Gå til innhold
Trenger du skole- eller leksehjelp? Still spørsmål her ×

Infotråd og generell diskusjon rundt forbedring av VGS-fag


Anbefalte innlegg

Hei forum. Det er mange som driver og tar opp fag fra videregående, eller vurderer det, og jeg tenkte det var på sin plass at det fantes en generell infotråd om dette. Jeg kan ikke finne en eksisterende tråd, i alle fall. De av dere, som jeg, som er inne i dette systemet vet at er et salig surr av regler og byråkrati som er i stadig endring. Det å ta opp fag byr på mange utfordringer, avhengig av alder, type vitnemål, hva man skal søke på, fagkombinasjoner og whatnot. Tenkte at vi i denne tråden kunne dele vår informasjon og samle opp gode tips i førsteposten. Om tråden slår an blir det kanskje til og med sticky, hvem vet. Kan begynne med å poste det jeg har så langt. 

Forbehold om feil, om noen oppdager info som er feil er det bare å skrike ut. Jeg er ingen autoritet på dette området, tvert imot, og derfor ser jeg behovet for en slik tråd. Før man "satser" på infoen bør den aller helst dobbeltsjekkes med riktig autoritet. Det som står her er basert på info jeg har funnet som skal gjelde for meg, og jeg er 22 år. For de som er eldre vil det kunne gjelde andre regler pga kunnskapsløftet og andre ting endrer seg. Dette er ting jeg håper vi får med i førsteposten på en fornuftig måte. 

Hvordan regne ut poengsum

Summér alle karakterene på vitnemålet og dividér på antall karakterer. Dette er ditt karaktersnitt. Multiplisér dette snittet med 10. Nå skal du legge til eventuelle ekstrapoeng, som ikke har noe med karakterer å gjøre. Har du tatt fag som kvalifiserer til språk- eller realfagspoeng får du ekstrapoeng. Disse poengene legges til poengsummen du fikk ved å gange snittet ditt med 10. Du får maks 4 poeng for real- og språkfag. Noe man vil merke ved beregning av snitt ift å ta opp fag er at 0.5 eller 1 poeng er utrolig mye, og vil ofte tilsvare å forbedre karakter i et fag med rundt 2 hele karakterer, slik at f.eks. en 4-er i R2-matte kan være like mye verdt som en 6-er i rettslære. Absolutt verdt å ta real- eller språkfag om man har mulighet til å få en grei karakter. 

Fag som gir realpoeng. 
Fag som gir språkpoeng. 

Poengsummen du nå sitter med velger jeg å kalle grunnpoengsum videre, og er noe som alle har ved fullført videregående. Heretter er det to måter å regne videre:

Førstegangsvitnemål (førstegangskvote)
De fleste studier har både en kvote for førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål. Når du har bestått videregående utdanning (generell studiekompetanse) har du et førstegangsvitnemål, og kun det. Dette kan du i inntil to år etter fullført videregående bruke til å søke deg inn på studier på førstegangskvote. De fleste studier har en slik kvote (et unntak er Politihøgskolen), og som oftest er den lavere enn ordinær kvote. Ved å søke på denne kvoten har du kun grunnpoengsummen din.

Ordinært vitnemål (ordinær kvote)
Du har grunnpoengsummen din. Nå skal du se om du kvalifiserer til ytterligere ekstra poeng. Du får 2 poeng for å ha fullført enten ett år i militæret, folkehøgskole eller å ha fått 60 poeng i høyere utdanning (ett år ved normalt studieløp). I tillegg får du 2 poeng per år fra det året du fyller 20 år. Nå sitter du på den totale poengsummen din. 

Søknadsprosessen
Du søker automatisk på både førstegangskvote og ordinær kvote når du søker på et studie. Men du blir kun vurdert for førstegangskvote inntil 2 år etter fullført VGS. Dette innebærer at du ikke vil søke på grunnlag av alderspoeng (fysisk umulig), og du vil heller ikke få medregnet ekstrapoeng for f.eks. militærtjeneste. Heller ikke fag du har forbedret fra VGS blir vurdert. Du søker kun på grunnlag av grunnpoengsummen din.

Etter to år søker du automatisk kun på ordinær kvote, og du får alt av poeng medregnet. 

Eksempel
Du har totalt 20 karakterer på vitnemålet som til sammen er 100 poeng. Dette gir et snitt på (100/20=) 5.0 i snitt. Dette gir 50 poeng når du ganger med 10. Du har tatt R1 og R2 matematikk og Fysikk 1. Dette gir deg 2,5 poeng ekstra, så totalt har du 50+2,5 = 52,5 poeng. Dette er grunnpoengsummen din. Om du går i militæret får 2 poeng, og du velger å søke på et studie det året du fyller 21 år. Da har du 4 alderspoeng, og din totale poengsum er 52,5 (grunnpoengsum)+2 (militær)+4(alder) = 58,5 poeng.23/5 ordningen

Du kan søke med grunnlag i et tredje vitnemål (verken førstegangs eller ordinær). Poengsummen regnes på nøyaktig samme måte som ordinært vitnemål med følgende unntak: 
- Alderspoeng regnes fra det året du fyller 24 år istedenfor fylte 20 år. 
- Snittet regnes kun basert på fagene norsk skriftlig, norsk muntlig, norsk sidemål, samfunnsfag, historie, naturfag, engelsk, matte i VG1 og matte i VG2. Totalt 9 karakterer pluss evt. eksamenskarakterer i disse fagene. 
- Har du tatt fag som gir realfagpoeng eller språkpoeng, som f.eks. matte R2, regnes standpunktkarakter (pluss eventuell eksamenskarakter) i dette faget med i snittberegningen, HVIS dette gjør at du får et bedre snitt. Real og språkpoeng gir fortsatt ekstrapoeng selv om karakteren ikke regnes med på snittet. 

Krav:
- Du må fylle 23 år det året du søker.
- Du må ha 5 års utdanning og/eller arbeidserfaring. Det trenger ikke være 5 år 100% utdanning eller jobb, men f.eks. 10 års 50% utdanning/jobb. Videregående utdanning regnes som 3 år 100% utdanning. Her regnes veldig mye med, blant annet barnepass, sykdom, etc. Egne regler gjelder, kontakt utdanningsdirektoratet for info. 
- Hvis du f.eks. har akkurat 5 år utdanning/jobb, hvorav 3 er basert på videregående, 1 år med barnepass og 1 år høyere utdanning, er dette greit. Det er usikkert om du da vil få 2 ekstrapoeng for det året med høyere utdanning (som følge av regelen om 60 studiepoeng), men det virker som at du vil det. Anbefales å sjekke dette opp selv.  Å ta opp fag

 

Du kan etter fullført VGS velge å forbedre karakterene. Da må du melde deg opp til eksamen som privatist. Karakteren du får på eksamen vil erstatte standpunktkarakter i tillegg til eventuell eksamenskarakter du har i dette faget på vitnemålet ditt. Din nye grunnpoengsum beregnes på normal måte med dine nye karakterer, de gamle forsvinner.

Undervisning
Om du velger å ta fag som privatist på diverse privatistgymnas, f.eks. Sonans, er dette kun undervisning som vil hjelpe deg å lære faget, de har ingen myndighet til å gi deg noen gjeldende karakter. Et unntak fra dette er Danielsen Intensivgymnas i Bergen (mer info senere). 

To eksamener for ett fag
I noen fag, hovedsakelig eksperimentelle realfaglig VG3-fag (Kjemi2, Fysikk2, Biologi2, Geo2, IT2, Teknologilære2) kreves både skriftlig og muntlig (muntlig-praktisk) eksamen, begge må meldes på og betales separat. Begge kreves for å erstatte standpunkt og evt eksamenskarakter i et eksisterende fag. Karakterene i de to eksamener kommer begge på vitnemålet, de blir ikke slått sammen. Du kan imidlertid velge å ta opp kun skriftlig eller kun muntlig eksamen på nytt om du er misfornøyd med den ene karakteren. Hvilke(n) eksamen som kreves i et fag kan du se på utdanningsdirektoratet sine nettsteder, biologi 2 eksempel under "eksamensordning". 

Erstatte et bestått fag med et nytt fag
Du trenger ikke å ta opp fag du tok på videregående, du kan også ta et helt nytt fag og bruke dette til å erstatte et fag på vitnemålet ditt. Du kan kun erstatte programfag (ikke fellesfag). F.eks. kan du ta rettslære og erstatte sosiologi & sosialantropologi. 

Legge til et helt nytt fag
Du kan ta et nytt fag og legge dette til vitnemålet ditt, uten å erstatte et fag på vitnemålet, slik at du totalt sett får et større vitnemål enn det som er nødvendig. Det er ingen begrensning for hvor mange fag du kan ta. Her kan man f.eks. vurdere å ta Medie- og innformasjonskunnskap 1 (som jeg har hørt er et relativt lett fag) og få 6, og dermed forbedre vitnemålet sitt. Også verdt å vurdere å ta f.eks. Informasjonsteknologi 1 eller Biologi 1 kun for å få realfagspoeng. 

Fagkombinasjoner
Du kan ikke velge fag akkurat som du vil, det stilles krav til et vitnemål. På videregående må man velge enten realfaglig eller samfunnsfaglig studieretning. Det er nå snakk om vg2 og vg3 hvor man kan velge visse fag selv, såkalte programfag. Gjennom hele vgs er det fellesfag (f.eks. gym og historie) som man må ta, og disse kan ikke velges bort noen gang.

Fra ditt programområde (dette kan du forandre når som helst) må du ha minst to fag over to år (vg2+vg3). Altså må du ta f.eks. R1+R2 og Fysikk1+Fysikk2, eller Sosiologi+Sosialkunnskap og Rettslære 1+Rettslære 2. Dette er totalt fire fag.

Du har typisk tre programfag til. Disse kan være hva som helst, og de kan f.eks. være tre VG2-fag. Studieretning har heller ingenting å si, det er timeantallet som har noe å si. Dette betyr at du kan bytte ut Biologi 2 (vg3) med f.eks. Historie og Filosofi 1 (vg2-fag) så lenge faget er på like mange timer.

Danielsen intensivgymnas i Bergen

Tar man fag her vil det være akkurat som å gå på VGS, og normalt undervisningsopplegg gjelder. Fravær kan påvirke karakteren negativt. Danielsen vil sette en ny standpunktkarakter basert på innleveringer, prøver og tentamen som på videregående. Man kan bli trukket til eksamen, men ikke nødvendigvis. Dette er også akkurat som på videregående. Standpunktkarakter fra Danielsen og eventuell eksamenskarakter kommer som to karakterer på det nye vitnemålet. Man kan ikke ta fag på Danielsen som man har bestått fra VGS, man kan heller ikke ta fag som man samtidig er påmeldt privatisteksamen i.

Eksamensdatoer
Som privatist tar man gjerne opp flere fag på én gang. Da er det lurt på forhånd å sjekke at det er fysisk mulig å møte opp til de forskjellige eksamener. Eksamensdato er fastbestemt på landsbasis og kan finnes her. Dette gjelder kun skriftlig eksamen. Muntlig eksamen følger lokale regler og er dato er fastsatt av fylkeskommunen. Typisk vil datoene bli offentligjort ca. 2-3 måneder før eksamen. Dette innebærer at man risikerer å ha muntlig eksamen samme dag som skriftlig eksamen i et annet fag. Jeg har dog vært på telefon med dem og de sier de skal prøve å være fleksible på dette. Mer regler om muntlig eksamen.


 

Priser 


Dessverre har det vært en kraftig prisøkning for oss som dessverre må ta opp fag. Prisene er som følger:
Eksamen som privatist i et fag du har bestått på videregående: 2000kr per eksamen
Eksamen i et nytt fag, eller et fag du strøk i på videregående: 1000kr per eksamen
Undervisning på f.eks Sonans er dyrt, og koster rundt 10k per fag.
(Eksamenskostnad kommer i tillegg)

Hvis man da f.eks. ønsker å ta opp fysikk 2 (som man fikk 2 i på videregående) vil dette koste 4000kr, fordi det er både skriftlig og muntlig-praktisk eksamen. Her kan man vurdere å bytte ut fysikken med f.eks. biologi (om man ikke har det fra før), og betale 2000kr istedenfor 4000kr. Vær klar over at fysikk 2 og R2-matte er de eneste to realfagene som gir ett helt realpoeng.En oppfordring til ungdommen

Som utgangspunkt er det karakterene som har mest å si, og det vil alltid lønne seg å ha gode karakterer. Jeg vil oppfordre alle dere som leser dette, som er i videregående utdanning akkurat nå, og stå på og faktisk legge inn litt arbeid i fagene og få gode karakterer. Dere er i en posisjon hvor dere har lærere til å hjelpe dere (gratis) og dere lærer sammen med jevnaldrende. Det er veldig dyrt og ikke minst frustrerende å skulle bruke tid og krefter på å ta opp fag etter fullført vgs. Jeg for eksempel ligger an til å måtte bruke minst 15 tusen kroner og minst et år av livet mitt på dette prosjektet. 

Denne oppfordringen går spesielt ut til dere gutter, dere er unge og skjønner ikke alvoret her. Det skal ikke så alt for mye til for å få en 5-er istedenfor en 4-er eller en 3-er. Her er jentene mye flinkere, de er kanskje ikke smartere enn dere, men de skjønner verdien i et godt vitnemål og det er derfor studier som jus og medisin nå er oversvømt av jentene. Vis dem hva dere kan. Om dere absolutt skal ligge på latsiden vil jeg si at det kan være smart å fokusere energien på noen fag, gjerne fellesfagene, og heller sluntre unna i resten. På den måten har dere et bedre utgangspunkt den dagen dere sitter med skjegget i postkassen og skal ta opp fag. Det er kjekkere og enklere å ta opp en 2-er enn en 4-er. 

Med gode karakterer fra videregående kan man komme før mange i køen ved å søke på førstegangskvote, dette er spesielt nyttig på de studiene som er vanskelig å komme inn på, som ingeniør, medisin, psykologi og jus. Uten å løfte en finger kan dere med gode karakterer fra VGS på to år gå fra å være en person som kommer inn på slike studier, til å bli en som må ta opp mange fag for å komme inn.

For de fleste vil ordinært vitnemål være gjeldende, og da gjelder det å ha så mange ekstrapoeng som mulig. Selv om du ikke vet hva du vil, eller om du ikke kommer inn på studiet du ønsker, vurder å ta et år i militæret, folkehøgskole eller et annet studie på universitet/høgskole for å få de to ekstrapoengene. 

For dem som er "litt oppi årene", i beste fall 28 år eller eldre, kan det være lurt å vite om 23/5-regelen. Istedenfor å ta opp masse fag kan det være nok å ta opp grunnfagene som gjelder her (se info om 23/5-ordningen).  Jeg håper folk vil finne tråden nyttig og bidra flittig med ny info og spørsmål, og eventuelle korreksjoner til det som står i førstepost :) Det meste (men ikke alt) av infoen er allerede å finne på utdanningsdirektoratet sine nettsider.

PS: Jeg har laget et excel-ark som er ganske greit å bruke om man raskt vil se hva som skjer med poengsummen sin om man bytter ut et eller flere fag. Kontakt meg på PM ved interesse. 


 

Endret av Sitronsaft
 • Liker 5
Lenke til kommentar
Annonse

[1] Random productId 5795207 from global

Ang. 23/5: Om du tar opp fellesfag som privatist blir det potensielt 10 karakterer, ettersom engelsk som privatist krever muntlig og skriftlig eksamen. Vidre for man studiepoeng for høyere utdanning selvom man også bruker den samme høyere utdanning som grunnlag for de 5 årene. Det var ikke slik før, men har vært lovendring. 

Lenke til kommentar

Yes dette med hvor mange eksamener som er i et fag må man nesten bare finne ut av ved å sjekke på udir sine nettsider. Har du kilde på det med 23/5? Han som sa det til meg jobbet på privatistkontoret. Han mente det var en selvfølge, eller at det var logisk, noe jeg er enig med. Men kan jo være man får "fripass" der. 

Lenke til kommentar

Yes dette med hvor mange eksamener som er i et fag må man nesten bare finne ut av ved å sjekke på udir sine nettsider. Har du kilde på det med 23/5? Han som sa det til meg jobbet på privatistkontoret. Han mente det var en selvfølge, eller at det var logisk, noe jeg er enig med. Men kan jo være man får "fripass" der. 

Jeg leste om forskriftsendring på lovdata en gang (men nå klarer jeg altså ikke å finne den), Akademiet bekreftet det, og jeg sendte i tillegg en mail til samordna for å forsikre meg helt, og de svarte:

 

"Hei

Du kan få inntil 2 tilleggspoeng for høyere utdanning. Dersom du dokumenterer 60 studiepoeng eller mer vil du få 2 tilleggspoeng. Den høyere utdanningen kan også brukes til å dekke deler av krave til 5 års fulltids praksis/utdanning i 23/5-regelen. 

Vennlig hilsen

Seksjon for opptak og tilrettelegging

Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo"

Lenke til kommentar
Gjest Slettet-jS6upa

Erstatte et bestått fag med et nytt fag

Du trenger ikke å ta opp fag du tok på videregående, du kan også ta et helt nytt fag og bruke dette til å erstatte et fag på vitnemålet ditt. Du kan kun erstatte programfag (ikke fellesfag). F.eks. kan du ta rettslære og erstatte sosiologi & sosialantropologi. 

 

Legge til et helt nytt fag

Du kan ta et nytt fag og legge dette til vitnemålet ditt, uten å erstatte et fag på vitnemålet, slik at du totalt sett får et større vitnemål enn det som er nødvendig. Det er ingen begrensning for hvor mange fag du kan ta. Her kan man f.eks. vurdere å ta Medie- og innformasjonskunnskap 1 (som jeg har hørt er et relativt lett fag) og få 6, og dermed forbedre vitnemålet sitt. Også verdt å vurdere å ta f.eks. Informasjonsteknologi 1 eller Biologi 1 kun for å få realfagspoeng. 

 

Må bare få de helt klart. Jeg har tatt fysikk som privatist nå, og kommer til å ta R1 og R2 også. Jeg har ingen av disse fagene fra før.

Er det da slik at jeg kan velge om jeg vil erstatte eksisterende fag på vitnemålet, må jeg legge til disse fagene i tillegg, eller kan jeg velge? Isåfall hvordan går jeg frem for hver enkelt måte? For å få høyest mulig snitt vil det beste være om jeg kan slette faget økonomi og ledelse og erstatte dette med fysikk. Karakteren i matten veit jeg ikke, så de må jeg jo eventuelt vurdere når de kommer. 

 

Edit: Og hvis jeg tar R1 og R2 matte, må jeg da stryke S matten? 

Finner virkelig ikke noe god info om dette på nett noe sted. 

Endret av Slettet-jS6upa
Lenke til kommentar

Jeg er faktisk ikke helt sikker på noe av det du spør om. Men for å "oppdatere" vitnemålet ditt må du nok møte opp på din gamle videregående skole og fikse det der. Er i alle fall det jeg ville gjort. Fins muligens andre måter, kontakt skolen uansett og spør. Skal finne ut av dette selv og oppdatere førstepost når jeg har svaret. Dette vil gjelde fysikken altså.  

Angående matte så er det vel noen som tar f.eks. P1 +P2 og T1+T2 og gir seg der, altså ingen matte i VG3. For dem er jeg litt usikker på hva situasjonen er. Men i ditt tilfelle kan du enten ha S eller R, du kan ikke ha begge da de er på samme "nivå". Så om du har S1+S2 nå, og tar R1+R2 skjer det ingenting, du må selv snakke med skolen din (eller andre, se første avsnitt), og be dem bytte S-matten vekk mot R-matten. Du kan heller ikke ha S1+R2 for eksempel, du må velge s+s eller r+r. Eller det vet jeg faktisk ikke, haha, men du kan i alle fall ikke ha R1 sammen med verken S1 eller S2, for R1 tilsvarer S1+S2. 

Snakk med skolen, kom gjerne her med evt. info :) 

Lenke til kommentar

Jeg skal søke opptak på 23/5 og driver i den anledning og forbedrer fellesfagene, og jeg lurer på om kan hjelpe meg litt med mattekravet. Er det sånn at for å forbedre den karakterer som står på vitnemålet (2P, har jo også 1p, men er bare 2p som står oppgitt på vitnemålet - men med et timetall på 224 altså 1p+2p) må jeg ta opp både 1p og 2p, eller holder det å ta opp 2p for for å få ny karakterer på vitnemålet. Altså for å presisere: Jeg har nå 4 i 2p på vitnemålet, karaktereren fra 1p står jo ikke på vitnemålet, men den var også 4. Jeg vil ha 6 i alle fagene jeg søker 23/5 med - må jeg da ta opp både 1p og 2p for å få 6 i matematikk, eller holder det å bare ta opp 2p? 

Lenke til kommentar

Jeg har snakket med både Samordna og saksbehandler, begge er usikre, men skulle sende meg mail. Er bare veldig utålmodig.. Har jo hele tiden trodd jeg må ta begge, så er oppmeldt i begge og har lest til begge, men fikk nylig høre at så lenge man har 1p godkjent trenger man bare ta 2p, men vet ikke om det er bare i forhold til å få det godkjent, og hvordan utslag det får på karakterpoengene.  Får vel bare vente. Om ikke noen andre har erfaringen med samme? 

 

Edit: Nå fikk jeg svar (raskt!) - må visst ta opp begge. På en måte skuffet, trodde brått jeg hadde en langt roligere innspurt, på den annen side - greit å vite at jeg ikke kastet bort så mye tid og penger. 

Endret av mthor
Lenke til kommentar
 • 5 måneder senere...

Hellu! Jeg har et lite problem:
Jeg skal ha norsk eksamen den 24/11, tidligere i Mai så bestod jeg ikke på min norsk eksamen pga hadde ingen hjelpemiddel ( dumt av meg fra begynnelsen).. Jeg trenger hjelp nå, og jeg lurer på hva jeg skal begynne å øve på? som sagt så nærmer eksamen seg og jeg føler meg nervøs og redd for å stryke igjen ! Er jo 3 bøker og det er litt vanskelig å øve på alt.. har dere noen forslag til hva jeg burde øve på og eventuelt tema som kan komme i eksamen i år? Jeg lurer på om innvandring / flyktninger kan være et tema ettersom det som skjer i syria/kurdistan (?) tusen takk for svar på forhånd! setter stor pris på hjelpen ! er ganske lost så vet ikke hva jeg skal gjøre helt ! :hm:

Lenke til kommentar
 • 3 uker senere...

Hei! Historie, matte, engelsk ,norsk ,Fransk osv. Disse fagene har forskjellige teknikker som er nyttige. Ikke sant? Historie henger alt kunskapen fra A-B. Man kan lese flere kapittel som fortsettelse av det samme. Jeg har gode karakterer i Norsk,Historie og Fransk, men sliter voldsomt i matematikk. Ifjor var jeg hardtstuderende og leste flere måneder før eksamen, det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg strøk? Derfor lurer jeg på om metodene mine er for dårig tilpasset matematikk. Er det noen som vet greie metoder for å lese og lære matematikk?  :hrm:  :ohmy:

Lenke til kommentar

Hei! Historie, matte, engelsk ,norsk ,Fransk osv. Disse fagene har forskjellige teknikker som er nyttige. Ikke sant? Historie henger alt kunskapen fra A-B. Man kan lese flere kapittel som fortsettelse av det samme. Jeg har gode karakterer i Norsk,Historie og Fransk, men sliter voldsomt i matematikk. Ifjor var jeg hardtstuderende og leste flere måneder før eksamen, det jeg ikke skjønner er hvorfor jeg strøk? Derfor lurer jeg på om metodene mine er for dårig tilpasset matematikk. Er det noen som vet greie metoder for å lese og lære matematikk?  :hrm:  :ohmy:

Mengdetrening. Veldig få personer lærer noe av å lese matematikk, derimot fungerer det å regne matte mye bedre. Regn så mye du bare klarer, du får nemlig aldri regnet nok. Regn også gjerne på eksamensoppgaver fordi de ofte ikke er like "rett fram" som oppgavene som står i boka.

Noe som også kan være lurt er å prøve og skjønne hva matten konkret kan brukes til og ikke bare pugge formler og regne oppgaver. Om du klarer det vil alt sitte veldig mye bedre, og selve regningen blir enklere. Dette er fordi du stort sett vet hvilke formler som skal brukes på ulike oppgaver og nettopp hvorfor du bruker dem.

Lenke til kommentar
 • 7 måneder senere...

Noen som vet om man kan fjerne standpunktkarakteren i norsk sidemål fra vitnemålet i ettertid? Tenker å muligens ta opp noen fag og hadde vært veldig fint å få den karakteren fjernet. Hørte at det var en som fikk den fjernet fra sitt førstegangsvitnemål, selv om hun allerede hadde fått karakteren sin. Mine foreldre er utenlandske og tenker å bruke det som begrunnelse. Tror dere det er mulig?

Lenke til kommentar

Hva som gjelder for "utlendinger" er jeg ikke sikker på, men tror det kan være mulig å få fritak fra sidemål. I så fall tror jeg kanskje du må ha noe morsmålsundervisning etc (dine foreldres språk). Uansett, ville kontaktet utdanningsdirektoratet. Ellers kan du ta opp sidemålskarakteren (skriftlig eksamen) og få erstattet denne karakteren, uten å måtte ta skriftlig eller muntlig eksamen i bokmål. 

 • Liker 1
Lenke til kommentar
 • 1 måned senere...

Hei.

Noen som har tatt opp fag som privatist, og har pugget/forberedt seg med selvstudier som kan anbefale best mulig måte å gjøre dette på? 

Jeg skal ta opp 2 fag dette semesteret som privatist, blant annet Naturfag Vg1. Jeg tenker å gjøre dette med selvstudier, ikke privatistskole eller liknende. Det jeg lurer på er om jeg da f.eks i naturfag må pugge hele boka, eller om læreplanen/kompetansemålene på utdaningsdirektoratet sine hjemmesider er det jeg kan pugge på?

Link til læreplan/kompetansemål: http://www.udir.no/kl06/NAT1-03/Hele/Kompetansemaal/kompetansemal-etter-vg1-%E2%80%93-studieforberedende-utdanningsprogram

Har også hørt noe om at man må gjøre et forsøk under eksamen i naturfag, er dette riktig? Å hva vil det innebære? 

Lenke til kommentar
 • 4 måneder senere...

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
 • Hvem er aktive   0 medlemmer

  • Ingen innloggede medlemmer aktive
×
×
 • Opprett ny...