Jump to content
After Dark

Bør retten til å bære våpen innføres i Norge?

Retten til å bære våpen  

487 members have voted

 1. 1. Bør retten til å bære våpen innføres i Norge?

  • Ja
   83
  • Nei
   392
  • Ingen formening/vet ikke
   12


Recommended Posts

Det fine med kniver og balltrær er likevel at de generelt sett krever at man er litt nærmere. Ikke at jeg har drept noen, men jeg mener å ha forstått at avstand er en viktig del av psykologien når mennesker skal drepe. Altså at det er lettere å drepe med et spyd enn med nevene, og lettere med bombefly enn med håndvåpen. Det fremstår som en interessant faktor.

 

Men selv om vi ser bort fra det er det uansett en rent praktisk faktor at skytevåpen kan skade og drepe på avstand på en måte kniver og balltrær ikke kan. Selv om man kan kaste kniver og slå baller etter folk med balltre.

Share this post


Link to post

 

Tror du det hadde vært så mye gjengproblemer om de gikk rundt med kniver og balltrær?

selvfølgelig, det vet du også

 

Nei, det vet jeg slett ikke. Tvert imot så vet jeg at gjengproblemene i hele verden har fluktuert kraftig basert på tilgang til våpen. På 80-tallet i LA begynte gjengene å få tilgang til automatvåpen, og mordtallet gikk i været umiddelbart.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Ja mener jeg.

 

Prinsippiellt mener jeg man skal ha en ukrenkelig rett til selvforsvar, med alle midler tilgjengelig.

 

Ikke at jeg føler meg spesilet utrygg der jeg bor, men jeg vet også at politiet vil bruke 40 minutter ut hit DERSOM jeg rekker å ringe 112.

 

Min Mossberg 500 er riktignok ganske lett tilgjengelig...

 • Like 1

Share this post


Link to post

 

 

 

 

Ok. Det var da enda bra.

 

Generell væpning av så vel politiet som landets borgere (for selvforsvar) vil sannsynligvis føre til at flere får våpen pekt mot seg, og det vil føre til at flere skudd løsnes mot folk. Og da vil flere folk treffes, skades og dø.

 

Det er ren statistikk.

Enn så lenge er det ren spekulasjon, inntil du fremlegger din statistikk som beviser dine påstander.

Påstanden er basert på logisk resonnement.
Tja, men logiske resonement som bygger på feilaktige premisser beviser intet.

 

Så bevis dine premisser, dvs kom med din statistikk som beviser sannheten av dine premisser.

 

Dersom vi forutsetter at det per en million våpen i offentligheten avfyres ett skudd hver syvende måned (tall kun for argumentets del), så vil det avfyres flere skudd om man har to millioner våpen enn en million våpen i offentligheten.

Mer ren spekulasjon.

 

Det tør kunne belegges at de nærmeste nabolandenes politifolk skyter betraktelig mer per hode enn våre egne. Det samme gjelder danskene.

 

Tallene for 2011 er ett mot 76. Du kan lese mer om det her.

 

Det fremgår også at svensk politi skyter mer i nødverge, og i reaksjon til handlinger, mens den norske modellen fungerer bra ved at politiet trekker seg tilbake og kommer tilbake med en planlagt reaksjon. Om noe viser det norske systemet at ideen om at man må reagere så raskt som overhode mulig på en våpenmann i beste fall er problematisk. På den ene siden har man tilfeller som Utøya, på den andre siden har vi 365 dager hvert år når politiet bare er ute og går på gata.

 

Jeg stoler på at politiet kan håndtere skytevåpen, at de alltid forsøker å bruke så lite makt som mulig, og at de er tilbakeholdne. Likevel er jeg overbevist (blant annet ut fra sammenligning med Sverige og Danmark) om at det å ha våpen i beltet betyr at det brukes mer, med resultater deretter.

 

Jeg er enig i at Politiet ikke bør være bevepnet. ;)

 

Og om jeg ikke ønsker at politiet, som tross alt alle er opplært i skyting, taktisk bruk av våpen og rammene for bruk av dødelig makt, skal bære våpen

Din beskrivelse av politiet høres ut som ren ønsketenkning.

 

, så kan du forestille meg hva jeg mener om at du skal bære våpen.

 

Sorry, skjer ikke, ikke om jeg får bestemme.

Jer er bevepnet så du bestemmer nok ikke ;) Edited by Skatteflyktning

Share this post


Link to post

Tja, men logiske resonement som bygger på feilaktige premisser beviser intet.

 

Så bevis dine premisser, dvs kom med din statistikk som beviser sannheten av dine premisser.

Jeg viser til en sak nedenfor som omhandler forskjellene i de nordiske politistyrkene. Det er klart man her snakker om kasualitet, men en ganske overbevisende sådan. Våpen i beltet er mer tilgjengelig enn våpen i bil, og fører åpenbart til flere avfyrte skudd.

 

Jeg er enig i at Politiet ikke bør være bevepnet. ;)

Ikke generelt, nei. Siden generelt bevæpnede befolkninger og politistyrker fører til flere avfyrte skudd.

 

Politiet må åpenbart ha rett til å benytte våpen og dødelig makt for å opprettholde lov og orden, blant annet når noen truer dem med våpen eller gjenstander som er umulige å skille fra ekte våpen. Det sier seg selv.

 

Din beskrivelse av politiet høres ut som ren ønsketenkning.

Min beskrivelse av politiet er basert på den opplæringen politiet går gjennom. Den er pålagt, og politiet får ikke bære våpen i Norge om de ikke årlig beviser at de kan skyte høvelig bra. Politiet trenes også i rent taktisk bruk av våpen, når bruk av våpen kan forsvares, og de er dessuten flere titalls ganger flinkere til å fungere i opphetede situasjoner og under press enn det du sannsynligvis er. Det er fordi de (i alle fall i operativ tjeneste) utsettes for flere pressende situasjoner enn det du gjør, og dessuten er trent i å håndtere dem.

 

De kan godt trene mer, og det blir forøvrig også praksis i årene som kommer, forstår jeg.

 

Jer er bevepnet så du bestemmer nok ikke ;)

Dessverre. Enn så lenge bestemmer jeg - og mine likesinnede - det. I alle fall i Norge, og i de fleste siviliserte land. Av ren nysjerrighet, hvilket land bor du i, da?

 

:)

Share this post


Link to post

 

 

Tja, men logiske resonement som bygger på feilaktige premisser beviser intet.

 

Så bevis dine premisser, dvs kom med din statistikk som beviser sannheten av dine premisser.

Jeg viser til en sak nedenfor som omhandler forskjellene i de nordiske politistyrkene. Det er klart man her snakker om kasualitet, men en ganske overbevisende sådan. Våpen i beltet er mer tilgjengelig enn våpen i bil, og fører åpenbart til flere avfyrte skudd.

 

Jeg er enig i at Politiet ikke bør være bevepnet. ;)

Ikke generelt, nei. Siden generelt bevæpnede befolkninger og politistyrker fører til flere avfyrte skudd.

 

Politiet må åpenbart ha rett til å benytte våpen og dødelig makt for å opprettholde lov og orden, blant annet når noen truer dem med våpen eller gjenstander som er umulige å skille fra ekte våpen. Det sier seg selv.

 

Din beskrivelse av politiet høres ut som ren ønsketenkning.

Min beskrivelse av politiet er basert på den opplæringen politiet går gjennom. Den er pålagt, og politiet får ikke bære våpen i Norge om de ikke årlig beviser at de kan skyte høvelig bra. Politiet trenes også i rent taktisk bruk av våpen, når bruk av våpen kan forsvares, og de er dessuten flere titalls ganger flinkere til å fungere i opphetede situasjoner og under press enn det du sannsynligvis er. Det er fordi de (i alle fall i operativ tjeneste) utsettes for flere pressende situasjoner enn det du gjør, og dessuten er trent i å håndtere dem.

 

De kan godt trene mer, og det blir forøvrig også praksis i årene som kommer, forstår jeg.

Din analyse tyder på at Politiet ikke bør bevepnes, ikke at den generelle befolkning fortsatt bør forbys å bære våpen.

Share this post


Link to post

Det sier ganske mye, all den tid man med stor grad av sikkerhet kan anta at politiet er bedre skikket til å bære våpen enn Ola Dunk. Se tidligere innlegg for argumentene som understøtter påstanden.

Share this post


Link to post

 

Det sier ganske mye, all den tid man med stor grad av sikkerhet kan anta at politiet er bedre skikket til å bære våpen enn Ola Dunk. Se tidligere innlegg for argumentene som understøtter påstanden.

All den tid Politiet eksisterer for å tvinge befolkningen til å følge politikernes vilje med bruk av vold eller voldstrussler vil bevepning av en politimann høysts sannsynligvis å føre til flere dødsfall enn bevepning av Ola Dunk som generelt ikke bruker vold bortsett fra selvforsvar.

 

At Politiet er "bedre skikket", om det skulle være tilfellet, til å bruke vold gjør ikke saken bedre.

Share this post


Link to post

^

 

Det der er muligens den største løgnen jeg noen gang har hørt. Dersom du leser litt i avisene etter en helg, eller en uke for den sakskyld er det sjeldent uten opptil flere voldsepisoder.

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/2012-2013/meld-st-15-20122013/3/5/6.html?id=716488

 

Tenk deg om folk hadde spradet rundt med våpen i gatene også? Da ville vi nok fått en statistikk som mtp befolkning hadde vært tilnærmet lik den amerikanske.

Share this post


Link to post

 

^

 

Det der er muligens den største løgnen jeg noen gang har hørt.

Før du beskylder andre for å lyve bør du muligens gjøre ett lite forsøk på å forstå hva andre sier, eller krever det for mye energi å tenke litt før du skriver?

Share this post


Link to post

 

Jeg påpekte at vi ikke bruker vold primært til nødverge.

Og jeg påpeker at vi primært ikke bruker vold, bortsett fra i nødverge, med unntak for Politiet som ikke bruker vold i nødsverge men for å tvinge folk til å adlyde.

 

At bevepning av politiet vil føre til flere dødsfall er også ganske usansynlig, i og med at politiet kan bruke våpen dersom dem finner det hensiktsmessig. Så igjen er det i grunn bare nok en falitt.

Simon Aldra har vist til statistikk fra Sverige og Danmark som sannsynliggjør at du tar feil. Edited by Skatteflyktning

Share this post


Link to post

Denne tråden er vel utdebatert! Det "norske folk" (les: flertallet) ønsker ikke at sivile folk skal være bevæpnet, verken med skytevåpen, kniv, eller andre våpen, for å kunne bruke det i selvforsvar. Vi ønsker pr. dags dato heller ikke bevepnet politi. Ordningen med lagring i bil, for politiet, er ok.

 

Tror folk som er så utrygge for å være blant andre folk, bør oppsøke psykolog! Eller få noen "voksne" (psykisk stabile), til å holde dem i handa, når de går på byen. Voksne folk her i landet, trenger ikke våpen for å føle seg trygge!

Share this post


Link to post

 

Det sier ganske mye, all den tid man med stor grad av sikkerhet kan anta at politiet er bedre skikket til å bære våpen enn Ola Dunk. Se tidligere innlegg for argumentene som understøtter påstanden.

All den tid Politiet eksisterer for å tvinge befolkningen til å følge politikernes vilje med bruk av vold eller voldstrussler vil bevepning av en politimann høysts sannsynligvis å føre til flere dødsfall enn bevepning av Ola Dunk som generelt ikke bruker vold bortsett fra selvforsvar.

 

At Politiet er "bedre skikket", om det skulle være tilfellet, til å bruke vold gjør ikke saken bedre.

 

Politiet skal opprettholde lov og orden. I den sammenhengen blir de ofte truet med våpen, kniver o.l. av folk som mener de ikke trenger å følge samfunnets regler. Da må de kunne besvare voldstrusselen. I et demokrati (eller flertallstyranni, om du vil) bestemmer du ikke hvilke regler du selv skal følge. Reglene bestemmes av politikerne, og hvem politikerne skal være, det bestemmer et flertall av folket. Er du uenig får du starte parti. Om du er uenig i det politibetjenten sier, så får du ta det opp med dommeren.

 

Politiet er bedre skikket enn Ola Dunk, og bør derfor kunne bære våpen ved behov. Men de behovene er ikke så vanlige. At politiet, som er utsatt for mer trusler og vold enn nesten noen annen gruppe arbeidstakere ikke trenger å bære våpen i daglig tjeneste viser klart og tydelig at vanlige folk ikke har noe som helst behov.

Edited by Simon Aldra

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

×
×
 • Create New...