Jump to content
Sign in to follow this  
tacomodo

Lov om økning av husleie?

Recommended Posts

Finnes det en lov et sted som sier noe sånt som at om styret skal iverksette tiltak som medfører mer enn 5% økning i fellesutgiftene så må det stemmes over og få 66% av stemmene?

 

Hos oss er det nå stemt for at det skal rehabiliteres bad og rør og hvor fellesutgiftene vil stige med rundt 30%. Må ikke dette stemmes over og få 66% av stemmene for at det skal være lovlig?

Share this post


Link to post

Jeg kan ikke se for meg at dette er nedfelt i et lovverk. Det er da mye mer nærliggende å tro at dette er noe som står i vedtektene for dette boligbyggelaget eller, kanskje mer sannsynlig, vedtektene til et annet boligbyggelag hvor personen du har fått dette fra har hatt noe å gjøre.

Share this post


Link to post

Jeg må inrømme at jeg vet ikke hvordan reglene er på dette, men jeg sitter selv i et borettslagstyre der vi har vært nødt til å sette opp husleien ganske mye. Dette var dog ikke i forbinnelse med oppussing men avdrag på lån som måtte betales. Her hadde vi ikke noe valg så øke husleien, men i din situasjon virker det som dette er noe dere har valgt selv? Eller er dette noe dere kanskje er pålagt å utbedre av kommune el.?

Share this post


Link to post

Finnes det en lov et sted som sier noe sånt som at om styret skal iverksette tiltak som medfører mer enn 5% økning i fellesutgiftene så må det stemmes over og få 66% av stemmene?

 

Hos oss er det nå stemt for at det skal rehabiliteres bad og rør og hvor fellesutgiftene vil stige med rundt 30%. Må ikke dette stemmes over og få 66% av stemmene for at det skal være lovlig?

 

Jeg forutsetter i svaret at det er tale om et borettslag.

 

I så fall gjelder burettslagslova § 8-9.

 

§ 8-9. Vedtak som krev samtykke frå generalforsamlinga

 

Styret kan ikkje utan at generalforsamlinga har gitt samtykke med minst to tredjedels fleirtal, gjere vedtak om

 

1. ombygging, påbygging eller andre endringar av bygg eller grunn som etter tilhøva i laget går ut over vanleg forvaltning og vedlikehald,

2. å auke talet på andelar eller å knyte andelar til bustader som før har vore tenkt brukt til utleige, jf. § 3-2 andre ledd,

3. sal eller kjøp av fast eigedom,

4. å ta opp lån som skal sikrast med pant med prioritet framfor innskota,

5. andre rettslege disposisjonar over fast eigedom som går ut over vanleg forvaltning,

6. tiltak elles som går ut over vanleg forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på meir enn fem prosent av dei årlege felleskostnadene.

 

Oppussingen vil klart rammes av pkt 6 når kostnaden medfører utlegg på mer enn 5 % av felleskostnadene. Evt også pkt. 1 og 4.

 

Vedtaket må gjøres på generalforsamling med 2/3 flertall (66,67 %) av de frammøtte. Altså at man teller de stemmer som er avgitt, og ikke alle andelshavere i borettslaget.

Edited by hunus

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...