Jump to content
Redaksjonen.

Dette bildet viser hvorfor Norge vil slite med å få nok teknologer

Recommended Posts

Igjen glemmes den viktigste årsaken til kjønnsbalansen i ulike yrker, nemlig interessen for faget. Menn og kvinner i Norge og andre vestlige land velger yrker ut i fra hva de selv ønsker å jobbe med, ikke hva Staten og NHO ønsker. Menn og kvinner er forskjellige, derfor er det flest kvinnelige sykepleiere og flest mannlige ingeniører. Har man i 2016 ennå ikke akseptert dette?

 • Like 9

Share this post


Link to post

Igjen glemmes den viktigste årsaken til kjønnsbalansen i ulike yrker, nemlig interessen for faget. Menn og kvinner i Norge og andre vestlige land velger yrker ut i fra hva de selv ønsker å jobbe med, ikke hva Staten og NHO ønsker. Menn og kvinner er forskjellige, derfor er det flest kvinnelige sykepleiere og flest mannlige ingeniører. Har man i 2016 ennå ikke akseptert dette?

 

Nei, de har ikke glent det. Det står i artikkelen (Få jenter velger teknologi) :-)

 • Like 2

Share this post


Link to post
Annonse

Statistikk, statestikk og forbannet løgn. Samlebegrepet tekonologifag/realfag eller ingeniører er alt for bredt til å si noe meningsfylt. Innen for enkelte fagrettninger som biologi er det nesten bare damer. Det er også symptomatisk at det nesten ikke finnes jobber innen fagfeltet.

 

Det virker som gutta går etter jobbene, damene følger drømmene. Det har i tidligere studier vært bemerket at i land med dårligere velferdsordninger enn Norge så går også damene etter jobbene. Det betyr jevnere kjønnsfordeling.

 

Det er også stort frafall av damer på en del realfagslinjer og det skyldes først og fremst at realfag var andrevalget, førstevalget var medisin eller vetrinær eller noe annet. Når de har nok poeng bytter de studium.

 

Man fokuserer mye på rollemodellene, men det kunne vel kanskje vært vel så viktig å trekke frem de som fullfører mastergrader, har 0,5 millioner i gjeld, gode karakterer og ingen jobb.

Eller søker i 1-2 år før de endelig får noe som er litt relevant. Dette vil ingen snakke noe om, særlig ikke universitetene for all kunnskap er like viktig.

Universitetene gjør studentene en bjørnetjeneste ved å ha 10 ganger flere studieplasser enn det finnes jobber.

 

Det er selvfølgelig ingen som vil stå på scenen å snakke om dette.

 • Like 7

Share this post


Link to post

Mistenker at kvotering til studiene bare fører til flere jenter som studerer faget, for så å ta f.eks. videreutdanning i retning pedagogikk eller lignende. For å få flere jenter til å jobbe i ingeniøryrker tror jeg det er mer virkningsfullt (dog dyrere) å lokke med lavere skatt eller nedbetaling av studielån, som man gjør for å få høyt utdannede til Nord-Norge per nå.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Igjen glemmes den viktigste årsaken til kjønnsbalansen i ulike yrker, nemlig interessen for faget. Menn og kvinner i Norge og andre vestlige land velger yrker ut i fra hva de selv ønsker å jobbe med, ikke hva Staten og NHO ønsker. Menn og kvinner er forskjellige, derfor er det flest kvinnelige sykepleiere og flest mannlige ingeniører. Har man i 2016 ennå ikke akseptert dette?

 

Ja, ofte virker det som kvinnekampen er overordnet det meste.

Kommer det kritiske innvendinger får en fort et negativt stempel.

Kvinner og menn har forskjellige interesser, og hva er egentlig galt med det?

Fortsatt er det slik at det store flertallet av gutter velger biler, traktorer og båter i lekekassen. Jentene velger dukker og dyr, dersom det er fritt valg mellom mange leker.

I voksen alder bruker kvinner mer tid og penger på utseendet enn menn.

Hva er egentlig galt med å velge forskjellig?

Vi prøvde å påvirke jentene i ungdomsskolen til å søke elektrofaget, ved å bruke jenter som jobbet i faget til å reklamere den dagen i året ungdomsskoleelevene besøkte v. g. skole.

Av 40 elever var det meste 3 jenter pr. år og min konklusjon er at jenter og gutter har forskjellige interesser, og det viktigste må være at en ender opp i et yrke en trives med.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det er neppe et gyldig resonnement, at fordi man opplever en annen kjønnsbalanse i Malaysia eller andre steder på kloden, så er faget kjønnsnøytralt. Derimot er det mer trolig at Norge, hvor man har et sterkt sikkerhetsnett og kan velge utdanning etter hva "hjertet begjærer", er en langt bedre indikator på hvor lite kjønnsnøytralt faget er.

 

Jeg bekymres over at denne professoren så sterkt viser et politisk, feministisk engasjement - kan det skygge for en balansert, faktabasert tilnærming til dette spørsmålet?

 

Noe av det jeg finner mest merkelig blant dagens feminister og likestillere er idéen om at kjønnene i gjennomsnitt er like i alle ting. Bare tatt i betraktning at det finnes påviselige forskjeller (i gjennomsnitt) mellom en manns og en kvinnes hjerne, så er det jo rent ut utrolig at alle disse forskjellene i snitt kansellerer hverandre ut og gir det samme sluttproduktet? Eller hva med de hormonelle forskjellene - de er jo nærmest å regne som styringssignaler til kroppen vår - og også hjernen; skulle det likevel i gjennomsnitt ikke ha noen betydning som er målbar - f.eks. når det gjelder yrkesvalg? Det er i såfall nettopp dette som begrunnes utfyllende - det naturlige og intuitive ville være å forvente forskjeller.

 

Jeg mener at når man sier ting som "– Det nytter å prøve å endre dette. Det handler om å endre praksiser, strukturer, holdninger, mønstre og kultur", så har man en dogmatisk holdning - man vet tydeligvis hva som er det optimale, evt. målet for den korrekte balansen. Men denne overbevisningen kan neppe underbygges vitenskaplig, den er en politisk, verdibasert overbevisning - nærmest et livssyn. Da hadde det vært greit om professorer holdt seg for god til å være politisk aktør og slik sett undergrave sin egen troverdighet som fagperson. Enda tristere er det at det nettopp er en kvinne som undergraver seg selv, hun gjør dermed dobbelt skade.

 • Like 3

Share this post


Link to post

Statistikk, statestikk og forbannet løgn. Samlebegrepet tekonologifag/realfag eller ingeniører er alt for bredt til å si noe meningsfylt. Innen for enkelte fagrettninger som biologi er det nesten bare damer. Det er også symptomatisk at det nesten ikke finnes jobber innen fagfeltet.

 

Det virker som gutta går etter jobbene, damene følger drømmene. Det har i tidligere studier vært bemerket at i land med dårligere velferdsordninger enn Norge så går også damene etter jobbene. Det betyr jevnere kjønnsfordeling.

 

Det er også stort frafall av damer på en del realfagslinjer og det skyldes først og fremst at realfag var andrevalget, førstevalget var medisin eller vetrinær eller noe annet. Når de har nok poeng bytter de studium.

 

Man fokuserer mye på rollemodellene, men det kunne vel kanskje vært vel så viktig å trekke frem de som fullfører mastergrader, har 0,5 millioner i gjeld, gode karakterer og ingen jobb.

Eller søker i 1-2 år før de endelig får noe som er litt relevant. Dette vil ingen snakke noe om, særlig ikke universitetene for all kunnskap er like viktig.

Universitetene gjør studentene en bjørnetjeneste ved å ha 10 ganger flere studieplasser enn det finnes jobber.

 

Det er selvfølgelig ingen som vil stå på scenen å snakke om dette.

 

Jeg vet ikke helt om jeg er så enig i det, kvinner er tradisjonelt overrepresentert i trygge, sikre jobber enn menn. Noe som illustreres godt når det er nedgangstider, og majoriteten av de som taper jobb er menn.

 

Innen teknologi/realfag er også jobbmulighetene gode. Det er ikke så mange mastergradsstudier der det er lettere.

 

AtW

Share this post


Link to post

 

 
Av 40 elever var det meste 3 jenter pr. år og min konklusjon er at jenter og gutter har forskjellige interesser, og det viktigste må være at en ender opp i et yrke en trives med.

 

 

Jada, som flere har vært inne på, kvinner og menn har forskjellige interesser, men når det er sagt, så argumenteres det mye her som om folk har 100% kunnskap. Folk vet ikke så mye om hva det betyr å studere noe, de har noen overordnede ideer, men ikke så mye mer, så at de har tatt noe perfekt valg uavhengig av eksterne faktorer er neppe tilfellet.

 

AtW

Share this post


Link to post

Jeg opplever at det ville vært en styrke å få inn flere kvinnelige perspektiver i vår organisasjon. Derfor tror jeg politiske grep for å få inn kvinner, enten om det er kvotering eller incentiver, bidrar til bedre organisasjoner, bedre arbeidsmiljø, med mer.

Om jeg tør gjette, også bedre kommunikasjon med kundene og bedre produkter.

Men dette trenger man ikke 50% fordeling å få til, bare at færre har 0%.

Share this post


Link to post

Selv om interessene er fordelt ulikt mellom kjønnene så er intelligensen fordelt ganske likt. For å sikre oss de beste kandidatene er det derfor smartere å rekruttere jenter enn å senke lista for å ta opp flere gutter på disse studiene. Likestilling er egentlig mindre viktig i denne sammenhengen.

Share this post


Link to post

Også kaster TU seg på sexisme toget....

 

over 60% av studentene i Norge er kvinner, men det er visst likevel kvinner som må hjelpes og dyttes inn i høyere utdannelser...

 

Dette er skammelig lavmål Ina Andersen.

Edited by StormEagle
 • Like 2

Share this post


Link to post

Hadde det ikke vært veldig flott om de faktisk promoterte likestilling på en bedre måte? Særlig når de understreker at målet er å få inn flere "teknologer" totalt sett i Norge.

F.eks kan de da invitere gutter også, da jeg tror dette ville sendt et bedre signal totalt sett, og vil muligens gjøre at ikke det føles "rart" eller uvanlig om man en dag møter en kvinnelig teknolog, følgende uttalelse synes jeg virker litt vel hard, på et vis:

 

"Så dette er også et likestillingstiltak. Vi må få jenter til å velge mer utradisjonelt, påpeker hun." - mulig det er pirkete av meg men å påstå at jenter _må_ gå en karriere retning synes ikke jeg blir helt rett.

 

Likevel tror jeg at denne "trenden" vil endre seg over tid, det er jo mange flere jenter som benytter seg av f.eks datamaskiner i dag.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ironien og idiotien er til å le av. De sier de ønsker teknologer fra hele befolkningen, så lager de jentesamlinger... er det for få teknologer eller for mange gutter..?

 

Kanskje 80% av mannlige teknologer skulle slutte, så vi får jevn kjønnsfordeling, for da gjør det jo ingenting at vi mangler 500% teknologer.. eller?

Share this post


Link to post

Skolene må slutte med å sy puter under armene på ungene, høyne klasseromsundervisningen og gjøre undervisningen interessant. Man bør ha et mye bedre samarbeide med bedrifter, og få inn folk med dybdekompetanse til å fortelle elevene om arbeidet og hvilke krav bedriftene setter til ansatte.

Jeg har en følelse at mange går skole uten å vite hvorfor de utdanner seg.

Når til og med lærere sier til elevene at de ikke skjønner hvorfor de skal lære matematikk og fort sier at elevene kan velge bort den viktigste delen av matten, da lærer man de unge til også å velge bort tekniske fag.

Share this post


Link to post

Også kaster TU seg på sexisme toget....

 

over 60% av studentene i Norge er kvinner, men det er visst likevel kvinner som må hjelpes og dyttes inn i høyere utdannelser...

 

Dette er skammelig lavmål Ina Andersen.

 

"Sexisme". Herregud mann, dette er ein artikkel som handlar om at ein vil i større grad utnytte den intellektuelle kapasiteten vi har i landet vårt, noko som utelukkande er positivt. Det er det ikkje "skammeleg lavmål" å skrive om.

 • Like 1

Share this post


Link to post

I denne sammenheng er det verdt å nevne at det meget tekniske yrket bioingeniør synes (utifra personlig erfaring og etter å ha spurt flere i yrket) å ha stor kvinnemajoritet i Norge. Dette er forskjellig fra en del andre land der det er flest mannlige bioingeniører, nettopp fordi det ses på som et såpass teknisk yrke. Det er mye drift og vedlikehold av maskiner involvert og man finner dem ofte på gulvet i ferd med å skifte filtre, eller ved datamaskinen i ferd med å gjøre feilsøking av programvaren. Så tekniske yrker er ikke helt utenfor kvinners interesseområde. Det har kanskje litt med hvordan det blir presentert også.

 

Og selv om det trolig aldri vil være full kjønnsbalanse i alle yrker bør vi nok være forsiktige med å trekke forhastede slutninger angående enkeltyrker.

Jeg leste et morsomt sitat fra en lege på 50 tallet som hevdet at kvinners nervesystem (av alle ting) ikke var tilpasset legeyrket og at det dermed alltid ville være et yrke for menn. Nå i disse dager vil man jo si at det er en selvfølge at kvinner vil bli leger ettersom det er et såkalt omsorgsyrke, men dette var altså noe man endret syn på i ettertid. Hadde det eksistert internett på den tiden ville de samme kommentarene dukket opp, men de ville vært om kvinners manglende interesse/talent for medisin.

Ikke at jeg skal hevde det vil endre seg like sterkt innen teknologi, synes bare det er morsomt å bemerke hvordan mennesket stadig endrer seg.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Likevel tror jeg at denne "trenden" vil endre seg over tid, det er jo mange flere jenter som benytter seg av f.eks datamaskiner i dag.

 

Det er forholdsvis mange kvinnelige bilførere også, men jeg tviler på at andelen kvinnelige bilmekanikere er spesielt høy for det. Hvem kjemper forøvrig for å få opp kvinneandelen innenfor det nevnte yrket?

Share this post


Link to post

"Dette bildet viser hvorfor Norge vil slite med å få nok teknologer"

Slik lyder overskriften. Men i artikkelen går det frem at (noen mener) kvinneandelen på teknologistudier og teknologistillinger er (for) lav. Dette begrunnes med særdeles selektiv statistikk hvor det fremgår at bare ca. 15% av teknolostillinger er besatt av kvinner (over 21% av siv.ing).

Men de lar være å nevne at høyere utdanning generelt nå domineres av kvinner og at de mest "prestisjetunge" fagene som jus og medisin har over 60% kvinneandel.

På NTNU er nå kvinneandel på siv.ing studiet generelt over 30% (over 30% siden 2013) og følgende siv.ing studier har over 40% kvinner (derfor fjernes også "jentepoeng" fra disse studiene til våren);

Industriell økonomi og teknologiledelse
Nanoteknologi
Petroleumsfag
Tekniske geofag
Energi og miljø
Bygg- og miljøteknikk

Men fokuset på kvinneandelen har uansett INGEN betydning om man skal vurdere om Norge har nok teknologer i fremtiden eller ikke. Da er det interessen for teknologi totalt sett - og ikke minst kvaliteten på de teknologene vi har - som betyr noe. Det er selvfølgelig hyggelig at begge kjønn er representert, men har man virkelig likestilling skal ikke kjønn ha noen betydning.

På tide med riktig fokus og reell likestilling, takk.

Edited by SMasterG

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...