Jump to content
Sign in to follow this  
Ketchup2you

Vil du ha NRK Lisensen?

Vil du ha NRK lisensen?  

135 members have voted

 1. 1. Vil du ha NRK lisensen?

  • Ja, den er bra slik den er i dag! [Fortsatt Lisens]
  • Nei, det er bedre å finansiere NRK over statsbudsjettet. [Over Statsbudsjettet]
  • Jeg vil ikke at det offentlige finansierer NRK [Reklame Finansiert]
  • Jeg vil ikke at det offentlige finansierer NRK [Abonnement]
  • Bryr meg ikke


Recommended Posts

Jeg støtter finansiering over statsbudsjettet, gitt at den totale finansieringen ikke reduseres sammenlignet med det vi har i dag. Friheten NRK har til å lage programmer som ikke nødvendigvis er kommersiellt levedyktige er viktig for meg. Jeg synes derfor svaralternativene er litt for begrenset, da jeg ønsker finansiering, men ikke igjennom direkte lisens. Du mangler et alternativt for de som ikke ønsker at NRK skal finansieres offentlig.

 

Jeg tror også et sterkt NRK bidrar til at de kommersielle aktørene blir bedre for oss forbrukere, da de ikke kan pøse på med reklamepause hvert 5. minutt uten å bli straffet for det.

Edited by Zlatzman
 • Like 6

Share this post


Link to post
Annonse

Det store spørsmålet er til hvilken grad kulturelitisme er akseptabelt: Er det riktig å kreve inn penger fra flertallet for å finansiere tv-programmer som kun appellerer til spesielt interesserte?

 

Selv er jeg litt delt; selv om jeg absolutt identifiserer meg med den intellektuelle delen av befolkningen ser jeg nærmest ikke på TV overhodet, så jeg synes det er urimelig at jeg skal betale for en tjeneste jeg ikke bruker kun fordi jeg eier noen skjermer jeg bruker til helt andre formål. Programmene i seg selv kan jeg stå inne for, men de burde ikke finansieres med en avgift som tar utgangspunkt i hvorvidt du eier en monitor eller ikke.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Så lenge avgiftsordningen er rettet mer mot faktisk bruk, er lisens greit for min del, men faren er at inntektene blir for små til å opprettholde en anstendig motsats til kommersielle aktører (NRKs eneste verdi holdt opp imot dem med rent kommersielle interesser). Da er det enten å utvide avgiftsgrunnlaget med absurd argumentasjon slik vi begynner å se, eller å kalle en spade for en spade og spre kostnadene ved det som til syvende og sist er en sosial tjeneste over på hele befolkningen.

 

Ser heller ikke tv som sådan, men støtter tanken bak NRK-prosjektet som beskrevet over. Jeg nekter dog å betale lisens på apparater som brukes til noe annet enn tv-titting, så lenge «muligheten til å se tv-programmer» er argumentet som brukes (og strekkes ut til det absurde). Skal det være en sosial tjeneste, så finansier den gjennom skatten, eller hold kjeft.

Share this post


Link to post

Jeg er ikke for finansiering over statsbudsjettet, da NRKs arbeid såvidt meg bekjent ikke gagner meg på noen måte. Joda, de står for en god del infrastruktur som kan ha samfunnsnytte, men etter at mobilnett o.l. har blitt så bra som det er i dag er det strengt tatt unødvendig. Jeg har store problemer med å se hvordan NRK i praksis er et sosialt tiltak som trenger å finansieres av hele befolkningen.

 

Jeg er mye heller for at lisensen bakes inn i de ulike aktørers kanalpakker, så slipper jeg å nesten ha dårlig samvittighet for å ikke betale for noe jeg ikke bruker.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Eg mener at vi trenger en innholdsleverandør som ikkje kun prioriterer etter komersielle hensyn.

 

Lisensordningen slik den er i dag er unødvendig dyr og arbeidskrevende. Det koster mange millioner kroner i året å kreve inn og administrere lisensordningen. Dette er penger som samfunnet hadde hatt større nytte av om de ble brukt til andre ting. Det hadde vore mye billigere og enklere å bare finansierer NRK over statsbudsjettet.

 

Eg er sterkt uenig med de som hevder at Norge ikkje trenger ett komersielt uavhengig NRK.

Share this post


Link to post

NRK kan vel ha lisens om dem vil, men da må de finne en løsning som gjør at bare dem som faktisk ser på NRK betaler for dette. Selv om noen lager de aller beste programmene i heile verden så gir ikke dette dem automatisk rett til å kreve lisens bare fordi du har en TV stående hjemme.

 • Like 3

Share this post


Link to post
Eg mener at vi trenger en innholdsleverandør som ikkje kun prioriterer etter komersielle hensyn.

 

Hvorfor? Det finnes også et utall uavhengige aktører på internett.

 

NRK kan vel ha lisens om dem vil, men da må de finne en løsning som gjør at bare dem som faktisk ser på NRK betaler for dette.

 

Her er jeg uenig. De fleste som ser på TV eller hører på radio drar nytte av NRKs arbeid selv om de aldri hører eller ser på NRK i form av f.eks infrastruktur. Man bør derimot sørge for at bare de som ser på TV betaler NRK-lisens.

Share this post


Link to post

NRK kan vel ha lisens om dem vil, men da må de finne en løsning som gjør at bare dem som faktisk ser på NRK betaler for dette. Selv om noen lager de aller beste programmene i heile verden så gir ikke dette dem automatisk rett til å kreve lisens bare fordi du har en TV stående hjemme.

 

NRK-lisensen har ingenting med om du ser på NRK eller ikkje.

 

Lisensen er en skatt på å ha TV-mottaker, og er vedtatt av stortinget. NRK har annsvar for å kreve den inn, og den går til å finansiere NRK's virksomhet.

 

Kva du mener NRK har rett til er irellevant. :tease:

Share this post


Link to post

Over statsbudsjettet! Regningen havner hos forbrukerne enten det går over egen regning, via skatteseddelen eller via økte priser på varer og tjenester som betaler for reklameinnslag.

 

- Ulempen med dagens ordning er den særdeles usosiale fordelingen der minstepensjonister og studenter må betale like mye som bedriftsledere og kjendiser. En mer sosial fordeling får man både via reklamefinansiering og via statsbudsjettet fordi de rike betaler mer skatt og kjøper flere reklame-varer enn det fattige gjør.

 

- I tillegg er innkreverne kjent for å være overkjørende i sin kundebehandling og være blåst for skjønn. For eksempel når de ikke gir seg på å kreve inn lisens fra arvingene til personer som har vært døde i årevis fordi arvingene trodde at lisensen automatisk sluttet ved døden og kravene har hopet seg opp på den avdødes adresse i årevis. Eller når studentkollektiver splittes og kravene fortsetter ufortrødent fordi alle studentene trodde at en av de andre tok seg av avmelding. Eller når de via maktmisbruk urettmessig presser lisensavdelingens plomberingskostnader over på tv-eieren osv. osv. Listen er skremmende lang. Slik provoserende regelridende og utpressende praksis vil opphøre både ved reklamefinansiering og via statsbudsjettet. Det samme gjelder oppsøkende kontroller og en del byråkrati rundt innrapportering av tv-kjøpere etc.

 

- Så både finansiering via statsbudsjettet og via forhøyede produktpriser vil koste forbrukerne, men hva gir det beste tv-tilbudet? Jeg er sikker på at folk foretrekker reklamefrihet fremfor reklame, når de skjønner at reklame slett ikke er gratis. Reklame koster seerne i form av tid, irritasjon og i form av økte priser på produkter og dårligere vareutvalg. Disse kostnadene kan synes usynlige, men i beløp vil nok reklamefinansiert tv ha omtrent like mye å rutte med som statsfinansiert. Kostnaden for forbruker blir altså omtrent den samme.

 

- En annen side av kostnadene er framtidsutsiktene. Reklamefinansiert er en finansieringsmetode uten kontroll. For alt vi vet kan det dø ut eller vokse til å bli langt dyrere enn statsfinansiert tv. Statsfinansiert tv vil få politisk kontroll på kostnadene og sette kostnaden opp mot andre ting å bruke befolkningens penger på. For eksempel bedre veier, helsevesen, skoler etc. Statsfinansiert tv tror jeg vil forbli, men at det blir bedre kontroll med kostnadene.

 

- Programinnholdet tror jeg blir bedre med statsfinans enn via reklamefinans fordi sistnevnte fokuserer på innkjøpte billigproduksjoner som gir flest mulig seere, mens statsfinansiert kan ha et helt annet mål om pedagogisk, kulturelt og samfunnsnyttig innhold. I stedet for å bare få nok en reklamekanal vil vi få et annet programtilbud. Et tilbud som gir noe de eksisterende reklamekanalene ikke gir oss.

Edited by Simen1
 • Like 5

Share this post


Link to post

Det mangler fortsatt ett åpenbart alternativ i avstemningen - Jeg vil ikke at det offentlige finansierer NRK [Abonnement].

 

De som ønsker et reklamefritt NRK kan dermed få det som de vil.

 

Man kunne også ha ulike kombinasjoner av abonnement og reklame.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Personlig ville jeg foretrukket å ta det over skatteseddelen, rett og slett for å redusere "overhead" som er ved dagens innkrevingsmetode. Det er dog kun dersom det kan garanteres at NRK er uavhengig, og ikke kan overstyres av storting eller regjering.

 

Selv er jeg veldig glad i NRK. De produserer mye egne kvalitetsprogrammer, sender mye bra dokumentarer, og greier å appelere både bredt og snevert gjennom tilbudene sine. Utover det har de også gode distriktsnyheter, og suverent nettilbud (jeg ønsker med dog en langt bedre app til Android).

Share this post


Link to post

Jeg vil at NRK skal bli betal-TV.

 

All infrastruktur er på plass. Betalingen kan innkreves av Riks-TV, GET, Canal Digital, osv. De som vil se NRK kan betale hva det koster. Gjør det gjerne om til privat selskap og sørg for at styret og retningslinjene for selskapet ivaretar de samme interessene som NRK i dag hvis det er viktig. På en annen side kan det gjerne være staten som eier NRK bare det er de som faktisk ser på det som betaler for det. Underholding, nyheter osv. er ikke det samme som sykehus og skole.

 

 

En pris på 200-250 kr pr måned burde gi samme inntekter som i dag selv med et frafall i betalende brukere som følge av overgangen. Innkrevingen vil sannsynligvis bli billigere da den gjøres på samme måte som komersielle aktører i dag.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Det mangler fortsatt ett åpenbart alternativ i avstemningen - Jeg vil ikke at det offentlige finansierer NRK [Abonnement].

 

De som ønsker et reklamefritt NRK kan dermed få det som de vil.

 

Man kunne også ha ulike kombinasjoner av abonnement og reklame.

 

lagt til. Men ville blitt svørt dyr abonnement om NRK ikke har reklame i tilegg.

 

 

Fortsett å stem. Det ser ut som at de som vil ha lisens foreløpig er bare 12% av stemmene.

Tidlig å si ennå men om alle unge i norge blir spurt tror jeg ikke lisensen har livets rett.

Edited by Tony*R*White
 • Like 1

Share this post


Link to post

lagt til. Men ville blitt svørt dyr abonnement om NRK ikke har reklame i tilegg.

 

I utgangspunktet ville det koste det samme som i dag. Spørsmålet er hvor mange abonnementer forsvinner hvis man ikke tvinger NRK på eiere av monitor/skjerm og hvor mye en slik innkreving vil gi i besparelser.

 

Antatt at undersøkelsen her er representativt (vil tro det er flere eldre i befolkningen som ikke ikke henger på diskusjon.no som faktisk vil ha NRK) så ville en slik løsning bli ca 30% dyrere pluss at man sparer rundt 100 mill i lisensinnkreving. Man slipper å drive oppsøkende virksomhet for å finne ut om folk betaler. Riks-TV, Get, CD, osv. vil ta seg av fakturering, purringer osv. La oss si at prisen blir 20% høyere.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...