Jump to content
Kron

Er det mulig at Viggo Kristiansen ble uskyldig dømt?

Recommended Posts

0laf skrev (56 minutter siden):


Han er dømt for begge drapene, etter drapsparagrafen, samt grov voldtekt av begge, mener du foreldrene til Stine Sofie ikke bør bære nag til Viggo Kristiansen, ettersom det i følge Andersens tilståelse var han som faktisk utførte drapet?

 

Så flinke dere er til å kverulere @0laf og @Leiferen! Synd det ikke deles ut pris i kverulering 😉

Vi andre, har for lengst forstått at det - i følge dommen - ikke var VK som utførte det faktiske drapet på denne jenta. Men samtidig meget delaktig! 

Dersom dommen er korrekt, har alle etterlatte (og forøvrig alle andre folk flest, også) meget god grunn til å bære nag til begge to. Det kan vi ha helt uavhengig av hvem som utførte selve drapet. De var jo sammen om dette -- selv om de rent faktisk ikke drepte i et fysisk samarbeid. 

Hvem som drepte hvem, synes jeg egentlig er litt irrelevant. 

Det som er mye mer relevant, er om hele saken er et one-man-show, eller om det faktisk var to stykker som var sammen om det! Her håper jeg vi får noen nye svar. For politiarbeidet og rettssakene for tjue år siden, har en del svakheter ved seg. Hvor hardt ble tesen om at JHA kunne ha vært alene etterfulgt? Hvilke vitneobservasjoner støtter den ene eller andre varianten? Hva finnes av bevis utover forklaringen guttene ga? 

Vi vet med sikkerhet at én av guttene lyver. Enten var VK med på dette, eller så var han det ikke. Hvem av de lyver? Hvordan kan vi få visshet i det? 

Hva gjelder de etterlatte, er det selvfølgelig tragisk at saken kommer opp igjen. De ønsker jo bare ro og fred. De trenger å få lagt saken bak seg, så godt det lar seg gjøre. Stadige medieoppslag og gjennopptakninger er svært belastende! 

Allikevel kan ikke etterlattes behov for ro, komme i veien for rettssikkerhet. Noen vil kanskje si dessverre? Men vi må tørre å snu en hver stein, og dobbeltsjekke om noe ble gjort galt for tjue år siden. En person har sittet 21 år i fengsel. Da må vi være 100% sikker på at den avgjørelsen var rett!

 

 • Like 2

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (1 time siden):

Vi vet med sikkerhet at én av guttene lyver. Enten var VK med på dette, eller så var han det ikke. Hvem av de lyver? Hvordan kan vi få visshet i det?


Med mindre man finner noe nytt, så får vi nok aldri 100% visshet i hva sannheten er.

For Andersen er saken grei, man hadde sikker DNA fra et hårstrå, samt at han tilsto.
Ti år etter fant man også sikker DNA fra et av ofrene.

For Kristiansen er det langt mer komplisert, man har ingen sikre bevis, men man har derimot mange bevis.
Hvor sikre de er, blir en vurderingssak, hvor meningene er delte.

 • Hans kamerat hevder han var med.
 • DNA bevis kan tyde på at det var to.
 • Andre vitner har observert de to sammen kort tid før og etter drapene.
 • Kristiansen forklarer seg uriktig til politiet, og det kan virke som om han forsøker å distansere seg fra området. 
 • Han har tidligere forgrepet seg på barn i samme alder, og har en forhistorikk med trusler og unormal utagerende oppførsel.
 • Forholdet mellom Kristiansen og Andersen, at de ofte var sammen, at Kristiansen som oftest dominerte, og bestemte hva som skulle gjøres osv.
 • Han deltok ikke på leteaksjonen, selv om venner og familie hevder det er noe han normalt ville deltatt på, om han var invitert eller ei.


Det er en lang rekke med hendelser som er beskrevet som mistenkelig oppførsel fra Kristiansen etter drapene, alt fra telefon til kamerater etter drapene, uttalelser på fest, hans egen tåkelegging i nær sagt alle avhør, og selv i retten den gangen osv. som tyder på at han ikke forteller hele sannheten, hverken da eller nå, av en eller annen grunn.

Det retten tok stilling til den gang, og eventuelt må ta stilling til igjen, dersom det skulle bli ny rettssak, er ikke om hvert enkelt bevis kan bortforklares dersom de behandles frittstående, men hvorvidt det finnes en rimelig forklaring på hvorfor så mye peker mot Viggo Kristiansen dersom han er uskyldig.

Er det en rimelig mulighet, sett i lys av alle bevisene samlet, for at noe annet kan ha skjedd, og at han bare er særdeles uheldig her i livet, både med egen oppførsel, valg av kamerat, vitners observasjoner, DNA-bevis osv.

I nær sagt alle saker hvor det kun foreligger indisier, ikke fellende bevis, så vil det som oftest være mulig å finne en teoretisk forklaring på hvert enkelt bevis, det er derfor de ikke er fellende bevis, men samlet sett kan de tegne et bilde som ikke levner noen rimelig tvil til fordel for tiltalte.

Det er også det samlede bevisbildet statsadvokaten nå skal vurdere, og hvorvidt de mener at de kan presentere et hendelsesforløp for domstolen som utelater rimelig tvil, når man ser på alt samlet.

Finnes det en rimelig mulighet for at Kristiansen er uskyldig, samtidig som så mye taler for at han er skyldig, selv om ingen av de tingene er helt sikre?

Det eneste beviset Kristiansen har gående for seg i sitt forsvar, er etter min mening mobilbeviset. Dette er dog også usikkert, selv om forsvaret har forsøkt å fremsette det som et utelukkelsesbevis.

De bevisene som taler for skyld er dog ikke veldig sterke, men fordi det er så mange, så blir det vanskelig å finne en rimelig mulighet hvor Kristiansen er uskyldig, samtidig som så mye taler for skyld, men det kan være at et svekket DNA-bevis sammen med mobilbeviset vil være nok til at statsadvokaten avstår ny runde i retten, eventuelt at han frifinnes i en ny rettssak.

Jeg tror det er helt åpent hva som skjer, og det kan også være at man finner nye bevis i den etterforskningen som pågår, som kan slå begge veier, så det blir spennende å se.
 

Edited by 0laf
 • Like 3

Share this post


Link to post
0laf skrev (29 minutter siden):

For Kristiansen er det langt mer komplisert, man har ingen sikre bevis, men man har derimot mange bevis.
Hvor sikre de er, blir en vurderingssak, hvor meningene er delte.

 • Hans kamerat hevder han var med.
 • DNA bevis kan tyde på at det var to.
 • Andre vitner har observert de to sammen kort tid før og etter drapene.
 • Kristiansen forklarer seg uriktig til politiet, og det kan virke som om han forsøker å distansere seg fra området. 
 • Han har tidligere forgrepet seg på barn i samme alder, og har en forhistorikk med trusler og unormal utagerende oppførsel.
 • Forholdet mellom Kristiansen og Andersen, at de ofte var sammen, at Kristiansen som oftest dominerte, og bestemte hva som skulle gjøres osv.
 • Han deltok ikke på leteaksjonen, selv om venner og familie hevder det er noe han normalt ville deltatt på, om han var invitert eller ei.


Det er en lang rekke med hendelser som er beskrevet som mistenkelig oppførsel fra Kristiansen etter drapene, alt fra telefon til kamerater etter drapene, uttalelser på fest, hans egen tåkelegging i nær sagt alle avhør, og selv i retten den gangen osv. som tyder på at han ikke forteller hele sannheten, hverken da eller nå, av en eller annen grunn.

Det retten tok stilling til den gang, og eventuelt må ta stilling til igjen, dersom det skulle bli ny rettssak, er ikke om hvert enkelt bevis kan bortforklares dersom de behandles frittstående, men hvorvidt det finnes en rimelig forklaring på hvorfor så mye peker mot Viggo Kristiansen dersom han er uskyldig.

Kameraten har løyet om det meste han har sagt, inntil påtalemyndighet har vært fornøyd. Det sitter i alle fall jeg igjen med av inntrykk etter å ha lest boka til Jahr. 

DNA-beviset beviser at JHA var der. Det beviser, i følge andre eksperter, ikke så mye mer enn det, og bør ikke trekkes inn i retten som bevis på grunn av svake resultater.

Både JHA og VK har forklart at de var sammen i Baneheia, da VK fikk nøkkelen til bua. Det er både VK og JHA enig om.

VK har forgrepet seg på barn, og innrømmet det etter anklage. Ellers er det liten tvil om at mye av bevisførselen gikk på at VK "svartnet" og hadde flere episoder hvor han tilsynelatende var ute av kontroll. Jeg forstår godt at man gjerne ville ha ham bort fra lokalsamfunnet. Jeg var overbevist om at han var skyldig sist, og kunne ikke skjønne hvorfor det var spenning knyttet til utfallet rundt hans dom. Alle som kunne lese en avis hadde fått med seg hvilket monster han var.

 • Like 2

Share this post


Link to post
1 hour ago, qualbeen said:

Det som er mye mer relevant, er om hele saken er et one-man-show, eller om det faktisk var to stykker som var sammen om det! Her håper jeg vi får noen nye svar. For politiarbeidet og rettssakene for tjue år siden, har en del svakheter ved seg. Hvor hardt ble tesen om at JHA kunne ha vært alene etterfulgt? Hvilke vitneobservasjoner støtter den ene eller andre varianten? Hva finnes av bevis utover forklaringen guttene ga? 

Forklaringen som JHA ga er ikke særlig solid i møte med et politi som faktisk er ute etter å forstå hva som skjedde. Jeg er ekstremt nysgjerrig på hva som skjer eller har skjedd med forklaringen(e) hans nå. Det var bare så mange spørsmål som ikke ble stilt, så mange feil og uregelmessigheter som ikke ble påpekt den gangen. Jeg lurer på hva han sier til alle spørsmålene nå, 3D-bildet de har laget med vitneobservasjonene osv. Den som var flue på veggen.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Prusk skrev (44 minutter siden):

Kameraten har løyet om det meste han har sagt ...


Problemet er vel nettopp at politiet ikke har tatt han i løgn, annet enn når han nektet for egne overgrep, i følge deres vitnemål i retten.

Rettsteknikere og obdusent kunne ikke peke på noe spesifikt i hans tilståelse som ikke var i tråd med de funnene som ble gjort.

Jahr hevder selvfølgelig at de alle lyver, inkludert politiet. Han skriver at den største løgnen i hele saken, var det politiet som kom med, når de hevdet de ikke tok Andersen i løgn.

Det kan godt være han lyver, men det er nå fremdeles dette politiet hevder, at de ikke har funnet stort å ta Andersen på når det kommer til uriktig forklaring. Faktisk tok de Kristiansen i langt mer, når det kom til uriktig forklaring.
 

Prusk skrev (44 minutter siden):

DNA-beviset beviser at JHA var der. Det beviser, i følge andre eksperter, ikke så mye mer enn det, og bør ikke trekkes inn i retten som bevis på grunn av svake resultater.


Det er fri bevisførsel i Norge, slik at hva Farmen og Pope, eller Torp Petersen, mener om hvorvidt beviset bør presenteres for retten, er irrelevant.

I Norge kan  alle bevis legges frem, av begge sider, så er det retten selv som avgjør om det er relevant, ikke de sakkyndige.

Nå har ikke Mevåg, det spanske USC eller andre fra FHI uttalt seg om dette siden omtrent 2002, men det ser ut til å være en uenighet, hvor FHI mener resultatet er klart tegn på 2 gjerningsmenn, med en svært liten sannsynlighet for forurensning, mens dansken ser ut til å mene at absolutt er forurenset, av alle og enhver, og Farmen og Pope ligger et sted i mellom.

Kun en ny rettssak vil gi klarere svar på hvordan domstolen eventuelt vil tolke DNA-bevisene, slik de fremstår i dag?
 

Prusk skrev (44 minutter siden):

Ellers er det liten tvil om at mye av bevisførselen gikk på at VK "svartnet" og hadde flere episoder hvor han tilsynelatende var ute av kontroll...


Mnja, det er vel ingenting av det som har kommet frem fra rettssakene som tyder på at mye av bevisførselen gikk på slike ting, men at forhistorie ble tatt opp, er åpenbart. 

Det aller meste av rettssaken mot Kristiansen var vel konsentrert om Andersens forklaring, DNA-bevis og mobilbevis, som var de store tingene.

Edited by 0laf
 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (4 minutter siden):

Det er fri bevisførsel i Norge, slik at hva Farmen og Pope, eller Torp Petersen, mener om hvorvidt beviset bør presenteres for retten, er irrelevant.

At man kan legge frem noe som et bevis, betyr ikke nødvendigvis at man bør

Jeg er ikke kyndig nok til å avgjøre dette, men fagfolk innenfor dette emnet, mener at dette ikke burde vært presentert for retten. Selv om man selvfølgelig har lov. Ingen regel ble brutt. Men det er altså, faglig sett, ikke hold i beviset. 

Jeg har for lengst tatt dette til etterretning. Vi "tilfeldige" forumbrukere kan da ikke ha behov for å overprøve anbefalingene fra fagfolk med spisskompetanse? Eller? 

 • Like 2

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (4 minutter siden):

At man kan legge frem noe som et bevis, betyr ikke nødvendigvis at man bør

Jeg er ikke kyndig nok til å avgjøre dette, men fagfolk innenfor dette emnet, mener at dette ikke burde vært presentert for retten. Selv om man selvfølgelig har lov. Ingen regel ble brutt. Men det er altså, faglig sett, ikke hold i beviset. 

Jeg har for lengst tatt dette til etterretning. Vi "tilfeldige" forumbrukere kan da ikke ha behov for å overprøve anbefalingene fra fagfolk med spisskompetanse? Eller? 


Det kommer vel an på. Når fagfolkene i stor grad er partsrepresentanter for forsvaret, og rettens egne oppnevnte sakkyndige ser ut til å være uenig, så skal vel ikke vi "tilfeldige" forumbrukere, eller domstolen, bare svelge ned det forsvaret presenterer uten at det skal vurderes av domstolen først, det er ikke slik det fungerer.

Påtalemyndigheten tar neppe forsvarets ord på at bevis ikke bør brukes, de har sine egne sakkyndige, i form av FHI.

Edited by 0laf
 • Like 1
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (9 timer siden):

Så flinke dere er til å kverulere @0laf og @Leiferen! Synd det ikke deles ut pris i kverulering 😉

Vi andre, har for lengst forstått at det - i følge dommen - ikke var VK som utførte det faktiske drapet på denne jenta. Men samtidig meget delaktig! 

Dersom dommen er korrekt, har alle etterlatte (og forøvrig alle andre folk flest, også) meget god grunn til å bære nag til begge to. Det kan vi ha helt uavhengig av hvem som utførte selve drapet. De var jo sammen om dette -- selv om de rent faktisk ikke drepte i et fysisk samarbeid. 

Hvem som drepte hvem, synes jeg egentlig er litt irrelevant. 

Det som er mye mer relevant, er om hele saken er et one-man-show, eller om det faktisk var to stykker som var sammen om det! Her håper jeg vi får noen nye svar. For politiarbeidet og rettssakene for tjue år siden, har en del svakheter ved seg. Hvor hardt ble tesen om at JHA kunne ha vært alene etterfulgt? Hvilke vitneobservasjoner støtter den ene eller andre varianten? Hva finnes av bevis utover forklaringen guttene ga? 

Vi vet med sikkerhet at én av guttene lyver. Enten var VK med på dette, eller så var han det ikke. Hvem av de lyver? Hvordan kan vi få visshet i det? 

Hva gjelder de etterlatte, er det selvfølgelig tragisk at saken kommer opp igjen. De ønsker jo bare ro og fred. De trenger å få lagt saken bak seg, så godt det lar seg gjøre. Stadige medieoppslag og gjennopptakninger er svært belastende! 

Allikevel kan ikke etterlattes behov for ro, komme i veien for rettssikkerhet. Noen vil kanskje si dessverre? Men vi må tørre å snu en hver stein, og dobbeltsjekke om noe ble gjort galt for tjue år siden. En person har sittet 21 år i fengsel. Da må vi være 100% sikker på at den avgjørelsen var rett!

 

Ikke minst at gjerningmannsprofilen innledningsvis i etterforskningen tydelig indikerte at én mann stod bak ugjerningen. Profilen bygde på stikkskader og spor på åstedet. Denne profilen, vitnemål og bevis som utelukket VK ble skrinlagt og ikke ført for retten/delt med VK’s forsvarer etterhvert som avhørene av JHA ble foretatt.

Alle vet i dag at dommen bygger svært mye på avhørene av JHA, og den dag i dag er det fortsatt ikke et eneste bevis som plasserer VK på åstedet eller kobler ham til drapene. Ironisk nok mente retten at VK løy når han sa at han ikke var der, og at JHA må ha vært sannferdig i sine avhør når han sa at VK var der på tross av løpende endringer i forklaringer og at avhørene bar svært mye preg på ledende virksomhet for at JHAs forklaringer skulle lenke VK til ugjerningene og plassere JHA som et offer i saken.

Edited by Retroman
 • Like 3

Share this post


Link to post
Retroman skrev (1 minutt siden):

den dag i dag er det fortsatt ikke et eneste bevis som plasserer VK på åstedet eller kobler ham til drapene

Bortsett fra at vitneforklaringer er bevis da.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det har skjedd mange ganger i tråden nå og illustreres vel best med bruk av de engelske oversettelsene:
Bevis: Evidence
Bevis: Proof

Disse blandes hyppig i tråden etter eget forgodtbefinnende.

Vitneforklaringer er "evidence" men ikke "proof" og personlig syntes jeg denne sammenblandingen begynner å bli kjedelig og fungerer til ikke mer enn å holde tråden gående når intet annet er å si og man leter etter noe å ta "motparten" på.

 • Like 4
 • Innsiktsfullt 3

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (1 time siden):

Det har skjedd mange ganger i tråden nå og illustreres vel best med bruk av de engelske oversettelsene:
Bevis: Evidence
Bevis: Proof

Disse blandes hyppig i tråden etter eget forgodtbefinnende.


kanskje du kan forklare forskjellen for oss, og hvordan det relaterer til norsk rett, hvor alt er å regne som bevis?

Share this post


Link to post
fokkeslasken skrev (1 time siden):

Vitneforklaringer er "evidence" men ikke "proof" og personlig syntes jeg denne sammenblandingen begynner å bli kjedelig og fungerer til ikke mer enn å holde tråden gående når intet annet er å si og man leter etter noe å ta "motparten" på.

Så fint at du poster personkritikk for å holde tråden gående da. Det må vel være fordi du ikke har noe annet å si om saken.

Forøvrig så skriver vi norsk her inne. Det å si at noe ikke er bevis når det er det, bør man tåle å bli rettet på. Man kan f.eks forholde seg til disse definisjonene og omtale det som tekniske bevis, dersom det er det man ønsker å påpeke mangelen av. Det er nok også noen her som mener at vitnemålene til JHA må sees helt bort i fra og ikke kan brukes som bevis i det hele tatt. Det er en helt annen betydning av samme setning, men slik den står der jeg påpekte den så er det ikke mulig å vite hva som menes.

 • Like 1

Share this post


Link to post
nirolo skrev (42 minutter siden):

Det er nok også noen her som mener at vitnemålene til JHA må sees helt bort i fra og ikke kan brukes som bevis i det hele tatt. 

Tja, det er en viss forskjell på å se helt bort fra dem og å behandle dem med varsomhet. Det virker ikke å være uenighet blant eksperter om at det JHA sier i avhørene i seg selv ikke kan brukes til å si noe sikkert om hvorvidt VK faktisk var på åstedet eller ikke. Både den internasjonale (Gudjonsson) og den norske avhørseksperten slår fast dette, og at bevisverdien av dette beviset er begrenset om man betrakter den isolert.

Betrakter man avhørene isolert kan det tenkes at han forteller sannheten om at VK var delaktig, og det kan tenkes han lyver og ta VK ikke var delaktig. Begge deler er rimelig. Et temmelig nøytralt bevis, med andre ord.

Asbjørn Rachlew forklarer nærmere i sin kronikk her:

Endringen av politiets avhørsmetoder kom for sent – VG

Det later ikke til at JHA ble trodd i retten i veldig sterk grad, selv dommeren måtte gripe inn og mente JHA prøvde å gjette seg frem til svar. Han ble også dømt til 19 års fengsel, og ble ikke trodd på at han var et offer som ble tvunget til det han gjorde, og handlet i selvforsvar. Men når man var sikre på at det var to gjerningsmenn var det vanskelig å tro noe annet enn at han snakket sant om VK. Så i den konteksten man den gang hadde var selvsagt JHAs påstander om VK et viktig bevis. I dag ser det annerledes ut, og det blir interessant å se hva som kommer ut av den nye etterforskningen.

 

 • Like 5

Share this post


Link to post
0laf skrev (1 time siden):


kanskje du kan forklare forskjellen for oss, og hvordan det relaterer til norsk rett, hvor alt er å regne som bevis?

Denne debatten er da ikke spesielt interessant, men man må selvsagt kunne skille mellom sterke og svake beviser. De sterke, fellende bevisene mot VK var JHAs forklaring, som var støttet opp av et DNA-bevis som slo fast at en annen også var med på ugjerningene. I tillegg var det en rekke modusbevis og andre, svake beviser som pekte mot VK. Og så et temmelig sterkt bevis som pekte i motsatt retning, og flere andre bevis som fikk JHAs forklaring til å virke tvilsom.

Den store endringen i saken er selvsagt at de to sterke, fellende bevisene, er vesentlig svekket. Ikke noe DNA-bevis som støtter opp om JHAs forklaring, i tillegg til at man er blitt kjent med store svakheter ved avhørsmetodene som ble benyttet, en såkalt minimeringsteknikk hvor man forsøkte å få JHA til å tilsto gjennom å tilby ham muligheten til å minimere egen rolle i saken. Det som gjenstår av beviser er svakt opp mot bevisene som taler for at JHA kan ha vært alene om drapene,.

 • Like 1

Share this post


Link to post
nirolo skrev (5 timer siden):

Bortsett fra at vitneforklaringer er bevis da.

Ja, men påstander fra en som ellers fremstår som lite troverdig og som kan ha et ønske om å distansere seg fra handlingene er ikke et spesielt sterkt bevis.

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (16 timer siden):


Han er dømt for begge drapene, etter drapsparagrafen, samt grov voldtekt av begge, mener du foreldrene til Stine Sofie ikke bør bære nag til Viggo Kristiansen, ettersom det i følge Andersens tilståelse var han som faktisk utførte drapet?

 

Nei, jeg lurte på hva du mente når du snakket om han som drepte den yngste jenta, og det var altså ikke den faktiske drapsmannen du siktet til. Foreldrene hennes burde ikke stole på JHAs tilståelse nå lenger, men det er selvsagt forståelig at man bærer nag til VK, dersom man er overbevist om at konklusjonen i den nå gjenåpnede dommen var riktig.

 • Like 1

Share this post


Link to post
qualbeen skrev (15 timer siden):

Det som er mye mer relevant, er om hele saken er et one-man-show, eller om det faktisk var to stykker som var sammen om det! Her håper jeg vi får noen nye svar. For politiarbeidet og rettssakene for tjue år siden, har en del svakheter ved seg. Hvor hardt ble tesen om at JHA kunne ha vært alene etterfulgt? Hvilke vitneobservasjoner støtter den ene eller andre varianten?

 

Det ser ikke ut til at man noen gang tenkte på at enten VK eller JHA kunne vært alene om drapene. Dette til tross for at JHA ble observert innenfor bommen, noe han nektet før, før VK møtte ham den dagen, samt at flere meldte om at de hadde truffet på JHA kvelden før, alene, med påfallende oppførsel. Så ikke spesielt hardt, med andre ord. I dag derimot må politiet etterforske denne muligheten, og det blir interessant å se hva de får ut av det. Finner påtalemyndighetene at det er rimelig mulighet for at JHA var alene om dette, så vil de innstille på frifinnelse for VK. Hva som skjer om de finner at det ikke bare er rimelig mulighet, men om de blir helt overbeviste om at JHA var alene om drapene, blir eventuelt interessant å se.

 • Like 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (14 timer siden):


Det eneste beviset Kristiansen har gående for seg i sitt forsvar, er etter min mening mobilbeviset. Dette er dog også usikkert, selv om forsvaret har forsøkt å fremsette det som et utelukkelsesbevis.
 

Det er det sterkeste beviset, som sterkt indikerer at VK ikke var på åstedet, men det er langt flere.

Det er et faktum at obduksjonsrapporten i langt sterkere grad tyder på at samme person drepte jentene enn at de ble drept slik JHA forklarte det.

At ingen forteller å ha sett den spesielle sykkelen tyder sterkt på at den ikke var der. Vitnebevis med temmelig sterk bevisverdi avviser at den stod der.

At JHA hevdet han skulle til Baneheia for å trene med HV, og dermed var i området av andre grunner enn han fortalte sin far, er også noe som taler for at JHA hadde planer om å begå kriminelle handlinger. Hans oppførsel kvelden før alene, som han ikke hadde noen god forklaring på, like så.

At man så finner to DNA-treff på JHA og ingen på VK peker også i samme retning, all den tid JHAs forklaring er at VK voldtok begge jentene mens han selv bare så vidt var bortpå den ene med uerigert penis.

Men om man så skulle være, som deg, temmelig 50/50 omkring skyldspørsmålet, så er det en svært lang vei til å være helt overbevist, som Riksadvokaten må være for å kunne ta ut tiltale.

Man kan si mye om mobilbeviset, men det er en veldig stor forskjell på å vekte det opp mot "den andre gjerningsmannen var en ukjent person" og "JHA var alene om drapene". Førstnevnte er helt urimelig, sistnevnte ikke.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (13 timer siden):


Problemet er vel nettopp at politiet ikke har tatt han i løgn, annet enn når han nektet for egne overgrep, i følge deres vitnemål i retten.

Rettsteknikere og obdusent kunne ikke peke på noe spesifikt i hans tilståelse som ikke var i tråd med de funnene som ble gjort.

Jahr hevder selvfølgelig at de alle lyver, inkludert politiet. Han skriver at den største løgnen i hele saken, var det politiet som kom med, når de hevdet de ikke tok Andersen i løgn.

Det kan godt være han lyver, men det er nå fremdeles dette politiet hevder, at de ikke har funnet stort å ta Andersen på når det kommer til uriktig forklaring. Faktisk tok de Kristiansen i langt mer, når det kom til uriktig forklaring.
 


Det er fri bevisførsel i Norge, slik at hva Farmen og Pope, eller Torp Petersen, mener om hvorvidt beviset bør presenteres for retten, er irrelevant.

I Norge kan  alle bevis legges frem, av begge sider, så er det retten selv som avgjør om det er relevant, ikke de sakkyndige.

Nå har ikke Mevåg, det spanske USC eller andre fra FHI uttalt seg om dette siden omtrent 2002, men det ser ut til å være en uenighet, hvor FHI mener resultatet er klart tegn på 2 gjerningsmenn, med en svært liten sannsynlighet for forurensning, mens dansken ser ut til å mene at absolutt er forurenset, av alle og enhver, og Farmen og Pope ligger et sted i mellom.

Kun en ny rettssak vil gi klarere svar på hvordan domstolen eventuelt vil tolke DNA-bevisene, slik de fremstår i dag?
 

Det er mye ved JHAs forklaring som mest sannsynlig er løgn. Men det er ikke viktig å fastslå om det er løgn eller ikke når det gjelder saken til VK. I en ev. gjenåpnet sak mot JHA blir dette mer relevant. Noen punkter som ser lite sannsynlige ut:

Påstanden om at VK låste sykkelen til bommen og at den stod der i nesten to timer, mest sannsynlig løgn.

Påstanden om at han skulle trene med HV i Baneheia, mest sannsynlig løgn.

Påstandene om hva han faktisk gjorde i Baneheia kvelden før, neppe sannferdig forklaring.

Påstanden om at han kun, etter å ha blitt truet på livet, berørte den ene jenta så vidt med uerigert penis, mest sannsynlig løgn.

Diverse om hva VK gjorde og sa på åstedet, mest sannsynlig løgn.

Hele opplegget da han etter mye påvirkning "byttet" jente han hadde forgrepet seg mot i tråd med hva DNA-analysene angivelig viste. Om han voldtok begge er det mer klart at det var vanskelig for ham å vite hvilken av de to han "burde" tilstå overgrep mot.

Diverse fra åstedet om rekkefølgen og buksene som var ombyttet, om ikke løgn så i hvert fall uriktig.

Måten drapene skjedde på, lite sannsynlig. Din fremstilling er ikke spesielt presis, det man sa var at man ikke kunne utelukke at JHAs forklaring stemte. Det er noe helt annet enn at den var "i tråd med funnene". Forklaringen var IKKE i tråd med funnene, men man ville ikke utelukke at den kunne stemme likevel.

Påstanden om alibiavtale, som han ikke benytte seg av i rundspørringen.

Påstanden om hva VK skulle si dersom JHA tilstod (at VK kom til å legge all skyld på JHA, noe VK på ingen måte gjorde da han ble konfrontert med hva JHA hadde forklart), lite sannsynlig.

Når det gjelder VK, så ble han ikke tatt i langt mer av uriktig forklaring, nei. Ingen av de to nevnte at de møtte hverandre før drapene, men JHA fortsatte å nekte for at han var innenfor bommen, hvor han ble observert av et vitne, litt etter 17:30 en gang. Begge oppgav trolig feil klokkeslett for når JHA kom bort til VK. JHA sin liste over usannheter og svært sannsynlige løgner/usannheter er langt større, og om mer vesentlige forhold.

Ellers kan man gå til retten med hva man vil med bevis, men det er vanskelig å se annet enn at DNA-bevis for to, basert på analysene i 2000 vil bli noe annet enn nøytralisert. Det er jo ingen som sier annet enn at det hersker en usikkerhet her, også kommisjonens mindretall. Vi får neppe noe svar på dette, da hovedforhandling mot VK er usannsynlig.

Ellers kan man sikkert si det vil være et nederlag for påtalemyndighetene å legge ned frifinnelsespåstand. Men et langt større nederlag vil det være om de tiltaler VK, og det ender med blank, enstemmig frifinnelse. De kan ikke gamble og satse på at man kanskje får dommere som ønsker å dømme VK. De må føle seg veldig sikre på fellende dom. Jeg tviler på om de kan lande på konklusjon om tiltale slik bevisene ser ut nå, men det finnes ett lite håp i hengende snøre igjen, og det er utfallet av nye DNA-analyser. Finner man VKs DNA på åstedet, så vil det være det man trenger.

 • Like 3
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post
0laf skrev (13 timer siden):


Det kommer vel an på. Når fagfolkene i stor grad er partsrepresentanter for forsvaret, og rettens egne oppnevnte sakkyndige ser ut til å være uenig, så skal vel ikke vi "tilfeldige" forumbrukere, eller domstolen, bare svelge ned det forsvaret presenterer uten at det skal vurderes av domstolen først, det er ikke slik det fungerer.

Påtalemyndigheten tar neppe forsvarets ord på at bevis ikke bør brukes, de har sine egne sakkyndige, i form av FHI.

Et lite varsel på hvordan dette kan bli vurdert har vi fra kommisjonens rapport. Her mener flertallet DNA-beviset har gått fra sikkert til nøytralisert. Mindretallet fremhever hvor usikkert de mener det var sett med 2002-briller, og at det nye sakkyndige har sagt ikke endrer på bevisets stilling i vesentlig grad. De aksepterer altså langt på vei konklusjonene til Farmen, Pope og Torp Petersen, men mener usikkerheten var godt nok belyst.

Det er lite sannsynlig at påtalemyndighetene vil satse alt på Bente Mevåg denne gangen, når de vet at hun ikke vil kunne utelukke kontaminasjon, et spørsmål hun garantert får, og hvor minst tre sakkyndige trolig vil bli kalt inn for å nøytralisere beviset. Man vil aldri kunne få premisset "helt sikkert to, hvem andre enn VK kan ha vært den andre?" på en slik måte som sist.

Men det er nesten synd vi etter alle solemerker aldri får svaret på hvordan en slik rettssak hadde blitt.

 • Like 2
 • Innsiktsfullt 1

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...