Jump to content
mariustaa

Mennesker = Global oppvarming?

Recommended Posts

Det ville forundre meg heller lite om Vaniman også tror på chem trails, øglemennesker og andre dusteteorier. Argumentasjonen er jo til forveksling lik og like kjemisk fri for fakta, realisme og kunnskap.

Tipper han har vært innom minst ett par "MLM" selskaper også:p

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nytt foredrag av Dane Wigington : The Catastrophic Consequences Of Climate Engineering ( Dane Wigington Geoengineering Watch )

 

Share this post


Link to post

CO2-andelen som oppløses i havvann har en uheldig bieffekt, vannet blir surere. Dette kan være en katastrofe for floraen og faunaen i verdenshavene, for vesentlig surere vann kan føre til massedød blant planktonartene, selve næringsgrunnlaget for alle høyerestående dyr i havet, inkludert de artene som vi fisker og spiser.

https://no.wikipedia.org/wiki/Havforsuring

Det er enormt mange bergarter, som avgir "CO2" eller andre sure kjemikalier i kontakt med vann, når de brytes ned.

 

Dette har skjedd over en periode på MER enn 1 milliard år !

Over tid, så har en fått en PH, som er den vi har pr i dag.

 

Altså, CO2 er ikke den "sureste" kjemikaliet som havner naturlig i havet.

Det er også en lang rekke kjemikalier, som ar basiske, som også havner naturlig i havet.

 

Hva vil så utslipp av CO2, som har en "mennskelig" årsak bety ?

 

Nei, si det.  Der må en vel ha mer forskning.  En fare ved "hypen" omkring CO2, er at en kanskje ikke legger merke til andre kjemikalier som kan være ansvarlig for at havet blir surere.  Som kan være langt mer alvorlig.

 

En slik komponent, er SO3.  Eller andre svovel forbindelser som slippes ut i enorme mengder hvert år.

Vi har vel glemt dette litt i Europa.  Vi hadde kampen mot sur-nedbør på 1980--tallet, fikk avtaler, og gjorde en innsats.

Det fungerer !

 

I andre deler av verden, så viser forskning, at problemet med sur-nedbør, altså svovel forbindelser, er et gigantisk problem

Det er årsaken til at koraller utenfor Japan har problemer.

Det er årsaken til at isbrees i Tibet og andre steder i asia smelter raskere.

Det er årsaken til at en rekke fisker og andre arter sliter i ulike elver.

 

MEN, et 1-sidig fokus på CO2, fører til at man på sett og vis glemmer at det er mer enn 1/2 million ulike kjemikalier som vi mennesker slipper ut hver dag !

 

Er man så helt sikker på, at vi fokuserer på det "rette" kjemikaliet ?

 

Det er nok mye som peker på, at man kanskje burde fokusere på andre kjemikalier, om en har et ønske om å bedre miljø, levekår for ulike arter, og også "klima" på sett og vis.

 

Så, hvorfor har man ikke en debatt om dette ?

 

Vel, på sett og vis, så er den vitenskapelige debatten "kuppet" av politiske interesser.  Det er feil.

 

Mange forskere, verden over protesterer på dette, og det er kanskje.  (Jeg skriver kanskje ) behov for en liten kamp, slik at vitenskapen igjen kan få et større fokus, enn politikk når det kommer til dette emnet.

 

Vi vil aldri kunne løse de utfordringene vi har, om vi ikke gjør dette på en skikkelig og grundig måte basert på kunnskap og vitenskap.

 

Spør det selv, er det fornuftig å fokuserer på 1 kjemikalie, når en har utslipp av mer enn 1/2 million ?

 

(Tallet 1/2 million er tatt fra EU sitt REACH-program, hvor en vil forsøke å få redusert utslipp, og få mer kontroll på en lang rekke kjemikalier.  Som du kanskje kjenner til.  Dette er vel egentlig en forløper, til et program som kommer senere, hvor en vil ta et skritt videre ).

 

PS: Fra et vitenskapelig ståsted, så er det vel enighet om at "mennesket" har et utslipp av CO2 og andre klima gasser, som er så stort at det påvirker klima "mest sannsynlig".  Slik har det vært, siden 1950 tallet.

 

Hvor stor den påvirkningen er, og i hvilken grad de enkelte kjemikalier påvirker, er det nok en viss faglig uenighet om.

Men, det er vel omtrent ingen uenighet om at en må forsøke å begrense utslipp.  Som i bunn og grunn er "common sense".

 • Like 1

Share this post


Link to post

Nytt foredrag av Dane Wigington : The Catastrophic Consequences Of Climate Engineering ( Dane Wigington Geoengineering Watch )

 

Jeg synes det er greit, å ha input fra folk som faktisk er "klima forskere".

 

Denne karen er fra sol-celle bransjen og promoterer på sett og vis sin egen bransje.  Om han er troverdig eller ei, kan jeg ikke svare for.  Kanskje er han det kanskje ikke.  Det blir litt som om en fra ESSO holder et klima foredrag.

 

Her er en annen kar, han er en forsker, som har studert klima i mange år.

En artig kar, som er noe fargerik, men vurder argumentene hans.  Dette ER en av flere som har gitt input til FN's klima panel.

 

Jeg påstår ikke at han har rett i alt, men jeg vil heller ikke påstå at han tar feil.

Argumentene får nesten stå for seg selv.  Om ikke annet, så viser det litt av hvor komplekst dette egentlig er.

Folk tenker vel ikke over det, men "vi" har på sett og vis påvirket våre omgivelser i flere tusen år.  Forskjellen er vel at det er endringer som før tok 500 år, i dag kan ta 10 år.

 

Share this post


Link to post

Jo, kausalitet innenfor klima er påvist for lengst, og også at endringene totalt sett er negative. At du enten ikke har kunnskap om dette eller bevisst velger å benekte det (lyve) endrer ikke faktum.

 

Forøvrig er det mange av de samme kreftene som står bak klimanekterbevegelsen i dag som sto bak kampen mot vitenskapen om røyking.

 

 

 

 

Hvilken "case"?

 

Det du puster ut er forresten allerede en del av det naturlige CO2-kretsløpet. Du tilfører ikke atmosfæren mer CO2 enn før. Du bare puster det som er der inn og ut igjen (veldig forenklet selvsagt).

 

Men takk for at du bekrefter din inkompetanse.

Bare for å spørre.

 

Du hevder,

1. "endringene er total sett negative".  Hvis vi da holder oss, til at med endringene, så snakker en om "klima", og ikke andre forhold.

Ja, har du dokumentasjon, fra vitenskapelig hold, som kan underbygge din påstand ?

 

Jeg har nå lest, og fulgt med i rimelig mange år, og har kun sett påstander.  Aldri noe "bevis" som hadde holdt ved en Dr-avhandling for å si det sånn.

Så, har du muligheten til det, så hadde jeg satt stor pris på om du kan hoste opp en lenke eller henvisning som viser at dette i dag er et vitenskaplig faktum.

(Har vært fremmet påstander i mange år, men en påstand er nå ikke det samme )

 

PS: Det ble publisert omkring januar/februar 2018, en publikasjon gitt som input til FN's klima panel.

Der var det gjort en simulering av Nord-vest afrika.  Eller det en gjerne sier er Sahel område eller deler av Sahara.

 

De viste, at en økt  CO2 innhold opp over 600 ppm i atmosfæren, og en global oppvarming på ca +1 grad ville ha en større positiv effekt.

Data simuleringen viste, at ørken spredningen ville bli reversert.  Større områder ville bli grønne igjen, og områdene ville få MER nedbør enn hva tilfelle er pr i dag.

Dette er bekreftet, gjennom historiske data.  Et forsker team har tatt prøver av stalagmitter, i huler fra vest-afrika i sør, til Skottland i Nord.  Dermed kan en lese temperatur OG nedbør gjennom århundrene helt tilbake til den minoiske varme perioden.  (og enda litt til).

Der ser en, at det var langt mer nedbør, og gunstig klima, i de tidligere varme periodene som har vært.

 

Av en eller annen grunn, så stengte man av offentlig tilgang til FN's klima panel sine artikler i ettertid, så jeg sliter litt med å finne den publiseringen tilbake.  Mulig de har åpnet igjen pr i dag.  Men, det ble rimelig omdiskutert i faglige kretser i 2018, så leter du litt, så vil du nok finne litt.

 

Har du noe som peker i en annen retning, så del det gjerne er du grei.

 

PS: Leser du på NASA sine sider, som mange gjør, ja så står det også der, at et varmer klima vil ha "posivtie" som "negative" effekter globalt som jo vil variere fra område til område.  Er det også feil ?

Forskning gjort på stalagmitter, er gjort flere steder i verden, og er noe jeg anbefaler at en leser litt om, hvis du er noe over middels interessert i klima og den slags.

 • Like 2

Share this post


Link to post

Konsensusen er gjort rede for her:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change

 

Det er ikke så vanskelig. Og bare fordi du ikke vet det så betyr ikke det at ingen andre her vet det heller. Ikke overfør din ignoranse på alle andre.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming

 

Beklager, men tenk deg nå litt om.

 

En "wikpedia side" er nå ikke så alt for sannferdig.  Joda, wiki er et kjekt verktøy, og det aller meste som står der er "sant".

Men, det er nå IKKE en vitenskaplig side, eller et sted hvor en publiserer vitenskapelige resultater.

 

Ser du ovenfor, så tryllet jeg frem en lang liste med vitenskapsmenn og kvinner som ikke er helt enig med den lenken din.

 

Vil du påstå at samtlige av dem tar feil, ?

Og i så fall, på hvilket grunnlag ?

 

Det er ikke noen hvem som helst på listen.  Du finner han som utviklet teorien omkring Ozon laget, og fant løsningen på hvordan dette kunne løses.  Hans teorier er brukt, og i dag er det vel ingen som snakker om hullet i Ozon laget lenger.

Hvorfor ?

 

Jo, fordi man løste en slik utfordring.

 

Det er mange flere på listen, som har tilsvarende "tung" erfaring, og kunnskap.  Bl.a. han som utviklet grunn data omkring CO2 og hvordan CO2 blokkere utstråling av varme fra jorden.  En bør vel kunne si, at han forstår dette muligens litt bedre, enn hva mange andre gjør.  Han har bla. bevist vitenskapelig, at måten FN's klima panel regner med CO2, og blokkering av varme, er feil med en rimelig stor faktor.  Noe man har innrømmet fra FN's klima panel.

 

MEN, en har da fortsatt, fra klima politisk hold, ikke tatt en slik innrømmelse til følge.  Hvorfor ?

 

Slik kan en fortsette.

 

Som du ser, det er ikke noe voldsom faglig diskusjon omkring dette med "grunn modellen" for global oppvarming.

MEN,

Det er en debatt om detaljene, og en har innrømmet at det er IKKE så alt for "gæærnt" som en trodde tilbake på -90 tallet.

(Er vel bare Hanson og hans tilhengere som tror det )

 

Ergo, det er mer enn nok "tid" for oss som bor her på kloden, til å gjøre noe for å begrense utslipp.

Det er OGSÅ, vist, at et varmere klima er MER gunstig mange steder på jorden, enn et kaldere klima.

 

Det er derfor ingen som helst grunn, til å forsøke å reversere noe som helst, slik enkelte tar til orde for.

 

De som gjør det, er ikke klar over de utfordringene vi hadde så sent som på 1960 tallet !

 

Utslippene "totalt", og da snakker vi ALT av kjemikalier, må man jo gjøre noe med.

Utfordringen der er politisk.

 

I EU-området, California, Canada, Japan, Korea, og noen flere steder.  Ja, så er man pro-aktiv.

 

I de aller fleste andre steder på jorden, så er man IKKE det.

 

Ergo, det hjelper 0 og niks, hva man gjør i en avkrok i Europa, om ikke større land utenfor de som har begynt å gjøre litt, faktisk snart begynner å bidra aktivt.

Det er sannheten, og det er en smule trist. 

 

Land som Kina, Russland, India, og noen flere, har sagt at de vil øke sine utslipp frem mot år 2030.

Det bør en ha i mente, når en har slike debatter som dette.

 

-Tror du at disse landene har forskere, og vitenskaps folk som er helt på jorde ?

Eller er det en mulighet for at de leser grunn-data på en litt annen måte enn hva kanskje noen andre gjør ?

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

Ergo, det hjelper 0 og niks, hva man gjør i en avkrok i Europa, om ikke større land utenfor de som har begynt å gjøre litt, faktisk snart begynner å bidra aktivt.

Det er sannheten, og det er en smule trist. 

 

Land som Kina, Russland, India, og noen flere, har sagt at de vil øke sine utslipp frem mot år 2030.

Det bør en ha i mente, når en har slike debatter som dette.

 

-Tror du at disse landene har forskere, og vitenskaps folk som er helt på jorde ?

Eller er det en mulighet for at de leser grunn-data på en litt annen måte enn hva kanskje noen andre gjør ?

 

Det er jo ingen land/regjeringer som virkelig tar 1.5 graders målet seriøst, eller for den slags skyld prioriterer klima over økonomi.  

Politikken, investeringene og samfunnsendringene som skal til for å nå 1.5 graders målet vil koste ufattelig mye mer enn hva som kreves for å hindre f.eks. 2.5 graders global temperaturøkning. 

 

Land som Russland, Kina og India kommer aldri til å sette klima foran økonomi om det ikke lønner seg økonomisk. Spesielt ikke når disse landene har ett langt lavere CO2 utslipp per innbyggere enn "de rike vestlige landene". 

 

 

Share this post


Link to post

 

Fra artikkelen

"Vi har altså ikke hatt noen økning i den globale temperaturen i de siste 17 år til tross for en kontinuerlig økning i menneskenes CO2-utslipp."

 

Samtidig viser dataene noe annet:

zl4LKHW.png

 

 https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

 • Like 1

Share this post


Link to post

Hva vil så utslipp av CO2, som har en "mennskelig" årsak bety ?

Du er altså ærlig om at du ikke vet det?

 

Hint: CO2 fra olje som i utgangspunktet lå under bakken blir pumpet ut i atmosfæren. Dette er det mennesket som gjør.

 

En fare ved "hypen" omkring CO2, er at en kanskje ikke legger merke til andre kjemikalier som kan være ansvarlig for at havet blir surere.  Som kan være langt mer alvorlig.

Nei, det er ikke en fare ved dette, noe du ville visst hvis du satte deg litt inn i temaet.

 

MEN, et 1-sidig fokus på CO2, fører til at man på sett og vis glemmer at det er mer enn 1/2 million ulike kjemikalier som vi mennesker slipper ut hver dag !

Det er altså ikke noe ensidig fokus på CO2 som sådan, noe du ville visst hvis du hadde satt deg litt inn i dette.

 

Så, hvorfor har man ikke en debatt om dette ?

Dette er grundig behandlet i forskningen.

 

Spør det selv, er det fornuftig å fokuserer på 1 kjemikalie, når en har utslipp av mer enn 1/2 million ?

Som du nå vet så gir dette spørsmålet ingen mening. Man fokuserer bare ikke på CO2, men ser også på mange andre ting.

 

Her er en annen kar, han er en forsker, som har studert klima i mange år.

En artig kar, som er noe fargerik, men vurder argumentene hans.  Dette ER en av flere som har gitt input til FN's klima panel.

Problemet er at Willie Soon er tatt i grov juks og har måttet trekke tilbake studier som viste seg å være svindel.

Edited by hekomo
 • Like 1

Share this post


Link to post

Bare for å spørre.

 

Du hevder,

1. "endringene er total sett negative".  Hvis vi da holder oss, til at med endringene, så snakker en om "klima", og ikke andre forhold.

Ja, har du dokumentasjon, fra vitenskapelig hold, som kan underbygge din påstand ?

Ja, og det er lett tilgjengelig fra NASA, Royal Society, IPCC, eller nesten en hvilken som helst annen anerkjent vitenskapelig organisasjon.

 

Jeg har nå lest, og fulgt med i rimelig mange år, og har kun sett påstander.  Aldri noe "bevis" som hadde holdt ved en Dr-avhandling for å si det sånn.

Da er problemet ditt at du ikke har nok kunnskap om dette. Bevisene er der. Hvis du ikke kjenner til dem så er det du som har et problem.

 

PS: Det ble publisert omkring januar/februar 2018, en publikasjon gitt som input til FN's klima panel.

Der var det gjort en simulering av Nord-vest afrika.  Eller det en gjerne sier er Sahel område eller deler av Sahara.

 

De viste, at en økt  CO2 innhold opp over 600 ppm i atmosfæren, og en global oppvarming på ca +1 grad ville ha en større positiv effekt.

I Sahara? Det er godt mulig, men det veier ikke opp de andre negative konsekvensene som er mye større totalt sett.

 

PS: Leser du på NASA sine sider, som mange gjør, ja så står det også der, at et varmer klima vil ha "posivtie" som "negative" effekter globalt som jo vil variere fra område til område.  Er det også feil ?

Nei, og det er nettopp det jeg påpeker: Selv om det er både positive og negative effekter, så er de negative effektene totalt sett mye større enn de positive.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scientists_who_disagree_with_the_scientific_consensus_on_global_warming

 

Beklager, men tenk deg nå litt om.

 

En "wikpedia side" er nå ikke så alt for sannferdig.  Joda, wiki er et kjekt verktøy, og det aller meste som står der er "sant".

Men, det er nå IKKE en vitenskaplig side, eller et sted hvor en publiserer vitenskapelige resultater.

 

Ser du ovenfor, så tryllet jeg frem en lang liste med vitenskapsmenn og kvinner som ikke er helt enig med den lenken din.

Nå svarte jeg på noen som mente at det ikke var noen konsensus eller at den er ukjent, noe Wikipedia-artikkelen veldig fint tilbakeviser.

 

Listen din fra Wikipedia er irrelevant da den stort sett består av folk som ikke har publisert en eneste studie innenfor klima. Hva en amatør som ikke har peiling på et fagområde mener er irrelevant.

 

Så nei, linken din er ikke uenig med min.

 

Vil du påstå at samtlige av dem tar feil, ?

Og i så fall, på hvilket grunnlag ?

Ja, for de har ikke kompetanse på klima.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Uansett årsak så klarer ingen å bevise at CO2 økning gir oppvarming av kloden.

 

Prøv å Google Earth outgoing radiation. Da finne man forskning som viser at stråling ut fra jorden øker med ca 3W PR grad PR kvadrat. Dette er basert på NASA målinger og data alle kan laste ned

 

En dobling av CO2 burde teoretisk gi 1 watt PR kvadrat

 

Det finnes mangen alternative forklaringer men hoved saken er at om CO2 har skylden skulle utstråling vert konstant og lik innstråling. Stiger utstråling må temperaturen på jorden synke ellers må innkommende stråling øke.

 

En endring av jordens albedo på 0,01 vil gi større effekt enn en dobling av CO2.

 

En annen er aerosoler. Største påvirkning av målt utgående stråling var et vulkanutbrudd.

 

Klima modeller klarer heller ikke å forutsi at relativ fukt synker og at vindhastighet på jorden er kraftig redusert.

 

Økt fukt burde gi økt skydekke men skyer reduserer albedo og da synker temperaturen.

 

Stort sett er CO2 teorien basert på tynn fysikk og en påstand om at ingen finner noen annen forklaring. Er det godt nok?

 • Like 1

Share this post


Link to post

Satellitt målinger har høyere nøyaktighet. Disse viser en utflating siste 20 år.

Satellittmålinger har ikke høyere nøyaktighet på temperatur enn bakketermostater. Dette sier en pålitelig kilde.

https://climate.nasa.gov/faq/49/which-measurement-is-more-accurate-taking-earths-surface-temperature-from-the-ground-or-from-space/

 

Legger vi alle de forskjellige metodene oppe på hverandre, så ser vi likevel en trend.

 

XUSayWj.png

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-surface-and-satellite-temperature-records-compare

 • Like 1

Share this post


Link to post

Satellittmålinger har ikke høyere nøyaktighet på temperatur enn bakketermostater. Dette sier en pålitelig kilde.

https://climate.nasa.gov/faq/49/which-measurement-is-more-accurate-taking-earths-surface-temperature-from-the-ground-or-from-space/

 

Legger vi alle de forskjellige metodene oppe på hverandre, så ser vi likevel en trend.

 

XUSayWj.png

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-surface-and-satellite-temperature-records-compare

Med utflating menes at stigning fra 1979 til 199 er brattere enn stigning fra 1999 til 2019.

 

Hvilke målinger som er mest korrekt kan nok diskuteres. Satelitt målinger dekker ofte større områder med samme sensor.

 

Å måle så små endringer er vanskelig. Ligger det varme luftmasser over hav blir ikke disse målt med termometer. Videre har vi andre ting som påvirker på land som store kraftverk som slipper ut store mengder varm luft og damp.

Share this post


Link to post

Kan Jo hende vi er usikker på hvor stor effekt av det vi forurenser har innvirkning på planeten vår .

 

Hvem er *vi*? Mener du, *du*? For det som skjer akkurat nå er at eksperimentet som beviser teorien er i ferd med å skje. Så du får være så "usikker" du bare vil, men faktumet er at AGW er virkelig. Og dét er det viktigste 

Share this post


Link to post

Forskerne er ikke uenig i dette, nei. Skadelig for atmosfæren er det ikke, isolert sett - vi snakker om et samfunnsproblem - ikke et problem for planeten. Nøyaktig hvor mye varmere det blir og hvor fort kan man gjerne finne litt forskjellige tall på, vi kan dessverre ikke se fasiten før vi er der, så man må lage modeller - ja, men selve prinsippet og mekanikken bak global oppvarming er ikke kontroversielt og det finnes ingen uenighet rundt dette innad i dette forskningsmiljøet 

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...