Jump to content
SeaLion

Den store syklister-i-trafikken-tråden

Recommended Posts

Personlig synes jeg grensen ligger ved rundt 2-3 minutter, sånn på generelle basis, da har bilisten tapt ca 1-1.5 minutt (forutsatt en halveringen av farten). Og da forutsatt at man ikke lett kan ordne det raskere (feks sykler jeg jevnlig innom busslommer, fordi jeg ikke taper noe fart på det om det er en bil bak, men da forventer jeg også samspill når jeg skal ut av den, det er ting som fint bør gjøres oftere, men nå snakker om jeg om tiltak der man må gjøre en større manøver for å slippe forbi folk)

 

AtW

Share this post


Link to post

Hva med denne?

 

Bilisten er en gjennomført idiot, men syklistene bidrar ikke akkurat til en god trafikkavvikling? Og her kan man virkelig snakke om unødvendig hinder når de i tillegg benytter venstre felt.

 

http://www.oblad.no/Jeg_tenkte___Herregud__n__g_r_det_galt_-5-68-49503.html

 

Hvordan er egentlig dette når det er sykkelløp som her, er det noen spesielle regler som gjelder?

 

AtW

Share this post


Link to post

 

Hva med denne?

 

Bilisten er en gjennomført idiot, men syklistene bidrar ikke akkurat til en god trafikkavvikling? Og her kan man virkelig snakke om unødvendig hinder når de i tillegg benytter venstre felt.

 

http://www.oblad.no/Jeg_tenkte___Herregud__n__g_r_det_galt_-5-68-49503.html

 

Hvordan er egentlig dette når det er sykkelløp som her, er det noen spesielle regler som gjelder?

 

AtW

 

Det skal søkes om tillatelse i følge Forskrift om sykkelritt på veg

 

Men fremdeles skal man følge trafikkreglene og man skal ha vakter som passer på at det ikke oppstår fare. Slik jeg leser det er det kun lov å benytte motgående felt om veien er sperret. Og da skal politiet ha ansvaret for sikkerheten.

 

*edit* Det står ikke noe om det var søkt i dette tilfellet, men før eller siden blir man et unødvendig hinder i trafikken og skal senke farten eller vike til siden.

Edited by K3rb3r0z

Share this post


Link to post

 

 

Hva med denne?

 

Bilisten er en gjennomført idiot, men syklistene bidrar ikke akkurat til en god trafikkavvikling? Og her kan man virkelig snakke om unødvendig hinder når de i tillegg benytter venstre felt.

 

http://www.oblad.no/Jeg_tenkte___Herregud__n__g_r_det_galt_-5-68-49503.html

 

Hvordan er egentlig dette når det er sykkelløp som her, er det noen spesielle regler som gjelder?

 

AtW

 

Det skal søkes om tillatelse i følge Forskrift om sykkelritt på veg

 

Men fremdeles skal man følge trafikkreglene og man skal ha vakter som passer på at det ikke oppstår fare. Slik jeg leser det er det kun lov å benytte motgående felt om veien er sperret. Og da skal politiet ha ansvaret for sikkerheten.

 

*edit* Det står ikke noe om det var søkt i dette tilfellet, men før eller siden blir man et unødvendig hinder i trafikken og skal senke farten eller vike til siden.

 

 

De har vel lov å benytte motgående felt på samme måte som man kan benytte det i trafikken ellers, jeg benytter stadig motgående kjørefelt. Men generelt ser det ikke ut til at det er noen vesentlig endringer. Man kan vel muligens argumentere for at det skal litt lengre tid til før man er et "unødvendig hinder" i den forstand at hastigheten er større, og det er "mer nødvendig" å ligge i grupper og holde opp hastigheten? På den andre side er det jo helt frivillig å bruke trafikken som underholdningsarena.

 

AtW

Share this post


Link to post

Hva med denne?

 

Bilisten er en gjennomført idiot, men syklistene bidrar ikke akkurat til en god trafikkavvikling? Og her kan man virkelig snakke om unødvendig hinder når de i tillegg benytter venstre felt.

 

http://www.oblad.no/Jeg_tenkte___Herregud__n__g_r_det_galt_-5-68-49503.html

 

Sykelistene ligger i 50 km\t som er relativt raskt. Hadde sjåføren ventet 15-30 sekunder så skal jeg vedde en snickers på at han kunne gjort en trygg forbikjørsel.

Share this post


Link to post

 

Hva med denne?

 

Bilisten er en gjennomført idiot, men syklistene bidrar ikke akkurat til en god trafikkavvikling? Og her kan man virkelig snakke om unødvendig hinder når de i tillegg benytter venstre felt.

 

http://www.oblad.no/Jeg_tenkte___Herregud__n__g_r_det_galt_-5-68-49503.html

 

Sykelistene ligger i 50 km\t som er relativt raskt. Hadde sjåføren ventet 15-30 sekunder så skal jeg vedde en snickers på at han kunne gjort en trygg forbikjørsel.

 

 

Jeg vet ikke mer enn det som står i artikkelen så det er fullt mulig det du sier stemmer. Hadde vi sett hele videoen kunne vi kanskje konkludert bedre. For alt vi vet kan bilisten ha ligget bak i lang tid og blitt sperret eller han kan nettopp ha tatt de igjen.

 

@ATWindsor: Angående å benytte venstre felt sier forskriften dette i § 3:

 

"Fellesstart eller andre måter å sykle på med flere enn to i bredden, kan bare foregå når politiet foretar regulering av trafikken som nevnt. Under slik regulering av trafikken tillates likevel ikke sykling i motgående kjørefelt med mindre dette kan skje i tråd med trafikkreglenes bestemmelser om forbikjøring. Deltagerne skal plassere seg i vegbanen på en slik måte som er minst mulig til hinder for den øvrige trafikk."

 

Her får en jurist tolke. Men jeg leser det som at de ikke har lov å benytte venstre felt med mindre politiet regulerer trafikken og det er i tråd med bestemmelsene om forbikjøring.

Share this post


Link to post

Som sagt, lov å benytte venstre felt som man benytter det i trafikken ellers. Jeg er personlig ganske ofte i venstrefeltet og suller, men tror ikke jeg bryter noen lover allikevel.

 

AtW

Share this post


Link to post

For ordens skyld. I saken jeg linket og ellers i diskusjonen har jeg med venstre felt ment motgående kjørefelt og ikke venstre felt på vei med to eller flere felt i samme retning.

 

Så vi ikke snakker forbi hverandre. :)

Edited by K3rb3r0z

Share this post


Link to post
"Fellesstart eller andre måter å sykle på med flere enn to i bredden, kan bare foregå når politiet foretar regulering av trafikken som nevnt. Under slik regulering av trafikken tillates likevel ikke sykling i motgående kjørefelt med mindre dette kan skje i tråd med trafikkreglenes bestemmelser om forbikjøring. Deltagerne skal plassere seg i vegbanen på en slik måte som er minst mulig til hinder for den øvrige trafikk."

 

Her får en jurist tolke. Men jeg leser det som at de ikke har lov å benytte venstre felt med mindre politiet regulerer trafikken og det er i tråd med bestemmelsene om forbikjøring.

 

Min tolkning er at de kan benytte venstre (motgående) felt så lenge det er i tråd med bestemmelsene om forbikjøring, enten trafikken er regulert av politiet eller ikke. Setningen som er tatt med der presiserer bare at det ikke er/blir gitt noe fritak fra den regelen selv når politiet regulerer trafikken.

Share this post


Link to post

 

De er åpenbart til hinder, spørsmålet er dog om de er unødvendig til hinder, juridisk og moralsk. Alle andre trafikanter er "til hinder" i ordets ytterste forstand.

 

AtW

Trafikkreglenes paragraf 12 omtaler ikke ting på den måten du later til å tro..

Share this post


Link to post

 

De er åpenbart til hinder, spørsmålet er dog om de er unødvendig til hinder, juridisk og moralsk. Alle andre trafikanter er "til hinder" i ordets ytterste forstand.

 

AtW

Trafikkreglenes paragraf 12 omtaler ikke ting på den måten du later til å tro..

 

 

Ikke på den måten du later til å tro heller.

 

AtW

  • Like 1

Share this post


Link to post

Ærlig talt, synes det blir litt tullete å begynne å diskutere om syklister som i lengre tid sperrer for annen trafikk er "til unødvendig hinder" eller ikke. Og deretter begynner å argumentere hvorvidt all trafikk er "hinder" eller ikke. Det blir litt sånn Erasmus Montanus-argumentasjon, les kverulering.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Ærlig talt, synes det blir litt tullete å begynne å diskutere om syklister som i lengre tid sperrer for annen trafikk er "til unødvendig hinder" eller ikke. Og deretter begynner å argumentere hvorvidt all trafikk er "hinder" eller ikke. Det blir litt sånn Erasmus Montanus-argumentasjon, les kverulering.

 

Helt uenig, det er helt åpenbart at noe hindring er akseptabelt, mens ekstremt hindring ikke er akseptabelt, det er et helt sentralt poeng, det er derfor det ikke er trivielt å finne grensen for akkurat hvor noe går over fra hindring til unødvendig hindring. Alternativet er å grave hodet ned i sanda og late som verden og regelverket er helt svart/hvitt.

 

AtW

Share this post


Link to post

Helt uenig, det er helt åpenbart at noe hindring er akseptabelt, mens ekstremt hindring ikke er akseptabelt, det er et helt sentralt poeng, det er derfor det ikke er trivielt å finne grensen for akkurat hvor noe går over fra hindring til unødvendig hindring. Alternativet er å grave hodet ned i sanda og late som verden og regelverket er helt svart/hvitt.

 

AtW

Altså, hvis du må stoppe fordi du har vikeplikt for et annet kjøretøy som krysser din vei, så kan man si det er en "akseptabel" hindring, altså noe man bare må finne seg i. Jeg vil ikke se på det som en hindring i så måte, det kommer helt an på hva man legger i ordet. Men syklister som i lengre tid sperrer for annen trafikk bak, som kjører sitt løp uten å tenke på andre, det kan man trygt kalle en unødvendig hindring. Jeg mener slik oppførsel bryter med vtrl. § 3.

Share this post


Link to post

 

Helt uenig, det er helt åpenbart at noe hindring er akseptabelt, mens ekstremt hindring ikke er akseptabelt, det er et helt sentralt poeng, det er derfor det ikke er trivielt å finne grensen for akkurat hvor noe går over fra hindring til unødvendig hindring. Alternativet er å grave hodet ned i sanda og late som verden og regelverket er helt svart/hvitt.

 

AtW

Altså, hvis du må stoppe fordi du har vikeplikt for et annet kjøretøy som krysser din vei, så kan man si det er en "akseptabel" hindring, altså noe man bare må finne seg i. Jeg vil ikke se på det som en hindring i så måte, det kommer helt an på hva man legger i ordet. Men syklister som i lengre tid sperrer for annen trafikk bak, som kjører sitt løp uten å tenke på andre, det kan man trygt kalle en unødvendig hindring. Jeg mener slik oppførsel bryter med vtrl. § 3.

 

 

Akkurat, da er vi enig, så da er spørsmålet, hva er "lengre tid", dette er ikke noen har grense.

 

AtW

Share this post


Link to post

Akkurat, da er vi enig, så da er spørsmålet, hva er "lengre tid", dette er ikke noen har grense.

 

AtW

Den videoen mener jeg var for lenge. Syklistene snudde seg ikke en eneste gang, de kjørte sitt eget løp uten tanke på andre, og benyttet seg ikke av en fin mulighet til å slippe fordi annen trafikk. Det er min mening.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Trafikkregelenes §5 sier blant annet:

3. Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppstår fare for påkjøring dersom den forankjørende saktner farten eller stanser. Avstanden skal være slik at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene.

 

 

 

Rent juridisk, kan man egentlig kjøre slik i en gruppe (dvs. sykkelfelt)?

 

At to sykler ved siden av hverandre er vel greit, men de skal vel ligge et godt stykke bak syklistene foran.

 

Dette er nok ikke særlig praktisk (et sykkelfelt blir da veldig langt) og trening med å ligge i et sykkelfelt forsvinner jo, men finnes det noen andre regler som opphever trafikkregelen over (dvs. at alle skal ha god avstand til foranliggende kjøretøy)? 

Share this post


Link to post

Årsaken til ulykken ved Stensrudtjernet i påsken var nettopp fordi to syklister som syklet i et felt hektet, og den ene mistet kontrollen, skar over i motsatt kjørefelt og kolliderte så front mot front med en bil.

Edited by stigfjel

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...