Jump to content
Sign in to follow this  
bangbroz

Norge. Verdens nye kommunist land.

Recommended Posts

Er det noen som husker politirazziaen for noen år siden, der 40 politifolk foretok rykket ut til en frukthandler som ikke hadde offentlig godkjenning? I den sammenheng er denne saken morsom:

 

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/08/25/441318.html

 

Her begås det altså REELL kriminalitet!

 

Er det slik det står til med rettsstaten i kommunist-Norge? Onar Åm er ikke alene om å se paradokset i at politiet bruker ressurser på å jage etter frukthandlere, mens de virkelig råtne eplene i samfunnet får gå fri.

 

Hvorfor skjer dette? Et hint til svaret får dere ved å lese denne kronikken:

 

http://www.bt.no/meninger/kronikk/Arbeiderpartidomstolen-1032802.html

 

Det er uten tvil slik at kommunistene som styrer landet relativt bevisst aksjonerer til fordel for "kollektivet", dvs staten, og at "private", dvs enkeltmennesker, ugleses og mistros og søkes trampet på. Såpass ille er det. Men det norske folk vil altså ha det slik.

Share this post


Link to post

Nå skal det nevnes at saken om "frukthandleren" gjaldt flere frukthandlere og ulovlig innvandring. Den andre saken er jo merkverdig, men ser ikke hvordan noe av det støtter opp om kommunismepåstandene.

 

Som sagt, kommunismen, enten det måtte være via stat eller i seg selv, er ikke for privat eierskap, og siden privat eierskap står sterkt i Norge sammen med markedet. Ytringsfriheten gir til og med disse DLF-erne muligheten til å rope og hoie om samfunnet de ønsker. Så er det klart at det fortsatt, er svært lite kommunistisk ved det norske samfunnet.

 

Det private enkeltmennesket blir også beskyttet mot det private produksjonsselskapet. Verden er aldri så svart/hvit som enkelte mennesker vil ha det til.

Edited by Rampage

Share this post


Link to post

Privat eierskap står sterkt i Norge?

 

Ytringsfriheten gir til og med disse DLF-erne muligheten til å rope og hoie om samfunnet de ønsker.

 

Mener du en overgriper er snill når han lar offeret si sin mening om overgrepet?

Edited by hernil
Fjernet unødvendig trollbeskyldning

Share this post


Link to post

marxisten, uansett hvordan du vrir, vender og bøyer på det, så vil Norge aldri per definisjon være et kommunistisk land. Og om du så mener det har du ikke en anelse av hva ordet betyr og følgene av et kommunistisk stat.

Share this post


Link to post

Det å kunne si sin mening om samfunnet er en av de avgjørende forskjellene som skiller de tidligere kommuniststatene med dagens Norge.

Share this post


Link to post

Kommunisme frykter og hater individet - det er kun snakk om fellesskapet og dermed skyr sosialismen og kommunismen individuelle prestasjoner, særlig dersom enkelte er bedre enn andre. De kaller det for urettferdighet og bruker janteloven "du må ikke tro du er noe, du er ihvertfall ikke bedre enn andre" for å holde den gode nede!

 

Nøyaktig dette foregår i Norge i dag, hvor de flinke straffes, og forbryterne og de late belønnes.

 • Like 1

Share this post


Link to post

Kommunisme frykter og hater individet - det er kun snakk om fellesskapet og dermed skyr sosialismen og kommunismen individuelle prestasjoner, særlig dersom enkelte er bedre enn andre. De kaller det for urettferdighet og bruker janteloven "du må ikke tro du er noe, du er ihvertfall ikke bedre enn andre" for å holde den gode nede!

 

Nøyaktig dette foregår i Norge i dag, hvor de flinke straffes, og forbryterne og de late belønnes.

 

Merkelig, siden de som utdanner seg eller gjør det utmerket i den private sektoren tjener absolutt mest, selv etter skatt. Samtidig så er individet sikret skolegang med mer. Som betyr at det norske samfunnet bryr seg veldig om individene i samfunnet. Siden da kommunismen "frykter og hater individet", mens det norske samfunnet legger til rette for individene på flere områder, så må man vel igjen konkludere med at samfunnet er langt fra kommunistisk.

Share this post


Link to post

Greit, det er kanskje ikke kommunisme vi har i Norge i dag. Snarere nazisme. Det var én stor forskjell mellom kommunister og nazister. Kommunistene ønsket revolusjon, mens nazistene ønsket evolusjon. Med andre ord, kommunistene ville innføre sosialisme raskt og voldelig over natten, slik som i Russland. Nazistene derimot ønsket en snikinnføring av sosialisme. De ville tilsynelatende beholde ting nøyaktig slik de var: de ville ha en grunnlov, høyesterett, privat eiendomsrett, en regjering og en kongress.

 

Men alle disse institusjonene som de beholdt var fasader. De var kulisser som skjulte den underliggende totalitære planen. De hadde formelt sett privat eiendomsrett, men de som eide eiendommen fikk ikke lov til å gjøre hva de ville med den. Kort sagt, eiendomsretten var kun i navnet, ikke i utøvelse av selvbestemmelse.

Edited by Marxisten

Share this post


Link to post

Nazisme innebærer et totalitært regime der nasjonen står over alt og raserenheten og eugenetikk står høyest, der privat eierskap får gjør som de ønsker, så lenge nasjonen (ikke folket) tjener på det. Ergo er heller ikke Norge nazistisk, og nazisme er ikke sosialistisk.

Edited by Rampage

Share this post


Link to post

I sovjet likviderte de politiske motstandere, samt puttet alle ikke vennlige sovjetstøttende mennesker i konsentrasjonsleirer. Skjer dette i Norge? Nei tenkte det.

 

I sovjet hadde du ikke ytringsfrihet, har vi det slik i Norge? Nei tenkte meg det.

 

I sovjet hadde et hemmelig politi som kunne sette opp massive overvåkninger av ikke vennlige sovjetstøttende kunstnere, musikere, politikere ect. Har vi det slik i Norge? Nei, bare mot terrormistenkte.

 

I sovjet var makten kun begrenset til det kommunistiske parti. Man kunne ikke velge andre partier fordi det ikke fantes noen. Er det slik i Norge? Nei tenkte meg det.

 

I sovjet så fikk man ikke lage møter i det offentlige rom fordi det ble ansett som truende mot kommunistpartiet. har vi det slik i Norge. Nei tenkte meg det.

 

I sovjet spredde de messepropaganda mot barn, voksne og eldre for å sette deres land langt mer overlegent enn andre. Har vi det slik i Norge? Nei tenkte meg det.

 

I sovjet var det store forskjeller på befolkingen. Mange levde under fattigdomsgrensen.

 

Av denne undersøkelsen fikk Norge 3 poeng av 3000 mulige. Så nei... Norge er ikke kommunistisk!

Share this post


Link to post

Merkelig, siden de som utdanner seg eller gjør det utmerket i den private sektoren tjener absolutt mest, selv etter skatt. Samtidig så er individet sikret skolegang med mer. Som betyr at det norske samfunnet bryr seg veldig om individene i samfunnet.

 

Hvis et samfunn "bryr seg" om individene, hvorfor kan de ikke gjøre det frivillig?

 

Sannheten er at det er STATEN som bryr seg om individene. Og HVORFOR bryr staten seg om ungene? Fordi den har interesse av å indoktrinere dem til å bli neste generasjons sosialdemokrater som skal føre den totalitære linjen videre.

Share this post


Link to post

Du er merkverdig engasjert for å ikke lengere være en aktiv bruker. Når det gjelder det å bry seg om individene, så er det for å sikre at disse individene faktisk blir tatt vare på og får muligheter, og ikke er avhengig av sine foreldre eller leve på den usikre frivilligheten til menneskene rundt de.

Share this post


Link to post

Nazisme innebærer et totalitært regime der nasjonen står over alt og raserenheten og eugenetikk står høyest, der privat eierskap får gjør som de ønsker, så lenge nasjonen (ikke folket) tjener på det. Ergo er heller ikke Norge nazistisk, og nazisme er ikke sosialistisk.

 

Man fikk holde på så lenge de samarbeidet og gjorde det maktregimet ønsket, men man ble satt til side straks de var uenige. Ikke uenig sosialdemokratiet Norge.

 

Og angående eugenetikken, har Norge lange tradisjoner for mishandling og utrydding av tatere, om enn litt mer diskret enn det foregikk i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

Share this post


Link to post

Nazisme innebærer et totalitært regime der nasjonen står over alt og raserenheten og eugenetikk står høyest, der privat eierskap får gjør som de ønsker, så lenge nasjonen (ikke folket) tjener på det. Ergo er heller ikke Norge nazistisk, og nazisme er ikke sosialistisk.

 

Man fikk holde på så lenge de samarbeidet og gjorde det maktregimet ønsket, men man ble satt til side straks de var uenige. Ikke uenig sosialdemokratiet Norge.

 

Og angående eugenetikken, har Norge lange tradisjoner for mishandling og utrydding av tatere, om enn litt mer diskret enn det foregikk i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

Edited by hernil
Fjernet dobbeltpost

Share this post


Link to post

Greit, det er kanskje ikke kommunisme vi har i Norge i dag. Snarere nazisme.

 

Nazisme:

 

 • Raseskille, rasehat og hvem som var arisk/ikke-arisk.
 • Massedrap av ikke-ariske raser
 • Eneste lovlige parti var Nazistpartiet
 • Enten var du med Nazismen eller så ble du gasset
 • Likvidering av politisk motstand
 • Massepropaganda mot alle innbyggerne
 • Ingen form for ytringsfrihet

Norsk likhet:

 

Ja.. Hvorfor er Norge Nazistisk når vi har ytringsfrihet, rasevennlighet ect..?

Share this post


Link to post

Nazisme innebærer et totalitært regime der nasjonen står over alt og raserenheten og eugenetikk står høyest, der privat eierskap får gjør som de ønsker, så lenge nasjonen (ikke folket) tjener på det. Ergo er heller ikke Norge nazistisk, og nazisme er ikke sosialistisk.

 

Man fikk holde på så lenge de samarbeidet og gjorde det maktregimet ønsket, men man ble satt til side straks de var uenige. Ikke uenig sosialdemokratiet Norge.

 

Og angående eugenetikken, har Norge lange tradisjoner for mishandling og utrydding av tatere, om enn litt mer diskret enn det foregikk i det nasjonalsosialistiske Tyskland.

 

Og det er som sagt, den betydelige forskjellen på et sosialistisk eller statskommunistisk samfunn og dagens Norge, privat eierskap og produksjon består. Ellers har Ole Marius også remset opp andre betydelige forskjeller.

 

Vi diskuterer dagens Norge. Vi var noen jævler til å invadere England en gang i tiden også, uten at det nødvendigvis er relevant for dagens situasjon.

Edited by Rampage

Share this post


Link to post

Har ryddet litt opp i tråden. Fjernet off topic, trollbeskyldninger og dobbeltpost.

 

Tilbakemeldinger tas på PM og ikke i tråden :)

Share this post


Link to post

Kommunistene har i vesentlig grad forlatt sin revolusjonære plan og heller valgt å benytte seg av "nazifisering", altså snikinnføring av sosialisme. Et par eksempler:

 

- SV har foreslått å nasjonalisere alle privatskoler i Norge. Utad sier de at skolene skal få drive nøyaktig slik som før, bare at lærerne skal få tryggere lønninger ved å bli statsansatte. Men faktum er at dette åpner for at staten kan bestemme det innholdet og metodene som skolene benytter seg av. Kanskje ikke akkurat i dag, men om 15-20 år, når SV har fått mer makt.

 

- SVs nestleder Audun Lysbakken (for øvrig selverklært marxist) har sagt at skattene aldri skal settes ned, de skal bare stige dersom den økonomiske veksten tillater det. Med andre ord, det langsiktige målet til SV er åpenbart å nasjonalisere all økonomisk virksomhet hvor sluttresultatet er en demokratisk variant av Nord-Korea.

 

Men det kanskje groveste eksempelet på nazifisering i Norge har det dessverre vært bred oppslutning om fra de fleste stortingspartier, nemlig nazifiseringen av grunnloven.

Edited by Marxisten

Share this post


Link to post

Først ut, SV er et lite parti som i bunn og grunn ikke har noen reel betydning uten en koalisjonsregjering. Det er forskjell på en stat/land og et parti med mindre det finnes kun et lovlig parti.

 

Men det kanskje groveste eksempelet på nazifisering i Norge har det dessverre vært bred oppslutning om fra de fleste stortingspartier, nemlig nazifiseringen av grunnloven.

 

Ok, i'm listning. Hvilke lover har blitt endret til å bli nazistisk raselover som truer vår ytringsfrihet?

Share this post


Link to post

Uansett hvordan du vrir og vender på det, så betyr ikke noen overlappende likheter at de to systemene faktisk er like. Nazisme er ikke snikinnføring av sosialisme, de foraktet jo faktisk bolsjevikene, så i bunn og grunn så er Norge et sosialdemokrati, som ivaretar ytringsfrihet, maktkonkurranse, demokrati, marked, privat eierskap, med varierende nivåer av regulering.

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...