Jump to content
Hfbqbhawwogyg

Evolusjon – Vitskap eller religion?

Recommended Posts

[/size]

Sludder og pølsevev fra ende til annen ! Beviset på at evolusjons teoretikerne tar feil, er at fks. hunder etter millioner av år med naturlig utvalg og hundrevis av år med kunstig utvalg, ikke har blitt til eller forandret seg til noe som helst annet enn 100 % hund.

 

Når det gjelder hundens genom (som enda ikke er fullstendig kartlagt) så er det slik at den første hunden hadde alt det nødvendige genetiske materialet som skulle til for at alle de hundrevis av forskjellige hundene som senere oppstod, skulle bli til. Mao. den første hunden hadde iboende den egenskapen, at den kunne bli til alle de forskjellige hundene du i dag ser, men ikke til noe annet enn hund :)

 

Feil, det er takket være tusenvis av år med genmutasjoner som er blitt til ved hjelp av isolerte gengrupper innenfor gitte miljø. Du ser at bikkjer som er lokalisert på høyere breddegrader har evovlert tykkere pels og bedre vannretensjon, tykkere hud på poter for varmeisolering osv osv.

 

Selv spesialisert håndveske hunder er blitt til ved hjelp av flere generasjoner med avling. Det er ikke til å si at den samme rasen kunne oppstå igjen gitt lignende omstendigheter, men sannsynligheten for at vi noen gang vil klare å etterleve den samme genutgreningen er så liten at jeg ser på det som totalt usannsynlig.

 

Du kan dermed ikke si at den første hunden hadde hele genmaterialet. Det er noe den tilegnet seg gjennom utallige reiser i miljø og isolasjon.

Share this post


Link to post

Sludder og pølsevev fra ende til annen ! Beviset på at evolusjons teoretikerne tar feil, er at fks. hunder etter millioner av år med naturlig utvalg og hundrevis av år med kunstig utvalg, ikke har blitt til eller forandret seg til noe som helst annet enn 100 % hund.

Når det gjelder hundens genom (som enda ikke er fullstendig kartlagt) så er det slik at den første hunden hadde alt det nødvendige genetiske materialet som skulle til for at alle de hundrevis av forskjellige hundene som senere oppstod, skulle bli til. Mao. den første hunden hadde iboende den egenskapen, at den kunne bli til alle de forskjellige hundene du i dag ser, men ikke til noe annet enn hund :)

Feil, det er takket være tusenvis av år med genmutasjoner som er blitt til ved hjelp av isolerte gengrupper innenfor gitte miljø. Du ser at bikkjer som er lokalisert på høyere breddegrader har evovlert tykkere pels og bedre vannretensjon, tykkere hud på poter for varmeisolering osv osv.

 

Selv spesialisert håndveske hunder er blitt til ved hjelp av flere generasjoner med avling. Det er ikke til å si at den samme rasen kunne oppstå igjen gitt lignende omstendigheter, men sannsynligheten for at vi noen gang vil klare å etterleve den samme genutgreningen er så liten at jeg ser på det som totalt usannsynlig.

 

Du kan dermed ikke si at den første hunden hadde hele genmaterialet. Det er noe den tilegnet seg gjennom utallige reiser i miljø og isolasjon.

Den første hunden hadde iboende den egenskapen at den kunne få tykkere pels osv. og bli til alle de forskjellige hundene som tidligere har eksistert og i dag eksisterer, men aldri bli til noe som helst annet enn 100% hund.

 

Det at en hund kan bli stor, liten, lang, kort, hvit, svart osv. betyr ikke (som evolusjons teoretikerne hevder i forlengelsen av dette) at den kan bli til et helt annet dyr.

Edited by IHS

Share this post


Link to post

Om jeg avler hunder med det spesifikke mål om å bytte ut så mange som mulig av de orginale genene med nye mutasjoner. Hva hindrer meg i å ende opp med et helt annerledes dyr etter, la oss si, 100 milliarder år?

Her er du villig til å bruke "Argumentum ad absurdum" for om mulig få rett. Men nei, det er ingen ting som tyder på at dyr kan bli til eller forandre seg til et helt annet dyr samme hvor lenge du venter. Evolusjons teoretikerne tar ganske enkelt feil, de vet ganske enkelt ikke hvordan helt nye dyr oppstår (dvs. de første kattene, de første duene, de første bjørnene osv.)

Jeg referte kun spesifikt arten som inkluderer hunder og ulver, og ikke hele hundefamilien, men ok.

Siden du her sier du er innerforstått med at arter innen hundefamilien har utviklet seg fra hverandre, er du enig i at mennesker har utviklet seg fra andre arter i hominidaefamilien?

Nei,

Homo heidelbergensis

Homo habilis

Homo ergaster

Homo floresiensis

Homo erectus

Homo neanderthalensis

Homo rhodesiensis

Homo sapiens

Homo antecessor

Homo rudolfensis

Homo soloensis

osv.

er alle mennesker i slekt med hverandre og forskjellige raser og eller arter av hverandre. Aper derimot er en familie for seg, det er bare evolusjons teoretikerne som forsøker å koble aper og mennesker sammen med ordet "hominidae"

Da må du nok forklare litt nærmere hvordan din måte å klassifisere familier fungerer.

Her er et diagram over hundefamilien.

http://www.macaleste.../Wolf_Tree3.gif

Og her et over (den såkalte?) hominidae familien.

http://tolweb.org/tr...-catarrhini.bmp

 

På hvilken måte er det meningsfylt å plassere fjellrev og chiuaua i samme familie, men ikke mennesker og sjimpanser?

 

Og f.eks, hva med data som viser at mennesker og sjimpanse har større genetisk likhet enn sjimpanser og gorilla?

Er disse et resultat av forfalskninger, eller hva mener du foregår her?

 

Dette blir bare tull H3N, de første menneskene oppstod lenge før sjimpansene (se listen over mennesker i innlegget over)

Edited by IHS

Share this post


Link to post
Annonse

Gitt nok tid er det ikke begrensninger for hva den kunne blitt. Vi har flere eksempler som viser spesialiserte arter gå tilbake og tilpasse seg vidt forskjellige miljø fra den opprinnelige artsfamilien. Se bare på hvalene, delfinene og spekkhoggere. De har på ett punkt i evolusjonen tilpasset seg land for så å vende tilbake til havet. Det er sagt at flodhesten er nærmere beslektet hvalene. To vidt forskjellige dyr, gitt forskjellige miljøer og som er to helt forskjellige dyr i dag.

Share this post


Link to post

Den første hunden hadde iboende den egenskapen at den kunne få tykkere pels osv. og bli til alle de forskjellige hundene som tidligere har eksistert og i dag eksisterer, men aldri bli til noe som helst annet enn 100% hund.

Det at en hund kan bli stor, liten, lang, kort, hvit, svart osv. betyr ikke (som evolusjons teoretikerne hevder i forlengelsen av dette) at den kan bli til et helt annet dyr.

Gitt nok tid er det ikke begrensninger for hva den kunne blitt. Vi har flere eksempler som viser spesialiserte arter gå tilbake og tilpasse seg vidt forskjellige miljø fra den opprinnelige artsfamilien. Se bare på hvalene, delfinene og spekkhoggere. De har på ett punkt i evolusjonen tilpasset seg land for så å vende tilbake til havet. Det er sagt at flodhesten er nærmere beslektet hvalene. To vidt forskjellige dyr, gitt forskjellige miljøer og som er to helt forskjellige dyr i dag.

Nei, det er bare noe tull evolusjons teoretikerne har funnet på. Samme hvor lang tid det går blir ikke et dyr til et helt annet dyr. Hunder forblir hunder, katter forblir katter, duer forblir duer, bjørner forblir bjørner og mennesker forblir mennesker. Alle forblir 100% det de er, ingen forandrer seg så mye som 1% til noe annet. Det er ingen gradvis forandring av noen som helst til å bli noe som helst annet enn det de utgangs punktlig er :)

Edited by IHS

Share this post


Link to post

Klart samtlige dyr på kloden i dag har sitt utsprung fra mere primitive typer millionvis av år før. Derfor finner vi ingen fossil av dagens dyr i dinosaurtiden. Vi finner kun nært beslektede forfedre. Dette gjelder for alle arter, selv mennesket.

 

Hvorfor finner vi ingen fossil av det moderne mennesket før en viss tid har passert på kloden? Altså før et visst lag i jorda finnes det kun mere primitive apetyper, mennesket er ikke å spore.

 

Hvordan forklarer du det hvis vi alltid har vært her?

Share this post


Link to post

....Hvordan forklarer du det hvis vi alltid har vært her?

Ingen har alltid vært her. Noen dyr oppstod "kl. 02.00" andre oppstod "kl. 14:00" noen døde ut "kl. 01.00" andre døde ut "kl. 18:00" helt uavhengig av hverandre uten å være i noen som helst slekt med hverandre. De dør ut som det samme dyret de var da de oppstod, ingen blir til eller forandrer seg til noe som helst annet dyr enn det dyret de oppstod som.

 

Hvorfor finner vi ingen fossil av det moderne mennesket før en viss tid har passert på kloden?

Hvorfor finner vi ingen fossiler av sjimpanser før lenge etter at mennesket har oppstått :D

Fordi de ikke eksisterte :D

 

For å rette på dette, fant evolusjons teoretikerne i 2005 for første gang noen sine, et par tenner som de mente var sjimpanse tenner og like gamle som mennesket :D

Edited by IHS

Share this post


Link to post

Da er de vel rimelig å konkludere at dette bare er noe du fant på selv :D

 

Noe som følger rent logisk og konsekvent? Ærlig talt, så dum er ikke selv du..

Share this post


Link to post

[/size]

Sludder og pølsevev fra ende til annen ! Beviset på at evolusjons teoretikerne tar feil, er at fks. hunder etter millioner av år med naturlig utvalg og hundrevis av år med kunstig utvalg, ikke har blitt til eller forandret seg til noe som helst annet enn 100 % hund.

 

Når det gjelder hundens genom (som enda ikke er fullstendig kartlagt) så er det slik at den første hunden hadde alt det nødvendige genetiske materialet som skulle til for at alle de hundrevis av forskjellige hundene som senere oppstod, skulle bli til. Mao. den første hunden hadde iboende den egenskapen, at den kunne bli til alle de forskjellige hundene du i dag ser, men ikke til noe annet enn hund :)

Evolusjonteorien sier ingenting om at hunder må bli til noe annet enn hunder. Hunder er godt tilpasset sitt miljø og har vært det lenge, forandringer er ikke nødvendig i noen stor grad for hundefamiliens overlevelse. Du har vel ikke glemt at evolusjon også handler om naturlig seleksjon og den sterkestes overlevelse? I verden i dag er de aller aller fleste hunder under menneskelig omsorg og den sterkestes overlevelse er ikke en faktor lenger. Den naturlig filtreringen av raser er i stor grad overflødig. Nå er det i stor grad mennesker som styrer hvordan hundene utvikler seg, og vi har lyst på hunder som ser ut som hunder. Store, små, lange og korte hunder, ja, men folk vil ha hunder. De avles frem for å være hunder.

 

Du har selv sagt at genetikk er stråmannsargumentasjon så snakket ditt om genomer er irrelevant. Og selv om du ikke hadde erklært det irrelevant har du selv sagt at alt du baserer det på er en ikke enda fullstendig kartlegging av hundens genom. Å basere et argument på informasjon som mangler er idiotisk og du vil ikke bli tatt seriøst med det. Så lenge du ikke viser til noe annet vil ikke noe forandre seg i diskusjonen om hunden, og andre dyr sine, genom. Kom med argument som faktisk er basert på noe og vi kan snakke om det. Å dra frem dette gang på gang belyser bare ditt manglende grunnlag.

 

Fordi det ikke finnes noen bevis for den teorien.

Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Skal jeg gjenta det like mange ganger for deg som du gjentar tullballet ditt for oss? Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden. Evolusjonsteorien en den best dokumenterte teorien i den vitenskapelige verden.

 

Her er en LITEN gjennomgang av NOE av materialet!

 

Den første hunden hadde iboende den egenskapen at den kunne få tykkere pels osv. og bli til alle de forskjellige hundene som tidligere har eksistert og i dag eksisterer, men aldri bli til noe som helst annet enn 100% hund.

 

Det at en hund kan bli stor, liten, lang, kort, hvit, svart osv. betyr ikke (som evolusjons teoretikerne hevder i forlengelsen av dette) at den kan bli til et helt annet dyr.

Du har selv sagt at genetikk er stråmannsargumentasjon så snakket ditt om genomer er irrelevant. Og selv om du ikke hadde erklært det irrelevant har du selv sagt at alt du baserer det på er en ikke enda fullstendig kartlegging av hundens genom. Å basere et argument på informasjon som mangler er idiotisk og du vil ikke bli tatt seriøst med det. Så lenge du ikke viser til noe annet vil ikke noe forandre seg i diskusjonen om hunden, og andre dyr sine, genom. Kom med argument som faktisk er basert på noe og vi kan snakke om det. Å dra frem dette gang på gang belyser bare ditt manglende grunnlag.

 

Dette blir bare tull H3N, de første menneskene oppstod lenge før sjimpansene (se listen over mennesker i innlegget over)

Hva så? Mennesker stammer ikke fra sjimpanser eller gorillaer. De tre artene deler en felles stamfar, det er ikke det samme som at mennesker stammer fra gorilla eller sjimpanse, og det finnes ikke noe krav om at sjimpanser oppstod verken før eller etter mennesker. Om mennesker hadde kommet fra sjimpanser ville det faktisk gått stikk imot evolusjonsteorien.

 

Nei, det er bare noe tull evolusjons teoretikerne har funnet på. Samme hvor lang tid det går blir ikke et dyr til et helt annet dyr. Hunder forblir hunder, katter forblir katter, duer forblir duer, bjørner forblir bjørner og mennesker forblir mennesker. Alle forblir 100% det de er, ingen forandrer seg så mye som 1% til noe annet. Det er ingen gradvis forandring av noen som helst til å bli noe som helst annet enn det de utgangs punktlig er :)

Du har selv sagt at genetikk er stråmannsargumentasjon så snakket ditt om genomer er irrelevant. Og selv om du ikke hadde erklært det irrelevant har du selv sagt at alt du baserer det på er en ikke enda fullstendig kartlegging av hundens genom. Å basere et argument på informasjon som mangler er idiotisk og du vil ikke bli tatt seriøst med det. Så lenge du ikke viser til noe annet vil ikke noe forandre seg i diskusjonen om hunden, og andre dyr sine, genom. Kom med argument som faktisk er basert på noe og vi kan snakke om det. Å dra frem dette gang på gang belyser bare ditt manglende grunnlag.

 

Ingen har alltid vært her. Noen dyr oppstod "kl. 02.00" andre oppstod "kl. 14:00" noen døde ut "kl. 01.00" andre døde ut "kl. 18:00" helt uavhengig av hverandre uten å være i noen som helst slekt med hverandre. De dør ut som det samme dyret de var da de oppstod, ingen blir til eller forandrer seg til noe som helst annet dyr enn det dyret de oppstod som.

 

Hvorfor finner vi ingen fossiler av sjimpanser før lenge etter at mennesket har oppstått :D

Fordi de ikke eksisterte :D

Neimen, se her. Enda fortsetter du med den samme grunnløse påstanden din. Fremfor å la munnen din renne til stadig nye personer oppfordrer jeg deg til å faktisk fortsette de diskusjonene du starter, som med meg for bare noen timer siden. Har du glemt å svare meg, eller bare overser du meg fordi jeg ikke gikk på de dumme og lettvinte forklaringene dine?

 

Du har selv sagt at genetikk er stråmannsargumentasjon så snakket ditt om genomer er irrelevant. Og selv om du ikke hadde erklært det irrelevant har du selv sagt at alt du baserer det på er en ikke enda fullstendig kartlegging av hundens genom. Å basere et argument på informasjon som mangler er idiotisk og du vil ikke bli tatt seriøst med det. Så lenge du ikke viser til noe annet vil ikke noe forandre seg i diskusjonen om hunden, og andre dyr sine, genom. Kom med argument som faktisk er basert på noe og vi kan snakke om det. Å dra frem dette gang på gang belyser bare ditt manglende grunnlag.

 

Og jeg etterlyser fremdeles at du sier meg de tre tallene. Om du lurer på hva jeg snakker om så la jeg inn en setning i tre av mine tidligere innlegg hvor jeg skrev tall jeg gjerne ville du skulle gjenta i ditt svar til meg. Som vanlig har du svart på sitater du har klippet og limt ut fra mine innlegg, tatt vekk fra all kontekst, og i samme slengen hoppet over alt jeg har skrevet som faktisk tar for seg ditt manglende grunnlag for påstanden din. Dette er skitten diskusjonsteknikk og ikke noe som hører hjemme på et forum. Du har tidligere blitt advart mot å drive med dette, men du bare fortsetter. Det at du ikke har svart meg angående disse tallene sier meg at du rett og slett ikke engang har giddet å lese hele innleggene mine. Å svare på det du gidder og lese av et innlegg og hoppe over resten er også oppførsel som ikke er ønsket på et diskusjonsforum.

  • Like 3

Share this post


Link to post

Som vanlig har du svart på sitater du har klippet og limt ut fra mine innlegg, tatt vekk fra all kontekst, og i samme slengen hoppet over alt jeg har skrevet som faktisk tar for seg ditt manglende grunnlag for påstanden din. Dette er skitten diskusjonsteknikk og ikke noe som hører hjemme på et forum. Du har tidligere blitt advart mot å drive med dette, men du bare fortsetter. Det at du ikke har svart meg angående disse tallene sier meg at du rett og slett ikke engang har giddet å lese hele innleggene mine. Å svare på det du gidder og lese av et innlegg og hoppe over resten er også oppførsel som ikke er ønsket på et diskusjonsforum.

 

Dette burde vært rammet inn og lagret som overskrift i profilen til enkelte her inne.

  • Like 1

Share this post


Link to post

Sludder og pølsevev fra ende til annen ! Beviset på at evolusjons teoretikerne tar feil, er at fks. hunder etter millioner av år med naturlig utvalg og hundrevis av år med kunstig utvalg, ikke har blitt til eller forandret seg til noe som helst annet enn 100 % hund.

Evolusjonteorien sier ingenting om at hunder må bli til noe annet enn hunder. Hunder er godt tilpasset sitt miljø og har vært det lenge, forandringer er ikke nødvendig i noen stor grad for hundefamiliens overlevelse. Du har vel ikke glemt at evolusjon også handler om naturlig seleksjon og den sterkestes overlevelse? I verden i dag er de aller aller fleste hunder under menneskelig omsorg og den sterkestes overlevelse er ikke en faktor lenger. Den naturlig filtreringen av raser er i stor grad overflødig. Nå er det i stor grad mennesker som styrer hvordan hundene utvikler seg, og vi har lyst på hunder som ser ut som hunder. Store, små, lange og korte hunder, ja, men folk vil ha hunder. De avles frem for å være hunder.

Hunder er bare brukt som eksempel, akkurat de samme reglene om begrensede forandrings muligheter, gjelder for alle dyr. Og jo evolusjonsteorien hevder at alle dyr gradvis kan forandre seg til helt andre dyr enn det dyret de er. Så du tror at hunder ikke har blitt til eller forandret seg til noe annet enn hunder fordi ingen ønsker at de skal bli til eller forandre seg til noe annet enn hunder. Tror du virkelig ikke en eller annen evolusjons teoretiker som tror på dette, ikke har prøvd å få en hund til å bli noe annet enn hund ? For å "bevise" at dette er mulig ?

Edited by IHS

Share this post


Link to post

Vis meg en som har prøvd det og feilet :)

 

Bevisbyrden er din.

 

Du har forresten ikke noe å si, overhodet, til RESTEN av innlegget mitt?

 

Og tallene?

  • Like 1

Share this post


Link to post

Man burde som hovedregel svare på innlegg, men det er ikke alle som har tid til å svare på lange innlegg, så man skal ikke bare øse ut med en mil langt innlegg og stå klar med revolveren og skyte vedkommede om han ikke svarer på alt. Det fins en god gammeldags teknikk når man debaterer, still et spørsmål om gangen, og ikke bruk milelange sitat kriger, som om det var språket selv som var utbrettet, og alle ord det har i seg.

 

Jeg har en gylden regel, som få mennesker vil følge for de enten: A: Ikke skjønner den, B: Ikke tør å følge den.

 

1. Still et spørsmål. Over spørsmålet ditt, begrunn hvorfor du stiller spørsmålet og hva din mening er om svaret du eventuelt holder selv.

 

2. Å stille 10 spørsmål i et innlegg er for feige mennesker. Om 1 spørsmål var dårlig stilt, så har de 9 "føtter" å stå på etterpå. Og denne metoden er for de som er spesialister på å skyve vekk de dårlige poengene.

 

Still ett spørsmål om gangen. La det være kort og konsist. Begrunn din mening før spørsmålet er besvart slik at ikke du bruker den andre sitt svar på å si at du hadde samme mening.

 

En barnehage klient forstår hvorfor. 10 sitater kan bli besvart med 20 sitater. 20 Sitater kan splittes i to igjen og blir til 40 sitater. Viktigheten med å begynne en diskusjon med et spørsmål er total.

Share this post


Link to post

Dette blir bare tull H3N, de første menneskene oppstod lenge før sjimpansene (se listen over mennesker i innlegget over)

Hva så? Mennesker stammer ikke fra sjimpanser eller gorillaer. De tre artene deler en felles stamfar, det er ikke det samme som at mennesker stammer fra gorilla eller sjimpanse, og det finnes ikke noe krav om at sjimpanser oppstod verken før eller etter mennesker. Om mennesker hadde kommet fra sjimpanser ville det faktisk gått stikk imot evolusjonsteorien.

Du leste ikke innlegget til H3N, han sa mennesker og sjimpanse har stor genetisk likhet. Han mener de er en nær slektning, ikke fjern som du tror.

Share this post


Link to post

Et eksempel på god debattføring.

 

Innlegg:

 

Min mening: Jeg mener at alle gulrøtter er gule.

 

Hvorfor mener du at alle gulrøtter er gulrøde?

 

 

 

Nå kan debattanten se din mening før han besvarer spørsmålet ditt.

 

 

 

Eksempel på dårlig debattføring:

 

Ah, så du mener det, din tosk, du skulle vært hengt, men jeg mener at du tar feil fordi X er egentlig 20, når du påpeker at den er 15, men siden du er en idiot som kan vi jo konkludere med at vi kan diskutere det videre.

 

En slik type debatt fungerer ikke, det er barnehage mentalitet.

Edited by LonelyMan

Share this post


Link to post

Man burde som hovedregel svare på innlegg, men det er ikke alle som har tid til å svare på lange innlegg, så man skal ikke bare øse ut med en mil langt innlegg og stå klar med revolveren og skyte vedkommede om han ikke svarer på alt. ...

Du har til og med forumer på nettet, hvor flere brukere går sammen om å stille så mange så mulig spørsmål, at du overhode ikke greier å svare på 10% av spørsmålene, og da liksom ikke har svart på det du ble spurt om. Altså en slags form for spaming av tråden for å ødelegge den og til slutt stenge den.

Share this post


Link to post

Sludder og pølsevev fra ende til annen ! Beviset på at evolusjons teoretikerne tar feil, er at fks. hunder etter millioner av år med naturlig utvalg og hundrevis av år med kunstig utvalg, ikke har blitt til eller forandret seg til noe som helst annet enn 100 % hund.

Evolusjonteorien sier ingenting om at hunder må bli til noe annet enn hunder. Hunder er godt tilpasset sitt miljø og har vært det lenge, forandringer er ikke nødvendig i noen stor grad for hundefamiliens overlevelse. Du har vel ikke glemt at evolusjon også handler om naturlig seleksjon og den sterkestes overlevelse? I verden i dag er de aller aller fleste hunder under menneskelig omsorg og den sterkestes overlevelse er ikke en faktor lenger. Den naturlig filtreringen av raser er i stor grad overflødig. Nå er det i stor grad mennesker som styrer hvordan hundene utvikler seg, og vi har lyst på hunder som ser ut som hunder. Store, små, lange og korte hunder, ja, men folk vil ha hunder. De avles frem for å være hunder.

Hunder er bare brukt som eksempel, akkurat de samme reglene om begrensede forandrings muligheter, gjelder for alle dyr. Og jo evolusjonsteorien hevder at alle dyr gradvis kan forandre seg til helt andre dyr enn det dyret de er. Så du tror at hunder ikke har blitt til eller forandret seg til noe annet enn hunder fordi ingen ønsker at de skal bli til eller forandre seg til noe annet enn hunder. Tror du virkelig ikke en eller annen evolusjons teoretiker som tror på dette, ikke har prøvd å få en hund til å bli noe annet enn hund ? For å "bevise" at dette er mulig ?

Vis meg en som har prøvd det og feilet :)

Evolusjons teoretikere har veldig vanskelig for å innrømme at de tar feil, Lakus :) Så det blir litt vanskelig :)

Share this post


Link to post

Man burde som hovedregel svare på innlegg, men det er ikke alle som har tid til å svare på lange innlegg, så man skal ikke bare øse ut med en mil langt innlegg og stå klar med revolveren og skyte vedkommede om han ikke svarer på alt. Det fins en god gammeldags teknikk når man debaterer, still et spørsmål om gangen, og ikke bruk milelange sitat kriger, som om det var språket selv som var utbrettet, og alle ord det har i seg.

Jeg har en gylden regel, som få mennesker vil følge for de enten: A: Ikke skjønner den, B: Ikke tør å følge den.

1. Still et spørsmål. Over spørsmålet ditt, begrunn hvorfor du stiller spørsmålet og hva din mening er om svaret du eventuelt holder selv.

2. Å stille 10 spørsmål i et innlegg er for feige mennesker. Om 1 spørsmål var dårlig stilt, så har de 9 "føtter" å stå på etterpå. Og denne metoden er for de som er spesialister på å skyve vekk de dårlige poengene.

Still ett spørsmål om gangen. La det være kort og konsist. Begrunn din mening før spørsmålet er besvart slik at ikke du bruker den andre sitt svar på å si at du hadde samme mening.

En barnehage klient forstår hvorfor. 10 sitater kan bli besvart med 20 sitater. 20 Sitater kan splittes i to igjen og blir til 40 sitater. Viktigheten med å begynne en diskusjon med et spørsmål er total.

Jeg startet min diskusjon med IHS med ett og ett spørsmål, svært enkle spørsmål også. Jeg ventet på hans svar, hvorpå jeg igjen skrev et kontrasvar og ett spørsmål eller to angående hans tidligere forklaring. Han utvidet raskt spørsmålsrepartoaret fordi han vingler fra venstre og helt til høyre og til venstre igjen i svarene sine. Han svarer upresist på ting jeg ikke opprinnelig spurte om, hopper over enorme deler av diskusjonen og klipper og limer i innlegg, noe som i seg selv skaper avarter i diskusjonen (pun intended). Man kan heller ikke si at IHS ikke har tid til å svare fordi han gjerne svarer, men i 6 innlegg på rad istedenfor samlet i ett innlegg. Det er vel mer praktisk å svare i separate innlegg når man prøver å hoppe over motdebattantens innhold.

 

Kort fortalt: IHS har svart på alle innleggene mine (nesten) i den form at han har sitert noe ifra dem alle (nesten). Men han har derimot hoppet over 90% av innholdet og drevet sitatfusk på de lille snuppene han bestemmer seg for å svare på. Akkurat nå driver han med det igjen. Han svarer på innleggene mine, men deler det opp over flere innlegg og drar diskusjonen lengre enn den trenger å være ved og gjenta tilbakeviste argumenter og påstander. Til og med argumenter han selv sier er stråmenn. Dette er ikke god diskusjonsføring.

 

[/size]

Du leste ikke innlegget til H3N, han sa mennesker og sjimpanse har stor genetisk likhet. Han mener de er en nær slektning, ikke fjern som du tror.

Jo, jeg leste det. Og nei, jeg mener ikke de er fjerne slektninger. Jeg mener de/vi er svært nærme slektninger. Jeg tror du forvirrer det å være nær i tid og nær genetisk. To personer kan få to barn med 20 års mellomrom. TIdsmessig er disse søsknene fjerne. Men de er fremdeles bror og søster og er genetisk svært nære. Sjimpansene og vi mennesker deler samme foreldre.

 

Et eksempel på god debattføring.

Innlegg:

Min mening: Jeg mener at alle gulrøtter er gule.

Hvorfor mener du at alle gulrøtter er gulrøde?

Nå kan debattanten se din mening før han besvarer spørsmålet ditt.

Det er dette jeg gjorde og har gjort. Jeg har forholdt meg til kun det IHS har svart meg med og ikke noe annet. Det er IHS som svarer over hele fjøla, overser store deler av mine svar og som en konsekvens at dette forlenger denne diskusjonen unødvendig mye.

 

Du har til og med forumer på nettet, hvor flere brukere går sammen om å stille så mange så mulig spørsmål, at du overhode ikke greier å svare på 10% av spørsmålene, og da liksom ikke har svart på det du ble spurt om. Altså en slags form for spaming av tråden for å ødelegge den og til slutt stenge den.

Dumt for de foraene da. Men jeg kan ikke se at jeg har spurt deg så mange spørsmål at du ikke klarer og svare, for du er flink til å svare, men med mye rare forklaringer og grunnløse påstander som jeg igjen må bruke tid på å forklare hvorfor er gale - forklaringer som du overser og kort tid senere fortsetter med eller kommer med enda rarere kontrasvar.

 

[/size]

Evolusjons teoretikere har veldig vanskelig for å innrømme at de tar feil, Lakus :) Så det blir litt vanskelig :)

Så du har ingen? Flott. Enda et argument du kan slutte å bruke. Når skal du lære at uten grunnlag faller et argument fra hverandre?

  • Like 1

Share this post


Link to post

Det er en kunst å kommunisere optimalt. :)

 

Noen typer feil:

 

A: Du mener at alle planeter er røde?

 

Her er det lagt frem en påstand med feil fortegn. Debattanten påstår at vedkommede mener at alle planeter er røde, men legger på et spørsmålstegn som en sleip måte å trekke det tilbake igjen dersom han svarer annerledes.

 

Rett måte:

 

B: Mener du at alle planeter er røde?

 

Optimaliseringer på bruk av ord:

 

Dårlig optimalisert: "Så hvis du sier at grøten smaker vondt så sier du jo at grøten smaker vondt for deg, ikke for alle"

 

Godt optimalisert: "Smak er relativt."

 

21 ord vs 3 ord. 700% optimalisert.

 

Annet eksempel på dårlig optimalisert formulering:

 

"Floden har aldri skjedd for det bryter med andre lov i termodynamikken"

 

Optimalisert formulering:

 

"Floden motsier 2. lov i termodynamikken"

 

12 ord vs 6 ord. 200% optimalisert.

 

Resultat av å følge disse prinsippene: En mer fristende debatt.

 

:)

Edited by LonelyMan

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...