så hva annet kan du si? Du er beskrevet i 1 Joh 2:22.

Share this post


Link to post
Salvesen. skrev (37 minutter siden):

Hvorfor er det bibelen som er rett? Hva med Koranen?

Iht Sahih Bukhari 5133 5134 5158 6130 og Sahih Muslim 3480 3481 3482 hadde muhammed sex med 9 år gamle A'isha godt oppe i 50 årene. Sahih betyr sterk hadith og er på nivå med Koranen i autoritet, du er en frafallen (kafir) ifølge alle de store retningene i islam om du benekter disse. Dessuten livnærte han seg på ran. Koranen vers 68:4 og 33:21 kaller muhammed det perfekte moralske eksempel til etterfølgelse. Tror du på det? Hva hadde du sagt hvis jeg kalte Al Capone mitt moralske eksempel til etterfølgelse?

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (3 minutter siden):

Rent svada selvfølgelig for bibelen lærer treenigheten som jeg har vist her. Men du er ikke frelst og følger demoniske doktriner, så hva annet kan du si? Du er beskrevet i 1 Joh 2:22.

Filippi forteller den jøden oss noe om Jesu tilværelse før han ble mennesker. Han sier: La dette sinn være i eder, som og var i kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik ( ikke regnet det å være på like fot med Gud for noe han skulle trakte etter)  men av selv ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, idet han kom i menneskers lignelse og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv så han ble lydig inntil døden, korset død. Derfor har og Gud opphøyd ham og gittham det navn som er over alt navn så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg , deres som er i himmelen og på jorden og under jorden og hver tunge bekjenne at Jesu kristus er herre, til Gud faders ( Jehova) ære. ( filipp 2:5-11)

Share this post


Link to post

Ikke bare lærte Jesus det som alle vet er sant og rett om de er ærlige med seg selv, bibelen er den eneste boken som finnes med verifiserbare profetier og nesten 1/3 er profetisk. Så nå kan vi ta et lite bibelstudie her: Hvem er Tarshish i bibelen? Svaret ligger i Jesaja, så vil dere vite det, les Jesaja (gamle testamentet).

Edited by Engel1

Share this post


Link to post

Det som står i bibelen VIL skje om det ikke alt HAR skjedd. Derfor vet vi bibelen er Guds ord.

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (1 time siden):

Den menigheten som er født på ny er ett med Gud ja på grunn av den Hellige ånd (Joh 3:3-8). Som sekt medlem er du ikke en del av Guds menighet.

Jesus er veldig gud ja men ikke allmektig. Det samme med Satan ble også kalt verdens gud. ( 1.Joh 5:19)

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (14 minutter siden):

Det som står i bibelen VIL skje om det ikke alt HAR skjedd. Derfor vet vi bibelen er Guds ord.

helt enig

vJehova vitner skal heller ikke elske verden eller ikke blande opp politikken. For falske religion elsker denne verden og er en del av den. Jackob 4:4: I utro, vet I ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Den altså som vil være verdens venn, han blir Guds fiende.

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (22 minutter siden):

Det som står i bibelen VIL skje om det ikke alt HAR skjedd. Derfor vet vi bibelen er Guds ord.

ok

vi snakkes igjen imorgen. God natt og sov godt

Share this post


Link to post
ikkesidet skrev (1 time siden):

Jesus er veldig gud ja men ikke allmektig. Det samme med Satan ble også kalt verdens gud. ( 1.Joh 5:19)

Han er allmektig jo og det hadde du sett om du var født på ny, men han tvinger seg ikke på folk og mennesket er fallent og adskilt fra Gud. Gud ga jorden til mennesket og går ikke tilbake på sitt ord, derfor ber vi.

Gud har heller ingen glede i at sekt medlemmer som deg havner i helvete men vil at alle skal komme til tro.

Johannes 14:9 - "Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Filip? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? "

Du er frelst ved tro, ikke av hva du gjør. Johannes 3:16 blir ofte kalt det lille evangeliet. Og helvete er reelt, mennesker er skapt for evigheten, spørsmålet er hvor, med Gud i himmelen eller adskilt fra Gud i helvete. Det å tro er egentlig et valg, og vi tror ikke fordi det er en slags dyd å være naiv og tro noe "lissom", men fordi det faktisk er sant. Det er nok av intellektuelle og vitenskapelige grunner for å tro på Gud, det er faktisk nøkkelen til visdom.

God natt.

Share this post


Link to post
Engel1 skrev (12 timer siden):

Iht Sahih Bukhari 5133 5134 5158 6130 og Sahih Muslim 3480 3481 3482 hadde muhammed sex med 9 år gamle A'isha godt oppe i 50 årene. Sahih betyr sterk hadith og er på nivå med Koranen i autoritet, du er en frafallen (kafir) ifølge alle de store retningene i islam om du benekter disse. Dessuten livnærte han seg på ran. Koranen vers 68:4 og 33:21 kaller muhammed det perfekte moralske eksempel til etterfølgelse. Tror du på det? Hva hadde du sagt hvis jeg kalte Al Capone mitt moralske eksempel til etterfølgelse?

Jeg tror ikke på noe av det, heller aldri lest verken Koranen eller bibelen. Jeg spør bare hvorfor  er det bibelen  som er 'ekte' og ikke 'de andre'. Men det sparres kun med tull som over såklart.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...