Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

knipsolini skrev (1 time siden):

Spent på å få flere detaljer fra avhørene til JHA, blir de etter hvert offentliggjort? Ev. kun utdrag/sammendrag? Er nysgjerrig på hvordan han forklarer at han har hatt "blackout" og kanskje forgrep seg på begge to, samtidig som han tidligere har forklart at han bare sneiet en uerigert penis borti en av jentene. Er nok redd det aldri vil komme en fullverdig tilståelse så lenge det kun kommer "tilståelser" når han blir fremlagt bevis politiet har, og da blir nødt til å endre forklaring gang på gang på en måte som kan passe med beviset, men samtidig holder seg selv så uskyldig som overhodet mulig. 

Nei, nei, nei. Nå blir det troverdig at han har hatt blackout. Han har tross alt vært vitne til noe ekstremt. Det er faktisk mer troverdig at han har hatt blackout enn mye annet som har gått gjennom som troverdig.. 🙄

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Prusk said:

Nei, nei, nei. Nå blir det troverdig at han har hatt blackout. Han har tross alt vært vitne til noe ekstremt. Det er faktisk mer troverdig at han har hatt blackout enn mye annet som har gått gjennom som troverdig.. 🙄

Så ... selektiv blackout som gjorde at han fortsatt husket alt VK gjorde på åstedet?

 • Like 5
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Bytex skrev (17 timer siden):

Nå er jo Jan Helge ferdig med soninga i 19 år allerede, han blir vel neppe putta inn i 19 år til for ting som skjedde for 20 år siden, 

Med ei øvre strafferamme på 21 år så vil han ikkje kunne dømmast til meir enn maks 2 år ekstra fengselsstraff for samme forholdet.

Det som eg er litt meir usikker på er om det er mulig å starte ein ny og uavhengig straffesak for falsk anklage mot VK. Øvre straffegrense for falsk anklage er 10 år om det er eit grovt tilfelle. Straffbare forhold som har ei strafferamme på 10 år blir også forelda etter 10 år. Så med mindre ein finn grunnlag for å hevde at foreldingstida ikkje har starta å løpe så er nok også den muligheita vekke. 

Uansett vil nok VK ha eit godt grunnlag for sivilt erstatningssøksmål mot JHA om han ynskjer å gå den vegen. Reint praktisk vil det nok være lite å hente på dette då det er tvilsomt at JHA har klart å opparbeide seg særleg til formue eller inntekt etter at han slapp ut. Antek at han nok ikkje hadde dei heilt store verdiane i banken då han som 19 åring blei dømt.

Swarlos skrev (13 timer siden):

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/lVQo9M/andersen-endrer-forklaring-etter-nye-dna-funn-jeg-maa-ha-hatt-blackout

Mannen som ble presentert som om han nærmest hadde fotografisk hukommelse sier nå at han har hatt blackout. 

Reknar med at dette er det nærmaste vi kjem ei innrømming frå JHA på at det faktiske hendingsforløpet ikkje var heilt slik som det var lagt fram i retten. Å hevde blackout er nok ein taktikk for å kunne distansere seg frå handlinga, for sjølv om det då blir bevist at han utførte begge voldtektene og drapa så kan han i alle fall ovanfor seg sjølv bortforklare dette med at han ikkje husker kva som skjedde.
Det vil nok uansett ikkje falle han inn å endre forklaring no så lang tid i ettertid så då treng han ei ny bortforklaring når bevisa begynner å hope seg opp.

Eg tolkar denne påstanden frå JHA som ei innrømming på rettens forståing for hendingane var feilaktig utan at han treng å innrømme å ha gitt falsk forklaring. Det er likevel påfallande at han no har fått blackout når han under rettsaka huska godt kva VK gjorde. Kredibiliteten til JHA er uansett kraftig svekka om han no indirekte innrømmer at han forklarte seg om kva han trudde VK hadde gjort og ikkje det han faktisk huska VK gjorde.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Kommentar i Dagsavisen, både om boken til Jahr og generelt om saken. Slår ikke fast noe 100 %, men fornuftige betraktninger:

Hva skal vi gjøre med Viggo? – Dagsavisen

Så får vi bare vente og se på hvor lang tid det tar før krimkommentatorene i f.eks. NRK og VG klarer å lire av seg noe fornuftig om saken etter den siste tids utvikling, eller om de holder fast ved at "nei, dette har ingen som helst betydning og VK kan fremdeles bli tiltalt på ny". 

Litt av en rettssak vi har i vente, når JHA skal fortelle om hvordan han voldtok begge jentene samtidig som han hadde blackout, og på hvilken måte VK, hovedmannen, kommer inn i bildet, samt hvordan det hele passer med VKs mobilbruk.

 

 • Like 2
 • Heart 1

Share this post


Link to post
Leiferen skrev (19 minutter siden):

Kommentar i Dagsavisen, både om boken til Jahr og generelt om saken. Slår ikke fast noe 100 %, men fornuftige betraktninger:

Hva skal vi gjøre med Viggo? – Dagsavisen

Så får vi bare vente og se på hvor lang tid det tar før krimkommentatorene i f.eks. NRK og VG klarer å lire av seg noe fornuftig om saken etter den siste tids utvikling, eller om de holder fast ved at "nei, dette har ingen som helst betydning og VK kan fremdeles bli tiltalt på ny". 

Litt av en rettssak vi har i vente, når JHA skal fortelle om hvordan han voldtok begge jentene samtidig som han hadde blackout, og på hvilken måte VK, hovedmannen, kommer inn i bildet, samt hvordan det hele passer med VKs mobilbruk.

 

Hvorfor skal krimkommentatorene i NRK, VG eller Dagsavisen "mene" så mye, kan de ikke bare rapportere de fakta som dukker opp og ellers holde kjeft og vente på avklaringen som uansett kommer i domstolene.

Kanskje VK ikke hadde blitt dømt hvis alle ikke "mente" og "følte" så mye for 20 år siden.

 • Like 1
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (På 16.11.2021 den 21.59):

Vi er så vidt jeg vet det eneste landet i Europa som ikke tar opp og lagrer innholdet av det som sies i rettssaker, Justisdepartementet skylder på manglene penger, noe de har gjort i 40 år. 

Er dette virkelig sant? Det er jo i så fall utrolig. Hvis jeg søker om å bygge terrasse så må kommunen ta vare på korrespondansen i 40 år (?) men hvis en påstått morder mumler i retten så finnes det ikke et opptak av det?

Jeg forstår at slike systemer har en tendens til å eksplodere i kompleksitet (verifisering, backup, søkbarhet, personvern... alt med skreddersøm), men man skulle tro at en enkel løsning med diktafon-minnekort sammen med rettsprotokollen var bedre enn ingenting.

https://www.aftenposten.no/meninger/leder/i/8mqm2/rettssaker-maa-bli-dokumentert

Share this post


Link to post
Windfarmer skrev (42 minutter siden):

Hvorfor skal krimkommentatorene i NRK, VG eller Dagsavisen "mene" så mye, kan de ikke bare rapportere de fakta som dukker opp og ellers holde kjeft og vente på avklaringen som uansett kommer i domstolene.

Kanskje VK ikke hadde blitt dømt hvis alle ikke "mente" og "følte" så mye for 20 år siden.

Problemet med den holdningen du mener de bør ha, er f.eks. at om flertallet i kommisjonen hadde bikket andre veien, så skulle altså mediene bare lagt lokk på saken og latt være å stilt spørsmål om de åpenbare feilene som er gjort i disse tvilsomme vurderingene. Slik de har gjort ved de foregående avslagene, og for så vidt også hva gjelder mindretallets argumentasjon i årets beslutning. Hvor er den kritiske journalistikken hvor man går makta etter i sømmene? Fullstendig fraværende i denne saken. Og nå klarer man altså ikke å ta inn over seg hva utviklingen i saken betyr, og koker suppe på spiker som "fravær av bevis er ikke bevis for fravær", et argument man kunne brukt mot hvem som helst.

Men når en krimkommentator gir uttrykk for at utviklingen i saken ikke har spesiell betydning, og at det fremdeles er helt åpent om VK blir tiltalt, så forleder man leseren/lytteren. Det må kunne gå an å henvise til at med mindre det dukker opp DNA fra VK i analyser som ennå ikke er klare, så ser det ut til å være en umulig oppgave å bevise hans skyld.

Ellers skulle man jo ønske de kunne rapportere fakta, fremfor tendensiøse overskrifter som "det såkalte mobilbeviset" og "ingen NYE DNA-funn av Viggo Kristiansen"; som om det eksisterer noen gamle funn av ham.

 • Like 1

Share this post


Link to post
1 hour ago, Windfarmer said:

Hvorfor skal krimkommentatorene i NRK, VG eller Dagsavisen "mene" så mye, kan de ikke bare rapportere de fakta som dukker opp og ellers holde kjeft og vente på avklaringen som uansett kommer i domstolene.

Kanskje VK ikke hadde blitt dømt hvis alle ikke "mente" og "følte" så mye for 20 år siden.

Poenget med at de skal mene noe er jo at de også skal stille viktige spørsmål. Eksempelvis:

Begjæring om gjenåpning ble levert inn i 2017. Avgjørelsen faller februar 2021. På 4 år så har utredningen til gjenopptakelseskommisjonen ikke klart å avdekke det politiet har brukt under et halvt år på avdekke, og som ville hatt vesentlig betydning for spørsmålet om gjenåpning, hvorfor? 

Hvorfor eksisterte det materiale som ikke er blitt undersøkt med ny teknologi. 

 

 • Like 4

Share this post


Link to post

Det er et navn som går igjen i både rettsaken og den feilede gjenopptagelsen i 2010-2011, på DNA-siden av saken.
En person som korresponderte med det spanske instituttet som analyserte de opprinnelige DNA-prøvene og presenterte beviset som fellende. Det ble fremlagt en foreløpig rapport, og den endelige rapporten er meg bekjent aldri publisert for retten.
Når man leser rapporten så advares det mot å konkludere ut fra resultatene uten flere prøver -- og da er det et moment av vurdering hva 'flere prøver' betyr, i og med at de hadde brukt opp materialet i disse undersøkelsene.
Sikkerheten som ble oppnådd i denne foreløpige rapporten var svært svak med datidens standarder, og ville vært ubrukelig som bevis i flere land allerede på det tidspunktet, fordi den bare forteller at det ble funnet noe som kunne være en allele fra en av gjerningspersonene i kopiert materiale fra prøven.
På norsk side så ble dette omtalt som DNA fra en sædcelle, og det farget forståelsen til media og retten og dommeren.

Men prøven inneholdt cellevegger fra en sædcelle -- altså, blant det biologiske materialet som fantes på hele vattpinnen så kunne de observere at det var en sædcelle der -- men de visste ikke om dette DNA-et som ble sendt til Spania kom fra innsiden av denne cellen.

Så kommer risikoen for forurensing inn i bildet.

Videre så kan DNA-et faktisk ha tilhørt JHA -- og fordi materialet, en enkel allele, ble oppkopiert så ville eventuell degradering også produsert samme degraderte kopier av DNA-et.

Beviset ble overspilt, og folk som mener VK er skyldig har i ettertid gått bort fra å mene at beviset var sikkert -- men jurymedlemmer interjvuet senere har sagt at de ikke oppfattet at det var noen reell tvil om DNA-beviset.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/OQjw73/jurymedlem-om-det-usikre-dna-beviset-oppfattet-ikke-at-det-var-noe-tvil
Og dommeren i sin belæring av juryen påpekte at det var funnet DNA fra en andre gjerningsmann, og om det ikke var VK, så ville det bli spekulasjoner fra juryen sin side.

Sitat

- Det må regnes som vitterlig at Jan Helge Andersen var på åstedet, og er gjerningsmann. Ikke bare har han forklart det selv, men det er også funnet et hår fra ham der, sa Nes Hansen og la til at det likevel også er det eneste sikre tekniske bevis mot tiltalte i saken. Han mener likevel det er sikre nok bevis for at det har vært en gjerningsman til, ut fra DNA-analyser av sædfunn på jentene.

Sitat

- Når en tar som utgangspunkt at Jan Helge Andersen ikke var alene som gjerningsmann, må en stille spørsmål om hvem den andre var, dersom det ikke var Viggo Kristiansen, sa dommeren, som la til at det ville bli spekulasjoner å trekke inn en alternativ gjerningsmann.

https://www.nrk.no/norge/juryen-avgjor-na-kristiansens-skyld-1.522275

Samme person som solgte DNA-beviset som sikkert første gang kom ut av sykemelding under undersøkelsene forut for gjenopptagelsen i 2010 og sa at prøvene fra saken var destruert og at gjenopptagelseskommisjonen derfor ikke kunne få gjøre nye prøver -- når de fremdeles lå i fryseren på rettsmedisinsk institutt.

Velger å ikke knytte navnet til saken flere ganger fordi internett varer evig.

Vi kan lese at Rettsmedisinsk Institutt ved denne personen i ledelse tidligere hadde forsikret Gjenopptakelses-kommisjonen at det ikke fantes noen sporprøver. Gjenopptagelseskommisjonen fikk tilgang på prøvene etter at ny leder var i posisjon.

Sitat

-Vi har jo hatt dem oppbevart i fryseboks. Vi måtte lete frem registreringsnumrene og så vi fant dem da vi så etter, sier Ballo. Han tiltrådte som RMI-direktør 1. oktober i fjor.

-Hvordan reagerer på at det dukker opp 199 reagensrør, 10 måneder etter at RMI forsikret Gjenopptakelses-kommisjonen at det ikke fantes noen sporprøver?

- Jeg kan ikke kommentere noe jeg ikke har vært en del av eller ikke kjenner innholdet i. Det eneste jeg kan si er at henvendelsen vi
 19.april fikk fra Gjenopptakelseskommisjonen,, har vi lagt vekt på å besvare så raskt som praktisk mulig, sier Ballo.


https://www.dagbladet.no/nyheter/fant-baneheia-bevis-i-fryseren/65093041

----

Så sviktet gjenopptagelseskommisjonen.

De sendte så av gårde restene av de prøvene som hadde blitt brukt av i det spanske instituttet under etterforskningen av straffesaken første gang.
I disse fant de JHA sin fulle DNA-profil, men prøven som hadde én allelle som kunne være forenelig med DNA fra VK, og kunne være degradert materiale fra JHA, eller forurensing, inneholdt ikke noen spor av mannlig DNA denne gangen.

Da ble DNA-beviset erklært usikkert -- men usikkerheten i DNA-beviset ble ikke regnet som vesentlig, og det ble mye rabalder da DNA-eksperter fra flere hold var kritisk til at beviset i det hele tatt hadde blitt ført for retten.
https://www.tv2.no/a/11973329/
Og saken ble ikke gjenopptatt fordi DNA-beviset aldri var sikkert, som impliserer et argument om at retten måtte ha forstått dette i 2002.

Som altså beviselig er feil:
Dommer og jury trodde beviset var sikkert, som beskrevet i første avsnitt.

Fra konklusjonen til gjenopptagelsekommisjonen:

Sitat

 

Kommisjonen har heller ikke funnet noe som støtter advokat Klomsæts teori om at Viggo Kristiansens meddomfelte kunne ha vært alene som gjerningsmann.

Kommisjonens avgjørelse følger som vedlegg til denne pressemeldingen. Det vises til avgjørelsen, som ikke vil bli kommentert ytterligere av kommisjonen.

 

https://www.gjenopptakelse.no/pressemeldinger/article/viggo-kristiansen-17-06-2010

...hva er og var det som ikke støttet denne teorien i denne saken egentlig..?

Kronvitnet, en person som deltok i ugjerningen og altså var anklaget for å stå bak hele ugjerningen sitt vitnemål ble regnet som troverdig. Hvorfor..?

Som diskutert tidligere, ga JHA flere ganger uttrykk for at han håpet på å slippe straff, med sin forklaring, i retten. På spørsmål om han var fornøyd med straffeutmålingen uttrykket han at han selv mente han burde sluppet enhver straff. Motivet for å lyge kunne altså ikke vært klarere.

Ideen om at han hadde motiv for løgn forsøkes å skytes ned av det rare argumentet at han ikke fikk nevneverdig redusert straff. Som om utfall, ikke bestemt av ham selv, forteller noe om intensjon og motiv.

Som også diskutert tidligere, ble forklaringen hans tilpasset politiets beviser, som også i år tgangspunktet plantet ideen om at JHA var et offer for VK sin innflytelse, at de var to om ugjerningen, før de fortsatte å mate han med beviser JHA kunne, og fikk lov til, å bruke til å produsere forklaringer som passet med bevisene, uten at noen så problemet det forårsaket angående vitnemålets troverdighet, når alt de ville var å felle VK på grunn av mangel på andre beviser.

Til sist kommer ideen om at han ikke har hatt noe å tape på å fortelle sannheten om han ikke var et offer for VK men stod bak dobbeltdrap og voldtekt, mulig likskjending. Som også er sær; han slapp å være monsteret, sosialt, og har antagelig venner og familie som har trodd hans versjon.

Edited by Red Frostraven
 • Like 5
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (5 timer siden):

Begjæring om gjenåpning ble levert inn i 2017. Avgjørelsen faller februar 2021. På 4 år så har utredningen til gjenopptakelseskommisjonen ikke klart å avdekke det politiet har brukt under et halvt år på avdekke, og som ville hatt vesentlig betydning for spørsmålet om gjenåpning, hvorfor? 

Ikke at jeg vet det, men ser for meg at 3 1/2 år gikk med til å "krangle" med mindretallet/lederen i komiteen om utfallet av begjæringen. 

 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
2 hours ago, Ribo said:

Ikke at jeg vet det, men ser for meg at 3 1/2 år gikk med til å "krangle" med mindretallet/lederen i komiteen om utfallet av begjæringen. 

Tja, det vi vet er at utrederne gjorde en så dårlig jobb at avgjørelsen i saken ble forsinket med over 1 år fra tidspunktet de fikk utkast til avgjørelse på bordet og utrederne mente saken var ferdig. Medlemmer av kommisjonen ønsket informasjon som Sjødin har etterspurt siden 2018, og resultatet ble ny sakkyndig. Det lover jo bra.

Saksgangen her burde jo være uproblematisk. Hva trekkes frem i begjæringen om gjenåpning? Ok, da burde sånn og sånn utredes for å få et svar. Noe av det første man skulle gjort var å utnevne ny sakkyndig, så kunne man gått videre på nye DNA analyser i håp om å avdekke tekniske bevis. Det er jo smått bekymringsverdig, gjenopptakelseskommisjonen kunne og burde avdekket bevis for at JHA har begått seksuelle overgrep mot begge jentene, hadde det da vært noe flertall vs mindretall om å gjenåpne saken? 

Share this post


Link to post
ThomasM skrev (1 time siden):

Det er jo smått bekymringsverdig, gjenopptakelseskommisjonen kunne og burde avdekket bevis for at JHA har begått seksuelle overgrep mot begge jentene, hadde det da vært noe flertall vs mindretall om å gjenåpne saken? 

Må se det hadde vært veldig interessant å vite hva som ville blitt innstilling til vedtak og Siv Hallgrens beslutning da. Hadde ikke forundret meg om de hadde prøvd å vri seg unna likevel.

Share this post


Link to post

Noen som har sett Brennpunkt: drapet i akebakken? Helt fascinerende hvor mye sprøtt som kommer frem i denne true crime bølgen med drapssaker fra hovedsakelig nittitallet. Husker jeg så Making a Murderer for en del år siden, som vel var startskuddet for true crime på tv, og tenkte at USA er et sprøtt land. Men det er ganske skremmende å se så mange absurde saker i Norge også, som bærer preg av at politiet rusher avgårde for å få en raskest mulig oppklaring heller enn å få en mest mulig korrekt oppklaring. Og om det har blitt gjort noen feil så kan man glemme at det skal bli innrømmet, hverken av daværende eller nåværende politi. Hele systemet ser ut til å være bygget opp for å beskytte hverandre, man vil neppe jobbe aktivt for å løse gamle justismord som kun vil skade politiets omdømme. Man ser hvilken effekt media trolig fikk for at VK fikk gjennopttatt sin sak etter mange forsøk, og (spoiler alert) Brennpunkt tok kontakt med Rachlew som etter en gjennomgang fant mer enn nok grove feil til å anbefale gjenopptakelse (selvfølgelig motsatt av konklusjonen til Trondheimspolitiet som hadde konkludert med at de gjorde en ypperlig etterforskning og det ikke kunne være noen andre gjerningspersoner). 

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (11 timer siden):

Noen som har sett Brennpunkt: drapet i akebakken? Helt fascinerende hvor mye sprøtt som kommer frem i denne true crime bølgen med drapssaker fra hovedsakelig nittitallet. Husker jeg så Making a Murderer for en del år siden, som vel var startskuddet for true crime på tv, og tenkte at USA er et sprøtt land. Men det er ganske skremmende å se så mange absurde saker i Norge også, som bærer preg av at politiet rusher avgårde for å få en raskest mulig oppklaring heller enn å få en mest mulig korrekt oppklaring. Og om det har blitt gjort noen feil så kan man glemme at det skal bli innrømmet, hverken av daværende eller nåværende politi. Hele systemet ser ut til å være bygget opp for å beskytte hverandre, man vil neppe jobbe aktivt for å løse gamle justismord som kun vil skade politiets omdømme. Man ser hvilken effekt media trolig fikk for at VK fikk gjennopttatt sin sak etter mange forsøk, og (spoiler alert) Brennpunkt tok kontakt med Rachlew som etter en gjennomgang fant mer enn nok grove feil til å anbefale gjenopptakelse (selvfølgelig motsatt av konklusjonen til Trondheimspolitiet som hadde konkludert med at de gjorde en ypperlig etterforskning og det ikke kunne være noen andre gjerningspersoner). 

Ja. Dette, om noe, er med på å bekrefte presset politiet må ha hatt på å oppklare saker hurtigst mulig, selv om flere spor peker i annen retning. Jeg har ikke andre ord enn at jeg er flau på vegne av etterforskere, samt relativ lav tillit til rettsvesenet selv om jeg har flere venner i systemet.

 • Like 3

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (14 minutter siden):

Ikke meningen å dreie tema over på noe annet, men har akkurat startet på doku-saken rundt Silje; ei lita jente på fem år som ble drept - og hvor kompisene på 4, 5 og 6 år ble konkludert som skyldige. 

Forferdelig å se på, og jeg er helt sjokkert over politiets tunellsyn. 😱😥😓

https://tv.nrk.no/se?s=brennpunkt-drapet-i-akebakken

 

Det er dokumenteren jeg nevner et par innlegg over her. Og ja helt enig, forferdelig sak og forferdelig politiarbeid. Mest skremmende er nok dagens politi som sier de har gått grundig gjennom saken og konkludert med at det var en solid etterforskning og ingen grunn for å gjenoppta. Det betyr én av to ting. Politiet i dag er like elendig som da, og er mer opptatt av å få "noen" dømt enn å finne riktig gjerningsperson(er). Eller, det er en giftig lojalitet innad i politiet hvor man ikke vil kritisere andre politifolks arbeid, og man vil alltid forsøke å dekke over feil som har blitt begått selv om det betyr at uskyldige mennesker ikke vil bli frifunnet. 

 • Innsiktsfullt 2

Share this post


Link to post
knipsolini skrev (8 timer siden):

Eller, det er en giftig lojalitet innad i politiet hvor man ikke vil kritisere andre politifolks arbeid, og man vil alltid forsøke å dekke over feil som har blitt begått selv om det betyr at uskyldige mennesker ikke vil bli frifunnet. 

Jeg håper vel nesten på at det er denne lojaliteten vi ser.

Men jeg mener det er helt feil å ikke tørre å kritisere et tidligere utført arbeide. 

Det er veldig viktig å skille sak og person. Og jeg forventer at politiet klarer å skille sak og person, og dermed kan kritisere gammelt arbeide, uten å nødvendigvis gå løs på personen bak. Du trenger altså ikke å kritisere en kollega, og alle hens meritter. Kun ett konkret arbeide.

Å dekke over, beskytte hverandre og gjøre hva som helst for å legge lokk på gamle saker, tjener ingen på. Det svekker jo bare min tillit til politiet.

Ofre og etterlatte fortjener også å få vite bedre, dersom ny informasjon foreligger.

En etat som ikke tåler selvkritikk? Vil den egentlig bli særlig bedre? Er det ikke nettopp slik kritikk vi må applaudere og benytte til å utvikle og forbedre hele systemet? 

Share this post


Link to post
Undified skrev (1 time siden):

https://www.nrk.no/norge/rettsmedisinere-har-undersokt-mulighet-for-en-gjerningsmann-i-baneheia-1.15736089
 

Ser ut til at de undersøker muligheten for en gjerningsmann. Hva tenker dere om dette?

Tenker at det ser ut til det blir gjort en god og grundig etterforskning denne gangen, og det er til det beste for alle. Forhåpentligvis skal vi ende så nærme den fulle sannheten som mulig når etterforskningen er ferdig. 

 • Like 1

Share this post


Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...