Jump to content
Guest medlem-141789

Evolusjon vs. kreasjonisme (debatt for og imot evolusjonsteorien).

Recommended Posts

IHS skrev (12 timer siden):

Forklaringen til det utrolige mangfoldet fks. hunder eller katter. Er at de opprinelige hundene og kattene hadde iboende i seg, at de kunne bli til det utrolige antallet forskjellige hunder og katter. Det samme gjelder for alle andre dyr og mennesket.

Eg spurte etter eit alternativ til evolusjonsteorien. Vi har god forståelse fra hunder og katters mangfold. Vi veit kordan vi mennesker har adlet opp ulike hunde og katteraser dei siste 200 årene. Har du ein bedre teori enn evolusjonsteorien?

Edited by Pallehysa

Share this post


Link to post
IHS skrev (12 timer siden):

Likevel vet man at alle hunder kan få avkom sammen og hvorfor det er så mange varianter av dem.

Kva med katter då? Genus panthera kan ikkje få avkom med genus felis. Sjøl innad genus panthera, ein tiger og ei løve sliter med å få fertilt avkom. Mannlige "ligere" er sterile. For eksempel.

Share this post


Link to post
IHS skrev (På 30.7.2021 den 21.38):

Nei, det oppfattes som et forsøk på å pakke evolusjonsteorien inn i allment kjent fakta. Alle vet alle katter er i slekt, dette.er ikke noe evolusjonsteorien har gjort folk kjent med, dette har man visst siden tidenes morgen.

Men det er evolusjonsteorien som forklarer hvorfor alle katter er i slekt.

Share this post


Link to post
IHS skrev (På 2021-7-31 den 20.28):

Det hadde også latt seg gjøre å kunstig krysse frem alle mulige menneske varianter med Homo habilis som utgangspunkt i løpet av hundre år.

 

 

Må bare få komme tilbake til denne igjen, for dette er så tilbakestående at det er ren, skjær underholdning.

 

Du er klar over at homo habilis, iht. fylogenetiske analyser basert på morfologi, ligger nærmere sene australopitekiner enn det moderne mennesket, samt flere av de de homininene du ramser opp? Om du ikke har skjønt det før, Homo er del av Australopithecus:

 

"Australopithecina or Hominina is a subtribe in the tribe Hominini. The members of the subtribe are generally Australopithecus (cladistically including the genera Homo, Paranthropus,[3] and Kenyanthropus), and it typically includes the earlier Ardipithecus, Orrorin, Sahelanthropus, and Graecopithecus."

 

Så du som var så opptatt av underliggende språk (ikke relevant men anyway) på navnsettelsen av slekter, arter, osv.: Homo er en australopithecus (australo-ape). Huffameg!

 

Forventer selvsagt ikke at du skjønner dette, men det er gøy å skolere deg så grundig, burde nesten tatt meg betalt.

Edited by Stialex
 • Like 4

Share this post


Link to post
nirolo skrev (På 2021-8-2 den 15.48):

Men du mener jo at f.eks bjørner kun er ett tre? Eller mener du ikke det? I så fall hvor mange trær er de? Og hvor mange trær består kattene av?

Det snakkes om et tre for hver "art". Ikke hvor skillene går mellom de gamle artene, om de er utdødd eller hvilket punkt i tid trærne evt starter. Den aksepterte evolusjonslæren er temmelig solid. Den viser stadig sin kvalitet ved at alle andre prinsipper som diktes opp preller av. Kritikken preller av, og vitenskapsfolkene viker ikke en tomme. Ingen vil lenger ta debatten med kreasjonistene. Dikterne av røverhistoriene sliter med å få noen til å stille av vitenskapsfolk. Skrekken er at bibelen skal miste all troverdighet. 6000 år er bestemt en gang for alle i en tid da ingen visste noe om temaet. Dilemmaet er at hvis skapelsen rakner, så kan mere rakne. "Kunnskaper" om bibelen og dens røverhistorier kan bli verdiløse, allviterne kan bli arbeidsløse og pengekildene kan tørke inn. Men det skjer vel ikke enda, siden svake individer blir født hver dag. Nye foreldre og barn å lure.

 • Like 2

Share this post


Link to post
IHS skrev (På 31.7.2021 den 6.38):

Som sagt, dette (Cat family tree) er ikke noen teori men ren skjær fakta, forsøkt presentert som evolusjonsteorien.

Igjen demonstrerer du at du ikke skjønner hva evolusjonsteorien er.

Teori

En hypotese godt understøttet av reproduserbare eksperimenter og observasjoner leder til en teori (gr. theoria - betraktning). For eksempel van Valens Rød dronning hypotese om adapsjon, rustningskappløpet mellom predator-byttedyr, parasitt-vert og mulig utryddelse, livskappløpet (Rød dronning hypotese /Red Queen) , etter Lewis Carroll: Gjennom speilet ( Through the looking-glass)).

En teori er den samlede forklaring på alle hypotesene eller alle resultatene fra eksperimentelle data tilknyttet observasjonene som teorien bygger på. En god teori vokser og gir nye fakta, viser sammenheng mellom teorier, og reduserer komplekse systemer til enklere årsakssammenhenger.

 

Gode vitenskaptelige teorier er Darwin-Wallace evolusjonsteori, Einsteins relativitetsteori (den generelle og spesielle), kvanteteorien, Newtons gravitasjonsteori, Wegeners platetektonikkteori, og Margulis endosymbiontteori. Til alle disse er det knyttet statistikk og sannsynlighetstetthetsfunksjoner.

De vitenskapelige teoriene og måleinstrumentene har gitt mennesket en enestående forståelse av hvordan våre nære og fjerne naturomgivelser funger, og hvordan det er "skrudd sammen". Det meste av det som tidligere var omgitt av en aura med guddommelighet og mystikk har i vår tid fått en naturlig forklaring. Teoriene forklarer det man observerer.

Kilde: https://www.mn.uio.no/ibv/tjenester/kunnskap/plantefys/leksikon/h/hypotese-og-teori.html

 

For å summere opp: En vitenskapelig teori er det høyeste nivå i vitenskapen. Evolusjonen er fakta, og evolusjonsteorien forklarer hvorfor.

(Som en sidenote; det er ikke dukket opp noe bevis hittil som motstrider evolusjonsteorien.)

 

 • Like 3

Share this post


Link to post
TheFatMan skrev (1 time siden):

Himmel og hav. 7 sider + bare over en langhelg! 😆

I sekretariatet er de ikke late.

 • Like 1

Share this post


Link to post
15 hours ago, TheFatMan said:

Men det er evolusjonsteorien som forklarer hvorfor alle katter er i slekt.

Man visste at alle katter var i slekt lenge før evolusjonsteorien påstod katter er i slekt med et dyr som ikke er katt og enda verre at alle dyr og mennesker er i slekt.

Share this post


Link to post
14 hours ago, Stialex said:

Må bare få komme tilbake til denne igjen, for dette er så tilbakestående at det er ren, skjær underholdning.

Du er klar over at homo habilis, iht. fylogenetiske analyser basert på morfologi, ligger nærmere sene australopitekiner enn det moderne mennesket, samt flere av de de homininene du ramser opp? Om du ikke har skjønt det før, Homo er del av Australopithecus:

"Australopithecina or Hominina is a subtribe in the tribe Hominini. The members of the subtribe are generally Australopithecus (cladistically including the genera Homo, Paranthropus,[3] and Kenyanthropus), and it typically includes the earlier Ardipithecus, Orrorin, Sahelanthropus, and Graecopithecus."

Så du som var så opptatt av underliggende språk (ikke relevant men anyway) på navnsettelsen av slekter, arter, osv.: Homo er en australopithecus (australo-ape). Huffameg!

Forventer selvsagt ikke at du skjønner dette, men det er gøy å skolere deg så grundig, burde nesten tatt meg betalt.

Sprøyt, mennesket Homo habilis har ingenting med apen Australopithecus å gjøre. Homo habilis er lik en menneske type som levde for 50 000 år siden i Indonesia

«2017 study concludes by phylogenetic analysis that H. floresiensis is an early species of Homo, a sister species of Homo habilis»

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis

Evolusjonsteorien er feil.

 

Share this post


Link to post
IHS skrev (47 minutter siden):

Man visste at alle katter var i slekt lenge før evolusjonsteorien påstod katter er i slekt med et dyr som ikke er katt og enda verre at alle dyr og mennesker er i slekt.

Hvordan visste man det?

 • Like 1

Share this post


Link to post
18 hours ago, Pallehysa said:

Eg spurte etter eit alternativ til evolusjonsteorien. Vi har god forståelse fra hunder og katters mangfold. Vi veit kordan vi mennesker har adlet opp ulike hunde og katteraser dei siste 200 årene. Har du ein bedre teori enn evolusjonsteorien?

Ja det er riktig at mennesket drev med hundeavl, katteavl, osv. lenge før evolusjonsteorien dukket opp og visste derfor hvem som var i slekt med hvem.

Alternativet til evolusjonsteorien er flere uavhengige slektstrær, et hunde tre som alle hunder utviklet seg i fra, et katte tre som alle katter utviklet seg i fra osv.

Ideen om at det bare er et slektstre dvs. evolusjonsteorien er feil.

Edited by IHS

Share this post


Link to post

1. Bibelen er skrevet av mennesker med manglende forståelse, og som under sin religiøse bias tilordnet Gudene skapelsen. Dette er enda mer tydelig når man ser andre skrifter, fra før bibelen, omtale nær identiske hendelser, men stempelet som eldre guders virke. Kristendommen har altså lånt fra andre religioner, trolig for å lette overgangen. Altså, bare en bok. 

2. Evolusjonsteorien og universets utvikling er et målbart og observerbart faktum. Selv over noen tiår kan begge deler observeres og dokumenteres. Jo lenger bak i tid jo mindre presis blir vitenskapen, men innenfor alle tenkelige rammer i bibelens tidsspenn står den som en bauta.

3. På ett eller annet tidspunkt ble universet skapt. Ingen har en sikker forklaring på hvordan. Ingen vet hva som var før. 

4. Det er 100% umulig å motbevise at universet ble skapt av en høyere intelligens (Gud? En gud?), og at denne observerer oss den dag i dag.

5. Men, hvor mange galakser, solsystemer og planeter finnes i dette universet? Alene eller ikke, det er mye å følge med på.

6. Denne intelligensen er uansett ikke slik den er beskrevet i bibelen. 

7. Ut over det handler bibelen om tro. Folk tror på mye rart, men det som er 100% sikker er at folk har mye lettere for å forsvare det de tror på, og ser gjerne forbi alt av fakta, om troen gir dem det de føler de trenger, være seg Gud eller Trump. Mennesker er enkle, og vanskelige, sånn. 

Edited by Serpentbane
 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
IHS skrev (3 timer siden):

Sprøyt, mennesket Homo habilis har ingenting med apen Australopithecus å gjøre. Homo habilis er lik en menneske type som levde for 50 000 år siden i Indonesia

«2017 study concludes by phylogenetic analysis that H. floresiensis is an early species of Homo, a sister species of Homo habilis»

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis

Evolusjonsteorien er feil.

 

Og? Var poenget med innlegget ditt å si at du aksepterer fylogenetisk metode? Men da er jo saken grei. IHS aksepterer evolusjonsteorien. 😊 Selv om han selvsagt ikke forstår den...

 

Siden du aksepterer at homo floresiensis er en veldig plesiomorf menneskeart, aksepterer du altså at Homo er en underkategori av Australopithecus, iht. fylogenetisk analyse. 😛

Edited by Stialex
 • Like 3

Share this post


Link to post
IHS skrev (2 timer siden):

Alternativet til evolusjonsteorien er flere uavhengige slektstrær, et hunde tre som alle hunder utviklet seg i fra, et katte tre som alle katter utviklet seg i fra osv.

 

Du har ikke definert "katt", vist til HVILKE stamfedre i fossilregisteret som er forbundet, samt HVORFOR katter er slektskapsmessig forbundet uten sammenheng med kattelignende rovdyr, osv. Ingen kohesiv potensielt teoretisk rammeverk er fremlagt; alle har feilet. DU kommer garantert til å gjøre det samme om du prøver.

 

Dette er intet alternativ til noe som helst. Alle står fritt til å dikte opp sine egne kategorier i denne filosofien.

Edited by Stialex
 • Like 2

Share this post


Link to post
IHS skrev (På 2021-8-3 den 1.16):

Forklaringen til det utrolige mangfoldet fks. hunder eller katter. Er at de opprinelige hundene og kattene hadde iboende i seg, at de kunne bli til det utrolige antallet forskjellige hunder og katter. Det samme gjelder for alle andre dyr og mennesket.

Hva mener du med at de hadde det "iboende i seg"? Hvilken egenskap ved genmaterialet deres er det som medførte at de har kunnet utvikle seg til mangfoldet vi ser i dag?

Det fremstår - fortsatt - som om du aksepterer at evolusjon - altså endringer av genmateriale - forekommer, men at du av en eller annen grunn har bestemt deg for at disse endringene kun kan skje innenfor kategorier som vi mennesker har definert (hund, katt, bjørn, o.l.). Det som skiller ulike arter fra hverandre er i siste ende kun ulikt genmateriale, så hvorfor mener du at ulikhet kan utvikle seg kun til et visst nivå?

Share this post


Link to post
1 minute ago, Hugo_Hardnuts said:

Hva mener du med at de hadde det "iboende i seg"? Hvilken egenskap ved genmaterialet deres er det som medførte at de har kunnet utvikle seg til mangfoldet vi ser i dag?

Det fremstår - fortsatt - som om du aksepterer at evolusjon - altså endringer av genmateriale - forekommer, men at du av en eller annen grunn har bestemt deg for at disse endringene kun kan skje innenfor kategorier som vi mennesker har definert (hund, katt, bjørn, o.l.). Det som skiller ulike arter fra hverandre er i siste ende kun ulikt genmateriale, så hvorfor mener du at ulikhet kan utvikle seg kun til et visst nivå?

Iboende i seg = hadde det nødvendige genmateriale. Hunder blir hunder og katter blir katter, helt uavhengig av menneskers definering av hun og katt. Siden hunder bevislig bare blir hunder og katter bevislig bare blir katter, er det tydelig en grense for hva de kan bli. Evolusjonsteorien er med andre ord feil.

Share this post


Link to post
37 minutes ago, Stialex said:

Og? Var poenget med innlegget ditt å si at du aksepterer fylogenetisk metode? Men da er jo saken grei. IHS aksepterer evolusjonsteorien. 😊 Selv om han selvsagt ikke forstår den...

 

Siden du aksepterer at homo floresiensis er en veldig plesiomorf menneskeart, aksepterer du altså at Homo er en underkategori av Australopithecus, iht. fylogenetisk analyse. 😛

Stråmann. Finnes ingen grunn til å tro at mennesket Homo floresiensis eller noen av de andre Homo typene er arter. Evolusjonsteorien er feil.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...