Jump to content
iStereo

Venstrehatet: hva kommer det av?

Recommended Posts

Jeg liker at du er skeptisk. Men her påstår du faktisk din egen sannhet. At SJW-kulturen er en myte, og et falsk narrativ må du selv dokumentere / forklare. Jeg er enig i at det eksisterer et incentiv for å lage et slikt falsk narrativ, men dette er ikke i seg selv et bevis for at kulturen er en myte. En slik tankegang vil i så fall også rettferdiggjøre enhver konspirasjonsteori. Motiv, alene, er ikke bevis. Det er spekulasjon.

Nei, insentivet gir etter min mening en klar indikasjon på at fenomenet er oppspinn. Den positive påstanden er at en slik kultur eksisterer. Jeg finner ikke gode holdepunkter for dette. Selvsagt finnes det en minoritet av idioter på venstresiden, men det er påfallende at folk skal henge seg opp i dette først nå.

 

Det finnes bevis for at SJW-kulturen eksisterer, både i video- og artikkelformat. Jeg er enig i at det er en mulighet for at mye eller store deler av informasjon som eksisterer rundt dette fenomenet er oppblåst, og det er riktig å stille seg skeptisk, spesielt til media/sosialmedias formidling av informasjon som har politisk betydning (les: propaganda). Men denne muligheten er ikke tilstrekkelig for å konstatere at fenomenet faktisk er oppblåst, og heller ikke at fenomenet, uavhengig av dokumentasjon, ikke eksisterer. Dette er to påstander som du selv må underbygge om de skal kunne tas til følge i diskusjonen.

Jeg vil ikke si at fenomenet ikke eksisterer, jeg vil si at det er ingenting som tyder på at det er utbredt. Det jeg ser er moderate, sosialt bevisste politiske meninger som blir misforstått som "SJW", og innlemmet i store politiske narrativ om ytringsfrihet, krenkelseskultur, milennials, osv. Det ser for meg ut som at denne debatten spiller en rolle i en større kontekst.

 

Det er likevel en del av SJW-fenomenet. Å slenge rundt seg med stigmatiserende og moraliserende merkelapper med intensjon om å annullere andres synspunkt er nettopp hva SJW dreier seg om. Det handler om å skrike høyest med moraliserende preik som skal få motstandere til å føle skam, og som skal rettferdiggjøre at konfronterende argumentasjon aldri tas til følge.

Hvis idéen om white privilege er en del av SJW-fenomenet så er jo det et eksempel på diskursiv polarisering, for det er ingen politisk radikal idé.

 

Det å skrike høyest, moralisering osv. Er ikke det sånn politisk debatt er? Og handler ikke politikk om moral? Selvsagt er det litt "outrage" noen steder, men vil ikke akkurat si det er stort nok til å være symptomatisk. Personlig klarer jeg ikke helt å se hva som er det store problemet med dette.

 

Når debatten og ytringene faktisk finner sted, er det ikke lenger en parodi, men en realitet. Jeg er imidlertid enig i at GG er et temmelig snevert utgangspunkt for å definere en politisk/kulturell trend.

Problemet er for det første at erfaringer fra enkeltstående tumblrinas fra fringe-venstre blir projisert på moderate venstremeninger. Dette er et resultat av den politiske diskursen vi ser nå som likner stadig mer på tribalisme, der man får et stadig mer unyansert bilde av "lefties", og der uenigheter om sosial rettferdighet overskygger absolutt alle andre politiske hensyn.

 

Dersom man imidlertid kan dokumentere et økende antall SJW-relaterte hendelser, vil man kunne si at dette er et tegn på en trend. Slik kulturen fremstilles og forstås er dette en oppblomstring av et spesifikt atferdsmønster med et ekstremt politisk korrekt standpunkt. Gitt at dokumenterte hendelser kan sies å representere virkeligheten, må man kunne si at dette har vært en ny og voksende trend de siste 3-4 åra. Din påstand er imidlertid at dokumentasjonen ikke representerer virkeligheten, og at trenden dermed ikke kan sies å være reell. Merk at påstand #2 ikke følger logisk av påstand #1 - trenden kan være reell uavhengig av dokumentasjon. Du må for øvrig underbygge begge påstandene.

Dokumenterte hendelser "representerer" slettes ikke virkeligheten, det er en "presentasjon" av virkeligheten, eller snarere, en presentasjon av en del av virkeligheten. Det økende antallet SJWs vil like gjerne skyldes at det har blitt økt oppmerksomhet rundt fenomenet på deler høyresiden, slik at det fremstilles som en økende trend, selv om dette ikke nødvendigvis er tilfelle.

 

Kakofoni, alt-right er bare en myte! Som du ville sagt da.

Alt-right har stor påvirkningskraft på den politiske diskursen, uavhengig av størrelsen på bevegelsen.

 

Hvis du påstår at det ikke er dårlig å stigmatisere og komme med nedsettende karakteristikk så vet jeg ikke hva jeg skal si. Si vi har innvandringsdebatt. Frp sier at de synes det er for mye flyktninger. Så sier AP bare "dere er bare noen  ***** rasister". Diskusjon slutt. Er det det du vil se på TV og aviser? Hvor kommer vi da?

Hehe. Det er jo helt utenkelig at Ap skulle si noe slikt under en politisk debatt. Uansett, hva er galt med å hevde at noe er rasistisk? Det er et legitimt standpunkt å innta.

 

Eller si de diskuterer et veiprosjekt, så sier en fra venstre noe, og han fra høyre sier "det kommer fra en homo da". Dette er selvfølgelig noe en "må tåle" i et demokrati, ikke sant? Du tror ikke han fra AP og Høyre ikke hadde blitt sparket fra partiet på dagen? Det tror jeg. Slike ting har ingenting med politikk og diskusjon å gjøre. Og hvis du ser på den amerikanske valgkampen har det bare vært å slenge dritt, og veldig lite politikk og diskusjon. De andre er bare stygge, så stem på meg. Det er ikke jeg har bedre politikk, jeg er bedre leder. Det er ikke en verden jeg vil leve i hvertfall. Du får flytte til et land hvor statsministerkandidater skjeller hverandre ut på TV istedenfor å diskutere faktisk politikk du da.

Du må jo ha misforstått fullstendig. I eksempelet ditt er det ikke slik at folk ikke "tåler" nedsettende karakteristikker mot homofile, men åpenbart at de som kommer med negative karakteristikker ikke tåler å bli kritisert for det. Ytringsfrihet går begge veier.

 

Der har vi det jeg har ventet på. Du misliker veldig mye alt-right, og synes venstresiden er mye bedre. På venstresiden er ingen ekstreme, og alle er greie. Det med SJW og slikt er bare en myte. Mens alt-right har "et nytt hegemoni". Spar meg. Det bare er sånn at folk blir lempet over i ekstrem venstre, men de er egentlig ikke det. Alt er en myte. Samtidig blir ingen lempet over i alt-right? Veldig saklig og objektivt.

Jeg har ikke sagt at alle er greie på venstresiden, du feilrepresenterer meg, slik jeg mener venstresiden blir feilrepresentert. Det er også morsomt at du anklager meg for å være usaklig mens du ikke svarer på det jeg sier med noen form for substans annet enn "spar meg".

 

Det at du fornekter at Bernie Sanders er ekstremt venstre i USA sier vel og litt. Sosialist er det vi er i Norge, i USA brukes det som skjellsord. Les deg litt opp på det. Det gjør deg forresten lite troverdig med tanke på ekstrem venstre eller ikke når du fornekter at ekstrem venstre i USA sin kandidat ikke er det. Og nei, de fleste velgerne hans er ikke SJW, men SJWs stemmer på han. Akkurat som KKK stemmer Trump. Det betyr ikke at Trump velgere er KKK. Du kommer selvfølgelig å fornekte dette igjen på skylde alt på alt-right og mene at polarisering ikke finnes, og jeg gidder ikke å diskutere det mer om du har tenkt å være biased som dette.

Det eneste i nærheten av ekstremt med Bernie Sanders er anti-establishment-opplegget. At han er talsmann for en økonomisk politikk som ligger ganske langt til venstre i amerikansk sammenheng er en kjennsgjerning, men det gjør ham ikke ekstrem. Kan du si meg hva som gjør ham ekstrem?

 

Hva får deg til å tro at jeg er "biased"? For det virker litt som at du mener jeg er "biased" fordi jeg kommer med meninger som går mot dine egne.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nei, du er biased fordi du benekter at folk på venstresiden også er ekstreme. På venstresiden er det "et par idioter", mens på høyresiden har de "stor påvirkningskraft uansett størrelse". Du fremstiller venstresiden som offer og at folk på høyresiden styrer hele diskusjonen og fremstiller dem som noe de ikke er. Du er klar over at media og slikt alle er på venstresiden sant? Det du sier gir ikke mening.

 

Og hvis du mener det er ok å kalle noen rasist uavhengig om de er det ikke, så har jeg ikke så lyst til å fortsette å diskutere engang.... Det er faktisk ikke ok.

 

Bernie Sanders sin politikk er ekstrem. Han er sosialist. Eksempelvis gratis utdanning. Hva som er ekstremt er ikke absolutt, det er i forhold til noe. Hvis en TV lyser 2000 nits så er den ekstremt lyssterk, men den er ingenting i forhold til solen. En person som ikke vil gå med på at Bernie Sanders er ekstrem har ikke mye troverdighet i forhold til å si hva som er ekstrem venstre og høyre...

 • Like 1

Share this post


Link to post

Synes likevel det bør være greit for folk å si at de er imot homofili, selv om jeg er svært uenig og synes det er teit.

Så fremt begge parter kan forklare sitt standpunkt. Hvis ikke må man også forvente at sitt synspunkt blir tilsidesatt. En mening som ikke kan begrunnes har ingen verdi, og må anses som like verdiløs som en tilsvarende motsatt mening uten begrunnelse. Dette har ingen plass i en debatt hvor argumentasjonen representerer synspunktet - ikke bare den grunnløse konklusjonen.

 

Vi trenger arbeidsinnvandring, og jeg synes og det er bra å ta inn flyktninger. Det finnes ingen pragmatisk grunn for det siste, og det er følelser, men følelser er en del av mennesker. Ikke så mye å argumentere på det, bortsett fra at jeg føler det er riktig. Jeg synes ikke alt må ha en pragmatisk grunn.

Når en mening deles i en debatt, og i alle fall når en mening dreier seg om noe som har innvirkning på andre enn deg selv, så bør absolutt denne meningen ha et identifiserbart grunnlag dersom den skal tas til følge. Alle som er uenig i din mening om hvordan samfunnet bør se ut driter fullstendig i hva du mener om du ikke en gang kan begrunne ditt eget standpunkt. Og sånn må det være. Det er sunnere både for deg selv og for en diskusjon at du selv vet hvorfor du mener det du mener. Om du ikke kan begrunne ditt eget standpunkt bør uttalelsen ha samme effekt på debatten som om den aldri ble ytret. Fordi den ikke har noen verdi.

 

Det betyr ikke at det helt klart er verdiløst å mene at man bør ta inn flyktninger. Det kan hende at dette er det beste tenkelige valget man noen gang kan ta. Men det er en verdiløs ytrning om man selv ikke vet hvorfor man mener det. Spesielt for den som mener det motsatte - og vet hvorfor.

 

Jeg bare mente at nå som de har gjort en feil, så tror jeg de vil klare å fikse problemet ganske bra, så lenge ikke AFD ikke får makten.

Det tyske demokratiet kan ikke stole på Merkel. Det har hun bevist ved å overkjøre befolkningen, påføre landet og Europa en stor belastning som vil endre kontinentet og befolkningen for alltid, og samtidig drite i alle protester som angår nøyaktig problemet hun nå har blitt tvunget til å innse. At hun innser sine feil betyr bare at hun selv bør velge å trekke seg fra politikken, samt å bøte for sin egen dumdristighet. Om hun ikke gjør det utgjør ikke hennes nye "innsikt" noen forskjell. Europa vet uansett hvor liten respekt hun har for befolkningen. Hun bør stilles for en domstol for den belastningen hun har påført sitt eget land og Europa for øvrig.

 

 

 

Nei, insentivet gir etter min mening en klar indikasjon på at fenomenet er oppspinn.

"Etter min mening" betyr ingenting om du ikke forklarer hvorfor du har denne meningen. Hvorfor mener du at incentiv er nok for å kunne dokumentere skyld? Holder det virkelig å si at "dersom noen kan tjene på en uheldig situasjon, betyr det at de er skyld i denne situasjonen"? Er ikke dette en logisk tankefeil, da man også kan ha et incentiv uten å ha skyld i en hendelse?

 

Den positive påstanden er at en slik kultur eksisterer. Jeg finner ikke gode holdepunkter for dette. Selvsagt finnes det en minoritet av idioter på venstresiden, men det er påfallende at folk skal henge seg opp i dette først nå.

Den positive påstanden underbygges med bevis. At du ikke aksepterer bevisene er noe du selv må begrunne. Politisk korrekthet er heller ikke noe nytt. Dette er noe rasjonelle mennesker har irritert seg over i årevis. Det som er nytt er en kraftig fremtreden av politisk korrekthet blant den yngre generasjonen, samt merkelappen SJW.

 

Jeg vil ikke si at fenomenet ikke eksisterer, jeg vil si at det er ingenting som tyder på at det er utbredt.

Ok, da har jeg misforstått deg når du har sagt at trenden / kulturen er en myte, et falsk narrativ og oppspinn. Det du mener er altså at fenomenet eksisterer, og ikke er oppspinn, men at det ikke er så utbredt som det fremstår å være. Kan du imidlertid forklare hvordan du kan si noe om fenomenets utbredelse, og hvorvidt utbredelsen tilfredsstiller kriteriet for trend- eller kulturstatus når du samtidig anser dokumentasjon av fenomenet som upålitelig? Hvor får du selv informasjon fra? Hva er ditt eget beslutningsgrunnlag?

 

Det er dessuten feilaktig å si at "ingenting" tyder på at fenomenet er utbredt, da det nettopp er bevisene for denne trenden du selv kritiserer. Det eksisterer faktisk overveldende mengder bevis, hvilket er årsaken til at fenomenet er så godt kjent, og anses som en voksende trend. Du må debunke bevisene som peker i denne retningen før du påstår at det ikke eksistrer bevis. Det du hittil har gjort er bare å komme med din egen ubegrunnede påstand om at bevisene er oppspinn.

 

Det jeg ser er moderate, sosialt bevisste politiske meninger som blir misforstått som "SJW", og innlemmet i store politiske narrativ om ytringsfrihet, krenkelseskultur, milennials, osv.

Jeg er helt enig i at dette er et problem. Det er sannsynligvis mange liberale som blir feilaktig stemplet av høyresiden. Jeg har selv sett det du prater om. Men jeg har også sett det samme fra motsatt hold, i langt større omfang, i offisiell mediadekning, og over mye lengre tid. Dette er den samme taktikken venstresiden har drevet med i årevis, spesielt når det kommer til den svært så runde og tilsynelatende altomfattende betegnelsen "rasisme". At høyresiden nå svarer med samme mynt reflekterer dessverre nivået debatten har sunket til.

 

Jeg antar imidlertid at du også baserer ditt eget standpunkt her på bevis. Det er dermed interessant å spørre hvorfor du aksepterer bevis fra én side av saken, men avviser bevis fra den andre siden. Om du hadde sett en youtoube-video av en rasjonell uttalelse som blir feilaktig stemplet som SJW, antar jeg du ville tenkt noe lignende av "Det var det jeg visste! Dette skjer hele tida!". Om du derimot ser en video av en irrasjonell SJW som blir stemplet som SJW ville du sagt "Dette er bare oppspinn. Denne personen representerer hverken etablerte holdninger, eller et voksende samfunnsproblem". Hvorfor? Er det kvaliteten på selve videoen som er avgjørende, eller er det din egen forutinntatte holdning?

 

For å spørre på en annen måte; Hva kunne overbevist deg om at SJW-kulturen er reell, og en voksende trend?

 

Det å skrike høyest, moralisering osv. Er ikke det sånn politisk debatt er? Og handler ikke politikk om moral?

[...]

Personlig klarer jeg ikke helt å se hva som er det store problemet med dette.

Du er sannsynligvis ikke gammel nok til å selv ha opplevd endringen som faktisk har oppstått de siste årene (dette handler ikke bare om SJW). Jeg anbefaler derfor at du prøver å finne opptak fra eldre politiske TV-debatter. Debatter fra 70-, 80- og til en viss grad 90-tallet. Det er ikke et skrikekor som vil møte deg. Selv ikke i debatter om feminisme. Det sier nemlig ikke seg selv at politikk handler om å skrike høyest og å være moraliserende og stigmatiserende ovenfor motparten. Det er imidlertid slik det er blitt - på grunn av retningen politisk korrekthet utvikler seg.

 

Nei, det er ikke sånn politisk debatt bør være, og politikk handler ikke om moral. Problemet er nettopp at folk blander politikk med moral, hvilket gjør det umulig å føre en saklig diskusjon når motstanderen anses som umoralsk, og ens egen posisjon anses som urokkelig.

 

De retoriske spørsmålene du stiller i dette avsnittet reflekterer ditt eget mangelfulle perspektiv.

 

Dokumenterte hendelser "representerer" slettes ikke virkeligheten, det er en "presentasjon" av virkeligheten, eller snarere, en presentasjon av en del av virkeligheten.

Det er riktig at ferdigtygd informasjon høyst sannsynlig ikke viser et nøytralt standpunkt. Det er dette vi konsekvent finner i organisert media, og vinklingen er så godt som utelukkende venstrevridd. Men ute blant folk flest finner man ofte helt andre holdninger. Det er dette som kommer frem gjennom sosialmedia, der hvor alle har mulighet til å delta. Der hvor informajsonen ikke sensureres og tygges av etablerte medieorganisasjoner. Hvorfor tror du det er slik? Hvorfor er det slik at holdningen media illustrerer avviker så sterkt fra holdningene som eksisterer blant selve befolkningen? Og når dette er tilfellet, hvorfor er det så vanskelig å forstå at store deler av befolkningen opplever disse venstrevridde, politisk korrekte holdningene som påtvunget, og noe de ikke gjenkjenner i seg selv?

 

Det økende antallet SJWs vil like gjerne skyldes at det har blitt økt oppmerksomhet rundt fenomenet på deler høyresiden, slik at det fremstilles som en økende trend, selv om dette ikke nødvendigvis er tilfelle.

Denne påstanden er selvmotsigende. Dersom antallet SJWs øker, uavhengig av årsak, så er dette en økende trend.

 

Du har sannsynligvis rett i at oppmerksomheten rundt SJW også øker antallet SJWs. Jeg tror dette stemmer ganske bra, og at det er en årsak til den økende polariseringen blant befolkningen. Merk deg også at dette argumentet motsier imidlertid din innledende påstand om høyresidens incentiv. Hvorfor skulle høyresiden ønske å bygge opp en kultur som motgår sin egen agenda? Peker ikke dette mer i retning av at SJW-kulturen har oppstått på venstresiden, og styrker seg selv ved oppmerksomheten de får gjennom alt bråket de lager? Er det ikke nettopp derfor de lager så mye bråk? For å starte og styrke en bevegelse? Skriker de ikke høyt med moraliserende preik for å få sympati blant tilskuerne? Og er det ikke nettopp det de får, gitt din egen påstand over?

 

For meg høres dette ut som den enkleste forklaringen på fenomenet. Denne forklaringen er i det minste langt enklere enn å skylde på en konspirasjon blant noen uidentifiserte personer eller organisasjoner med en skjult agenda.

 

Alt-right har stor påvirkningskraft på den politiske diskursen, uavhengig av størrelsen på bevegelsen.

Dette må du forklare. Det virker nemlig selvmotsigende. Jo mindre alt-right-bevegelsen er, desto mindre påvirkningskraft må den antas å ha.

 

Du må også forklare hvorfor situasjon ikke er den samme for SJW-bevegelsen. Hvorfor er ikke SJW-bevegelsen viktig uavhengig av størrelse?

 

Uansett, hva er galt med å hevde at noe er rasistisk? Det er et legitimt standpunkt å innta.

Å hevde at noe er rasistisk er irrelevant for det eventuelle argumentet som blir fremmet. Dersom konfrontasjonen stopper ved å påpeke at argumentet er rasistisk, så tjener ikke konfrontasjonen til noe annet enn stigmatisering. Dersom man imidlertid argumenterer imot det angivelig rasistiske argumentet, forklarer hvorfor argumentet er rasistisk og hvorfor dette har noe å si for debatten, og i tillegg forklarer sin egen posisjon, så har man plutselig bygget seg en konfrontasjon av meget høy kvalitet. Dette tilhører imidlertid sjeldenhetene. Konfrontasjonen av kritikk stopper svært ofte ved å påpeke at motstanderen er "rasist".

 

 

Hva får deg til å tro at jeg er "biased"? For det virker litt som at du mener jeg er "biased" fordi jeg kommer med meninger som går mot dine egne.

Alle er biased. Å ikke innse dette i seg selv er et problem vedrørende din egen selvinnsikt. Jeg tillater meg derfor å illustrere din skjevhet i diskusjonen:

 

1. Du har allerede forsvart stigmatisering, og anser dette for å være et tegn på å leve i et demokrati - så lenge stigmatiseringen berører høyresiden. Samtidig synes du det er problematisk at moderate venstremeninger blir stemplet som SJW. Er ikke dette bare et tegn på at vi lever i et demokrati? Kanskje det er lettere å innse at en slik respons faktisk er irrelevant dersom du selv blir offer for stigmatisering.

2. Du klarer ikke å se det store problemet med moraliserende gnål i en politisk debatt fordi du tror det er slik politikk skal være, grunnet ditt eget mangelfulle perspektiv.

3. Du plukker ut bevis som støtter ditt eget standpunkt, og generaliserer dette til å representere sannheten, mens du avviser bevis som peker i en annen retning - uten å oppgi annen begrunnelse enn påstander om at bevisene er upålitelige, hvilket også kan sies om bevisene du støtter deg til, og dermed reflekterer din egen forutintatte holdning. Begrunnelsen må omhandle bevisenes kvalitet, ikke simpelthen det faktum at du ikke aksepterer retningen beviset peker.

4. Du har en hyklerisk tilnærming til radikale politiske bevegelser. Dersom det er snakk om alt-right, mener du at disse har en stor påvirkning på politisk debatt uavhengig av sin egen størrelse, mens du samtidig mener at SJWs er langt mindre viktig, og i den grad SJW oppfattes som utbredt, er det uansett bare oppspinn.

5. Du har fremmet selvmotsigende påstander som du på magisk vis (bias) ser ut til å tolke i retning av å underbygge din sak:

- Incentiv dokumenterer skyld. Høyresiden har produsert propaganda om venstreradikale SJWs for å styrke høyresidens egen sak.

- "Dokumenterte" hendelser som viser en økende trend av SJWs reflekterer ikke virkeligheten. "Trenden" er et falsk narrativ. Det eksisterer ingen trend.

- Det økende antallet SJWs kan like gjerne skyldes den økte oppmerksomheten fenomenet har fått. Hvilket betyr 1) at høyresiden ikke har et incentiv til å fabrikkere trenden, da dette angivelig styrker venstresiden, 2) trenden er reell, da den angivelig styrkes av sin egen mediadekning, og 3) dokumenterte hendelser som illustrerer at trenden er reell reflekterer virkeligheten, da trenden er reell.

 

Du har begynt å argumentere mot deg selv, hvilket illustrerer hvor mangelfullt ditt utgangspunkt er når du setter likhetstegn mellom incentiv og skyld. Siden utgangspunktet er logisk feilaktig vil sannsynligheten for at argumentasjonen rakner øke proposjonalt med mengden argumentasjon du produserer.

Edited by Løgn
 • Like 2

Share this post


Link to post
Annonse

Netflix og MTV viser dette venstrehatet godt her:

 

 

Åpenbart så er "rasist" bare noe du kan være om du diskriminerer folk med mørk hudfarge. Du kan ikke være rasistisk mot folk som er hvite. Og åpenbart går det åpenbart an å diskriminere menn, da menn er privilegerte og ikke kan diskrimineres, kun kvinner. Det er det som er innholdet i disse videoene. Fra store underholdningsaktører i USA. Veldig lite morsomt, veldig like tolerant, og definitivt diskriminerende. MTV tok jo ned sin originale etter å ha stengt comments og likes. Selv de fleste på venstresiden synes den var rasistisk. Nå skal altså Netflix komme med det samme.

 

 

Så har du ting som dette:

https://www.reddit.com/r/facepalm/comments/57xnwr/manspreader_in_recovery/

 

Fra folk som er selverklærte i toppen av den moralske høyborg, og er tolerante ovenfor alt. Det er slike ting som får mange til å reagere. Folk som tror de liksom "skal gjøre godt for rasisme" og kvinneundertrykking. Så da skal det ikke være likt lengre. Det skal bli bedre for flyktninger enn borgere. bedre for kvinner enn menn. Bedre for alle andre enn hvite. Det er ikke for likestilling, og mot rasisme. Og de forstår ikke selv at de ikke er. De hadde intervju av folk på kvinnedagen i Norge i fjor. Jeg husker det, fordi det var kun en av de unge partilederne som sa at likestilling betydde like muligheter for menn og kvinner. Det skal ikke være vanskeligere å gjøre noe basert på etnisitet eller kjønn, og du skal ha lik lønn. Det at kvinner og menn skal være like derimot er jo bare idioti. De er ikke like. Regner med at kvinner her i landet da er klar til å bli søppelmenn, tømmere, gravemaskinførere og slik da? De vil gjerne ha likt antall kvinner i høyt betalte yrker, men jeg har ikke sett noen kjempe for flere kvinnelige søppelmenn, eller å endre yrkestittelen. Merkelig det?

 • Like 2

Share this post


Link to post
Det er hele greia. Er det virkelig en "SJW"-kultur?

 

 

Ja.

De har disproporsjonell kontroll innenfor akademia og nyhetsmedier. Internettsamfunn er også sårbare; vi snakker om selv-beskrevede sosialaktivister hvis modus operandi er å endre på strukturer. Jordan Peterson beskriver det slik:

 

 1. Identify an area of human activity
 2. Note a distribution of success
 3. Identify winners and losers
 4. Claim that the losers are losing only because they are oppressed by the winners.
 5. Claim allegiance with the losers
 6. Feel secure in your comprehensive explanation of the world
 7. Revel in your moral superiority
 8. Target your resentment towards your newly discovered enemies
 9. Repeat. Forever. Everywhere.

 

 

 

Dette kan man kjenne igjen fra svært mange steder. Ett eksempel:

 

GitHub, Reddit, Tumblr (kronen i juvelen), med mange flere. Man ser det spesielt i internettsamfunn som er dedikert til produkter med store, desentraliserte, og demografisk spesifikke kundebaser; dette er fordi bedrifter er spesielt utsatte for taktikkene som brukes; bare en anklage om at bedriften din sier X om kvinner eller Y om immigranter, uansett hvor lite reell den er, kan være en PR-katastrofe, og innen man har tilbakevist en spuriøs anklage så er den finansielle skaden kanskje allerede skjedd. Da er det lettere å gi etter for presset, og følge kravene som stilles for at du ikke skal bli oppfattet som X eller Y.

 

Dette er bare ett område i samfunnet hvor dette skjer. SJW-kultur er kanskje ikke mainstream, fordi makten til sosialkrigere er predikert på at normale mennesker ikke har oppmerksomhet, tid, eller mot til å motsette seg dem på grunn av de potensielle sosiale følgene. Men den reaksjonen man nå ser mot SJW-tendenser både på høyre- og venstresiden er som å se et immunforsvar endelig gå til aksjon mot en sykdom som har brygget i samfunnet i årevis.

Share this post


Link to post

 

Angrep på ytringsfriheten avler hat.

 

En god grunn til å hate:

http://edition.cnn.com/2017/02/01/us/milo-yiannopoulos-berkeley/

Og nøykaktig hvordan blir ytringsfrihet truet ved at folk bruker ytringsfriheten sin til å protestere mot at noen andre bruker ytringsfriheten sin? Det er jo hele poenget bak ytringsfriheten!

 

Det er ikke ytringsfrihet å sparke folk ned, slå folk, ødelegge eiendom osv. Det er kriminelt, og du havner i fengsel for det.

 

Du kan vel ikke mene vold er en del av ytringsfriheten? Jeg synes presidenten min suger, så da skyter jeg han bare?

 • Like 2

Share this post


Link to post

 

 

Angrep på ytringsfriheten avler hat.

 

En god grunn til å hate:

http://edition.cnn.com/2017/02/01/us/milo-yiannopoulos-berkeley/

Og nøykaktig hvordan blir ytringsfrihet truet ved at folk bruker ytringsfriheten sin til å protestere mot at noen andre bruker ytringsfriheten sin? Det er jo hele poenget bak ytringsfriheten!

 

Det er ikke ytringsfrihet å sparke folk ned, slå folk, ødelegge eiendom osv. Det er kriminelt, og du havner i fengsel for det.

 

Du kan vel ikke mene vold er en del av ytringsfriheten? Jeg synes presidenten min suger, så da skyter jeg han bare?

 

Nei, jeg mener selvsagt ikke at vold er en del av ytringsfriheten. Problemet er at de som bruker vold gjemmer seg blant de som bruker ytringsfriheten sin.

Share this post


Link to post

Ja, det er veldig sant. Trist at det skal være folk som går inn og ødelegger for ellers fredelige demonstrasjoner. Da blir det plutselig slik at alle blir sett på som voldelige. Universitetet selv mente at noen kom fra utsiden og lagde bråket. 

 

Synes ellers og det er en forskjell å demonstrere mot noen, og å demonstrere mot at de får snakke. Han hadde blitt invitert av universitetet. Det er jo selvfølgelig lov å si at du ikke vil at noen skal få komme å snakke, men jeg synes nå folk bør få komme å snakke om de har blitt invitert. Og så kan du stille deg utenfor og demonstrere mot det han sier, og si at du er uenig. Snakke med folk som drar for å høre på han. Så får du litt diskusjon. Kjedelig å bare høre på folk du er enig med og da. Og universiteter har jo tradisjonelt vært sted for politiske rebeller. 

Share this post


Link to post

Det viktigte er så klart å ta vare på sitt eget samfunn først. Det er alltid det viktigste. Andre kommer i andre rekke. Ingen annen tilnærming er levedyktig.

Men dette er giftig å si. Dette er å være rasist og nazist og det som verre er. Å ta vare på seg selv, å sette Norge og norsk kultur først, å ta vare på våre egne, det er det verste ventresiden vet om. Ingen nordmenn skal komme foran en innvandrer fordi alle er "like".

 

Det er nok helt nødvendig å ta vare på eget samfunn først hvis man i det hele tatt skal kunne ha privilegiet til å kunne hjelpe andre. Slik fungerer også de aller fleste (om ikke alle) på venstresiden når det gjelder sitt eget hjem. Man sørger først og fremst for at sine egne barn og familie har et trygt hjem og det de trenger før man tar skrittet ut for å hjelpe alle andre. 

Samtidig mener jeg at vi har en moralsk plikt til å hjelpe mennesker i nød, men det kan man ikke gjennomføre på noen god måte hvis man selv ligger med brukket rygg. Man må først stå oppreist selv før man kan hjelpe sin neste opp av hengemyra. Man må først ta bjelken ut av eget øye, før man kan pirke på flisa i sin nestes øye. Hvis en blind leder en blind vil de begge falle i grøfta. 

 

Det er en fin ting å åpne sitt eget hjem for de som lider nød, men det er også en fin ting å hjelpe de som lider nød der de allerede er. Det finnes en grense for hvor mye man kan ta inn i sitt eget hjem inntil problemer melder seg. Noen vil ikke se virkeligheten i øynene her, og det er et stort problem.

Et av hovedproblemene er selvsagt teokrati-ideologien Islam. Det finnes det nok av eksempler på nå (se spoiler), og da må man våkne! Isteden drar man på jakt for å finne konklusjonen før man har startet forskningen sin, for her skal den muslimske mannen tydeligvis frikjennes! Det vanlige er å forske først, så konkludere!

 

Kvangersnes svarer denne forskeren:

Gitt at vi har data på hvor utbredt kvinneundertrykkende holdninger er i midtøsten spesielt, og blant muslimer generelt, så synes påstanden om karikering noe rar. 
Selvsagt er ikke alle muslimske menn kvinneundertrykkende, men at slike holdningene representerer et kolossalt problem i regionen, er vel hevet over enhver tvil. 
At dette igjen fremmer skepsis med hensyn til massiv migrasjon- og flyktningestrømmer her hjemme, bør heller ikke avfeies som høyreekstrem demonisering. For bekymringen er ofte velbegrunnet og rasjonell. 
Sannheten er at vi ser økt polarisering. De venstreekstreme har demonisert innvandringsskeptikerne, samt fullstendig oversett høyst reelle utfordringer knyttet til islam og forbindelsen mellom ideologi og adferd. Dette har vanskeliggjort et fornuftig offentlig ordskifte om de høyst reelle problemstillingene vi står overfor. Både politikere, pressen og store deler av de akademiske miljøene har stukket hodet i sanden i mange år. 
Resultatet er en styrket høyreside, som igjen også har styrket de mer ekstreme miljøene på denne fløy. 
Løsningen ligger foran oss. Faktum må ikke benektes. En må være ærlige i beskrivelsen av landskapet. 
 
Danielsen skriver:
Norbakk har satt seg fore å motbevise en påstand eller holdning. Dette er en noe spesiell inngang til et forskningsprosjekt. Først bør forskeren vite noe som hun så vil gå dypere inn i og dokumentere. Så derfor, hvis hun har forskningsmessig belegg for at situasjonen ikke er slik den blir oppfattet, så bør hun kunne legge fram dette. Og omvendt, dersom hun selv har en holdning – som presumtivt er motsatt av den rådende holdningen – bør hun i samsvarer med god forskningsetikk forske uhildet og være åpen for at hun selv kan ta feil i sin antakelse.
Sharia er, som kjent, en ofte streng tolkning av Koranen, men muslimer kan være uenige om hvor strengt den skal tolkes. Imidlertid, i en artikkel i VG (1/5-2013) kan vi lese: "En studie konkluderer med at et flertall av muslimene i 39 land ønsker sharialovgivning."
Her om Sharia: "Islam trekker ikke grenser mellom spesifikt religiøst og sekulært liv. I noen utlegninger av sharia regulerer den ikke bare religiøse ritualer, men også svært mange aspekt ved dagliglivet, for eksempel leveregler og status for menn og kvinner. Menn kan ha flere koner, men skal behandle dem «likt». For muslimske kvinner er det ikke akseptert av alle å gifte seg med en ikke-muslim."
Undersøkelsen, som VG viser til, er lagete av Pew Research med 38.000 respondenter i 39 land. Det står ikke hvor stort dette flertallet er (det står det sikkert noe om i selve rapporten). Av disse er det en andel som praktiserer en streng tolkning av loven, mens andre tolker den mildere. Uneigheten går for en stor del på de strengeste straffemetodene, slik som å kappe av hender og æresdarp.
Av verdens 1,6 mrd. muslimer, er halvparten, altså 800 mill. menn. Basert på et forsiktig anslag, praktiserer 400 mill. av disse Sharia. Med den for oss strenge og patriarkalske levemåten, som Sharia foreskriver, vil vi ut fra vår kultur anse disse for å være undertrykkende og også voldelig i betydning av å straffe kone og barn fysisk når han mener at de fortjener det.
Generelt kan islam for oss framstå med et voldelig preg. I konflikter i familier eller lokalt og også i større sammenheng utøves det en vold, som vi mener er uakseptable, men som i større eller mindre grad støttes av Sharia og kanskje i enda sterkere grad av den rådende kulturen.
Herværende forsker predikerer at muslimske menn ikke er voldelige. Det ville være oppsiktsvekkende. For vår egen del vet vi jo at det finnes voldelige elementer i alle kulturer. Også kristne menn kan være voldelige.
Utgangspunktet for forskningen burde derfor være å finne ut hvor stor del av muslimske menn som er voldelige og det vi vil anse som kvinneundertrykkende. Det neste er å sammenligne dette med lignende undersøkelser i andre kulturer og finne ut om muslimske menn er mer voldelige enn menn fra andre kulturer. Ut fra det vi vet om Sharia, vil sannsynligvis det interessante være å finne ut hvor mye mer er familievold – etter våre standarder – utbredt blant muslimske menn i fht i andre kulturer.
I motsetning til Norbakk, kan det synes som de fleste av oss er mindre forutinntatte enn henne. For som Kvargenes skriver: Selvsagt er ikke alle muslimske menn kvinneundertrykkende.
Vel, dette er vår holdning, og så får heller Norbakk gjennom sitt antropologiske og mytiske feltarbeid avklare sin.
PS. Som Runde, stusser jeg over at Norbakk har valgt såpass atypisk muslimsk land som Qatar, spesielt dersom hun ønsker å avdekke det typiske ved muslimske menn – et gjennomsnitt. Hun gir selv svaret: «Jeg har en tendens til å finne meg steder å jobbe der jeg kan bo på eget rom, har tilgang på vaskemaskin, ja selv badebasseng og kaffetrakter!»

 

Jeg er ingen ekspert på Islam eller Jihad, og kan ikke fordra mørklegging og skremmebilder, men det er for mange ting som peker i gal retning til å la være å si noe. Dersom det David Wood her sier stemmer, om prosessen for islamsk overtagelse, så er det virkelig skremmende. Ifølge tidligere muslim Nabeel Qureshi var det det siste kapittelet i Koranen (marsjordren) som igangsatte muslimer i krig med et ønske om å kjempe til døden. Ifølge Qureshi var dette etoset som førte til at muslimene erobret ca en tredjedel av den kjente verden innen 150 år etter ankomsten av Islam. Korstogene var en motfront til dette. Se også master-teologi-student Jonas Stava's Den Ubehagelige Sannheten om Islam. Jeg har ellers en venn som er fra Indonesia som har levd side-by-side med muslimer, og som har kjent realitetene på kroppen selv, og advarer mot dette. Selv har jeg delt leilighet med en muslim ca et halvt år under studenttiden. Det startet veldig hyggelig, men utartet seg etterhvert til noe helt annet (og jeg var ikke den eneste som reagerte).

 

 

 

Edited by Fustasjeopphengsforkobling

Share this post


Link to post

<video>

 

Dette var altså når grunnleggeren av nyhets nettverket VICE skulle holde en tale ved NYC. Hva er galt med Gavin McInnes? Fyren er jo på ingen måte høyreorientert i det hele tatt.. Det er noe som er fundamentalt galt med disse folkene!!  

 

Han er vel neppe noen høyreekstrem men det holder nok lenge for mange at han er positiv til Trump... her i intervju med Joe Rogan igår:

 

https://www.youtube.com/watch?v=IS3bkq_oHEo

Edited by Thoto79
 • Like 2

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...