Jump to content
K3rb3r0z

Har det kommet dom fra lagmannsretten i saken mellom Tone Melvær og Q-Park?

Recommended Posts

Tusen takk Krikkert. Da er det bare å smøre seg med tålmodighet.

 

Et spørsmål til. Er det mulig for en lekmann å se noe sted når saken kommer opp?

Share this post


Link to post

Saken er avvist ved kjennelse i første instans og behandles derfor etter reglene om anke over kjennelser. Disse ankene behandles som hovedregel skriftlig, jfr. tvisteloven § 29-15, og det vil derfor som regel ikke bli berammet rettsmøte i saken (linken til dsgf viser berammede rettsmøter).

 

Du kan henvende deg til Borgarting lagmannsrett og spørre dem, det er det eneste alternativet.

Share this post


Link to post

Tusen takk krikkert og dsgf.

 

Da får jeg bare smøre meg med tålmodighet. Håper i hvertfall lagmannsretten tar saken og kommer med en endelig avklaring. :)

Share this post


Link to post

Jeg ville ikke hatt noen forhåpninger om en behandling av den saken. Boten er betalt så det er ikke noe sak lenger. Nettopp derfor ble den avvist av tingretten. Egentlig en helt grei bot. Dama hadde lagt billetten sin på et bortimot usynlig sted på dashbordet (utifra bildene måtte man legge kinnet helt inntil toppen av frontruten for å få øye på den (hvor vanskelig er det og legge den synlig?). Hun kan også utmerket godt ha lagt den der etterpå for å slippe bot. Det er blitt framstilt som at parkeringsvakten ga henne bot selv om han visste at en gyldig billett lå der hele tiden. Det er nok ikke riktig.

Så ble da også VG og Dine Penger felt I PFU for oppslagene i saken, pga. ensidig dekning og at de framstilte hennes verson som sann uten forbehold. Det værste I denne saken er vel at så mange hiver seg på en hat-bølge uten og vite (eller vile vite) fakta i saken.

Share this post


Link to post

Det lagmannsretten sa var at saken ikke skulle vært avvist, den skulle vært hevet. Dette er det samme resultatet - saken blir ikke realitetsbehandlet - men med noe forskjellig begrunnelse. Ved en avvisning har vilkårene for å behandle saken aldri vært oppfylt, ved heving sluttet vilkårene å være oppfylt etter stevning.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det lagmannsretten sa var at saken ikke skulle vært avvist, den skulle vært hevet. Dette er det samme resultatet - saken blir ikke realitetsbehandlet - men med noe forskjellig begrunnelse. Ved en avvisning har vilkårene for å behandle saken aldri vært oppfylt, ved heving sluttet vilkårene å være oppfylt etter stevning.

 

Tusen takk igjen krikkert :)

 

Sakset litt fra artikkelen:

 

- Bør gå inn realitetene. Forskjellen ligger i at tingretten da må vurdere hvem som skal dekke sakskostnadene. Det innebærer igjen at tingretten skal vurdere om Tone Melvær hadde grunn til å reise saken, og om hun ville ha vunnet den.

 

Vestrheim mener dette gir en åpning for at tingretten blir nødt til å angripe problemstillingen.

 

- Tingretten må da ta stilling til sakskostnadsspørsmålet, og i den vurderingen bør retten gå inn i realitetene og avgjøre om kontrollavgiften var gyldig eller ikke, sier Vestrheim.

 

Noen spørsmål til dette:

 

Om tingretten kommer til at Q-Park må dekke saksomkostningene. Kan man da si at parkeringsbetjenten ikke gjorde nok for å sjekke om Melvær hadde gyldig billett? Og vil saken kunne skape noen presedens i forhold til parkeringsbetjentenes undersøkelsesplikt og dokumentasjon? F.eks bilder fra flere vinkler?

 

Hvordan hadde denne saken vært om det var Bøler senter som gikk til sak mot Q-Park i stedet for Melvær? De betalte jo gebyret, men det betyr ikke at de er enige. De kunne gått til sak for å få gebyret refundert og dermed kjent gebyret ugyldig?

Share this post


Link to post

Hovedregelen er at den parten som har vunnet (i dette tilfellet saksøkte, Q-Park) har krav på saksomkostninger. Når saken heves finnes det et unntak i tvisteloven § 20-4, som gir krav på saksomkostninger uavhengig av utfall.

 

 


En part kan uavhengig av sakens utfall helt eller delvis tilkjennes sakskostnader

b) når saken heves på grunn av forhold utenfor partens kontroll, og det er klart at parten ellers hadde vunnet saken,

 

Her er det flere momenter som spiller inn. Først og fremst må saken være hevet på grunn av forhold som er utenfor Melværs kontroll. I tillegg må det være klart at Melvær ellers hadde vunnet saken. Dette er et vilkår som skal tolkes strengt, nettopp av hensyn til at man ikke skal kunne skyve materiell prosedyre ("omkamp om kravet") inn i et saksomkostningsspørsmål. Tingretten blir nødt til å vurdere det underliggende tvistetemaet, men ikke i større dybde enn at retten kan si om det er klart eller uklart om Melvær ville ha vunnet. Saken vil heller ikke skape noen form for presedens.

 

Bøler Senter ville kunne gått til sak med et tilbakebetalingskrav, de vil ha rettslig interesse i å få avgjort om kravet de har betalt er et rettsgyldig krav eller ikke.

Share this post


Link to post

Tusen takk igjen.

 

Advokaten sier og at de vurderer å anke til Høyesterett for å få en full vurdering av saken eller avvente behandlingen i tingretten.

 

Min personlige mening er at saken har prinsipiell betydning. Dette fordi jeg var i en liknende sak for ca 9 år siden. Fikk gebyr av Carpark (kjøpt av Q-park i 2007) på jobben og den saken ble ikke trukket før arbeidsgiver truet med å si opp avtalen. Hadde gyldig avtale betalt av arbeidsgiver, men her var det et lite hjørne av parkeringsoblatet som ikke var synlig. Avtalenummer, abonnements-type og utløpsdato var fullt synlig. Ingen informasjon i hjørnet som ikke var synlig.

Share this post


Link to post

At en sak har prinsipiell betydning betyr dog ikke at enhver kan bringe den inn for retten. Prinsipielt sett er det viktig at alle tvilsomme saker bringes inn for retten, men det betyr ikke at jeg kan saksøke kommunen fordi du har fått avslag på en søknad om nedsettelse av vann- og avløpsgebyrer med tvilsom begrunnelse. Din advokat kan heller ikke bringe saken inn for retten i eget navn, bare på vegne av deg - selv om vedkommende skulle være prinsipielt uenig i avgjørelsen.

 

Det advokaten argumenterer med er ikke "denne saken er prinsipiell", men "denne saken er så prinsipiell at enhver burde kunne saksøke selskapet for å få saken opp i retten".

Share this post


Link to post

Det er bare å bøye seg i støvet krikkert.

 

Du tar deg tid til å svare på juridiske spørsmål og i tillegg skriver du på en slik måte at den vanlige mannen i gata forstår deg. :)

Share this post


Link to post

Da er det kommet (enda) en avgjørelse i saken, og Melvær fikk til slutt medhold i lagmannsretten. Det innebærer at retten har kommet til at saken ble hevet på grunn av forhold utenfor hennes kontroll, og to av tre dommere har videre funnet det "klart" at hun ville ha vunnet saken dersom den hadde blitt fremmet. Hun ble på dette grunnlaget tilkjent sakskostnader for tingretten og lagmannsretten.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...